Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçe Balkan Kupasına katılıyor İDARECİLER Temmuzda; suasm yanı sira, transfer içinde ter döken Fenerbahçe İdare heyeti jeni mevsime ümitle bakıyor ve Gegiç'm nezaretiııdeki bütiin çalışmalan takip ediyor. Resimde İdareciler earsamba günkü antrenmanda. Istanbulspor'a karşı Radoviç ve Lemiç oynuyor İlk maç 17 18 Âğustos'da Romanya'da U. T. A. takımı ile M f m # g m futbol sezonuna rekor seviyede yatınm yaparak % iren | VOÖ™Ö/ 8 Fenerbahçe futbol takımı mevsim içinde 1 V Türkiye ligi kupası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kupa maçları dışında Balkan Kupasına da katılmaya ka rar vermiştir. Bu karara göre, Sarı Lâcivertliler ilk maçlarını 1718 ağustosta Romanya'da U.T.A. takımı ile yapacaklardır. MAÇLARIN GRCPLARI Bugün Fenerbahçenin Başkanı bulunan Yük. Müh. Faruk Ilgaz tarafından ihdas edilen (Balkan Kupası) r.a geçen yıllar takımlarımız katılnuşlardı. Bu yılki gruplar şu şekilde tesbit edilmiştir: A GRIİPU : Fenerbahçe (Türkiye), U.T.A. (Romanya), Gernomore (Bulgaristan), Partizan (Arnavutluk). B GRVPU: A.E.K. < Yunanistan), Forul Constanz» (Romany»), Lokomotif (Bulgaristan), Vardar (Yugoslavya). YAPILAN KARŞILAŞMALAR Turnuvanın halen ilk üç maçı oynanmış bulunmaktadır. A grupunda Rumen U.TA.; Bulgar Çernomore ve Arnavutluk Partizan ile yaptığı iki karşılaşmayı da kaybetmiştir. B grupunda ise Porul Konstanza Bulgar Lokomotifi yenmiştir. Fenerbahçe kendi gnıpundaki ilk karşılaşmalan Rumen C.T.A. takımı ile 1718 ağustos tarihlerinde oynayacak, ekip Romanyaya otobüsle gidip gelecektir. ANTRENMAN SAHASI HA2IR Fenerbahçe stadı inşa halinde olduğundan; San Lâcivertliler antrenmanlarını Anadoluhisarında yapmaktaydılar. Durumu gören Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Denizcilik lokali yanındaki sahayı yaptırmış, soyunma odaları ve duşlan hazırlatmıştır. Takım önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalarını yeni sahada yapacaktır. Bü HAFTA VE GEGİÇ Fenerbahçe bu hafta iki çetin hazırlık maçını Cumartesi tstanbulspor, Pazar günü de Eskişehirde Eskişehirspor ile yapacaktır. İlk maç saat: 17.30 da Ali Sami Yen stadında oynanacak, bilet fiatlan 5 ve 10 TL. olacaktır. Takımın antrenörü Abdullah Gegiç, «Bugün için çocukların ça lışmasından memnunum. İdareci ler bize gerekenleri fazlası ile sağlıyorlar, artık iş bize düştii. Holândamn Utrecht şehrinde t mitli olmamak için sebep yok» yapılacak olan Avrupa yüzme ve demiştir. su topu şampiyonasına katılacak Yugosiavyadan transfer edilen olan Yüzme Milll takımı belli olkaleci Radoviç ile forvet Lemiç, muştur. Istanbulspor ve Eskişehirspor Takım bugün akşam Adada maçlarmın ilk devrelerinde takampa girecek, 17 ağustos günü kımda yerlerini alacaklardır. de uçakla yurdumuzdan ayrılaERCAN'A CEZA caktır. Bir sarkmtılık olayından dolayı K.*FİLEMtZ Y'eniköylü gençlerle kavga eden Yüzme ve su topu kafilesi şöysantraf Ercan'a Fenerbahçe Idare le olacaktır: Heyeti tarafından 500 lira para Başkan: Fehmi Akdağ. cezası verilmiştir. İdareci: Nezih Demirkent. BEŞtKTAŞ VE F. BAHÇE Sporcular: Behçet Kurtiç, AyÎZMİRE GtDlYOR han Karataş, Erdal Acet, Bora İZMİR Altay Kulübünün Özkök, Ünsal Fikirci, Engin Üdavetini kabul eden Beşiktaş nal, Ümit Oğuzoğlu, Mustafa Atakımı, 31 Âğustos'da Izmir'de cet, Mithat Hantal, Aytaç Pekko1 maç oynıyacaktır. çak, Ahmet Özuzun, Gündüz GöAltay, Fenerbahçe'yi de dâkel. vet etmiş, fakat tarih hususunATLAYICILAR GİTTİ da henüz bir anlaşmaya varılSofyadaki Balkan atletizm şam mamıştır. piyonasına katüacak ütku Altuğ Altay takımı bu sabah Levski ve Metin Mumcular, Mahmut nin dâvetlisi olarak BulgarısDalhan'ın idareciliğinde dün Softan'a gidecektir. Pazar günü Eyaya gitmişlerdir. dirne'de Edirnespor ile karşılaşacak olan SiyahBeyazlılar Bul garistan'da biri Levski, diğeri başka bir takımla olmak üzere iki maç yapacaklardır. Altay maçlarmın tarihleri orada tesbit edilecektir. Alsancak Stadımn ışıklandırüma işinin mali portesi Maüve Bakanhğınca halledilmiş ve para transferi yapılmıştır. enerbahçe voleybol şubesi dağılmıştır. Senelerden beri bir türlü kuvvetlenemiyen Fener bahçe voleybol şubesi transfer ayında oyuncularının çoğunun kulüpten ayrılmalan ile tamamen dağılmıştır. Oktay ile Ayhan Levente, Cengiz, Oktay, Oktay Elektriğe, Tanzer de Galatasaraya geçmişerdir. VOLEYBOL MİLLÎ TAKEV1INDAN AFFINI İSTİYENLER Beşiktaşın Yugoslav antrenörü Spayiç, beraberinde forvet oyunHaber aldığımıza göre Galatasacusu Grebenarovîç o:duğu halde raylı Yalçın Gördürür eveneceği, bu akşam şehrimize gelecektir. yine aynı kulüpten Erdal da Bergamada çahştığı için voleybol milBeşiktaşh idarecilere dün çektilî takımmdan aflannı istiyeceklerği telgrafta bugün Istanbulda oladir. cağmı belirten Spayiç, Siyahbeyazlı takımın yann yapacağı ilk ça Spor idarecileri Çekoslovakyahşmasında bulunacaktır. Yugosda yapılacak dünya voleybol şamiavyadan getirilen iki oyuncunun piyonasma millî takımımızın zayıf transfer bedelini antrenör Spayiç bir kadro ile katılacağını belirttesbit edecektir. mektedirler. SARILÂCİVERTLİ KALENİN ÜÇ BEKÇİSİ Bu yıl Fenerbahç» kalesini iiç isim korujacak, Hazım, Radoviç ve Ali, yukarıda üç Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU kaleci antrenmanda sıralarının gelmesini bekliyorlar. Çalışkan ve Yüce bugün gidiyorlar Kirkor Cambaz 4000 Tl. lık bisikletini Rıfat'a hediye etti ÜN'AL TOLON STUTGART, luslararası Marmara Bisiklet Turunda ilk sıraları işgal eden iki millî bisikletçimiz Rıfat Çalışkan ile Çetin Yüce bugün lstanbuldan kalkacak bir THY uçağı ile Frankfurt'a gelecekler, oradan Lufthansa uçağı ile Stutgart'a ineceklerdir. Türkiye Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu tarafmdan yollanan bu iki şampiyon Almanyadaki 3 yanşta Türkiyeyi temsıl edeceklerdir. Bisikletçiler ilk defa 7 ağustos pazar günü Nüburrg otomobil pistinde Pirelli firmasmın finanse ettiği ve Alman federasyonunun tertiplediği 142 kilometrelik (22 şer kilometreden 6 tur) Dünya Yol Şampiyonasının provası j'arışmda 14 millet ve 70 bisikletçi ile birlikte koşacaklardır. Bu zorlu yarışa Fransa, Holânda, Belçika, ttalya en güclü ekipleri ile katılacaklardır. Pistte bundan sonra Almanya mükâfatı otomobil yanşı yapılacağından seyirci adedi 200.000 den fazla olacaktır. Rıfat ve Çetin bundan sonra 14 ağustosta Saarbrückende 175 km. ve 21 ağustosta Köln'de 180 km. lik Alman bisikletçilerinin 4 takım halinde yer alacakları yarışmalara, sonra Dünya Şampiyonasına katıbp yurda döneceklerdir. Bildiriyor ••••• •••#« CLAY. LONDON'A KARŞI 6 4 FAVORI LONDRA (ÖZEL) ann gece Londra'nın «Earl's ( Court» salonunda Ingiltere'nin < eski ağır sıklet şampiyonu Bri J an London ile karşılaşacak olan, Mehmet Ali Clay, idmanlarmı ta ( mamlıyarak, istirahate çekilmiştir.' Üç haf tadan beri Londra'da bulu ı nan ve bu arada Dünya Kupası < maçlarını izleyen Clay, ünlü me ( neceri Angelo Dundee'nin ifade1 sine göre, formunun zirvesinde bu ' lunmaktadır. , Yüzme Millî Takımı belli oldu U tlk bisiklet millî takımımız elemanlarından Kirkor Cambaz dün çok güzel bir jest yaparak, Almanyadaki müsabakalara katılacak olan Rıfat Çalışkan'a özel olarak yaptırdığı 4000 TL. değerindeki bisikleti hediye etmiştir. Cambaz, Rıfat'ı öperek, «Bu küçük hediye seni ve bayrağımın «*ref kürsülerine götürsün» demiştir. Y Sofya'ya 2 motosikletçimiz gidiyor Bisiklet ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Talât Tuncalp, 17 eylülde Sofya'da yapılacak uluslararası motosiklet kros müsabakasına 2 motosikletçinin katılacağını açıklamıştır. Tunçalp bu motosikletçilerrien birinin vasıtasını çok iyi kulianan trafik polislerimizden birısı olabileceğini söylemiştir Federasyon Başkanı, tstanbulda kurulan Motosiklet Kulübünün 120 âzası Olduğunu, kulübün başkanı ile görüştükten sonra motosikletçiler arasında bir seçme yapacağını, en iyi iki motoüikletçiyi kampa alıp bisikletçilerle beraber Sofyaya göndereceğini belirtmiştir. BEHÇET Kl RTİÇ Rekorlar bekliyoruz Kral, 4 kilo zayıfladı < Kısaca. 9 ANKARA Spor işlerini yürütmekle görevli Devlet Bakanı Kâtnil Ocak, yeni sezonu açan 1. ve 2 inci Türkiye Ligi lakımlarına aşagıdaki tatnimi yapmıştır. «Kulüplerinizden 1966 61 Futbol mevsiminin açılış törenlerine beni de dâvet eden mektuplar almaktayım. Bu kadirbilir batırlayışa tesekkür ederim.> • ÎSTANBUL Rusya'da muhtelif karşılaşmalar yapacak olan basketbol millî takınıımız dün saat 08.00 de uçakla Erzurum'a hareket etmiştir. Er zurum'dan otobüsle Rusya'ya gidecek olan basketbol millî takımımız ilk maçmı Pazar gecesi Tiflis'te Dinamo Tiflis takımı ile yapacaktır. Kafilede 4 idareci ve Jl basketçi bulunmaktadır. • TRABZON (ömer GÜNER bildiriyor) Bu yıl Türkiye II Liginde müsabakalar yapacak olan Trabzonspor Cnma günü yeni sezonu açacaktır. • ÎZMtT Federasyon Kupası Eskrim müsabakaları 6.7 Ağustoa günleri Izmit'te kapalı spor salonunda yapılacaktır. CLAY'A B A Ş A R I D İ L E D İ tlk maçta perişan olan London. ikinci maça hazırlanan rakibi M. Ali Clay'ı antrenman salonunda ziyaret etmiş, cHer ne kadar rakipsek de başanlar dilerim* demiştir. Henry Cooper ile yaptığı maçta' 96 kilo 100 gram gelen Ring Kıralı,, çok sıkı bir §ekilde tatbik ettiğij idmanlarının sonunda 4 kilo düş1 müştür. Mehmet Ai Clay, «Brian ı London'ı gerekli şekilde tanımıyo, rum, fakat cumartesi gecesi iyiı tanışacağız» şeklinde konuşmuştur , Menecer Dundee, bizira asıl hedefi' miz, dünya jampiyonluğu maçıdır ı demektedir. ı Evvelki gün raeşhur Hyde Park' da bir gezintiye çıkan Ciay, ken ı disine çılgınca tezahürat yapan hal ' kı selâmlamıs, bekçi ile el sıkışa \ rak şakalaşmıştır. ı F. Bahçe Voleybol şubesi dagıldı F Arseven konuştu: London dinleniyor < Ingiliz şampiyonu Brian London ] antrenmanlarmı kesmiş, evinde , dinlenmeye başlamıştır. ' London: «Bu defa moralim çok ' iyi, Clay'ın taktiklerini biliyorum. ı Kendini koîlasm» demiştir. ' BUGUN SELİYOR "GiicüyBiıer anfrenörleriııe kadro > ı K ıli'iııi\,, RIZA ARSEVEN Yankı verecek mi? ransada Uluslararası Spor Enstitüsünden eskrim antrenörlüğü diploması alan 58 yaşındaki 38 senelik idarecî Rıza Arseven dün Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezinde düzenlediğı basm toplantısında. «Kendimi lamameıı eskrim hocalıgına vermek niyetindeyîm» demiştir. 10 yıl tek ku ' ruş almadan antrenörlük yaptığını belirten Arseven, diplomayı aldıktan sonra Renel Müdür Gucüyener ile yaptığı görüşmede Genel Müdürün teşkilâtm kadrosunda kendisine bir yer verilemıyeceğı sözüne kırıldiğını söylemiştir. Eskrim Tahminler Clay London maçı geçenkilere nazaran büyük ügi toplamamakta dır. Buna rağmen müşterek bahis çiler 46 Clay'ı tutmaktadırlar. Bu oranın maç günü daha da artması beklenmektedir. | F Televizyonlar verecek L O N D O N H A K E M OLDU Clay'la ikinci karşılaşmasmı yapacak olan Brian London, maçı, evinde dinlenerek beklemektedir. Resimde, küçük London'un annesiyle yaptıgı maçta bab» London hakemlik ederken... Maçı Ingiiz televizyonu vâsıtasiy le bütün Avrupa televizyonu yayınlayacaktır. TV şirketleri bunun için Clay ve London'e ne ödeyecek lerini henüz »çıklamamıjlardır. Bölge Okçuluk Şampiyonası rekorlar hariç, iptal edildi ANKARA, Kulaksız Okspor'un müracaatı üzerine O kçuluk Federasyonu îstanbulda yapılan «Bölge Okçuluk Şampiyonası» nı rekorlar hariç olmak üzere usulsüzlük gördüğünden iptal etmiştir. • Cumhuriyet» vasıtasiyle duru•' öğrenen ve îstanbulun tek 'lli okçuluk kulübü KulakmÜMbtkalardan müsabaka günü haberdar edildiğinı yaptığı inceleme ve müracaatlar aonunda öğrenen Okçuluk Federasyonu resmî bir yazı ile Istanbul Bölgesinden (Istanbul Okçuluk Şampiyonası) nra tekrarını istemiştir. FAZIL ÖZOK NE DİTOR ? Federasyon Başkanı Fazıl Özok kendisiyle görüşen bir muhabirimİM I « Bir şampiyona o bölgenin bütün okçularına baber verildikten sonra yapılır. Tek tesçilli Ok Knlübiinün geç haberdar tdilmesi, bn şampiyonanın tekrannı gerektirir. Çocnklar bövlece bir yanşma daha yaparlar, yeni rekorlar kmlır» demiştir. tstanbul Ajanlığı yeni şampiyonanın tarihini tesbit edip ilân edecektir. «Millî takımı» Takımın özelliği bütün futbolcuların 12 yaşmdan aşağı olmasıdır. Bu genç takım Londra Futbol Federasyon Okulunu temsil edecektir. 1978 Dünya Kupasında tngiliz Millî takımm» aday olan gençler Amerikan gençliğine futbolün değerli bir spor olduğunu göstermek için New Jersey eyaletinde birVaç maç oynayacaklardır. Takımın kaptanı Leslie Cobb bu maçlarda ancak seyirci olarak yer alacaktır. Kaptan, geçen haftaki «ıl" antrennıanlar sırasmda düjerek kolunu krmı^Ur. Resimde 1978'in ümitleri görülüyor. 1978 Dünya Kupasındaki İngiliz Takımı Bu hafta sonunda 16 kişiden müteşekkil bir İngiliz gösteri maçları yapmak üzere Amerika'ya gidecektir. Antrenörlük sebebiyle ajanlıktan istifa ettiğini, idarî işlerden çekileceğini. bu işi okullarda yapacağını ifade eden eski ajan şöyle konuşmuştur : « Antrenörsüz spor gelişmez. Bu işe bir yBn vermek için devamlı çalışmak ister. Bugün 300 bin nüfuslu Afrika devletleri bile uluslararası kurslara antrenör yolluyorlar. Biz 3 kişi gittik bn kursa. Genel Miidiirlük 35 bin lira sarfetti. Şimdi ise bize kadro bulamıyor. Dışardan getirtilen ecnebi antrenörler 500 dolâr alıyorlar, 2 3 sene kalıyorlarj» *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog