Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

BEŞİKTAŞ VEFA iLE A. S. YEN'DE OYNUYOR S G. Saray bugün gidiyor GÜNDÜZ KILIÇ VİYANA'DA TEK FARKLI MAÖLÛBİYETE RAZI • kırmızılılcır RapicTin taktiğini Spor Toto turnuvası maçında denediler KALECÎ NECDET, YILMAZ1K AYAKLA RINA YATARAK TEHLtKEYt ÖNLÜYOR por Toto Kupası maçlarında ılk haftanın ıkıncı gua karşılaşmalarına bugun muhtehf şehırlerde yapılacak musabakalarla devam edılecektır. ISTANBUL'DA Şehrımızde en onemlı maçı Ali Samı Yen stadında saat 17 de Beşıktaş ıle Vefa yapacaklardır. Avrupa Şampıyon Kulupler turnuvasında Holanda fampıyomı ıle karşılaşacak olan geçen yılın şampıyonu Beşıktaş içın bu musabaka buyuk onem taşımaktadır. Zıra geçen yıl şampıyon olan Sıyah beyizlılar şimdi butun dıkkatı uzerlerıne çekmışlerdır. Beşıktaşlılar bu sezon yaptıkları hazırlık maçlarında bol bol gol atarak geçen yılkı golculuk vasıflarını kaybetmedıklerini ortaya koymuşlardır. Ancak bugun Vefa karşısında bol gollü bır sonuç alacakları tahmm edılmemektedır. Zıra Vefalılar transfer seA>han, Ferikoy kalesi onunde. Galatasarav forvetının bu tutulmaz zonunda faahyet gosteren kulupler arasında yer aloyuncusu dfin de Feriköj'e bir gol atraıstır. mış ve faydah transferlerle kadrosunu kuvvetlendırmıştır. vrupa kupasının ilk maçını ANKARADA çarşamba akşamı Turkıye saSTAD: Alı Sami Sen atı ıle 20 30 da Vıyanada Pra Başkentte Ankaragucu stadında ter stadında Rapıd ıle oynıjacak HAKEMLER: Sedat özselAnkaragücu ile Haccttepc karşılaolan Galatasarav futbol takımı şacaklardır. Saat 16 45 de başlıyaçuk (4) Hıfzı Demirnstıin bugun saat 1 de uçakla şehrımızcak maçın denk cereyan edeceğı (6), Melih Caner (6) den av nlacaktır umulmaktadır. Zıra Ankaragücu G.SARAY: Turgay (6) (BüNELER DtYORLAR? en golcu elemanı olan Gol kıralı lent 5) Bekır (6), Tuncer Ertanı kaybetmıştır. Denk kuvRapıdın kuvvetli bır takım ol(7) Turan (6), Talât (6), vetteki ıkı takımın da sahadan beduğunu behrten Galatasara. lı Mnstafa (5) Yılmaz (7), Errabere aynbnası en kuvvetli ihtifutbolcular, 15 gun ı\ı bır şegin (7), Ayhan (6) (Bahri 6), maldir. kılde çalıstıklarını, nefeslerının I ğ u r (7), Ergün (6). âyarlandığmı soylemısler \ e İZMİRDE «denk bir mücadele yapacağız» FERİKÖY: Necdet (6) Eîzmır'de Alsancak stadında yademışlerdır. rol (6), Iskender (5) tsmet pılacak 2 karşılaşma ıle Izmırlı MUDAFAAYA ÖNEM (5) (Zekeri.va 5), Ahmet (6), futbollseverler hareketh bır gun Teknık yonetıcı Gunduz K !ıc, yaşıyacaklardır. Arif (7) Rıdvan (7), Fuat takımı 433 sjstemı ıle o\n.ı (8), Özkan (6), Turgav (6), Saat 15 de başlıyacak iki raaçta tacağını Rapıde gol atma ıml m Ülkuspor ıle Bandırmaspor, saat Bileın (5). vermemek ıçın çalısacağını ıfa 17 dekı karşılaşmalarda da Goztede ederek «futbolcularıraa ?ıı pe ıle Karşıyaka oynıyacaklardır. Sezoi PAKER \enivorum, onlar en sıkıntılı 7aarsamba gunu Vı>anada RaGunun dığer sahalarda yapılacak manımda basarılar alarak bana umartesi günu Holândanın Utrecht şehrinde pıd ıle Avrupa kupa galıplefutbol karsılaşmalan şunlardıryardım etmislerdır» demistır rı turnuvasının Uk karşılaş27 memlekete mensup 752 yüzucünün iştiraEskışehırde" Eskısehırspor PTT, masını yapacak olan Galatasakiyle başlıyan XI. Avrupa Yüzme ŞampıyoFutbolcuların morallprının de Edırnede: Edımespor Bursaray dun dışli Fenkoy karşısında nası. 1966 yılının en muhim spor hâdiselerinden jerınde olduğunu behrten ıek»por, bol bol gol attı. nık jonetıcı bn beraberlık \e bıridir. Avrupalıların son yıUarda muazzam ilerSakarjada: Sakaryaspor Kocabır farklı mağlubıyetın kenleme kaydederek, Amerika ve Avustralvalüarın Maça hızlı başlayan Galatasaehspor, dıİTi ıçın ıyı sonuç olabılectg hâkimiyetini tehdide başladıklan gozönüne geray zaman. zaman hucum ustunManısada: Manisaspor Aydınnı de açıklamıstır tirilirse, bu Şampiyonanın şimdiye kadar yapılugunu rakıbıne kaptırdı ve sık spor, sık guç durumlarda kaldı Ianlann en başanlısı olmaması için hiç bir seKAFÎLE Denizlıde: Denizlispor Antalbep yoktur. Ancak, musabakanın Daşlarında Galatasarav kafıles,ının b a s yaspor, Galatasarayın ofsayttan attığı kanhgmı, baskan Suphı Batur Kutahyada: Kutahyaspor Kon E \ BAŞARILI MEMLEKETLER: HOLANDA, gol ıle moralı bozulan Ferıkov ta\anacak, Reha Eken de ıdarecı yaspor, MACARİSTAN VE ALMANYA kımının forvetlerı musaıt pozısolarak gıdecektır Futbolcular Adanada: Adana Demırspor Kıtamızın en seçkin yüzueülerini toplıvan yonlan kullanamadılar Ferıkoşunlardır Kayserıspor, Adanaspor Mersin ilk Avrupa Şarapiyonası 1926 yılında Kopenhas»'yun ük devrede rakıbınden daha Turgay, Bulend, Bahrı, Bekır, tdman >urdu, ta yapılmı? ve bu şampiyonada Skandinavvalıderll toplu futbol oynadıgı ve Xunçer, Mustata, Talat, A. TuZonguldakta: Zonguldakspor • lar, Almanlar ve Macarlar, büvük bir üstunlük elâstıki 4 * 4 sistemJ Ue ukdır na Turan, Yılmaz, Ayhaıı, ErBöltSSpor. gostermişlerdir. 1950 den itibaren dort yılda bıı topladığı SporToto maçınm yılgın, Metın, Ergun, Uğur tertiplenmek suretiyle muntazam bir şekil alan dızları Galatasarayın sol bekl METÎN OYNTYACAK Avrupa yüzme şampivonalarının en başarılı Tuncer ve Fenkoyun sağıçı FuAvağında ârıza olan Mehnın memleketleri: Macaristan, Almanya, Isveç (erMillî voleybol takımı attı ivılesıp Rapıd maçmda ojıınakekler), Holanda, Danimarka ve Almanya (kacaö l da kesınlıkle soylenmekte Altıncı dakıkada Galatasaray'ın dınlar) dır. Çekoslovakyaya dıı. ortadan inkışaf eden bır akmuıda FERİKÖY KALECtSt, TTRANTC BtR SUTUNU ÖNLERKEN .." Geride bıraktığunız Avrupa yüzme şampiyo ofsayt pozısyonda topu yakalayan hareket etti ııalarının (erkekler 10, kadınlar 9). altın Ergın rakıp defansm duraklamasın madalya genel klâsmanı su sekileddir: Çekoslovakvada \apılacak Dundan faydalanarak ilk golu attı. AyERKEKLER: 1 Macaristan 13, 2 41ya Voleybol Şampıyonasına kaAlmanların Holândd'da buyuk umit nı esnada sağaçık Yılmaz da ofsayt manva 11, 3 Isveç • 10, 4 Fransa 8, 5 tılacak Voleybol Mılli Takımıbesledikleri juzucusu VVEGAND pozısyonunda ıdı, yan hakemın bay Rusya 7, 6 Ingiltere • 4, 7 Holanda • 2, mız dun otobusle şehrımızden rağmı kaldırmasma ragmen ha8 9 Italya ve Finlandiya 1. tere. Almanya ve Holanda en büyük iddia saai nlmıstır. Mılli Takımımız 10 kem golu muteber saydı KADINLAK: 1 Holanda 26, 2 Danigun Macarıstanda Macar volevDevrenin bıtmesme 2 dakıka kamarka 9, 3 Almama 6 4 Inçiltere • 4, hıbidirler. Iste bizim favorilerimız fcol mıllî takımı ıle çah'tıktan la Bekırden başlıyan Galatasaray 5 Macaristan 3, 6 8) Isveç, Belçika ve (Erkekler) 100 M. serbest: Mc Gregor sonra Prag'a geçecektır. Volevhucumunda santrahaf Ahmet topu Fransa 1. 21 ıncı Istanbul Uluslararası Tenıs Turnuvasının tek erkekler (Isk.), Vviegand (\lm ) IUitchev (Rus); 400 M. bol Federasyonu Başkanı Vahıt ıskalayınca Ergm'ın Uğur'un onuHAVLZLARIN KIR4LLARI domıfmal karşılaşması, dun Tenıs Eskrım ve Dağcılık Kulubu Sanserbest: Belitz Geiman (Rus), VViegand (Alm.), Çolakoğlu, grupumuzda bulunan ne ındırdiğı topu Uğur kalecının Avrupa yuzme şampivonalarının kahramanla tral kortunda başlamış, Guney Afrıkalı Mac Mıllan ıle Danımarkalı Pletnev (Rus); 1.500 M. serbest: Belitz • GeiMoğolıstan ıle Arjantın'ı tanımudahalesıne ragmen ağlâra taktı. rından bahsederken, ilk bnce Borç kardeslerin ülrıch karşı karşıya gelmışlerdır. man (Rus), Pletne\ (Rus), Meeuw (Alm.); 200 madıklarını sojlemıs, dığer taIkıncı devrede bol gol ıle susismini zikretmeliyiz. Bu iki hârıka yuzucu, memM. sırtustu: Mananov (Rus), "Vlonzo (Hsp.), CsiBuyuk bır kalabalığın ızledığı lenen harekeUi bır futbol ızledık. kımları da venmenın guçluğunleketleri Isveçe 7 şampiyonluk hediye etmekle, maçına dun devam ed.lmı^tır. mücadele, tam ıkı saat 15 dakıka kany (Mac); 200 M. kurbağlama: Prokopenko Bu yarıda ıyı bır oyun çıkaran den bahsetmıştır. bu hususta ulaşüması güç bir rekora sahiptırKar,ıla«ma>ı G. Afrıkalı çıft (Rus), Heninçer (Alm.), Tutakoev (Rus); 200 Galatasaray rakıbıne fark yaptı. <=urmuş iki klâs raketın bu muler. Avrupa Şampiyonalanmn diğer bir kahra13 11, 6 3, 3 6 ve 6 3 kazanmıstır M. kelebek: Gregor (Alm.), Kuzmin (Rus), Som46 dakıkada Fenkoy atagında cadelesı buvuk bır dıkkat ve hemanı da, harbin hemen ertesinde havuzlan alt mer (Alm.): 400 M. karışık: Wiegand (Alm.), DuBılgın yalon mesafeden çektığl jecanla ızlenmıstır. Lk seti 1 6 ust eden Fransız Alex Jany'dir. Bu şohretli vuCOIHL'RİYET KUPASI: najev (Rus), Hetz (AUn.) 4x100 M. serbest: şuüa Turgayı avladı. zucu tam 4 defa şampiyon olarak alkıslanmıska\beden Mac Mülan daha sonra Gazetemızın muhtehtler sampıRusya, Almanya, Isvec; 4x200 II. serbest: RusBu golden ıkı dakıka sonra Ay tır. Avrupa şampiyonalanmn kahramanlarını ıaKibı karşısında ağır basmaya \onuna \eıecegı 2 gumus kupa ıçın ja, Isveç, Almanya; 4\100 M. karışık: Rusva, han ortadan dalarak takımının şoyle sıralıyabıliriz: Isveçli A. Borg ve Fransız ba^lamıs \e ne«ıcede Ulrıch'ı 6 1 bugun Walkden Mac Mıllan çıfuçuncu golunü attı. Aradan heJanv (4 altın madalya), Isveçli B. Borg ve Is Almama, Fransa. 6 4 aldıgı setlerle maglup edeıek tı ıle Spınoza Leschlv kaısılasa13.15) KOŞU: 1 Favon: Kanuz bır dakıka geçmenuştı kı yi koçvaü I. Black (3 altın madalva), Alman Re(Kadınlar) 100 M. serbest: Sehumacher fınâl^ jukselmıştır. caklardıı Walkden Mac Mıllan mer XV. Plâse: Çorabatur, Kane ortadan tnkişaf eden bir Gademacher, Macar Baranv ve Csordas (2 altın (41m.), Sillett (Ing), Turocsi (Mac); 400 M. ç ftı aunku musabakavı 3'6, 9'7, Dı^er tekler mı^abakasındd ı^e der V. Sürpnz: Canali, Baboş. latasarav akınında Yılmaz rakıp ^nadalva). serbestr Neubauer (\Im.), \ViIIiams (Ing.), Man6 3 kazanarak fınâle kalmağa hak (13 45) KOŞU: 2 Pavorı: Saa Brezıhaıı Barnes, Danımaıkah defansm hatasmdan faydalanaKadınlarda Holândalı Braun ve Mostenbroek, donnaud (Fr.): 100 M. sırtüstü: Ludgrove (Ing ), kjzanmıstıı det XII Plfise: Mecnun III, Canrak dorduncu golufcaydettı(41) Lesehlv ı 6'4. 6,3 6 4 yenerek Danimarkalı Hveger ve Harup ıkıser ferdî sanıCaron (Fr.); 100 M. kelebek: Kok (Mol). HusBuı;unku Finâl programı: dan Surprız Necme 24. Galatasaray bastırmaya devam pivonluk kazanarak, klâslannı knnusturmuşlartede (Alm.); 200 M. kurbağlama: Slatterv (Ing ), fınale kalrmstır. Tak kadınlar (Sv,an Walkden) (14 20) KOŞU: 3 Favon: DIedıyordtı Nıtekım 56 dakıkada Prozumenchikova (Rus), Kok (Hol ); 400 M. dır. Bıı\lece bugun Barnea ıle Mac Cnt erkekler (Ulııch Lesch'>, lâra I Plâse: Nilufer III, S. Havgayet guzel bır akmla Fenkoy ka karışık: Heukles (Hol.). Pechstein (Alm ), BaFAVORILER M^c Mıllan Moud) Mıllan fınah o%nıvacaklardır va 96. Surprız: Tozzak, Samıha lesıne sarkan Ergunun yakm me 27 Ağustos gıiniı sona erecek olan XI. % bania (Rus); 4\100 M. serbest: Rus>a. Almama \ Muhtehtler (Walkden Mac Mıl Oncekı gun jarıda kalan F 32. safeden attığı sut kalecının elınHolanda. 4x100 M. karışık bavrak: Holanda, Iıırupa Yüzme Sampiyonasında erkeklerde Rusva, lan Spınoza Leschly) McMıllan (G Afrıka) R Maud (14.55) KOŞU: 5 Favorı Cloden kaçtı ve fılelen zıyaret ettı. çiltere, Kıısva. Almanya ve Fransa, kadınlarda ise Rusya, IngılTek erkekler (Barnes Mac Mıl(G Afııka) çıftı ıle R Barnes ns. Plâse: Okşan I, Eclaır. Sur60 dakıkada Turgayın yenne ]an> (Bre'ihi) J Arılla (Ispan\a) prız: Besalet. Bulent gırdı (15.30) KOŞU: 5 Favorı: Kay 62 dakıkada sakatlanan A y ••••••••••••••••••••••»••••••••»•»••»•••••••• Nurullah IVAK tas. Plâse: Çılek, Nur. Surprız: hanm yerme Bahrı gırdı. 64 daPayıdar, Habıbî. kıkada Penkoyun Dır akınını ıyı (16 05) KOŞU: 6 Favori: Saftakıp eden Fuat iki kışıyı ç a der Plâse: Dumanalı, Ajax. Surlımladı ve yakın mesafeden Buprız: Tulyar. lentı avladı: (52). (16 40) KOŞU: 7 Favori: Golden Rock Plâse Serıfe, Fırst Lady. Surprız: Pıkehan. (17.15) KOŞU: 8 Favori: SelMersin Tevfık Sırn Gür lısesi ten. Plâse: Noces, Norik. SurTuıkıye Yuruyuş rekortmenleKÜLN (fnal Tolun bıldirıvor) d^ Çalışkan ıle Yuce; Almaı, Turk atletızmıne kıymetler yeprız: Cıhanbey. ıınden Oktav Sensoy dun bızzat Belçika, Hcllânda, Fransa, LUKtıstıren bır lıse olarak spor taIkı «ohıetlı pedahmız; Rıfat Ça(17 55) KOŞU: 9 Favon Zırgazetemıze gelerek Federasjonun semburg'un 4 er kı^ılık pedallanhıne geçecektır. Bu hsede yelıskan ıle Çetııı Yuce bugun ve. Plâse: Gıirün, Benlıkız I. Surçalısmasmdan sıkâyetoı olduğunu ıı ıle beraber tam 18 tur atacaktısen şohretler bugün atletızm UTRECHT (Holanda), (AP) Koln'de uçuncu yarı«larını kopriz: Gğurlu I, Sevıl belırtmı» ve sunlan soylemıştır: lar Parkurun vokuslan çok femıllî takımının değısmez eleBurada yapılmakta olan Avrusacaklar. 10 kılometrehk parkurNimet ÜYKEN na Hava fena. Yagmur jevamlı « Gerek Balkan gerekse Avmanlarmı teşkıl etmektedır. pa Yuzme Şampıvonasında yapıj j ğ n o r . Ikı bııkletçımız p^'eıın rupa şampıvonaları ile Olimpivat Biz Cezmi Or musabakalarınlan sutopu maçlarında dort kuvgr.ıp, bı^ıkletlerıne çamurluk taOvuıılarında juıuvuş varışı >ada çekıç atma rekorunu kıran 21 vetli takımdan bın olan Sovyet k n o r \e o\le antrenman japıpılırken bizde nıaalesef Federasyasmdaki Nurullah Ivak'tan Rusya, Türk takımını 12 o yer•\orlar. Sımdı\ e kadar ^00 kılu>on gerektiği şekılde hu braıışa bahsetmek ıstiyoruz Gur lisemıstır (40 30 20 30) nıetre'ık bır çah'ima japtılar. eğılmemektedır. Memlekette bu sınde okuyan tvak, 1963 senesınspor va vardır veja >oktur. 22 Adalar susporlan de dıskte 36 89 atmıstır DİKK4Tİ ÇEKTİLER tenımuzda vapılacak >uruvuş şam 1%4 senesınde 5 kılogramlık çe Rıfat Çalışkan ıle Çetın YuceJaz takımı yüzmede pivonası henüz belli olnııvan bir kicı 4650 atarak 4311 ıle Muhnın ıkmcı vansta 5 ve 6 ncılığ' tarihe bırakıldı. Simdi de Balkan hs Erdoğana aıt gençler rekoruİst. sampiyonu paUavmalaV, haftanın hadıse^ı ve Avrupa şampiyonalanmn kadnu kırarak rekorlarına başlaoklu Butun bısıkletçıler, ıkı ı^eBayan küçukler arasında ı ö roları hazırlandı ve acıklandı. Bamıstır Bunu 1965 senesınde gündenben Burgazda Adalar Sudahmızı da ıjı tanıdılar. Bı/ıra46 92. (Nısan 47 01) (Mayıs) 4752 kıvoruz yuruyüş branşında kimse sporlan Kulubünde yapılan Iskıler de onları tabıî Meshur (7 gun sonra) 48 55 (Temmuz) >ok. Bunun boyle olacağını bilditanbul Yüzme Sampıyonasında bu tasnıfe konmamıştır. 49.39 Karl Weımer bıle ıkı pedalığım icin daha çok once FederasGuıeşçileıimiz kampfa gezintf sırasında başanlı yanşlar çıkaran AdaUr (Temmuz) 4990 (Ağustos) Tür>on Başkanı Naili Morana bir mızla ılgılendı. Rıfatın sprıntın^, Susporlan takımı 137 puanla bikiye rekorları takıp etmıştir 1mektup yazmıştun. Cevap bile jarısını gordu ve «bu bisikletcırınci olarak çalısmasının senıevak sonra büyüklere geçmiş ve vermek Uızumunn hissetmedi. Bu niz burada bir sene amatıir ola • • resmi görmüştür 1966 da 50.14 yapmış, sonra 54.77 sporu vapaıı bizlere yazık değil rak çalıssın, profesyonellik ıcin ıle Y. T R. kırmış ve boyece Adalar susporlan takımından mi?. Belki her gun musabaka yateklif alması çok mumkün» dedı. 1922 1966 atletızm klâsmanınm sonra Galatasaray 105 puanla 1 ^ pıhr dije koskoca yaz sezonuııda Bılna<:sa bızı ufak boylu bılen basına geçmıştir. • kınd, t Yüzrne îhtısas da 47 pubir defa bile denize gîrmedim. EMıllî takım kampına ka'ılan güreşçiler çalışmalarına deAvrupalılar, ıkı bısıkletçımız.n w anla ucıinmı olmuslardır. Balkan milletlerinde çekiç değer bu spor branşını istemiyorlarvam etmektedır 22 kışılık kamo kadrosu onumuzdekı hafta bovlanna bak p ha'ret edıjorreceleri şu şekildedır: sa so> lesinler biz de ona gore bir secme yapıldıktan sonra 15 e mecektır. lar ve «çakı çıbı bisıkletçilenniz Rocsı (Arnavutluk) 53.40, Kruçare duşunelim.Gures takımımız bugun Gulhane parkındakı bır festıval var» dıyorlar. mov (Bulgar) 64 59. (Balkan reınunasebetıvle musabaka havaa na gırmek bakımından Fatıh koru), Dragurescu (Romanya) Ordu basketbol Bu jarıstan sonra bı^ıkİPtçııeGureş Kulubu ıle bir ıdman musabakası yapacaktır. Bu musa65 55, Nurullah Ivak (Turk) 54 77, r mız dunja şampıjonası jokutakımı gitti bakaya mı'lî takım su kadro ıle çıkacaktır. 52 kılo Mehmet Bezjak (Yugoslav) 65.38. Baba Ni»unda ve veledromda çah^malar otıs (Yunan) 63 35. Niotis bu seEsenceh, 57 kılo Hasan Sevınc, 63 kılo Nıhat Kabanlı, 70 kılo 1 Sam'da japılacak Dunya OrG. Sarav • herikoöv CIMIZ Almanya'da musabakalara katılan iki bisikletjapacaklar. Bugunku yarışta dene 64.14 yapmıştır Dunya rekoŞakır Alpaslan, 78 kılo Yusuf Dcmır; 87 kılo Husevın Atlı, 97 dularara^ı Basketbol Maçına kaB. Bevi Davutpasa ru ıse 73 74 ile Zsvotsky fMacar) Çalışkan ile Çetın Yuce bır yarıştan oce hazırlık j a receler bekhjoruz Fakat yağkı'o Husevm Gursoy. tılacak Ordu Basketbol TakımıToprakspor A. Dağ dadır. Fotoğrai: Ünal TOLVN mur dıner, hava mız dun ucakla Şam a cıtmıstır. S ARAY : 5 FERi K0 Y: 2 A Ç Avrupa yüzme şampiyonalarında en başarılı memleketler erkeklerde Macaristan, kızlarda Holanda Utrecht'te butün rekorlar yenilenecek C Tenisie Batnes ile Mac MiIIan tinalist Çalışkan, Yüce bugün Köln'de yarışacaklar yuruyuşçu 0, Şensoy atletızm fed.ndan şıkâyeîçı! Her geçen gün ilerleyen bir atletimiz: İVAK Su topunda Jtusytuya 120 yenüdik Millî güreşçiler bugün Fatih Güreş ile idman müsabakaları yapacak SPOR TOTO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog