Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

TEKNIK ÜNİVERSİTE GLriş imtihanlarına Hazırlama Knrslan 30 Ağustosta Başlıyor Kayıtlara başlanmıştır. Broşur isteyiniz Güven Dershanesi Beyoğlu, Ağacami Sakızağacı Cad. No. 3 TELEFON: 49 42 27 İlâncılık: 4315/9748 43. yı sayı 15107 umhuriYe KURUCUSD r U N Ü S NADİ Telgral v» mcJrtup adresU Cumbarrye» İ s t u b u l PoeU Katusa: Istanbul N a 246 Telefonlar: 22 42 00 23 43 «6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 21 Ağustos 1966 Salgın hastalık tefılikesi belitdi Düıt de 15O'den çok deptem oldu Halk, ehmeU ve su istiyat Ölenlerin sayısı 2000 i aştı H Erzurum, Bingöl ve Muş illerini içine alan bölgede vukua gelen deprem felâketi, dehşetini dün de sürdürmüştür. Deprem sonunda tesbit edilen ölü sa\ısı gittikçe artarken, dün \ine 150den fazla sarsıntı olmuşlur. Bunlardan biri, saat 14 sulannda kendini, oldukça şiddetli hissettirmiş. 17 saniye sürmüstür. Bu sarsıntı sırasnıda Karlıova PTT binası yıkılmıstır. Bitlis'te evlerin duvarlan catlamıs ve halk, paniğe kapılarak sokaklara fırlamıştır. Sarsıntılar sebebiyle «Enkaz altında kahrız» diye telsizeiler çabşmamakta ve Içişleri Bakanlıgı, deprem bölgesinden bilgi alamamaktadır. Sunay İzmir Fuarını açtı tZMtR 43 yabancı devletin katıldığı 35. îzmır Enternasyonal Fuan dun parlak blr torenle Cum burbaşkanı Cevdet Sunay taraftndan açılmıştır. Başbakan geJmedığl balde Ticaret Bakanı Macıt Zeren ananevi açış konuşması yapamaıruş, Demırel'in nazırladığı konuşma Devlet Bakanı Cıhat Bilgehan tarafından okunmuştur Açüışta Cumburbaşkam Ue blrllkte misafır Bulgar Dışlşleri Ba(Arkası Sa, î , Sü. 6 da) • TICARET BAKANI DÜN GELENEKSEL KONUŞMASINI YAPAMADI DEPBEMİN BÜYÜK ZARAR VERDİĞİ İLÇELER (SIYAH İÇINDE) VE SARSILAN ILLER (GÖLGE İÇINDE) Felâketten en çok müteessir olan yer Muşun Varto ilçesidir. Burada dun toprak altından çıkanlan o'u sayısı, 2283'ü bulmu^tur. Buııun, 3 bine yukselmesinden korkulmaktadır. İlçe merkezi, tamamen yerle bir olmuştur. Şehirlerde Ordu Birlikleıi ve Kızılay ekipleri halka yardım için cahşmaktadırlar. Doktorlar, salgın hastahklardan knrkulduğunu bildirmektedirler. Financial Times Türkiyeyle ilgili yazı yayınladı lngıltere'nin ünlü The Financıal Tımes gazetesının Izmır Fuan dolayısıyle verdığl Türkıye ılâvesınde, «Türk polıtikası, Batının çok partili demokrasisj üe Ortadoğnnun askeri idare eğilimınin güç bir karmasıdır» denılmektedır Dış yorumcu Chrıstopher Johnson tarafından kaleme alınan yazı, tnonu'nun Başbakanlığı sırasında Rusya'ya yaklaşmasım hatalı bulmakta, Suleyman Demırel'ı ıse «ihtiyaç doynlan teknokrat» olarak nıtelemektedır. MUŞ (VARTO) Mehmet MERCAN ve Halit BİNGÖL bildiriyorlar 6 bınanın saglam kaldığı Varto'da halen ınıltıden, hıçkırıktan ve dua seslerınden baska bır şey duyulmamaktadır Toprak altından gelen ınıltı seslerı, saatler alerledıkçe kesılmeye başlamıştır Bu sebeple olu sayısının, ılçe nufusuna oranla yuksek olacağmdan korkulmaktadır Gayrıresmî kaynaklar, Varto ve koylermde olu sayısının şımdılılc 2O70'ı bulduğunu, bu rakamın 3 bıne kadar çıkacağını kaydetmektedırler. Ilgılıler, 800 u agır olmak uzere en az 2003 yaralının bulunduğunu bıldırmektedır Enkaz altında çıkanlan >aralılar, cıvar ülerın hastanelerıne taşınmaktadır Yerle bır olan 60 koyden, halen 32'smde ceset aranmaktadır Belırtüdıgme gore henuz kayıp halınde olanların da hayatmdan umıt kesılmıştır. Ancak, enkaz kazma ve kurekle temızlenemedığınden, Karayolları ve Bayındırlık Mudurluğune aıt buldozerler ve dığer raakınalarla temızletılmektedır Enkaz altındakı ce setlerın çıkarılmasına bugun de devam edılecektır. Varto'yu ceset kokulan kaplamıştır Doktorların ıfade ettıgıne gore, salgın hastalıklardan korkulmaktadır HAZİX AMA GERÇEK Baba ağlıyor, çocııklar ağhyur . Hatta, gun gormuş buyuk baba bile ağlıyor . Bu Doğu Anadolumuzdaki son depremin doğurduğu felâket tablolanndan sadece biridir. Yakınlar ölmuş. ev enkaz haline gelmiş, damdaki hayvanlar telef olmuş Ama, Allahtan ümit kesilmez ki MUŞ Ö'en Yaralı Yıkılan köy Yıkılan ev VARTO 2070 2003 60 Hepsi YÜZEREK TÜRKtYE'YE İLTİCA EDEN RUS TEĞMENİ SAN NATONİO Texas (AP) Eski bır Rusa subayı ve yuzücusü olan 27 yaşındakı Vladıslav A. Kommıssarov, Baku şehnnden deıuze gırdığıru ve 25 kılometre durmaksızın yüzerek Turkıye'ye ıltıca ettığıni açıklamıştır. Kommıssarov'un yuzmesi, 8 saat surmuştur. Türkıye ve Beyrut'ta 4'er ay kalan Rus atleti, daha sonra Amerıka'ya gelmiştir ve şundi burada modern Pentatlon şampiyonasında Amenka'yı temsıl edecektir Aslen Polonya'h olan eski Rus Teğmem, «Komunizmi sevmiyonım, Amerika'yı seveceğime emindim» demıştır. ERZURUM Ölen Yaralı Yıkılan köy Yıkılan ev HINIS TEKMA\ ÇAT 129 5 52 250 18 29 7 30 2077 73 ERZURUM (HINIS) Fikret OTYAM ve Dündar ÖZDEN bildiriyorlar Erzurum'un Hınıs Ilçesı, sarsıntıdan en çok zarar goren ıkıncı ılçe olmuştur Şımdılık Hınıs merkezınde 5, koylerınde de 124 olu sayılmıştır Kesuı yaralı sayısı, henuz tespıt edılememıştır 29 koyde 2077 ev yıkılmıstır Askerı bırlıklerce temızleme amelıyesıne suratle devam edılmektedır Dort bolgeye ayrılan bu koylerde, bırer saglık ekıbı gorevlendıjılmıştır Dun saat 14 de Erzurum da 17 sanıve suren deprem sırasında, yıne mal kavbı olmuş, merkezde 100 e yakın evın de duvarlan çatlamıştır Çat ılçesırun 30 koyunde 50'ye yakın olu tespıt edılmıştır Merkezde 30 ev yıkılmış, 50'ye yakın evın de duvarlan çatlamıştır. Yıkılan evler altında kalan 2 kışı olmuş, 2 kışı yaralanmıştır Tekman'da da 5 kışı can vermıştır. Koylerdekı hasar nıspetı, yuzde 80 nıspetındedır 7 koyde 73 ev yıkılmıstır. Ozellıkle dunku deprem mal ve can kaybının artmasına sebep ol muştur. Öncekı gun saatl4 20 de mejdana gelen depremden sonra Hınıs şımdıye kadar 150'den fazla sarsılmıştır BİNGÖL Ölen Yaralı Yıkılan köy Yıkılan ev K. OVA 24 50 22 1871 BİTLİS Ölen Yaralı Yıkılan köy Yıkılan ev TATVAM 3 TOPLAM Ölen: 2283, Yaralı: 2321, Yıkılan köy: 149, Yıkılan ev: 4056 1 35 Irak'ta Koleradan sekiz kişi öldü Irak'm Musul, Süleymanıye, Erbü ve Kerkuk bolgelerınde vayüan koleradan 8 teışınln öldüğü tesbit edılmış ve öu konuda gelen oaberler de Turkayedeki Irak temsılcılen tarafından doğrulanmıştır Muş mılletvekıli Nermın Neltçi, bu konudakl baberlenn dogrulanması üzenne Srğlık ve Sosval yardım Bakanlıgma bir vazılı soru önergesı «termistır Kolera salgmı »örüleD bölgeler den Türklyeye cok sayıda ziyaret çi ve turist •• selfliğini bildireo Neftçl, ahnan^ tedbirllr"' bakkında bılsn istemektedır ^ 3 Ordu mensubu şehit düştü Ote yandan, malzeme yuklü askeri bır GMC, Hınıs'takı felake. zedelere vardımı bır an evvel ulaştırmak gavesıjle sur'atle gıderken 250 matrelık bır uçuruma vuvarlanmıçtır Kaza, Erzurum Hınıs yolu uzerınde olmuş, Assubay Salım Çalıskan ıie Onbaşı Muzaffer Fırat \e Er Haydar Dogu, şehıt dusmuşlerdır Muştan alınan bır habere gore de Elazıg'dan gelmekte olan 40 fataklı bır ha<tsVvne aracı, vırajı alamıjarak, devnlmıştır Şofor ve ekıbe, bırşey olmamıştır. Demirel konuşurken Hınıs'ta deprem oldu MUŞ (Mehmet MERCAN Bıldirıjor) «TELÂŞA KAPILMAYIN* Ote yandan, Irak Sağlık Bakanlığı, dun akşara, bazı bolgelerde rastlanan kolera vak'alarttıdan oturu bır telâşa kapılmanm yersız olduğunu behrterek, durumun kontrol altına alındığını bıldırmıştır [Irak'taki kolera olayla" \uzunden Ûrdun'de. fevkde hal ilân edilmiştir. ** nudakiyhaberimız, 3'' fadadlr ] (Arksn S». 7, Sü. 1 de) SOKAKLAR BOŞ, EVLER YIKIK Herşev. Cuma gunıı oğleden sonra oldu! Evleıi kerpiç, sokakları tozluydu ama, yine de kendılerınındi Doğu Anadolu'nun depıem bolgesindeki sokakları, resimde gorulduğu gibi, e\lerin enkazına da yataklık ediyor şimdi .. (TURK HABERLER AJANSI) Deprem felâketiyle ilgili diğer resimler, 5'inci sayfamızdadır Berabennde Içıslerı ve Çalışma Bakanları ıle Erzurum'a gelen Baş bakan Suleyman Demirel, dun deprem bolgesı olan Hınıs ve Varto ılçelerını gezerek ıncelemeler(Devamı Sa. 7, SuJ 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog