Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Eski boksörlerîmîzden Demir Kırdemir iddiah Rauf Meleksoy toplantı yaptı " Clay'ı dövüşe davet ediyorum Sait Arif TERZİOĞLU Ankaradan bildiriyor «day'i dövuşe dâvet ediyorum» diyen eski boksörlerimizden DeGALATASARAYIN KORKULU RÜYASI Gelecek çarşamba günü Vıyana'da yapılacak maçta Galatasarayı tehlikeli durumlara sokacak Rapid'in korkulu forvet oyunmir Kırdemir, dün bu isteğini şöy le açıkladı: . (Fotoğraf: Viyana Özel) « 32 yaşındayım. Boyum 1.87, kilom 87. 2 çocuk babasıyım. Qay cusu Danimarkalı Bierregaard'm İsveç ikmcisi Djurgarden'e attığı gol. Kapid şimdi Galatasaraya karşı hazırlanıyor. Bir Müslümanla karşılaşacağım) demiş. Bu söz üzerine ben de çalışmalarıtna başladım. Devamlı antrenman yapıyorum.» Demir Kırdemir 1951 1952 yıllarında Ankara Bölge Boks (Çok konoşuyor demek istiyorŞampiyonu, 1952 53 54 yülarmdu.) Benim de kuvvetli yumrukda Türk Silâhlı Kuvvetleri Şamlarun var. Ben çalışıyornm, opiyonu, 1955 56 57 yıllannda nunla istediği yerde dövüşeceğim. Eraırum Bölge Şampiyonu ve Simdiye kadar yaptığım 18 res«ntrenörü olmuş, böylece ilk demî maçm birini beraberlikle, difa Erzuruma boks sporunu göğerlerini nakavtla bitirdim. Yatürmüştür. Kırdemir aynca 1958 • bancı boksörlerden Mristo Kala5 9 6 0 6 1 yıllannda Samsunda fatoğla ile Kirkor'u teknik naBölge antrenörü ve ajanı olarak kavtla yendim.» görev yapmış, hızü boksörümüz, Demir Kırdemir azimll görildaha sonra Dünya Boks Şampinüyordu. «Imanla yapılan boks yonu Clay ile dövüşmek istediğielbette kazsnılm dedikten sonra ni şu sözlerle teyit etmiştir: 8 ve 4 yaşlanndaki çocuklarım « Oay'in çenesi muazzam. da boksör yapacağmı söyliyerek Clay'e şans diledi ve idmanına devam etti. " Spor I ııı ıı ılii lıili' yapılması önlenecük! „ Büyük bir hafta lcaldı. Falcat... ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) SporToto Genel Müduru Rauf Meleksoy, dün düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki Spor Toto mevsimi ile ilgıli bilgıler vermış, kupon yatırma saatlerinde değisıklikler yapıldı ğını bildirmiştir. Meleksoy'un açıklamasına gö re, Spor • Toto kuponları bundan boyle Ankara'da saat 15e İstanbulda 13.30 a ve Çankırı da saat 16 ya kadar kabul edılecektir. Diğer illerde ise bir değisıklik yapılmamıştır SporToto islemlerinde pmniyetin sağlanması ve hüe yapılmasınm önlenmesi için gerekli bü tün tedbirlerin alınmış olduğu nu, bu yıl kupon saklama odalarınm demir kafesler ıçine konacağını belirten Meleksoy, daha sonra, SporToto'dan sağlanan gelirlerle ilgili rakamlar vermij tir: Bu rakamlara göre, SporToto kuruluşundan bu yana, Beden Terbiyesin<s pay olarak 242 milyon 756 bin lira verümiş, bu mei lâğın 185 milyon lirası yenı tesislere harcanmıştır. SporToto kuruluşu, 1950'ta faaliyete geçisindenberi 102 milyon 903 bin 568 iştırakçı arac;lığıyla 738 milyon 530 bin 82 lira gelir sağlamıştır Meleksoy, toplantısının sonun da, bu yılki SporToto gehrinin 200 210 milyon civarında ola cağını ifade etmiştir. Mildenberger: «Clay, sağ yumruğumdan korksun!» FRANKFÜRT, ( u . ) 10 eylulde Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Mehmet Ali Clay ile karşılaşacak olan Avrupa Ağır Sıklet Şampiyonu Karl Mildenberger, «Clay, sağ yumruğumdan iorksun» demiştir. Mildenberger, eski şampiyonlardan Liston ile bir hazırlık ma çı yapacağını yalanlamış ve «Clay karşısında London kadar hafif birini bulamıyacak» diyerek şöyle konuşmuştur: «Şanslı olduğuma inanıyorum. Cooper ve London'dan daha gen cim ve daha hızlı bir taktiğim var. Sağ yumruğum day'in başına büyiik belâ olacak, şimdiye kadar karşüaştığım hiçbir Amerikalı boksör sağ yumruğumdan kurtulmadı.» Galatasaraylılar kamp için otel ve gitmek için uçak bulamıyor Idareciler farklı bir yenilgiden korktuklarından Viyana'ya gitmek istemiyor Ağustos çarşamba günü Viyanada Rapid ile Avr u P a Kupa?>ıın ilk eleme maçmı oynayacak olan Galatr^aray. kamp yapacak otel, ve Viyanaya gitmek için 3e uçak bulamamaktdır. Eskişehir maçından sonra teknik yönetici Gündüz Kılıç taraftndan kamp yapma lüztrmu hissedilen Galatasaray, İstanbulda bütün aramalara rağmen boş bir otel bulamamıştır. Galatasaraylı yöneticiler: »Bütün oteller dolu, gitmemize de 6 gün var, ne yapacağımızı şaşırdık» demektedirler. Takımm bugün kampa girme ihtimali vardır. GİDİS Galatasaraylı idareciler, bütün uğraşmalarına rağmen Viyanaya giden uçaklarda yer bulamamışlardır. Galatasaray 22 ağustosta Atina üzerinden Viyanaya gidecektir. ZOR MAÇ Galatasarayı hazırlıksız bir şekilde yakalıyan Rapide şans veren Galatasaraylı teknik adamlar: «Çalışabil diğimiz kadar çalışacağız. Fakat hiç bir zaman ümitll değiliz» şeklinde konuşmaktadırlar. Bir Galatasaraylı idareci ise futbolcuların büyük maçlarda şahlandıklarını ve iyi netıceler aldıklarına değinerek Galatasaraylı futbolcuların Rapidden bir beraberlik koparabileceğini soylemiştir. HtÇ BÎR İDARECİ GİTMEK İSTEMİTOR Rapıde karşı hazırlıksız bulunan Sanknrnızılı takımın iyi bir netice elde edemiyeceğüıi düşünco Galatasaraylı idareciler, bu seyahate cümek istamamektedirler. Seyahate Kuliip Başkanı Suphi Batur gidecektir. G. SARAT KADROSU Galatasaraym Viyanaya gidecek kadrosu belli olmuştur. Kadro şöyledir: Turgay, Bülend, Bekir, Doğan, Tuncer, Mustafa, Talât, Turan, Yılmaz, Ayhan, Ergin, Metin, Ergün, Uğur. HAZIRLIK MAÇI Galatasaray, bugün saat 17 de Ali Sami Yen Stadında yapacağı antrenmanda henüz ismi bilinmiyen bir takımla maç yapacaktır. Kılıç bu maçta Rapide karşı oynanacak taktiği tatbik edecektîr. KILIÇ NE DİYOR? İlk hazırlık maçında takımın oyunundan pek fazla memnun olmayan Gündüz Kılıç, Eskişehirspo ra çıkan «Turgay Bekir, Tuncer Mustafa, Talât, Turan Yılmaz, Ayhan, Ergin, Metin, Uğur» şeklin deki tertibi değiştirmek istememek te, futbolcuları Rapide karşı kuracağı oyun sistemine alıştırmaktadır. Kılıç, Viyanada kuvvetli rakibi karşısmda müdafaa oynayacak Galatasarayın Yılmaz, Uğur, Ergin ve Metin vasıtasiyle gole gitmelerini kolaylaştırmak için ça reler düşünmektedir. Forvetin en hızlı adamlan Yılmaz, Ergin ve Uğurun kontraataklarla hücuma geçmeleri gol atma çareleri arama ları için her türlü tedbiri düşünmektedir. Kılıç, Târık'ın antrenmanlara ge lip. takımdaki yerini alması için çalışmaktadır. Voleybol Millî Takımı açıklandı MERSİNDE TÖRENLE KARŞILANACAKLAR Yakmda Mersin Bolge Müdürlüğüne tâyin edilecek olan Seyfi Alanyanm üstün çalışn^sı sayesinde millî takıma 11 atlet veren ve Türkiye şampiyonu olan Mersin atletleri toplu halde. Mersinlileri şehirde törenle karşılayacaklardır. 30 Ağustos • 12 Eylül arasında Çekoslovakyada yapılacak dunya voleybol şampîyonasına katılacak voleybol millî takım kafılesı belli olmuştur. Milli takımda şu voleybolcular ve idareciler bulunmaktadır. B. Yalçın, Şakir, ^ 'Ddullah, Aşkın, Yaşar, Tunç, Bahaettin tlhan, Mustafa, Deniz, İbranım, Azız İdarecUer: Necdet Oktay antrenor: Murafa, antrenor yardımcısı Değer Eraybar. Kafile 20 Ağustosta şehrimizden aynlacalrtır. Millî takım Budapeştede Macar milll tatann ile 10 gün çalışacak, maçlar yapacak ve şampiyonaya hazırlanacaktır. Beşiktaş bugiin 2 hazırlık maçr yapacak Beşiktaş futbol takımı bugün Şeref Stadında saat 15 de Galata veya Kasımpaşa ile saat 17 de ise Beylerbeyi ile iki takım halinde hazırlık maçı yapacaktır. HER YAŞIN SPORU: JUDO j Bütün Dünyada her geçen gün yayılmaya ve sevilmeye başlıyan judo ve karate, mem S ^ leketimizde de ayrı bir federasyon haline geldikten sonra hamleye girişmek üzeredır. Z ^ Avrupada bu konuyu masraflarını kendisi ödeyerek yerinde tetkik eden judo hocası Er *^~ gun Göktuna, yurda dönmüş ve bir rapor hazırlamıştır. Federasyon Başkanı Hakkı Isıgöllü de bugünlerde Ankaraya giderek Federasyon heyetinin son rdtuş'.arını yapacak ^ ^ tır. j = Resimde her yaşın sporu olan judoya çalışan Japon çocuklan görülüyor. MiLLî ATLETiZM TAKIMI I AY SÜRECEK AVRUPA ĞEZiSiNE ÇIKIYOR ylül ayında Macanstanda, Yugoslavyada, Çekoslovakya da, Rusyada ve Sofyada yapılac"ak atletizm müsabakaları içm 45 atlet 15 idareci ve antrenör, Eylul ayını yurt dışında ge çıreceklerdir. Hangı musabakalar: 30, 31 Ağustos. 1, 2 Eylülde Macaristanda yapılpeak Avrupa Atletizm Şampiyonasma gidecek atletler, Bolu'da kampa girmi'lerdir. Atletler, Federasyonun maaslı tek antrenörü Şevki Koru'nun nezaretinde çahşmalar yapmaktadır. Öte yandan 12, 13, 14 Eylülde Yugoslavya'nın Sarajevo şehrinde yapılacak Balkan oyunlarına 40 atletimiz katılacaktır. Bu şampiyonada bir çok atletimizin iyi dereceler yapacağı soylenmektedır. Federasyon Başkanı Nailı Moran, 1,5 senede bılhassa gençlerin yetistiğini ve ileride büyük dereceler yapabıleceklermi belirtmiştir. Balkan sampiyonaıında ise bazı branş larda mücadele edeceğımizi Askın Tuna, Muharrem Dalkılıç, Çetin Şahiner ve bir çok at letlerimizden iyi dereceler beklediğini ifade etmiştir. 18 Eylülde Prağ'da yapılarak musabakalara Balkan sampiyo • nasmda iyi derece yapan atlet ler gonderilecektir 2425 Eylülde Rusya'nın Lvo şehrmde yapılacak müsabakalarda atletizm millî takımımızı 800 metrede Ali Erte, 400 metrede de Ahmet Yakacıklı temsil edeceklerdir. 2 Ekimde Çekos lovakya'nın Kösice şehrinde yapılacak maraton müsabakasma İsmail Akçay, Hüseyin Aktaş, Hikmet Kirzuk gonderilecektir. Maratonculan Kösice müsabakalanna Osman Coşgül hazırlı yacak ve götürecektir. 1.2 E kimde Sofyada Bulgaristan millî atletizm takımı ile yapılacak müsabakalar için ayrı bir takım seçilecektir. Eylül ayında atletlerimizin hep si yurt dısmda olduğu için idareciler, memleket içinde musabaka yapmamaktadırlar. Fransızlar kayakta 16 madalya aldılar PORTİLLO (ŞOi) And dağlarının Portillo köyünde tertiplenmekte olan Dünya Kayak Şam piyonası, Fransızlann büyük zaferiyle sonuçlanmıştır. Fransızlar 6 altın, 7 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmakla, Alp branşlarında dünyanm 1 numaralı milleti olduklannı bilfiil ispat etmiş lerdir. Dünya kayak şampiyonalarında bir memleketin kazandığı en büyük başandır bu. Son olarak yapüan erkekler slalom yarışmı Fransız Guy Perillat ve Louis Jauffret'nin önünde, Italyan Carlo Senoner tcazanarak, bütün tahminleri alt üst etmiştir. Alman Bogner 4 üncü, vatandaşı L. Leitner de 5 inci olmuşlardır. E Toz Koparan Kupası okçuluk binnciliği bugün başlıyor Sadık Öğretır Rekor peşinde Toz Koparan Kupası Okçuluk Şampiyonası bugün Şeref stsdmda sabah saat 9 da başlayacaktır. İki gün sürecek olan şampiyonaya bütün bölgelerin en kuvvetli okçuları katılacaklardır, 90 ve 70 metre müsabakaları bugün, 50 ve 30 metrelik atişlar yarm yapılacaktır. İstanbul ile Ankaranın çekişecekleri müsabakalarda İstanbu'dan Sadık Öğretir ile Ankaradan Zafer Yasa mücadele edecek!er ve üçüncülük için de İlteriş Tezer namzetliğini koyacaktır. Bu müsabakalarda derece alacak olan okçuiar millî takımı teşkil edeceklerdir. Serbest güreşçiler Lmirgân kampında Yiizme İhtisas İstanbul sutopı şampiyonu oldu Şeref stadının yüzme havuzun da oynanan İstanbul sutopu bırınciliğınin final maçında Yüzme İhtisas, Galatasaray'ı (30) yenerek, şampiyon olmuştur. İlk devreyi (10) önde kapayan ve dördüncü devrede Ahmet vasıtasıyla iki gol kaydederek sahadan 30 galip aynldığı müsabakada Yüzme İhtisas, çok iyi bir oyun çıkarmış, bu arada 6 şut, dırekten dönmüstür. Şampiyonada Galatasaray ikincı, Modaspor da üçüncü olmuşlardır. Müsabakadan sonra derece alan takımlara, kupaları verilmiştir Nejat Nakkaş Tecrübeli maratoncu 2 maratoncumuz dün gece vapurla Varna'ya giHi Varnada yapılacak Uluslararası yüzme maratonuna 2 yüzücümüz gitmiştir. Pendik Bırrgaz F Bah çe arasmda yapılan yüzme marato nunda ilk iki dereceyi alan Bora Özkök ile Erdal Acet'in Avrupa şampîyonasına gitmeleri sebebiy le bu maratona 3 üncü olan Nejal Nakkas ile geçen yılın üçüncüsü Selâhattin Morkal gönderilmiştir. Nurhan Aydmın başkanhğındaki ekipimiz, dün gece vapurla Vama ya hareket etmiştir. YÜZÜCÜLER BU SABAH GtDİYOR Avrupa Şampiyonasma katılacak yüzme ve sutopu ekipimiz bu sabah uçakla Holândaya hareket ede cektir. Geceyi B. Adada geçirecek olan yüzücüler sabah 5.40 vapuru ile köprüye geçecekler ve saat 10 da da uçakla yola çıkacaklardır. Federasyon Başkanı Fahiman Akdağ: « Yüzmelerde millî rekorlarımızı kırabiliriz. Fakat fazla bir şey yapamayız. Sutopunda ise ba9»n derecemiz grupumuzdaki rakiplerimize göre belli olacaktır. •••••••: İzmirde yapılacak 3 lü güreş turnuvasına ve Ruslarla yapılacak. milll ve temsüi musabakalar için serbest güreş taJarmmız dün Emirgânda kampa girmiştir. Ancak kamp kadrosumm en geç yarın akşama kadar tamamlanması da şart koşulmuştur. Merkez Hakem Komitesi üyesi Kemal Erkmen'in Müdürlüğünü yapacağı kampta disipline uymıyan güreşçiler derhal uzaklaştırılacak ve bir daha milll takıma alınmıyacaklardır. Serbest takımm iki antrenöril Nasuh Akar ile Celâl Atık tarafından tesbit edilen kadroda şu gureşçiler bulunmaktadır: 52 kilo güreşçileri: Mehmet Esenceli, Cemal Yamlmaz, Cemalettin Oruç, Mustafa Akdeniz. 57 kilo güreşçileri: Hasan Sevinç, Bekir Aydın, Vehbi Akdağ, îbrahim Solmaz. 63 kilo güreşçileri: Nıhat Kabanü, İsa Acar, Alı Şahın. 70 kilo güreşçilen: S. Ahmet Agralı, Şakir Alp aslan, Omer Ateş. 78 kilo güreşçileri: Mahmut Atalay, Mehmet Go çer, Alı Armağan. 87 kilo güreşçileri: Hasan Güngör, Hüseyin Atlı Hüseyin Gürsoy, Huseyin Yığit, Erol Karan. 97 kilo güreşçileri: Ahmet Ayık, Kerim Yüksel. Ağ'.r sıklet: Gıyasettin Yılmaz, İsmail Topçan. Nakavt olan bir boksör komaya girdi TOKYO Pazar gecesi burada duzenlenen 10 raundluk bir maçın 8 inci raundunda nakavt olan 22 yasmdaki Yoshimi Kubo adlı tüy sıklet bir boksörün dummunun va him olduğu bildirilmiştir. Boksör bu sabah kaldırıldığı hastahanede bir ameliyat geçirmış, beyninden bir kan pıhtısı çıkarılmıstır. E • • • • • • •n ı n n n n •••••• Tenisçilerimiz 2. gün sel dahi alamadı 21. Uluslararası tenis tumuvası gitıkçe renklenraektedir. Dün İtalyaıı.'aı takım halinde gelmi;lerdır. Şimdllik ülrlch tle AnJla gdz doldurmastur Dev raketler Uk emlerds oi?ım raketieri elemekle meşsıl. GünüT) en mühim rriacı Daniırarkanın şöhretli raketi Ulrich ile Istar.bu jampiyonj 39 vaşındrkı millî raketimiz S'j'nn Gurel arasmda oynanmıştır. Gülere karşı Ulrich rahat oynamış ve setlen de kolajca almıştır. (B'0, 6/2). 2. gunde Kıpkızıl ile Güre] elenmistir. Boyıece tenisçl'erhmz 2 günde tes set dahi alamamı^tır. Diğer musaba^atarda alır.an nfticeler şöyledir: Arilla Mathieu'ya 6/0 6/1, Tachıni. Marınoviç'e 6/2, 6/3, Maud. Gurkaynak'a 6/1, 6/0, Baus, Bn'avır'a 6'1, 6/0. Maud, Saraçoğlu'na 6 0, 6/0 Arilla Gürak"a 6/0. 6/0 galip geldiler. Tek kadmlarda ise Tachini, Feldmann'1 6/0, 6/0, Spiniza, Buyukfırat'ı 6/3, 6/1 yendıler. İngiliz millî takımı sağaçığı Ball 3 milyona Everton'a transfer oldu LİVERPOOL (A.P.) Blackpool'un sağiçı ve înç;ıltere millî takımımn sağaçığı Alan Boll, 118.000 sterlın (yaklaşık olarak 3 milyoc lira) karşılığında Everton Kulubüne transfer olmuştur. 21 yaşında kınalı saçlı A lan Ball, Ingıltere'nin dunya şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştır. Leeds United ve Stoke City'nin de tâlıp olduğu Alan Baü'e ö denen transfer ücreti, İngiliz kulüpleri arasmda rekor teşkıl etmektedir Everton, bu mevsım Avrupa kupa galeri turnuvasında maçlar ıcaktır. SporIoto o>nayanların dığeı gazetelerin tahminleriııi de merak ettiğini düiünen CUMHIIBİYET Istanbul'da yayınlanan 8 fazetenin tahmin ortalamalarını her çarşamba günü okuyucularına sumnakta,. bunun yanı sıra yarariı olur diisüncesi ile (Cumhuriyet'in) tahminini de eklemektedir. TAKIMLAR G. Saray Feriköy Karşıyaka Göıtepe Beşiktaş Vefa A. Gücü • H. Tepe , Eskişehir • PTT. (Iküspor . Bandırmaspor Edirnespor • Bnrsaspor Sakaryaspor Kocaelispoı Manisaspor Aydmspor Oenizlispor Antalyaspor Kütahyaspor Konyaspor Ad. D. Spor • Kayserispor Zong. Spor Boluspor Adanaspor Mersin Id. Vur. 4 Bevlerbevi Davntpasa 1 Topkapıspor Altındat 6 5 3 3 6 7 2 40 65 55 2 2 1 2 0 1 T A H M İ N (14.15) KOŞTJ: 1 Favori: Clovis. Plâse: Perestişkâr, Destur. Sürpriz. Guerzan. (1450) KOŞU: i Favori: Ro se Marie. Plâse: Cantate, Avenger. Sürpriz: Joy. (15.20) KOŞU: 3 Favori: Ağırnash. Plâse: Sibel, S^vcan. Sürprız: Ümit VIII. (15.55) KOSU: 4 Favori: Se vim 41 Plâse: Şehnaz, Nâzıma. Sürpriz: Şafak (16^0) KOSU: 5 Favori: En ginhan. Plâse: Figen, Nilufer. Sürpriz: Orkıde, Ece. (17.05) KOSU: 6 Favori: Alâeddın. Plâse: Gürün. Sürpriz: Kıymet (17 45) KOSU: 1 Favori: Kaytas Plâse: Badrasli, Payi. dar Surpriz: Turgay, Bılse JNimet CiTKEN LLRICH FavorUerden Son maçlarda ıse' LESCHLY Atıf Aksel'i 62. 60, BARNES Remzi Aydın'ı 60. 61. Bn. SWAN Bn. PESCUTTİ'i 60, 61. (ULRİCH LESCHLY), (SARAÇOĞLU • GÜRKAYNAK) çıf tıni 60. 61 v^ndiler COTTRİL Tetikbası 63, 61 yendi. Bu müsabakada Tetikbaş başarıîı bir oyun çıkararak ünlü rakibınden 4 game almağa muvaffak oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog