Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Sarı LâcivertVıler şahaneydi. Altı golün dördünü Ogün attı Sarı Kırmızılılarm muhtemel yenilgisine Turgay mâni oldu F. BAHÇE K.YAKAYI E1Dİ6 G.SİR4Y E.SEHIRDE BERABERE STAD: Ataturk (Eskişehir) SEYIRCI 25.000 kışı. HAKEMLER: Kemal İngor (4), Veli Kantar (5\ Turan Tepeceler (5). GALATASARAY: Turgay (10) Bekir (7), Tunçer (5) Mustafa (6), Talât (7), Turan (7) Yılraaz (5> Ergun (5), Ergin (6), Ayhan (61, Metın (7), Uğur (5). ESKIŞEHIRSPOR: Hakkı m llhan (10>. Mahmut (6) Yılmaz (6) Ayhan (6), Ismaıl (8\ Mehraet (7) Necdet (8>, Nıhat (8), Fethı <7> Burhan (7), Ferhun (6), Abidın (6) K. Hasan 6'. ttalatasaray mudafaası bir tehlikeyi savuşturuyor. Teiefoto: CUMHURİYET T.H.A. (Eskışehır Istanbu» Ifcyah Beyazlüar iyi not aldı Cumhunyet ekibindtn Tuncer BENOKAN Yazıyor ESKİŞEHİR I ıge yeni terfi etaıış Eskişehırspor, mevsımi yenı " açmış Galatasaraya burada bır hayli ter dokturdu. Sarıkırmızılı kalede eğer emektar Turgay olmasaydı, KırmızıSiyahhıar mevsım başındaki ikınci buyuk maçlanndan az farkla da olsa galıp aynlacaklardı. Galatasaray 433 oynamağa çahşıyordu. Ilk devre ruzgâr Sarıkırmızjlıların lehınejdı Fakat me\sım başında SarıKumızuıların bılhassa surati yoktu. 433 e tek uyan Tuıan zaman zaman kaçmaya çalışıyor. Ergin, Yılmaz, Metın'i Kırmızı Sıyahh müdafaa teSITMZ hale getırıyordu İkınci devıe Eskı^ehırspor ovuna tamamen hâkım oldu. Fakat butun bunlara rağmen Galatasaıay'ın ıki , topu dırekten donmeseydı, Eskışehırden SarıKırmızılıların galibıyetmı >azacaktık MAÇIN CEREYANI Galatasaıay sahaya (Eskışehırspoı'a başarılar) dovızi ile çıktı, aıkıslandı. Oyuna Eskişehirsporlulaı ful kadroları ıle çıkmışlardı. Süratlıydıler. Ilk ıki topu Turgav kestı. Sonra 9 uncu dakıkada Uğur'un korneımi Metın şutladıysa da Hak kı çeldı. Eskışehirsporun Burhan vasıtasıyle yaptığı ataklar çok tehlıkeli oluyordu. Buna mukabil 16 ncı dakıkadakı Galatasaray atağında Uğur topu dıreğe nişanladı. Dev re Turgay"ın kurtarışları ile bittı. İkmcı devre oyuna Eskişehırspor hâkimdi. 48 mcı dakıkada Abidın'ın sutu dıreğı sıyi'dı. 50 ncı dakıkada Necdet'ın dırekten sekti. 56 ncı dakikada Yılmaz'ın şahsi atağı netıce \ermedı. Oyunun bıtmesine 4 dakika kala Ugur kalecıyı geçmeden şandelledığı top üst dırekten döndu. Maç da 00 kapandı. Beşiktaş B. Spor'u 6 2 mağlup etti STAD: AH Sami Yen SETtRCt: 7341 kişi H\SILAT: 43.555 Lirs HAKEMLER: Norettın Kibarer (6), llhan önercan (6), Demir tîstün (S) BEŞİKTAŞ: Necmi (5) Sabri (6) Tavuz (7), Erkan (5), Fehmi (7), Ismail (6) Suat (6). Sami (5), Kaliçanin (6), Kaya (6), Süreyya (6) Nikolovski (7), Yusuf (8), Cosknn (6), Gfiven (7), Ahmet (5), Sanlı (6), Cevdet (5), K. Ahmet (6), Cevat (5). BEYOĞLUSPOR: Snha (4) Fetridis (5), Panayot (6) Emin (6), Necmi (7), E>üp (5) Mustafa (5), Apostol (S), Ismail (7), K. Neemi (5), Kalfin (S). STAD: Alsancak (İzmir) HAKEMLER: Müsfik Talay (6) Fehmi Paıarcı (S), Yunus Kurt (6). FENERBAHÇE: Hâzım (7), Ali (6) öıcan (5), Cengiı («). Numan (7) ŞeTtt (5), Ercan (S), Birol (8), Ali lhsan (6) Oçün (8), Nedim (7), Abdullah (5), Canan (5), Lemiç (7), Birol (7), Yasar (7). KARSIYAKA Burhan (î), Taskın (5) Sıddık (3), Saim (5) Doğan (7), Sümer (4), Mehmet (3), Selçuk (3), Mariç (5), Osman (4) Burhan (4), Tayfun (3), Necip (4), Senol (5), Ibrahim (3), Ediz (3). Çetin CÜRBL İZMİR Oyuna Karjıjaka başladı fakat ılk akını yapan Fenerbahçe oldu. Bılhassa oyun kuruculuğunda ıyı not alan Bırol'un guzel oyunu Sarı Lâcıvertlı takımı sık sık gol pozısyonuna sokujordu. İlk defa Karsıyaka takımında yer alan santrfor Mehmedın tutuk oyunu ve acemıce hareketleri Fener forvetının ıtını bır kat daha kolaylastırdı Fakat her seye rağmen kabul etmek lâzımdır kı, Fenerbahçe, dun Karsıyaka karşısında modern futbol oynamıstı. Ve İzmırhler de ılk defa, Fenerbahçe'\i Avrupa takımı huvıyetınde alkışlamışlardı. 12 ncı dakikada Bırol'un ara pası Ogun'un onune duştu ve Fener sağaçığı ceza sahasma gırdı bır şımşek gıbı. Ogün, çıkış yapan Burhan'ın yanından topu ağlara gondererek gollerın kapısını açtı: 10 17 ncı dakıkada .Abdullah'ın pasını Yasar hıç durdurmadan kaleye doldurduysa da top u?t dırekten dondu. 20 ncı dakıkada Şenol'un şâhâne volesını kaleci Hazım aynı guzellıkte kurtararak alkı? topladı. Fenerbahçe baskısı devrenın son dakikalarında semeresinı ver dı. 40 ncı dakikada Nedim, Doğan ve, Mehmet'ın arasından sıy rılarak ikınci golü attı. Devrenın bıtmesine 2 dakika kala Ogun gerılerden aldığı topla daldı, kalecıyi de uzerine çektıkten sonra nefıs bır şutla goPerı uçledı ve ilk yarı bu şekılde kapandı. II. DEVRE İzmır seyırcisıni guzel futbola ve gollere doyuran Fenerbahçe, bu yarıda da fevkalâde oyununu devam ettırdı. Guzel kombmezonlar, nefıs verkaçlar ve futbolun ınce hareketlerini seyrettık Alsancak'ta. Ve San Lâcıverth takım bu mukemmel oyunur.u daha 3 sık golle susliyerek sahadan 60 galip aynldı. 59 uncu dakikada maçın yıldızı Ogun, zarıf bır vucut çalımıyla rakıp defansı ekarte etti ve plâse bır sutla Fener'm 4 uncu golüniı attı. Rahat bır oyun tutturan Sarı Lâcivertli takımm baskısı 81 nci dakıkada 5 ıncı golle neticelendı Ali İhsan'ın ıleri pasıyla dalan Nedim. sert bır sutla kaleci Taskın'ı mağlup etti; 50. Aradan henuz iki dakıka geçmıstı ki, Karsıyaka defansım bır ok gıbı delip geçen Ogun altmcı defa me«ın yuvarlağı fılelere mıhladı. Maç bıttiği zaman tribunler, Alsancak sahasını Avrupa futbol desenleriyle süsleyen ve yarım duzine gol atan Fenerbahçe takımını çılgınca mukâfatlandırıyordu. Fenerbahcenin ilk golu. Türkiye Şampiyonası zoılu geçti Kürekte G. Saray üç birincilik kazandı Hüseyin ÖZTUNÇ urkıye Kurek şampıyonası dun saat 13 00 den ıtıbaren Kartalda yapıldı. Havanm bıraz bozuk olmasına rağmen jarıslar bır haylı seyırcı topladı. Mılli takım seçmesı mahıyetınde olan kar<;ılaşmalar bır havlı çekısmelı ve heyecanh geçtı. Ne tıcede İstanbul şampıyonasmda ba"=arı kazanan Galatasaray ekıbı basarısını devam ettırdı. Fenerbahçelıler ıse 4 dalda ıki bırıncıhk ıki ıkincıhk aldılaf. TEKNİK NETICELER BAYANLAR: 4 tek dümencili Ba\anlar : < ) T Huha Fıgen Elıf (G. S ) Tek ÇiJte Bayanlar : (i) Tulın Koray (G S ) 5 13, © Şule Askın (Bevkoz) 5 53. 2 Çifte Bayanlar : © Tulın Nuray (G. S ) 5 03, © Şule Işık (Bevkoz) 5 25. KIBEMLİLER: 4 Tek Dümencili: (J) G Sara\ (Adnan Emın Ahmet Mehmet Remzı) 5 59. © F. Bahçe (Ahmet Şukru Resat Bulent Ferruh) 6 11, (3) Kocaeh Hereke 6 16 2 Tek Dumencisiz: (î) Hasan Refık (A. Hısar) 7 41, © Guna\ Kemal (F. Bahçe) 1153, @ Kocaeh (Hereke) 3 Tek Çifte: (î) Kâzım Bayulkem (F. Bahçe) 7 10, © Erdırç Karaer (Kocaeli Hereke) 7 17, (3) Vıral Cın (Beykoz) 7 35. 2 Tek Dümencili: (i) Ahmet Kemal Gunay (F. Bahçe) 6 55, © Mehmet Atıllâ Tamer (A. Hısar) 7 03 4 Tek Dıimencisiz: 1 Enis Ahmet Mehmet Remzı (G. Sarav) 612, 2 Nıhat Semih Bedıı Burhan (Samatya) 617. 2 Çifte: 1 Erdinç Kemal 1 Kocaeh Hereke) 6.23 2, 2 Dan yal Çehk (Ank. Sunspor) 6.35 2, 3 Vural Ceyhun (Beykozi. 8 Tek : 1 Adnan Emın Er dal Gültekin Ahmet Turgut Ali Cuneyt (G. Saray^ 5 51, 2 Zekı Kemal Kayhan Hıkmet Ural Ahmet Aydın Abdurrahman (Kocaeli) 5 59. Asaf AYÇtt Turkive hgi şampıyonu BeAh d u n Sami Yen'de yaptığı ılk hazırlık maçında ikınci lıgden Be\oğluspor'u 62 mağlup etti. Sıyah Beyazlılar m(\ sım basında olmasına rağmen dun iyı bır fızık kondusyon gosterereK her kcsı şaşırttılar. Besıktaşm süratlı, şutor futbolunun bir sebebinı de mevsim başında pek çetin gorünmeyen Beyoğluspor ll'ıne bağla\anlar olabıhr. Fakat Sıyah B^yazlılarm gerek anlaşmaları, gerekse gole gidişleri, geçen yılın sampıyonlarının bu yıl da buyuk ıddıa tasıdıklarına dehldı. MAÇIN CEREYANI Geçen yılın şampıyonu Be.ıktaş ılk deneme maçında sahaya koskoca bır kara kartalla çıkınca tribunler alkıstan ınledı Daha ılk dakıkadan ıtıbaren Sı>ah Beyazlılar rakıp ceza sahaiı kontrolleri altına aldılar. Bejoğluspor ancak kontratakla netıce arıyordu. Nıhayet 21 incı dakıkada Suat'ın ara pasına dalan Guven mevsımi açtı 10. 30 ncu dakıkada Fehmının pasını Yusuf şahane bır vole ıle ust aŞlara çıvıledı 20. Bır dakıka sonra Beyoğluspor mudafaasım tek basına jaran Sanlı uçuncu golu çıkardı. 41 ıncı dakıkada Sanlımn pasını K. Ahmet ustaca bır sutla gole çevırdı: 40. Devre boyle bıtecek derken Beyoğluspor bır kor.tra atak denedi. 42 ncı dakıkaJa Apostol takımmın ilk golunu Besıktaş fılelerıne yuvarladı İkınci devreye takımlar kadrolarında değışıkhkler yaptılar. Bu devrede de Besıktas hızlı idı 74 ncu dakıkada Sami bır faul atışında skoru 51'e yukselttı. 78 nci dakıkada Ca\ıt topla Besıktaşm 6 ncı golunu çıkardı. Oyunun bıtmesıne 4 dakıka kala ikınci devre oyuna gıren Yordan Beyoğlusporun ıkıncı golunu çıkardı. Maç da 62 bıttı. KUPALARINI ALIYORLAR 2 tek dumencisizde birinci gelen (Hasan Refik) Anadoluhisar ekibi musabakalardan sonra kupasını alırken gorultıyor. Anadoluhiaat dünkü müsabakalarda iki blrincilik almıştır. (Fotoğraf: Ibrahim KOSEOĞLU) Tarık G. Saray ile Eskişehire gitmedi Galatasarayın millî oyuncusu Tarık Kutv.er Eskişehirspor ma çı için Eskişehire gelmemis, ku lub idare heyetme ve yöneticılerıne hakaret etmijtır. Buna se beb Tarık'ın idare hevetinden arabasını tamır ettirmek içın ıstedıği 10 000 TL. borcun venlme mesi gösterılmektedır. Haber al dığımıza göre Tarık'a ceza verilecek ve kadrodan çıkarılacaktır T Millî Binicilik ekibi dün Bulgaristan'a gitti EYLÜL AYINDAKİ KONKURHİPİKLERE BULGARİSTAN, YUGOSLAVYA VE ROMANYA KATÎ OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER ıllî binicilik ekibimız dun sabah ikı özel otomobılle Bulgaristan'a hareket etmiştır. 19 21 Ağustosta Şumnu'da. 2628 Ağustosta Rusçuk'ta uluslararası binicilik musabakalarına katılacak olan kafıle su şekıldedır : Kafile Baskanı: Fevzi Doğan Antrenör: Eyup Öncu Millî takım: Kemal Öncü Engın Mırel, Celâl Barla% E. Sarıçoban, Kerami Şımşek sekhndedır. Ekıbın 10 atı bır gun once trenle Bulgari'tana yollanmı»tır. ULUSLARARASI KONKCRLAR Dığer taraftan eylul ayında >apılacak olan uluslararası konkurhıpık musabakalarına Bulgarıstan, Yugoslavja, Romanya katılacaklarını katî olarak bıldırmi'lerdır. 4x800m. dünya rekoru WfiESBADEN Burada yapılan atletizm müsabakalarında Alman mılll takımı 4X800 metrede 7 08.6 ile Dünya rekoru nu yenilemistir. Alman «B» takımı da 7.10,4 yaparak, tngıltere've aıt Dunya rekorundan da ha ıvi bir derece elde etmıstir. M TÜRKİYE ŞAMPIYONASI Dun Kartal'da yapılan Türkne Kurek Sampivonasında İstanbul ekıbınin \anısıra Herekeliler de basarı gostermislerdir. Kürek Federasyonu, Millî Takımı hafta içinde açıklamıstır. Yukandaki resimde, kürekçiler, Bedrn Terbiyesinin ileri gelenleriyle bundan önceki Ankara yarısmasında gorüluyorlar. Hacettepe. 2 Zonguldakspor: 0 ZONGULD\K Burada Zonguldakspor ıle bıı kaısılasma japan Hacettepe ta kımı 20 galıp gelmıstır. D°\resı 00 bıten maçın gollerını Hayri ve Selçuk atmıslardır. PTT SAKARYASPOR 32 ADAPAZARI, (llhan Cygun bildiriyor) PTT takımı d u ı burada Sakaryaspor ıle yaptığı maçı 32 kazanmi'tır. De\ re' ı 20 onde bıtıren PTT takımm r gollerıni Koksal (2) ve Em n at mıs, Sakar\ aspor'un saM'sr.r.ı ıse Galıp ve Omer ka>dötmıstır. • TOZKOPARAN KUPASI En iyiler bellı olacak. TOZKOPARA* KVPASl OKÇVLUK ŞAMPtYONASti 1718 AĞUSTOSTA kçuluk Federasyonu Baskanı Fazıl Ozok dun şehrımize gelerek 1718 ağustos tarıhleri arasında muhtemelen Seref Stadında yapılacak olan TOZKOPARAN Kupası Okçuluk şampıyonası ıle ılgılı hazırlıklara başlamıştır. Sampıyonaya Ankara, Bursa, Balıkesır. Bılecık, Eskişehir, Istanbul bolgelerme bağlı okçular katılacaklardır I'tanbul bolgesı dışmda Ankara, Bursa, Balıkesir, Bılecik ve Eskışehır bolgelerınden dahılî şampiyonaya da ılk ddrt dereceye gırmış olan okçular yer alacaklardır. BİR SEÇME Ml? Kendısi ıle konusan bır muhabirımıze Özok «Bu şampiyona bir Milii takım secmesi mahiyetini de taşımaktadır. Butun okçular bu şampiyonada değerlerini ortaya koyacaklardır. Hakemlere talimatları \erilmi; olup, şampiyonanın çekişraeli geçeceğini tahmin ediyorum» demıştır. MÜSABAKA Yaıışmalara gırecek butun okçulaıdan lısans aranacak, hedefler 90, 70, 60 metre ıle 5030 metre olacak, ılklerıne 6 şar ikıncılere 3 er oktan 36 ok atılacaktır. Uluslaîarası kaıdelere gore yapılacak yarışmaların sonunda tesbıt edılen kesınleşmış sayılara ıtıraz kabul edılmeyecektır. İZMİRSPOR : 4 KÜLTÜRSPOR: 0 1ZMIR 1966 1967 futbol sezonj jaklasırken İzmirspor da, bu?un kndi sahasmda, mahallî ligden Kultuıspor 'le son hazırlık maçını yapmıştır Fenerbahçe antrenörü Abdullah Gegıç ile karsıyaka antrenöru MıhaloMç'ın de lzledikleri maçta, Izmuspor oturmuş bir takım huvıyetınden i'zak, daha zıyade şahsi gayretlere aa>anan bir oyıın çıkarmış ve maçı 40 kazanmıştır. Bu maçta yöneticiler. ellerindeki butun elemanlara takımda yer vermış ebedl boykot cezası kaldırılan Sezen ile İtaahim'i de oynatmi'tır. Izmirspor'un gollerıni Turgay, Nazım, B. Mehmet ve Burhan atmılaıdır. O Orhan Aydın, «Mersine transfer olacağıın» decli ESKİSEHİR, Fenerbahçelı Orhan Aydın dün fcurada kendisiyle konusan Cumhuriyet muhabirıne, «Fenerbahçe Kulübünde amatör subelere bakılmjyor. Bir esofmanı bile sor aldılar. Sakatlanan ayağımı ndim tedavi ettirdım, masrafı »orla verdiler. Mersin Bol'"•ansfere karar verdim» Bandırmaspor: 3 İstanbulspor: I B4NDIRMA (Basri ATILGAXER) Ikmci Turkije hgi takım larından sehrimız Bandırmaspor ıle dun karsılasan İstanbulspor 3 1 mağlup olmustur. Genel Mudur Gucuyener ıle Federa«von Baskanı Apak'ın takip ettık lerı karşılaşmanm gollerinı 46 ncı dakikada Cavıt, 54 ncu dakıkada K. Cengız. 55 nci dakıkada B Cengİ7, 75 ncı dakıkada penaltıdan Kasapoğlu atmışlardır. AYDINSPOR : 3 ALTINORDU : 1 AYDIN 2 Mılli lıgın yeni takımlarından Aydınspor, bırıncı li guı yenı takımı Izmır Altınordu takımını dunku maçta 31 yenmıştır. İlk devre 00 berabere bitrnıştir. unj anın en buyuk tenıs tarnuvalarından bırı halıne gelen İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuvası bugun saat 13.30'da Tenıs, Esknm ve Dağcıhk Kulubü kortlannda merasımle başhyacaktır. 21 ıncı îstanbul Enternasyonal Tenıs Turnuvasını; Barnes, Arilla, Urlich, Wilson, Valkden ve Truman gıbı dunya çapmda raketler renklendırecek ve «Beyaz Spor» dakı maharetlerını göstereceklerdır. Danımarkalılann da içinde bulunduğu yabancı tenisçılerm ılk Kulubü salonunda teshır grupu dün sehrımîze gelmışler cektır dır. Gerı kalan yabancı raketler bugun îstanbulda olacaklardır. SERt BASLAR1 TESBİT EDİLDİ Turnuvanın fıksturü tesbıt edilmis ve serı basları belh olmustur. Serı bası raketler, kuvvetlerine gcre, soj'le tasnif edılmistır : (ERKEKLER): 1 numara: Barnes (Brez.), 2 numara: Arilla (îsp.), 3 numara: Urlich (Dan), 4 numara: Leshley (Dan.), 5 numara: İshukuru (îsp.). (KADINLAR): 1 numara: Mıss Volkden (G. Afr.), 2 numara • Miss Truman (Ing.). Müsabakaların bilet fıatları su sekildedır: (Pazartesı, salı, çarşamba): Duhulıye: 5 lira, talebe 2 5 lira, numarah: 10 lıra, (Perşembe, cuma, cumartesı, pa zar) duhuliye: 10 lıra, talebe 5 lira, numarah: 20 lira. CUMHURİYET KUPASI Her yıl olduğu gıbı bu vıl da gazetemız 21. Uluslarara«ı tstan bul > Tenıs Turnuvası muhteht galıbrne ıki kupa kojmustur Tamamen gumüş olan bu ıkı kupa bir hafta ^urevi" T E D Tenis Turnnvası bugün başliyor D Yüzmede birAvrupa rekoru kmldı ORDEAUX Ca.a.) Fransız Ciaude Mandonnaud, bayanlar 200 metre serbest stüde 2 dakıka 15.5 sanıye ıle yeni bır Avrupa rekoru tesıs etmjşür. Eski rekor 216.1 ıle Ingıh* E'ızabetb Long^a atti. İngiltere Şampiyonu Wilson bugün başlayacak Uluslararası Tenis Turnuvasının en iddialı raketlerinden biri olacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog