Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

tar. (Potoğraf: H.A. Blackpool) Sofuk hava ve yağrnur altmda 40 dakikalıfc sıkı foir antrenman yapan Türk t*«nitleri, hırsh çabşnuşlardır. Antrenman sırasın9a alınan resimde Talât (önde) ve diğer ÜmiUerhniz görülnyor Hakemlerin kara günü Törkiye Fntbol Hakemleri Birlifi Başksnı ve Sakarya Milletvekili Müslihittin Gfirer artık protesfonnn şart oldnğnnn ve baş ka bir tedbir dü sfinemedikleri ni ifade ediyor. 8 MAYISTA HAKEMLER MAÇİDAREETMEYECEK ANKARA, Türkiye Futbol Hakem Birliği Başkanı Muslihittin Gürer, dün bir basın toplantısı yaparak, hakenilere yapılagelmekte olan tecavüzleri protesto amacı ile 8 Mayıs 1966 pazar gününü hakemlerin kara günü ilân etmiş ve bu adı geçen günde, Türkiye Futbol Hakem Birliğine bağlı hakemlerin yapılacak müsabakaları boykot ederek vazife yapnuyacaklarmı açıklamıştır. Gürer konu ile ügili olarak şunları söylemiştir: «1965 1966 futbol sezonunda futbolcularm veya kulüp taraftarlannın hakemlere ağır harekeüeri ve fiilî tecavüzleri sık sık tekerrür etmiştir. Emniyeti temin ile görevli bulunan resmî vazifelilerin bu hareketleri önliyemedikleri bir gerçektir. Memteketimizde futbol sporunun yapılmasını temin için o her türlü müşkülât içerisinde, büyük bir feragat ile vazife gören hakemlerimizin, bu hizmeti ifa sırasında devamlı olarak dövülmek endişesi içerisinde bulunmalarımn ve çok agır hakaretlere maruz kalmalarının salim bir şekilde hakemlik yapmalannı engelliyeceği tabüdir.» Sakarya milletvekili Gürer. ayrıca fiilî tecavüze maruz ka lan hakemlerin bir listesini de vermiştir. Bu hakemlerin isimleri şöyledir: Ahmet Bagatır, Asaf Oztan, Kemal Yavman, özdemir Erentok. Hıfzı Demirüstü, Ohannes Çakır Süheyp Terek, Kenan Altınsa ban, Doğan Babacan, Muzaffer Sarvan, Turgay Kaylan, Ya şar Nurten, Turgut Çelebioğlu UMİTLERİMİZ İHGİlTERE İLE OYHUYOR TORKİYE LİSELER FUTBOL ŞAMPİYONASI 196566 TURRİYE LİSELER FUTBOL ŞAMPİYONASI BUGÜN 8 İLİN ŞAMPİYONLARININ KAT1LMASI İLE BALKESİR ATATÜRK STADINDA BAŞLAYACAKTIR. OKUL SPOR YURTLARINA GELECEĞİN MİLLÎLERİ GÖZÜYLE BAKAN «CUMHURİYET.. BU ŞAMPİYONAYA ÖZEL BİR ÖDÜL KOYMUŞTUR. PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK OLAN ŞAMPİYONANIN BİRİNCİSİ OLACAK TAKIMIN 16 FUTBOLCUSUNA VE EKİP KAPTANINA GAZETEMİZİN KOYDUĞU (ALTTN TOP) MADALYALARI BÜYÜK BİR TÖRENLE TAKILACAK, ŞAMPİYON TAKIM BANDO REFAKATİNDE ŞEREF TURU YAPACAKTIR. BU ÖNEMLİ ŞAMPİYONADA YER ALACAK 8 EKİBİN ALFABETİK SIRAYA GÖRE İKİNCİ SERİSİNİ BUGÜN OKUYUCULARIMIZA TAKDİM EDİYORUZ. BLACKBIRN (HA) Ümit Mıllî Takımımız, bu gece Blackburn Stadında, Türkiye saatiyle 21.30 da Ingiliz Ümit takımı ile karşılaşacaktır. İki yıl önce Istanbulda oynanan ve 30 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşmahın rövanşı mahiyetindeki maça Ümit takımımız : Ali thsan, Talât Tancay, Cevdet, Onnrsal Mesut, Nedim, Sanlı, Ayfer, Tnsnf tertibiyle çıkacaktır. Diğer taraftan, Îngiliz Ümitleri ise sahada Stepney Badger, Thomson O'Neil, Cross, P e ters Summerbee, Hunter, .Tones, Birohenall, Armstrong seklinde dizilecektir. Taraflann vardığı anlaşmaya göre, maçm herhangi bir anında kaleci deŞiştirmek mümkün olacaktır. Ayrıca, ilk devre s o nuna kadar da kaleciden başka bir oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır. Ümit takımı oyuncularımız, dun sabah şiddetli bir yağmur altında 40 dakıka kadar antrenman yapmışlardır. Çalışma esnasında Yılmaz sağ ayak bileğinden sakatlanmış, bu yüzden de takımda değişiklık yapılmıştır. An trenor Cihat Arman, antrenman sahasını ve organizasyonu beğenmemiş: «Bizi, bir mahalle takımının çaiışabileceği yere götürdüler» demiştir. Maçı takip etmek üzere bir çok Turk, otomobillerle buraya gelmiş bulunmaktadır. Îngiliz Ümitlerinin tek seçicisi Alf Ramşev, takımına güvenmekte ve maç hakkında, «Farklı biter» demektedir. Aynı zamandfl tnğillz A Millt takımını Dünya Kupasma hazır lamakta olan ve millî formayı giymek üzere birinci sınıf 40 fut bolcu seçen Ramşev, normal olarak farklı galibiyet beklediğini söylemiş v e : « Türk takımına karşı kurdnğum ekipte bütün oyancnlsnma yarının yıldızlan olarak bakıyo rum. Bu arada, kendisine kaptanlık görevi de vereceğimiz Burnlev takımından sağ haf O' Neil, Manchester City'nin fırtına oyuncusu Sağ açık Snmmerbee ve Arsenal'ın gözde futboleularından solaçık mevküni doldnracak olan Armstrong istikbâlin büyük oyunculandır» demıştır. İHyili/k "nnul olarak fark yaparız,, diyorlar Basketbol Federasyonunu protesto için i.T. Universite pazara kadar matem tutacak Ayıstnrya Cumhurbaşkanı Madalya Yolladı| Avusturya Cumhurbaşkanı Ekselâns Jonas uç Türk 5por adamını Olimpiyat Madalyası ile taltif etmiştir. Dün Osmanbeyfle Avusturya Başkonsolosluğunda yapılan törene Konsolos Victor Medl, kültür delegesi Kasper, ticaret ataşe muavini Fiegl katılmıçlardır. Türkıye Milli Olimpiytt Komitesi Başkanı Burhan Felek'e olimpiybl sporuna hizmetten, Uluslarası Komitenin Türkiye delegesi Suat Erler'e başanlı çalışmalarından, gazetemiz spor servisi şefi Erdoğan Arıpınar'a da kış sporları ve kış olimpiyatları dalında Türkiyede tek başanlı spor yazarı olmasından dolayı verilmiştır. Resimde, törende Felek, Erler ve konsolos Medl Arıpınar'a berat ile madalyayı veriıken görülüyor. Senelerden berı basketbola çok önem veren ve Türkıye şam piyonluğunu çok defalar elinden kaçıran İstanbul Teknık Ünıversitesı Ankarada fınali yapı lan son Türkıye îjampıyonasını da kaybedince Basketbol Federasyonu ve hakemler aleyhıne bir kampanyaya girişmış ve Pazar gününe kadar matem ılân etmişlerdir. İstanbul Teknık Ünıversıtelı taraftarlar dun bir bildiri yayınlıyarak basketbol Federasyonu Başkanı Faik Gökay'ı ve hakem Timurçin Renda'yı istenmıyen adam olarak damgaladıklannı ilân ettiklerinı açıklamışlardır. İsmail SADIK E. Şehirden yazıyor 96364 öğrenim yılı Türkiye Liseler arası ikinciliği ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaya koyduğu centilmenlik kupasım kazanan Eskişehir Atatürk Lisesi, Balıkesirde yapılacak karşılaşmalara iddialı şekilde hazırlanmaktadır. Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Bozkurt şunları söylüyon .Karşılaşmaların başlama tarihini geç haber aldık. Derhal sı1» bir çahjmaya girtftik. 1 hafta §tt takımrtnız «ddi fefcüde antnm manlara çıkmaktadır. Her şeyden ©nce okul sporuna yakışır ciddiyet ve vekâr içinde yarışmalara katılmak istiyoruz. Galibiyet ve mağlubiyetin de bir değer taşıdığına inanıyoruz. lyi futbol oynayacağımıza ve seyircileri tatmin edeceğimizi söyliyebilirim.» Atatürk Lisesi futbol takıraı bu yıl milli takımda bulunan ortahaf Cevdet ve genç milli takımda aynı zamanda Eskişehirsporda oynayan haf Kamuran gibi iki değerli elemandan mahrum oldu 1 Voleybol millî takımı gençleşecek Voleybol Federasyonu Başkanı Vahıt Çolakoğlu, beraberın • de milli takım antrenörü Nikola Murafa olduğu halde dün saat 11,30 da Türkıye Spor Yazarları Derneğınde yaptığı basın toplantısında mıllî takımın Batı Avrupa kupası voleybol turnuvasında çıkardığı basarısız maçlara değınmış «Millî takımı gençleştijrtnelt ramanı artık çelmiştir» demiftır. • ,*,, Vahıt Çolakoğlu, voleybol mıllî takımının Batı Avrupa kupası maçlannda basarısız olduğunu kabul etmış, voleybol takımımız final turunda bekleüonı verememış tek kelıme ile kötü oynamıştır. Bu bakımdan lâj'ik olduğu yere yerleşemL'mıstır. 12 kişilik kadromuzdan herhangi bir oyuncuyu oynatsaydık Mne bu dereceyı elde ederdık Ancak final nnçlannda takınıımız bir s^t guzel oynuyor. ayakta alkıslanıyor, diğer »etlerde ise balon gıbı sönüyordu Bu oyuncularımız yaşlı olmasından ve antrenor tarafından verılen yenı taktıklerı yapamamasından oldu. Hepsı senelenn verdığı ahşkanlıkla klâsık oynadılar şeklinde konuşmuştur Avrnpa Kupasının 3 fiııalisti bu belli olu> or 11 Mayısta Brükselin «Heysel» stadında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının «Büyük final» inde karşılaşacak iki takım, bu gece yapılacak Inter • Real Madrıd ve Manchester United Paıtizan rövanş maçlanndan sonra ortaya çıkacaktır. Milâno'nun «San Siro» stadmdaki maça 1 • 0 mağlup başlıyacak olan Herrera'nın takımı tnter, gençlerden kurulu Real karşısında, Madriddeki cüız devantajı telafi edecektir. Dünyanm 1 numaralı yıldızlar topluluğu olan Inter, eski kuvvetinden çok şey kaybeden Real Madrid'i mağlup etmesi normaldir MANCHESTER ÜNITED PARTİZAN Manchester'in «Old Trafford» stadı bu gece Avrupa Kupası tarihinin en çetin maçlardan birine sahne olacaktır. Sekiz yıl önce «Münich uçak faciası» nın final yolunu kapadığı Manchester ünited, îngilterenin turnuvadaki ilk fiaalist takımı olabilmek için, Yugoslavya şampiyonu Partizanı 3 farkla yenmek zorundadır. Judo, Masa Tenisi ve Dağcılık ayrı Ankara Merkez Danışma Kurulu son toplantısında uç tane yenı federasyonun kurulmasına karar vermıştir. Bunlar, tenısten aynlan masa tenisi, güreşten aynlan judo ve Kayak Federasyonundan aynlan dağcılık federasyonlarıdır. Danışma kurulunun kararına gore, bu federasyonların teskılı ıçın noksanlar tamamlanacak ve yenı federasyonlar, eskı federasyonlarınca aynlan bütçelerı ile 1966 yılı çalışmalarına başlıyacaklardır öğrendiğımıze gore, Dağcılık Federasyonu Başkanlığına daŞ uzmanı ve rehberı tsmet'Ülker, Judo Federasyonu Başkanlığına ise Denız Kur Albayı Ismaı) Hakkı [sıgoüü getırıleceklerJır Atatürk Lisesi ğu halde Eskişehirde liseler arası birinciliği bırakmamıştır. For hattında hiç bir değişUdiği olma yan Eskişehir Lisesinin bu defaki karşılaşmalarda yine birincilik için çahşacağını açıklayan oyuncular «Mutlaka Eskişehirspor gibi lider olacağiz» demektedirler. Kemal ENÖKTEM yanyor 9651966 yılı lstanbul futbol şampiyonu: Özel Bilir Koleji kendi grupunda Kabataşı 21, Maçka Sanat Enstitüsünü 20, Atatürk Lisesini 21, yenmiş, Bakırköy lisesi ile 11, grup final maçında da Vefa lisesi ile golsüz berabere kalarak grup şampiyonu, Kadıköy Maarif Kolejini ise üstün bir müsabaka sonunda 51 yenerek İstanbul Şampiyonu olmuştur. Bu mevsim yaptığı 6 maçta 12 gol atmış. ve yalnız 3 gol yemiştir. Geçen yıl mağlup olmadan ikinci kümeden birinci kümeye geçen okul takımı, bu yıl da bu ünvanını korujnasmı bilmiştir. Takun şampiyonluk maçını şu kadro ile oynamıştır: SabahattinAti, Rubi Zülfü, Doğan, Tayyar Ferhun, Nedim (K), Telha, Ender, Sinan. Bu oyunculardan Nedim Istanbulspor (A) takımında Zülfü Istanbulspor genç takımında, Ender Kasnnpaşa (A) ta kımında oynamaktadırlar. Oyun culardan Ender ikinci ligde gol kıralı olmuştur. Ferhun ise Beşiktaş genç takımmda oynamaktadır. 1 SUAREZ (Interin kozu) HAFTANIN KRITI6I Koşular sürprizli geçti Nimet ÜYKEN Altınordulular tabanca ruhsatı istiyorlar Özel Bilir Koleji Çetin GÜREL İzmirden yazıyor u sene, İzmirde liseler arası futbol şampiyonluğunu kaza nan Nâmık Kemal Lisesi fut bolculan 5 defa Türkiye şampiyo nasına katılmağa hak kazanmışlardır. Nâmık Kemal Lisesi futbol takımı şimdiye kadar 4 defa kattfdığı Türkiye şampiyonasında 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 dör düncülük almıştır. Başanlarda büyük rolü olan okulun beden öğretimi öğretmeni Mustafa Plevneli: •Talebelerimiz bütün maçlara birlik ve beraberlik rnhu içinde çıktdar» diye rek kısaca başarnun sırını açıklamıştır. B Namık Kemal Lisesi Ömer GÜNER Trabzondan yazıyor •• ncekı yıl, Türkiye ŞampıQ yonu olarak, adını duyuran Trabzon Lisesi Futboi takımı, bu yıl da, Trabzon'da çetin karşılaşmalardan sonra Liselerarası Trabzon şampiyonu olmuştur. Aralarında, Trabzon 1 Incl ligi gol kralı, genç mıllî Seiâhattin Şahin'in bulunduğu lıse ekibı, çok güzel ve netıce alıcı bir futbol oynamaktadu Takımda aynca Ahmet Ziya Ayaz'da yer almaktadır. Altın ordu'lu Hüseyin Genç'in küçük kardeşi olan A. Ziya, Idmanocağının Rize Güneşspor'la yap tığı Amatör Türkiye Şampıyonası kademe maçında, t Oca ğında santrafor olarak oynam ş ve 3 gol atmıştır. Trabzon Lisesi İZMİR, (Çetin GÜREL) Alİstanbul ilkbahar atyarışlaıına. 15, 16 ve 17. ci gün koşutınordulular deplâsman maçlaları ile geçen perşembe, cumartesi ve pazar günleri devam olunÇALIŞMA Fenerbahçe de dün Dolmabahçe stadında nartanın ilk rından endişeye düşerek car» em dı. Normal koşulann oranında sürprizli koşuların doğuşu müşçalışmasını yapcı. Resimde, antrenmandan bir an görülüyor... niyetinin kalmadığını beyan et terek bahislerin yüksek paralar vermesine sebep oldu. mişlerdir. Perşembs günü: Birinci, iAltınordulular Içışleri BakanıRock klâsını isbat ederken, A kinci ve üçüncü koşular için na yazdıkları yazıda deplâsman söylenecek soz olmamakla begrupuna mahsus (mahdut hanmaçlarında can emniyetinin buber, A grupu Araplann döriündikapta) Mine III, evvelki ıkı lunmadığını emniyet kuvvetleri cü koşusunda Müluhun dekoşusundaki muvaffakıyetsız nın çok kifayetsiz olduğunu bevamlı olarak dışa kaçıp Ş e h liğinin acısını çıkanyordu. lnlirterek «hükumet knvvetleri ma nazı tâçiz etmesi ve hattâ bir giliz handıkapında favori Madem ki bizi komyamıyor o halkere onünü kesmesı, içten getador (nedense) tutulmamıştı. de bizim kendi kendimizi kornlen Zıpkm'a birincilik imkânıÜzerine oynamıyanlar, bu atın nı sağladı. Üçlü Araplann (Mayabilmemiz için tabanca taşıma Türkiye lıginin yeni bir haftasında Beşiktaş İzmirde Izmirspor ile fibirinci gelmesiyle her tüyo'ya iden) koşusunda Şahbaz III ıruhsatı verilmelidir.» demektenal karşüaşması oynarken, Galatasaray, İstanbulda PTT ile, Fenerbahçe inanılmaması gerektiğini • palerisı için çok ümitli bir tay dirler. ise Ankarada Hacettepe ile zorlu karşüaşmalar oynayacaktır. ra ödeyerek • öğrendiler. olduğunu gosterdi. B grupunun satıs koşusunda Zıpzıp yepyeIzmirspor ile yapacağı maçı !•••••••••••••••••••• •••••••••••••••I nı bir form gosterdi. Boyle gıkazanıp Alsancakta şeref turu derse A grupunda da ıs yapar. yapmak isteyen Beşiktaşlılar, Son koşuda Ramona kenter kailk çalışmalannı dün yapmışlarzanırken Violetera ilk defa dır. Siyah • Beyazlılar, Izmirmukemmel bir yarış çıkardı. spor maçı için yarın kampa girecekler, cuma günü de uçakla IsCumartesi günü: Sürprizler mire gideceklerdir. PTT ile karserisi devam etti. İlk iki koşuşılaşacak olan Galatasaray ise nun normal havası, Concbitailk çalışmasını Dolmabahçe stanın potoyu geçmesıyle bulutdında yapmıştır. Antrenmanda lanıverdi ve 105 lık çifte baSporIuio uyna>anların dığeı gazetelerin tahminleMetin Oktay «Gol kırallığımı bn his, 42,5 luk ikili bahisler birrini de merak ettiğini «lüjünen CUMHURİYET Istanhaftaki maçta garantiliyecegim» birinı takıp ettı. Golden Eagbulda yaymlanan 9 milli gazetenin tahmin ortalamademiştir. Hacettepe ile karşılale ve Ufuk VII favorilerin ralarını her çarşamba günü okuyucularma mnmalrta, şacak olan Fenerbahçe de dün kipleri idiler, ama, halk ikinsabah tam kadro halinde çalışci ihtimali nazara almıyordu. bunun yanı sıra yararlı olur dü$üncesi ile (Cumhurimıştır. Teknik sorumlular HaPayidar'ın koşusundan sonra yet'in) tahminini de eklemektedir. cettepe karşısmda Fenerbahçe Şahbaz III, iki gün önceki mu• • Tah. C.Tah. nin iki puan kazanacağını söyvaffakıyetini tekrarlamakla, 55 20 Vefa Göztepe 9 0 lemişlerdir. tahminimizi doğruladı. Son ko 1 75 Feriköy Ankaragücü 2 1 şuda Şuhan • ki çok iyi hazır1 Galatasaray PTT. 90 1 1 landığı belli ıdi birinci olurDemirspor Altay 0 60 ken, Ekrem de Aliağa ile ay5 1 Şekerspor Beykoz nı gün sadece ikıııcı d^fa ikinci 0 50 1 10 olarak potoya giriyordu. Hacettepe Fenerbahçe 20 45 7 02 7 13 bilenler 42 bin Izmirspor Beşiktaş Pazar günü: Bazı koşularda, 2 60 4 2 9 bir gün evvel koşan atlann ya SANTİAGO Burada başhlira alacaklar 9 Karagümrük Kasımpaşa 5 4 50 0 0 doküldüklerı, ya da aslan keyan dünya basketbol şampiyo8 Beylerbeyi Sarıyer 4 3 55 0 0 Spor Toto'nun 36 ncı haftası sıldiklerı görüldü. Tahtakaleli nasmın ilk gününde şu neticeler 5 Petrolspor • Konyaspor 1 2 50 1 02 nın kesin sonuçları belli olmuşdaha ağır kilosuna rağmen, ielde edilmiştir: 2 Manisaspor Bandırma S. 9 85 1 1 tur. Buna göre: kınciliğı sağlarken, Payidar an «A» grupu: Amerika Meksi13 bilen 12 kişı 42.826 lira cak sonuncu olabiliyordu. Hâka 8170, Yugoslavya Panama 12 bilen 328 kişı 1566 lira 50 Kr tıra III de yorgun koşmanın 8459; «B» grupu: fspanya • Ar8 2 1 75 1 1 Davntpaşa Egespor 11 bilen 3394 kişı 151 lira faydaiı olduğunu ısbat edenjantin 8168, Rusya Porto Rjko 1 8 90 2 2 Yeşilova Galata 10 bilen 18.529 kişı 27 lira 50 lerdendı Günün büviık ikra • 5451, «C« grupu: BulgaristanKr. alacaklardır Altmdağ Toprakspor 6 S 2 45 10 102 miyeli kosusu (Gnl Cîvdet Peru 7051, Brezilya • Paraguay Bilgi^in koşusu) nda Golden ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8055. Beşiktaş 1 puvan için kampa girecek SPOR TOTO Dünya Basketbol Şampiyonası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog