Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Bugünkü program İSTANBULDA (Dolmabahçede) 1315 de B. Spor Esk Spor 15 30 da Beşıktaş G Saray iVefa stadındal Sanyer Karagumruk ANKARADA Petrolspor Samsunspor Altındağ Konyaspor Ankaragucu Fenerbahçe İZMİRDE Altınordu Guneşspor Goztepe Hacettepe ADANADA Ad. D. Spor Ç. Id Yurdu SAKARYADA Sakaryaspor Bursaspor AKHİSARDA Manısaspor Karşıyaka EDtRNEDE Edımespor Lulebz Adalet Lig bugün bitecek mi? İDEAUST VE REALIST.. Eşfak AYKAÇ ilmem objoktif olmaktan uzakla>ıvor muyu2? Fakat, benim görduğum, Galatasarav, Beşiktaştan daha ku\vetlı bir takım Bu muşahedeyı ileri surerken, altı puanlık bır farkın alaycı bakışlannın üzerime çe\rıldiğini bilmıjor değilım. Ama gene tekrarlıyacağım: Galatasarav, Beşiktaştan daha kurvetli bir takım. 41tı puanlık farka gelince: Ancak vuksek vasıfh futbolculann meydana getırebıleceği bir «ideal» futbol var. bır de Turk futbolunun meydana getirdiği, Turkiyede oynanan futbol var. Galatasarav. «ideal» futbolu yerli malzemeyle yaratmab çabasında bir «idealist». Besiktaş ise, Turkiyede oynanan futbolun gerçeklerine uymak taraftarı bir «realist». Altı puanuı hepsinı değilse bile, hıç değilse dördunu izah eden sebep kanaaiimce bu. Idealistle, realistin bugun vapacakları karşı laşma ne netice verebilir? Beşiktaşm, Galatasarayı, adatn adam \e bunların (424) içindeki fonksiyonlan itibamle kıymetlendirip gerekli tedbirlcri alacağından hiç şuphe etmiyorum. Keyfiyet, ojle zannederim kı, Isıvahbevazhlann ovununa, insıyatifi ele almaktan ziyade. rakibııu zaptetmek kavgusunun bâkim olacağı fâsit bir mâna verecektir. Bu oluş içinde tahayyul ettiğım musabaka bana. beraberlikten başlayıp, Galatasaravın (424) tatbikatındakı başansı, nisbetinde Sankırmızıh takımın galıbiyetine meyledecek bir netice vaad etmekiedir. Şampiyonluğun bu kilit maçında, Beşiktaşa da, Galatasaraya da en iyi şansları temenni ederim. B BEŞIKTAŞ BEŞİKTAŞLILAK ÜMİTLE BEKLEDİLER... ... UALATASARAYLILAR İSE SÂKİNDİ Muhtemel kadrolar BEŞİKTAŞ: Necmi Yavuz, Fehmi Suat, Sürevya, Kaya K. Ahmet, Yusuf, Ahmet, Sanlı, Fethi. G. SARAY: Turgay Bekir. Doğan Mustafa, Talât, Turan YılmaL', Ayhan, Bahri, Metin, Uğur. q r urki>e Liginin en önemli VP en zorlu musabakalarmdan biri olan Beşiktaş • Calatasaray maçı bugün saat 15.30 da Dolmabahçe stadında oynanacaktır. TARAFUR1N DLHOIU Ligin başından bu >ana cıkardığı oyurüardan çok, galibiyete gitmekte kazandığı basan ile takdir toplıyan Siyabbeyazlılar bugun en hayati maçlarını oynıyacaklardır. Teknik bakımdan bir dezavantajı olmamasına re en yakın rakibinden 6 puan dnde bulunmasına rağmen Beşıktaş bu musabakava endışelı hazırlanmıştır. Nitekim yöneticileri «Beraberlığe razıyız» dıyerek bu maçtan çok korktuklannı gizlememişlerdir. Kısacası, Siyabbeyazlılar psiko^^ lojik faktorlenn etkisi altında ^^ muhtemelen beklenilen oyunlarını çıkaramıyacaklardır. Buna kar şılık Galatasarav aradaki 6 puanlık farkı kapatacaçını pek tahmin etmedığınden lidere oranla çok rahat oynı>acaktır. Ancak, iddia edıldiğine göre, Sarıkırmızılılara surantrene olmak sonucu bir bıkkınlık gelmış \e futbolcular 90 dakikavı tamanı Irtamaz duruma düşmuşlerdır. Nıtekim son Göztepe maçında Ga latasarav takımındakı halsizlk belirli şekilde kendini gostermiştir. Bu bakımdan Sarıkırmızılılar maça teknik değil, moral ustunlu ğu ile çıkacaklardır. SONUÇ NE OLIR? Dov maçlarda teknik faktorlerjup toto bavn Gur Bakanoğlu Spor Totoda bır çok \enılıkler den çok psıkolojik faktorlenn bu bulmuştur Bakanoğlu ılk olayuk rol oynadığı duşunulurse farak bır hafta ıçerısınde bajılıge vavori gostermenin imkânsız oldutırılan Spor Toto kolonu uzennde ğu kolayca meydana çıkar Bebır degerlendırme vapmıştır şiktaşm teknik ustunluğiıne karşılık Galatasaravın moral ustunBEŞIKTA$ ŞANSL1 luğu bulunduğundan musabakaBe^ıktaş ıle Galatasaay arasında nın en muhtemel bir sonuç ola>ap lacak maçın değerlendirılmesmrak berabere biteceği umulmakde su sonuclar ahnmıştır Beşiktaş tadır. yuzde 33 Galata^araja vuzde 26 gah Toto oynayanlara göre şans kime gülecek? ugun D Bahçe stadı, şampiyonluğun hemen hemen tek namzedi Beşıktaş ıle lıderden altı puan gerıde olmasına rağmen hâlâ umıdını kesmıyen Galatasarajm mucadelesıne sahne olacak Bır beraberlık Sıyah beyazlıların senelerdenberı ozledıklen şampıyonluk turunu kesın olarak garantılıyebılır Beşıktaşlı vonetıcılerın ılk planda kendılennı hedefe ulaştırabılecek olan tek puana nza gostereceklennı, ılk devredekı bır sıfırlık yenılgının rovanşını da ıkıncı plânda dusuneceklermı tahmın edıyorum Buna mukabıl Galatasara>ın esasen zayıf olan umıdmı de^am ettırebılmesı ıçın maçı mutlak ahnası lâzım Taraflardan hangısı arzusunu tahakkuk ettırebılecek Bırıncı devreyı ıkı puan onde bıtırdıkten sonra bugun aradaki farkı altıya çıkaran lıder, ıkmcı devrede oldukça başanlı ve ıstıkrarlı maçlar çıkarmıştır Galaatasarayda ıse ıstıkrardan eser yok Şahane dıyebıleceğımız guzel oyunlarının peşınden herkesı hayal kırıklıgına uğratan kötu oyunlanna da şahıt olduk Bugunku maçı kazanmak mecburıyetınde oluşu da ayrı bır dezavantaj Gol çıkaramadıkları ber dakıka aleyhlenne ışlıyecek ve şampıyonluğu kaybetmek korkusu ıle telâşa duşeceklerdır Dığer tarafta Beşıktaş, maçı kaybetsem de şam pıyon yıne benım, dıyebılmenın rahatlıgı ıçmde oynıyacak Her buyuk maçta olduğu gibı bu maçın netıcesını de kestırmefc çok guç Tahmın yapıp yanılmaktansa her uç netice de olabılır, demek var ıse de ben bugunku şartlar altında ve bılhassa moral bakımından çok ustun olan Beşıktaşın maçtan en azından bır beraberlıkle çıkacağını soylemevı daha doğru buluyorum B V BERABERLIK NORMALDİR! Sadri USUGLU Beşiktaş: 7.33 E BEŞIKTAŞ IÇIN SON ENGEL ugün oynanacak olan Beşıktaş • Galatasaray maçında Beşiktaşın kazanması şampiyonluk duğümunu tamamen çozebilir. Galatasarayın, kazanması halınde ıse Milli Lig, bir kaç maç daha bejecanını devam ettirebilir. Beşıktaş, Galatasaraydan 6 puan ileride olmasına rağmen vine de endışe içındedir. Çunkü geçen bır kaç sene Beşiktaşa acı tecrübeler sermiştir. Fakat; bu senekı Besiktaş, geçen senelere nazaran daha olgunlaşmıştır. Lcuz oyuncu almavı, genç oyuncu yetıştirmeyı, cesaretle ele almış olan Besiktaş, bu sene düşuncesinın semeresını almıştır. Bu gençlerin, ivı yonetilmesi sonucu, genç. oturmuş şampiyonluğu kabul etmış, bır Besiktaş meydana getirmiştir. Buna karşılık. Galatasaray, sene başındanberı değişik karakterlerde gorulmüşlerdir. Mevsim başında kifavetsiz, mevsim ortalannda özlenen bir Galatasaray, sonlarına doğru tekrar duraklama. Gerçekte Galatasaray. bıitun umudunu mevsim sonunda gelecek. askerlere bağlamıştı. Bugunku durumda askerden dönmuş oyuncuların Galatasaraya, büyuk güç kazandırdığı savunulamaz. Bu kıyaslamadan sonra sonucu kesin olarak vorumlamak zordur. Beşiktaşın, gençliğine. enerjisine, puan üstünlüğune rağmen Galatasaray, maçın kaderini her an değiştirecek guçte kaliteli elemanlara sahiptir. Beşiktaşm, ufak bir hatası tarihi tekerrur ettirir. Bizce majın normal neticesi Beşiktaşın arzusu olan beraberliktir. (Fotoğraf: Tulây DIVITÇIOĞLl') 2 PUVAN İÇİN Beykoz, Vefa karşısında başanlı bır oyundan sonra 2 puvanı alraasım bıldı Takun halınde gosterdıklerı oyunla takdır toplayan Boğazın çetın cevızı hücumda da mudafaada da temkmlıydı. Yukarıdaki fotoğraflarda (solda) Beykoz kalecısi Nıhat'ın bır kurlarışı, (sağda) ıse Beykozun bır atağı eoruluyor. Beykoz Mefa'yı 2~0, f.KöyCumhuriyet ktanbulspor'u 2~ 0 yendi Krosu bugün Manisa'da HAKEMLER: Otto VVettenbach (îsviçre) (6) Tank Tamaç (6), Kemal Akay (6). BEYKOZ: Nihat (6) SeIâhattin (7), Ismaıl (6) K. Erdoğan (6), Oral (7), Hüsevin (6) Şirzat (6), Garbis (8), Çetin (6), B. Erdoğan (6), \ural (6). VEFA : Sefer (2) [fcrgın (5)] Turgnt (3), Fıkri (5) Kâmil (5), Metin (5), Ertuğrnl (6) Erdoğan (6), Abdulmetin (5), Bekir (5), Güray (6), Arif (5). Hakemler: Richard Kokolv (Avusturva) (7), Salih Durusoy (5), Şemsettin Tuncay (5). FERIKOî: Necdet (5) Erol (5), Tuncer (5) Necdet (5), Arif <6), tskender (5) Turgay (6), Fuat (7), Mustafa (5), Rıdvan (5), Bilgin (5). İST.SPOR: l'asin (4) Bahattın (4), Ihsan (3) lıldırım (4), iılmaz (5), Hasan (5) Bılge (6), Kasapoğlu (5), Nedim (4), Mustafa (3), Salih (2). bıyet şansı tanınmış Yuzde 41 beraberlık \erılmıştır ŞEKERSPOR MAÇI Sonunculuk ıçın mucadele eden Sekerspora Altay ıle japacağı maçta şan» tanınmıştır Degerlendırmede \uzde 59 Şekerspora ga!ıbı\et yuzde 31 beraberhk ve yuzde 10 mağlubıvet venlmıştır 8 LER MAÇLAKINDA DVRIM yapılıyor MANİSA (Erdener Yen) Bugun Gazetemızin tertıpledığı CUMHURİYET KROSU bugun îzmır şosesj üzermde saat 10 da dort kategon uzerınden yapılacaktır Kızlar 600, 1000, Yıldızlar 2500 Gençler 4000 ve Bujukler 10 000 metre uzerınden vapılacak koşunun bırıncısı, ıkıncisı ve ucunculerıne madalja, ayrıca takım halınde bırıncı olacak ekıbe de CUMHURİYET KUPAS1 armağan edılecektır Musabakalar şehrımizde buyuk ılgı toplamış olup varışmada istırak rekoru kırılacağı tahmın edılmektedır. 8 ler arasında vapılan maç'arda degerlendjrmeler şoyle yapılmıştır. Be>oğluspor Eskışehırspor, yuzde 30 Bejogluspor, >uzde 37 Eskışehırspora, yuzde 33 beraberhk Altınordu Guneşspor, bu maçta yuzde 98 AItınorduja galıbıyet verılmıştir Adana Demırspor ç Idmanvurdu yuzde 35 Ad Demırspor, yuzde 25 Ç Idmanyurdu, juzde 40 da beraberlık Sakaryaspor Bursaspor, Bursaspora yuzde 40, Sakaryaspor yuzde 10, yuzde 40 da beraberlık Dalkılıç Brüksel Kros yarışında ikinci oldu Asof AYÇIL Ercon TURCAN Sankı \asama mucadelesı \apan Istanbulspor değıldı SarıSıyahlı takımın uzerıne uraursamazhk duşmustj. Ojsa Ferıkojun serı futbolune ıkı gol bağlanınca, Istanbulspor bıraz daha bataklığa gomuldu. • stanbulspor oyuna anla^ılI maz bır tutukluk ıçınde gırdı. Daha ılk dakıka dolmamı^tı kı, Yıldırıra'ın gerı pa«mı hatalı bır çıkış japan Yasın guçlukle knrnere atabıldı San Sı>ahh takımın gerı adamlarınm aksaması Fenkoy forvetının ışını kolaylastırıvordu. Nıtekım 25. dakıkada gehsen bır akında Yasın ıle Fuat topa avnı zaraanda çıkıs yaptılar Ancak Yasın'den once davranan Fuat meşın \uvarlağı asırtma bır sutla Istanbulspor kalesıne soktu Gol, îst Spor jerıne Ferıkoy'un futboluna renk getırdı 36 dakıkada Mustafa'nın sutunu Yasın guçlukle kurtardı ve ılk yarı 10 Fenkoy lehme kapandv 2. DEVRE tkınci yanya tst. Spor ılk devreye nazaran daha serinkanlı gırdı. 60 dakıkada Bılge'nın kafa şutu kaleye gırerken Erol topu çızgl uzerınden onledı. Ancak 61. da kıkada elde edılen bir frıkık atı şından gelen topu altı pastan tst Spor kalesıne sokan Fuat, Ferı koye derın nefes aldırdı 2 0 74 dakıkada Bılge, kalecı Nec detle karşı karşıja kalmasına rağ men, topu fena bır vuruşla avuta attı Boylece tstanbulspor bir pu an savaşından daha eli boş ajnl aşama mucadelesının verdığl hızlılık, Beykozun gayretmı 2 puana bağladı Tehhkelı bolgeden uzaklaşmak çabasmda olan Boğazın dınaıruk takımı, as elemanlanndan mahrum olmasına rağmen, azımle maça asılmıs ve Vefayı yıkmıştı Dolmabahçede Beykozun guzel oyunu 11 mcı dakıkada semeresını venyordu.. Turgufun sebebıyet verdığı frıkık atışını Vural sert bır şutla kaleye gondermış, hatalı bareket eden Sefer, topu goğsunden seatınnce, Garbis, forvet elemanlannı ozendıren bır vuruşla fılelerın yolunu bulmuştu Vefanın ılk yarıdakı tek konusması 18 ıncı dakıkada oldu. Ancak Erdoğantn sıkı şutu az farkla dışarı kaçtı. Fakat Beykoz fırtınası bır turlu durmak bılmıyordu. Nıtekım 40 ıncı dakıkada orta dan gelışen bır akında topu goğsuyle duzelten Garbıs'm avut çizgısıne kadar sarkarak çapraz vazıyette çaktığı şut durumu 20 yaptı. Ve ılk devra boyle kapandı îkınci devrede 20 lık netıceyı benımsıyen Beykozun ıkı ıçını gerı çekerek oyunu temkıne alması, Vefaruıı gayretlerını netıcesız bıraktı ve Sarısıyalılı takım sahadan net bır galıbr etle aynldı. Y Çalınan kuponm bir parçası Federasyon Başkanına gönderildi NECDET TEHLIKEII ONLLİOR Istanbul'sporu magLıp muvaffak olan Ferıkoy bır Istanbulspor atağını onlerken. etraeğe G. Birliği: 2 Izm. Spor: I Şekerspor: 0 Altay: 0 Hakemler ömer Karadağ (6) Burhan Trak (5), Sadettın Akay (6) GENÇLERBİRLIĞI: Selçuk (6) • Tezcan (6), Faık (5ı • Alı (5), Cevdet (5), Tevfık (3) Dıranı (4), Burhan (8), Abdullah (4), Nacı (4), Zeynel (5) IZMIRSPOR Faruk (6) (Tan zer4) • Bahaettın '5), Irfan (5) Doğan (6), Semıh (5), Tuncay (6) Cenap (4), Meh met (5), Nazım (6), Tur gay (6), Remzı (5) HAKEMLER: Nejat Şener (6) Hamza Ozdağ (6), Ertuğrıü Aybay (6). ŞEKERSPOR: Guner (5) • Doğan (4), Ismail (5) Aydın (4), Salâhattin (5), Güngör (7) • Samim (4), Hikmet (5), Mehmet (6). Vahap (5), Muharrem (5). ALT4Y: Varol (7) Ismail (5), Numan (6) • Necdet (5), Kâzım (5), Ayfer (6) Feridun (5), Enver (5), Ender (6), Manmnt (6), Ali (6). Londra. (a.a.) Çalınan Jules Rımet Kupasının bır parçasınm posta üe Ingılız Futbol Federasyonu Başkanı Joe Mears'a gonde rıldığını polıs dun oğleden sonra do^rulamıştır Polıs bunanla beraoer gonden len parçanın buyukluğu ve seklı haKkında hıçbır bılgı vermemış tır Parçanın ıkı gun once posta landıgı sanılmaktadır Scotland Yard o f e \andan, kıi panın Dir parçasmı posta ıle gon deren kımsenm FtıtDOİ Federas yonu Başkanından mektuDİa 50 oın Ingılız lıralık bır fıdve ıste dıgı jolundakı haberlerı henuz dogrulamamıştır Erol SIPAHI Ali ABALI SPOR TOTO Bevkoz Vefa Feriköy tst.Spor G.Birligi lzm.Spor Ş.Spor Altay . 1 1 1 0 (20) (20) (21) (00) ANKARA Gençlerbırlığı fark vapabıl'îceğı bır maçta Izmırsporu guç lukle jendı. (21) 19. dakıkada Tuncak, penaltıdan Izmırsporu 1U one geçıraıkten sonra 44 dakıkada Ab dullah beraberlığı temm ettı ve devre 11 kapar.dı. 64 dakıkada Burhan, nefis bır şutla Genç • lerbırlığını galıp dururaa geçırdı ve maç da 21 Gençlerbırlığının galıbıvetı ıle sonuçlandı. ANKARA, Tehlıkelı bolgede bulunan Şekerspor ıle Altay 19 Ma*ıs Stadında çok çekıştıler. Zaman zaman çıselıven yağmura rağmen musabaka çok suratlı geçtı. Şekerspor ber zamankı gıbı anlasmalı bır ojun çıkarmasına rağmen fırsatları comertçe harcadı Ikı mutlak golu onleyen Altav kalecısi Varol 78 dakıkada sakatlanarak çıktı, 1. KOŞU: a 3 00) F Hamde P Tepeler, S Kızılırmak 2. KOŞL': (13 35) F Fırst One, P: Boy, S: Muntekım. 3. KOSU: (1410) F Spitfire, P: Wına. 4 KOSL: (14 45) F Sıvahinci, P: Altıgoz Beynun, S Kılyos. 5. KOŞL (15201 F Huma, P: Gokberk. 6. KOSL: < 15.55i F Kurt P Kıj (Fotoğraf: Tulây DrVTTÇİOĞLU) Bruksei. (a.a.) Bruksel Uluslararası Kros yarışında Turk atletı Muharrem Dalkılıç kuvvetli rakıplen arasında ıkıncı gelmıştır. 10 km. 500 metrelık parkur uzennden vapılan yanşın teknik sonuçlan şoyledir1 Chljstov (Rus) 33 59, 2 Xuharrem Dalkılıç 34 06, 3 Taaç (Ingıltere) 34 07, 4 El Gazi (Fas) 34 10, 5 Haro (Ispanya) 34 19, 6 Bezdelov (Rus) 34 23, 7 Stev.art (Iskoçva) 34J6, 8 Aguılar (Ispanya) 34 26, 9 Hıll (fngıltere) 34 27, 10 North (İngıltere) 34 45. Yanşın favorısi kabul edılen Fas lı El Gazi, ancak dorduncü olabılmıstır. Muharrem Dalkılıç'ın 70 atlet arasında bu^uk bır başarı ıle ıkıncı gplmesme rağmen, Turk ekıpı takım tasnıfmde sekızıncı olmustur. Dalkılıç ıkıncı gelırken bır çok unlu yarışçıjı gerıde bırakmıştır. Bunlar arasında Balkanların en unlu kros yarısçılanndan bırı olan Romanyalı Andreu Barabas da \ardır Barabas ancak 12 ncı olabılmıştır Takım ta<;nıfı şovledır: 1 Ingıltere, 24 kotu puvan, 2 Ispanya 29 puvan, 3 Fas b4 pu\an, 4 Belçıka 69 puvan, 5 Iskoçya 76 puvan, 6 HoJanda 83 puvan, 7 Galler 92 pu\ an, 8 Türkıye 96 puvan. Yarışa 21 "Ulrenin «tletlen katılmıştır. ŞAMPİYONLUK MAÇI BUGÜN Federasjon Kupası kız voleybol maçlaruıda diın Beşıktaş Gazi Eğıtımı; Fenerbahçe de Maltepejl 30 mağlup etmişlerdir. F Bahçe ve Beşıktaş takımları bugün şampnonluk içın ve Gazi Eğıtım ıl p Maltepe takımları da 3 luk ve 4. luk ıçin oynajacaklardır Resımde bugun Fenerbahçe ıle şampıyonluk maçını oaıyacak olan Beşıktas kız takunı toplu balde gorulujor. Totoda beher dereceye 529 bin lira dağıtılacak 33 üncü haftanın Spor Toto gelın ve dağıtılacak ikramiye mıktarı şöyledır : Genel hasılat 4 896.438, lir» Dağıtılacak ıkramıye miktarı 2 119 744,72 lıra Beher dereceye 529536,18 üradır. met Çamuralı. 7. KOSL: (16 30) F: Sehnaz, P Antıka Seda 8. KOŞL: (1710) F Guerzan. P: Nancy Burughan, S Lady Gu1 BozkurU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog