Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

7 nci ytta giren Spor Totoda Şampiyon il: Adana Başkan Apak, projelerini açıkladı 2 NCİ TÜRKİYE LİG ÖNÜMÜZDEKİ YIL 30 TAKIM OLACAK ÜMİTMİLÜ TAKIMI ÇALIŞMALARINA BU HAFTA BAŞLANIYOR AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI LİG USULÜ YAPILACAK Martta 7 nci yılını dolduracak olan Spor Toto'da Türkiyenin alfabetik sıraya göre 01 numarasım taşıyan ili Adana, şampiyon ilân edilmiştir. Yurdumuzda SporToto oynanma oranı • « olan Adanada kazanma şarsı »İ20 olarak tesbit •7 ORHAN ŞEREF APAK edilmiştir. Buna göre: her SporToto oynayan Ada(Maçların çokluğundan şikâyetçi) »alının kazanma şansı °/o20 olmaktadır. '.60 MARMARA BÖLGESİNDE Yurdumuzda yapılan bir istatistikte, SporToto'nun en fazla o ( o60) oranında Marmara Bölgesinde oynandığı tesbit edilmiştir. lller içinde Toto'nun yüzde 40 oynandığı il olarak lstanbuL birinci, Ankara °o26 ile ikinci, Izmir °ol2 ile üçüncü gelmekte ve bâyiler arasında da Istanbul E3üp bâyii 40.000 lira hasılatla birinciliği muhafaza etmektedir. ŞtRKETLER Halkın kendi aralarında kurduklan Toto şirketlerinin ise her hafta mutlaka hasılat elde ettikleri açıklanmış. bu özel şirketlerin içinde son bir yılda en ilgi çekicilerinin Çenköyde ve Malatyada bulunanlar olduğu beIirtilmiştir. 7 nci TIL SporToto îstanbul bürosu önümüzdeki günlerde daha geniş imkânlarla çalışmak için yeni ve modern bir büroya taşınacaktır. Istanbul şube müdürü Ihsan Biricik. Genel Müdür Rauf MeÇALIŞTILAR Pazar günkıj Beğiktaş maçı için SarıKırmızılılar leksoy'un önümüzdeki günlerde bir idman yapmışlardır. Resım, antrenmandan bir ânı gösteriyor. sehrimize gelerek 7 nci yıl münasebetiyle bir basın toplantısı düzenliyeceğini açıklamıştır. ÖDÜLLER Bunun dışında SporToto 1dare?i Türkiye Spor Yazarları Armağanını kazanan gazeteciler için de ödüller hazırlamıştır. Bıınlar Derneğin kuruluş günü 34 nisanda törenle verilecektir. A ^ MI HER ADANALDHN OYNADIĞI HER KUPONDA % 20 ŞANSI VAR. EN BAŞARILI BAYİ EYÜP BAYİİ TÜRKİYE Lİ6İ14 TAKIMA İHECEK Ankara (Cumhuriyet Bürosu) utbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak dün Federasyonda düzenlediği sohbet toplantısmda çeşitli konulara değinmiş ve bu arada «Birinci milli ligie takım adedinin 14 e indirilmesinin düşünüldüffünü ve ikinci milli ligte önümüzdeki yüda takım adedinin 30 olacağını» söylemiştir. Apak'm konuşması özetle şöyledir: F 14 takım meselesi «Milli takımımızın çalışmaları istedlçimiz randımanı vermiyor. Bunun yegâne sebebi, milli lig maçlannın fazla oluşudur. Vaptıpımjz bir millî maçtan üç fün önce veya üç giin sonra futbolcular kendi Ukımlan ile maça çıkıyor lar. Belirli bir şekilde yorgun oluyorlar. Sonra da (Efendim, mil11 takım başanlı olamıyor) deApak daha sonra, sözü, lig usulii Avrupa Şampiyonasına getirmiş ve «Lig usulü Avrupa Şampiyonası fikri, iki sene önce ortaya atılmıştır. Bu müsabaka bugün yapılmakta obn Avrupa Şampiyon "Kulüpler Turnuvasının yerini alacaktır. U.E.F.A. ya baglı federasyonlann bir kısmı bu fikri be nimscmiş, bir kısmı da bazı mah zurların bulunduğunu ileri sürerek henuz taraftar eorıınmemıv niüyor. Bu durumda tabii ki başan beklenemez. Sonuç alamayız. Örneğin İranlılar blzimle yapacakları maç için bir ay öncesi kampa girerek bazırlamnışlar. Bi rinci millî ligte takım adedi 14 olursa hem kulüpler daha çok özel maç yapmak imkânı bulacaklar ve bem df millî takıma ahnan elemanlar daha rahat çalışacafc lardır.» dün zorlu Sakatlığı geçen Metin oynayacak SİYAHBEYAZLILAR "HERŞEYDEN ÖNCE BERABERLIK İÇİN OYNAYACAGIZ,, DEDİ KAMPA GİRDİLER G. Saraydan çok çekinen SiyahBeyazlılar diinkü çalışmayı mütaakıp kampa girmişlerdir. Rssimde, futbolcular idmanda ^öriilüyor. Avrupa lig şampiyonası 1975 yılında dünya pist rekoriarı ne sevivede olacak? ZÜRtCH Burada yayınlanan Avrupa'nın sayılı spor gazetelerinden «ZÜRtCH SPORT., atletiztn otoritelerinin hazırladıkları 1975 yılında Dünya Pist Re. korları Ne Seviyede Olacak?» başlıklı enteresan bir yazı neşret 1PIMIII miştir. Dünya rekorlarının son y'rliardaki tekâmülir nazarı rri6ara ahnafak" rraaırlsmin*' lisrtte şöyledir: 100 metre 9,8, 200 metre 19,9, 400 metre 44,3, 800 metre 1.43.2, 1500 metre 3.81,8, 500 metre 13.11,2, 10.000 metre 27.02,9, 110 metre engelli 12,9, 400 metre engelli 48,9, 3000 metre engelli 8.18. 2, yüksek atlama 2 n^j34, Uzun stlama 8 m. 52, üç adım atlama 17 m. 34, sırıkla atlama 5 m. 56, gülle atma 23 m., disk atma 69 m. 52, çekiç atma 77 m. 57, cirit atma 102 m. 71. BEŞIKTAŞ KAMPA GIRDI az Şampiyonadan notlar ürkive Liginde şampiyonluğa tesir edeeek olan pazar günkü dev maça hazırlanan Galatasaray ve Beşiktaş, çalışmalarını hızlandırmıştır. Dün Beşiktaş yorucu bir çalışmadan sonra kampa girerken, ezeli rakipleri Galatasaray ise Dolmabahçe Stadında ağır bir antrenman yapmıştır. Her iki tarafı da sakat oyuncular d ü ü dürmektedir. Halen Beşiktaşta K. Yusuf. Galatasarayda ise Metin ve Ayhan'ın Eakathkları tam mânasiyle geçmemiştir. BEŞİKTAŞ KAMPTA Galatasaray ile yapacağı maça büyük önem veren Beşiktaş dün yaptığı antrenmanı mütaakıp akşam Mecidiyeköyde tam kadro halinde kampa girmiştir Galatasaraydan çekinen Siyah Beyazhlar maç hakkır.da konuşmaktan kaçımrlarken, «Pazar çünü ya her sev bitecek, ya da devam edecektir» demi=;lerdir Teknik sorumlular. sakatlığı henüz geçmemiş bulunan K. Yusuf'un durumunun ancak maç günü belli olacağını belirterek. «Bizim icin beraberlik en iyi neticedir. Bu müdafaa yapaca^ımızı çöstermez. Her seyden önce beraberlik için oynıyacağız» şeklinde konuşmuşlardır. lerdir. Bu müsabaka serisi tahak kuk ettiği takdirde, Türkiyeyl temsil edecek takımı, Federasyon tesbit edecektir. Bu seçimde esas da, şüphesiz ki, bizi temsil edecek olan kulübün memleket içi müsabakalarda elde ettiği sonuçlar, gozönünc alınacaktır. Diğer fcderasyonların aym şekilde takımları seçeceklerinden şüphem yoktur. Henüz resmen tahakkuk (Devamı 7 inci sayfamızda» ftTOSM T BİR KONGRENİN ARDINDAN E Bulgaristanın Vitoşa bölgesin de yapılacak olan Uluslararası Aleko Kupası Kayak Şampiyo Şj nasına katılacak olan Kayak Millî Takımımız bugün Semplon Ekspresi ile Sofya'ya hareket edecektir. KAYAK MİLLİ TAKIMI BUGÜN GIDIYOR DAĞLABIN HÂKİMLERİ Kayakçılar Orhan Erdoğan'ın liderliğinde rnarşlarını söylerlerken (solda) ve Muzaffer Demirhan'm yetiştirdiği oğullan Mümtaz ve Himmet ile birlikte (sağda). Konya (a.a.) Kara Kuvvetleri Assubay Okulları arasındaki spor yanşmaları, bugün Kon ya'da başlamıştır. Ankara Mızıka Assubay Okulu ile Konya Assubay Okulunun katıldığı müsabakalar, pazar gü nü sona erecektir. Müsabakalar bugün, İkinci Ordu bandosunun eşliğinde şehirde bir geçit yapmışlar, daha sonra Anıt alanındaki Atatürk anıtına bir çelenk koymuşlardır. Assubay Okulları arasındaki spor müsabakaları YARIŞLAR GENÇLERINl ıZAFERI İLESONUÇLANDt Ali ABALI ir ağaç ile dere arasma sıkışmış, antrenman yapan daha doğrusu yanıradan ok gibi geçen kayakçıların, ilginç pozlarını fotoğraf makinemle tesbit etmeğe çalışıyordum. Sporculardan birisi kar sapaaı yaparak durdu ve birden hızla bana doğru yöneldi. Bu, kayakları boyundan en az bir buçuk misli büyüklükte, bir çocuktu. Kendi kendime «Eyvah» dedim. «Çocnk beni dereye yuvarhyacakj. Dereye yuvarlanmadım. Çün kü, ayağında boyundan büyük kayaklarla bana doğru gelen çocuk kırk yıllık usta bir kayakçı gibı önüde «zınk» diye durmuştu Beni korkuttuğu i B Federasyon Kupası Kız Voleybol Moçları bugün başlıyor Türkiye Kız Takımları Federasyon Kupası Voleybol Grup Maçları bugün saat 14 te Teknik tîniversite salonunda yapılacak olan Fenerbahçe Gazi Eğitim, Beşiktaş Maltepe maçlan ile başlayacaktır. Diğer günlerin proğramı şöyledir: CUMARTESİ: Saat 14 : Beşiktaş G. Eğitim, F. Bahçe Maltepe. PAZAR: Saat 11 : G. Egitira Maltepe, 12 F. Bahçe Beşiktaş. çin de çilli yüzü mahcubiyetten kıpkırmışı olmuştu. Fakat gözlerinin içi gülüyordu. Tanımıştım onu. Iki yıl önce Sarıkamışta benim aracılığım ile yarışlara giren tahta kayakh çocuk idi. Sarıkamış'a fazladan verilen kontenjandan getirilen ve yaşı 15 den aşağı kayakçılardan biri idi. Ben de gülümseyince ürkek bir şekilde «Ağabey bir resmimi çeksene» dedi. Işte Uludağ, bu yılki kayak birincilikleri dolayısiyle böyle gençlerle doldu, harman oldu. Federasyon ilk defa böyle büyük çapta şampiyona tertiplemişti. 14 bölgeden gelen 125'e ya kın kayakçı Uludağ'a renk getirdıler, hareketlendirdiler, ve gelenlere de kayak dersi ver ; diler. • Bu yılki şampiyonanm bir : yönü de gençlerin zaferı ile so • nuçlanması idi Belirlı asların • dışında önde gelen daima genç • ler idi. Hatta diyebiliriz kı genç | ler ağabeylerine ter döktürdü : ler. : En kalabalık grup Sarıkamış • lılar idi. Ve gelenlerin yandan j fazlasmı da doğulular teşkil e ', diyördu. Doğulular bilhassa Sa : rıkamışlılar çahşmalarınm mü : kâfat'.nı fazlasıyla aldılar i Başansızlık rekoru kıran Fe • derasyonlann bütçelerim ha ] tır ve gönülle astronomik ra i kamlaraçıkarıp Kayak Fede : rasyonunun bütçesını makaslıvanların Uludağ'da vapıJan (Devamı 7 inci savfamızda) rîllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllillllllllllır Mecidiyeköyde kampa ahnan futbolcular şunlardır • Necmi. Sabri, Yavuz. Fehmi. Suat. Süreyya, Kaya, Ahmet. K. Ahmet, Yusuf. Sanlı, Faruk. Fethi, B. Yusuf. Cevdet. Beşıktaşlılar son çalışmalarını buşün kamp etrafmda hafif yürüyüş şekünde yapacaklardır. METİN OYNTYOR Beşiktaş ile hayatî bir karşılaşmada oynıyacak olan Galatasaray dün saat 14.30 da Dolmabahçe sta dında antrenör menejer GUndüz Kılıç'm nezaretinde yorucu bir ça lışma japmıştır. Çok hırslı geçen çalışraaya bundan e\velki antrenmanlara katılmıyan Metin ve Ayhan da iştirak etmiştir. Gündüz Kılıç her iki oyuncujıı da özel çalışmaya tâbi tutmuş ve Metine bol bol şut attırmıştır. Çalışmadan sonra Metin kendisiyle konuşan bir muhabirimize «Kecdimi çok iyi hissediyorum Pazar günkü maçta oymyacağım Temennim Ayhanın da iyileşerek janırada oynamasıdır» demiştir. Dunımu şüpheli olan Ayhan'ın durumu ancak bugün belli olacaktır. S l U i M A . V AİU1A (Constanya'ya karşı..) ürkiyclrnWrfeTPinST!rTTST, gerek bütçe ve serekse spor dallarındaki faaliyeti bakımından en önde çelen kulübü Fenerbahçe geçen hafta sonnnda merakla beklenen kongresini ysptı. Kongrenin neticesi için: objektif bir görüsle iyi demek gerekmektedir. Çünkü Sarı Lâcivertli kulübün konsrre üyeleri arasında tdealist eençlerin yarattığı hava herkeste 2.5 milyon lira bütçesi olan kulüpte gelişi?üzel hareket edilemiyecegi kanısını uyandırdı. Bundan böyle isnaşına gelenler; artık üç silik feişinin para ile satın almak cabasını harradıkları ellere çüvenenıiyecekler. kültürlü. her seyi en ince teferruatma kadar takip eden fiyelere karşı kendilerini sorumlu hissedeceklerdir. Fenerbahçe veni tdare Hevetinden Tiirk sporu adına neler beklenilmektedir? sorusuna söyle nokta nokta cevaplar verilebilir. # Bütfin spor dallarının aynı mali imkân, ciddiyet ve programla çalıştırılması. Di^er spor kulüpleri ve teskilâtla örnek mfinasebetler ku'rulması. # Tüzük tadilâtımn verdigi kolaylıkla fntbol subesinin gerek teknik ve eerekse idarî yönetiminin modem dünya spor förüsiine paralel olarak bir an önce reorganize edilmesi. 0 Beden Terbiyesi tarafından yaptırılmasına başlanılan stadıa kontrolünü üzerine alan komitenin yakından takibi, stadıa çerek saha. gerekse tribiin olarak bir önceki kötü örneklere benzemeden bir an önce Türk spornnnn enarine tahsisinln sağlanması. 0 Fenerbahçe Kulübünün Batıdaki diğer örnekleri gibl 15 pflnlük ciddî bir yayın orsanına sahip olmasımn saflanması. 0 Knlöbe iyi bir büro havasının getirilmesi (Lisan bilen profetvonel sekreter. üstün evsaflı muhasebeci v.s. gibi). # Kongrenin emrine verilen 2,5 milyon lira için başts bir «Fe* nerbahçe Spor Kulübü Koleji» oldnen halde, projeler hazırlayıp bir an önce yürürlüğe konulması. # Knlübün. valnız Istanbulnn dejil, Türkiyenin oldngrı fikri II* hareket ederek, bütün illerin sırasiyle Tiyaret edilmesi, mftsabakalar tertipliyerek bunnn yanısıra yayınlar Te konferanrlarla sosyal faalivetin artınlması... T Farııl Constanta boks takımı 4 nisanda geliyor 69 nisan tarihlerinde Istanbul Boks karması ile iki özel karşılaşma yapacak olan Romanya Bpks Şampiyonu Farul Constanta takımı 4 nisan pazartesi günü 17 kişilik bir kad ro halinde şehrimize gelecektir. Kadrosunda 8 milli boksör bulunan Constanta takımının yaş ortalaması 25 dir. Kafilede bulunan 12 bok?örün yaptıkları maç sayısı ise 198 • 118 arasında değişmektedir. GELECEK BOKSORLER Istanbul karmasına başka bölgelerden çağırılacak olan boksör lerin başmda Ferzande Işık (Konya), Süleyman Aydın, Sey fı Tatar. Yeter Sevimü (Ankara) g»lmektedir. iirdeğan ARIPINAR ÇIMCflK Düsecekler: 1 2. 'Zıkocaklar: 1 2 Adres • Türkiye Spor Yazarlan Derneğinin kongresi Türkiye Spor Yazarlan DerneEinin tüzük tadil konpresi Ank? ra ve tzmır şübeleri temsıîcîJp nnin de ıştirakiyle bugün saa' 11(10 de Basın Sarayında vapıla caktır Tüzükde Derneğinin üyelik sari lan, Şübe kuruluşları ile ilgilı maddeleri tadil edilecektir. tLK KURSDAN 22 KtŞt MEZIJN Dığer taraftan DerneÇin Spoı Yazarlan için tertıp ettiği (Uz man Kursların) dan ılk'i olan bısıklet sona ermış 22 Spor Yazarı kursu başarı ile tamamlamışlardır. «Pistlerin Kıralı» A. Hary evlendi STUTTGART 100 metreyi tarihte ilk adam olarak 10 saniyede koşan Armin Hary, Ren havzasmda yarış atlan yetiştiren büyük bir tavlamn sahibinin kırı ile evlenmiştir. Roma Olimpiyatlannı müteakip atletizmi bı rakan 28 yaşındaki «Pistler Kır«h» i? hayatına atılmıştır. ArmİB Hary'nin Christina Bagusat mdındaki güzel eşi, çok iyi bir bioicidİT» hım ve Soyadt : .... ,. Mkrrl IMZA • CüMHURİYET»tN SIJNDUĞU KİMLER DÜŞECEK, KÎMLER KALACAK ADLJ BÜYÜK YAK1ŞMA IUL ıLüÎL} KUEAXJJUU 7 NİSAN'A KADAB 7. SAYFAMIfflJA BUL&CAk «UHIZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog