Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Lig usulü ile yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için TÜRKİYEDEN FENERBAHÇE ÇAGRILIYOR AMSTERDAM (Ozel Muhabiri mizden) A m s t e r d a m 'da yayınladermiştir. Avrupa Futbol Birli \'t nan «Sport Revue» mecrauası, ği'nde müspet karşılanan bu tekAvrupa Futbol Şampiyonasının life göre şimdiye kadar Şamihdası için teşebbüse geçerek, piyon Kulüpler Kupası ve Kupa dev organizasyon hususunda haGalipleri Turnuvasında en fazla zırladığı projeyi U.E.F.A.'ya gonvarlık gösteren takımları toplıj'acak olan dev organizasyona İngiltere, Iskoçya, îtalya, Portekiz ve Belçika da taraftardırlar. TüRKTYE'NtN TEMStLCtSİ 22 memleketin takımlarının katılacağı ve lig usulü ile yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası iki yıl sürecektir." Takımlar, coğrafi vaziyetlerine göre iki grupa (Orta ve Batı Avrupa) ayrılacak ve her ekip birbiriyle karşılaşacaktır. Grup maçları nihayetlendikten sonra. iki grupun birinci, ikinci, üçüncüleri... aralarında oynıyarak nihai klâsman belli olacaktır. «Sport Revue» mecmuasının projesine göre ilki 1967 68 yıllarında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonasına şu takımlar iştirak edecektir : Batı Avrupa: Real Madrid (Ispan.), tnter (Ital.), Benfica (Port.) Anderlecht (Bel.) Fejenoord (Hol.), Rapid (Avus.), Borussia Dortmund (B. Alm.). Manchester United (Ing.), Young Boys (Isviç.), Glasgow Rangers (Iskoç.). Reims (Frao.). Orta Avrupa : Fenerbahçe (Türk.). Dinamo (Rus.), Partizan (Yug.), Dukla (Çek.), Vasas (Mac.) Gvrnik (Pol.), C.S. K.A. Çerveno Zname (Bulg), Dınamo (Rom.), Partizan (Arnav.). Panathinaikos (Yun.), Wismut (D. Alm.). » • • • • •• • • • • » » • •• » • » • • »»» •• • • • • • • • • •• • • • • • » • • • • ••• • » •• •• • •»»• » • • • • • • • • • » 4 San Kırmızılılar dinlendi 9Sakatlığı geçrneyen Metin Oktay dün Mecidiyeköyde yürüyüş 3 Siyah Beyazlılar «Kritik maçUırda Beşiktaş maçı için dün istirahat eden San kırmızılılar baçün idman yapa:aklardır. Resimde teknik direktör Gündüz Kılıç ile durumu an laşmazlık yaratan Ergin görülu yor. FENERBAHÇE, BESİKTAS CEKİNİYOR P G. Sarayın hışmına uğradık» diyorlar Türkiye Kayak Şampiyonluğunu kazanan Erdinç Uğur, bir müsabakadan önce.. uvan maçına 3 gün kaldığı halde Galatasarayda henüz bir canlılık görülmemektedir. Futbolcuları bir hafta yorucu bir çalışmaya sokan teknik yönetici Gündüz Kılıç bile büyük maça oyuncuları fazla yormadan hazırlamaktadjr. TAM DİNLENME Bütün futbolculara Gündüz Kılıç tarafından tam bir dinlenme verildiğinden, futbolcular dün evlerinde bu isteği yerine getirmişlerdir. Kılıç, futbolcuların özel hayatlarını kontrol altına aldığı gibi, onları evlerinde de ziyaret etmiştir. METİN SADECE T Ü R t D Ü Ayağından sakat bulunan Me •••••••••• tin Oktay dün Mecidiyeköyünde hafif bir yürüyüş yaparak kendıni yoklamıştır. Oktay ayağını devamlı kontrol ettiğini, cumartesi günü ancak kendi kendine karar verebileceğini söylemiştir Gündüz Kılıç bu yürüyüşte Oktay ile yakından ilgilenmiş. kendısini nasıl hissettiğini sormuştur. Metin Oktay'ın bugün saat 14.30 da Dolmabahçe Stadında yapılacak son antrenmana katılması muhtemeldir. ••••••••••••••••• A. Giicii ve Rursaspor tur atladı Türkiye Kayak Şampiyonasını Erdinç Uğur kazandı ALt ABALI bildirivor ULLDAG ürkiye Kayak Şampiyonası son olarak yapılan iniş müsabakası ile sona ermiş ve kombine'de Erdinç Uğur (Sarıkamış) 26 puanla Türkiye Kayak şampiyonu olmuştur. FATİNTEPE Mandıra arasında yapılan iniş yarışmasına 44 müsabık katılmış ve iniş müsabakasını yine en yaşh kayakçı Gümüşhaneli Muzaffer Demirhan kazanmıştır. Muzaffer Dertiîrftan'ın iki "bîtindfiği ölması1ta fağmen ' Kömtsine Türkiye Şampiyonluğunu (2, 2. cilik 1 üçüncülük ve 1 beşincilik) ile Sankamıştan Erdinç Uğur kazanmıştır. Kombinede 2. ciliği Muzaffer Demirhan, 3 üncülüğü, Lütfü Uğur, 4 üncülüğü ise Salih Kurdakul almışlardır. iniş yarışmasının teknik sonuçları: 0 Muzaffer Demirhan (G. Hane 51.3) 6 Lütfi Ugur (Sarıkamış) 52.1 O Erdinç Uğnr (Sarıkamış) 522 O Bahattin Topal (Erzurum) 52.7 Q Salih Kurdakul (Ankara) 55. O Bekir Onuktav (Sarıkamış) 55.4 O Celâl öztaş (Sarıkamış) 56. O Turgnt Şamiloğln (Izmir) 56.2 O Sacit Eroğlu (Kars) 58.5 © Yaşar Sönmez (Bitlis) 58.S MİLLİ TAKIM TESBtT EDtLDt Bulgaristanın Vitoşa bölgesmde tertipledikleri Enternasyonal kayak yanşmalarma katılacak Kayak Milli Takımı bu yarışma lardan sonra tesbit edilmıştir. Cevdet Bereket'in başkanlığmda gidecek kafile Muzaffer Demirhan, Bahattin Topal, Erdinç Uğur ve Salih Kurdakul'dan kurulu olup yarın trenle Sofyaya hareket edecekierdir. FUTBOLCLLARLA YEMEK YEDtLER Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu dün öğle yemeğinı futbolcularla yiyerek tamşmıştır. Resimde yöneticiler ve oyuncular toplu halde görülüyorlar Federasyon Kupası Voleybol Müsabakalan ADANA Federasyon Kupası Voleybol müsabakaları 2630 Nisan tarihleri arasında Adana, Elâzığ, Ankara, Istanbul ve tzmir grup birincilerinin .ştirakı ile şehrimizde yapıiacaktır F BASKETBOL TÜRKİYE ŞAMPIYONASINDA İLK MAÇ: F. BAHÇEG.SARAY ANKARA 29 mart ve 2 nisan tarihleri arasında Istanbul Spor ve Sergi Sarayında yapılacak olan Türkiye Basketbol Şampiyonasının ilk devre fikstürü bel'.i clmuştur. 29 mart 1966 da: Altınordu Kolej, Galatasaray Fenerbahçe, 30 mart 1966 da: Altınordu Galatasaray. İ.T.Ü. Kolej, 31 m a r t 1966 da, Altmordu F e nerbahçe, İ.T.Ü. Galatasaray 1 rüsan 1966 da: t.T.Ü. Altınordu, Kolej Fenerbahçe 2 Nisan 1966 da: İ.T.Ü. Fenerbahçe, Kolej Galatasaray. ERGtNİN DURVMU Askerliği biten Ergin Galatasaraym antrenmanlarına devam]ı katılmaktadır. Galatasaray Kulübü ile Futbo! Federasyonu arasında Ergin meselesinden dolayı çıkan ihtilâf henüz halledilmediği için, Ergin'in durumu belli olmamıştır. Bu vaziyet karşısında Ergin'in bu sezon Galatasaray takımında yer alamıyacajı da söylenmektedir. BEŞtKTAŞ, G.SARAY'DAN ÇEKÎNİYOR Dolmabahçe Stadında Galatasaray ile yapacağı dev karşılaşmadan çekinen Siyah Beyazlılar maç hakkında konuşmaktan kaçınmakta, «Kritik maçlarda her zaman Galatasarayın hışmına nferadık. Bu bakımdan ezelî rakibimizden çekiniyornz» demektedirler. Teknik sorumlular Demirspor maçmda bozuk bir oyun çıkaran oyuncuları teker teker şiddetli bir şeküde tenkid ederek. «Hepiniz büyük oynncuyum kompleksi içinde aya^ınızda top tntup devamlı çalım yapıyorsnnnz. Demirspor maçını bu bakımdan kazanamadınız. üzerinizden atmıı bu havavı», şejclinde JcnMiuşmuşlardır. Tekr.ik sorumlular bilhassa Sanlrnm ayağında top tutmasmdan ve Ahmet Şahinin de muhakkak gol fırsatlarını degerlendiremediğinden yakınmışlar. her iki oyuncuya hatalarını düzeltmeleri için son defa ihtar etmişlerdir. Bugün bir çalışma yapacak olan Siyah Beyazhlar akşam Mecidiyeköyde kampa gireceklerdir. Kamp kadrosu bugünkü antrenmandan sonra antrenör Spayiç tarafından tesbit edilecektir. VEREDE GENEL MUDURLVK? A T tletizm Federasyonuna ayrılan milyonluk biitçe, lüç bir dahilî müsabaka yapılmadan kunılmuş bir sirk gibi >urt dışında sarf edilmekte. İlgili Bakanlık ve Genel Müdür de huna seyirci kalmaktadır. Bütün bu masraflara rağmen >urt dışında yarışan Türk takımları önlerinde nizamî bayrak taşıına titizliğini bile göstermemektedirler. Yukarıdaki resimde, Pakistan yarışmalarında ölçüleri tamamen yanlıs bir Türk bayraâı arkasında törene katılan Türk takımı görülüyor. Sonra bunun adı Türkiye propagantlası oluyor... ANKARA Türkiye Kupası için iki başkent takımı dün karşılaştılar. Oyuna her iki takım da temkinli bir şekilde girdiler. 20. dakikada gole giden Yükseli, Osman ceza sahasında çelme ile yere indirdi, fakat hakem bu penaltıyı vermedi. 30. dakikada genç oyuncu Cavit favulden Hacettepevi salip duruma geçirdi (10). 44. dakikada Abdullah karambo'dan kavdettiti savı ile beraberliği temin etti (11) tkinci devrede pol olmadı ve matın normâl suresi 1 1 sona erdi. 15'er dakikahk temditte ve ma çın 102 dakikasında Selçuk ceza atısırırian Yüksel'e pas verdi. bu ovuncunun şutuyla top Baskın'ın ellerine çarparak kaleye girdi. Bövlece Ankaragücü 21 Ealip du ruma geçti. Ve bu şekilde H Tepe kupadan elendi. Bursaspor: 2 PTT: 1 BURSA Türkiye kupasında Bursaspor ile PTT zorlu bir mücadele yaptı. Maçın başında Bursaspor oyun üzerınd^ hâkimiyet kurduysa da PTT sertliğe başvurarak rakibinm oyununu bozdu. 36 dakikada Mesut, 25 metreden attığı şahane şut ile Bursaspora bir gol kazandırdı. Ancak 65 dakikada Nazminin kornerıni Altan kafa i!e Bursaspbf kalesine sokunca maç temdit edıldı. Temditte ise iyi oynayan Bur saspor 112. dakikada Hüseyinin attığı golle sahadan 21 galip ay rıldı. Böylece PTT kupadan elendi. Bu arada hakemin PTT' den Altanı, Bursaspordan Mesu du dışarı atması bazı hâdiselee sebebiyet verdi. Adana Enternasyonal Yüzme müsabakalan ADANA Fransız, ttalyan, Bulgar, Romen, Pakistan, fran ve B. A. Cumhuriyeti yüzücülerinin katılacağı Adana Enternas yonal Yüzme Müsabakaları H1 0 Ekim tarihinde yapıiacaktır. Geçen yıl Istanbul'da tert;plenen Uluslararası müsabakaiaıdan da ha kaliteli geçecek olan bu ynrışmalar büyük önem taşım..ktadır. Mayıs ayında açılacak Adana Yüzme havuzunda Türkıy? ferdî yüzme şampiyonası 2.325 Eylül tarihleri arasında organıze edılecektir. 6ÜRESTE RUSIARA TEMAS ÎEKIİF ETTİK R BÖLGELERARASI DEPLÂSMANLI GÜREŞ LİOLERİ 1967 YILINDA BAŞLAYACAK Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOGLC YILLARIN ŞAMPÎYONU Türkiyenin bir numaralı bisikletçısi ve meşhur bisiklet fabrikatörü Cavit Cav hayata sıfırdan başlamış, 60 yaşında büyük bir azimle işe başlamıştır. Dün eskiden kendisinin olan fabrikanm önüne kurduğu çadırda serfoje üzerine yaptığı eserlerı misafirlerine göstermiş, bundan sonra eserlerini Gümüşsuyundakı Sanayi Sergisinde teşhir edeceğini bildirmiştir. Yukarıdaki resimde Cav sembolik açılışında görülüyor. Cumhuriyet Yüksek Okullar futbol müsabakalan başladı Yöneten: Kemal ENÖKTEM Okul Spor Yurtlarr ve oyun 22), Zeki (Dk. 55», Mehmet (Dk Yuvaları arasındaki müsabakala 74), Ata Kolejinin gollerini ise ra dün de çeşitli stad ve salon Hasan (Dk. 26 ı, Osman (Dk. 44) larda devam edilmiş ve şu sonuç atmışlardır. Akgün Koleji: Tekin 6 Enlar alınmıştır: ver 6. Tahsin 7 Mustafa 6. CiŞeref stadı hangir 7. Sabahattin 7 Mehmel Yılmaz Bulut K 9, Fuat 6, Mucit 6, Hayri 7, ZeMarmara Koleji ile Anadolu Li ki 8. sesi arasındaki maçı, 31 AnadoAta Koleji: Cengiz 8 Cevat 4, lu Lisesi kazanmıştır. Golleri Anadolu Lisesinden Mehmet (Dk. Halil 6 Eyüp 8. Osman 7. Er48 55) ve Nejat (Dk. 58) atmış han K 6 Abdullah 6, Tanju 5, lar. Marmaranın tek sayısmı En Hasan 8, Vedat 7. Tunç 7. Oldukça sert geçen maçm 38. der (Dk. 5) kaydetmiştir. Anadolu Lisesi: Numan 7 Ül dakikasında Ata Kolejinden Erkü 6, Oğuz 6 Mustafa 7, Türk han bir penaltı kaçırmış, 69. daözü K" 8, Onur 7 Atillâ 7, Can kikada aynı oyuncu hakem tarafından oyun dışı edilmişür. 8, Mehmet 6, Zekâi 7, Nejat 7. Marmara Koleji: Meriç 7 TaBeylerbeyi sahası rık 6, Rengin 6 Ömer 6, Yusuf Bahadır Sayışman ,7 Atakan 6 Güneş 7. Ali 6, Ce Bu sahada yapılan yüksek okulnap 8, Ender K 8, Bumin 6. İkinci karşılaşmada Sağlık Ko lar futbol maçlanna bu hafta başleji, Alman Lisesi ile 11 berabe lanmıştır. Oyunun tek golünü Ke re kalmıştır. Golleri Alman Li nan (Dk. 70) atmıştır. Mühendis O.: Yavuz 7 Aydesesinden Erol ıDk. 8>, Sağlık Kolejinden Ali (Dk. 3 > atmışlardır. mir 6, Cemil 5 Necmi 6. Cengiz 8 H. Paşa S. K.: Özcan 7 Ha 5, Savaş 5 Selim K 5, Hüseyin lit 6, Şevket 7 Sedat 6, Orhan 6, Kenan 5, Mesut 6. Muharrem 6. S. Ahmet Öz Tic. Akademisi: K 8. Cemalettin 7 Ahmet 7, Kudret 7, Ali 9, Mehmet 7, Hü Mehmet 4 Sıtkı 6, Mesut 6 Erol 5, Atillâ K 6, Yavuz 5 Naseyin 9. Alman L.: Cengiz 7 Metin 6, dir 5, Metin 5, Fahri 6. Mustafa Ahmet 6 Erdal 6, Diran K 7, Hamdi 7 Erol 9, Alp 7, Biilent 6, Mehmet 7, Tolga 7. Selçuk Temtek Bu sahadaki ilk maçta Şişli Koleji Site Kolejini 10 yenmiştir. Maçın tek golünü Şişliden Haluk (Dk. 15) frikikten atmıştır. Şişli Koleji: Ender 6 Murat 7, Nuri 6 Servet 6. Selçuk 6, Enver 6 Suha 5, Yontof K 8, Haluk 7, Sinan 6, Oğuz 7. Site Koleji: Nuri 5 Fikret 4. Faruk 6 Fikret K 6, Ömer 4, Erkan 7 Mustafa 4, Metin 4. Vedat 6, Hakkı 4, Bülent 7. İkinci karşılaşmada Akgün Koleji Ata Kolejir.e 32 galip gelmiştir. Golleri Akgün Kolej inden Fuat (Dk. ANKARA, us serbest güreş takımı ile, birisi millî olmak üzere iki müsabaka yapılması için Güres Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, Rus Güreş Federasyonuna bir teklifte bulunrr.uştur Uskan'ın yaptığı bu teklife gö' re, müsabakalar 30 ekim tarihinde. milli mahiyette olanı Ankara'da. diğeri tstanbul veya Izmir'de yapılacaktır. Rusların mukabil teklifi veya olumlu cevabı beklenmektedir. Bilindiği gibi daha önce Ruslar bu güreş müsabakalarının Moskova'da yapılmasını teklif etmişlerdi. BULGAR VE RUMENLERE TEKLtF YAPILDI 1965 senesinde Türk, Bulgar ve Rumen temsilcilerinin arasmda imzalanmış olan protokol gereğince 24 25 aralık 1966 tarihlerinde Türk Bulgar A Milli Takımlan Türkiye'de. B Millî Takımları Bulgaristan'da her iki stilde birer müsabaka yapacak lardır. Aynı protokol esasları dahilinde Rumenlerle Grekoromen stilinde A millî takımlan ile Türkiye'de ve B milli takımlan ile Romanya'da olmak üzere 3 4 aralık tarihlerinde iki müsabaka yapılması için Rumen Federasyonuna teklifte bulunulmustur. GÜREŞTE DEPLASMAN LtGt OCAK 1967 DE BAŞLIYOR Güreş Federasyonunun 1966 faaliyet programında bulunan serbest stilde bölgeler arası deplâsmanh güreş müsabakalan yapılan tamimlere bazı bölgelerin cevap vermemesi üzerine 1967 ocak başma kalmıştır. Antrenör kursu. 1 temmuzda başlamak üzere tzmit'te Beden Terbiyesi tesislerinde açılacak ve 10 eün süreoektir. HÂDİSE OLDU Londrada yapılacak olan Dünya E\ıtbol Şampiyonası için Brezilya tarafından İngiltereye getirilen aJules Rimet» kupasırun teşhir edildiği vitrinden çalınması büyük dedikodulara sebep olmuştur. Resimde, kupanın çalındığı vitxin ve yanında bekleyen bir polis aörülüyor. Türkiye Satranş Şampiyonluğunu S. Eilya kazandı Türkiye Satranç şampiyonası 15 gün devam ettikten sonra nihayete ermıştir. Şehrimizde yapılan şampiyonaya 10 müsabık katılmış ve neticede Yüksek Mühendis Seracettin Bilya (Ankara) 6,5 puan ile birinciliği kazanmıştır. Bilya, Dünya (F.Î.D.E.)) Satranç şampiyonasına katılacak tır. Teknik sonuçlar şöyledir: 2. Akdoğan Erözbek (Istanbul) 6 puan, 3. İsmet Ibrahimoğlu (An kara) 5.5 puan 3. Naci San (Ankara) 5,5 puan. GALİP Si«e Kolejini mağlnp eden Şişli Koleji onbiri. == Galatasaray: Ata 7, Melih 6, = 8, Tezcan 6. Galatasaray Kimya Mühendisli Hamdi K 8. Mehmet 6, Hamza 6, ^ ^ ği ile Işık Özel Mimarlık Okulu Aydın 7, Hüsnü 8, Bülent 6, Ha = maçı 33 berabere bitmiştir. Mi luk 7. ^ mardan Muzaffer (Dk. 4ı. Soysal H. Ada: Cumhur K 8, Celâ! 6, = ıDk. 20\ Mazhar (.Dk. 80' ataıış, Hayık 6, Doğan 7, Orhan 7, Ali 7. Kimyadan Nurettin (Dk. 25), YüKadıköy Lisesi ile Galatasaray cen (Dk. 65), Nurettin (Dk. 75» lisesi arasmda basket karşılaşma ^ ^ cevap vermişlerdir. sını 6147 Galatasaray almıştır. ZZZ Işık Mimarhk: Mehmet 5 MuGalatasaray: Ferhan K 8, Engin ^ ^ rat 6. Tamer 6 Necmi 6, Sedat 8, Mehmet 7, Namık 7, Adnan 7, = = 7, Murat 6 Atillâ 7. Soysal K Yusuf 6. = 6, Mazhar 7, Muzaffer 6. Zeki 6. Kadıköy K.: Hayri K 7, Ünal 7, = Kimya Mühendisliği: Orhan 6 Ahmet 5, Bülent 6, Nur 6, Metin ^ ^ Faruk 6. Hüseyin 7 Benli K 7, 5, Ali 5, Emirhan 7. ~~ Aslan 7. İrfan 7 Nurettin 6. İki kuvvetli rakip Haydarpaşa Fehmi 7, Yücen 6, Osman 6, CenLisesi ile Darüşşafaka lisesi maçı 1 ^ giz 6. Cumhuriyet DÜŞECEK ÇIEACAK Oü?ecek/er: 1 . 2 Çıkacaklar: 1 2 , Isim ve Soyadı : Kadıköy H. Eğitim salonu Doğan Tuncer Bu salondaki tek voleybol müsabakasını Heybeliada Lisesini 20 yenen Galatasaray Lisesi kazanmıştır. Setler: 156, 1510. çok çekismeli geçmiş. ilk devreyi Vefa stadı 1. KOŞU: (13.30) F : Seda P : Cevahir S : Canım. 2. KOŞU: (14.05) F : Tınaz tepeli P: Altuğ S: Altıgöz 3. KOŞU: (14.40) F : Delikanlı P : Mülüh S: Akbar 4.KOŞU: (15.15) F : Bravo P : Çiğdem Dütek S: Guerzon. 5. KOŞU: (15.40) F : Aka P : Sapha Dilara ' 6. KOŞIJ: (16.30) F : Tansu P : Karahan 7. KOŞU: (17.10) F : My Valantina P : Nilha • Despot S: Play Boy. Öğrenildiğine göre. 7,AsIan 7. Ayhan 8, Erhan 6, ŞeBisiklet Federasyonu, Bulgaristanrafettin 6, Ali 7. yapılacak Balkan motosiklet Darüşşafaka: Ünal S, Nedim 7, • ^ Mi 8, Atillâ 6, Mete K S, Tun = = müsabakasma girmeğe karar vermiştir. :er 7. Sami 7. Bisiklet Federasyonu, müsabakVefa salonu ya beş motosikletçiyle katılacağıNadir Telli nı bildirmektedir. Ortalak arastndaki basket maç ^ S larından ilkinde Işık L. Orta Zoğ *"~ UAMII lafyan L. Ortaya 3820 galip gel ^ ^ nıiştir. Işık: Mümtaz K 8, Mehmet 6, E E 8ehçet 5, Murat 5, Ömer 7, Kan ^ ^ nü Almanva mr demir 5, Ahmet 5, Adnan 0, EDortmund sehrinde yapılacak olan kapalı saha Avrupa birinci lik Zoğrafyan: Koço K 6, Yani 5, Andrea 4. Yani Olef 4, Yorgi Çi = y a r l ş m a l a r l i ç i n b i z d e n gidecek ka J müsabakaîarına beş Imotosikletle katılıyoruı ^ . . .» . MAGLÛP Site Koleji takunı. III kopulos 3, Yorgi Lodopulos 5, ^ = Cumg sabah] uçaWa gi(Jecek Yorgi 5, Dimitri 5. Diğer müsabakada Avusturya , a n k a f i l e n i n bask^hgmı A!leOrta, S. Benoit Ortayı 19 18 yen = t i z m F e d e r a E y o n u B a ş k a n l N a i l i miştir. ^ ^ M o r a n yapacakt]r At,etlerimizden (Devamı 7 nci sayfada) ZZ: Ce'in Şahiner. 60 metre engellide kosacakl.r. İkinci atlet Askm Tuna ise. üç adım ve tek adım atla* ma yarışiarma katılacaklardır. „. İMZA «CUMHURİYET»ÎN SUNDUĞO KİMLER DÜŞECEK, ÖMLER KALACAK ADL] BÜYÜK YARIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAJU 7 NİSAN'A KADAR 7. SAY~\MIZDA BULACAKSINIZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog