Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Beşiktoş ve Soroy bugün ter dökecek! AHMET ŞAHİN (Kıralhkta i U N ARSLANIN AGZINDA... lllıııonlu jzmirde Bnrsaspor FENERBflHÇE 0 YENDİ ^ BENOKAM program 5 ç,kma m 81 I Spor H. Tepe (Seret »tadında) y. K u l e leymarüye Ü T a k s i m 8 lerin ikinci hafta larma bugün îstanbul, Anadolu . B. Spor A ta da]et 15.15 de Sekerspor G. Saray IZMİRDE «• sa • '"" ;r S *P°r' u çok ı . ADANADA A. Demi j J H eelece dedir. S » merfcezm. SAKARYADA P.... • Kendi ^ SELİMİN ATAĞI def a n s i nda Ş e r e f i n ^ ^ ™ çlkar«aS1 sebebiyle San Karmmhlar Gürsel'in i d a r e s i i ! e Çok S3yıda on"\ o n l ü' F. Bahçe mıştL s« ı pozısyonuna pî r * cutaT*' " da diğ er fu t b o U Dem/ /rspor Vefo'yı t yendi: 3 / Stad: 19 Mayıs Hakemler: ö t t n a r Huber ( D E M Î R S P O R : Altay^e) ^ r na (6 ... ^ ceza sahasma eirtııkleri anda «nt < a " 5Ut a tmayı becere»ediklerinden neticeye gidemediMAÇIN CEREYANI VE TEK GOL a gıbı başlannşlardı. S a ğh s d deplâsman, yerini bulan p a s . ve uzun zamand.r görül m e . 1 «nhUfc taraftarlar: sevince muştu. Nitefci» 6. dakikada c yapan Şerefe Nedim nefis 3 Ş l r t m a I»35 a*™, santrh^ m et, topu ancak elle k e s e . 'iŞü. Alman hakeminin teredü z verd ; ğ i Penalüy, Ogün, G* Türk atletizmi Pistlerin * numarah atletini unutmadı ~1 PTTT)EN KOPARDI: 0 0 : 19 Mayıs Hakemler: Halii «) ~ Celâl B k (6) y "t^ r r^.^« ' '• Kkı (7) . tsm ^o>, Muzaffer (8) îbrahtm * • Hayrettin (3), Vedat <4), Ozer (5), Fikri (7) T U imuçin (7) ' 801 Candemır (4), Asım (4) dulmetin (4). Metin f3) ^ t (4). Z e k i (6), Hılmı (5). ( 5 )g £^o/ SIPAHI Besim Ktosu bugün şında penaltı » . ' • *«v»cı Bürosu) «old un takırm 19 May l s Sta: 1 M ç ı k t l § ı zaman Ankar a 'dan Ö t Ü r ü nTar™3^ P r otestolara S l m i D 1 kolayhkla yendi. Golsuz biten ilk devfrenin kayda deger o l a y l a r ı 2 6. dakikada Fıkrı'nin gollük vuruşunu Erg>n m yumrukla önlemen idi Ikıncı devreye a y m hızl a giren Demırsporlular p e ş p e ş e g o l l e r i «raladılar. 46. dakikada H a k k " »ın mukemmel kornerinden ç i 2 . «lu^ermde Fikri kafa ile ilk 62 SPOR TOTO ° yun X( 10 > 3! (21). kalesine Uğini dönüyor yıne Fikri, düzgün bir vuruşla I a .Abdülmetin elle dÜ7>»H+ift; ceza sâhasuiâ girdi yaptı BüHin Spor DÜŞECEK lr. Haftas,nı » if n a d l ÇIEICAK Spor Guloz ): F . rı p . toc| hard (BV.) 2 0918 musabakada: = nd,r ki, bü ann tecrübeiermin n y . konması neticesi mlrf b a y a r » * buradad r . m e > d a n a ;ss; S Be,t, 11. bM • » •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog