Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

BELEDİYE HİSSESİNİN KALDIRILMASI İÇİN DİĞER BÖL6ELER DE HAREKETE GEÇTİ ersın Beden Terbıyesı Bolge Mudurluğunun spor musabakalarından ahnan */ol5 eğlence resmımn kaldınlmasına daır Malıye Bakanlığı Vergı Temvıı Itıraz Komısyonundan çıkardığı 21/1/ 1966 gun ve 1965/3501 sajıh ıçtıhat kararı Turkıyedekı butun Beden Terbıyesı Bolge Mudurluklennde he>ecan yaratnıış ve başta Istanbul, Ankara ve Mersın Bolge Mudurlerı olduğu halde valilık ve beledıyelere muracaatlara başlamışlardır İSTANBULTTN KAKI TARIM MtLTON LÎRADAN FAZLA . Maç hasüâtlarından Beledıyenın aldığı •/ol5 eğlence resmımn kaldınlman ile îstanbul Bolgesi yanm mılyon lırava yakın bır kâr «ağlıyacak ve gerekh kanallarla bunu, spor, saha ve tesıslenne harcıyacaktır Faruk Sağnak: "Beşiktaş son viraja girdiw M LİGDE OLUM KALIM HAFTA SAVASI «TAYYAR YALAZ» KUPASI GUREŞLERİ SONUÇLANDI Müsabakalarda bir çok kabiliyet ortaya çıktı Bahattin ERDEM yazıyor MALATYA Güreş Federasyonu tarafmdan düzenlenen «Tayyar Yalaz Kupası GrekoRomen gureş şampiyonası» nm sonuçlan önceki gece geç saatlerde alınmış ve bir çok yeni kabiliyetler meydana çıkmıştır. ••••••••{{••••••••••••I Gureş Fede rasyonu ıkıncı baskanı Alp Karabıber, guresın kaynaklarına, gureşı goturmek ıstedıklerını, bu prensıbın devam edeceğını :>oylemıs ve şunları JİJİ eklemıştır « Son olarak Malatvada yaptıgımız greko • Be>koz Ligin istıkrarlı takımı G. Bırlıği romen musa Istanbulspor: Beykoz Bevkoz onunde salıbı\et arıjabakalarının btGençlerbirliği. caktır. Yaşamn mucadelesı >apan Gençlerbirliği ze ne kadar Demırspor* Be\kozun hedefi beraberlık. faydalı oldu ğunu gorduk. Galatasaray: Galatasarayın şampivonluk umi Kılosunda bıruıcı olan Nevzat Çehk rakıbıni Malatv a gıbı Galatasaray Fenerbabçe: dıni kaybetmemesi icin bu maçı ruşa geünrken dığer Anadoln Ankaragucü: kazanmas] sart Beraberlik surpAnkaragücü PTT: 78 kılo. 1 Nafı Atalay (Sııllerınde de karakocak, serbest rız olmaı \as), 2 Ah Yağmur (Ank), ve grekoromen karsılaşmalar VefaVefa. Ferikov onunde başansız, 3 Ah Kazan (Ist ) tertıplıveceğız. Bnnları muteaFerikoy: Altay ise Beşıktaş onunde başa87 kılo 1 N«vzat Çehk kıp deplasmanlı musabakalar da Vefa rılıydı Form durnmian Altayı ( ^nk ), 2 Ruşen Tozkoparan japarak, Anadoluyu daha sıkı Altay AlteyBeşıktaş(Sıvas), 3 Akıf Kaya (lst) şanslı kılıjor. bır şekılde faalıyete geçıreeeğız Deplasmanlı musabakaların ga 97 kilo: 1 Mustafa Koşar Beşllrtas: yesi, güresçıleri daıma formfi• (lst ), 2 Azml Çetiner (KocaLig lideri Be^iktaşın Goztepe öAlta>: zerınde tutmaktır. Gelecek yıllar eh), 3 Hahl Erdoğan (Ank ) Beşiktaş nunde rahat bol gollu maç almaguresımızın «altın yıllan» ola Ağır 1 Ömer Topuz (Ank ) sı bekienmektedir Göztepe Goztepe* Istanbulspor" caktırj» 2 Nurettm Karagoz (Sıvas), 3 Elvan Turker (Erzıncan) Çok kalabahk bır sevırcı kut lesının takıp ettığı h^yecanh Hacettepe: Son haftaların ikı formda takıHacettepe musabakanın teknık sonuçlan Izmırspor: mmın aralannda yapacaği karşışovledır Feriköy Fenkojlaşma beraberlik vaad etmekte52 kılo 1 Metın Çıkmaz Vefadır (Ank ), 2 Yılmaz Erdem (KayDemirspor: sen), 3 Ibrahım Hakverdı Her iki takım, ynşama mucadele Demirspor Gençlerbırlıği: (Malatva) si vapı>or İlkin beraberlik duşun İstanbulspor: 57 kılo 1 Ünver Beşergul melidir. İstanbulspor Beykoz(Kajserı), 2 Ünal Araz (Maraş) 3 Hahl Ermış (Zonguldak) Şekerspor Nedım ve Selira. Fenerbaheeye 63 kılo 1 llhamı Altav PTTŞekerspor canlıhk getirdi Galıbıyete F Bah (Ank ), 2 Asım Pehhvan (MaFenerbahçe: çenin yakm olduçu karçılasma beFenerbahçe Galatasaray: latva), 3 Bekır Fındık (Toraberlikle bitebilir. kat) Mete GÜNAY 70 kılo 1 Vahap Pehhvan İzmirspor, kendi sahasında depyaaayor İzmirspor: (Malat>a), 2 Kadır Hızarcı lâsman taknnlanna puan vermiH. Tepe: İzmirspor (Ank ), 3 Hahl Kaya (Malatyor. PTT beraberlik lcto oynaya StVAS P.T.T. PTTcak. Ankaragdcfi: Dun Sıvasta Turkıye Atletızm Kros Lığı fınâl musabakları yaTaksim: Taraflarm form durumlan şans pılmıştır. Bu yanşmalara fınale Taksim Adalet: lan eşit kılıyor. Ancak tecrubeli kalan Sıvas, Ankara, Îstanbul, forvete sahlp Taksim, galibi>ete Süleymaniye Süleymaniye: Eskışehır bolgelerınıc atletlerı Eyup: yakmdır. katılmıslardır Saat 14 de Şehır Stadında ba? Y.K. Emniyet: layan ve bınlerce Sıvaslının ızle Denk knvvetlerin mneadelesi ha Davutpaşa: T. K. Emniyet dığı musabakalar, çok çekışmelinde geçecek olan karsılaşma her Adalet: şeyden once beraberlik vaad eth ve heyecanlı geçmıştır. MusaAdalet Taksim: mektedir. bakalar sonunda su teknık netıceler alınmıştır Davutpaşa: Davutpaşa galibiyet içln mucaTakım tasnıfmde Eskışehır bı Davutpaşa Y K. Emniyet: dele edecektir. Anadolunnn alacanncı, Ankara ıkıncı, Sıvas uçun Anadolu Anadoln: ğı bir beraberlik sfirpriz kabul cu, Îstanbul dorduncu olmuşlarHaskoy: edilmemelidir dır. Ferdi tasnılde ıse, Eskışehır Yolspor: Ankara mahalli liginin lideri bolgesınden Şukru Şaban bırm Yolspor Yenişehir: Yolspor, Sincanspor karjısında ma cı, Ankara bolgesınden Ismaıl Sincanspor Sincanspor: çın favorisidlr. Akçay ıkıncı, Ankara bolgesınB. Gençlik: den Mehmet Ay uçuncu, Eskışehır bolgesınden Yaşar Bıtkın dor Y. Mahalle: duncu olmuşlardır. Barbaros* Yenimahalle Her iki tarafm forveti kısır Bu arada musabakalar sonun B. Gençlik: tlkin beraberlik düşünulmrlıdır B. Gençlik Sincanspor: da atletlere kupaları ve madalkazandıran gureşuu yaparKen •vaları yapılan bır torenle Valı Vefık Kıtapçıgıl tarafmdan veYedek karşılaşmalar: rıimıştır Barbaros Yenişehir (1), Eyüp Hasköy (012), Ank. Karagıicü Ank. Maltepe tSTANBULTÎA Zeynep Kâmıl parkurunda ya püan kız okullan Kros bırıncı•••••••• lığı yarışmalannda ahnan teknık sonuçlar şovledır: Kız Orta Okullar (600 metre) 1 Fuzen Sonmez (Ktdıkoy) 2 2105 2 Nurçın Şen (Beykoz) 222i Takım tasnıfı Gençlerbirliği 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 l 2 2 2 2 2 2 1 Üskudar Kız Lısesi 02S || Galatasaray Ankaragucü 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 puan 2 Üskudar orta 44 puan. 5 Vefa Altay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Beykoz orta 59 puan. Kız Lıseler (800 metre) M Beşıktaş Goztepe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aynur Sandıkçı (Beşıktas] p Hacettepe Fenköy 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 47. 2 Tuliy özelçın (Beşıktaş' C Demirspor Istanbulspor 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 47 6 3 Buket Arman (Kadıköy' P Şekerspor Fenerbahçe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 Takım tasnıfı: p İzmirspor PTT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kadıkoy 29 puan rakslm Süleymaniye 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Üskudar 37 puaa 3 Beşıktaş 38 puan Yd. Emniyet Adalet 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 • Davutpaşa Anadolu 0 1 0 1 0 1 l 0 1. lige terf i edecek O takımın lig usulü ile yapacakları maçlar da başlıyor Turkıye lıglerınde Martın ilk haftası ıle bambaşka bır hey»can başlayacaktır Şampıyonlukta buyuk ıddıa ta ?ıyan Beşıktaşın yanı sıra 1 nci iıgden duşmemek ıçın çırpınan takımlar son ataklanna başlaya caklar, 1 Lıge çıkmak ısteyen 8 takım ıse kıran kırana tabınne tam uyacak çetm bır mucadele>e gırışeceklerdır HAFTANIN MAÇLAR1 Ankaranın lig sırasında ıddıalı takımı Gençlerbirliği ve Ankara gucu Istanbula Bevkoz ve Galatasaray ıçın gelırken Ferıkoy ıle tstanbulspor Ankarada H. tepe. D Spor, Fenerbahçe de Şe kerspor ıle ovnayacaktır Izmırde Vefa puan kavbetmemeğe çahşırken Beşıktaş Goztepe karşısında 5 puanhk avantaımı korumaya çalışacaktiT GALATASARAY Fenerbahçe've kıymeth 1 puan kaptıran Galatasaravlılar şampıyonluktakı ıddıalanndan vazgeçmemektedırler Beşıktaş ıle arasmda 5 puan fark bulunan SarıKırraızıiı takımin yonetıcısı şu anria kendıle rıne rakıp olan Gpıç'ebiriıÇını bıle dıkkate almamsktadır Tpknık vonetıcı Vaktm çok erken oldugunu sovlemekte ve «Her sey son anda defısebilı» <ıemektedır Bu hafta Ankaragucü ıle knrşı lasacak olan Galatasaray bugun den ıtıbaren çalısmaya başlıyacaktır. 8ESİKTAŞ Beşıktaş feknık Komıte B&skanı Faruk Sağnak, Altay ealıbıvetmden <<onra «Besiktas artık son viraja çirmistır» demıştır Teknık sorumlu Faruk Sağnak Beşıktaşın zorlu bır engell kolayhkia astı^ına is»rct ederelc «Onömarde korfctnSanrac c»k aı maç kalmıstır. Gavemız son vırajda puan kavbetmıverrk cok vakmlastıSimıs sampıyonlnîTi kazanmaktın şeklınde konuşmuştur SÜPER PRİM VERİLDt Altav'ı 21 mağlup eden Bşık taş futbol takımı ovuncularma 400 hra super Dnm venlmis'ir Yonetım Kurulu 300 lıralık deplâsman galıbıvetını, oyunculann çıkardıklan gÜ7el oyunu gPı 6nune alarak 400 lıraya cıkarmış tır GÖZTEPE tÇtN KAMPA GİRİLECEK Beşıktaş Futbol Takımı bu haf ta Goztepe ıle vapacağı karşılaşma ıçın Perşembe gunü kampa gırecektır. ANKARA FAALÎYETE GEÇTt Ankara, Şehnmız Bolge Muduru Cemal Saltık, maç hasılatlarından ahnan 9ol5 eğlence resmımn kaldırılması ıle ılgılı olarak ahnan ıçtıhat kararı uzenne teşebbuse geçmıştır Ankara Valısı ıle bu konu>u yarın konuşacak olan Saltık, «Bu karardan derhal faydalanacağız Gerekırse vermedıklerımızı odemıjecek veya bugunden ıtıbaren ool5 kesıntılen kaldıracağız» deraıştır. MANİSA KARAR ALDI Manısa (Erdener Yen yazıvor) Şehrımız Bolge Muduru, Mersın Bolgesının temın ettığı ıçtıhat karannı bır mujde olarak ka]>ılamış ve derhal faalıvete geçmıştır Mudur Orhan Erkal, «Turkıyede profesyonel kulup joktur Oyuncular profesyoneldır Bu karar kuluplere ve teşkılata yardımcı olacaktır. Te»ebbuse geçtık» demıştır Dıger taraftan bu konuda Beden Terbıyesı Genel Mudurljğunden bır açıklama beklenmek tedır Artık stadlan, kapan sa • lonları dolduracak olan yuı bınlerce «eyırcı, odedığı bılet parasında Beledıyeye değıl, doğrudan doğruja sporumuzu kalkmdırmakla go psvlı teşkılâta yardım ede cek Bu sporumuzun bır donum noktasıdır. SPORTOTO'DA BU HAFTA 1TİCEIIB Millî takımla idman maçı yapacak olan Levski takımı geldi Yann Bursada A Mılli Takımın namzet kadrosu ıle oynıyacak olan Bulgar Levski takımı dun şehrımıze gelmıştır öğleden sonra Dolmabahçe Stad nda bır antrenman yapan Levtkı takımı çok formda gorulmuştur Mısafır Bulgar takımı bugun uçakla Bursa'ja hareket edecektır Bıhndığı uzere A Mıllı TaI Beşıktaşh ve Lazıolu futbolkımımız 16 martta Tahran'da cu Şukru Gulesın, haber aldıîran mıllî takımı ıle oynıyacağı ğımıza gore bekârlığa veda emaç ıçın Levski ı!e hazırlık mudecek ve evlenecektır. Muhısabakası oynıvacaktır. Itınde arkadaşlarınm «O, bır daha evl^nmez» dedıklerı Şukru Gulesın, evlenmek uzere • olduğunu buyuk bır tıtızlıkle I gızlemekte ve hazırlıklannı 'hıç kımseye bellı etmemektedır Bıhndığı gıbı Şukru Gulesın Spor Toto'da ılk değerlendırbundan once bır defa daha evme japılmıştır Ilk tasnıf şoyle • lenmış ve bu evlılıkten de bır dır I tızı olmustu Guleşıne, >enı 13 bılen 248 kışı ' tesebbusunun saadet g^tırmesı12 » 3 851 » ını temennı ederız. I 11 • 24 915 » 10 > 92 485 » Ml I Şükrü Gülesin | bekârlığa i veda ediyor 1 3 02 0 I I Toto'da 13 maçı 248 kisi bildi I KROS LİGINDE ESKİSEHİR BİRİNCİ OLDU e 7 20 8 9 10 0 1 ö Ertan 15 golle başta gidiyor 15 gol atan: Ertan (A Gücü) 14 gol atan: Ahmet (Beşıktaş) 13 gol atan: Metm (GSaray) 11 50I atan: Fıkn (DSpor) 9 gol atanlar: K Ahmet (Beşıktaş) Ayhan (GSaray), Nazım (İzmirspor) 8 gol stanlar: Abdullah (A Gucu) Fevzı (Goztepe) 7 gol atanlar: Abdullah (G Bırlıği), Candan (A Gucu) 6 gol atanlar: Bekır (Vefak) Muharrem (Sekerspor) Fendun (PTT) Çetın (HTepe) 1 1 12 13 Necmi yine en az gol yiyen kaleci Necmı (Be<;ıktaç) 20 maçta 8 gol = 2 50 ıjuvan Selçnk (G Bırlıgı) • 13 maçta 6 gol = 2 16 puvan Tnrsav (G Sarav) 12 maçta 9 gol = 1 33 puvan Ha7im (F Bahçe> 13 macta 11 gol = 1 18 pu\an Varol ( ^Ita\ ) 18 ma"fa 1R gol = 1 12 puvan Vecdet (Fenkov) 20 maçta 18 gol = 1 11 pıuan Seyfı (Goztepe) • 1S mpçta lfı snl = 1 (IC puvan ESaskın (Hacettppe) 14 macta 1S sol = 04' puvan Sefer (Vefa) 15 maçta 17 <»ni = u B8 puvan 63 kııoda ıkıncı o'an Asım Pehhvan Malatja bolge=ıne bır ıkıncılık Kısa Haberler • BURSA Petrolsporu Turkıje Kupasında 2 0 jenerek eleyen Bursaspor, P T T ile oynıyacaktır • AUBURN, MAINE Geçen sene Mayıs ayında yapılan Cassıus Clay Sonny Lıston karsüaşmasının organızatorlerınden Sam Mıcbeal'ın bır sozcusu, Clay Emıe Terrel unvan maçının Maıne'ye transfer edümesme çalışıldığıru soylemektedır • İST4NBUL Geçen yıl ustun başanları ıle sekız sınıfta Tuıkıje Şampıyonu ve üç sınıfta mıllı olan Goztenelı yelkensıler 1966 yılına yenı yonetırn kurullarının on çalışmalannı muteakıp sezonu butun sporcu ve taraflannm ış tırakı ıle 27 Subat pazar gunu saat 1100 de kulup lokaü kayıkhanesmde açmışlardır # ANKARA Turkı\e Mıllı Talebe Spor Teşkılâtı Başkanı Dınçer Şekercı, Devlet Bakanı Kâmıl O cak ıle goruşmek uzere şehnmıze gelecektır • ISTANBUL Turkıye kayak mıllî takımı antrenorlennden Tah • sm Modoğlu, Toprak Mahsullerı Ofi=ı Îstanbul jubesıne tayın edılmıştır. Spor Toloıla 20 1 aluııiıı lst. mahalli Iigi puvan durumu D Pasa Anartoiu tvup Adalet ^ K krrnıvet Sule\ manııe Gdlata (> l i h 1 b l A II H V P h İH '« IH 19 PELE VE EŞI Dunyanm 1 numarah futbolcusu olarak tanınan Brezalyab sıyah inci Pele'nın Avrupadakı balayı devam etmektedır Resımde Pele 21 yaşında bır oğrctmen olan eşı ıle evlenme torem sırasanda goniluyor Kızlar voleybol liginde F. Bahçe G. Sarayı 32 mağlup ettl 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 \i 14 Ib 1 U i 15 4 12 m İS i 4 " i 14 o / !>y • X ( İ1 7 < 1" 4 41 Yolspor Yenimahalle Barbaros Eyup Sincanspor Bah. Gençlik Yenısehır Haskoy 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 l 1 2 1 2 1 0 Ankara mahalli Iigi ouvan durumu ı ol=por Bdrbar OQ Venışehır Sıncdn«| t B fîpnc'ık Y Mahal » O (, K M \ \ P H ^ i I IH 4 12 H h 0 i l't 1 12 H 4 ! ) IU 14 9 K I * i I II H > Kızlar Voleybol Lıgıne Spot Sarayında oynanan tek kar=ılaşma ıle devam edılmı^tır Guzel bır ovun çıkaran Fenerbahçe lıder Galatasaray'ı 32 yenmıştır, 1 Ank. KaragüclAnk Maltepe a ı' 8 0 4 7 9 1 2b 8 20 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog