Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

••••••••« •••••••• >••••»•••• TÜRKtYE Lİ6İNDE19. HAFTA ANKARADA: D. Spor A. Gücü İZMİRDE: Altay İzmirspor Ali Sami Yendeki maç 14.45 de Güreşte Ruslarve Bulgarlar yaptılar ANKARA üreş Federasyonu Başkanı Cihat Uskan, Rus ve Bulgar Federâsyonlarmdan mılli gürej müsabakaları yapraak için teklifler aldıklarmı sdylemiştir. Rusya, nisanda memleketimizde 21, 22 yaş genç millî takım ile karşıla5jnak istedığini bildirmiş, ayrıca serbest güreş millî takımımm'' ekım ayının son yarısında 3 karşılaşma yap mak üzere Rusyaya dâvet etmiştir. Uskan genç milli temasının temmuzda, serbest millî güreş müsabakasının ise 30 ekimde Rusyada yapılraası teklifinde bulunmuştur. Bulgaristan ise 15 mayısta 2122 yaş genç gureş teması istemiştir. Güreş Federasyonu da bu tarihte Avrupada yapılacak Dünya Şampiyonası kamp hazırlığı yapılacağını temmuz ayında karşılaşma yapma imkânı olacağını bildirmi^ tir. Bulgaristan kulüplerarası mii sabakalar da yapılması teklifinde bulunmuştur. F.BAHCE BEYKOZ t STANBULDA ANKARADA G •pürkiye liginin 19. hafta maçlanna bugün 3 şehirde oynanacak 3 karşüaşma lle devam edilecektir. Ali Sami Yen stadındaki günün yegâne maçı saat 14.45 de Fenerbahçe ile Beykoz arasında oynanacakbr. Türkiye Uginin ilk devresinde Beykozu 2 1 maglup eden Sanlâcivertliler Türkiye liginin 2. yansına da iyi başlamamışlar ve son 2 maçlannda rakiplerı ile ancak berabere kalmışlardır. Bu sebeple geçen hafta lider Beşifetaşa farklı yenılen Beykoz, sonunculuktan kurtulmak için Fenerbahçe ö.ıünde bütün gücü ile mücadele edecektir. Netice olarak müsabakada Sarılâcıvertli takımın her şeye rağmen çok daha şanslı olduğunu, ancak Beykozun alacağı beraberliğin hiç bir zaman sürpriz olmıyacağını belirtmek gerekir. Bu maçın dışında Dolmabahçe stadında saat 14.45 te 2. Türkiye ligi maçı için Kasımpaşa ile Esktşehirspor takımlan karşüaşacaklardır. Başkenttekl tek maç ise 19 Mayıs stadında saat 14.30 da Demırspor ile Ankaragücu arasında yapılacaktır. Çok zorlu geçmesi beklenen bu müsabakada Demirspor tehlikeli bölgeden sıynlmak için oynıyacaktır. Takımlann kuvvetine göz attığımız zaman Ankaragücünün bir hayli ağtr bastığı görülür. Bu sebeple Ankaranın Sanlâcivertli ta kımını îavori göstermek gerekecektir. Ancak bütün bu dış görünüşlere rağmen Demirsporun alacagı 1. veya 2 puan her şeyden önce A. Gücünün oyununa bağb olacaktır. 19 Mayıs stadında bu maçtan önce saat 12.45 te Petrolspor ile Altınordu 2. Türkiye ligi için oynıyacaklardır. Alsancak stadındaki Türkiye ligi karşılaşması saat 15.15 de Altay ile İzmirspor arasında oynanacaktır. Netıcesi merakla beklenen bu musabaka gerçekten çok zorlu ve mücadeleli geçmeye namzettır. Bu karşılaşmanın normal sonucu beraberük olacaktır. Bu musabakadan önce saat 13.15 de Kultürspor ile Egespor mahalli lig maçı yapaeaklardır 1 Fenerbahçe Galatasaray maçı yukarıda resmi görülcn Dün'' ya Kupası için hazırlanan topla oynanacakür. F. Bahçe G. Saray maçı Dünya Kupası topu ile oynanacak 8. Dünya Kupasında futbol kırallarının peşinden koşacağı, yüz binlerce çift gözun heyecanla takip edeceğı «Slazenger» markalı toplardan bıri, 27 Şubatta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçta kullamlacaktır. Bir spor malzemesi firmasının «futbolun vatanı» ndan getirttiği ve bir eşi daha Türkiyede bulunmıyan 330 lira değerindeki top, Galatasaray Fenerbahçe maçmm gahbme verilecektır. • Bu top futbol kaidelerinin 2. maddesıne tam mânasıyle uygun olup çevresi 0.68 0.71 metre, agırhğı ise 396 453 gramdır. Üniversitelerarası güreş müsabakaları bugün başlıyor ZONGULDAK Şehrimiz Stad yomundaki kapah salonda cumartesi ve pazar günü saat 15 te Üniversitelerarası güreş musabaka lan yapılacaktır. Bugüne kadar Ankara ve Erzurum Ümversitelerine mensup güreşçiler sehrimize gelmiş, diğer üniversiteler güreşçileri bu akşam şehrimizde beklenmektedirler. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlügünce güreş müsabakalan için bütün hazırlıklar da tamamlanmıştır. BUGÜN BEYKOZ İLE OYNAYACAK OLAN FENERBAHÇE TAKIMI BİR MAÇA ÇIKAKKEN... Apak "Asker futbolcular için talimat hazırladık,, ANKARA Futbol Federanyonu Başkanı Oıhana Şeref Apak haftalık mutad toplantısını dun yapmış ve «TBMM üyelerine Futbol Federasyonu mınnettardır. •'• 5 ler meselesinde aıılayışla oylarını kollanmıslar ve derdimizi halletmişterdir. Teşekkür ederiz.» demıştır. Apak'ın bu toplantıda yaptığı dığer açıklamalar şoyledir: « Samsun meselesinde benüz karar alınmamıstır. Ama, simdiye kadar yapılan incelemede ba zı idarecilerin olayın çıkraasmda rolii oldafnna tesbit rtmiş balueuyorıu, Banlan Ceza lleyetine sevketmek ve tekerrürüne mani olmak ve emsâl teskil etmek üzere en zecrî tedbirleri almak kararındayız. Ikinci millî liçde dörtler dı şında kalan takımlar üç erapa aynlarak Federasyon Knpası adı altında karsılasmalar yapacak lar. 20 Martta başlıyacak bu kar sılaşmalann grap merkezleri An kara, Istanbnl ve tzmir'dir. Hazırlanan statüye göre srnpunun birincisi olan takıtn 1 bin lira, jkinci olanlar 4 er bin lira ödül slaeaklardır. Daha sonra grnp birincileri deplâsmanlı kar şılasmalar yapacaklar ve bannn şampiyonn 15 bin lira •Kincisi ise 10 bin lira ödül alacaklardır. tran ile karşılaşacak A Millî takımı adayları 2, Martta Bnlgar Levski takımı ile Barsada karşılaşacaklardır. Bursadaki ba maçtan önce Genç Millî takım adaylarının Bnrsaspor ile bir maçı vardır. Genç Millî takım da ba maçtan sonra kesin şeklinl alacaktır. Asker futbolcular çıkan kannna göre takımlannda izinli ve tatilde olduklan zamanlar yer * alabileeeklerdir. Banun için fcn lüplerimizin ba hakkı dejenere etmiyeceklerini nmnvornz. Kannn Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra bir talimatls bonan sekli tesbit edilecektir. Takımında oyniyacak diye bir asker fatbolcanan cönlerce birliğin^en ayn kalmasını hiç kimse kabul etmez. Zaten daha 5nceki ba hak ba aebeple ortadan kaldınlmıştı. İZMİRDE Beykoz Çırçır sonunculuk maçı için oynayacak Istanbul Basketbol Ligıne. bu gece Spor ve Sergi Sarayı'nda oynanacak üç maçla devam edılecektir. Beykoz ile Çırçır arasında cerevan edecek gecenın ilk maçının çok çekışmelı ve çetin geçmesi beklenmektedır. Tarafların eşit şanslarla sahaya çıktıaklan bu maçta, ligin ilk devre<;in de rakıbmi venen Beyko7iın vor gun Çırçır önünde gahbivefe ulasması, ilk maçtan daha 7or o lacaktır. Keza, Lider Galatasara\ ile PTT arasındakı ıkıncı mac'a da çetin bir mücadele beklenmpktedir, Bu maçın favori'i, '"îslatasaray'dır. Perşembe gecesı Kurtuluş'a 5652 venilen Kadıkovspor. bu mağlubiyetın acısını 1 T Ü cıen çıkarmağa çalışacaktır Kadıköy spor hernekadar küçümenecek bir rakip değılse de. forma gır meŞe baslıyan t T Ü. eaiıhıvete daha vakındır MAÇLARIN PROGRAM1 ŞrtYLEDtR 17 45 Beykoz Çırçır 19 00 Galatasarav PTT 20.15 Î.T.Ü Kaiıköyspor GÛNDuZ KıllÇ TAKTİK? S i i JZ&B TATBÎ<. EOÎJ'O»? KILJÇ. UDA5INA PA DlSlMI >OK; oeDıerr^o». TAKTIK F.B. Genç Voleybol takımı Irana çağrıldı (Istediğini aldı) DERKEM BIKTAK GİT/V\İ=SIM 8AV K1UÇ Clay askere gitmek istemiyor Miami, Florida (A.P.) Dunya ağır sıklet boks şampıvonu Cassius Clay, Kentucky ilinin Louisville şehrindeki bir askere alma bürosunun çağrısına kesınlikle ıtıraz edece<»ını soylemiştir. Askere alma bürosu dünya şampiyonunu askerlik hızmetini yapmaya çağırmıştır. Bundan iki yıl kadar önce Clayın askerlik hizmeti sırasa gelince, büro şampiyonun ze kâ ve fıkrî inkişaf bakımından asker olmaya müsait bulunmadığını karar altına almıştı. Istaritml Voteybdî " 'Şa'mpiyoftu Fenerbahçe genç takımı, Iran Taç kulübü tarafından Irana dâvet edilmiştir. Teklifini müsbet karşılayan F. Bahçe, muhtemelen 10 genç voleybolcu ile İrana gidecektir. 1dareciler, İrana taraftar da götürebileceklerini söylemişlerdir. Kros takımımız dün çalıştı ,WUMAUI^EC2fN L KJZAfNI •vETEPJ D u N PAŞIAMZA Zı.\\ gfiE vAE. Lüksemburg, (a.a.) Pazar gü nü yapılacak Dunya Ordulararası Kros Şampiyonasına katılacak Türk Ordu takımı dün müsabakanın yapılacağı parkurda bir antrenman yapmıştır. Antrenman sırasında parkurun bozukluğunu gören Türk idarecıleri, organizas yon komitesi nezdinde itirazda bulunmuş, parkurun bozuk kısmına kum dökülmüştür. Takımımız bugün yine çalışacaktır. KAMPTALAE Yarın Feriköy ile karşılaşacak olan SiyahBeyazlı Jutbolculardan bir grup kampta gbrüluyor. G. Saray ders gördü, Beşiktaş ise çalıştı olmabahçe stadında yarın zorlu ekıpler karşısında çetın imtıhanlara hazırlanan Beşiktaş ve Galatasaray, rakıplerınden çekınm^ktedırler. Taktik dersi Vefa ile karşılaşacak^olan G. Saray futbol takımı, son çahşmasım bugün saat 11.00 de kulüp lokahnde yapacaktır. Çalışmada antrenör • menajer Gündüz Kılıç, oyunculara Vefa maçının taktiğini açıklıyarak Jzah ed£cektir. Gündüz Kılıçın taktik dersine dâvet ettiği 15 futbolcu şunlardır: Turgay, Bülent, Bekir, Doğan, Bahrı Mustafa, Talât; Turan, Ahmet, Yılmaz, Naci; Ayhan; Ergün: Metin Uğur. Beşiktaş, çalıştı ve kadrosnnn tesbit etti Feriköy ile yapacağı karşılaşma için Mecidiyeköyde kampta bulunan Beşiktaşlılar, son çalışmalannı dün öğleden sonra Şeref stadında yapmışlardır. Antrenmandan sonra, çalışmalarını bitiren Siyah Beyazlılar ıstirahate çekilmişlerdir. Teknık sorumlu Faruk Sağnak, Feriköyün zorlu bir takım olduğuna isaret ederek «Liğde Feriköy ve Gençlerbirliği knvvetli müdafaaya sabip iki takım. Feriköy 90 dakika mücadele edebilen bir takım. Rakibimizden cekiniyoraz» ^eklinde konuşmuş • tur. Beşiktaş, Feriköy karşısına şu kadrosu ile çıkacaktır: Necmi Yavuz. Fehmı Suat, Süreyya, Kaya Fethi, Yusuf Ahmet Sanlı K. Ahmet. D yiM 6AŞKAN V6î\ \\1 ? PARAJVA VO eecEKAu KOVAAıVA. I/ KuyAAIVAVIA\ AM İngiltere ile Ümit maçı 20 Nisana alındı ANKARA tngiltere üe yapılacak ümit milll maçının tarihi değiştirümiştir. tngiltere Futbol Federasyonundan gelen bir yazıda ümit maçının 20 veya 27 Nisan da yapüması istenmiş, Futbol Fe derasyonu da 20 Nisanda yapılabileceğini bildirmiştir. Buna göre Türkiye ümit miliî takunı 20 Nisanda İngUterede İngiltere ümit millî takımı ile karşılaşacaktır. ŞENGÜN NEDRET HÜSEYİN BASKETBOL OTORÎTELERÎNE GÖRE: <CPE<LE «ONUSTU 3lC KOPEGE SAfi SOVLLJ Şengün, Nedret ve Hüseyin İOO'den fazla millî olacak Tuncer BENOKAN K lan basketbolculara altın madalya verecektir. 25 defa Tnflii olan basketbolcular gümüş, 10 defa milll olanlar da bronz madalya alacaklardır. 1936 senesinde kurulan ve 30 sene içerisinde 162 millî maç yapan basketbol milli takımımızda 147 basketbolcu yer almıstır. En fazla millî takım kaptanüğı yapan oyuncu, 42 yaşında profesör olan G. Saraylı Ali Dras'to. TJras 28 defa kaptan olarak salonlara çıkmıştır. Ayağı kadar elleri de çok dUzgün olan ve basketbol oynadığı zamanlarda Türkiyenin «Gremingeri» olarak adlandırılan, fakat profesyonellikten sonra futbolu tercih eden Can Bartu 5 defa A, 1 defa da genç milll olmuştur. 50 den fazla milll formayl giyenler ve altın madalyayı hakeden basketbolcular şunlardır: Turan Tezol 71, Şengün Kaptanoğlu 69, Mehmet Baturalp 68, Yalçın Granit 68, Altan Dlnçer 64, Mehmet Ali Yahm 61, Nedret Uyguç 57. Milll formayı 50 defa giytniyen oyuncular da şunlardır: Milll takımımızın en iyi oyunculanndan sayılan Yılmaz Gündüz 49, Erdoğan Karabelen 48, t^pal Büyükaycan 48, Erdoğan Partaner 44, Sadı Gülçelık 44, Tuncer Kabaner 43, Sacıt Selduz, 46, Tunç Erim 41, Ali üras 40, Özer Salnur 40, Yüksel Alkan 37, Hüseyin Kozluca 32, Haşim Ülküyakın 35, Erdal Poyrazotlu 34, Cemil Sevtn 33, Üner Erımer 32, Ömer Urkon 28, Yavuz Türkoğlu 26. Bu oyuncular gümüş madalya alacaklar dır. Bu basketbolculanmızm içerisinde ha len takımda oynıyan Şengün Kaptanoğlu, Hüseyüı Kozluca. Erdal Poyrazoglu ve Nedret Dyguç'un 100 den fazla milll olacaklan otoriteler tarafından söylenmektedir. Bronz madalya alacak basketbolcular şunlardır: Ali Kazas 24, Avram Barokas 23, Yalçın Okaya 23, Güney Ülmen 23, Halil Dağlı 22, Yavuz Demir 19, Ibrahim Ortaç 18, Nur Danışment 16, Gündüz Erkan 16, Ferhan Baras 15, Şevket Taşlıca 14, Nedim Hoşgör 14, Hüseyin öztürk 13, İlker Esel 13, Tugrul Demir 12, Ersan Salihoğlu 12, Hüseyin Alp 12, Aynan Demir 11. YETEB SEVİMLİ (Kilosunda favori) 6AWCt£Ml"M • ~ DANJ Bfh.' VEV A S I L M A A ANLAPINMI. Mlll. S O i 3 C \\l 4 ATLETİMİZ PAKİSTAN'A GİDIYOR 10, 11 ve 12 martta Pakistanm Lahor şehrinde yapılacak Pakistan atletizm oyunlanna katılacak atletizm millî takımımız belli olmuştur. Muharrem Dalkılıç, Şükru Saban, İsmail Akçay ve Aşkın Tunadan teşkil edilen atletizm millî ta kımunız 6 martta şehrimizden ayrılacaktır. Atletlerle bir idareci gi decektir. 4 atlet Pakistanda şu mü sabakalara gireceklerdir: Maraton: İsmail Akçay 10.000 metre: İsmail Akçay, Şükrü Saban Muharrem Dalkılıç, 5000 metre: Muharrem Dalkılıç Şukrü Saban 1500 metre: Muharrem Dalkılıç 3 adım va uzun atlama: A§kın Tuna. KULÜPLERARASI TÜRKİYE BOKS BİRİNCILİGI BU GECE ANKARA zun bir süreden beri boks sporundan mahrum kalan başkent seyircisi Selim Sırrı Tarcan spor salonunda bugün ve yann yapılacak olan Türkiye Kulüplerarası Boks Birinciliklerini seyretm» imkânına sahip olacaklardır. Ankara, lstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Izmir, Konya ve Sivas bölgeleri boksörlerinin katılacağı bu şampiyona 4 seans üzerinden yapılacaktır. 10 sıklet üzerinden olacak bu müsabakalarda en çok puan kazanan takım, Türkiye şampiyonluğunu kazanacaktır. Istanbulu temsil eden Fenerbahçe ile Ankarayı temsiJ eden Emniyet Kulüpleri birıncilik için mücadele edeceklerdir. Erzurum takımı da iddialı gelmiş tir. SEÇMELER Bu birinciliklerden aj'rı olarak millî boks takımımızın nüvesini teşkil etmek üzere muhtelif bdlgelerden dâvet edilen elemanlar arasında seçmeler yapılacaktır. Seçilen boksörler 27 Mayısta Belgradda yapılacak Balkan boks şampiyonası için kampa alınacaklardır. U yATAOKEN SINI 1. KOŞU: F: First Lady P: U hur, Melodie 2. KOŞU: F: Atik 1, P: Derya IV, Nilgün IH S: Sapha VI. 3. KOŞU: F: Jale VII, P: Baharbâhir, Lâle XX, Ümid Ümid IX S: Tınaztepeli. 4. KOŞU: F: Yavuzali, P: Mazlum 1, Karakadife, Nursel 1, S: Karaçerçilli 5. KOŞU: F: Ardahan 6. KOŞU: F: Şahin 64. P Nik, Gotberk. Rastgele S: Bibi Sefil.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog