Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Anderlecht bugün geliyor Can Bartu'nun F. Bahçeye mesajı: «Defansa çok iş düşecek dikkat edin» GÜREŞ TAKIMLARIMIZ BALKAN ŞAMPİYONASI İÇİN YANBOLUYA GİTTİ YANBOLl Balkan Güreş Şampıyonasma katılmak üzere dün îsranbui'dan yola çıkan güreş kafilemiz 11 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra akşam üzeri Yanbolu'ya gelmiştir. Müsabakalar 9 eylulde başhyacak. ilk iki gün GrekoRomen şampiyonasından sonTa 11 ve 12 eylulde serbest stildeki güreşler yapılacaktır. Türk kafilesine Kur Alb. İsmail Hakkı Bayındır başkanlık etmektedir. TakımİKriLTiız şu sekildedir: Fenerbahçe maça hazırî Metin'in F. Köy'e karşı oynaması şüpheli Feııerbahçeliler dün sabah uçakla Bursaya gidip ak.şaın tekrar şehrimize döııdüler. Dl A ETTILER Giireşrilerimiz Bulgaristan'a sitmedeıı önce dua ettilcr ve «Inşallalı yurda ^iuünuızüıı akı ile döııeriz dediler. Solaçık için 3 namzet var: Yaşar, Selim ve Aydın A Serbest giireş millî takımı: An'.renör: Nasuh Akar. 52 kilo: Ali Demirkszık 52 kilo: Hasan Sevinç 63 kı'.o: Nihat Kabanlı 70 ki'o: Seyyid Ahmet Ağrah 78 kilo: Mahmut Atalay 87 ki!o: Hasan Güngör 97 küo: İsmail Topçu Ağır: Gıyssetıin Yümaz. Grekoromen güreş milli takımı: Antrenör: Mehmet Oktav 52 kilo: Metin Çıkmaz 57 kilo: Ünver Beşergil 3 kilo: Metin Aiakoç 70 kilo: Vahap Pehlivan 78 kilo: Sırrı Acar 87 kilo: Necdet Uçar 97 kilo: Gürbüz Lü Ağır: Hamit Kaplan. vrupa Şampiyon KulupJer Turnuvasımn 1. tur karsılaşmalarından olan Fenerbahçe Anderiecht maçı yarın gece «aat 20.30 da Dolmabah<,e Stadında oynanacaktır. Avrupanın en iyi takımlarından olan Beiçika sampiyonu Anderlecht ile Türkiye şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak iki maç da Şampiyon Kulüpler Turnuvasının en zorlu müsabakaları olacaktır. Son haftalarda iyi form göstermiyen Sarı Lâcivertliler yarın gece oynayacaklan bu hayatî karşılaşma için son çalışmalarmı dün akşam yapmışlardır. Bir gezınti olmak üzere dün «abah Bursaya giden ürkiye Uginde yaptığı ilk karSarı Lâcivertli futbolcular, aksam dönmüşler ve şılaşmada Vefa'ya 21 mağlüp antrenmana çıkmışlardır. olan Galatasaray futbol takımımn bii hafta suren kampı dün dağıtıiAntrenör Oscar Hold. bu idman sırasında bilhaşımştır sa Nedim. Selim ve İsmail ile meşgul olmuştur. Sürpriı olarak vasıflandırılan mağTEREDDÜTLÜ MEVKİLER Itıbiyct üzerine, futbolcuların dikkatiMühim maçın arifesınde Sarı Lâcivertli teknik ni çeken Sarıkırmızılı idareciler 34 sdamlar, takımın bazı mevkilerinde tereddüt etmekgün içinde Sion maçı için tekrar tedirler. kampa girilecegini açıklamışlardır. Kalede Hazım ile Ali arasında bir tercih yapılaFeriköy ile cumartesi günü karsıFotoğraf: Tunçer BENOKAN ; lasacak olan Galatasaray, pazar günü BISIKLETÇILERCVIİZ Dünya şa mpiyonasında bütün gayretlerine '"ağ * mıyorsa da. Hazım'ın kaleyi koruma>ı daha yakın Air France Hava Yollarına ait bir ihtimal olarak gözükmektedir. Bek hattı çok kuvvetmen orta sıralarda derecelere girebilen bisıkletçilerimiz şimdi pist yarışına hauçakla îsviçre'ye hareket edecektir. li bir ihtimalle Şükrü tsmail teTtibinde olacak. haf ZTi&nıyor. Resimde, San, Sabastian'da bir antrenmandan sonta yorgunluk çıkaran hattı ise bilinen şekli ile. yani Ziya, Ercan. Şeref «BİZt ESKİ OYUNCULARIM1Z bisikletçüenmiz. YIKTI, şekünde sahada yer alacakhr. =... Yrineticilerin üzerinde tereddüte düştükleri hat Galatasaray idare heyeti âzalarından forvet hattıdır. Son maçlardaki gol Talât Sadıkoğlu. Vefa karşısmdaki mağrübiyetin kendilerini üzüntüye kısırlıgmı bertaraf etmek için yırEevkettiğini belirtmis «Biri Galatasatuı bir forvet hattı yapılması duray dın ayrılan oyancnlarımız vıktn şünüîmektedir. Sağ açıkta Ogün'un yeklirtde konuşmuştur. iki insayt olarak Birol ile Şenol'un METİN TEKBAR SAKATLA.VDI yerleri aşağı yukarı earantidir. Son deneme maçında başan fiösteren Vefa maçında sakatlığı tekrar Nedim'in de santrforda oynatılmak nükseden Metinin, Feriköy maçında istendiğini düşünürsek, geriye tetakımındaki yerini almasl şiipheli bîr duruma girmiştir. Gol Kıralı .DCKÜ reddütlü tek yer olarak sol açık topa vurmak, ayağımı yere basamıvomevkii kalmaktadır. Sol açık için rnm> şeklinde konuşarak, sakathğımn Selim, Yaşar ve Aydın olmak üzeciddiyeünl belli etmiştir. re 3 futbolcu vardır. Aydın"ın form suz oluşu, Selim'in deneme maçında vasat bir oyun çıkarıp maç kabiliyeti bakımından zayıf kahşı. bu mevki için Yaşarı rakipsiz bırakmaktadır. Bu duruma göre Anderlecht maçına Fenerbahçe takım1.nın çok kuvvetli bir ihtimalle şu tertipte çıkması beklenmektedir : Atinada 10 12 Eylül tarihleri aHazım Şükrü. İsmail Ziya, Errasmda yapılacak «Balkan Şampican. Şeref Ogün, Şenol, Nedım, yonası» na katılacak olan atletizm Birol, Yaşar. takımımız dün sabah saat 06.30 da HAKEMLER Rt'MEN otobüsle Yunanistana hareket etYarın geceki Fenerbahçe Anderâffll'ER LİRA ALDILAR Galatasaray ı 21 rnağlîıp ıd«ı \>f<ı takımı maçtan önce. miştir. lecht maçını Rumen hakemleri idaürkiye ligindeki ilk maçında Galatasarayı 2 1 belli ettiklerini söyliyen Bildirik. «Bu sene gayemiz re edeceklerdir. Rumen hakemler Kız atlet olarak yalmz Melek Aymaglup eden Vefa futbol takunı oyuncuları 500 kümede kalmaktır. Gelecek sene ise Vefaya eşki gün bu akşam uçakla şehrimize geledınoğlunun yer aldığı atletizm kaer lira galibiyet primi almışlardır. lerini yaşatacağız» demiştir. " ceklerdir. füesinde, sporcu olarak şu atletler «BlT FORMTJMUZ İLE 2 BÜYtKLERİ «GÖZTEPE KARŞIS1NDA» İDDİALIYIZ A.N'DERLECHT bulunmaktadır: İsmail Akçay, Ö. YENEBİLİRİZ» Teknik sorumlu Ahmet Bildirik, bu hafta GözLutfi Gültekin, Mehmet Geşaz, BUGÜN GELİYOR tepe ile yapacakları maç için ümitli komışmuş «GaYeşübeyazlı takımın teknik sorumlusu Ahmet Ahmet Yakacıklı, Aşkın Tuna, TurFenerbahçenin rakibi Anderlecht latasaray karşısmda elde ettiğimiz başarıyı Göztepe futbol takımı bugün saat 15.30 da geçmişteki hatalan tekrarlamıyagut Korkmaz, Şükrü Saban, Tay Bildirik, Vefanın önünde devam ettirecegiz» demiştir. fun Saybaşh, Tamer Aydemir, Yal cağını belirterek «Bu formumuz ve oyunumuz ile Feözel bir uçakla şehrimize gelecekVefa futbol takımı bu maç için cuma sabahı İz tir. çın Akgün, Çetin Şahiner, Muhar nerbahçe ve Beşiktaşı da yeneriz» demiştir. mire hareket edecektir. Vefa takımında yer alan oyuncuların değerlerini rem Dalkılıç. 25 kişilik kafilede 25 kadar da gazeteci bulunmaktadır. Anderlecht takımı bu gece saat 20.00 de Dolmabahçe Stadında antrenman yapacaktır. Misafir takım maçtan sonra perşembe günü saat 12.00 de yine aynı uçakla Belçika'ya dönecektir. CAN'IN MESAJI Refet Altındağ bildiriyor ROMA Lazio'nun Milân ile 0 0 berabere kaldığı lig maçında oynıyan Can Bartu ile Fenerbahçenin ANKARA Anderlecht maçı hakkmda konuşCeza talimatnamesinde acele ola tum. Can'm yüz ifadesine bakılırsa marak yapılan değişiklikle ceza alan bir oyuncunun millî ve temsilî maç çın neticesinden ümitsiz görünüyorüısıye Kürek Şampiyonası Anadoluhisarı, Fenerlar için affı doğrudan doğruya Ge du. Nitekim kendisi de öyle konuşbahçe, Galatasaray, Hereke ve Ankara Orta Doğu nel Müdürlüğün yetkisine verilmiş tur: Teknik Üniversitesi takımlarınm katılması ile « Çok iyi şeyler temenni edetir. Bu dunıma göre Galatasaraylı Kartalda yapılmıştır. Doğan'm Sion maçında takımdakl rim ama gerçek şudur ki FenerbahErkekler 2000 metre, kızlar 1000 metre üzerınden çenin Anderlecht karşısmdaki şansı yerini alması kat'ileşmiştir. yapılan yarışmalarda alınan teknik sonuçlar şöyledir: az. Anderlecht Avrupanın en iyi fut4 tek dümencili: 1 Hereke (Kemal Kemal, Febol oynıyan ekiplerinden biri. Geridun. Ünal, Zekil 6.31.3, 2 Galatasaray 6.35.1, 3 çen sene de burada Bologna takıFenerbahçe: 6.39.2. mını perişan etmişti. Sanlâcivertli 4 tek dümencili (bayanlar): 1 Fenerbahçe CLedefansa çok iş düşecek. Gerçekten vent, Ayşe, Serjil, Ece, Işü) 4.52. 2 Galatasaray: çok dikkatli olmalan lâzım. İstan5.14.2. buldaki ilk maçta Fenerbahçe deTek dümencisiz: 1 Anadoluhisarı (Kâmil Tafans değil, devamlı atak oynayıp hiç ner) 7.10.2, 2 Galatasaray: 7.10.8. bu yarışmaya iki olmazsa 10 veya 2 • 0 galip aynlMADRİD On yıldanberi Real ması gerekir ki; Belçikadaki ikinci takım kaülmıştır. Madrid takımına hizmet eden ünlü maçta takım şuurlu bir oyunla beTek çifte: 1 Anadoluhisarı (Erdinç Karaer) 6.54,3, 2 Galatasaray (Fethi Karaer) 7.15, 3 Hereke (Ümillî sol açık FrancİEco «Paco» Gen raberliği koparabilsin ve tur atlamit Gönüllü) 7.50. İki çiflede birinci gelen Herekenin iki Kemal ı to, kulübünün kendisi için te,rtip sın. Eski takım arkadaşlarımı ikinci turda görmek en büyük arzumTek çifte (bayanlar): 1 Galatasaray (Tülin> Fed. Başkanııtdan Kupalannı alırlafkcn lediği jübile maçında aldığı 700.000 dur.» 6.15.4, 2 Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi lira ile bir çiftlik almıştır. Gento fîncii 6.20.4, iki tek dümencili: 1 Fenerbahçe (Kemal Hoşgör. Ömer daha birkaç yıl futbol oynıyacagını Kalaycı) 6.7, 2 Anadoluhisarı 7.2. söylemektedir. îki çifte bayanlar: 1 Galatasaray (İnci Yar, Hâle Gözgök) 4.40.05. 4 tek dümencisiz: 1 FenerbahBanka Şubeleri 0 BLDAPEŞTE Pazar günü «NepHalk» stadında oynanaiı çe (Ferruh Manav, Bülent Tançan. ciur.ya kupasının VI. eleme grupu nıaçmda, ev sahibi Macaristan, A Futbol Turnuvası Nejat Dalay, Şükrü Büyülken) 6.19. vurturya müli futbol takımmı 3 0 mağlüp etmiştir. Macar takımının O. G.B.M.A.Y. P. Takımlar 2 Hereke 6.24.12, iki çifte: 1 gollerini Meszöly, Fister ve Farkas atmışlardır. 1 1 . 30 2 Tüık Ticaret Bankasımn şubeleri Beşiktaş Hereke Kemal Çıpa, Kemal Yüce • BELGRAD Pazar günü Nişkiç şehrinde yapılan üroit takım 1 1 2 0 2 arasında bir futbol turnuvaaı ter İzmirspor 6.32, 2 Anadoluhisarı: 6.39.4, 8 tek Un futbol maçında, kadrosımda 3 Müslüman futbolcu bulunan Yu A. Gücü 1 1 51 2 tip edilmiştir. dümencili 1 Fenerbahçe (Kazım goilavya, Rus takımını 4 1 mağlüp etmiştir. Sahanm yıldızı olan 1 1 21 2 Turnuvanın ilk maçmda Hasıreı Fenerbahçe Deniz, Sevindik Tugay, Yıldıray Kc Ha^anagiç. bir gol atmış ve iki golü hazırlamıştır. 1 1 2 1 lar şubesi Galata şubesini 32 mağ Demirspor camemi, Kaner Ertunç, Ferruh Ma1 1 2 1 • STOCKHOLM Cumartesi ve pazar günü burada yapılan millı îup etmiştir. Mahmut, Cemil ve Vefa nav, Bülent Kanaçan, Nejat Dalay, atietızm karşılaşmasmda İsveç, kuvvetli rakibi Finlandiyayı 220 200 11 .00 Mazlum'un golleriyle galib gelen îstanbulspor Kâzım) 2 Gaîatasaray 6.20.04. 1 1 00 . mağlüp etmiştir. Her yıl iki memleket arasında cereyan eden müsa Hasrrcılar şubesinin Çamlıca saha Altay 1 1 0 0 Hacettepe | bakalarda 1953 aenberi Finlandiyanın İsveç önünde uğradığı iek ye sma çıkan takımı şöyledir: Adalar Susporlarij 1 1 0 0 PTT r.iigi buciur. Agâh Feridun, Dursun Tur Galatasaray Kullübü tebrik edildi 1 1 1 2 0 % SAN SEBASTİAN Dünya Bisiklet Şampiyonasımn profesyogut, Cemil, Gün Haldun, Maz Şekerspor 1 1 1 2 0 ncüer yol yarışı büyük bir sürprizle sonuçlanmış ve İngiliz Simpson Yenilmeclen Tüıkiye Gençler Sulum, Mahmut, Sait, Enver. 1 1 1 2 » Beykoz birinci olrriuştur. Simpson; dünya çapmdaki rakipleri Anquetil, Pou topu Şampiyonu olan Adalar Su .idor, Altig, Junkermann, Feıez Frances, Janssen ve Balmarnion'u 1 1 1 5 0 Turnuvalar renkli olmakta ve ca G. Birliği 1 1 0 2 9 miada yakınlasmayı temin etmekte Göztepe sporları takımı, Federasyon tarafın g e ride bırakmıştır. Yarısa Pransa turunun galibi Gimondi ve İtalya 1 Fcrikügr di* dan tebrıi «dHmiştir. nırunun galibi Adorni, sakaUikJan yüzünden girmemişlerdır. 264.862 1 kişi 13 bilen 8.343.30 31 kişi 12 bilen 409 kişi 647.50 11 bı!en 63. 10 bilen 4175 kişi !=L ••••!••• !•••••!•••••«•• 13 bilen I kişi 264 bin lira alacak SPORTOTO'DA BU HAFTA ı T ^ Galatasaray Feriköv Fenerbahçe îstanbulspor Beşiktaş Bevkoz \ETİCELEH Galatasaray: Vefa: Feriköy: Beşiktaş: Fenerbahçe: Beykoz: îstanbulspor: Altay: Beşiktaş: Feriköy: Beykoz: Fenerbahrc: G. Birliği: A. Gücü: PTT: H. Tope: Şekerspor: Demirspor: Ankaraeııcü: r; Rirlim Gbztepe: İzmirspor: Vefa: G. Saray: Kasımpasa: Eskisehirspor: Ad. D. Spor: Beylerbeyi: K. Gümrük: Beyoğluspor: Ligdeki ilk maçında puvan kaybına uğrayan Galatasaray, Feriköy karşısmda zor da oUa galibiyet alır. Fomıda iki ekipin mücadelesi halinde geçecek olan karşılaşmada. Fenerbahre galibiyete daha yakındır. Beşiktaş golcü foneti ile 2 puvanı almak için mücadele edecek. Beraberlik siirprlr olur. Geçen hafta Ankaragiicü önünde hezimete uğrayan G. Birliği. PTT karşısıııHa tek puvan mücadelesi yanacak. Golcü bir forvete sahip olan Arıkaraeücü Şekerspor karşısmda ma rın favorisidir. Kuvvetli bir müdafaaya sahip olan Vefa. Göztepe karşısmda beraberliği kurfanr. A. D. Spor, Kasımpaşayı yenecek form ve güçtedir. Beraberlik sürpriz olur. Karagümrüğe nazaran daha nıo dern bir futbol oynayan Beyoğluspor, maçın favorisidir. Tıansferde cok kuvvetlenen Bandırmaspor, Petrolspor karşısında maçın favorisidir. Beraberlik de düşünülebilinir. Kuvvetsiz bir rkip hılinde görünen Sakaryasporun Altındağ karşısmda sansı yok denecek kadar azdır. Samsunspor ilk maçında tesirsiz pözüktii. Konyaspor, 2 puvan almak icin mücadele edecek. Bankoluk bir maç. Altınordu gol cü forveti ile Manisa karşısmda nuıtlak favoridir. Ç. t. Yurdunun rahat kazanacağı bir karşılaşma. Ülküsporun ga yesi tek puvan almak olacaktır. Güneşspor karşısmda Toprakspor her bakımdan çok üstündÜT. Ancak beraberlik sürpriz olmaz. Bursasporun farklı kazanacaği bir karşılaşma, Yeşildirek'in sansı yok denecek kadar az. Kuvvetsiz defansı ve deplâsman dezavantajı ile Beylerbeyinin sanssız olacağı bir maç. 11 J U l 1 ü 7 . 1 0 ! LiRA PRilI ALD1LAR Gençlerbirliği P. T. T. Şekerspor Ankaragücü Göztepe Vefa 0 2 2 Atletizm takımımız Yunanistana gitti 7 Kasımpasa Ad. D. Spor Karagfümrük Beyoğluspor Petrolspor Bandırmaspor Altındağ Sakaryaspor Konyaspor Samsunspor Manisaspor Altınordu Ç. İ. Yurdu Ülküspor Güneşspor Toprakspor Bursaspor Yeşildirek Karşıyaka Beylerbe>i T Petrolspor: Ç. İ. Yurdu: Bandırmaspor: Sarıyer: Altındağ: M. Spor: Sakarj'aspor: Beyoğluspor: Konyaspor: ligde maç yapmadı Samsunspor: 1 Yeşildirek: 9 Manisaspor: Altındağ: Altınordu: Ülküspor: Ç. 1.Yurdu: Petrolspor: Ülküspor: Altınordu: ıi s ıî s Türkiye kürek şampiyonası cekişmeli geçli G. Saraylı Doğan Sion'a karşı oynayacak T TOTONUN YEDEK MAÇLARI 2 1 3 2 | i 1! 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 2 2 0 0 1 •n Gento jöbile maçından elde ettiği gelirle bir çiftlik aldı ••IIIIINIIIIUIIUIIIIIimilllUIIIMUaiilUI Totoda 20 Talınıiıı Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Gençlerbirliği Şekerspor Göztepe Kasımpasa Karagümrük Petrolspor Altındağ Konyaspor Manisaspor Feriköy îstanbulspor Beykoz P. T. T. Ankaragücü Vefa Ad. D. Spor Beyoğluspor Bandırmaspor Sakaryaspor Samsunspor Altınordu 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 3 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 Kısa Haberler Türkiye üginde 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ç. î . Yurdu Güneşspor Bursaspor Karşıyaka Ülküspor Toprakspor Yeşildirek Beylerbeyi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 â
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog