Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Ferdi sampiyonada 193 kişi arasında Rifat Çalışkan 81 inci oldu Tuncer BENOKAN bildirivor Ligde ilk sürprizler başladı C. Sarayın rakibi küçümsiycrch oynamast mağtubiyete yol açtı Ajhan'm kale önünde kaçırdığı yüzde yüzlük gol fırsatı... SAN SEBASTİAN 171 kilometrelik ferdi yarıstan çok şey bekliyorduk ama umduğumuzu bulamadık. Dünya bisiklet şarnpiyonasırun ikinci müsabakası Fotoğraf: Tunçer BE.VOKAN o!an ferdi şampiyonaya iyi hazırlanmıştık. Nitekim Bi.sikletçilerimiz Sarf Sebastian sokaklarmda her Rifat Çalışkan ilk 4 turda yanşı önde götürdü. 5 inferdi ci turda ise atak yaptığı sırada şiddetli bir sağnak gün devamlı antrenman yapmakta... Ancak başladı. Hasan Yurtsever ilk grupta idi ve Rifatı des sampiyonada yalnız Rifat yarışı bitirebildi ve diğer 3 bisikletçimiz yarışmayı terketti. teküyordu. Sağnak devam edince Hasan yarışı terk etti. Rifat'ın önde gittigi 70 kişilik grup hiç kopmadan yarışı son tura kadar götürdü. Fakat Rilat kuvvetli rakiplerine dayanamamış ve bıraz geride kalmıştı. 70 kişi ayni tempo ile pedallara basıyorlardı. Nitekim hepsi de ayni anda ipi göğüslediler. Şahane bir finişti bu... Sonuçlan ancak foto finişle tesbit ettiler. Yoksa 70 kişiden hangisinin birinci olduğunu seçmek lınkânsızdı. Bizim Rifat Çalışkan ise ancak 1 dakika sonra yarışı bitirebildi. Kronometreler onun 193 kişi arasında 81 inci olduğunu gösteriyordu. Derecesi 81 inci olmasına ragınen bugüne kadar yaptığı derecelerin en iyisi idi. Neticede bu yarışta Fransız Botherrel 4 saat 12 f1j»fciha 52 saniye ile birinci, İspanyol Lasa ikinci, îtalyan Monti de üçüncü oldular. Yanşta Hasan Yurtsever'den baş ka Gürol Atasoy, Mustafa Cengiz ve Sadık Keleş de yarışı terkedenler arasındaydı. Bislkletçilerimiz Fed. Başkanı Talât Tnnçalp ve antrenör Gino Bartoluçci HANSEN OTELEVÜZE GELDİ başlamadan önce... Dünya profesyonel bisiklet şampiyonlarından Hansen otelimize geldi ve bizim İtalyan antrenör Bartolucci ile konuştu. Bu arada kendisi üe kısa bir konuşma yaptım. Hansen bana Fransa turunun kahramanı Gimondi İle Adorninin bir müsabakada sakatlandıklarını ve bu sebeple profesyonel yarışmaya katılamıyacaklarını söyledi. Ayrıca yarış pistinin iyi hazırlenmadığma da temas ederek, «bu artık doğrudan doğruya şansa kaldı. Kimlerin şampiyon olacağı belli ol mazî) dedi. Hakikaten tspanyollar bütün organizasyonu askerlerin üzerine yüklemesine rağmen yine de tam manasiyle mükemmel bir ev sahipliği yapamıyorlar. VEFA GALATASARAY : 2 BESİKTAS FERİKÖY STAD: Dolmabahçe. HAKEMLER: Necdet Oralalp (6). Servet Kaftancı (6), İiban Onercan (fi). (i. SARAY : Bülent (3) Bahri (4). Doğan (3) Nari (6). Ahmet (5). İsnıet (4) Yılmaz <7). Mustafa (5). Ayhan (6). Metin (4), Ergün (3). VEFA: Metin (5) Candemir (6), Çetin (6) Abdulmetin (5), Ergun (7). Fikri (7) Erdoğan (9), B. Erdoğan (4). Zeki (6), Oiirav (6), Hilmi (7). S t a d : Dolmabahçe. HAKEMLER : Sabahattin Lâdikli (4), Ömer Karadağ (6). Necdet Türkantoz (6). BESİKTAS : Necmi (7) Yavuz (6). Fehmi (6) C#vdet (6), Süreyya (8), Kaya (7) Coşkun (7). Yusııf (.7). Ahmet (6). Ahmet (). Fethi (8). FERİKÖY : Necdet (6) Tursay (5). Tuncer (") Arir (5), Ahmet (6). İskender (5) Mustafa (5). Fuat (f>). K. Ahmet (4), Rıdvan (6). Şeref (5). Asaf AYÇIL eşıktaş oyuna hızlı başlariı ve derhal baskı kurdu. Fakat Feriköy'ün defansıf oyunu ve bilhassa sertliğe kaçan hareketleri karşısında Siyah Beyazlı forveti b:r cedik bulup gole gidemiyordu. Bunun yanısıra kaleci Necdet'ın Iıi/urasuz yere yaptığı oyalama hareketlerı gözönüne alınırsa, Beşiktas Feriköy maçınm zevksiz geçtiği kolayca anlaşılacaktı. Hüseyin ÖZTUNÇ B Viyanada hir Türk boksövü llhami Evren İtalyan Rubin'i 2. raundda yendi A. Gücü 5 G.Birliği I HAKEJILER : Doğan Babacan (4), Aliş Erginsoy (5). Cevdet Güvenli (5). A. GÜCÜ: Aydın (6) İsmail (6), Halim (6) Bülent (5), Coşkun (6), Selçuk (7) Yüksel (7), Abdullah (5). »îuri (6), Ertan (7). Candan (8). G. B İ R L İ Ğ İ : Necdet (3> Ali (5). Faik (5) Burhan (5), Cevdet (3), Tevfik ( j ) Abduüah (5), Selâbattin (4). Naci (5), Orhan (5), Vural (4). Fotoğraf: Sezai PAKER Talebe oyunlarına katılan ekipimiz Peştedeki Nep stadında PEŞTEDEN NOTLAR AN ABALI ANKAKA Sahada adeta gezinen bir G. Birliği vardı. Gününde olan Ankaragüçlüler fırsatı kaçıiTnaciılar 11. dakikada bir A. Gücü akınında Selçuk ceza sahasmda topu ayağından çıkardıktan sonra karışık bir çekilde düşürüidü. Hakem"in pek ağır verdiği penaltı karanndan Can dan ilk golü attı: 1 0 25. dakikada Candan soldan kaptığı topla Tevfik'i geçtikten sonra ters bir vuruşia golleri ikiledi: 20 43. dakikada ileri pasa yetişen Yüksel Cevdet'i geçti ve topu ağlara yuvarladı: 3 0 56. dakikada Yüksel'in ortasından Zrtan dcrdüncü golü attı. 4 0. 60. dakikada Ertan'ın koşarak attığı şutta top yan direkten döndü yeıişen Yüksel topu kaleye soktu fakat hakem bunu iptâl etti. 69. dakikada Ertan yine Cevdel'in hatasından faydalanarak beşinci golü çıkardı. Heraen bir dakika sonra kornerden gelen topu Orhan goie çevirerek G. birliği'nin şeref sayısını çıkardı Ve karşıiaşnıa da 5 1 Ankaragücunün galibiyeti ile sonuçlandı. alatasaray, tamamen amatnr ruhla ve kazanmak azmı ne oynıyan Vefaya boyun eğmektn kurtulamadı. Vefanın galibibirlikte bir antrennıana yetınde, Yeşil Beyazlı takımın lıse başarıh bir girış yapması gayreti yanında, Metinin çok bozuk bir gunünde bulunmasi ve defansın aksamasinm mühıra ro!ü nldu. 8 inci dakikada Hiınıinin soldan alıp gotürdüğü top, sağaçık Erdoğanın volesi ile kaleye girerken Galatasaray barajmdan döndü. 5ahanın yıldızlarından Hilminin ortasım sajî açık Erdoğan, B. Erdo ğanın önüne indirdi. Fakat Vefa sağiçi, büyük bir beceriksizük orn°ği göstererek, meşin yuvarlağı direğin dibinden avuta çıkardı. IVrikoy kalecisi Necdet ilk devrede iyi idi ama penaltıdan sonra çözüldıi. .„*,. 20 nci dakikada Mustafa £c':e gi& > derken düşürüidü ve saka'land:. * B;r müddet sakat sakat oynıyan Gala'asaray saeici. oyunun 35 inci . dakıkasında sahayı terketmpk 70runda kaldı. Devrenin bitmpsine on dakik* kala Yeşil Beyazlı takımın acar Peter HOFTER sol açığı Hilmi. yine tehlikeli bir bildirivor atağa başîadı. Hilmi avut çizgisinden nefis ortasını Erdoğan';n kafasına indirdi. Vefa sağ açığınır. kafa şütunü Bülent kale içerisinden VIYANA çıkardı. Pozi?yonu >"akından İZ'Pyen orta hakemi, santrayı işari't C'.inıa gect^i burada yapıetti: Gol. '.an profesyonel boks maçında ün gece yapılan deneıne ma gözüktüjü njüsabakanın 2. yarıTürk boksörü İlhami Evren II. DEVRE çında eksik kadro ile oyna sında kulübü ile uzun müddetten Itaiyan rakıbi Rubini ue kar îkinci yarıya kamcılar.arak OHSyan Fenerbahçe, İzmit Kâğıı beri ihtılâflı olan İsmaıl oynamıs lıyan Galatasaray, 59 uncu dakika şılaşmış ve 2. raunt'ta rakive kampa girmiştir. dolarken beraberliği temin erti. sporu 51 mağlup etmiştir. biinin diskalifiye edilmesiyNedim ile Selim'in yer aldığı SaAr.derlecht maçına kadar özel idAyhan'ın ortasım bo.ş vaziyette yale İlhami Evren galıp ilân e2. yarıda man yapacak olan İsmail'in çarkalıvan Metin. kendine has voîele rı Lâcivertlüer ancak diîmiştir .İtalyan boksöriinün rinden birini çaktı ve meşin yuvar biraz derli toplu futbol oynanııs şa:nba gecesi takımdaki yerini aldevamlı olarak kemer altına ması kuvvetle muhtemeldir. lak kaleci Metin'in müdahalesine lardır. vurmasını protesto eden 3000 Sahaya Ali Atillâ, Bülent Dün geceki karşılaşmadan sonra rağmen fileleri buldu: 11. kişi Türk boksörüne tezahügörünüşe göre AnSeref, Ozcan. A. İhsan Haldun. bearen genel 64 üncü dakikada sol tarafa dep Hüseyin, Nedim, Şenol, Selim ter derlecht maçına Fenerbahçe'nin şu rat yaprmştır. Hakemin maçı ş lâse olan sağ açık Erdoğan topu tibinde çıkan F. Bahçe'nin golleridurdurduğu ana kadar İlhami sürdü. sürdü.. ve ortasım yapt:. To ni Şenol <2\ Nedim, Selim ve Va kadro ile çıkması beklenmektedir: Aii Sükrü. İsmail Ziya, ErEvren rakibinden üstün döpu altıpas içerisinde yakahyan Ze r o i atmışlardır. Kâğıtsporun golü can, Şeref Ogün, Şenoî. Nedim, ğüşüyordu. 1.: ~ 1 . l r ı ! Bülent'i ta.. . .' . ki, çok sıkı ibir şutia n . : ı < . sol! * nü ise ilk yanda Şemsi kaydet Birol, Yaşar. rafından mağlup etti. Vefa: 2 Ga miştir. latasarav: 1. Özelükle Nedim'in daha basaniı G Hele ort'a hakemi Sabahattin LaUıkli'nin lüzumsuz yere sık sık düdük çalışı da maçın büsbütün zevkini kaçırıyordu. Buna rağmen devamlı surette hücum üstünlüğünii elinde tutan 4. dakikada Coşkun'un ortasına çok güzel kafa atan Fethı ve ayni güzellikte topu çıkarar! Necdet alkışlanıyordu. Âdeta bir barikat kuran Feriköylulenn arasmdan çok güç olan gole Eidılemiyordu 17. dakikada Ahmetin sola geçirdıği topu Fethi ?\izel bir şekilrîe şutladı, fakat me?İTi yuvarlak direğin hemen dibinden avuta çıktı. Devamlı Feriköy favulünden sayısız serbest vuruş kazanan SiyahBeyazhlar taunlardan faydalanamsz iken, 37. dakikada Fethi'nin kale aîzından çevirdiği topu avuta atması yüzde yüz gollük fırsatlardarsdı. 44. dakikada Feriköy, Şeref'm atağı ile Beşıktaş kalesine tehhke yarattıysa da netıce değişmiyor ve devre 00 kspanıyordu. îkinci yaııda da oyun ilk devreden farklı değildi. Ancak Feriköy defansı daha fazîa açık veriyordu. 57. dakikada B. Ahmet gole gıder ken Feriköy santrhafı Ahmet tarafından yıkıldı. Verilen penaltıda B. Ahmet'in ilk vuruşu Necdet'den geri geldi ama ikinci vuruş ağları bui du: 1 0 Bu golün yarattığı moral bozukluğu içinde 09. dakikada lslanbulspordan tranfser edilen Ahmet uzaktan çektiği şutla goleri ıküedı: 2 0. 69. dakikada Kaya'nın pası ile fırlayan B. Ahmet çektiği çok süzel şutla topu üçüncü defa Ferîköy kalesine soktu: 30 Nedım ve Selimin denendiği maçta Fenerbahçe 5 I galip II Kulübü ile anlaşan Ismail kampa girdi 2400 üniversiteli sporcunun hatıldığt müsabakalarda 41 oyunla rehor hırtldi Sezai PAKER yazıyor 20 ile 29 ağustos tarihleri arasında Budapeşte'de 32 memlekete mensup 2400 sporcunun iştirakiyle tertiplenen Talebe Oyunları (Lniversiade) bugüne kadar yapılanların en mükemmeli oldu. 34 memleketten 182 gazetecinin izlediği ve 41 üniversite oyunları rekorunıın kırıldıği bu büyük müsabakalarda sporsever Macarlar miikemmele yakın bir organizasyon tertiplemekle tam not aldüar. 1965 jılıuın en muhteşem spor gösterisi olarak tarihe geçecek olan Budapcste Talebe Oyunlarına dünya çapında kıymetlerin katılması müsabakaları bir kat renklendirdi. Fakat 41 rekorun yenilenmesine rağmen, tam dört gün aralıksız yağmurun yafması, bilhassa atletizm ve yüzme derecelerine fazlasıyla tesir ederek, raüsabakalann kılitesini düşürdü. RÜSYA, MACARİSTAN VE AMERİKA BAŞTA ¥n kalabalık kafilelerle Iniversiadea katılan Macaristan, Rusyn ve Amerika. beklenildiği gibi en fazla madalya topladılar. Yüzmede Amerika'lüarın dominasyonu (9 altın. 6 gümüş, 4 bronz nıadalya) bârizdi. Fakat eskrim ve su topunda büyük hâkimiyet gösteren ve klâslarını konuşturan Macarlar, iki devi geride bırakarak, en fazla altın madalya kazanmak başarısını gösterdiler. TALEBE OLMAYAN TALEBELER Atletizm, yüzme, jimnastik, eskrim, voleybol, basketbol, tenis ve sutopunda yarışıldığı bn spor şösterilerinin adı Talebe Oyunları'dır ama, Bndapeşte'ye gelen kafilelerde, bilhassa Doçu Biokuna ait takıralarda. talebe olmayan sporcnların sayısı biç de az de|ildi. Memleketlerin propatandasım düşünen mchtelif idareciler, oyunların ruhuna ihanet ederek, çeşitli mesleklerden sporeulan üniversitelere kaydetmek suretiyl e Budapeşte'ye getirmişlerdi. Basketbol Turnuvasının final mahiyeti tasıyan karşılaşmasında. Bill Bradley'in kaptanlığını yaptıgı Amerika takımının Rusya'yı 81 38 ezerek yenmesi. en fazla Macarları sevindirdi. Ve Macar seyircisi bn maçta gözleri yaşartan büyük bir coşkunlnkla Araerika takımına tezahürat yaptı. Gençlerden Uuraln zayıf ve tecrübesiz bir kız voleybol takımı üe Talebe Oyunları'na katılan Japon!ar arzu edilen kuvvetten hayli nzaktı. Kadrosnnda iki dev Türk pivotunn bulnnduran Rus kadın basketbol takımı, Amerika ekipi gibi, bütün rakiplerini rahat yendi. Teniste italyan ve Rnmenler büyük varlık gösterdiler. Atletizrode çifte Olimpiyat şampiyonu Tamara Press'in ve yüzmede dfinya rekertmenî Roy SMri'nin majlfibiyetlerl, eıkrlrade H. TEPE: 0 PTT : 0 HAKEJILER : Hakkı Çaktırma (6), IMacit Sarıdana (6), Kâzım Yücel (5). HACETTEPE: Baskın (8) t'ğur (6). Osman (6) Necdet (6), Turan (4), Onursal (6) Tuncer (5), B. Suphi (5), Çetin (5). K. Osman (6), K. Suphi (6). P.T.T.: Cavit (6) Yetik (7). Mustafa (6) Aydın (5), Tamer (6), Zekâi (6) Naz mi (5), Yıhnaz (5). Altan (6), Feridun (7), B. Yüksel (6). ist.Spor: 0 Altay : o Erol Sipahi ANKARA Giinün ikinci maçında ber iki tatom da beraberliğe razı bir şekilde oyun çıkardılar. Top Ud kale arasında gidip gelirken taraflar ani ataklarla sonuçlamağa çalışıyorlardı. Karşıiıklı akınlarla geçen İlk dev renin kayda değer olayı PTT nin bir penaltı atışından faydalanamaması idi. 44 ncü dakikada gole giden Feridun'u Turan düşürdü. B. Yüksel'in çektiği penaltı atışmda topu Baskın uçarak kurtardı. 65. dakikada K. Suphi'nin direkten dö'nen vuruşunu yakahyan K Osman topu kaleye soktu, fakat hakem bunu ofsayt karan ile ip tal etti. 78 inci dakikada Çetin roveşata hevesi yüzünden kale ağzında topu dışan atarak takımını bir golden mahrum etti. Maç da bu şeidlde başladığı gibi golsüz berabere son buldu. Karşıhklı ataklarla geçen tnaç başladığı gibi goisüz sona erdi. Hakemler: Mustafa Gerçeker (4), Nail Dinçer (4), Tahir Arcan (3). Altay: Varol (8) Yılmaz (4), Numan (5) Necdet (3), Kâzım (6), Aytekin (3) Feridun (2), Ayfer (4), Ibrahim (3). Mahmut (4), Behzat (4). İst. S p o r : Mete (6) Bahattin (4), Yalçın (5) Güngör (5), Yıldınm (7), Yılmaz (7) Nedim (6). Kasapoğlu (5). Mustafa (6), Haluk (5), Salih (5). tZMİR Diğer maçlar Başkentte dün yapılan diğer tnaclarda, Çukurova İdmanyurdu Petrolspor"u hâkim bir oyundan sonra 20 yendi. Türkiye kupasında ise, Yolspor Sincanspor'u 43, Yenimahalle Yenişehir'i 20 yenerek rakiplerini eledUer. Fotoğraf: Tülây DİVtTÇÎOĞLU Meıın kendisine has vuruşu ile takjmının tek golünü atıyor. SPOR IÜTÜ •»•*•• •• •• • F. Bahçe Beykoz; BesikU} . Ferikby: G. Saray . Vefa: D. Spor . Şekerspor: A. Gücü . G. Birliği: Hacettepe PTT: Izmirspor Göztepe: Altay . Istanbulspor: Toprakspor Karşıyaka Ad. D. Spor Beylerbeyi: Samsunspot Y. Dlrek: Manisaspor Altındag^ Bandırmaspor Sanycrt LAZIO : 0 MÎLAN : 0 RO>L\ Can Bartu'nun takımı Lazio, İtalya liginin ilk maçında, bu yıl şampiyonluğun en kUTvetli namzedi olan Milân ile 00 berabere kalmıştır. tlk hafta maçlarından sonra geçen yılın şampiyonu înter lider durumdadır. il l H 1 : t « •r«ai»na «a k*yd» deter fftrprtüMİ «Ua.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog