Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

GALATASARAY BÜLENT BAHIÎf DOĞAN NACİ TALÂT MUSTAFA TURAN METİN YILMAZ (Tarık) AYHAN UĞUB F. C. SİON VİDİNÇ JUNGO ROESCH MANTULA PERROUD GERMANİER DESİOLLES ESCHMANN STOCKBAUER QUEXTİN GASSEL Maç saat 15'de Ali Sami Yen stadmda Sion'lulor Kupa şampiyonumuz 2. tur kendilerine için son şansını kullanıyor I fazla gilveniyor Tuncer anl mahallelerdtakımlar vardır, çocuklar arasında. Derme çatma, ya da pek kuçuklerden kurulu bır takımı ilk maçta hezimete uğratır. Maçı ken di toplan ile oynar, sonra da rovansta bir araba daha gol atmak hayaliyle karşı mahalleyi ziyaret eder ya.. işte, dun pırıl pırıl Ali Sami Yende Sionluları onlara berî rettım. Daha ziyade bir sonbahar ge?i<=i yapmaşa gelmiş, ikinci turu duşunen bır şımarıklık hâkimdi SionIularda. O kadar ki hemşehrisi ka Jecı 1 92 boyundaki Vidinç ıle işi ciddıye alan oyuncu antrenor Man tula, zaman zaman oyunculara bağırmak zorunda kaldı. Nioe kıymetli takımlara kısmet Olmıyan Ali Sami Yende, kulturfızık ve cıft kale yapan F. C. Sıonda iyi oyuncular vardı. Meselâ, sol iç oynıyacağı söylenen Eschmann, çok dikkatli paslar veriyor ve son vuruş hatlarında topu, istedığı yone, istedıği süratle sevkedebiliyordu. Daha ziyade arkadaşları ile meşgul olan Yugosiav kaleci Vidinç çızgi uzcrınde hâkimiyetinı ceza saha içinde de devam ettırecek güçte idi. Hani Yasm. ceza sahasına eni ve b o yu ıle nasıl hâkimse, onun bir ıki gomlek aşağısı.. sağ açık Stockbauer'i çok süratli gördum. Sıon'un bu maçtaki en buyuk dezavantajı cYenüsek de tur atlanz zihniyeti» dir bence... 5 gol çok zor ıhtimal ama, bizde dunyaya da ysygm bir atasözu var «Olmaz deme, olmaz, olraaz.» BENOKAN G.Sarayıngalibiyet şansı tahminlere göre yüzde 80, Ali Sami Yen stadına 30 binden fazla seyirci alınmıyacak Maçın Hakemi ve Özerengin H CAL STILAR laşması bugün saat: 15.00 de Ali Sami Yen Stadında Turkiye Kupa Şampiyonu Galatasaray ile tsviçre Kupa Şampiyonu F. C. Sion takımları arasında oynanacaktır. Beden Terbiyesi Teşkılâtı. maçı 30 000 kişınin seyredebileceğini, stada daha fazla seyirci alınmayacağını bıl dirmistır. Bılet fiatlan açık tribün: 7.5, kapa'.ı tribun: 15, mımarah tribün: 30 hra olarak tesbit edilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Stadm yeniden Türk sporuna açıl:sı dolayısiyle saat: 14 00 den ıtıbaren tarihi Mehter takımı stadda gös teriler yapacak, devre arasında da marşlar çalacaktır. A \rupa Kupa Gaiıpleri Turnuvasınm ük turunun rovanş karşı I G. 3 0 LIK SO\LÇTA ELEMIYOR, 411 DATLft ATLIYÜR 31DEİSE 1,11li lllllli A.S. Yendeki faciada yaralananlar işin furnuva yapılıyor ANKARA, Geçen sezon A. Saırd Yen stadmda yapılan Tıirkiye Bulgaristan milll maçında meydana gelen müessif olay sonunda yaralanmış olan kimseler yararına bir fcıtbol tumuvası düzenlenecektir. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beçiktaş takımlan arasında yapılacak clan bu turnuva için boş naftalann tesbitine çalışümaktadır. Genel Müdür Nuri Gücüyener her 3 kulubun de bu turnuvayı oynamak için soz verdıklerini ifade etmiştir. SIOVUN İDMANI Bugün saat 15.00 de Ali Sami Yen stadında Galatasaray ıle karşılaşacak olan İsviçre şampiyonu F.C. Sion takımı dun sıkı bır antrenman yapmıştır. Özeüıkle kultür fiziğe çalışan misafir takımı oyunculan «Maçı G. Saray kazanacak, fakat turu bız Fotoğraf: Ibrahım KO3EOGLU atlayacağıza demektedırler. hılıç'ııı" Vııııını nasıl lalııııiıı pdiyursunuz? „ suaiine cevabı: "lahmin değil ancak temenni ediyoruz,, Abdülkadir YÜCELMAN T akımlar yavaş yavaş sıraya girmeye başladıla», haftanın gol rekonınu Çapa kırdı. Rakıbi Fatih'e 9 gol attı. Fatih 9 gol yemesine rağmen sahayı terketmedı. Gençter lıgı bırınci haftası normal geçti. Bu hafta Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya Mıthatpaşada ovnayacaklar. 2 NCİ HAFTA GRUP (A): 50 Bağlarbaşı Sultantepe 00 P. Bahçe Yeldeğirmen 10 A. Hisar Maltepe 11 Acıbadem Pendık Pendık 2 1 1 0 31 3 Paşabahçe 2 1 1 0 52 3 Yeldeğirmeni 2 1 1 0 2 3 H. Hisar 2 1 1 0 2 3 2 Acıbadem 2 0 2 02 2 Bağlarbaşı 2 10 1 7 0 Maltepe 2 0 0 21 0 Sultantepe 2 0 0 20 GRUP (B) Tayfun Dermrspor 00 Mecıdıyekoy Boğaziçi 70 Buyukdere R. Hisar 21 Xışantaşı Ortakoy 11 3 Tayfun 2 1 1 0 3 Nışamaşı 2 1 1 0 Buyukdere 2 1 1 0 R Hisar 2 101 D. Spor . 2 0 20 Mecıdıyekoy 2 101 Ortakoy 2 01 1 Boğaziçi 2 0 02 GRUP (C): 22 Dz. Gücu Rami 10 ETT Camıaltı 21 Yenışehir Okmeydanı 11 Altınyıldız Unkapanı 2 3 Denizgucü 1 3 Altınyıîdız 1 3 Unkapanı 3 2 Okroeydanı 2 2 Yenişehır 4 2 E.T.T. 3 2 Rami 3 0 Camialtı GRUP (IM: 21 Cıbali Alibeykoy 20 Şafakspor Bozkurt 11 Altmay Kalespor 11 Halıs Defterdajf Cumhuriyet 'Irv. Haftanın gol rekoru Çapa'da Cıbah 2 2 0 0 5 2 4 Safak^por 2 1 1 031 3 Hahç ' 2 1 1 0 21 3 Altmay 2 0 2 0 2 22 Kalespor 2 0 2 0 2 22 Alibeykoy » 2 0 1 2 2 3 1 Defterdar 2 0 1 1 241 Bozkurt 2 0 0 2 0 30 GRUP (E : Cankurtaran Sakarya 1d Kadırga Taçspor 31 Aksaray G. Paşa 20 Alemdar Langa 33 ) 4 Car.kurtaran 2 2 00 Aksaray 2 1 1 0 ) 3 Kadırga 2 1 1 0 l 3 Alemdar 2 1 1 0 Sakarya 2 1 1 0 Langa 2 01 1 Taşspor 2 0 02 Gedıkpasa 2 0 02 GRUP (Fı: Çapa Fatih 90 Sumerspor Y. S. Selira G. Hisar Şehreminı 21 21 Topkapı Bakırkoy Çapa 2 2 0 0 11 0 4 Guzelhisar 0 08 1 4 0 0 4 24 Topkapı 0 1 « 3 2 Şehremıni Sümerspor 8 5 1 0 Y. S. Selım 4 12 0 0 1 4 Bakııköy 0 0 GENÇ TAKIMLAR 1%51%6 BEYAZ GRUP: 31 : Feriköy Yeşildirek 11 : Beykoz Suleyroanıye 11 Vefa Kasımpa»a Beylerbeyi Y. K. Emnı> et 10 : 41 • Taksım Anadolu 0 2 Beylerbeyi 1 1 0 0 1 2 Taksını 1 1 0 0 1 2 Feriköy 1 1 0 0 1 1 Beykoz 101 0 1 1 Süleymamye 101 0 1 1 Vefa 1 0 1 o' 1 1 K. Paşa 101 0 Yesildırek 100 1 1 3 0 Anadolu 100 1 1 4 0 Y. K. Emniyet 1 0 0 1 0 1 0 Besiktaş ... KIRMIZI GRUP: G. Saray Adalet 6o; İst. Spor Haskoy 50 : B. Spor K. Gumıuk 10 : Sarıyer Eyüp 31 i D. Paşa Galata 22 : 1 1 0 0 Galatasaray 0 2 1 1 0 0 Ist. Spor 02 1 1 0 0 Beyoğluspor 0 2 : 1 1 0 Sarıyer 1 2 0 1 D. Paşa 2 1 0 1 Galata 0 0 Eyup 0 0 K. Gümruk 0 0 Haskoy 0 0 Ada'e* Feaerbahce = Faub. oe eyİerbeyindeki Alman misahrhanesınin sık ağaçlarla örtülü kapısmdan ıçeriye giriyorum. Futboldan başka her şeyin konuşulduğu kendine gore sâkin sayılabilen bir yer burası. Boğazm senn suları kıyıya çarptıkça denize bakıp bakıp da dalan gozler toparlam>or burada .. Ama aslında toptan başka bir şeym dusunulmedıği kampta Ga'.atasarayın buyuk maçtaki tek sorumlusu Gundüz Kılıç'a ilk suahmı so ruyorum: « Ne tahmin edıyorsunuz? Tur atlıyabılecek mıyız?» Gunduz Kılıe. teredduUüz cevap verdı: « O haldeyiz ki tahmin değil, ancak temenni edebılırız O da tabıi tur atlamamızı.» Küıç'ın samınıi konuşması bana kaderini tâyın edecek.» 0 Mustafa: «GaJip geleceğız. Ama şu suali sordurtuyor. tur atlamamız ımkânsız gıbi .» < Tur athyabilir miyiz?» Galatasaravn kampında Sion ma p e k kolay değil» diyor Kıiıç ve çından 1 gun önceki hava işte böys devam ediyor. Karşımızdaki takım, Ieydi . hıç suphe yok ki müdafaa yapacak. Bu bızün aleyhımizedır. Buna bir de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••I bizım ofansif oynayacağunızı ve on laıın ceza sahası içinde yerleşeceğimizi hesaba katarfak oyun arap saçır.a donecek Bakalım o hengâme ara?mda nssı! go^ atacağız? Tavaftarlann tezahuıatı içinde oyuna hız lı gireçjak olan tskımımızdan ilk dakıka'arda gol beklenecek m'.ıhakkak. Fakat karambolda bir gol atmak bizi ikinci tura götürmez. Bize ancak Spurlııto uvDÜ>aolara »ardını ^ , . „ „ . , „ ,Cumnurlyet) şuurlu bir baskı tur atlatır.» kendine mahsus bn tabmine ber bafta yer vermektedır. Tflr ki\ede yayınİ3nan 8 çündelik büyük gazetenin tahminlermİD Baba Gundüzden sonra futbolcular lıu ortalamasıoın Tanına; fizei olarab (Cumhuriyet'in) tahmı da düşüncelerini şöyle sıralayıverdınint eklemeği oygon bnldnk. Okuyucnlanmıza bn davranışla ler. bızmet edecegîmizi nmuyonız. # Metin: *Tur atlamamız çok zor. Eümize geçen bütün fırsatlan değerTakımlar 1 lendirmemiz lâzım. Fakat bu da imBesiktaş Vefa 9 kânsız. Rakiplerimiz fizikman bizden F. Bahçe F. Köy 9 üstün. Onlar da boş oturmıyacaklar G. Saray İst. Spor 4 Altay Beykoz S tebiî.» Göztepe . PTT 7 # Bülent: «Forvetimizın onların Iz. Spor A. Gücü 6 Y. Direk . E. Şebirspor 5 kapalı müdafaasınj aşrnası giiç. Ama K. Gümruk Ç. L Yurdu 5 galip geleceğiz muhakkak.» Sarıyer M. Spor 7 9 Uğur: «Onlara tam 4 gol atacaT. Spor Bursaspor 2 Altmordu B. Spor S ğız. Bu sonuç hep rüyalarıma giriÜlkuspor P. Spor S yor.» Ad. D. Spor Güneşspor 8 # Talât: «Yenroemiz gereken bir Sak. Spor Ban. Spor 6 B. Beyi Sam. Spor 4 takım. Tur atlamamız oyunumuza K. Paşa Konyaspor 7 Vısâlı Oradaki ?nnuç anormaldi za B Bu konuda ne Federasyona ve ne de knlüplere resmi bır açıkŞampiyonumuz Galatasaray fut lama gelraemis, herkes bn kulaktan dolma bilçi ile avunmustu. Dün bo! seyii'Cİlerinin de bildığı gibi Cumhuriyet muhabirleri bu avantajın ancak normal gol eşitliğinistenılen form'a ve istıkrarh bır de var olacağını, bueünkü nıaçuı YuROslav orta hakeminden ve kadroya sahip değildir. Fakat: Turk Futbol Federasyonu Asba$kanı Dr. Tarık Özerengin'den öğSdrıkırmızılı ekip, Sion şehrınrendiler deki maça nispetle iyi durumdad.r şoyle kı: U.EF.A. NI.\ İLGILt MADDESİ 0 51 biten ilk maçta sakat olan Metin ile sağ açık Yılmaz yer l . E F . l . nın veni hazırlaııan A^rupa kupa gaiıpleri tumuvası ile Eİmamışlardı. Bugun her iki oilcili lalimatnamesiniıı III uııcü faslmın 2 nci maddesi !<u şekildeyuncu da takımda yer alacak dudir: «A\rupa kupa gaiıpleri tuınu\asının müsabakalarından rövanj rumdadırlar. maç'an sonunda takımlann attıklan gollerde e*»îtlik olursa; rakip • Galatasaray, Sion schrine sahadt ?(ılan çoller iki gol sayılacak ^e averajı iyi olan takım tur bır lig maçından sonıa yorgun aılayacaklır. Maçın neticesinde goller (içte ve dışta atılau) e^it olurgıtmış, gece ıslak bır sahada yasa maç L'X15 dakika uzatılacak, sonuç değişmezse hakeın kaptanlar bancı seyirci onünde oj"namıştı. huzurunda kur'a çekerek neticcyi tayin edecektir.» Buşun gundüz. kendi seyircist \ E OLİBİLIR? onunde. kendı sahasında tam kad ro halınde oynayacaktır. Bu nıadde\e gore. Galatasaray Sion'u 30 jenerse ekuecck, 40 # Sion'u inceleyen futbol otoyenerse tuı atlayacak \e 51 yenerse maç 15X2 uzatılacak, deği^mezrUeîerı. bu takımın ancak birıki se kur'a çekilecektir. klâs oyuncusu olduğunu. ekip olarak °o 35 takım oyunu oynaya biidiğıni, kontra atakîarla neticeye gıttieinı belirtmektedirler ki bu da Galatasarayın normâl olarak defans yapacak Sion karşısında şansını arttıracaktır. isviçre şampiyonuna gelınce 51 in rahatlığına kapılıp o>narsa çok zor olmakla beraber ikincı tuıdan olabilır. Normal bir futbol 51 lık farkı kapatamaz ve isviçre takımma ikinci tur yoluANKARA Ankaragucu stadınnu açar. Bugünkü karşılaşmada Galata da 123 ekım tarıhlerınde yapılasarayın galibiyetıne °. o 80. Sion'un cak Uluslararası konkurhıpiklennin galıbıyetıne °o 20, ikmci tur sansı hazırlıklan tamamlanmıştır. Yarışmaların yapılacağı Ankaragü için Ga!ata.=araya oo 20, F. C. Sion'a °o 80 vermek normal ola cü stadma 600 ton kum dokülrnuş olup hakem ve kontrol kuleleri de caktır. bıtınlmek üzeredir. Yanşmalara HAKEMLER katılacak Bulgar, Rumen, YugosMaçı Yugoslav Federasyonuna bağ lav ve Türk bınicilen dün akşam h Jıvko Bajiç. Radovan Bojıç, Bo otobusle Baskente gelrmşler ve Ba jıdor Gugiç idare edecektır. lın otele yerleşmışlerdir. TRİBÜN TAKSİMATI re'Ekipler bu sabah Anıtkabri ziyaedecekler ve daha sonra saat Beden Terbiyesi bölgesi, maç 10 30 da Balın otelde basın meniçin 26 000 bılet bastırmış, basın suplarıyla tanışacaklardır. üıbününü da Spor Yazarlan, diğer basın mensupları diye ikiye aTürkiye snipe ve \ırmıştır. Spor Yazarları adlanm taşıyan tribüne diğer basın kartı pirat şampiyonası ve girış kartı sahıplerı L ve K kaTurkiye Snipe ve Pırat şampiyopısından girilen tribüne girecekler nası İstanbul, İzmır, Kocaeli böldir. gelerinin iştirakiyle yapılmış ve şu neticeler almmıştır: SARPİ: 1 İsmail İpekten • Aydın Teoman (Hereke) 3124 puan 2 Ahmet Alçı Beyhan Karakol Besiktaş futbol takımı bu hafta CHereke) 1959 puan Vefa ile yapılacak maç için bugun PIRAT: Yeniköyde kampa girecektir. 1. Mehmet Çalı Hayrl KaraBesiktaş antrenörü Spayiç takıbılgin (İzmır) 4418 rmn iyi olduğunu, Vefaya şans tanı2 Mete Ayan • Hüseyin Gürer madıklannı söylemiştir. (İsanbul) 3765 GENEL TAHMİN B ir Ajans haberi Türk futbol se»erlerine bir ünıit vermişti. cAvlupa Kupa gaiıpleri turnuvatında rakıp sahada atılan bır gol a\eraj hesaplanırken iki sayılacaktır.> I ANKARADA KONKURLAR İÇİN ANKARAGÜCÜ STADI HAZIRLANDI Besiktaş bugün hampa mrtvor !•••• Atletler bu defa Ankara'da Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Kulüplerarası atletizm 5'anşması fînali Ankarada yapılacak Ankara (a.a.) Kulüplerarası Atletizm yarışmalarında ilk altj sırayı alan takımlann final yarışmaları 23 ekimde Ankarada yapılacaktır. Finale kalan takımlar şun Iardır: Galatasaray, Izmir Karantina, Fenerbahçe, Zonguldak Stadatletik, Ankara Amatrir Atletizm, Mersin Atletizm ve Boks Ihtisas. Yarışmalarda Fin puvan cetvehne göre değerlendirme yapılacaktır. Tah. C. Tah. 1 65 1 1 100 1 10 53 0 52 1 0 80 1 0 54 0 0 37 0 • 2 46 0 10 80 1 1 54 0 2 30 1 1 90 1 0 90 1 1 1 Yed. maçlar 1 0 2 Totoda 13 bilenler 32 bin Iira alacak SporTotoda kati sonuçlar şu ş©küdedir: 13 12 11 10 bılen 10 kişi 32 824 50 lıra bilen 233 kişi 1.408.50 » bilen 3355 kişi 97.50 » bilen 27275 kişi 12. » 0 15 ten. İk d ve e i o u u u m Sn l e r d k y m n z aı llllllllinillIllllllUHUIIIUIIIIIUllIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIII
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog