Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Anlaşmazlık: Teknik sorumluluk Komlteye mi, yoksa tek şahsa mı verilecek? Uluslatarası Inıi Istanbul KonhuthipiMeti Butgar,Rumen Yugosİavve Türh ekiplerinin katıldıği Herbergerden antrenör tavsiye etmesi F istendi Spor Totoda 304 bin lirayı Kurtuluslu boyacı Haçik usta alacak! 13 bilen talihli sizin için 1 kolon toto oynadı Aydın USTAOĞLU Anirenör Hold şimdilik kalıyor Bu Hold'u ne yapmalı, atmalı. atmalı... Müsabakalar D.Bahçede saat 19dabaşlıyor B inicilik Federasyonunun Türk Atlısporuna bır hamle olarak haztîladığı II nci Uluslararası İstanbul Konkurhipikleri bu akşam Dolmabahçe stadında saat 19.00 da başlıyacaktır. Bulgar, Rumen, Yugoslav ve Türk ekiplerinin 27 binici ve 53 atla katılacaklan Konkurhipikler için Dolmabahçe stadı hazırlanmıştır. Yarışlara Bulgarlar 4 binici 8 at. Rumenler 5 binici 10 at, Yugoslavlar 4 binici 6 at, Türk ekipleri ise 14 binici 29 atîa katılmaktadırlar. İLK GÜN Bugün ve yarından başka cumartesi, pazar günleri yapılacak ©!a» n.ü.= abakalarm bilet fiatları 5, 10, 22.5 lira olarak tesbit edilmiştir. İlk günün yarışma programında birisi Ulusal diğeri Uluslararas» üç yarıçma bulunmaktadır. Geçit töreninden sonra saat: 20.00 de Türk binicilerinin 20 atla katılacağı Çanakkale mükâfatı yan^rnası yapılacaktır. Şartları 12 engelli. 1.10 M. yükseklik. en az sür'at dakikada 350 metre olan yarışmanın şampiyonuna «Puro Kupası» verilecektir. İkinci yarışma cBoğaziçi. mükâfatı adını taşımaktadır. Yarışmanın birincisine B. P. Kupası verilecektir. Yarışmaya 51 at girecektir. Günün son yarışması (Barbaros Kupası) adını taşıyacak 51 atın girecegi müsabaka birincısine «Yapı ve Kredi Bankası. Kupası verilecektir. Son rnüsabaka hem zaman ve hem de mania yüksekliği baktmından en büyük yarışma olacaktır. II nci Uluslararası İstanbul Konkurhipiklerine Türk ekibiai hazırlayan ekip şefi Em. Albay Salih Koç «Müsabakalar» atlan ve binicileri iyi hazırladığımızı unıyorum. Bu konknr Türk binicilerinin en mühim deneme ve başlançıçlarından biridir. Ekibimiıin gelecek vıllarda daha iyi olaeafmı nmuyornm.» Bulgar kafiîe başkanı Kiremitçiev «Müsabıklarımız jünyordur. Bo yarışmalar onlar için iyi tecrübe olacaktır. tyi haıırlandık geldik.» A dı Haçik Çiçek'ti.. Bu haftanın 304.649 lirasmı kazanan adaraın gözleri ışıl ışıldı. Yağlıboyacılık yapıyordu. 3 cocuğu vardı. bir oğlan, iki kız. O inşaat senin bu ir.şaat benim bir lokma ekmek için didinip duruyordu, Toto'nun da müdavımiydi. Her hafta Karakin us ta ile ortak oynuyorlardı. Ama bu hafta tek başına 20 kolon oy namıştı ve pazar akşamı Devlet kuşu döndü dolaştı Haçik ustanın başına kondu. Şzin daha garip tarafı. iptal edilen maç hariç, yedek iki maçı da biiiyordu. Haçik usta 13 değil 15 i bulmuştu. Bundan sonra talihlimiz inşaatcıhk yapacak. Bu günlerde askere giden oşlu Jirayer'e askerlikten sonra sermaye verip bir iş yaptıracak. O turduğu kendi evini de fakir olan iki kardeşine verecek. «Allahın yürü kulum dediğıni kul geride bırakmaz» diyor Haçik usta. 6 rcı hafta Spor Totonun büyük talihliîi Haçik Usta Cum huriyet okuyucuları için bir kolon Spor Toto oynadı. Işte oynadığı toto: enerbahçe idare beyeti dün gece 2,5 saat sürea ve bir hayli münakaşah geçen bir toplant) yapmış, fakat hiç bir karar alamadan dağılmıştır. ' Saat 18.30 da başlayan toplantı gürültülü geçtikten sonra saat 20.35 de kulüp başkanı İsmet Uluğ' un sinirli bir şekilde toplantıyı terkedip kulüpten ayrıldığı görülmüştür. Gazetecilerin sorusunu cevapsız bırakan Uluğ, sadece «Ben çslıştığım zaman konuşurum, şimdi artık konuştnayonun.» demiştir. Fenerbahçe kulübü başkarunın bu sozleri basın mensupları arasında şaşkınlık yaratmış ve üluğ'un istifa ettiği kanaati uyanmıştır. Uluğdan sonra antrenör Hold ile Kemal Atakul'un toplantıyı terkettikleri göriilmüştür. Geriye kalan S üye ise kendi aralarında toplantıya devam etmişler, fakat gazetecilere hiç bir bilgi vermemişlerdir. NELER KONUŞULDU? Resmen hiç bir açıklama yapılmamasına rağrnen dün geceki uzun stiren toplantıda antrenör din lenmiş ve izahat alınmıştır. îdare heyetinin ekseriyeti Hold'un vazife başmda kalmasım kabul etmiş, ancak yetkilerinin kısılmasını istemiştir. İdare heyetindeki bütün gürültü, teknik mesulıyetin kime ve nasıl verileceği meselesinden doğmuş tur. Başkan İsmet Uluğ dahil dört üye takımın bütün mesuliyetinin tek bir şahsa verilmesi tezini savunmuş. buna rrrukabil diğer üç üye mesuliyetin Teknik Komiteye verilmesini istemiştir. Öte yandan, halen Almanya'da bulunan Eşref Aydın, Ahmet Erol ve Dr. Reşat Dermanverden kurulu üçlü bir ekip ünlü antrenör Herberger'in tavsiyesine müracaat ederek kendilerine İ5"i bir antrenor bulroalannı içtemi^lerdir K o r K ° r ger'in bu gnıpa bir haber verece(Arkası Sa. 7. >ü. i H) BUGÜN SAAT 19.00 DA BAŞLIYOR Istanbullu spor severlere heyecanlı, temiz ve cen tilmence bir kordelâ hazırlayan Binicilik Federasyonu 2 nci Vluslararası îstanbul Konkurhipik müsabakalarına bugün başlıyacak. Dolmabahçe stadında yapılacak ve Çarşamba, Perşembe, Cumartesi. Pazar devam edecek olan müsabakalara takımımız bilhassa genç elemanlarıyla iyi hazırlanarak katılacaktır. Tarihe geçen adlar ve ot/or... ALTIN NAL IZLERI Poionya Türkiye Hacettepe Aitay . Demırspor Izmirspor Yeşildirek Beylerbeyi Beyoğluspor Altındağ Sarıyer Ülküspor Güneşjpor Kasımpaşa Toprakspor Konyaspor Karşıyaka Eskişehır Altınordu Karagümrük Band. spor Man. spor Sakaryaspor Ç. îd. Yur. Samsunspor Bursaspor 1 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 1? 1 13 2 HERBERGERDEN HABER BEKLENİYOR Talât Tunçalp'ın basın toplantısı tstanbul'un 1 ci Amator Ligine mensup 48 takım geçen haf tadan itibaren Bölge Birinciliğı yarışmasına girdiler. fA) grupunda Paşabahçe. Pen dık. Yeldeğırmeni. (B) grupunda: Tayfun. R. Hisar. Xişantaşı, (C) grupunda: Dz. Gücü, Altınyıldız, Unkapanı, Okmeydanı, (D) grupunda: Cıbali. Haliç. (E) grupunda: Cankurtaran, Alemdar, Sakarya. (F) grupunda: G. Hisar. Çapa, Şehremini, Topkapı ikişer puvanla ilk sırayı başta gitmek teler. Haftanın sürprizi GüzelhisarFatih arasında oldu. Güzelhisar rakıbini (60) açık farkla yendi. Geçen senenin şampiyonu Sa karya golcü santrforları Hüsamettin'in durgun oyunu yüzün den Langayı 21 güçlükle yene bildi. Eksik kadrolu Langa şam piyon Sakarya karşısında ezilmedi Paşabahçe, Tayfun, Dz. Gücü ve R. Hisarı ftrklı galibiyetleri ilk haftadan bu takımlar avantajlı duruma geçirdi. Bakalım ikinci haftada neler olacak? TAÇ Teknik sonuçlar "Ergeç . Cumhuriyet irv. • dünya • • • şampiyonu AMATÖRLER KÖŞESİ olacağız,, B Amatör küme • • •• • • • « «•• • • » • • • ••« « ' f 1 ••«• •••• •••• •••• • ••I maçları 6 sahada bir den başladı GRUP (C) Dz. G ü c ü E T T . 40 10 10 21 AT Sa. 40 10 10 21 12 01 01 04 99 2 2 2 2 0 0 n 0 •*•< •••ı ••• • ••< • ••1 GRUP ( E ) Cankurtaran Taçspor Alemdar Gedikpaşa Sakarya Langa Aksaray Kadirga C. kurtaran Alemdar S a k a ry a Aksaray Kadirga Langa Kalespor Taçspor 20 10 21 00 GRUP (A) P. Bahçe Bağlarbaşı Pendık Sultantepe Yeldeğirmeni Maltepe A. Hısar Acıbadem M GB M Pendik 1 1 0 0 Pasabahçe 1 1 0 0 Y. değirm. 1 1 0 0 A. Badem 1 0 1 0 A. Hisar 1 0 1 0 Maltepe 1 0 0 1 Bağlarbaşı 1 0 0 1 Sultantepe 1 0 0 1 Altınyıldız Rami 52 Unkapsnı Yenişehir 2n Okmeydanı Camıaitı 21 M G B M 11 1 1 0 0 AY Sa. D e n i z g ü c ü 20 2 Altınyıldız 1 1 0 0 Unkapanı 1 1 0 0 52 2 Okmeydan: 1 1 0 0 21 2 11 1 Camıaitı 1 0 0 1 111 Yenişehir 1 0 0 1 12 0 Rami 1 0 0 1 25 0 1 0 0 1 ETT. 02 0 M G B M AY Sa. 1 1 U 0 20 2 1 1 0 0 1 U2 1 1 0 0 21 2 1 0 1 0 00 1 1 0 1 0 1 0 II 1 1 0 1 0 1 0 0 1 00 12 11 02 1 0 1 0 1414 66 GRUP (B) Tayfun Ortaköy 41.' Nişantaşı Mecidiyekoy 10 R. Hisar Bo&aziçi 51 D. Spor Büyükdere 11 M G B M AY Sa. 1 1 0 0 40 2 Tayfun 1 1 0 0 102 Kişantaşı GRUP (D) Ha'.ıç Bozkurt Cibali Defterdar Alibeyköy Altınay Şafakspor Kalespor Haliç Cıbali Alibeyköy Altınay aîespor Şafakspor Defterdar Bozkurt M G 1 1 0 1 1 0 10 10 10 10 10 10 1ü 31 11 11 GRUP ( F ) Guzelhisar Fatih Çapa Bakırköy Şehremini Y. S. Selim Topkapı Sümerspor 60 20 51 21 Sa. 2 2 R. Hisarı D. Spor Büyükdere Boğaziçi 1 1 0 Mecidiyekoy 1 0 1 0 Ortaköy 0 0 51 2 1 0 111 1 0 111 6 1 15 0 0 1 01 0 0 1 04 0 B M AT Sa. 0 1 0 2 0 31 2 1 0 I1 1 1 0 11 1 1 0 11 1 1 0 111 0 1 13 0 0 1 01 0 99 M G B M AT 0 60 Guzelhisar 1 1 0 Çapa 1 1 0 0 20 Şehremini 1 1 0 0 51 1 1 0 0 21 Topkapı Sümerspor 1 0 0 1 12 Y. S. Selim 1 6 0 15 02 Bakırköy 1 0 0 1 * 0 1 06 Fatih 1717 0 0 0 (1 :x 1313 ısiklet Federasyonu Başkanı Talât Tuncalp, dün bıt Dasm toplantısı yaparak San Sabestian şehrinde organıze edilen dünya bisiklet şampiyonası ve hak k:nda ileri sürülen iddialarla ilgili izahatı vermiştir. İspanyaya uçak yerine otobüsle gitmekie hazineye 20.000 lira ka zandırdıklarını söylemekle sözlerine başiıyan Talât Tunçalp, ka • rısını bu seyahate götürdüğü gerekçesiyle tenkid edildiğini söylemış, asiında bisiklet şampiyonalarının sosyal tarafının çok geniş oiduğunu ve karısını devlet .parası ile değil, kendi parası ile gotürduğünü açıklamıştır. Bisiklet Federasyonu Eaşkanı Ca ha sonra müsabakalar ile ilgili o larak şunJarı söylemiştir: 26 Eyiül pazar günü Polonyanın « İspanyaya şiderken iddialı olduğumuzu söyletniştim. Şimdi de Lubin şehrinde Poionya Ümit taşunu söyliyebilirim ki şerefimize kımı ile karşılaşacak olan Ümıt uygun bir derece aldık. Ferdî ya Millî takımımız yarın uçakla Virısmada Rifat Çalıskan da biz de yana üzerinden Polonyaya hareiddialıydık. Bu vüzden eiderken ket edecektir. Yarşovadan otobüsmillî mars plâsını da beraber £<) le Lübine geçecek oian kafile çar türdiik. Kifat. iddiasım ispat etti .şamba günü yurda dönecektir. ve dedigini yapabilecek öloiide bir Dünü istirahatie geçiren Ümit to yarıs çıkardı. 1*1 kilomelrelik müi:mı buşün saat 14.30 da Ali Sami sabakada başıııdan soııuna kadar en çüzel nıücadeleyi yaptı ve za Yen'de Beyoğluspor ile bir antren rnaıı 7aman tek başına kactı. 1 H man maçı yapacaktır. Bu hazırhk 4 kişinin katıldısn mü«abakayı son 2 ıııaçmdan «onra Ümit MilH takıdakikaya kadar basta gütürdü. Son nr.nm kafî tertibi belli olacaktır. 1 kilometrede ayağa kalktı, fakat Pazar günkü kar.şılaşmaya takımıyolunu kestiler ve asfalt dışı kal mız muhtemelen şu tertipte çıkadı. Kifat, yarısı kazansaydı benim ısktır. içiıı sürpriz olmazdı. Pist yarışlaMete (Taıızer) Tuncer, Şiikrii rında ise iddialı değildik. Bir sey Yılmaz. Talât, Tuncay (Onurler ögrenmemiz bakımındaii katılmamız faydalı oldu. Simdive ka sal) Yaşar, Ziya, Cemal, Haluk dar iştirak ettieimız dünya şampi (Sanh), Fethi. Yarın hareket edecek olan kafivonaları içinde en basarılı neticeyi bu sene aldık. Biz, bu isi soııuna leye Orhan Şeref Apak başkanlık kadar götüreceçiz. İnaneımız kuv edecek. kafilede ayrıca teknik ko\ etlidir. Ama i yıl, ama 2 vıl, er nıiteden Adnan Süvari. mutemet îbrahim Onuk, antrenör Sandro geç dünya şampiyonu olacafız.» Puppo ve masör Zeki Er bulunMARMARA Tl'RU. DAHA ır.aktadır. MÜCADELELİ OLACAK İki yıldır yapılmakta olan Mır Pazar günkü Ümit Milli nıaçını mara bisiklet turuna, önümüzdeki Rumen hakemleri yöneteceklerdır. yıl İtalya, Fransa, Belçika, îsviçre. Almanya ve Avusturya ekiple Spor Totoda r: gelec«klerini bildirmişlerdir. Bikatî sonuçlar siklet Federasyonu, önürmizdekı vıl Almanya turundsn sonra yurAnkara Spor Totonun 6 nci da dönmiyerek yine Almanyada yapılacak olan dünya bisiklet şam haftasımn kat'î neticeleri belli olpiyonasma katılmayı riüsünmekte rnuştur. dir. Öte yandan ttalyanlar. Fraıı • 13 bilen 1 kişi 304.649 lira 12 bilen 26 kişi 11.717 lira ^ız ve Almanlar bisiklet rnilü ta11 bilen 333 kişi 920 lira kımım^zı 1966 yıhnda dâvet etmişleıdir, 10 bilen 2.889 kiçi 10â lira. Tarih Atı ve silâhı her raman Tıırk adıyla birlikte kullannııslır. Türk Ulusu At savaş ...ihalanndsn çekildikten sonra Spor sahalarında da atla birlikte ba^sııisr kazanmıştır. II nci Uluslararası îsıanbu! Konkurhipücleri ba^larken va/arımız CEM ATABEYOĞLtTrılin hazırLadığı bir tarih^cyi sunar. eski yeni bütün binicileri selâmlarız. I z u n ve uyun senflrr sonra, 1931 yılında Tork atlüan, bu st. fer spor sihatannda a t koştur. mak irin tekrar Avrupaya, çıkmıv lardı. İlk dnrakları Solya idi. Ve buna diğer yılUr. diğer beldrler lâkip etti... 1932 Xis. 1933 İsl»nhul. 1934 Vi. yana, 1935 Nis. Ah*n, Prşt* ve Vi. yana. 193* Berlin, Ahen, Viyana. 1937 Roma. Paris ve I.ondrı. 19;s Nis. Roma ve Varşova. 193» Nis ve Roma. 1948 Londra Te Rotterdam, 1951 Kahire 1954 Nis, Marsilya, Roma ve Lüzern, 1955 Belg. rad ve Pinerolo, 196j Stokholm. Viyana. Londra T« Ahea ve diğer jıllar diğer şehirler... Tiirk athları bevnelmilrl spor alanlannda fırtanalar varatırken bu fırtmalarm arasında bavrağı. mi2i şrref direklerinde dalgalandırdılar. Ve spor tarihimizde «Altın Nal İzleri» bıraktılar. • CEVAT Kl'LA: 1939 dan 1951 Tilına kadar siiren ilk devrenin ıınutulmaz binicisi ve ekip kaptanı (evat ı, 1938 Nis konkurları birin. cisi.) direğine çektiren bir ekipimiz Mennan Pasinli, Fethi Giircan. Rumen kafile başkanı Yarbay Mihail Timo «Ekibimiz ve atlanmız iyidir. Müsabakalara iddialı çiriyoruz. Bilhassa Pinço'dan şampiyonlnk bekliyoruz.» demiştir. Yugoslav ekibinin idarecisi ise: «Jünyor takımımız bn çetin binieilerin arasında netice almağa çahşacaktır» seklinde konusmuştur. MÜSABAKAYA GİRECEK EKİPLER BULGAR EKİPİ: ŞAMPIYON EKIPLERDEN BIRI Işte Türk bayrağını şeref Binicilrr (soldansağa) Kemâl Özçelik, # CEVAT GÜRKAN: (Türk binicilik ta.rihinin meşbur «Kara Cevat ı. 1938 Nis konkurlan birin ctsi). % EYIP ÖNCÜ: (1931 Jıhndan 1951'e kadar tam 20 sene millî binicilik takımımızda yer alan ünlü bînici). 0 SAİM POLATKAN: (1932 Nis konkurlarında bayrağımızı ilk dcfa şeref direfine çektiren binici. AtatUrk'ün bir at armağan ettiji. sampiyon. 1935 Ahen ve Viyana, 1938 Nis konkurları birincisi). «İki Cevatlar, Saim ve Eyiip»... Vzun yıllar bajarıdan basarıya ko şan ve bu arada Roma da Diktalör Mussoli'nin adını taşıyan kıymettar altuı kapayı kazanan unu talmaz ekip... A N'AİL GÖNENLİ: (1956 Viyana konkurları birincisi, 1958 Ordulararası dünja şampiyonu, 1956 Altı Olimpiyat Oyunlannın en fedakâr binicisi). 0 ZİYA AZAK: (1948 Roterdam konkurlan birincisi). # SALİH KOÇ: (1954 Nis ve 1955 Belgrad konkurlan birincisi) 0 KETHİ GÜRCAN: (1956 Viyana konkurlarının cifte birincilik kazanan en başarıh binicisi). 0 KEMAL ÖZÇELİK: (19.56 Vi. yana ve Londra konkurlan birin. cisi ve vegâne kros şampiyonu). 0 BEDRİ BÖKE: (1959 İstanbul konkurları birincisi). 0 ALPASLAN GUNEŞ: (Şampiyon ekipın gözde binicisi). 1956 Viyana ve Londra konkur. larının sampiyon ekipi «Alpaslan Gıineş . Bedri Böke . Salih Koç \f Nail Gönenli» ile 1957 Viyana konkurlarının şampiyon ekipl ı Mennan Pasinli . Nail Gönenli . Kemal Özçelik)... Bunlar beynelmilel sabalarda «altın madalva. kazanan ve spor tarihimizde •allın nal izleri» bıra kan isimler... Onlarla birlikte, Türk binicileri. ne zafer yollannda e; olmuş unutulmaz atlarını da takdirle yâd e. diyoruz. Akın Sakarya. Çapkın, Güçlü, Şahin. Ceylân, İ'nal. Glidük, Kismet. Yıldız, çakal, Yalçın, Ok, Ba sak, Zambak. Arda, Rüzgâr, Ka. nat Sone. Haydi, Esmeraltın, Si. yok. Eskimo. lemri, Rıh, Domino, SerFz, Aul... Yıllzr geçiyor, hcm dc dört nal. ?a.. Ve kumlu «ahalar yeni allm nal izlcri bekliyor... ümitler bugün Beyoğluspor ile oynuyor 1 Boris Dragomirov Pavlov 2 Dimiter Avramov Gueno 3 Miliou Lotevev Kisajou 4 Kroum Guckor Hashkov ROMEN EKİPİ: Biniciler 1 Virgil Barbucean» 2 Oscar Recer 3 Vasile Pinciu i Cheorgha Langa • Konslantin Vlad > " YUGOSLAV EKİPİ: Biniciler 1 Rajko Dokiç 2 Slobodan Pıpoviç 3 Miroslav Jokiç 4 H. Çedok. TÜRK EKİPİ: Biniciler Ekip Şefi Albay Salih Koç 1 A. Kermen 2 K. Şimşek 3 L. Okçuoğlu 4 C. Barlas5 C. Alkan 6 E. Arsal 7 H. Dağh 8 E. Sançoban 9 K. Öncü 10 E. Miral 11 Bn. M. Hoün 12 C. Aker 13 Bn. Iro Kaplangı 14 A. Baldani. Federasyon Fatih Güreş Kulübü için bir arsa arıyor ANKARA Fatih Güreş Kulübünün kapatıîma kararına karşı Güreş Federasyo. nu Başkanı Cihat Uskan, Vakıflar Genel Mü^ürü ile görüşmüş va bir arsa temini konusunda teşebbüse gi rişmLştir. Uskan. bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir: c Fatib Güreş Kulü» bünün 100 bia lirası varnuş. Biz, Federasyon olarak da bu meblâğı artı. rıp taribi kulübe temin edeceğimiı arsa üzerine güzel bir kulüp binaa yaptıraeağız. Çalışmalarrmu bunun için.., . . l/MIT TAKIMI F t TBOI.CULAKI KILYOSTA ••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Spıır'lntu oyDayanlara vardı m etmek gayesıyle (Cumnurl.vet) kendıne mabsus bn tahmine ber bafta yer vennektedır rürkiyede yayınlanan g gündetik büyük gazetenin tahminlerinin bu orialamasıniD yanına; Szel olarak (CamhDriyet'in) tabmlninl eklemeği uygun bnldak. Okuyncnlanmıza bn davranışla hlznıet edecegimizi amuyoruz. TAKIMLAR Polouja Türkive Hacettepe Altay D. Spor İzm. Spor Y. Direk B. Beyj B. Spor Altınordu Sarıyer Ü. Spor tiüneşspor K. Paşa T. Spor Konyaspor K. Yaka Eskişchir A. Ordu K. Giımrük Ban. Spor M. Spor Sakar. Spor Ç. İ. Yurdu Sam. Spor Bursaspor V. K. Eraniyet Taksim Adalet Galata Y. Şchir Y. Mahalle 1 8 7 S S 5 6 6 6 3 S S 2 4 6 1 2 !•••• •••••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog