Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Vefa MOLNAR YÜVAYA DÖNÜYORMU? antrenörü Molnar F. Bahçenin teklifine l Fufbol direktörünün istifası isteniyor İdare Heyeti bu aksam önemli kararlar nlacak Hazım kadro dışı upa finalinden Galatasaraydan başlıyarak İstanbulspor, Anderlecht, Vefa maçlariyle bir aydan daha kısa bir süre içinde 11 gol yiyen ve 4 maglübiyet alan Fenerbahçe futbol takımı, halen iktidarda "bulunan Idare Heyetinin durumunu sarsmıştır. • Sanlâcivertlilerin bilhassa son •^•t.r? ••< mı , Vefa önündeki yenilgisi kulübün üyeleri arasında olduğu kadar milyonlara ulaşan taraftarlar arasında da derin infial uyandırmış, hattâ maçtan sonra futbolcular ve idareciler taraftarlann ağır hücumlarma maruz kalmışlardır. Uluslararası konkurhipikler yarın gece Dolmabahçede evet, dedi K mm 9 larilıine öeçecek 3 biyoyrafi Halit DERİNGÖR Adınız ne? Teknik Direktör... Mesleginiz? Benzinci.. Futbol maziniz? 10 sene Genç ve B takım.. Kaç aenedir maçlara devara ediyorsunuz? Teknik Direktör olduktan sonra.. Fntbolda hangi sistemleri seversiniz? Bütün »istemlerin kanşığı»ı.. Yetkiniı ve sommlulugunnz? Yetkisiz ve «orumsuz... Yegâne gevdiginiı şey? At yarışları.. h'iırrliiilın1 Fenerbahçe İdare Heyeti bilindiği gibi (İsmet liuğ, Faruk Ilgaz, Rüştü Dağlaroğlu, Hanefi lluğtekin, Kemal Atakul, Eşref Aydın, Muhittin Bulgurlu, Erdal Kocaçimen, Nec mi Kurtahış) dan kuruludur. İdare Heyeti, kulübün bütçesinden 5 üyesini Belçikaya geziye yollamış, bunlardan menecer dahil ikisi halen Avrupadan dönmemişlerdir. Futbol direktörü Kemal Atakolun sportif şubelerdeki çöküntülerden dolayı da şube kaptanı Eşref Aydının görevlerinden uzaklagtuılmalan taleb edilmektedir. İdare heyetinin durumu MOLNAR Fenerbahçeyi her gelişinde şampiyon yapan Macar Antrenör Türkiyeye ilk geldiği gün Şeref stadında. enerbahçenin üstüste deva; . ' eden yenilgisi ve bilhassa takım tertibindeki istikrarsızlık knlüp idare beyetinde antrenör Oscar Hold'un yeterli bir teknik adam olmadığı ka nısını nyandırraıstır. İki yıldanberi kuliipte bulunan İngiliz antrenorün oyuncuların mevkileri konusonda bile karar verememesi üzerine Hold'un bir yıl nzatmalı bulunan ve iptâl selâhiyeti kulübün elinde olan mukavelesiıü feshetme ciheliııe gidilmesine taraftar olanlar çoğalmıştır. Pazar günkü maçta Sarı Lâcivertli taraftarlann Vefavı çalıştıran antrenör lsnes Molnar'a mnazzam tezahürat yapmalan üzerine Molnarla temasa geçen SarıLâcivertli idarecilere Macar antrenör «Fenerbahçeyi jrönülden severim. Bu gün Vefada çalışıyorum. Fenerbahçeye gelmek tabiî isterim. Bunu idareciler halletsin» de mistir. Fikri sorulan bir \t • falı idareci de «Belki Molnar'ı veririz. Ama, Hold'u isteme vİ7» demiştir. Taraftarlann ve üyelerin baskısı ile Fenerbahçe, ya bir Orta Avrupalı antrenörle anlaşacak veya Vefadan Molnarı alacaktır. f 1 r \ ri'ISI Bulgar takımının en iyi binicisi Raşkov dün bir mania geçerken luslararası II nci Istanbul Konkurhipikleri yarın akşam saat 19.00 dan itibaren Dolmabahçe Stadında başlıvacaktır. Konkurlara katılacak Bulgar, Rumen ve Tugoslav takımlan şebrimize relmişler ve Dolmabahçe Stadınm yanındaki küçiik sahada antrenmanlara başlamışlardır. Binicilik Federasyonu pazar akşamı misafir takımlar şerefine Hilton salonlarında bir kokteyl parti vermiştir. U Bulgar ve Rumen biniciler dün sabah antrenman yaphlar BAYAN BİNİCİMİZ Müsabakalara hazırianan Olga Zaviç antrenmanda OLİMPİYAT BEŞİNCİSİ Rumen eklbinin ve favori Pinço dünkü çalışmada 19 KAMYON KUM Dolmabahçe stadına parkur hazırlanıyor PROGRAM Çarşamba, perşembe 19.00 da. cumartesi, pazar günleri saat 13.00 te başlıyacak olan müsabakaların ilk pün programmda biri mi'.li diğeri uluslararası olmak üzere Çanakka)e. Boğaziçi. Barbaros Kupası mü•abakaları yapılacaktır. Müsabakaların bilet fiatları şöyle tesbit edilmiştir: Çarşamba. perçembe günleri (5. 10 ve 22.5 lira), cumartest. pazar (5, 10 ve 30 lira). EKİPLERtMÎZ ÇALIŞIYOR Müsabakalara girecek olan binicilik ekiplerimiz dün de hafif çalısmalar yapmıslardır. Bilindiği gibi müsabakalara Atlı Yarışmalar grupu hariç, Istanbuldaki bütün binicilik kulüplerinin athları gireceklerdir. 26 eylüldeki takım yarışına girecek milli ekip müsabakalardan ponra tesbit ve ilân edilecektir. BULGAR TAKIMI Bulgar millî takımı dün sabah 9 10.30 arasmda stadın yanındaki antrenman sahasında çalışmıslardır. Dr. Keremetçiev'in idare ettiği çalışmada ekip bilhassa üçlü (tripil) mânilerde hareketli görülmemiş, orta yaşlı atların mânia tecrübeleri ve iyi basküllenmeleri dikkatten kaçmamiştır. RUMEN TAKIMI Aynı sahada 11 12 arasında tek tek ekip şefi Yarbay Mihail Timo' r.un nezaretinde çahşmışlardır. Rumen binicilerin rahat hareketleri, rr.ânia aşmalarmdaki ustalık dikkati çekmiş, bilhassa Olimpiyat beşincisi Priçe göz doldurmuştur. TUGOSLAVLAR AT BEKLÎYOR Yugoslav biniciler atlarının gelmesini beklemişlerdir. Atlar gelir gelmez iki hafif çalışma yapacak olan misafir takım müsabakalara iddıah girecektir. ••••••••••••••••nnuHHmmıua SPORTOTO'DA BU HAFTA \ Polonya Ü. Türkive Ü. Hacettepe • Adınız ne? Mer.eier... Mesleğiniz? Kahveci.. Tahsil dereceniz? Tahsilsiz.. Yetki ve sornmlulngunuc? Seyahatlerde futbolcuiara eda avırmak, kahve çay hesabım tu.mak, forma dağıtmak, transferde oyuncu kaçırmak., Ecnebi dilden ne baber? Dilsizim. En çok »evdiginiz? * Seyahat... • Adınız ne? Antrenör... Mesleginiz? Kültürfizikçi. Futbol maziniz? 4. Küme. • Daha evvelki antrenörlüğüBüz? Nijeryada. En çok sevdiginiz? Müslim Baba. Fntbol ögretiminde en iyi usul? îdarei maslahat.. Sonunuz? Gramofon.. Son bir ay zarfında Fenerbahçe kulübünde direktlilerin üye Muhit tin Bulgurludan alındığı görülmüş, ~T hattâ Bulgurlu dün takıma perşembe gününe kadar izınli olduklannı bildirmiştir. Bu akşam toplanacak olan Fener KAYNIVOB/.. bahçe İdare Heyetinin şu dört koimdilik Vefanın antrenörü bulunan tgnes Molnarın esi uzun nu üzerinde karar vermesi beklenbir süredir ev arıyordu. Pazar günkü maçtan sonra bir dostumektedir: na müjdeyi verdi: «Mr. Hold'ların evine ve eşyalarına talip olA Antrenör Hold'un durumu, dum. Nasıl olsa onlar îngiltereye, biz Kadıköy'e şridecegiz bu çı£ Futbol Şube Kaptammn değişdisle! diye» tirilmesi, cele jidiverdi. Bunun sebebini Q Spor Direktörünün azli, Bari Müslüman olsa henüz çözen olmadı. O Gerekirse genel kongreye gidilFenerbahçe Vefadan ikinci gomesi. Telefon numarası lü yiyince. L tribünden bir vaKorkunç bir takvim Dün (36 06 52) ye telefon edenrandaş ayağa kalkıp Sarı LâciBunlann yanı sıra Fenerbahçenin lere İsmet Uluğ'un (48 50 22) nuvertli idarecilere bağırıp çağırbir haftahk takviminin korkunç olmarada bulunduğunu bildiraımaya başladı. Bir yaşlı gazeteci duğu ifade edilmektedir. ier. «Niçin?» sualine de: «Vefa güldü. «Bak, golü atan Güray Takvim şöyledir: maçından sonra yerinden kalFenerbahçeden Vefa'ya geçmiş, 12 Eylül pazar: 21 İstanbulspor kamadı. olsa olsa Dolmabahçe kendini Fenerbahçeli sanıp bamaçı, ğıran Hüsamettin Böke de Ve Stadında oturuyordur» cevabı 13 Eylül pazartesi: Parise gidiş, verildi. fada futbolu bırakmıştı. Şu dün14 Eylül salı: Brüksele varış, 15 Eylül çarşamba: 5 1 Ander 'yanırl haline bak!> dedi. AJmanyadan lecht maçı, Tercih sebebi ne? lnanılır kaynaklardan alınan 16 Eylül perşembe: İstanbula vaFenerbahçe kafilesi Belçikaya haberlere göre, Almanyada burış. Türholle gidecekti. Şirket diğer lunan meşhuuuur Muhtar Sen17 Eylül cuma: Antrenman, firmalardan 20 lira aşagı fiat ve cer dostumuz yakında dünya e18 Eylül cumartesi: Dinlenme. direkt uçak teklif etmişti. Fa vine «irecekmiş, hem de gelin 19 Eylül pazar: 20 Vefa maçı. kat kafile Air France ile alelî1 tal ^ annıı^. Müsabakalarda form vaziyetinin yamsıra bariz hatalar da yapan kaİeci Hazım muhtemelen kadro dışı buakılacak ve Aliye yer verilecektir. Oyuncular ise bir ay içinde 8 maç. 20 antrenman yaptıklarını ve bitkin vaziyette olduklarını ifade etmektedirler. Kulübü kim idare ediyor? KAZAN \ NİYET VE KISMET DL$L\DlKLEttlMlZ fAUIİJ Hacettepe kendi sahasında deplâsnıan takımlanna puan vermiyor. Altaym formu puan almaya vetmez. Golcü forvatı ile Demirspor 2 puan almak İçin oynayacak. Ancak İzmirsporun beraberlik şansı var. Denk kuvvetlerin mücadelesi balinde geçecek olan maç, beraberlik vaad ediyor. Ancak Yeşildirck iki puan alabilir. Istanbulda deplâsman maçı oynayacak olan Altındağın tek gayesi tek puan almak olacaktır. İkinci ligin knvvetli ekipi Sanyer ülküspor karsısında maçın mntlak (avorisidir. Güneşspor kendi saha ve seyireisi önünde Kasımpaşa ile oynayacağı maçı î puan alarak kapayabilir. Topraksporun tek avantajı sahası ve seyircisi. Konyalılar galibiyet için mücadele edecekler. Knvvetli bir ekip olan Eskişehirspor maçın favorisidir. Ancak Karşıyakanın beraberlik şansı mevcuttur. Karagümrük deplâsman maçlarında puan alamıyor. Altınordu kendi sabasında galibiyet anyacak. Bandırmasporun favori oldugn bu karşılaşmada Manisasporun şansı yok denecek kadar az. tkinci ligin liderlifinde iddia sahibi olan tdman Yurda, maçın mutlak favorisidir. Bursasporun golcü bir forveti var. Samsunspor bütün avantajına rağmen puan alamaz. Bunyesindeki as futbolcularını kaybeden Taksimin Y. K. Emniyet karşmnda şansı yok denecek kadar az. Bankoluk bir karşılaşma. Adaletin bu formu ile puan alması çok zor. 2 tarafın gol yemiyen müdafası var. Beraberlik beklenen netice. ş geçirdiği krizin Polonya maç yap 3 büyüklerin madı milli takıma sirayet edecejp tahTürkiye Ümitler: 2 min edilmekte. Polonya kendi saB. Spor: 0 hasında favori. Hacettepe: Ankaragücü: Altay: Göztepe: Demirspor: PTT: İzmirspor: Fcriköy: Y. Direk: Toprakspor: Beylerbeyi: Güneşspor: Beyoğluspor: Karagümrük: AUındağ: Karagiimriik: Sarıyer: Petrolspo:r Ülküspor: Bandırmaspnr: Güneşspor: Beylerbeyi: Kasımpaşa: Karşıyaka: Toprakspor: Yeşildirek: Konyaspor: Burasspor: Karşıyaka: Kasımpaşa: Esk. Spor: Ad. D. Spor: Altınordu: S. Spor: Karagümrük: Altındağ: Bandırmaspor: Ülküspor: M. Spor: ç. İ. Yurdu: Sakaryaspor: Altınordu: Ç. İ. Yurdu: M. Spor: Samsunspor: Konyaspor: Bursaspor: Konyaspor: Altav 3 Demirspor İzmirspor Yeşildirek Beylerbeyi Beyoğluspor Altında? Sarıyer i.ı 10 : 14 10 01 III Ülküspor Güneşspor Kasımpaşa Toprakspor Konyaspor Karşıyaka Eskişehirspor Altınordu Karagümrük Bandırmaspor • Manisaspor Sakaryaspor Ç. İ. Yurdu Samsunspor • Bursaspor Y. K. Emniyet Taksim Adalet BASKETÇILER YUNANİSTANA YENİLDİLER Brindisi, ttalya 20 (A.P.) Üç milletin katıldığı ve 3 gün süren Birinci Güney ltalya Uluslararası basketbol turnuvasının son maçında Yunanistan Türkiyeyi 7368 (3225) yenmiş ve kupayı kazanmış tır. ttalya B takımı, turnuvanın üçüncüsü olmuştur. 02 20 13 MAÇI 1 EİŞİ BİLDİ YÜZME 750 şer lira prim aldılar Fenerbahçe galibiyeti Vefa câmiasmda âdeta bir bayram havası yaratmıştır, İdare heyeti futbolculara bu galibij'etten dolayı 750 şer lira prim vernıiş ve futbolcularrnı istirahate çekmiştir. Bu haita Ümit maçı ve konkurhipikler munasebetiyle lig maçlan olmadığı için Vefalılar haftayı Zonguldakta geçireceklerdir. Büyüklerde I.Y.İ. gençlerde Adalar ist. birincisi oldu îstanbul Yüzme Şampiyonası Finaileri, Adalar Su Sporları Kulübü havuzunda yapılan müsabakalarla sona ermiştir. İki gün devam eden müsabakalarda gençlerde Adalar Su Sporları Kulubü, büyüklerde ise İ.Y.Î. yüzücüleri büyük bir başarı sağlamış lardır. Şampiyonanın ilk gününde bayan gençlerde yarı.şan Nurhan Ergüden (G.Saray), 400 metre karışık ferdi'de 8.06.6 ile, 100 metre serbestte Nilgün Sökmen (G.S.) 132.1 iie yeni Türkiye rekorları kırarlarken haklı olarak alkışlanmış lardır. îkinci günde ise Adalar Su Sporları genç kız takımı 4;; 100 karışık bayrak yanşmda 7.38.4 ile Türkiye rekoru kırarak uzun zamandanberi yaptıklan çalışmaiarının B3evvalarını toplamışlardır. Vali Akı Altınayı ziyarct edecek Güreş sahasında İstanbulun en başarıh kulübü olan Altınayı Vali Niyazi Akı bugün ziyaret edecek ve kulübe gerekli yardımın yapılması için teftişten sonra ilgililere emir verecektir. Spor Totoda ilk sonuçlar .<öyle dir: 13 bilen 1 kişi • 12 bilen 26 kişi 11 bilen 333 kişi 10 bilen 2847 ki<=i. Türkiye Iiginde ATA SPORUNA INDİRÎLEN DARBE İHSi Takımlar Vefa Izmirspor Demirspor Beşiktaş Hacettepe Beykoz Ankaragücü Galatasaray Goztepe PTT İstanbulspor Fenerbahçe G. Birliği Altay Şekerspor Feriköv İlhami Tansel anıeliyat oldu Ankara Spor Yazarları Derneği Başkanı arkadaşlarımızdau tlhami Tansel, Işçi Sigortaları Hastanesinde bir ameliyat geçirmiştir. Arkadaşımıza geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz. Hlıll lnılll \ hl I lillıı 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 Galata Üntit Millî takımı Kilyosla kamna girdi Polonya ile karşılaşacak olan Ümit Millî takımımız dün Kilyos otelinde karnpa girmiştir. Kafile perşembe sabahı saat 10 da Yeşilköy'den kalkacak bir THY uçağı ile Viyanaya gidecek, oradan PAL uçağı ile Varşovaya geçecektir. Kampta bulunan 16 futbolcu baş antrenör Sandro Puppo'nun nezaretinde prcgrama uygun olarak hazırlanmaktadır. m g yıldanberi Fatih medresesinA f t d e faaliyette bulunan Fatih Güreş Kulübü, binaya îslâm Knstitüsüne tahsis için Vakıflar el koyduğundan kapanma tehlikesiyle karşı karş;ya kalmıştır. Dün bir basm toplantısı düzenliyen kulüp idarecileri, alınan karardan üzüntü duyduklannı belirtmişlerdir. Kulüp sözcüsü Tevfik Karab;,kuiübün serefii bir ır.azisi olduğıinu. 1936 Berlin Olimpiyatında altın madalya alan Yaşar Erkandan tutun da 1964 Tokyo Olimpiyat'.nda altın madalya alan Kâzım Ayvaz'a KULÜBÜ KAPATMAS1NLAR Taıihî Fatih Güreş kulübünde kadar Fatih Güreş Kulübünden yetîsen sampiyonlar bulunduğunu idareciler basm toplantısmda kamu oyundan yardım isteıken ifade etmiş ve şunlan söylemiştir: Yenişehir Yenimahalle TOTONUN YEDEK IYIAÇLARI •••••••••••••••••I •••••••••••••••• A 2. Türkiye ligî Polonya Spor Toloda 20 Tahmm Türkiye Altay İzmirspor Beylerbeyi Altındağ Ülküspor Kasımpaşa Konyaspor Eskişehirspor Karagümrük Manisaspor Bursaspor Taksim Galata Yentaıahalle 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 0 \ 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 I 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 2 1 2 Beyaz Grup Puan cetveli O GBM A Y P Bursaspor 3 3 0 0 8 0 6 Ad. D. Spor 3 2 1 0 4 2 5 Samsunspor 2 2 0 0 2 0 4 Toprakspor 3 1 2 0 3 2 4 Ejkîşehirspor 2 1 1 0 3 1 3 Karşıyaka 2 1 1 0 3 2 3 Güneşspor 3 1 0 2 8 6 2 Yeşildirek 3 0 1 2 1 4 1 Konyaspor 2 0 0 2 0 2 0 Kasımpaşa 2 0 0 2 0 3 0 Beylerbeyi 3 0 0 3 2 12 0 NOT: Yarıda kslan Kasımpa$a Karşıyaka maçı puan cetvelline ahnmamıştır. V Hacettepe Demirspor Yeşildirek Beyoğluspor Sarıyer Güneşspor Toprakspor Karşıyaka Mtınordu Bandırmaspor Sakaryaspor Samsunspor YK. Emniyet Adalet Yenişehir 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 f Türki Spor Yazarları İdare Heyeti toplantısı PUVANLI ŞAMPİYON Türkiye Puvanlı Atletizm ŞampiyonaTürkiye Spor Yazarları Idare Heyeti bu akşam saat: 18.00 de Basm sına Istanbuldan Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaradan Jandarmagücü, Sarayındaki Bürosunda toplana Ankara Atletizm takımlan katılacaklardır. Her dört ekib de çalışma«ak son olarak yayınlanan bil lara devam etmektedirler. Yukarıdaki resimde bu yıl pistlere çıkan #jri, Federasyonun tutumu ve pro ve gelişme gösteren ve gelecek yU ilkler arasına girmesi beklenen fesi hazırlanan 'Vzman kurslarO Ataköy Amatör Atletizm kulübünün ekibi « Bulunduğumuz kulüp lstaııbulda bütün yabancı sporculara Sösterilen tek güreş kulübüdür. Onun da kapatılması siires sporumuza indirilen en büyük darbedir. Kulübümüzün 100 bin lira kadar bir parası var. Bizi buradan çıkarırlarsa hiç olmazsa Evkaf tdaresi bize baska bir yer göstersin de oraya Kırmızı Grup Puan cetveli kendi paramızla bir antrenman saO GBM A YP lonn yaptıralım. Güreş, halter, boks Ç. İ. Yurdu 3 2 1 0 7 3 5 ve judo branşlannda faaliyet gös Karagümrük 2 2 0 0 3 0 4 teren ve şampiyonlara yuva olan bu Altınordu 3 2 0 1 5 2 4 Ban. Spor 3 20 1 5 44 kulüp aslmda kulübü de|il ata spo0 1 5 54 rumnzu baltalamaktadır. Vakıflar Petrolspor Altındağ 1 1 4 23 dan ve Belediyeden istediğimiz tek Alanisaspor 3 1 0 2 4 9 2 şey, blze bir yer temin etmeleridir. Sakaryaspor 3 0 2 1 0 3 2 2 0 1 1 « 1 1 Bo konuda ilçtililerden anlayış bek Beyoğluspor Ülküspor 3 0 2 1 1 3 1 beürüneJı Saııyar ri \ i h n 2 2 1 2 0 I 1 Çuk. Id. Yurdu 2 2 1 2 0 2 2 1 0 0 İ 1 0 ^^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog