Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

G. Saray Sion , F. Bahçe Anderlecht Kupa galiplerinde G.Saray Sion maçı Sion sahasında saat 21,15 de yapılıyor SARI • KIRMIZILILAR, BL GECE İÇİN SİONDA ÇALIŞIBLARKEN. F. BahçeAnderlecht karşılaşması Astrid sahasında gece saat 20,30 da oynanıyor MAÇ BİLETİ ALMAK İÇİN KUYRUĞA GİREN BELÇİKALILAR. 2 Ç SVICREDEILK RAUND. BELCİKADA SON SANS Otorite yazıyor Muhtemel kadrolar: Muhtemel kadrolar •••••••••§• jİİ Bülent Bahri, İsmet ••• ••• Galatasaray ne yapabilir? Eşfak AYKAÇ J Ahmet, Talât Yılmaz, H j[j Tıırafu Avhan* Metin* Ugiır llazınıPrii, İsıııailîiya, Ercan, A. Ihsan llyıiıı. llinıl. Yaşar, Senol. lİedim Ayduı DEMİRDAĞ bildiriyor RÜKSEL Avupa sampivon Kulüpler Turnuvası birinci tur r#van> maçında Fenerbahçe Anderlecht takımları bu gece saat 20.30 Briikselin 35.000 kişilik Astrid sahasında karşüaşacaklardır. İstanbuldaki ilk maçta Anderlecht ile «olsüz berabere kalan Fenerbahçe takımı önceki geceyi Pariste geçirdikten sonra dün saat 14J30 da Brüksele gelmis ve doğru Astrid sahasına jriderek antrenman yapmıştır. üral flYBERK bildiriyor S •••• •••* ıkardığı oyunlarla, kuv\etli bir takım mı, layıf bir takım mı olduğu yolunda kesin bir kanaat uyandıramayan Galatasaray, bugün, Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasının ilk maçını, F.C. Sion'a karsı oynuyor. İsviçreli rakiplerimiz hakkında fikir yüriitecek kadar etraflı bilıji sahibi değiliz. Ancak, duyduklarımıza kıyasen, F.C. Sion orta karar bir Avrupa takımı... İON Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasının ilk maçı bu akşam burada Türkiye saatiyle 21.15 de Sion Kulübünün 35.000 kişilik stadında Türkiye Ki'fc Şampiyonu Galatasaray ile Isviçre Kupa şampiyoı u Sion takımları arasında o>nanacaktır. Her ik ekip de Sionda bulunmakta ve son ça ışmalarını tamanv lamaktadıriar. B METİN DİNLENİYOR Galatasaray takımı, Sion'a geldiğinden beri ikinci haf'f çalışmsEim dün akşam maçın oynanacağı stadda yapu. Teda^sine devam eden ve dinlenen Metin, bu çahşmaya hatılmadı. Sazıkırmızılı teknik direktör Gündüz Kılıç, ekipi taT. oİ3rak açıklamamakla beraber, bu akşamki maça Galatasaraym muhtemelen: Bülent Bahri, İsmet Naci. Ahmet. Talât Tılmar. Turan. Ayhan. Metin; Vğur. tertibinde çıkmast beklenmektedir. Bu sebeple, müsabakayı. orta karar bir Avrupa takımı ile Galatasaray arasındaki bir maçın ne olabileceği açısından incelemeğe çalışacağız. Şahsen. Galatasarayı. meselâ bir Vefa mağlubiyetinin akla getirebileceği kadar zayıf bir takım olarak, gormüyorum. SarıkalıKırmızılar, müdaiaada, elenıan itibariyle biraz kifayetsiz yorlar. Ancak, 4 + 2 + 4 ün nıüdafaaya taalluk eden hizme'lerini iyi dğrenmis oldukları için. bu müdafaa zaafı büyük ö'lçüde ortadan kayboluyor. Buna mukabil, takunm hücum gücü hatırı sayılır bir kuvvet... Fırtına gibi bir sagaçık, ortada, golü kolay bulmak alışkanlığında, vurucu bir adam, biri çok teknik, diğeri dağıtıcı öteki hücum elemanlan ve bunlarm arkasındaki akıllı «iki > si ile Galatasaray daima netice alabilecek bir takım. Böyle bir takıma. kanaatimce, orta karar bir Avrupa takımı karsısında şans tanımak lazımdır. Şahsen çok gollü bir maç düşünüyor ve bunun. Galatasaray için. beraberlikten daha kötü bir neticeye bağianacağına ihtimal vermiynrum. Bugünün akşamında, tahminimizden de iyi bir neticenin haberifli almak ümidiyle, SarıKırnmılılara en iyi şansları temenni Mİerton. Sarı Lâcivertlilerin çalışmasında Özer bir sakatlık geçirmiş ve bu futbolcunun takımda yer alma ihtimali zayıflamıştır. Düşünülen son tertip: Kati olmamakla beraber Fenerbahçe'li idareciler, Sarı Lâcivertlı takımm Anderlecht karşısında şu şekilde yer almasmı düşünmektedirler. Hazım Şükrü, Ismail Ziya, Ercan, A. Ihsan Ogün, Birol, Taşar, Şenol, Nedim. Anderlecht Bu geceki müsabakada kendini peşin favori gören Belçika şampiyonu Anderlecht takımı oyuncuları maçı açık farkla kazanacaklarını belirtmektedirler. Pazar günkü lig maçmı 20 kazanan MorBeyazlılar son çalışmalannı dün antıenörleri Sinibaldi'nin nezaretinde japmışlardır. Anderlecht takımı bu geceki müsabakaya kuvvetli bir ihtimalle şu şekilde çıkacaktır. Trappeniers • Heylens. Cornelis • Hanon. Kialunda. Plaskie • Bergholz. Jurion, Stock man. Van Himst, Puis. Anderlecht kulübünün yaptığı müracaat üzerine bu geceki karşılaşmayı televizyon vermiyecektir. Bu duruma çok üzülen Belçika halkonuşan bir sporsever: Telefoto : Brüksel İstarlbul kı adma olan San • LâcİTertliler Brüksel'in «Anderlecht bir kaç bin frank fazla kazanmak için 10 milyon Belçikalıyı bu maçı seyretmek zcvkinden mahrum bıraktı. Ben yenilmelerini arzu ediyonım» şeklinde konuşmuş tur. Anderlecht'in bu kararı üzerinp stadın önü tamamen dohnuş ve büetler 10 60 Iira arasında satılmaya başlanmıştır. Brükserden notlar Ulüğ ile Hold münakaşa etti BRÜKSEL Fenerbahçe futbol takımının Anderlecht ile yapacağı maça gelişi bir hayli hâdiseli oldu. Bir gün önce uçak kaçırmak yüzünden Paris'te kaisn Sarı Lâcivertlilerin Brükseî'de toplanır toplanmaz bir mü him olay daha başlarına geidi. Antrenör Oscar Hold ile Kulüp başkanı İsmet Uluğ havaalanında sert bir münakaşaya tutuştular. İngiliz antrenör Hold, Fenerbahçeli futbolcuları antrenmana gotürmek istiyor. İsmet Uluğ i>e. kafilede bulunanlann yorgun olduklarını ileri sürerek Çalıjmanın yapılmasına engel olmaya gayret ediyordu. Bir ara Uluğ. futbolcuların otele götürü!mesini söyledi. Fakat Oscar Hold. Eğer Fenerbahçe'li futbolrular otele giderlcrse, bende takımı bırakıp geri dönerim» dedi. Bunun üzerine araya girenler oldu ve tarafların anlaşmalarıyla biraz gecikerek antrenmana gidilmesi sağlandı. Böylec? de, antrenör dediğini yaptırmış oldu. •:'< :V * KAKEMLER Müsabaka>i idare edecek olan Italyan Federasyonuna bağlı A. Augustini, M. Fulvio, G. Acarnese hakem üç'ü«ü geç vakit Sion'a geldiler. SİON TAKIıMI Sionlu idareciler, takımlannı bir haftadan beri dev?n;iı kontıol altmda bulundurmaktadırlar. İsviçre Kupa S?mpiyonunun bu akşamki maçta kuvvetli bir ihtin.^lîe: Vidiniç .IUIIRO. Roesch Mantula. Schaller. F.schma? n Stokbauer, Desbiolles. Quentin. Gasser. Meilli şekhnde yer aiması beklenmektedir. Tak'.mın sağ hafı ayn» zınsnda ekipin antrenörü bulunmaktadır. Ekipte son müsabakslarda göz do'.duran kaieci ve sağ haf Yugoslavdır. Oyun iki haf ve santrfor üzerine kurulmaktac:.r İsviçre ekipi, sahasında kendisioi favori saymak BUTUN ŞARTLAR \ğ' i FENERBAHÇENİN \ f ALEYHİNEL. Sadri USUĞLU iffi • ••a ÇALIŞTILAR Bu gece Anderlecht ile karşüajacak Astrid stadında çalışırlarken görülüyorlar. HAVA AÇTI İki gündür bozuk olan hava açtı ve yağmur dindi. Meteoroloji İstasyonları. havanın bu akşam da açık olacağını bildirdiler. Tahminler :utarsa maçı 20.000 kisiden faz'.a seyirci tâkip edecek. Garip bir kararî SON MAÇLARI Biiindiği gibi Sion takımı son iki maçında iyiye yakın bir oyun çıkar mış Chaux de Fond'u 21 yenmiş, son maçta da Granges ile 22 berabere kaîmıştır. Mer lıiııiıiliT L lıtNİnriirnM Hakemler İngiliz Bu geceki revanş maçını Grawford adında bir İngiliz hakemi idare edecektir. İlgililer Grawford'un Fenerbahçe antrenörü Oscar Hold ilp çok yakın arkadaç olduğunu söylemişlerdir. eykoz karşısında beklenmedifc bir mağlubiyet alan Beşiktaş futbol takımı bu hafta İstanbulspor ile yapacağı maç için ilk çahşmasını dün öğleden sonra Şeref stadında yapmıştır. SPAYİÇ, OYUNCULARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ Antrenmandan evvel oyuncularla bir görüşme yapan antrenör Spayiç, Beykoz maçının kritiğtni yaparak kötü oynıyan oyunculann dikka •••••••••(•••••••••••••••••••••••••••••••••«'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••>^* tini çekmiştir. Bu arada bazı oyun••••••••••• •••••••aaaa •••••••«••••• ••••••••• •••••••• jıııtiıııııııııtiMiı«tıııııııntitı • • • • * " .•••> culann gece hayatlarını düzenlemediklerini belirten antrenör Spayiç, bu oyuncular hakkırıda hazırladığı raporu dün gece toplanan idare he yetine vermiştir. YUSUF VE SANLI DİNXENDİRİLECEK Son Beykoz maçında formsuz gözüken Yusut ve Sanlıya antrenör tarafmdan bir müddet izin verilmiştir. Spayiç. bu harekerinin sebebini Yusuf ve Sanlının dinlendirilmesi ile açıklaraıştır. Bu durumda Yu19 eyluide Sofyarun 3 kilometre suf ve Sanlı bu hafta takımdaki yer yakııundaki Pançerevo göiünde lerini alamıj'acaklardır. yapılacak olan uluslararası kürek Antrenör Spayiç bu hafta takımbirinciliklerine katılacak olan küda Suat ve Fanık'a yer vereceğini rek takımımız bugün otobüsle Bul açıklamıştır. Bu oyuncular Sanlı ve ga/istana gidecektir. Yusuftan boşalan yerlerde oynıyaDün Türkiye Spor Yazarları Der caklardır. neğindç basm toplantısı yapan Fe anıma her i$ gönül arzusu ile olmuyor ki. Büyük transferler, ;|j büyük iddialar ve hudutsuz beyanatlarla mevsime giren j F. Bahçe her geçen gün geriye gitti. Bunun nedeni bugünkü ko j numuz ile ilgili olmadığından şimdilik üzerinde durmayalım. Be • şiktaş maçında Şerefin sakatlanması ile baslayan bocalama hâlâ | devam ediyor. Bir Serefin yokluğu ile koca Fenerbahçenin bu ka : dar sarsılmaması lâzım eelirdi. • Burada seyrtttiğimiz Anderlecht bir beraberlik için oynadı • ve istediğini rahalça buldu. Yalnız teknik yönden değil. kondisyon | fizik ve moral bakımuıdan da bariz üstünlüklerine bir de alışmış ! oldukları çün saha ile seyircilerinin desteğini de ilâve edersek j kolayca favori oldukları meydana çıkar. ! F. Bahçe bu gece yenmekten ziyade yenilmemek için oyna : yacak. Kapalı bir müdafaa ile fırsat bulursa kontrataklardan fay : dalanması gerekir. Zayıf takımlar karşısmda bile gol kısırlığı : kinde bulunan SarıLâcivertlilerin bu gece rakibuıden fazla de j ğil de eşit gol çıkarmasını beklemek iyimserlik olur. Bilhassa son ] İstanbulspor mağlubiyetinin verdiği moral çöküntüsünü de düşü ! nürsek Allah Fenerbahçenin yardımcısı olsun dememiz gerekir. • Gerçi bu yazım moral vermekten uzak ise de futbolcular bu yazıyı maçtan e\^el okuyamıyacaklaıına göre farketmez. Kııpa finâlinde Feneri mutlak favori gösteriıken yanılmıştım. İnşallah •••••••••••••*•••••!••••>•••••>••••••••••«•••••«•••••••••t|•••••••••t•••••>•••!••••••••*••••k*** yine yanılırını. »•••••*•••• !•••>••••••••••:•*••••••••••»••••••»••»•••••••••••••••••••»••••»••••»*•••••!• ••••h*** B B u akşam bütün göniillcr Fenerbahçenin elenmemesini ister, ve Yusufa bir B iii \iiıılı lıiıııltiırliinı ıjiri'iııivıır 2223 ve 2526 Eylül tarihleri arasında Dülmabahçe staümda yapılacak olan ve Türkiye, Buîgaıistan, Romanya, Yugoslavya ekiblerinin katılacağı Istanbul Uluslararası Konkurhipik müsabakalarının hazırlıkları ilerlemektedir. Bu müsabakalarda millî binicilik ekibimizi su •eiemanlar temsil edecektir. Asil Doktoroğlu, Kemal Öncü, Engın Mirel, E. Sarıçoban. Atı olmadığından yarışamıyacak olan beynelmilel binicilerimizden emekli süvar Albayı Saiıh Koç, sivil ekip şefliğine getirilmiştir. Binicilerimize uluslararası müsabakalara daha iyi hazırlanabilmeleri için Istanbul Süvari Okulunun manei sahası verilmiştir. Uluslararası müsabakalara gelecek yabancı ekiplerden başka İstanbul Athspor Kulübü, Isianbul Binicilik Kulübü, Öncü Binicilik Kulübu ve Sipahi Ocafı ekibleri de katılacaklardır. ASKER BİNİCİLER, MÜSABAKALARA SOKULMUÎOR II nci Ulusiararası îstanbul Konkurhipikle :iııe Kara KKuvvetleri Süvari Dairesi, asker binicilerin girmesine müsaade etmemiştir. İlk îstanbul konkurhipiklerine giren ve başarı kazanan asker binicilerin bu konkurhipiklere sokulmamala rına sebeb olarak Süvari Dairesi Başkanı General Fuat Inal. kon kurların uluslararası ve millî bir mahiyet arzetmediğ'ini göstermekte ve iddia etmektedir. Netice ne olabilir? Bu geceki karşılaşma iki takım için de büyük önem taşımaktadır. Ancak Anderlecht saha ve seyirci avantajı yarunda teknik üstünlüğü ile de maçın favorisidir. Fenerbahçenin tur atlıyabilmesi maçı kazanma ihtimali en iyimser şekilde 1o 15 den fazla değildir. İki taraf da maçı kazanmak için açık oynıyacağından beraberlik ihtimali de ancak °o 25 olacalrtır. siire i\iinıliiiı 2 takımın son maçları 8 Eylülde iki takım Istanbulda yaptıklan maçtan sonra kendi mem leketlerindeki lig maçlannda birer müsabaka yapmışlardır. Fenerbahçe İstanbulda tstanbulspor ile yaptığı karşılaşmayı 2 1 kaybetmiş. buna karşüıîj Anderlecht burada Marinois ile yaptığı maçı 2 0 kazanrmshr. Fenerbahçenin İstanbul'dan ha reket ettikten sonra Brüksel'p selişi doğrusu şimdiye kadar hiçbir kafilede görülmedi. Paris'le butün kafileyi alacak bir uçak bulamıyan Sarı Lâcivert Iilerden. önce Londra'dan gelecek olan karısını karşılayacak Oscar Hold Briiksel'e indi. Daha sonra futbolcular ikinci kafilr olarak geldiler. En sona da Şeref ile idarecilerden Erdal Kocaçimen ve Ahmet Erol kaldı. •k :V * BİR ZAMANLAR 2 nci Uluslaıarası konkurhipiklere bu defa asker biniciler giremiyecek. Millî takıma en fazla binici veren asker binicilerin bu müsabakalara sokulmaması garip karşılandı. Corriere Dello Spor: llıılıiiiriMiiıiii üidivurlar hazionun geleceği Bartu'nun elindedir Refet ALTINDAG bildiriyor Basketçiier gittiler 17 18 Eylül tariiıleri arasında ttalyanın Brindizi şehrinde yapılacak olan Basketbol Tumuvasına katılacak olan basketbol millî takımımız dün sabah otobüsle İtalyaya hareket etmiştir. Maçın oynanmasından bir gun önce İsviçre'nin mühira gazetcîerinden La Lanterna'nın yazdıkları Anderlecht için pek iyi seyler değil. Gazetenin bildirdiğine göre, antrenör Sinibald: i!e futbolcular arasında anlaşmazhk ve soğukluk çıkmış. Buna da futbolcuların müdafaa sistemiyle oy namaya kalkmaları sebep olmuş. Söylenene göre antrenör Fenerbahçe maçından sonra takımdan ayrılacakmış. derasyon Baskanı Efdal Nogan şun ları söylemiştir: Müsabakalara 2 tek, 2 çifte, 2 ;" tek dümencüi. 2 tek dümencisiz ve ' 4 tek dümencili branşlarında gireceSiz. Rakiplerimiz çok kuvvetli. Nitekim Yugoslavlar, Avrupa şam piyonasında finalist olmuşlar, Bulgarlar ise dömifinale kadar yükselmişlerdir. Rumenler ise bizden, çok daha üstündür. Ayrıcâ doğu Almanya ekibi de müsabakalara en kuvvetli ekibiyle katılmaktadır. Takımımızı bu müsabakalara Alman antrenör Lothar Freveişan yanşmalardan ümitli olduğunu söy lemektedir. Bunca yıl kürek sporunda gereken hamleyi yapamamamızın sebe bi, çahşacak bir parkurumuzun olL mamasıdır. Fakat Ataköy il« Yefilyurt arasındaki bir sahada bir kürek parkuru yapmak için teşebbüse geçtik. En büyük arzum bu tesisin temelinin atıldığını görmek EFDAL NOGAN (Akıntıya kürek...) Federasyon başkanı daha sonra takımları açıklaraıştır. Tek: Erdinç Karaer (A.Hi.=ar1 2 çifte: Kemal Çıpa, Kemal Yüce (Herek») 2 tek dümencili. Dümenci Adem Deniz (A.Hisar) Mehmet Yavaş, Ahmet Boysan (G.Saray). 2 tek dümencisiz: Kemal Hoşgör, Günav Kalaycıoğlu (F. Bahçe). 4 tek dümencili: Dümenci Adem D^niz, Ferruh Manaf. Bülent Tamatan. Ne.iat Dolay. Şukrü Kâzım Bayülken (F.Bahçej ROMA Lazio'nun Torino'da. Torino i!e 22 berabere kalması ve bu maçta Can Bartu'nun çıkardığı oyun. İtalya spor çevrel^rinde hâiâ günün konusu olmakta devanı etmektedir. Spor basınında çıkan yazılara EO re Lazio'nun başarısında en büyük payın Bartuda olduğu belirtilmekte ve Corriere Deilo Spor, aynen >unları yazmaktadır: « Torino maçını gördükten sonra sunu ifade etmek yerinde olur ki. Lazio'nnn geleceği Bartu • nun elindedir. Bartu Torino maçıu daki ovununn devam ettirdiği müddetçe Lazio kurtnluş için de • çil, dereceye girmek için miicade1. KOŞU: Favori: Kaytas, Pîâse: le edecektir.» Uğur Filiz, Sürpriz: Tireli Öte yandan Lazio'nun antrenörü 2. KOŞU: Favori: Mülüh, Plâse: Mannocci ise şunları söyîemekte Afşin 3. KOŞU: Favori: Karamehmet ekü dir: « Bartu, formnnda degil, diye risi, Plâse: Bozkuıt Buruğhan, Sürp ovnalılmak istenmiyor ama, ben riz: Ökkeş olduğum müd4. KOŞU: Favori: Zorro, Plâse: takımdan mes'ul detçe, Bartu tıkımdan eksik olmıPrudunce lrma la Douc 5. KOŞU: Favori: Özberk, Piâst: yacaktır.» Berrak Bibi, Sürpriz: Es İtalyan liginin ikinci hafta maç6. KOŞU: Favori: Hayber, Piâse: lanndan sonra. Bartu'nun takımı Destur Lazio, 2 puvanla 8. durumdadn 7. KOŞU: Favori: Haluk. plâse: I.iderîisi i=e 4 pııvsnia Boioena ve Özgül Kıymet, Surprız: Bucalu Napoiı takımları pavla^naktadır. Spor Totoda 11 bilenler 46 bin Iira alacaklar ANK.%R4 SporTotoda beşinci haftanın kesin sonuçları belli olmuştur. Tasnife göre: 11 bilen 13 kişi 46.408.50 Iira, 10 bilen 219 kişi 2.754.50 Iira alacaklprdır. ^H^aMflaeoce^Taal VELİEFENDI'DE SporToto üvnayanlara yardım etmeh sayesıyle <(Jumnurıyet) kendınr mabsus bo tabmine ber hafta yer vermektedır Turkiyede yayınlanan 8 gundelik biiyük gazetenin tahminlerinİD bu ortalamasının yanına; özel olarah (Cumhurıyet'ın) tahmıninî eklemeği ayjrun buldnk. Oknyucnlanmıza bn davranışla hizmet edecegimizi amuyoriu. Takımlar Beşiktaş İstanbiLİspor Gaiatjsaray • Bevkoz Fenerbahçe Vefa Aniaragaci i Hacettepe Şekerspor Gcnclerbirliği Demjrspor PTT Göztepc Altay İzmirspor Fenköy Güneşspor Beylerbeyi Petrol por Sarıyer Altmordu Sakaryaspor Esk. Spor • Ad. D. Spoı Konyaspor Bursaspor Karagüınrük Altındağ Karşıyaka • Kasımpaşa Bandırmaspor Ülküspor 1 7 7 7 0 6 Ümitler bugün S. Spor ile oynuyor 2 2 4.5 70 55 70 Tah. C.Tah. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 BUGÜN 3 6 A 10 1 10 1 7 7 4 o 3 g 7 3 7 7 4 6 7 3 g 1 5 2 i 5 3 75 40 55 100 70 60 90 60 55 50 90 80 1 02 0 1 3 7 1 0 1 1 2 5 7 1 7 2 1 1 1 10 02 1 1 2 0 1 26 eylül Polonya'nın Lübin şehrin. de Polonya Ümit Takımıyla karşıla. sacak olan Ümit Takımımız bugün saat 14.30 da AU Saml Yen Btadında Beyoğluspor İle bir hazırlılc karşılaşması yapacaktır. Bu müsabakadan sonra seçllecek olan 18 kişlllfe futbolcu kadrosu hareket günfl olan 23 ey. lüle kadar KUyos otellnde kampa alı. nacaktır. Ümlt Mllll Takımı 23 eylülde şehrl. mizden hareketle Roma . Vlyana yo. luyla Varşova'ya gldecek ve oradan d» otobüsle Lübtn'8 Beçllecektlr» 1 !••••••••••••••••••••• TOKYO Japonyanın kıg sporlan merkezi Sapora 1972 Kış Olimpiyatları için »daylığııu büdirmiştir. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog