Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURtYET 15 Eylul 1965 '. ORHAN KEMAL 46 Semft kadına dudak büküp, tdris beye döndü: Ne raman gelecekler acaba? Kocaman elli, kocaman ayakh adam kaba kaba güldü: Teftişleri ne zaman sona ererse! Tam bu sırada kapı sertçe açıldı, yimıi yaşlannda bir genç içeriye bomba gibi girdi: Valdânım, haydi, tüyüyoruz! «Müfettis bey»in çizgili kahveren gi kostümünün kumaşındandı elbi sesi. Ceketinin sol yakasında bir hukuk rozeti taşıyordu. Gözü birden Semâ'ya ilişince sâfi dikkat ke silmiç, kulaklarma kadar kızarmış ü. Genç kadm da ona bakıyordu hayretler içinde. Hem tıpkı tıpkısına «Müfettiş bey>in bir başka modeli, hem de çok yakışıklıydı. Üsteük kapkara bıyığı da tıpkı tıpkı sına «Müfettiş bey»e benziyordu. İçeri girerken: « Valdâmm, haydi. tiiyüyoruz!> demişti. Sakm «Mü fettiş beyin» oğlu, gudubet kadm da «Müfettiş bey«in eşi olmasındı? Gudabet kadınsa şu, az önce sorusunu karşılıksız bırakan şırfmtı ya bunu anlatmak lstiyordu. Oğluna: Beyban gene kayıpiara karış tı Tunç, dedi. Arıyan anyana! Genç kadın anlamıştı: Siz hanımısınız galiba? Başka sahibi çıkmazsa.. O halde özür dilerim hamfendi. Bana, bekâr olduklarmı söylemişlerdi... Kocaman elli, ayaklı adam gene lâfa karıştı: Ah Müfettiş bey ah! Bir başkası: Sakm evlenme falan teklif etmi? olmasın? Genç kadm birden genelleşiveren matrak konuşmadan rahatsız olmuş. şaşırmıştı. Bir süre dinledi. Erkek değil mi? Neden etmesin? Yoo.. arkadaşım yamandır! Kulağı kesüdikten sonra daha da yamanlaştı! Semâ ağlıyacak kadar hırslı, gu dubet kadına: Bir dakika müsaade eder misiizn hamfendı? Gudubet kadm merakla kalkarken, genç üniversiteli: Bizim moruk gene baltayı taşa vurdu gibime geliyor! dedi. Kocaman elli ayaklı: Babanın zenaatı oğlum! Köşeden kupkuru biri: Yahu, dedi, fazla uzadı bu se fer. Gelecekse gelse de... Dalgamıza baksak, diye iskemlesinde kımıldandı tahsildar yapılı daha bir başkası. Kocaman elli ayaklı adam, genç üniversiteli'ye: Çıkıp baksana ananla ne kor.uşuyor kan? dedi. Üniversiteli çıkacak oldu, vazgeçti: Boşver. Niye? Kocakarı sevmez sırnnın öğrenilmesini! Gerçekten de, Semâ, gudubet kadına, yâni Kudret Yanardağ'ın, paşa soyundan gelmiş eşine, onu öfkeden kudurtup çıldırtacak sırrı veriyordu: O Anadolu il'irıde, bir otelcinin evinde tanışmışlardı. Hani söylemesi ayıp ama, kaza, kader kurbanroldu mu insan, ba şına gelenler pişmiş tavuğun bile başına gelmiyordu. Aslına bakılırsa o da, Istanbul kıyı manallelerinden birinin aşı boyalı bir evinde dünya'ya gelmiş, okullara gitmiş, sonra da deli gençlik, kendini bir san saçlı, mavi gözlüye ziyan ettirmişti. Bütün bunlar da bir şey değildi belki. Baştan çıkanın önüne düsen, yol göstermekten dem vuranı çok olurdu. Önce akrabalar, sonra komşulann uçarı hovarda oğlanları... sesi de güzeldi azbuçuk, genel eve düşeceğine, okuyucu olmağa karar vermiş, Anadolu'ya turneye çıkan truplardan birine katılmıştı. İşte o sıra tanınuştı otelciyi. O da, tıpkı tıpkısına eMüfettiş bey» gibi, bekâr olduğunu söylemiş, ahp evine götürmüştü. Sonradan öğrenmişti adamm evli olduğunu ama, iş işten geçmiş, çâresiz adamın boyuyla beraber çocuklar ye tiştirmiş kansımn Ustüne kuma olmuştu. Aylar geçmiş, her gün hır gür.. derken bu «Müfettiş bey» bir gece evlerine misafir gelmiş, durumu öğrenince işe karışmış, otelcinin nikâbiısına bir türlü, ona bir türlü, otelciye de bir tür1U... Hani almmasın hanımefendi ama, kocas: bir parça... Gudubet kadının genç kadına kanı kaynayıvermiş, aklından «Ah ret kardeşi», komşu «Ebe Hayriye» geçmişti. Kaç vakıttır genç, güzel, eli yüzü düzgün bir tane bulalım deyip duruyordu. Hazır ayaklanna gelmişti işte! Ne almacağım şekerim, dedi. Bilmem mi ben gütüğum domuzun huyunu? Boylu, poslu, yakışıklı ama... Bakma boylu posluluğuna, yakışıklılığına... Sır verircesine fısıldadı: Ben ondan daha erkeğim! Genç kadmm gözlerinin içine öy Ie bir baktı ki, genç kadın azgın bir erkeğin bakısıyla karşılaştığını sandı bir an. O gece bileziklerimle küpelerimi teslim ettim ona. Otelcinin karısından da, bana verilmek üzere kadının bilezikleriyle küpele rini, bilmem kaç lira parasmı almış, sözde bana verecekmiş. Hîiiç. Ortalardan silindi gltti. Onun için, siz mâdem eşisiniz... Gudubet kadın: Hiç merak etme şekerim, de di. Ben her şeyleri tereyağmdan kıl çeker gibl hallederim. Yarı açık yanhane kapısına gitti, seslendi: İdris efendi! Efendim? Bir dakika gelir misin? Gözleri cin gibi parlıyan tdrıs, n.avi kravatını düzelterek geldi. Gudubet kadın onunla içli dışhydı. Tabî Kudret Yanardağ bilmiyordu bunu. Buyurun, dedi tdris. Semâ hanımın gelip yazıhanede Kudret'i aradığını kendisine sakın söyleme! îdris merakla: Niçin? Bizim gemi aslanı gene dolap çevirmek isteyecek bana kalırsa! Ne gibi? Şimdilik bırak ne gibisini. Sonra anlatırım. Duydun mu? Semâ hanımın gelip onu aradığını söyleme. Arkadaşlarına da söyle, onlar da kaçırmasınlar ağızlanndan. Oldu mu? Bâşüstüne, dedi tdris. Sonra oğluna seslendi: Tuuunç! Genç üniversiteli yazıhanedea fırladı: Hoop! Semâ ğülüverdi. Ne şeker ç o cuktu! Annesi: Haydi gidiyoruz.. tçerdekilere toptan bir « Allahaısmarladık çocuklar!» dedikten sonra, çekimserlikle dikilmekte olan genç kadına: Haydi şekerim, dedi. Yürüsene! Semâ şaştı: Ben de mi? Nereye? Bize gideceğiz! A a... Neden? Tunçla karşılaştı bakışları, ye> niden kızardı. Gözlerini önüne indirdi. Sonra: tyi ama, eşyalarım... Hangi otelde? Tepebaşı'nda. tsmini unuttum.. Zarar yok. Atlarız bir takslye, alırız eşyalarını, sonra doğruca bize. Çünkü sen bana çok lâzımsın. Bizim domuz müfettiş, al tmların üstüne yatacak gibi geliyor bana! Genç kadını elinden çekti, üçü, merdiven karanlığma yürüdüler. tdris dirseklerini masaya dayamış, yüzünü avuçlarına almış, gidenlerin ardından bakıyor, «Müfettiş bey»i i düşünüyordu: Nasıl olsa dönüp, dolaşıp gelecekti. Tilkinin kürkçü dükkânına yolunun enikonu düşmesi gibi. Gelecek, kafasmda kimbilir neler parçalanacaktı! İçini çekti. Kocaman elli, ayaklı adam tŞ VE İŞÇİ HABERLERİ gazetesini ağır ağır katlayıp geniş tahta masanm bir kıyısına bırakıyor, bir başka arkadaşı bantlıyor, daha bir başkası da abone defterindeki adreslere göre, bantlann üzerlerinl yazıyordu. (Arkssı T»T) AYŞE İLE ALİ I S T A N B I L 6.25 Açıhş 6.30 Günaydın 7.00 Türküler ve oyvm havaları 7 30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 îstanbuida bugün 8.00 O.vun havaları 8 15 Küçük lîânlar 8.20 Bu sabah sizinle 8 40 Sarkılar 9 00 Gitar soloları 9.15 Türküler 9.30 Kadın ve w 9.50 Sizin için seçtiklerimiz 10 10 Mustafa Kovancıdan şarkılar 10.30 Kısa haberler ve küçük ilânlar 10 35 Şarkılar 10.55 Konçerto saati 1120 Dikkat trafik 11.25 Sonat saati 12.00 Türküler 12.20 Radyo hafif müzik orkestrası 12.35 Küçük ilânlar ve hafif müzik 12.40 Alâettin Yavaşçadan sarkılar 13.50 Haberler ve hava durumu 13.20 Hafif şarkılar 13.30 Bir reklâm 13.40 Orkestra müziği 14.00 Türküler 14.15 Dilimiz Türk çe 14.35 Fizik 15.00 Kıs» haberler. kapanış. 16.55 Açıhş 17.00 Sonat saati 17.00 Fischer Diskau söylüyor 17.20 Turan Enginden türküler 17.40 Çocuklar için 18.00 Yurdun sesi 18.25 Küçük ilânlar 18.30 Hafif müzik 18.40 Orhan Senerden şarkılar 19.00 Heklâmlar geçidi 20 00 Haberler ve hava durumu 20.40 Küçük ilânlar 20.45 Spor gazetesi 21.00 Ayiâ Büyükatamandan şarkılar 21.20 Bitır.ez tukenmez Anadolu 21.30 Küçük koro 22.00 Heklâmlar geçidi 22.40 H»fif müzik 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Otuz dskika caz 23.30 Plâklarl» hâtıralar 24.00 Kapanıs. İSTANBUL tL RADYOSU 17.57 Açılış 18.00 Müzikli dakikalar 18.30 Türkiyeye hoşgeldiniz 19.30 KJâsik Batı müziği 20 00 Türk yorumculan 20.15 Flaklar arasında 21.00 Opera konseri 22.00 Caz saati 22.30 Sololar 22.45 Hafif Batı müziği 23.00 Oda müziği 23.30 Dans müziği 24.00 Çeşitli müzik 1.00 Kapanış. A N K A R A 6 25 Açılış 6 30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müziği 7.30 Beş ses, beş sarkı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8.00 Sabah kor.seri 8.15 Küçük ilânlar 8.20 Her telden 9.00 Mclodiden melodiye 9.30 Ev için 9.50 Sevilen ınelodiler 10.05 Dikkat. trafik 10.10 Sarkılar 10.30 Kısa haberler 10.3.İ Karışık müzik 10.45 Bando müziği 11.00 Neşet Ertaslan türküler 11.15 Sarkılar 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs s.ir.'i 12 25 Küçük Uântar 12.30 3ark ıaj TürküJer 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Öğle konseri 13.45 Aynur Gürkan ve Yüksel Alpdogandan türküler 14 00 Çocuk bahçesi 14.15 Dilimiz Türkçe 14.35 Fizik 15.00 Kısa haberler, kapanış. 16.55 Açıhş 17.00 Hüseyin Gökmenden şarkılar 17.20 Caz sanatı 17.45 Gençlik saati 18.00 Küçük konser 13.25 Küçük ilânlar 18.30 Yurttan sesler 19.00 Reklâm urogramları 20 00 Haberler ve hava durumu 20.40 Küçük ilânlar 20.45 Uykudan önce 20.50 Müzeyyen Yıldızdoğandan şarkılar 21.10 Silâhh Kuvvetler saati 21.25 Sani.ve Candan türküler 21.40 Bir konuşma 21.55 Fikret Kozinoğludan şarkılar 22.15 Genç şöhretleri tanıyalım 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Geçen mevsimin konserleri 23.45 Gece yarısma doğru 24 00 Kapanıs. ANKARA İL RADYOSU 17.57 Açıhş 18.00 Plâklar arasında 18.30 Diskoteğimizden 19.00 Oda müziği 19.30 Brian Hyland söylüyor 20.00 Günün melodileri 20 30 Ankara radyosu Madrigal korosu 20.45 Saadet İkesustan eski Aryaîar 21.00 Batıya Bakış 22.00 Gece konseri 22.45 Müzik sesleri 23.30 Dünya daıısediyor 00.30 Geç yatartlar için 1.00 Kapanış. konu ve resim: Ayhan Başoğlu ADSIZ KAHRAMAN • Bundan sonra ücümiiz «takım çalışması» yapa cağız. Fikirleri ben bulacağım, siz tatbik edeceksiniz!... Belediyelerin ve Resmî Teşekkiillerin Nazarı Dikkatine Fiımamızm ihtiraında ve yeddi vahidinde bulunan on sene garantili PERMODİD GAZLJ veya HİFOKLORİDLİ SU KLORLAMA cihazlarını piyasaya arz etmiş bulunmaktadu:. 1935 te münteşir Hijiyen kanununda «AMMEYE MATUF İÇME VE KÜLLAKMA ŞULARININ MUTLAKA DEZENFEKTE EDİLMESİ MECBURİDİR» kaydı ile sularuuzda her an görülmesi tabü olan KOLİ BASİLLERİNİ ve dolayısiyle bundan gelecek HASTALIKLARLA mükellef olduğunuz kitlenin sağhğını korumak için i | bu Su KLORLAMA cihazlarımızı emirlerinize arz ve teşekkur ederiz. ADREŞ: İlk Belediye caddesi No. 5/2 Tünel Beyoğlu İstanbul TELEFON: Yaz. 44 69 21 Fab. 44 43 45 P E R M O D İ D TİCABET LİMİTED ŞİRKETİ SU KLOBLAMA VE YUMUŞATMA CİHAZLARI. Reklâmcılık 3365/10959 HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN 1965 1^66 Ders yılında Hava Kuvvetleri Komutanhğına aşağıda yazılı Yüksek ükul ve Fakültelerin muktelıf sınıflanndan hizalarında gösterilen mıktarlaı kadar ÖGRENCİ ALXNACAKTIR. Isteklilerin Hava Kuvvetleri Komutanhğıtid bizzat veyazılı olarak müracaatları rica olunur. Alınacak >liktar Tıp Fakültesı Dişçilik Okulu Eczacıhk Fakültesi Dil Tarih ve Cografya (Ingiüzce) Devlet Konservatuvarı Kızılay Hemşıre Okulu Fen Fakültesi (Fızık Lısansı) • » (Kimya Lisansı) 15 A 3 1 2 5 2 2 37 Hâkimler salondan çıkhktan sonra, dinleyiciler arasında bir uğuldama, bir konuşma başlads. Avukat Voirin, durumdan memnun görünüyordu. Victor Deüot tercümanla konuşuyordu. Yaşlı avukatın alçak sesle söylediği U s L a U . E ^ L U U Î » D u J a n ı k l d ; ırı cümleleri pek çok insan işitmek sozlerinin sızdc na5il bir tepkı isterdi : yaptığını sorabilir miyirn? Deminki olaydan başka. ya Sormasanız daha iyi olur. Sev ni. ayağa kalkarak garip sesler gili profesö'r.. Ya ben size aynı çıkardığı an:n dışında, Jacques soruyu çevirsem? Vauthier'ye durmadan söylenen Cevabı çok zor.. Bazıları ezileri çevirirken. herhangi bir çe ci.. Olaylar ortada. Hattâ ispatı bi ye sinirlendiğini veya kudığını le.. Meselâ John Bell'in kamarasının her köşesinde bulunan psrhissettiniz mi? Hayır, gayet sakindi. EUeri mak izleri.. Fakat bütün bu şabile en hafif şskilde titremiyor şırtıcı işaretlere rağraen, Vauthier nin suçlu olmadığına inanmaktan du. da kendimi alamıyorum. Size bir soruda bulundu mu? « Suçlu olmadığı» kelimeieri Hayır. Kendisine çevirdiklerimi okuyor, fakat hiçbir tepki nizden ne anlıyorsunuz? Bence, «öldürmek için önem göstermiyordu. li bir neden varmış» anlammda.. Ailesinin konuçmalannın o Ben de aynı fikirdeyim sevnu üzdüğünü sanıyor muıunuı! gili müdür ve tercümanım» Ne ya Hayır. Hattâ onu tamamen zık ki, adalet, cinayeti kabul etreaksiyonsuz bırakan sözler on raez, hele önemli neden'i tanımaz. lar oldu. Toplantının başından beri, ilk Evet.. Onlar hakkında çok defa olarak, Victor Deliot, yanıneskiden karar vermiş. Ince bir daki genç yardrmcısını hahrlar gi psikolog olan Medeniye Profe bi oldu. Bir kâğıdm üstOnc birkaç törüm derdi ki cçocukken doğan kelime ytodılctan soora, ona dönefret duyulsn en nzun »üren nerek: Sevgili Danielle, ju birkaç YALNIZ Vazan : G. Des Cars , Zürkçesi: Berin Kurtbay dakikaak boşlukîan faydalanarak, Kos,uyordu. Ingilızce yazııı telin postahaneye koşun ve şu telgrafı ne demek istediğini anlamamıjtı. hemen çekin. New York'a dır. Ya Hoş ona önem verdiği yoktu ya.. zırm ve adresi okuyabiliyorsunuz Aklında burgulasan tek şey sav değil mi? Ancak vaktiniz var.. Cel cının son cümlen idf. Kulaklarısenin başına yetişin. na durmadan çarpan kelimeler: Genç kız çıkarken, ihtiyar dostu Vauthier olan biteni ne kadar annun, sırasma yaslanmış, başını ar lamıyor gör'inürse,. Jürinin o ölkaya dayamış, gözlerini kapamış çüde yumuşak davranacağma ina olduğunu gördü. Derin düşüncele n:yor..> Demek ki Savcı, Deliot ile tam fikirde. Sakat müvekkilinin ıe dalınca hep böyle oturdu. Deliot, birden gözleritt açtı, ya dış görünüşüne rağmen çok akıllı olduğunu ihtiyar dostu ona bin nındaki müdüre: Sevgili dostum, ben size «suçlu kerre söylememiş mi idi? tkisinin olmadığı» kelimelerinin benim için arasındaki tek ayrılık, bu saklı ze <ö!dürmedi> anlamma geldiğini kânın kullanılması hakındaki değişik inançları idi. Genç Irı^m en söylesem, ne dersiaiz? ufak tereddüdü yoktu: Victor Deli Anlıyamadım.. ot, elinden geleni yaparak sanığı Açık bir deyişle Jacques Va büründüğü bu sessizlikten zorla çıuthier, John Bell'i öldürmedi.. kartacak ve onun gerçek yüzünü ta Üstadım.. Jüriye bunu yut nıtacakü. Acaba başarabilecek mi turmanm biraz zor olduğunu sa idi bu işî? Sakat çok akllı idi. nıyorura. Ancak gerçekten kaatili Herkesin korkarak incelediği» cabulabilirseniz.. navar veya korkunç yaratık'la 11Avukat aözünü keserek: gisi yoktu. Danielle, bu cyaratık»ı Bulmağa çahşacağım.. dedi. ügiye değer bir insan olarak gör Çektiğim telgrafa geleeek oevaba meğe başlamıştı.. bağh. Bu arads, Danielle postahaneye (Arkası var) (Basm 16736 A. 11012/10945) İslanbul jandarma Levazım Âmirliği Safın Alma Komisyonu Başkanhğından J. Dikimevi Müdürlüğünün yangın tesisatınm onarun) açık eksiltme suretiyle onanlacakür. Keşif bedeli 19.265.50 Ondokuzbinikiyüzaltmışbeş lira elli kuruş olup geçici teminatı 1444.91 Bindörtyüzkırkdört lira doksanbir kuruştur. İhalesi 27 eylül 1965 pazartesi saat 11 de Demirkapıdaki Komisyonda yapılacaktır. Şartnamenin dördüncü maddesinde yazıh vesaikle birlikte eksfltıne gününde Komisyona ibrazlan şarttır. Şartnamesi İstanbul, Ankara J. Sat Al. Kom. Başkanhklan ile İzmir Ege J. Dz. Bölge K. Iığında görülebilir. (Basın 16338/10948) HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN 19651966 ders yılmda Hava Kuvvetleri Komutanlığına istanbul Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversdtesinin muhtelif smıflanndan TayvareElektrik ElektronikMakinefnşaat branşlaı ada ÖĞREJSCİLER ALINACAKT1R İsteklilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına bizzat veya yazılı olarak müracaatları rica olunur. (Basm 16737 A. 11013/10946) İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 15 ind Kotanın âdl ihtiyaçlar kontenjanlarmdan talepte bulunmak isteyen mensubumuz sanayicilerin 17/9/1965 akşamına kadar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunu r(Baan 16273/10947)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog