Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

21 Mayıs 1965 CÜMHURİYET SAHtFE BEŞ D nı 1 19 Mayıs Çarşamba günü, istanbulda halk huzurunda, otomatik makinelerle yapılan rLTLJ] * * • *APARTNAN <** t A * * 1) * * 3) * 4) * 5) « 1) « 6) * « 8) 9) * 18) « 11) 12) * 13) « 14) * 15) * 18) * 18) <* 17) * k • * * * 7 MİLYON LİRAUK DEV ÇEKİLİŞİN TALİHLİLERİ: ıw«**t»**tt»t**ttt«tttt IttlKlttl DAİRESİ KAZANANLAR 21) Ankars Imam Hatip Ok. Tar. Der. (Samanpazan) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 2$) * s "LTLT] tsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi. (Cihangir) Hüsnü Tınaz (Bergsma) *1 tzmir Ticaret Borsası (tzmir) Didar Uzbark (Meşrutiyet) Aysel Fasihofln (Moda) Cahide Külçe (Akay) Sabahattin Kntnrman (Taksim) Neriman Özmen (Sarıyer) Ali Inofln (Moğls) Abdülhalik Ereveil (Mahmntpaşa) Itır Sayın (Akay) Necati Komutan (Bornova) Mercan Işseven (Giresnn) Mustafa özçoban (Diyarbakır) Temime Ergelen (Mersin) Kadir Dereli (Kastamonu) T.t.B.A.S. (Ankara) Nazım Adsyılmaı (Samanpazan) 19) Sadettin Güler (SaraykBy) 20) Esma Çallak (Avdın) Sofia Prokos (Heybeliada) Kamer Şirin (R. Kadıköy) Fehim Çaldere (lzmir) ömer Durakbaşa (Maraş) Cemuş Atal (Kasımpaşa) ö m f l r Girgün (Adana) Yusof Detnircan ( T a k s i m ) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 39) 39) 40) 41) t b r a h i m H ü s e y i n o f l n (Rize) T.C. Mer. Bank. M e m . M a h . Mes. U. K o . (Ank.) M n n a m m e t Pelvan ( T r a b z o n ) t m r e n Ergas ( M e r c a n ) Meradnha Aksoy ( L e v e n t ) Selâhattin Ozden (Yenlşehir) Hamide Tekel (Yenişehir) Mehmet Sevyili ( K o z a n ) Halit Sebaoğulları (Yenişehir) tbrahim Birknş (Basmane) tsmail Hakkı Aydın (Tenicami) Elçin Berker (Mithatpaşa) A*lı Aktan (Bahçelievler) 42) Orta Dogn Tek. Üniv. (Yenişehir) 43) Esma Hacıpaşaogln (Kayseri) 44) Lütfü Krom (fzmir) 45) Haydar Bafda (Akhisar) 46) Hasan Göncii (Simav) 47) Cevdet Çakmak (Ankara) İH Mustafa Kılıraslan > (Küçükevler) 4.9) T.I.B.A.Ş. (Ankara) 50) tsminin açık. i ı . bir mndt (Beyoglu) 51) 5?) 53) 54) 55) 5 6 > 5 7 > Recep Pekmezci (Mujls) öner Aydm (Bergama) Ayla Mengenli (Tenişehir) Mehmet Ergiil (Ankara) Behiye öztaş (Kadıköy) Avse D a j (Nişantaşı) ÖJrenci Ko. Der. Pan. He». (Kütahya) 5?) Mnzaffer Cıvıldak (ödtmiş) 5») ö m e r t'sla (Eyüp) fifl) Giilcin GiirM (Yenicaml) 100.000 LIRA KAZANANLAR 1) 2) 3) 4) 5) Battal ÖZÇELtK <Ankara) Mastaf» BOZKIRT (Gediz) Dnrmas AIi AKGÜN (Beşiktaş) Nazmi S Ö Z C H A T U N O G L U (Ankars* Mehmet ILGAR (Milâ.«) 50.000 LİRA KAZANANLAR (§§>! 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) ^> Sabahat ALTUNAY (Basmane) Erştün SERt (Dışkapı) Bedia YÖNETGEN (Nişantaşı) Hakan EPER (Pendik) Mfioellâ FARZ (Küçükevler) 25.000 LIRA KAZANANLAR MUSTAFA DENİZER (Yemcami) ÇETÎN YÜCE (Türbe) RECAÎ KAYIHAN (Yenişehir) MEHMET GÜLSEREN (Küçükevler) CEMAL PEKER (Urfa) 6) 7) 8) 9) 10) FEVZt MUTLU (Konya) SIDIKA ERKE (Nişantası) DURSUN K. SAYGIN (Trabzon) AYTEN PEKYALÇIN (Yenicami) HANtFE K1L1NCLAR 'B»'<ama) * nı 1 5.000 LIRA KAZANANLAR Osman Bodur (Cebeci) Dudu Bayar (Şişli) Emine Ediz (Türbe) Necile Süher (Bahçelievler) Pakize Altındag (Beyazıt) Gaffar Karabay (Eskişehir) Behice Ünsal (Nazilli) Hayriye Karakaya (Üsküdar) 1. Ruhi Berent (Yenişehir) Nedime İlâçer (Yenişehir) Abdullah Aydın (Mersin) Mehmet Sokollu (Konya) Vehbi Gündüç (Karşıyaka) Önder Gökeç (Lalapaşa • Erzurum) Rüstem Erdemlioğlu (Izmit) Yaşar Taşar (Galatasaray) Niyazi Karadeniz (Samsun) Kibar Gözgü (Nişantaşı) Mispah Muhayyeş Tesisi (Beyoğlu) Mehmet Ali Fidancı (Manisa) Tevfik Tanılkan (Yenişehir) Nimet Günaydın (Yenlcami) Besime özbütün (Eyüp) Mevhibe Mete (R. Kadıköy) A. Saim Çoban (Kadıköy) Seniha Uraut (Karşıyaka) Nurten llksoy (Adapazan) Cemal Peker (ürfa) Ahmet Haşhaş (Konya) Ismail Hakkı Değim (BaJıkesir) Niyazi Çelik (Unkapanı) Perihan Gürel (Yenicami') Yıldız Durmuş (Elâzığl Şaban Seyrantepe (Ankara) Tevfik Mirza (Yenicami) Hatice Özkıırd (Ma)tepe Ankara) Emine Özcan (Bursal Hersuhi Nurican (Pangaltı) Osman Obakan (Lalapaşa Erzurum) T.İ.B. A.Ş. (Ankara 1 Bedriye Mısır (Samsun) Hüsamettin Özdemir (Uşak) Seher Çakıroğlu (Akşehir) Arif A!p (Yenicami) Ahmet Ferruh Yöntem (Samsun) Mehmet Afcsan (Bandırma) Fikret Demren (Beyoğlu) Zaruhi Güler (Beyazıt) Şaziye Sene! (Corlu) Ahriülvehap Ünlü (Yenimahalle Ank > 1.000 LİRA KAZANANLAR Hilmi Eğre (Kars) Güner Atak (Emek) Hatice Nişli (Üsküdar) Ayşe Yaman (Cebeci) Bahadır Alp (Ankara) Mustafa özkalkan (Ankara) Ahmet BayTamoğlu (A nkara) Pertev Kolay (Yenigün) Rezzan Başer (Moda) Eyüp ürucu (Türb«) Vildan Azer (Nişantaşı) Selâhattin öksüzoğlu (Ereğli Konya) Samiye Altay <R. Kadıköy) Inci Göker (Samsun) Vasili Vasilyadis Çepeci (Pangaltı) Şükrü Başar (Baymdır) Alberto Tenyas (Yenigün) Arif Tayşi (İzmit) Neval Ertem (Yenicami) Fatma Kırgın (Kadıköy) Nilüfer Gökay (Yenişehir) Fehmi Erdinç (Sirkeci) Şükran Özcan (Eskişehir) Fadıl Gülseven (Yenicami) Hüseyin Sağıroğlu (Galata) Yavuz Ersoy (Altmbakkal) Mehmet Topaç (Uşak) Recep Şahin (Biga) Durak Akkaya (Urfa) T.İ.B.A.Ş. Mem. Em. San. (Ankara) Saim Koniman (Heybeliada) Georye Stoyanof (Galata) Cemal Çiftçi (Aydın) Refik Atsan (Balıkesir) Ferihan Birand (Mesrutiyet) TİBAŞ (Ankara) Ali Danışman (Parmakkapı) Esat Basar (Pendik) Yorgi Elefteropulos (Kasımpaşa) Feride Tutumlu (Mithatpaşa) Naciye Denizci (Erefli • Karadeniz) Hamdi Kız:ltan (Zonguldak) Hilmi Kodamanoğlu (Namıkkemal) Seydi Akyalçınlar (Tepecik) Mustafa Urgancıoğlu (Tire) Nilgün Öztürk (Tarsus) Hüseyin Dalgıç (Çorum) Tofilo Ospici (Pangaltı) îbrahim Aktuğ (Çankın) Mustafa Peseksoy (Kayseri) Nevhar Soley (Kadıköy) Namık Kemal İzler (Kadıköy) Sadullah Diren (Kadıköy) M. Ali Sügüder (Nişantaşı) Fahire Eraslan (Nişantaşı) İsmail Türegün (Şehzadebaşı) Haydar Balımtaş (R. Kadıköy) Saffet Engin (R. Kadıköy) Bedrl Özüşanlı (Şehitler) Mişon Fresko (Sultanhamam) Abdülkadir Karagöz (Küçükpazar) Kemal Cankorur (Fatih) Sıdıka Sertesen (Kadıköy) Fahrettin Demirel (Kadıköy) Ali Kaya Savut (Kadıköy) Feriha Özöven (Nişantaşı) Fatma Besen (Nişantaşı) Nesim İsak Natan (Aşirefendi) Hayri Aşçıoğlu (R. Kadıköy) Ayşe öngen (R. Kadıköy) Ali Köksal (Emirdağ) Vahe Telyan (Sultanhamam) Fatma Ergen (Ulucami) Nahide Erk (Fatih) Ohannes Karamanoğlu (Parmakkapı) Lütfiye Oymaafaç (Pendik) Şaban Yıldırım (Kadıköy) Fahrettin Demirel (Kadıköy) Murat Şükrü Kaya (Kadıköy) Feriha Özöven (Nişantaşı) Can Deriş (Nişantaşı) Nesim İsak Natan (Aşirefendi) Nurettin Özmen (R. Kadıköy) Surpik Senak (R. Kadıköy) Ali Köksal (Emirdağ) Artin Kazancıyan (Sultanhamam) Besim Gürler (Ulucami) Nahide Erk (Fatih) Halil tbrahim Hazine (Parmakkapı) LUtfiye Öymaağaç (Pendik) Fahriye özcan (Kasımpaşa) Turgut Çarıklı (Mithatpaşa) Nadir Patoğlu (&egli Karadeniz) Nertman Yenal (Zonguldak) Rasim Yücebilgiç (Taşköprü) Hasan Hüseyin Tekeloğlu (Tepecik) Mehmet Gülcan (Malatya) Yaşar Şenel (Tarsus) Ihsan Nur (Ünkapanı) Arşaluz Cermirliyan (PangaJtj) Zehra Peker (Pangaltı) Hacı Zü beyde Çınar (Kayseri) Kıymet Keskin (Kasımpaşa) Güngör Berktin (Mithatpasa) Lise Orta Okul Yaptırma ve Koruma Derneği (Ereğli Karadeniz) Halil Zekâi Benli (Zonguldak) Selâhattin Korkut (Namıkkemal) înhisarlar Şarap ve İspirto Fabrikası işçileri koruma sandıfı (Tepecik) Hüseyin Yükçü (Tire) Lütfiye Tamer (Tarsus) Şerafettin Bostancı (Çorum) Vahit Anafarta (Pangaltı) İsmail Şahin (Çankın) Türk Kadınlar Birligi (Kayseri) İbrahim Selçuk (Kasımpaşa) Ali Çakman (Divarbakır) Hatice Gürcan (Afyon) Recep Bilir (Zonguldak) özcan Genç (Bor) Ethem Irmak (Nevşehir) Şinasi Özşar (Fevziçakmak) îbrahim Şeker (Bafra) Türkân Güneş (Çorum) Boronkay Bella (Pangaltı) Fatma Cihan (Kayseri) Elmas Güneş (Alsancak) Fatma Hayriye Balcıoflu (Kadıköy) Cevat Güngör (Kadıköy) Isminin açıklanmasım istemiyen bir mudi (Kadıköy) Macit Akpınar (Nişantaşı) Nadire Soğuksu (Nişantaşı) Selime Göldağ (Şehzadebaşı) Meiâhat Sokkullu (R. Kadıköy) Behire Tahranoğlu (R. Kadıköy) Inhisarlar Şarap Fabrikası Kor. Sandığı (Şehitler) Ahmet Fuat Muratoğlu (Sultanhamam) Hüseyin Çoban (Küçükpazar) Naci Aksalı (Fatih) Kleopatra Panayotida (Parmakkapı) Emin Demirtaş (Kartal) Mustafa Şahin (Kasımpaşa) Turgut Çanklı (Mithatpaşa) Mehmet Alkanat (Ereğli Karadeniz) Rüstem Taş (Zonguldak) Şeriîe Akgün (Taşköprü) Halil Gür I ses (Tepecik) Mustafa Uğur (Malatya) Salih Mithat Sucugil (Tarsus) İsmail Içel (Ünkapanı) Mehmet Baltalı (Pangaltı) Meliha Saygın (Pangaltı) Mustafa Ulukaya (Kayseri) Arif Zımba (Kırkağaç) Yaşar Kayıhan (Arnasya) Ahmet Kopucu (Zonguldak) Abbut Yıldırmaz (Mardin) Îbrahim Erdoğan (Tepecik) Hüseyin Erdaş 'Malatya) Gülçin Esin (Batman) Nina Pınto (Tepebaşı) Ahmet Zühtü Işık (Pangaltı) Berç Akçaoğlu (Pangaln) Hamdi Salcanlıer (Kayseri) Mehmet Özcan (Kasımpaşa) Sevgi Özçer (Diyarbakır) Ömer Ünay (Afyon) Salih Akmısır (Zonguldak) Yunus Arda (Yalova) Mehmet Topçuoğlu (Malatya) Mehmet Parsaker (Fevziçakmak) Hatice Göksel (Bafra) Sıdıka Köksal (Kale) Vecihe önsan (Pangaltı) ömer Saraç (Kayseri) Yolanda Guys (Alsancak) Fettah Seyitoglu (Bitlis) Sıtkı Tarancı (Diyarbakır) Zarif Duman (Afyon) E.Kİ. Mensuplan Yardımlaşma Ccmiyeti (Zonguldak) Fevzi Kaplan (Yalova) Rasim Ezber (Malatya) Ali Tecimer (İnegöl) Osman Can (Bafra) Emine Yonsel (Pangaltı) Karni Manuelyan Atınç (Pangaltı) Kahraman Yıldınm (Kayseri) Melih Üstkanat (Alsancak) Sabn Işık (Kadıköy) Mehmet Ali Ümmetler (Kadıköy) Haydarpaşa Numune Hastahanesi Yardım Derneği (Kadıköy) YUksel Pulat (Nişantaşı) Üner Jarmer (Nişantaşı) Şükrü Bakırdöven (Sanayi Kayseri) Hasan Sadıkoglu (R. Kadıköy) Lütfi Ersen (R. Kadıköy) Uşak Bayındırlık Müdürlüğü Yardımlaşma ve Tas. Sandığı (üşak) Beki Çakar (Sultanhamam) Nuriye Çakın (Fatih) Mesude Tuncel (Fatih) Hacı Nuri Ankan (Ceyhan) Firdevs Söktürk (Kartal) Halil tbrahim Turhan (Kadıköy) Muammer Gerekli (Kadıköy) Nüzhet Tamar (Nişantaşı) Ilbeyi Eskiköy (Nişantaşı) Tarık Emin Yenisey (Nişantaşı) Safiye Cebecioglu (Erenlcöy) İsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (R. Kadıköy) Isminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (R. KadıKöy) Ayten Tokuç (Altınbakkal) Saibe Bartın (Sultanhamam) Ismet Samav (Fatih) Hayriye Aktı (Fatih) Sultaniye Ğüleçyüz (Ceyhan) Hasbi Kırca (Kazlıçeşme) Ali Süreyya Ülgür (Kadıköy) Nimet Evrenkurt (KadıSöy) İlhan Altan (Bsrtm) Hüseyin Demir (Nişantaşı) Faika Sertel (Nişantaşı) Meliha F.rsoy (Erenköy) Şükriys Sudurmaz (R Kadıköy) Salih Beyazıt (R. Kadıköy) İsmail Soyöz (Uşak) Huriye Yılmazer (Sultanhft' mam) Laika Fındıkgil fFatfh) Ayşe Özbilgin (Fatih) Mahmut Kılıç (Ceyhan) Cpni Kabaklarlı (Kfi^lıçeşme) Öjçni Talepoglu (Kadıköy) Sabrı Ural (Kadıköy) Bedia Baran (Nişantaşı) Melâhat Kınoğlu (Nişartaşı) Faal Zobu fNişantaşi) Rukiye Giymen (R. Kadıköy) Nsdide Kula (R. Kadıköy) Yusuf Yığlı (Besnl) Suha Fazlı Taylan (Altmbakkal) Meryem Bengi (Urta) Mustafa Remzi Güner (Fatih) Hlnet Amato (Parmakkapı) Kadrlye Anamur (Pendik) Niyazi Erdem (Burdur). Hikmet Keskin (Beyazıt) Ahmet Oktar (Pa»abahç«) Ihsan ö ı (Denizli) Müzeyyen Demirkıran (Edim«) Ali Meydan (Antalya) Saadettin Keserbil (M«hmutpa|a) H. Muharrem AllemoJIu (Yenigün) Nuri öx (Yenigün) nı 1 Ali Çevikcan (Turgutlu) Necmettin Berkman (Galatasaray) Hayrettin Uğurlu (Galatasaray) Fikret Bekcan (Lüleburgaz) Halil Kuzucu (Siverek) Mustafa Kaftan (Basmane) Gülşen Altın (Bakııköy) Tekin Mentej (Ağn) Muhterem Okumuş (Baybur) Sultana Benefiel (Yenicami) Müveyre Saime Sıralar (Yenicami) Murat Eren (Yenicami) Vahit Gürler (Yenicami) îzzet Hasan Grindor (Yenicami» Istanbu) Sanayi Odası (Yenicami) Mustafa Dinçer (Yanicami) Cengiz Ertekin (Siirt> Vildan Aka (Eskişehir) Silva Künar (Şişli) Rena Çukurer (Şisliı Gülter Birli (Basmane) Mümin Çılgın (Bakırköy) Baise Peştemalcıoğlu (İskenderun) Melek Mantar (Muğla) Yakim Eskenazi (Yenicami) Murtaza Barlan (Yenicami) Ahmet Akaltın (Yenicami) Müeyyet Maçkan (Yenicami) Hasan Râsim Us (Yenicami) İstanbul Sanayi Odası (Yenicami> İsminin açıklanmasını istemiyen bir müdi (Yenicami) Râsim Tosun (Ünye) Bedıan Avcı (Eskişehir) Ahmet Ceylân (Şişii1 Rosa Zavabo (Şişli) Şuayip Tavas (Beyazıt) Sevin Altuğ (Beyazıt) Halil Îbrahim Türk (Denizli) Yaşar Yardımcı (Edirne) Recep Önemli (Antalya) Masis O. Torosyan (Mahmutpaşa) Nişan Taş (Yozgat) Ruhi Molaj (Yenigün) Recep Avcı (Adapazan) Tevfik Can Baştımar (Galatasaray) Murat Kandemir (Galatasaray) Hüseyin Ikizler (Lüleburgaz) Bema Taçba? (Konya) Mehmet Kulgu (Basmane) Işık Tül (Bakırköy) Şener Karamil (İskenderun) Medine Güven (Muğla) Şahap Karazincir (Yenicami) Nesim Derek (Yenicami) Niyazi Balkan (Yenicami) Hasan Derya (Yenicami) Hayri Altay (Yenicamiı Mehmet Hayrettin Ayhan (Yenicami) Millî Reasürans T.P.Ş. Mensupları. Em. ve Sağlık S. (Yenicami) Salih Gönenç (Kapalıçarşı ı Kâzım Özgencil (Eskişehir) Fikret Domren (Şişli) Kâmil Karataş (Beyazıt) Azize Caner (Beyazıt) Hidayet Gürel (îzmit) Nuri Toyran (Söke) Ferhat Horsum (Antalya) Habib Pehlivan (Akhisar) Mehmet Karaboyacı (Akşehir) Pertev Molay (Yenigün) Ahmet Bilgin (Adapazan) Avram Kohon (Galatasaray) Sedat Abut (Galatasaray) Hasan Erdem (Buca) Abdullah Özdoğan (Konya) Güniz Çekici (Beyazıt) Sevin Altuğ (Beyazıt) Nasire Toker (Denizli) Yaşar Yardısol (Edirne) Mustafa Kemal Gökez (Antalya) Şevket Bülbül (Mahmutpaşa) Halide Esinoğlu (Yozgat) Ruhi Molay (Yenigün) Melek Düzel (Adapazan) Eftemiya Kayısopulos (Galatasaray) Neriman Karayel (Galatasaray) Ümmet Barut (Lüleburgaz) Hayrettin Gülter) (Konya) Gülter Birli (Basmane) Agop Donelyan (Bakırköy) Nedret Doğan (İskenderun) Melek Mantar (Muğla) Yakim Eskenazi (Yenicami) Karabet Simşir (Yenicami) Kegork Rupen Sokyasyan (Yenicami) A. Muzaffer Necevik (Yenicami) Hasan Râsim Us (Yenicami) tstanbul Sanayi Odası (Yenicami) isminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Yenicami) Ahmet Bakırcı (Ünye> Fâzıl Cankurtaran (Eskişehiri Nuran Kip (Şişli) Hadiye Deniz (Şişli) Hikme» Gürgün (Basmane) Nazmiye Mentaş (Bakırköy) Hamdi Gürcanlı (Adıyaman) Fahrettin Davraı (Isparta) Kudsiye lldam (Yenicami) Bayim Cerasi (Yenicami) Cevat Altınay (Yenicami) Meliha Alper (Yenica• mi) Muadder Atakan (Yenicami) Enneni Katolik Surp Agop Hast. Vakfı Mütevelli Hey. (Yenicami) Mehmet Mercan (Milas) Selâhattin Vural (Büyükada) Cemil Çuha (Eskişehir) Bilgi Gülçelik (Şişli) Münire Ural (Şişli) Dilara Ataman (Beyazıt) Ali Koynak (İzmit) Ihsan Berkman (Denizli) Kornan Durmazer (Edirne) Musa Kâzım öncül (Antalya) Yusuf Imer (Erzurum) Vahdettin Ünlüer (Yenigün) Hikmet Güneyman (Adapazan) Kâmil Saran (Delikliçınar) Sabahattin Özbilen (Galatasaray) Hatice Doğruöz (Setbaşı) Lütfi Suvanklı (Konya). Kenan Alpazer (Beyazıt) Vuslet Boyayapar (Beyazıt) Abdullah Sadiç (İzmit) Nezihe Siber (Denizli) Hatice Gür (Çine) Murat Koçoğlu (Akhisar) Zeynel Temel (Erzurum) Ahmet Yüksektaş (Yenigün) Hıdır Tajdeviren (Adapazan) Osman Nuri Dursun (Park/Trabzon) Cafer Yüksel (Galatasaray) Süleyman Çetin (Dinar) Kadriye Kendi (Konya) Nazmi Gürsoylar (Basmane) Nurgün Aıasoy (Bakırköy) Cezaevi hükümlüleri Emanet para hes. (Sinop) Ethem Muratoğlu (İsparta) Osman Gökdere (Yenicami) Dilâver Iğdır (Yenicami) Hüsnü Gönül (Yenicami) Naim Bürküt (Yenicami) Seyfi Tekin Yenicami) Milli Reasürans T.P.S. Mensuplan Em. ve Sağ. Sandığı (Yenicami) Feyzullah Kocatürk (Zile) Sevim Sun (Eskişehir» Abdülkadir Elçin (Eskişehir) Robert Yakim Acıman (Şişli) Şükran Coşkun (Basmane) Reşit Bertay (Bakırköy) İsmail Kesmez (Baymdır) Mehmet Altınbilek (İsparta • Süleyman Selçuk (Yenicami) Numan Atmaca (Yenicami) Nermin Tezcan (Yenicami) Hüseyin Avni Yelkenkaya (Yenicami) Hüseyin Erişken (Yenicami) Milli Reasürans T.P.Ş. Mensup. Em. ve Şağlık S. (Yenicami) Osman Cebeci (Zile) Süleyman Karabulut (Eskişehir) Fevzi Özcan (Eskişehir) Hüseyin Sıçan (ŞişH) Azaduhi Rüstemoğlu (Beyazıt) Mustafa Sürer (Beyazıt) Aynur Duran (İzmit) Fatma Yaman (Denizli) Kadri Erkasap (Bilecik) Emine ve Cavide Elitez (Akhisar) Memduh Bâkiler (Erzurum) Mehmet Emir (Yenigün) Mahir KJIIÇ (Adapazan) Asiye Şahin (Park/Trabzon) Gitta Bruhn Rossini (Galatasaray) Mehmet Mete Yayoglu (Dinar) Firuzan Yazıcıoğlu (Konya) Yaşar Çankın h (Basmane) Sabber Bayraktar (Bakırköy) Sait Adıgüzel (Ağrı) Şükrü Gürses (Bavburt) Mükremin Kölege (Yenicami) Fatma Bayrak (Yenicami) Muzaffer Rakunt 'Yenicami) Celil Dıncer (Yenicami) Haludun Tandoğan (Yenicami) İstanbul Sanayi Odası (Yenicami) Anilin Boya İthalâtçıları Derneği (Yenicami) Vasil Kâko (Büyükada) Mahmut Nazif Aldinç (Eskisehir) Elise Bennett ıŞişli) Âdile Sayarman (Şişli) Abdullah Nuriu (Beya zıt> Halil Besler (Paşabahçe) Ali Avlanmıj (Denizli) Şemsettin Koturoğlu (Edirne) Reşat Kadıgil (Antalya) Giresun Yüksek Tahsıl Cemiyeti (Mahmutpaşa) Süleyman Kaymak (Yenigün) Sırn Öz (Yenigün) Hava Yoldaş (Tureutlu) AkalD Sayın (Galatasaray) Kemal Özboydar (Setbaşı) Elmas Vorol (Lüleburgaz) A. Kerim İdman (Siverek) M. Kemal Akbay (Ç. Üsküdar) Pepo Benbaneste (Gelibolu) Alev Güçer (Sirkeci) Ülker Geriş (Lalapaşa) Nimet Hırçın (Sarıyer) Selma Başoğlu (Samsun) Nimet Altındağ (Şehremini) Erdeş« Ermiş Uzunoğlu (Balat) Hülya Servun Esirgen (Tekirdağ) Refik» Serdaroğlu (Beşiktaş) Arif Yeşilçimen (Santral Garaj) Nida Elveren (Cihangir) Ahmet Bakırcıoğlu (Beykoz) Memnun» Şahin (Trabzon) Faik Tinel (Bursa) Naime Çağan (Aksaray/lst) Alâettin Onal (Moda) Burhanettin Aşıoğlu (Mersin) Saibe Erdi (Mesrutiyet) Ahmet Gürel (Yenijehir) Türkiye PCızılay Cem. Genel Merfcezi (Yenişehir) Kızılay Genel Merkezi Kıbrıs Türklerine Yardım Pulu Hesabı (Yenişehir) Âsım Akbaba (Yenişehir) Erdem Akkutlar (Yenişehir) Cemal Kaytaran (Kars> M. Nurettin Erdöl (îzmir) Sıdıka Keskinoğlu (İzmir) Mahmut Palut (Mercan) Necati Karaca (Simav) Arif Zeki Örgen (Taksim) Harikliya Zafiryadiı (Beyoğlu) Engin Işık (Beyoğlu) Paraşkova Balaban (Beyoğlu) Hilmiye Gündöndü (Üsküdar) Taştan Coşkun (Ç. Üsküdar) Âfet Altmtaşlı (Uzunkoprüı Celâlettin Ataer (Sirkeci) Istaobui Sanayi Odaa (Sirkeci) Ayşe Hasbakırcıgil (Güzelyalı» Cemile Perin. (Samsun) Bâki Vardarlv. (Şehremini) Rıza Tücün (Balat> Ali Osman Cabbar (Tekirdağ) Zelkif Er ' kan (Beşiktaş) Subay Yapı Kooperatifi (Beşiktas) Kemal Ş. Akkurt (Cihangir) Fatımetüzzehra Uğur (Beykoz) Zerrin Özpınar (Niğde) Mihriye Can (Bursa) AUİ Ünüvar (Aksaray/l»t.) Hacer Çırpıcıoğlu (Aksaray/lst) Halil Kozan (Mersin) Seniha Aral (Mesrutiyet) Nure Değel (Yenişehir) Şerif Budak (Yenişehir) Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası (Yenişehir) Suphiye Ören (Yenişehir) Atıfet Kut (Yenijehir) Mehmet Mercan (Polatlı) Perihan Hatice Bozdağ (İzmir) Ayhan Öncü (lzmir) Hasan Basri Doyran (Mercan) Tevfik Kayseriii (Heybeliada) Arşaluz Galaryan (Taksim) Hüseyin Kaya (Beyoğlu) Ünal Paşalar (Beyoğlu) Turkan Gürhün (Beyoğlu) Nurten Uzun (Çanakkale) Meziyet Kurukahveci (Üsküdar) Naim Tansü (Ç. Üsküdar) Ali Boyacı (Uzunköprü) Jirayr Leon Mutafyan (Sirkeci) İstanbul Sanayi Odası (Sirkeci) Sıtkı Akpınar (Güzelyah) Leyla Akalın (Samsun) Şükrü Yalçın (Şehremini) Harun Karabacak (Balat) Yaşar Dallı (Tekirdağ) Yurdsnur U» (Beşiktaş) Subay Yapı Kooperatifi (Beşiktaş) Jirayr Mıhçıyan (Cihangir) Mustafa Hiçbıkmaz (Beykoz) Asuman Erem (Niğde) Ali Civan (Bursa) Nuran Turan (Aksaray/İst.) Zekiye Kurtulmuş (Aksaray/İst) Garibe Butros (Mersin) Iffe! Çakman (Neşrutiyet) Nezihe Önür (Yenışehir) Şerif Budak (Yenişehir) Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası (Yenişehir) Behiye Eser (Yenişehir) Hüseyin Altuğ (Yenişehir) Reşat Kaleli (Polotlı) Yusuf Altın (lzmir) Ayhan Öncü (îzmir) Vartan Andonyan (Mercan) Süheyla Talu (Heybeliada) Nursel Yalçm (Taksim) Fahire Sedat Eldem (Beyoğlu) Ünal Paşalar (Beyoğlu) Türkan Gürhun (Beyoğlu) Ali Kertenkele (Çanakkale) Nail Ünsün (Üsküdar) îsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Kütahya) Rafet Artıç (Bursa) Huriye Palanduz (Aksaray/Ist.) Özcan Tonguç (Moda) Bâki Dereli (Mersin) Şefika Özdemir (Mejrutiyet) Hatice Somuncuoğlu (Yenişehir) Türkiye Kızılay Cem. Genel Merkezi (Yenişehir) Unucef B. M. Çocuklar Yardım Fonu (Yenişehir) Aydın Tacal (Yenişehir) Necla Eyler (Yenişehir) Necati Gazcı (Kars) Ertan Kocabay (lzmir) Sıdıka Keskinoğlu (lzmir) Hayrettin Kocadere (Mercan) Ali Tekinalp (Simav) Mihrişah Osmanoğlu (Taksim) Nazmiye Esref (Beyoğlu) isminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Beyoğlu) Veli Behçet Kurtoğlu (Beyoğlu) Şerife Yapüc (Kütahya) İsmail Ezber (Üsküdar) Sabahat Koçar (Manisa) Asım Bursalıoğlu (Kurtuluş) İstanbul Sanayi Odası (Sirkeci) İzzet Kesim (Kırşehır) Ali Akyol (Samsun) Sabahattin Yozgatlı (Yeldeğirmeni) Kezban Ayçimen (Şehremini) Fehmi Arabacıoğlu (Gaziantep) ömer Işık (Eşrefpaşa) Mustafa Göçkün (Beşiktaş) Gaye Gülpınar (Sanayi Çarşısı / Bahkesir) İsmail Sezer (Balıkesir) Güier Üstünkaya (Anafartalar) M. Fevzi Muratoğlu (Trabzon) Mehmet Badır (Bursa) Emine Kal'a (Bursa) Sıdıka Culum (Aksaray/İst.) Neşet Aybars (Moda) Necati Gülergün (Mersin) Türkiye Jokey Klübii (Meşrutiyet) Fırsun Hamami (Yenişehir) Orta Doğu Teknik Üniv. (Yenişehir) Melek Doksath (Yenişehir) Muhterem Tekindir (Yenişehir) Besni Kişmirli (Yenişehir) Nazım Bilsel (Akay) Rüstem Candar (tzmir) Salih Sami Kıymaz (lzmir) Ümmii Gülsün Ünal (Elâzıf) Reha Erdem (Taksim) Ayşe Iffet Mergen (Küçükyalı) Esam Çakır (Beyoğlu) tsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Beyoğlu) Mehmet Diker (Beyoğlu) Binnaz Yardımcı (Menemen) Sencer Anar (Üsküdar) Zübeyde Oğul (Manisa) Hayri Arıtan (Kurtuluş) îstanbul Sanayi Odası (Sirkeci) Hasan Yurdagül (Kırşehir) Şaban Koçak (Samsun) Ünal Şahinoğlu (Yeldeğirmeni) Hikmet Urballı (Kilis) Abdullah Büker (Gaziantep) Hatice I?ık Küçükbaykal (Eşrefpaşa) Turgut Aksoy (Beşiktaş) Ziya Yeşiluzgur (M. Kemalpaşa) Ali Yılgör (Balıkesir) T. Ticaret Ödaları. Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (Anafartalar) Osman Küçük (Trabzon) Irfan Yorulmaz (Ç. Üsküdar) îbrahim Küçük (Geiibolu) Kadri özcan (Sirkeci) Nuriye Almaz (Lalapaşa) Fatma Bögüs (Sanyer) Oya Ertekin (Samsun) Makbule Yiğit (Şehremini) Şükriye Keser (Balat) Şerife Akm (Tekirdağ) Suzan Çetinalp (Beşiktaş) Hikmet Sezer (Santral Garaj) Mukaddes Ğürlek (Cihangir) Hasan Güngör (Beykoz) Selâhattin Aşan (Trabzon) Süleyman Bilgili (Manisa) Yaman Gülpınar (Gönen) İstanbul Sanayi Odası (Sirkeci) Süleyman Babçeci (Kırşehir) Kadir İsmail Toprak (Samsun) Ömer Kaya (Yeldeğirmeni) Hatice Cetemen (Şehremini) Kemal özhalepli (Gaziantep) Ahmet Hilmi Sertan (Eşrefpaşa) tsmail Sağlam (Beşiktaş) Arif Alp (Yenicami) Ahmet Kurter (Balıkesir) Fatma Gülban (Anafartalar) Âfet Gözen (Trabzon) Nurettin Bilgin (Bolu) Tevfik Fıkret E n ş (Tavşanlı) Pertev Molay (Sirkeci) Nazmi Akgün (Güzelyah) M. Şevket özçetin (Samsun) Raziye Kuçukhüseyinoflu fSamatya) Nevriye Kâtipoglu (Balat) Mehmet Karaboran (Osmaniye) Hikmet Göral (Beşiktaş) Umran Kural (Beşiktaş) Ahmet Korkmaz (ödemiş) Abdurrahman Vardarlıoğlu (Balıkesir) Rız* Çakır (Saraykoy) Mustafa Yayla (Trabzon) Halil Özsoy (Bursa) Haluk Aksu (Bursa) Firuzan Arman (Aksaray/lst.) Süleyman Enveri Kuman (Moda) Ayşe Saçlı (Mersin) Mahmure Akyol (Meşrutiyet) A. Ayşe tnan (Yenişehir) Turkıye Kızılay Cem. Genel Merkezi (Yenişehir) Fuat Adalı (Yenişehir) Nafiye Başar (Yenişehir) Huceste Gobeklı (Yenişehir) özcan Dalkılıç (Akay) Mazlume Kaya (îzmir) Lütfü Krom (îzmir) Fuat Çoğun (Çorlu) Anna Kanale (Taksim) Lâtıf ve Nadir Köseoğlu (Kuruköprü) Seniha Alyot (Beyoğlu) Münir Cemil Ağabey (Beyoğlu) Saffet Sezen (Beyoğlu) Vahit Canbek (Kütahya) Muhlise Çalık (Üsküdar) Ragıp Kulelioğlu (Bursa) Serfinaz Karakoç (Aksar»y/îst.) Müzeyyen Ahnç» (Aks«ray/l*t.) Abdullah Aydın (Mersin) Turgut Avşin (Van) Leylâ Durukan (Yenişehir) Şakir Köseoğlu (Yenişehir) Ordu Mensuplannın Çocuk Tahjülerine Yrd. Derneği (Yenişehir) Kâmil Erdik (Yenişehir) Altındal özaf sar (Yenişehir) Vedia Uzer (Yenişehir) Sacit Gürsu (lzmir) Recep Sezener (lzmir) Mehmet Eşen (Ereğli/Konya) Bedriye Baki (ElSzıg) Mustafa Suvanklı (Taksim) Şevkı Batmazlar (Merzifon) Leylâ Hillner (Beyoğlu) Hamit Merdanoviç (Beyoglu) Mustafa Ergun Bakai (Çanakkale) Turan Anç (Bornova) Hatice Noyan (Üsküdar ) Süleymsn Soğancı (Bursa) Haluk Seven (Bursa) Orhan Boydak (Aksaray/lst.) Aysel Fasihoğlu (Moda) Edvar Şakir Butras (Mersin) Ankara Veremle Savas Der. (Mesrutiyet) M. Cahıt Uluğ (Yenişehir) T. Kızılay Cem. Genel Bşk. (Yenişehır) Ahmet Ergül (Yenişehir) Saliha Saydam (Yenışehır) ömer Faruk Uğuz (Yenişehir) Ziya Polatkan (Akay) Günay Giresun (tzmir) Mustafa Hikmet Tabak (fzmir) Tevfik Bulal (Odunpazarı) Makbule Pazarbaşı (Taksim) Rüştü Avtöre (Küçükyalı) Viktorya Saban (Beyoğlu) İsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Beyoğlu) Luna Gabay (Beyoğlu) 1. Hakkı Akgün (Menemen) Bekir Kirtiş (Üsküdar) Paşa Çevik (Giresun) Hadi Akyol (Konak) Nihat Dinçer (Çarşıiçi) Erol Batı (Türbe) Bedri Tepeköy (Tophane) Kemal Karakoyun (Cebeci) Hacı Beynan (Adana) Ali Akçay (Ordu) Ali Çulhacı (Kozan) Ahmet Dalh (Ayazpaşa) Mehmet Çallak (Aydın) Mehmet Dinçer (Arapcami) Hüseyin Bayar (Galata) Cemal Alpan (Galata) Yüksel Göktepe (Yenimahalle) T.C. Ankara Ticaret Borsası (Samanpazan) Turhan öztürk (Nazüli) Zekiye Nurik (Rize) Müştak Güngör (Sıvas) Meliha Kumrulu (Küçükevler) Ayşe özdil (Karşıyaka) Ülkü Kızıltuğ (Bergama) tsmail Za (Ankara M.) Adıgüzel Yesilyurt (Ankara) Ulvi Arseven (Ankara) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) T.C.D.D. ölüm Yardım Cemiyeti ( A n k a r a ) ' Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Sandığı (Ankara) Nihat özen (Ankara) Macit Sözer (Ankara) tsminin açıklanmasını istemiyen bir mudi (Emek) Mahir Güner (Gire«un) Sami Reel (Konak) Arif Mıhçıoğlu (Çarşıiçi) Rüknettin Sezen (Türbe) Hüseyin Bağcı (Tophane) Bedriye Cin (Cebeci) Ahmet Sapmaz (Adana) tsmet Furtun (Ordu) tsmail Topaldemir (Kozan) Î.T.Ü Arajtırma Işîeri Mütevelli Heyeti (Ayazpaşa) Cemal Çiftçi (Aydın) Turhan Çanakçılarlı (Arapcami) Hsdi Semi (Galata) Taylin Zaime>Şlu namına babası Tayyar (Galata) Yeter Çevik (Giresun) Mehmet Vokalı (Konak) Ethem yorulroaz (Konsk) Esat Ekicigil (Türbe) Saliha Evranos (Tophane) Makbule Eteron (Cebeci) Mehmet Cerit nnmına babası Kaya (Adana) Ahmet Hamdi Ergen (Ordu) Ali Rız» Gülekin (Maltepe/lst ) Elizabeth Konyalı (Ayszpaşa) Muzaffer Kızılkaya (Aydın) Agop Gökçe"'" (Arapctmi) Şaban Şahtikyan (Galata) Hayri Barut (Galsta) Ahmet Köse (Giresun) Talip Okan (Konak) SnJ t ııo LTLTÜ » Diı : oıi (Devanu Sahife 7, Siitun 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog