Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Yurt çapında bir hamle Manisa, Trabzon, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Bandırma Spor'un girecekleri Küme düşmeve 3. TÜRKİYE LİGİ KDRUUCAK İsfanbul kürek i takıtnı Ankaraya gidiyor i Kürek Federasyonu, İç Anadoluoa da kürek parkuru aramaya başlamıştır. Federasyon Başkanı Efdal Nogan, Mersinde ve Hatayda j uygun parkurlara rastladığını be • iirtmiş ve «Büyfik Menderes yarış için çok müsait. Bnrada 9 »y çalışma yapılabilirj» demiştir. Kulüplere tekne veren federasyon ayrıca malzeme yardımı da j'apacaktır. ANKARA YARIŞI Kürek Federasyonu jlk kiirek l müsabakasırıı bu hafta Ankarada yapacaktır. Fenerbahçeli ve Anadoluhisarh kürekçilerden kurulacak Istanbul ekibi Ankarada Gol Eaşında ve Eğridir gölünde Orta Doğu Ümversite kürek takımlan ile müsabakalar yaparak kürek sezonumı açacakhr. Ligin şampiyon olacak takımı 2, lige terfi edecek Şampiyonluk heyecanı son safhada T ürkiye liginin bu haftaki maçları, puvan cetvelind» bilhassa alt ve üst kademelerde bulunan takımlarm kadeıini tâyin bakımından büyük önem taşımaktadır. Bir tarafta Fenerbahçe ve Besiktaş şampiyonluk için son kczlanm oynayacaklar. öte yandan da kume düşme tehlikesi olan 6 takım da kıyasıya mücadele edeceklerdir. F. Bahçe aııtrcnınan yaptı Bu hafta ligde karşılaşması olmayan Fcnerbahçe futbol takımı, muh iemelen dinlenecektir. Sarılâcivert liler dün sabah saat: 10.00 da kendi sahasında çalışmışlardır. Antrenmana hafif ârızaları olan sağ bek Şükrü ile takım kaptanı Şeref iştirak etmemiştir. •Sessiz ve derindcn git» Şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe ile arasındaki puvan farkı 4 e inen Beşiktaşlılar, her ne kadar konuşmaktan kaçmmışlarsa da, dünkü antrenmanda görülen olağanüstü çatışma, Siyahbeyazlıların hâlen şampiyonluktan ümidini kesmediğini göstermiştir. Besiktaş camiasında bu haftaki maçlann parolası «sesiz ve derinden git şeklinde kararlaştı rılmıştır. Abdülkadir YÜCELMAN (Kiıme dÜçniCde çans en az Beykoza gülüyor Gazeteîer A pak'ın Federasyonu ilk olarak Ikinci Türkiye liginden ' ayrılan Manisa Sakarya takımının durumu ile karşılaşmış : Türkiyenin ihtiyaclarını göz önünde bulundurarak 3 ncü Türkiye ligi adı altında (Manisa, [ Trabzon, Eskişehir, Konya. Kayseri, Bandırma) nın yer alacakla rı bir lig kurmağa karar vermiştir. ÇETİN CEVİZ İlk adını Bursadan Geçen yıl Bursanm bütiin takımları Bursaspor adı altında ve tek bir takımda toplaması ve böylece bölge futboluna doğru ilk adımı • atması dijer bölgeleri de teşvik et mis ve bu yıl da Trabzon, Eskişehir, Bandırma, Kayseri ve Konya profesyonel bir takım kurma yolunda faaliyete geçmi.şlerdir. D oğu Beılinde yapılacak Avrupa Boks birinciliklerine katıîacak olan Boks Millî takımımız, Federasyon Başkanı Şefik Tetikin başkanhğında bugün Almanyaya hareket edecektir. Boks takımımız Berlin'e gidiyor Marmara »uruna 6 millet katılacağını bildirdi 20 Haziranda başlıyacak ve 9 gün devara edecek olan uluslararası Marmara bisiklet turuna ka I tılacak milletler belli olmuş ve Iran, Irak, Suriye, Lübnan, Almanya ve îsviçre bu yarışa iştirak edeceklerini bildirmişlerdir. Bisiklet Federasyonu, İtaİya ve Franfadan cevap beklemektedir. Sırbistan turuna katıîacak bisikltçilerin bu seyahati geri kalmıştır. Yugoslavyadan federasyona gelen telgrafta yarışın 3 Hazirana tehir edildiği bildîrilmiştir. Telsraf üzerine yanşa katıîacak bisikletçiler kendi bölgelericde hazırlanacaklar ve bir hafta son j ra trenle Yugoslavyaya gid»ceklerdir. ' Kupa Galipleri finali bugün West Ham ile Münich oynuyorlar ! Münich 1860 uı Yugoslavyadau transfer ettigi kedi kaleci Radenkoviç'iu bir l.uııanji... 27 milletin katılacağı boks şampiyonasına memleketimiz, 5 sıklettt temsil edilecektir. 5 sıklette yer a!an boksörlerimiz şunlardır: 51 kiloda Ali Uçar. 54 kiloda Sadettin İncesu, 6 ) 1 • kiloda Yeter Sevimli. 63.5 kiloda CeTerfi sistemi ' lâl Sandal, 81 kiloda Hikmet Çokllgililer durumu dikkate a unoğlu. larak derhal bir 3 ncü Türkiye Uzun bir süıedir Ankarada kampliginin kurulnıası yolunda ça ta Avrupa birinciliklerine hazırlalışmalara başlamışlardır. 2 nci nan boks takımımızm antrenöıü BüTürkiye liginden düşen Manisa ient Sümer, takımımızm iddiası hakile Trabzon, Eskişehir. Konya, kında şunları söylemiştir: «Çok sıki Kayseri ve Bandırmanm da yer çalıştık. Boksörlerimiz formlaruıın alacakları bir 3 ncü lig kurul zirvesindedirlcr. Ancak şampiyoııada ması için yapılan teşebbüsler de kuvvetsiz rakipler karşısına düşebimüspet sonuç vermiştir. lirsek bir iki tur atlavabiliriz.Boks kafilemiz T.H.Y. na ait uçak Böyiece önümüzdeki yıl 3. Türkiye ügi şampiyonu olan e la Frankfurta gidecek, oradan Berlikip 2. Türkiye ligine yüksele ne geçecektir. cek. 2 nci lig sonuncusu da 3. Türkiye ligine düşecektir. Haber spor çevrelerınde ve yurt çapında büyük ilgi topladığı gibi sevinç de yaratmıştır. Izmirsporda ihtilâf İZMİR Haftayı 4 puanla kapayan ve bu hafta İstanbulda son iki maçujı oynayacak olan Izmirsporlu futbolcular, idare heyeti tarafından primlerinin hâlâ ödenmemesi üzerine rest çekmişlerdir. Şükrü Gülesin ile görüşen futbolcular bu yüzden İstanbula gitmiyeceklerini kati bir lisanla açıklamışlaıdır. Gülesin «İstanbula amatör futbnlcuları götürmekten başka çaremir kalmadı» demiştir. Yeter Sevimli (»iO kiloda dövüşecek) •••••••••••••••••••••••••••• Şekip İnal ne diyor? Okul sırolarındon şeref kürsülerine Ankara Cumhuriyet Lisesi voleybol takmıı öeretmenleri ile birlikte oyunculau VOLEYBOLDA Ankara Cumhuriyet Lisesi Sampiyon Erol SİPAHİ nkaranın en kuvvetli voleybol takımına sahip olan Cumhuriyet Lisesi, Konyada yapılan Türkiye Lise ve Dengi Okullar Voleybol Birinciliklerinde büyük bir başarı göstermiş, hiş; yenilmeden ve set vermeden şampiyon olmuştur. A Son maçını Adana Çukurova Koleji ile yapan Cumhuriyet Lisesi bu maçı da rahat bir şekilde 30 almış ve şampiyon olmuştur. Okulun iki senelik müdürü olan Mehmet Hacıbaloğlu ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sabri Öter, çalışacak bir sahaları olmadığından yakınmakta ve «Doğru dürüst çahşamadık. Buna rağmen yine de başarılı netice elde ettik. Deneme. Yıldırım Beyazıt ve Anafaıtalar Lise Müdürlerinden rica ederek saloıılaıını iidık ve ancak üç dört defa çahşma imkânı bulduk. İnjallah yeni binamızda güzel bir salona kavuşacağız» demişlerdir. Voleybol takımında şu sporc'ular bulunmaktadır: Abdullah Dalkılıç, Erol Karadoğan, Yıldırıra Benayyat, Orhan Tunçel, Utku Erongun, Kudret Kuzucu. Takımın kaptanhğmı Abdullah Dalkılıç yapmaktadır. Cumhuriyet Lisesi Kızlararası Atletizm Birinciliklerinde de büyük bir başarı göstermiş. Türkiye ikincisi olan Ankara takımına tam yedi tane kız taleb<» vermiştîr. Bunlar da Rüya Kavsn; Dudu Aktaş; Hayriye İlbeyli; Hale Evecan; Melike Alsan; Nil Tükelman ve Selma Gülümdür. ••.•••••«••••• ANKARA Devlet Bakaru Şekip İnal ligdeki Sezai PAKER takım adrdi konnsunda şunları söy inci Avrupa Kupa Galipleri Turnuvasının finali bugün Londra"nın Sporluto oynayanlara yardını etmek gayesıyle (Cumöurıyei) lemiştir: Wembley« Stadında İngılterenin West Ham United ve Almanyanın kendine mahsus bu tabmıne her hafta vrr vprmektedir Tür«Yeni srzonda millî ligin 16 mı, Münih 1860 takımları arasında oynanacaktır. kiyede yayınlaııan 8 gündelik büvıık gazetenin tahminlerinin 18 mi, yoksa 20 takım mı olması hu Final yolunda Porto, Legia ve Tobu ortalamusının yanına; özeı elarak l(Jumtıurı»rrınl ıshmısnsunda bana yapılan teklifler hak rino gibi çetin engelleri aşan turnu ııını eklemeği uygun bulduk. Ukuyncularımıza bu Uavranışla kındaki ancak yeni Futbol Fevanın sürpriz takımı Münich 1860, bizmet edeceğimizı umuyoruz. derasyonu heyetiyle ve Genel çok kuvvetli bir kadroya sahip olMüdürlükle yapacağım görüsmeTah. C. Tah. masına rağmen, kendi saha ve seTakımlar 1 0 lerden sonra bir karara varabileceyircisi önünde oynayacak ve forve0 0 lstanbulspor Altmordu 3 8' ğim. Simdiden bu hususta herhanti Byrne tarafından sürüklenecek 1 1 95 Besiktaş İzmirspor 8 1 hi birşey sövlemfkliğime imkân West Ham, maçın favorisidir. 0 2 50 lstanbulspor İzmirspor :i 7 voktur.» 1 1 5. Kupa Galipleri Turnuvasının 80 Besiktaş Altınordu S 2 » 0 sonuçları: 50 Aııkaragücü Göztepe 3 1 1 0 40 I. TUR: Aufbau (D. Alm.) GaDemirspor Altay S 4 0 2 50 latasaray (Tiirk) 11, 11, 11 (kura Aııkaragücü Altay 3 4 10 2 50 ile Galatasaıay tur atladı), La GenDemirspor Göztepe 4 4 1 1 100 toise iBelç.) West Ham (İngiU Taksinı Hasköy 8 0 0 ADANA. 75 61. 11. Sİavia (Bulg.) Cork City Adalet Galata 1 4 4Ü. Hafta Spor Toto'da şu ne1 Cumhuriyet Gazetesinin tertiple50 <S. İrlan.) 2», 11, Adroire (Avust) Siileymaniye Y.K. Emniyet 6 3 ticeler ahnmıştır : 0 diği pist müsabakaları bu sabah Şe50 Legia (Polon.) 13. 01. Fortuna GeAııadolu Eyüp 3 6 13 maçı bilen 121 kişi 2.919 TL. 0 hir Stadında 19 Mayıs gösterilerin75 leeıı (HolJ Torino lltal.) 22, 13, Barbaros B. Gençlik 1 4 12 maçı bilen 2010 kişi 175 TÜ. den önce yapıiacaktır. Adanadaki »0 Skeid (Norv.) Valkeakosken <Fin.) Barharos Toprakspor l 1 11 maçı bilen 14243 kişi 24.50 TL. VVest Ham bugünkü maçın favori bütün orta ve liselerle kolejlerin kız. 80 10, 20. Esbjerg (Dan.) Cardiff Keçiören Dikıuen 2 6 10 maçı bilen 57585 kişi 6 TL. Citv (Gal) 00. 01, Dinamo (Yug.) s i Resimde Ingiltere Kupa şampi erkek öğıencilerinin katılacaklan 50 Haydar Jandarmagücü 6 A.E.K. (Yunaıı) 20, 32. Steaua > o n u «Idubları gun West Hamlı müsabakalar. dört kategori üzerinH••••••••••••••» larııı şeref turu görülüyor ıRoman.) Derry City (K. trlan.) , de yapıiacaktır. •••••••••••••••I I30, 28. Saragozza (İspan.) Hibernians (Malta) 30. 51. Uııion Sportiv (Lüksem.} Münich 1860 04, 6B. 9 2 4 3 9 15 8 Şile Porto ıPort.) Lyon (Fıaıı.) 30. 01. ş = 9 2 3 4 9 12 7 PTT Spartak Prağ (Çek.) Anorthosis = = 9 1 4 4 9 19 6 Mithatpaşa (Kıbrıs) 100. 60, Lausanne (İsviç.) S S Honved (Macar.) 20, 01. == YEŞIL GRUP Portekiz'in Sporting ve İskoçya'nm İstiklâl . Kurtuluş 21 Dundee takımları tur atlamıştır. II. TUR: Legia Galatasaray 21, Ş I Muradiye Çatalca 80 01, PortoMünich 1860 01, 11, West = tst. Ünv. Kireçburnu 30 Ham Spartak Prağ 20, 12. Sİavia ^ 1 Muradiye 8 6 2 0 25 6 14 Lausanne 10, 12, 23, Valkeakos= 8 6 2 0 13 6 14 2 îstıklâl ken Torino 01, 05. Sporting = 3 M. Sinan 7 4 1 2 14 6 9 Cardiff City 01, 00. Steaua Di = = 4 îst. Ünv. 8 3 0 5 1213 6 namo 13, 02, Dundee Saragozza ^Ş2 8 2 1 5 819 5 5 Çatalca 22, 12. == 311 3 6 K u r t u l u ş 7 0 KARDÖFİNALLER: West Ham = 317 7 K. B u r n u 8 1 Lausanne 43, 21, Saragozza Cardiff City 10, 22, Legia Münich MAVİ GRUP 1860 04, 00, Torino Dinamo 11, •••• •••• 21. Jandarmagücü Adalar 10 DÖMİFÎNALLER: West Ham Yaylaspor Özenspor 21 Saragozza 21, 11, Torino Münich Haydar Fethıye 63 1860 20, 02, 13. O G BMA Y P KUPA GALİPLERİ TURNUVASIİ. T. Ü. 8 2 1 5 11 10 5 1 J . Gücü 1 0 20 4 15 Finalî oynayacak Be şiktaş geııç takııns NIN ŞAMPİYONLARI: Agaspor 3 2 1 5 7 16 5 2 H a y d a r 6 1 1 15 4 13 1960 yılında Avrupa Futbol Birli2 youu Şişll 8 0 4 4 5 10 4 4 1 3 912 9 ğî (U.E.F.A.) tarafnıdan ihdas edi4 Ayyıldız 3 1 3 667 YESİL GRUP len Kupa Galipleri Turnuvası, bu 5 özenspor 2 2 3 886 teşkilâta âzâ olan memleketlerin 6 Adalar 1 0 7 719 2 (21) Geçen hafta oldukça enteresan Yalova Hürriyet kupa şampiyonlaııııı karşı karşıya İstanbul genç takımlar aracı futbol maçlerı sona ermış ol7 F e t h i v e 1 0 7 1123 2 (10 > neticeler alınan 2. amatör kü A. Ordu Çınar getirmektedir. Şampiyon Kulüpler masına rağmen, beyaz grupta F. Bahçe. kırmızı grupta ise (00) me lig maçlarında liderler de Altınyıldız Çamlıca Kupasında olduğu gibi. Kupa GaÇırçır Kumkapı (32) ::: ğişmemiştir. Besiktaş birinci olmuştur. Finali F. Bahçe ile Beşiktaş genç lipleri Turnuvasmda da Lâtinleriu PUAN CETVELİ takımları oynıyacaklardır. hâkimiyeti bâriz bir şekilde göriiBEYAZ GRUP Yalova 11 7 2 2 19 14 18 0 Bugün saat 16 da YeşilyurttaC lür. GENÇLER KIRMIZI GRLP GEN'ÇLKR BEYAZ GRUP Çınar 11 3 7 1 11 7 13 ^>, kilometrelik bir semt bisikletz Avrupa Kupa Galipleri TurnuvaHürriyet 11 5 3 3 20 16 13 (20) K. Ayasofj'a Yıldız O G B M A Y P O G B MA Y P yarışı yapıiacaktır. ^ sını 196061 de İtalyanın Fiorentina, Altınordu 11 5 2 4 12 8 12 (30) B. J. K. 20 18 2 0 66 6 38 Altınay Tarabya 1. F. Bahçe 19 15 2 2 54 10 32 196162 de İspanya'nın Atletico Mad% İstanbul jimnastik takımının^ 19 12 Feriköy 19 11 8 0 38 11 30 Altınyıldız 10 4 4 2 16 8 12 3 38 11 28 (211 2. Beykoz Tekeî Kulespor rid. 196263 de îngiltereniıı Totteııseçmeleri Pazar günü saat 11 deZ 19 12 19 12 5 2 38 12 29 İst. Spor 5 43 15 26 3. G. Saray 10 3 5 2 12 9 11 (10) Çamlıca Şehzadebaşı Zaferspor ham Hotspur, 196364 de Portekizin D. Harb Okulu spor salonundas 19 9 5 5 3524 23 18 10 Sarıyer 4. Hasköy 8 35 25 21 Çırçır 10 4 3 4 16 16 11 PUAN CETA'ELİ Sporting takımları kazaıınıışlardır. 19 9 Eyüp yapıiacaktır. ^ 7 24 25 21 5. Y.K. Emni. 19 10 2 7 32 24 22 K. M. Paşa 10 0 5 5 8 18 5 Final maclarının sonuçları şöyle19 7 O G BM AY P Süleyma. 20 6 5 9 28 33 17 6. Vef a 9 22 32 17 11 1 1 9 10 28 3 Kumkapı 0 Galatasaray bugün Adapazanna^ dir: 19 7 2 10 20 28 16 Kasımpaşa 19 6 K. Ayasofya 11 9 1 1 29 8 19 7. Taksim 9 27 26 16 giderek tek karşılaşma yapacak^ 19 5 5 9 18 35 15 19 5 3 11 2734 13 Adalet , 196061: Fiorentina (İtalya) Glas 8. B. Spor Altınay 10 6 2 2 21 11 14 MAVI GRUP 18 5 3 10 16 31 13 tır. Sarı Kırmızılılar Adapaza; 19 3 6 10 19 33 12 D. Paşa 9. B. Beyi gow Rangers (İskoçya' 20, 21. Kuruçeşme 10 5 3 2 13 6 13 19 4 3 12 1843 11 K. Gümriık 18 1 4 13 15 49 6 rından Adanaya çideceklerdir. ; 10. Galata 196162: Atletico Madrid dspanTekel 11 5 3 3 15 10 13 Çelikspor Vardar <20) 17 0 5 12 7 56 5 19 2 O 17 1168 4 Y. Direk 11. Anadolu ya) Fiorentina 11 (tekrarlanan • 20ı Şehzadebaşı 10 5 2 3 12 11 12 Cihangir Emirgân 0 KONYA Şampiyon güreşvı; maçta 51 Atletico galip.1 10 3 3 4 18 16 9 Çıksahn Tepebaşı (20) kulespor mız Hamit Kaplan şehrimıze gele^ 196263: Tottenham Hotspur (İngil (10) 5 5 12 24 7 K. Pazar Dikilitaş Yıldız 11 9 3 1 5 8 9 7 rek kampa katılmıştır. Kaplan ça: Geçen hafta yapılan 3 üncü ama Selimiye tere) Atletico Madrid (İspanya) PtAN CETVELİ 7 5 14 4 Zaferspor 10 1 2 Omekspor 9 2 2 5 11 17 6 lışmalara devam eaerken ameliyat; 51. O G B M A Y P tör küme maçlarında şu neticeler 11 1 1 9 1237 3 Tarabya Gökspor 9 2 2 5 6 12 6 olduğu dizinin tedavisi ile de uğ; alınmıştır. 196364: Sporting (Portekiz) M. Büyükdere 10 10 5 5 0 15 3 15 raşmaktadır. Z T.K. (Macaristan) 33 (tekrarlanan ( 17 11 14 KIRMIZI GRUP Çıksahn 11 KIRMIZI GRUP BEYAZ GRUP # PARİS Davis Kupasının 2 nci: maçta Sporting 10 galip.) 16 12 12 Vardar 11 tur karşılaşmalarında Almanya; 13 10 11 K. Pazar 11 (30) = İ. T. Ü. Agaspor (50) Lüksemburg'u 5 0 , G. Afrika; (20 > Eminönü Şile 12 12 11 Havagücü Levent Çelikspor 11 Beykoz kürekte (10) ^ = Şehremini Şişli (51) Norveç'i 5 0 , İspanya Şili'yı 5 • 0.: <3l> Karagücü M. Paşa 10 11 11 Omekspor Zeyrek Cihangir 10 ^ ^ Altınmızrak Hilâl (2n (31) Yugoslavya Rodezya'yı 5 0 , İnE (22) Cerrahpaşa PTT 10 11 10 Üsküdar İskendeıpaşa Dikilitaş 11 hamle yapacak = Yenikapı İlkadım (10) giltere Danimarka'yı 4 1 . İtalya; (201 (21) Ayvansaray Özfatih 6 14 8 Selimiye Gökspor 10 Emirgân Beykoz bu sezon kürek takımıBrezilya'yı 3 2, Çekoslovakya İs î PUVAN CETVELÎ PUVAN CETVELİ = PUAN CETVELİ 10 25 4 11 Tepebaşı na büyük önem verecektir. Bu : O G BMA Y P O G B M A Y P veç'i 3 • 2 mağlup etmişlerdir. = O G BM A Y P cümleden olarak idareciler bir 9 6 2 1 20 15 14 # LOS ANGELES 21 m. 51 i l e : 9 8 1 0 12 2 17 Eminönü Hava Gücü 8 5 3 0 13 3 13 seri tekne ısmarlamışlardır. Kü ^ ^ Şehremini 9 5 2 2 27 12 12 gülle atma dünya rekoruna sahip; 9 S 2 2 11 7 12 Karagücü Zeyrek 8 5 1 2 12 11 11 Altınmızrak rek takımının antrenörlüğüne de 9 4 1 4 12 13 9 bulunan Amerika'lı 9 2 5 2 11 11 9 Cerrahpaşa İskenderpaşa Randy MatJ 8 4 2 2 12 10 10 Hilâl Nimet Sunay getirilmiştir. Beykoz9 3 2 4 15 13 8 son. 20 m. 70 lik mükemmei b i r : 9 3 2 4 10 10 8 Özfatih Levent 8 3 3 2 1111 9 Yenikapı jjjj da yetişen gençlerin kürek spo9 3 2 4 12 14 8 derece yapmı?tır. 9 2 3 4 10 11 7 Ayvansaray Üsküdar ; 3 3 1 4 11 11 7 İlkadım •;:: runa yönçleceklerini ve bu kulübün sporda eski kuvvetli duruıriH II tekrar geleceği belirülmektedir. HERKES NE DİYOR 5 Gazelemizin pisl yarışları bugün SPOR TOTO Cumhuriyet 'uv AMATÖRLER KÖSESİ 12. Amatör Kiimede 1 liderler değişmedi Ikinci Amatör Küme Maclan GENÇ TAKIM MAÇLARI 3 üncü AMATÖR KÜME üi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog