Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Milli Takım Kampı Konya'da devam ederkep Yılmaz iyileşti Çet/n GÜREL Bükreş'ten bildiriyor Celâl Atik tıâlâ kanıpa gelmedi KONYA, (Nail BÜLBÜL bildiriyor) îngilteredeki serbest ve Finlandiyadaki grekoromen Dünya Güreş Şampiyonalarına iştirak edecek Güreş Milli Takımımızın seçmeleri, 910 mayıı tarihlerinde çehrimizde yapılacaktır. Tesbit edilen milli takımlar müsabakalardan 1 5 gün evvel, deniz ıklimine ahşması için îstanbulda veya çampiyonanın yapılacağı memleketlerde kanıpa girecektir. AKBAŞ TEKRAR GÜREŞ'E BAŞLIYOR Bir müddet önce güreşi bıraktığını ileri sürerek, kampa girmiyen Hüseyin Akbaş bu kararından vazgeçmiş ve seçme müsabakalanna katılmaya karar vermiştir. Diğer taraftan iş yerlerinden izin alınamıyan Cevdet Seçer ve Hüsamettin Öngör kamptan çıkartılmıştır. CELÂL ATİK DE GELMEDÎ Seçme müsabakaian için kampa ahnan serbest ve grekoromen takımlarının çalışmalan başlamasma rağmen, başantrenör Celâl Atik ha]en gelmemiştir. Atik'in bugün kam pa gelmesi beklenmektedir. Şahsi işleri dolayısiyle Hüseyin Atlı da kamptan affını istemiştir. CELAL ATiK (Tokyodan Manchestere) Rumenlerin 60 kazondığı son hazırlık maçında Hadrokascu sakallandı •I TAKIMIMIZ ISev zat. Yamr. PUPPO En çok şu aynadan korkuyorum. DUN IDMAN YAPTIK AÇIKLASDI YümazSükrü, Metin. JSu man • Mustafa, ISaci, seıef Yılmaz, Ayhan, BÜKREŞ Milli futbol takımımız, dün saat 16.30 da maçın oynanacağı «23 Ağus tos» stadında bir saatten fazla süren bir antrenman yaptı. Çalışmaya katılan bütün futboîcular aralarında 9 ar kişilik iki takım halinde futbol oynadılar. Rahatsız olduklarını söyleyen Şükrü, kaleci Yılmaz, ve sağaçık Yılmaz doktor muayenesinden geçirildi ve antrenmana çıkması için sebep olmadığı belirtildi. Umit takımımız belli oldu 3 milli oyuncusu olan Rumen Ümit takımı antrenörü Bükreşteki maçta kendi takımını şanslı görüyor Pazar günü Romanya ümit takımı ile karşılaşacak olan ümit milli takımımız dün Dolmabahçe stadında son antrenmanını antrenör Ruhi Karaduman'ın nezaretinde yapmıştır. Çalışmaya kampta bulunan bütün futboicular iştirak etmişlerdir. KADRO BELLİ OLDU Ümit takımımızın Romanya karşı&ına çıkacak kadrosu dün belii olmuştur. Takım şöyle çıkacaktır: Baskın Tuncer, Çağlayan • Sesen, Muzaffer, Onursal Abdullah, Fethi (Mesut), Sanlı, Fevzi, Ergün. MAÇIN HAKEMİ BULGAR Pazar günü şehrimizde saat 15.00 de oynanacak Türkiye Ümit Romanya Ümit maçını Bulgar hakem ; DÜX ÇALIŞTILAR Millî takımımız dün Bükreşte 23 Ağustos idare edeoektir. stadında toplu halde bir antrenman yapmıştır. Resimde, Metin vo RUMEN ÜMİT TAKIMI GELDt Rumen Ümit takımı dün özel bir Şeref antrenmanda... uçakla yurdumuza gelmiştir. 21 kişilik bir kafile halinde gelen Rumen kafüesinde 3 millî oyuncu bu ; lunmaktadır. Bunlar: Kaleci An j treni, solbek Popescu ve santrfor Sasu'dur. Rumen Ümit takımı antrenörü Bazil maç hakkında şunla . rı söylemiştir: «Pazar günü yapaca | ğırmz maç dostluk maçıdır. İyi bir maç çıkarmaya çalışacağız. Son yıl ı larda Türk futbolu oldukça iyi ne \ ticeler alıyor. Fakat ben pazar gü j nü Bükreşte yapılacak millî maçı kendi lehimize görüyorum. Zira seyirci ve saha avantajı bizde...» S A / / V V KAUtl uzi>U>ü. 51 AVJ ? '/' O£ H/Ç. TAKIMLAR İLÂN EDİLDİ Teknik adamlarımız, takımımızı dün gece açıklamışlardır. Pazar günü Türk milli takımı sahada şu tertiple yer alacaktır: Yılmaz Şükrü, Numan Mustafa, Naci, Şeref . Yılmaz, Ayhan, Metin, Nevzat, Yasar. Öte yandan Rumenler de takımlarını resmen açıklamışlardır. Buna göre Rumen milli takımı maça şu düzenle çıkacaktır: Teknik adamlarımız. takımımızın Haidn Popa, Halmaceanu Gre avu, Ghergheli, Odan Pricalab, Mateiann, fonescu, Georçiescu, Crai nicranu. Türk Voleybol Milli takımı seromonide. 4. tstunbıd Enternasyonal Tiınıuvası' dün başladı TÜRKİYE İSRAİLİ YENDİ MACARISTAN VE POLONYA GALİP Ercan TURCAN 4. İstanbul Enternasyonal Voleybol Turnuvası dün Spor Sarayını dolduran kalabalık bir seyirci önünde yapılan müsabakalarla başladı. Turnuvanın ilk gününde Macaristan ve Polonya ekipleri çıkardıkları kombine oyunları ile şampiyonanın en büyük favorileri olarak gözüktüler. MAÇI RADYO VERİYOR Pazar günü Türkiye saatiyle saat 16,30 da başlıyacak oln Türkiye Romanya millî maçını radyo naklen vçrecek ve maçı TRT spikeri Kemal Deniz anlatacaktır. GAZETELER Burada yayınlanan Sport Populare, Romania Libera, Sterau Rossu, Magazin gazeteleri maça geniş yer veriyorlar. Her üç gazete de milli takımımızın mü cadeleci, netesli ve iyi futbol oynadığını belirtiyor. «10 yenildiler ama; Portekizden çok daha iyi oynadılar. TUrUlere karşı çok dikkatli olmak zorun dayız» diyorlar. I > SporToto Müdürlüğüne Rauf Meleksoy getiriliyor METİN 0K1AY Gİ2ÜCE EVLENMİŞ.. RUMEN TAKIMI 60 GALİP ; Macaristan Iran Turnuvanın ilk müsabakasında Macaristan bilhassa ilk iki sette çıkardığı sert, yıkıcı maçlan ile İran'ı dağıtmakta güçlük çekmedi. Macaristan bilhassa file önündeki müdafaa blokesi ile göze çarptı: (152, 151, 15,13). Macaristan: Bela (8), Yorgy (7), Csaba (7), Gabor (7), İstran (7), Oho (8). İran: Hasan (6), Mucteba (6), Mahmut (4), Mehmet (5), Cengiz (4), Mesut (4). ANKARA Münhal bulunan ; BÜKREŞ Hiç kimse atlatamaSporToto Teşkilâtı Müdürlüğüne dı da Federasyonla, Metin elele verBeden Terbiyesi Genel Müdür Yar diler, bütün gazetecileri atlatıverdidımcısı Rauf Meleksoy'un getiril ler. mesinin kararlaştırıldığı bildiril . Metin'inki enteresan: Boş vakitlemektedir. Bu hususu, Devlet Baka rinde oynıyacağı filmi düşünen kap nı Şekip Inal da doğrulamış, yalnız tanın parmağında parlıyan alyans BUGÜN TATİL Meleksoy'dan boşalacak olan Be | herkesi şaşırttı. Nişanlı mıydı? EvHAVADAN NE HABER? rien Terbiyesi Genel Müdür Yar ; lenmiş miydi? Yaptığımız tahkikat Rumanyada tâtil olduğu icin n;il Ruscukta bir sağnak vardı. Biı dımcılığma kimin getirileceğinin evlenmenin eşiğinde olduğunu ö'ğlî takımımız bugünü istirahatie henüz belli olmadığını belirtmiş retti bize. İzmirin tanınmış ailele sağnak Bükreşe gidince rahatlarız geçirecek, yarın sabah hafif bir yü rinden Kardiçalı ailesinden Servet demiştik. Hakikaten ilk saatler öy rüyüşten sonra da erkenden ye tır. Hanım yakında Oktay soyadını a le oldu. Sonra hafif hafif Rumen mek yenilerek maça gidilecek. Rumüziğine benziyen bir yağmur ilik men idareciler, lıem tatile ve hem lacakmış... Sezonun ikinci lerimize işlemeye başladı. Allah ve de pazara rastladığı için maça 40 FEDERASYONTNKİ yelken yarışları Federasyonunkine gelince, ilk de re de maç gününe kadar kesilip sa j50.000 civarında seyirci gelecesini ha düzelse... belirttiler. Sezonun ikinci yelken yarışları fa İstanbuidan başladı iş. GazeteBiz iyiyiz. Takım da iyi... Rumenciler kolayca başka bir otobüse akyann saat 14 de Kalamış koyunda btitün teknelerin iştirakiyle yapıla tanldılsr. Sonra Romanyaya gelin lerin nasü olduğu maç günü meydi. Otelde yer yok bahanesi ile dana çıkacak. Hayırlısı... caktır. Rumen millî takımı son hazırlık maçını burada ikinci kümeden Fla karmorel takımı ile yaptı ve 6 0 kazandı. Rapid takımmın iskeleüni teşkil •ettiği Rumen millî takımmda Grecesku, Georgio, tonescu, Kaderano var. Sağ açık Çetin GÜREL yazıyor Dmitriu, Nadrokascu:nun lifi koptu. Bunu Rumenler, büyük şanssızlık sayımillî takım Lidoya, gazeteciler yorlar. Ambasatör oteline alınıverdi. Duy HAKEMLER duk ki yevmiye meselelerinden doMaçı Avusturya Federasyanulayı futbolcularla idareciler arasınna bağlı üç hakem idare edecek da bir şeyler oluyormuş, duyulmaler. Hakemler dün Bükreşe gelsın istenilmiş... Ne de olsa haklıdır mişlerdir. lar. Türkiye isro// Milli voleybol takımımız kuvvetsiz rakibi İsrail karşısmda rahat bir galibiyet alırken gösterdiği oyun bakımından ümit verici değildi. İsraillilerin zayıf hücumları kar şısında müdafaa blokumuz iyi top çıkaramazken son darbeji üzerleriŞAMPİYONLUK MAÇI Fener ne bağladığımız Değer ve Tanzer bahçenin en formda basketbolcu ise tutuktu. Ancak B. Yalçm ve lanndan Tuncer, İTÜ maçmda Hü Şevket'in bloke üzerinden vurdukları isabetli smaçları maçın kadeseyin Alp ile mücadele ediyor. rini tayin etti: (188, 156, 1511). BASKETBOL: Türkiye: Nasuhl (7), Haldun (6), K. Yalçın (6), B. Yalçm (7), Erdal (6), Şevket (7), Değer (5), Tanzer (4). İsrail: Meir (5), Ekiyahu (5), Davit (6), Davit Kaîrt (5), Efraim (5), Emanuel (4). u ın Türlciyetıin en lcüçülc kayakçısı arkadaşı : KAYAKLARI Abdülkadir YÜCELMAN D 1 9 m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• aha 3 yaşında.. Ama onu bir de ayağına skilerini takmış görseniz gözlerinize inanamazsınız. Öyle rahat ıdişi var ki.. Giderken «ha düştü,taadüşecek» diyorsu'"•uzVama o istediği yere kadar rahatça gidebiliyor. *** Federasyon tarafından Avusturyaya gönderilen ve .ııyak öğretmeni olan babası Doğan Kırbaç anlatıyor : Hele bir kar yağmasın.. Fidan'ı içeriye dahi sokamıyoruz.» Ve sonra" babası, gerçekleşmesini istediği gayesini anlatıyor: «Benim artık şampiyon olmam imkânsız.. Zira devrimizi tamamladık ve artık ögretmen oldnk. Şimdi kızım Fidan'ı, roilli takıma sokabilmek ve onun şampivonluğnnn görebilmek tek arzum. Avusturyada gördünı, kız millî takım kayakçıları erkekler gibi kayıyorlar. Öyle de zarif stilleri var ki.. İşte kızımın da öyle güzel bir stille ayağında skiler, dağlarda dolaşmasını ve birçok şampivonluklar kazanmasını temenni ediyonım. Zira bugünkü dnrum değişecek ve benim düsündüğüm gibi düşünen bircok kayakseverler çocnklarına kayağı sevdirecekler ve kayak, popüler bir spor olacaktır. Şöyle bir arkatnıza bakaiım. Çok azakta değil, daha 5 yıl öncesine kadar Türkivede kayak sporn ne durnmdaydı? Busiin ise kayak hızla srrlisen bir spor kolu oldn. Buçünkü düşüncelprim yarın icindir. Ve hrn Tjrındsr fazlasiyle iimitliyim.» Bulgaristan Polonya 1. Koşu : Favori: Pınar, Plâse: Lâlehatun Gecenin son müsabakasında iki 2. Koşu : Favori: Solorio, Plâse : dev takımın mücadelesi seyircilere İzmir Türkiye Basketbol ŞamLahur Blue Bell, Sürvoleybol ziyafeti çektirdi. Müdafapiyonasına dün gece devam edildi. priz: Caravelle Lupo İlk maçta Altınordu Deniz Harb adan çıkardığı plâseleri sert smaç3. Koşu : Favori: Oğuz, Plâse: Öklara çeviren Polonya file önünde okulunu 9787 mağlup etti. keş tesirsiz gözüken Bulgaristanı zor da Altınordu: Turhan (13), Charles 4. Koşu : Favori: Jet, Plâse: Cemolsa yenmek başarısını gösterdi. Po ! (35), Naiel (35), Erdoğan (6), TüÜmit, Sürpriz: Efes lonyalıların Bulgaristan müdafaa zel (8). 1 Josefin Deniz Harbokulu : Metin (1), Me blokesinde gördükleri boşluklan 5. Koşu : Favori: Altuğ, Plâse : tin (10), Halit (20), Luas (15), Ne plâseleri ile doldurmaları takdire Hacıpaşa . Yürel, Sür dim (30), İlia (2), Varujan (9). şayandı. (157, 1816, 1511). priz: Herkül İkinci maçta İstanbul Teknik ÜPolonya: Somasreivski (7). Kietfi. Koşu : Favori: Fadime, Plâse :niversitesi ile Kolejliler karşılaşü pinski (7). Skorek (8). Rutkowsk: Gül Filiz, Sürpriz: A lar. Baştan sona kadar çekişmeli (8), Siwek (9). Suchanek (7). paş ! geçen bu maçın ilk devresini 3932 Bulgaristan: Petrow (7). Stoianow 7. Koşu : Favori: Geyik, Plâse: önde bitiren İstanbul Teknik Üni (6). Srandew (6). Panteleen (7K Uğur Sevin j versiteliler karşılaşmayı da 7961 Kraitehew (8), Feldcherew (6). 8. Koşu : Favori: Mahinur, Plâse: kazandılar. Peyk Turhan, Sürpriz: ; İ.T.Ü.: Kemal (17), Hüseyin (32), Özyurt ordudaki Akın Belde I Yaman (9), Cüıat (3), Akın (8), görevinden aynldı i Ayhan (10). Bugün yapılacak I Kolej: Rüştü (16), Birol (19), 1 Futbol Federasyonu Başkanı ) İbrahim (17), Akın (2), Erdem (3), Muhterem Özyurt, 30 yıl 10 ay gö mahallî maçlar : rev aldığı Türk Silâhlı Kuvvetle • Mahallî profesyonel lig ve genç Tansel (4). ler liginde yapılacak olan karşılaş I Gecenin son maçında ezeli rakip ! rindeki fiilî görevinden ayrılmiî • ler, Fenerbahçe ile Galatasaray kar tır. Kurmay Albay Özyurt'a uaşamalar şunlardır: şılaştılar. İlk anlarda çok süratli rılı çahşma hayatından dolayı teDOLMABAHÇE STADI top kullanan Galatasarayhlar arayı şekkür edilmiştir. Kendisiyle görü13.30 Davutpaşa Hasköy 10 sayı kadar açtılar. Ancak dev şen bir arkadaşıtnıza, ^ederasyon 15.15 Taksim • Galata renin sonuna doğru Fenerbahçeli Başkanı «Asil ve şerefli görevimi VEFA STADI ler farkı kapattılar. tlk yarıyı 3331 taınamladıM!, Futbol işleriyle çok 11.15 Sarıyer Feriköy fgenç) Galatasaray önde bitirdi. İkinci ya 'laha yakından 'Ifilenmek için vak 13.15 Taksim • Beyko? (genç) (Arkası 7. sayfad») t'm ola<*ak» demiştir. 15.15 YİC. Emniyet VeJEa (gens) Fenerbahçe Galatasaraya galip: 86 67 YUGCS DAJL/A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog