Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

42 YILIN EN İYİ KALECİSİ CİHAT ARMAN Liderlik yarışında kim puan verecek? HHMHÜIIIIBIIBHHB BUGÜNKÜ PROGRAM Turkije ligine bugün 2 şehirde oynanacak olan karşılaşmalarla de\am edilecektir. İSTANBUL Saat 14.15 Bejkoz P.T.T. Saat 16.00 F. Bahçe Gençlerbirliği İZMİRDE Saat 14.00 Altav İstanbulspor Saat 16.00 Göztepe Beşiktaş 2. Tiirkiye Liginde ise şu maçlar ojiıanacaktır: İSTANBULDA Saat 12.30 Vefa B. Spor (D. Bahçe) Saat 15.00 Bevlerbeyi Ç. İ. Yurdu ANKARADA Saat 13.00 Günesspor Yesildirek Saat 15.00 Petrolspor Sarıyer F. BahçeG. Bitligi Butsaspot Vefa BeşiMaş Göztepe 2 şehirde 3 dev maç 16 yıl M. takımda ralcipsiz lcalan Uçan Kale hayatının heyecanını duydu RöpoMoj: TUNCER BENOKAN •Hyogrofisl CUıat En»er Arman, 19i; yıluıda Istaobuld* tfogda. Futbola GaUUsaray Lıseıinde bajladı Ilkokuln bitirdikten «onra Ankara da bmlnı ı a ailesinin yanına gıttl 15 yaşında Genclerbırhğuıe girdi. S ajustos 1932 den 9 şubat 1416 ya kadar (64) maçt» kınnızı . «ıyahlı kaieyi korudn Futbol hayatının ıkıncl perdesl lstanbulda açüdı. Guneş takımının o nnlu kadrosunan kalesıne geçtı 27 araük 1936 dan 23 ekım 193S gunune kadar (57) maçta «Majmo» adı yerilen mudafaanın son adamı olarak kaleyi bekledi. Sonra Fenerbahçeye geçtı. 11 hazıran 1939 gunünden i hazıran 1952 ffunune kadar 13 yıl Fe> nerbahçe kaleslnde tam 308 maç oynadı 12 si (A) w 11 (B) Mıllt Takımımızda olmak uzpre 13 defa ATyıldız* lı kalcyı koruvan Cıhat, bu arada (9) defa da (A) Mılll Takımımı/m kaptanlıgını japmak ferefine nall oldu Futbol hajatl boMmca anılaıg • Uçan kalecı» ısmıjle spor tarıhımıze geçen Cıhat Arman futbolu bıraktıktan sonra antrenorluk havatna başladı Halen Mıllı futbol takımımızın başantrenoru olarak bu başarıh hayatını devam ettırmektedır Büyük 3ürî ittifakla karar verdi B erşembe akşamı gazetemızde ılk Futbol Federasyonu Başkanlanndan Muvaffak Menemencıoğlu nun başkanlıgında toplanan, i BUYUK JURÎ 42 YILIN 11 ını çetm ve renklı geçen muzakerelerden sonra tesbıt etmış ve SPOR Servısıne teslım etmıştır. JURININ KARARLARI: Buyuk Jurmın her mevkıdekı kararını, o mevkun futbolcusunn verırken açıklayacagız Jurı ılk olarak kalecılerı muzakere etmış \e o\laıı ittifakla tasdık etmıştır. 6 ozterını hafıfçe kırpıştırdı Yu zunde ılık bır bulut gezındı «42 Yılın En Iyı Kalecısı seçıl dınız» cumlesı, adı bır efsane gı bı futboldan bahseden herkesın zıhnınde dolaşan soğukicanlı Ar manı, bu kadar taeyecanlandıra bılmıştı Ben dogmadan 5 yıl once 15 va çında Gençlerbırlığının kalesmde sahaya çıkmıştı. Şımdı A mılli ta Inmının başantrenoru ıdı EN GLZEL HÂTIRALARI Arman, bu guzel gununde en gu tel hatıralannı şoyle sıraladı l9A<i yüında Halke\i takımı kalestode Rüsyaya gıtrnıştun. 4 gol " yedlm, çok uzuluyordum. Akşam zıyafette beru gunun adamı ılan ettıler ve Rus generallerı «Bu s e n karar %e hareket ancak bır pılotta buluna bıİT Kal burada senı pılot yapa lım» dedıler Ertesı gun gazetele rın manşetlennde «Cıhat ancak 4 gole ızın verdı» yazıjordu 193b dan 1952 ye kadar mıllı takımın kalesmı tek başıma korudum Her mıllı maçta heyecanlanırdım Bo gazıçı lısesınde okudum Ikti"=ar ve Coğraf\a Fakultelerınde oku>a caktım futbol vuzunden yarım kal dı Bır ara Avrupa karmasma se çılmışım Federasyon tahsısatsızlık tan bana haber vermedı Bılejdım kendı paramla gıderdım, buna ha la uzulurum Bır Guneş Fener bahçe maçı ıdı Ben Guneşın ka lesmdejdım Taka Nacı hafıf bır top yuvarladı, uzerınden atlıja yım da vakıt geçsın dedıra Bır de kızı ve damadı ıle bırhkte . dondum kı, top tumseğe çarpıp ka leve yonelmış, koştum yetışeme dım ve 1 0 yenıldık Aglarken sovunma odasında uyumuş kalm; şım irıncı ve ıkıncı Turkıy» Lıgı karşılaşmalarına bugun üç şehirde devam edılecektır Fenerbahçe ve Beşıktaş şampıjonluk yolunda puvan kaybetme mek ıçın oynarken, Vefa ıle Bursaspor arasında yapılacak karşılaşma, ikmcı lıgın hderlığını tâyın hakkında çok onemlıdır. VEFA BÜRS4SPOR (Saat 12.30) da Şehrımızde gunun ılk maçı saat 12 30 da Vefa ıle Bursaspor arasında oynanacak Yeşıl beyazlriarın şampıyon olmalan ıçın bu maçı mutlak kazanmaları şarttır. Normal netıce beraberlıktır PLVAN* DIRUMLARI Bursaspor 26 14 9 3 44 22 37 Vefa 27 17 3 7 53 27 37 BEYKOZ P.T.T. (Saat 14.15> F. BAHÇE G. BIRLIĞI Kume duşme tehlıkesı ıle karşı (Saat: 16.15) karsıya olan bu ikı takımın mucatkınci maç Fenerbahçe ıle G delesı çetın olacak. Normal netıce namzedl beraberhk. Tesadufl galıbıyetler de Bırlıgı arasında. Lıder Sarı lacıvertlıler maçın favorısıdu*. olabıljr Bır surprız de olabıhr bu maçta PUVAN DIRLM1ARI PLVAN DURLMLARI PTT 22 6 8 8 31 28 20 F 23 12 10 1 37 9 34 Bevkoz 21 5 7 9 17 27 17 Bahçe G. Bırlıgı 23 10 5 8 29 31 25 ALT4Y IST. SPOR (Saat 13.00 de) Bır beraberhk havasında oynana cak olan maçı Altaym kazanması daha kuvvetlı bır ıhtımaldır. PUVAN DURUMLARI Ist Spor 24 7 9 8 20 24 23 Altaj 22 6 10 6 16 17 22 GÖZTEPE BEŞİKTAŞ (Saat 15.00 de) tzmırde gunun en muhım maçı saat 15 00 de puian varışmasındakı Beşıktaşıa. Göztepe arasında Maç ortada Normal netıce beraber lık Uzur bır suredır «akatlıgı de\am eden Suat ıle Sure\ \ a \ e hastalıgı tamamen geçen Sanlı da ojnajacaklardır SUAT MAMAT Beşıktaşın Beşiktaş 21 12 6 3 34 11 30 bu haftakı umıdı Göztepe 21 9 4 8 21 22 22 DJ D j BU GUKİKU SEÇILEM 11 OrUNCUMUt>4 S A S A GÜNİDÛ SO2E < A e ı ş r ı .. TufiU TUEJJ 3LJIZ.İ BAŞKASJLlĞI ICIM MENEMENCIOGUJ AOAY GOSTEÇlUD' MENEMeMCıOGUJ ITlEA"Z. EDGCEK. OLDU E5REF Inal, Yalım'ın azledilme sebeplerini dün açıkladı Devlet Bakanı Şekıp Inal, dun bır basın toplantısı \aparak SDOTTOto Mudurluğunden azledılen Ha luk Yalım ın nıçın azledıldıçını açıklamıs \ e ıthamlarına cevap veı mı^tır (\) Haluk Yal.m, malıje mu fettı^l^rının rapoıu ıle flmmetıne 3 697 lıra 37 kurus geçırdışı daha Fotogıaî Ibrahlm KOSEOĞLO) pek! çok suııstımalı oldugu tesbıt edı Turk futbol tarıhınm bır numaralı tır dıgınden gorevınden alınm^ kalecısı ılân edılen Cıhat Arman, eşı. 0) Spor Totoda 60 a \akın da \a öos\ası bulunduğundan Se\ın(, Dusunsel adında muşa\ır bır avukat alınımstır Bu bır ıhtı\aç f ı (3) Kadroja ahnan 14 merauı selefım Malık Yolaç'ın emrı ıle alınmıs kı«ılerdır (4) 150 mı \on lıra h^sılât getıren bır teskılatm basında saıbeh bır k ı s m tutamazdık 31 maıt ta muka\ elesını fe^hettı Bundan sonra karar:, Turk A d l \ e s ı vere cektır $EPiK SÖZE KARJÇTI • 4 2 VILX>/R AUŞT/K ZATEN. SUVRiJN SAŞKAN1.IK KOİ V TUĞUNA 6PHN t>İM » DEDİ. Ankara (Curahurı\et Burosu) KOMU. &UNDA ÇOK CSKİŞ. OYLAe BİC AJ2A BAŞABAŞ.ĞELDİ. TAfÜK UILGlN DA. t//YÂME ATTI ^ e OLOU. A TACtflA ARMAN AILESI Yunanıstanda Akdenız Kupası ovnuyorduk Çok fena bır gol ye dım 2 • 1 maglup duruma duştuk Onaan sonra olumune atladım her topa Ve maçı 3 2 aldık LAKAPLARI Arman'a ılk vüları sarı fanılâ gıy dıgınden «Kanarya» demışler, son ra «Uçan kale» dıje çagırmışlar daha sonra da «Kaptan», şımdı de «Hoca» olduk dedı BFGENDIKLERI Arman futbolcular ıçınde Beşıktaşlı Kemal ı çok begendıgını ao\ledı Futbol ha\atı uzun olsajdı dun\a çapmda olurdu dedı Cemıl aen çok j.lardım Toprak ataıdı \ururdu Fenerbahçe nın Vedıı dıj e bır kalecısı vardı Onu çok takdır ederdım. Yabancılardan, Fransız Daruı yı, Italyan, Santımental ı Deak ı, Saroşıjı, Bınder ı, Zengeller ı çok begenırım» dedı Arman, futbolculuktan başka 1948 den 1956 va kadar gazetecılık FÜ ogra* Selahattm GIZ yapmış Oz Fenerbahçe'j ı çıkaımıs, 1952 den ıtıbaren de antrenorBu\ uk Jurıde Turk luk vapmıştır futbolunun IstanbulGenç, Umıt, B den sonra A takımmm baş antrenoru oldu Evlı dakı şohretlermın hepsı \aıdı Gunduz Kıhç, toplantıdan sonra Aydıı Hanıfe Arman, kızı A\şe, bır dın U^taogluna kaııka*urunu cızdırııken de muzıs\en damadı vardır Kızı Av^e Ben babamın maçlarını hatırlamıjorum amma arkadaşlarım Fenerbahçe >e ne olsa gelıp bana sorarlar Yense tebnk eder, jenılse çıkışırlar > dedı. Arman'ın çok renkh gunlenne yenıierım eklemesını dılıyerek ayrıldun yanından NIN W£V£. CANLJ u y e ı e R t N . DEVLET BAKANI ŞEKİP İNAL • •••I 1 Koşu : Fa\ on. Ünsaldı Plâse E\\ah, Surprız. YetışefenSafak Plâse. 2. Koşu' Favoıı MercımekÎL Maşallah J Koşu F<ı\ an Seda, Plâ^e Nur 4. Koşu. Fa\orı: L Eclaıı Plâse : Alegro B Neıge 5. Koşu: Fa\orı Okşan, Plase: Presıdent 6. Koşu: Favorı: Ser\et, Plâse. Albey Emektar, Surpıız Tuıhan 7. Koşu: Fa\orı Çamuralı, Plâse: Hacıpaşa S. Koşu. F,ı'.mı Matra, P ^ e Yetı«efendım Le\ent II, Sur prız Le\ ent II dım < Kanundan kaçumazı dedı BEŞIKTAŞIN DURUMU PEN SPOB TATİİMİ yAZAR.1 HALÛK SAN &A& AÇIK1AB KO NUSUMDA DEEuAL ıTI«2A2 E T T İ . ^ LEBUEBİ M 6 M M E T I UNUTTUNUZ . >, tÛOi 0AŞKANI H. SANA.JESİ.ESİMIN LıSr£MİNİ SA$INDA OiDUĞIJNU HATieiATTU Sadri USUGLU SEOM SONA KARIKATURU Ç1ZILIRKEN uıan katıpları eşıt a\erajları da bırbırıne vakın olan ıkı şaıtıpı>on adaMnuzdan bırı Dolmabahçede Ankaranın ıkı dışlı takımı karşısında dort pu\an pt5111de koşarken diğerı Alsancak'ta birden fazla pınan vermemek çabaMiıda olacak Gecen lıafta umdugundan bır eksığım bulan Brşıktaş bugun Göztepe varın Altav ıle japacagı havatı onemı olan iki karşılaşmayı da kazan ınavı urzula^acak. bakalım bu ai7U tahakkuk edecek m ı ' . Kanaatımce ımkansız olmasa bıle çok suç Izmırde puvan yermemek bangı babayığı. dın harcı bele rakıplermden bırısı kendısınl Dolraabahçede dıze getıren Göztepe olur>a Denk kuvvetler arasında gececeğını tahmın ettıgım bu maçta fırsatları ITI kullanan taraf sabajrı guler yuzle terkedecektır Geçen seııe Beşıktaşı kupadan eleyen yarınkı rakıbı bugdnku kadaı tehlıkelı bulmn^orum. Lakın bu goruşum Beşıktaşın rabat bır galıbıyet elde edecegı mana«:na ahnmamahdır, bılâkıs AHay ın bınnci derre Dol. mabahcedekı yenılgının revanşmı alabılmek lcın butun gayretınl sarfe decegını T e Besiktaşa olunı tfrt dokturecepni bilıvorum Netıce olarak ? Sıyah . bey.zlıların Izmırden bır galıbıvet Te bır beraberlıkle donmelerı ılk ıhtımaldır. Dort Teya ıkl puvan da akla gelmivor de|ıl. P CE 5AıT &IC T E K L ı P S U N D U . <.' AAfUt TAIOVV •/OrJETÎClUECF BUCAPA felR. VOBONOP AŞISI VA~ PIP Bu 11' i PÖCTHK.IİE KA&Şl Ci»«iAEAXJA\ PA PA TUO. ATLIYA1IAA » D E D I . . . ŞEÜEF KÖŞESİ , Adı • Cihat Arman • Turgay Şeren • Ulvi Yenal • Nedim Kaleci Kulübü Oy (F.B.) 33.354 (G.S.) 21.241 (G.S.) 3.324 (F.B.) 3.143 Tifiis'teki güreşlere takınımız iyi başladı ftUYUK jURI Bugunden ıtıbaren kararlarını •••••••••••••••••••••••a vısunuie bırlıkte toplu halde... Tıflıs (a.a.) Dun Tıflıs Spor Sa lıbı Sovjet Davıd Musegjan ıle kar ra\ında toplanan 10 000 se\ırcı Bul şılasırış ve sajı hesabıjle 21 galıp gar Fın, Mogol, Polonjalı \ e Sov gelmıstır \ etlerın en ı j ı sporcuları ıle bır63 kıloda Nıhat Kabanlı jedıncı liKte mılletlerarası Tıfhs Gures Tur dakıkada rakıbı Mogol Hanşan Nam nu\asına katılan serbe«t Turk ekışırı havava kaldırarak yavasça sırtpını hararetle alkıslamıstır u^tu vere jatırmış v e tusla galıp 52 kıloda Mehmet E^enceh kuragelerek uzun uzun alkıslanmıştır. da en <on tek numara\ı cektığı ıçın açıkl^maya ba§ladığumz Buyuk Jun, spor ser ougun serbesttır 57 kıloda Cevdet Turk gureşçıler karşılaşmalara ' Seçer, geten senekı turnuvamn £a iok ıjı ba;lamışlarâır. Ankara Devlet Bakanı Sekıp Inal cmute^hlutle muubdkata Inal, dun \aptıgı basın toplantısı vardık Bugun Istanbuldd b"ledısırasında, Turkije • Portekiz mıllı >eje m racadt olunatak Ruhsat futbol karsılasma^ının \h Samı name aLnacak Turkı\c Poıtckıı Yen stadında j apılacagım a;ıkla mıllı maçı Alı Samı Yen stacımda j a Portekiz millî maçı Ali Sami Yen Stadında oynanacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog