Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

42 YIUH EM İYİ 11İ D. BAHÇEDE ALRISUHDI "Cihat Faruk, Basrl Selâhattin, A. İhsan, Hüseyin Mehmet Hakkı Zeki Rıza, Lefter, Fikret, ten kurulu 11' e D. Bahçedeki seyirciler büyük tezahürat yaptı 73.563 Cnmhnriyet okoyucusunan katıldıŞı «42 Y1LIN EN İYt ll'l» anketi neticeleıımiş VP «11» belli olmuştu. Diin saat 16.00 dan itibaren Dolmababçe Stadında başlıyan parlak bir törenle «42 YIUN EN tYt ll'l» ne altın ma4slyalan verilmistir. Fotoğraf: Selçuk AYBATAR DOLMABAHÇE STADI AYAKTAYDI 42 yıhn en iyi 1<1 i Dolmabahçe stadında halkı selâmbyor (soldan sağa) Fikret Ancan, Lefter K. Andonyadis, Zeki Rıaa Spor el, Hakkı Yeten, Mehmet Leblebi. Hüseyin Saygun, Ali thsan Karayiğit, Selâhaddin Torkal, Basri Dirimlili. Faruk Barlas, Cihat Arman, Şâhane töreni 20.000 seyirci heyecanla takip ederken, müyonlarca dinleyici radyoları başında Halit Kıvançtan torenin tafsilâtını dinlemiştir. MERASİM Güzel ve güneşli bir tstil günü olması dolayısiyle dolu olan Dolmabahçe Stadında saat 16.90 d» Şehir Bandosunnn çaldığı marşlar arasında ilk defa sahaya tstanbul Erkek Lisesi tzci oymağından Tckin Arcayürek taşıdığı bayrakla çıkmış, onu Sadık Ok ve Hasip Şenalp «Cumhnriyet» gaıetesi flâmasım tasıyarak yer almışlardır. Saha spikeri bundan sonra kaleci Cihat Arman'dan başlıyarak birer birer «42 YILIN EN lYt ll'l» ni, Faruk Barlas, Basri Dirimlili, Selâhattin Torkal, Ali thsan Karayifit, Hüseyin Saygun, Mehmet Leblebi, Hakkı Yeten, Zeki Rııa Sparel, Lefter K. Andonyadis, Fikret Ancan halka takdim etmiştir. Bu söhretli sporcolar, muaızam tezahürat arasında halkı «elântladıktan sonra ilk Fatbol Federasyonu Başkanlarından Muvaffak Menemencioğlu, kaleciden baçlıyarak «EN İYİ 11» e Cumhuriyet'in altın madalyalarını takmış. sporcular, Menemencioflu'nnn elini öpmüşlerdir. Sonra. gazetemiz adına Spor Servisi Şefi Erdogan Arıpınar, «EN İYİ 11» i tebrik edip kendilerine kırmııı beyaz karanfiller vermiştir. ŞEREF TURU Bnnu mütaakıp «42 TILIN EN İYt 111», önde bando. bayrak ve nâma oldtığa balde tribünlerden yükselen ngaltu halindeki alkışlar arasında şeref tnru yapmışlar. bilâhare şeref tribününde kendilerine aynlan yeri almışlardır. Türkiye Radyolarına baflı lstanbul Radyosu. Halit Kıvanç vasıtasiyle, merasimi bütün yurda nakletmiştir, TAKIM RESMt 42 yılın en iyi on biri şeref trıbünü önünde takım resmi çektiriyor.. Kaleci, bekler, hafiar ve forvet hattı. KOKTEYL Gazetemiz, «ONBİR» şerefine pazartesi ak«amı Divan Otelinde 3M kisilik bir kokteyl parti verecektir. 2 O'lık galibiyetten sonra 42 YJLJJV EX İYİ ON BİRİ DÜNKU TÖREN SIRAS1NDA BUGÜNKÜ PROGRAM Turkiye liğine bugün 2 şehirde oynanacak olan karşıloşmalarla devam edilecektir. İSTANBULDA 15.15 Beykoz Demirspor 15.15 Beşiktaş A.Gücü ANKARADA 13.15 Hacettepe Altınordu 15.15 Şekerspor izm.Spor MAHALLt LİG İSTANBULDA 10.30 Taksim Davutpaşa 10.30 Galata Y.K. Emniyet (Vefa stadı) ANKARADA 11.45 Yolspor Barbaros 13.30 Hacettepe Altın ordu 15.15 Şekerspor lzm.Spı>r İZMİRDE 15.00 Egespor Demirspor TÜRKİYE KUPASI (Iftanbuida I 20.00 Fenerbahçe Genç lerbirhği Beşiktaş berabere Stadj Dolmabahçe. Hakemler: Desmutarski Vasill 'Romen) <7> Muzaffer Sar van <7\ Ertuğrul Dilek (7). BEŞİKTAŞ: Necmi («> Müfit (6), Fehmi (6> Yavuz (5ı, Kaya <6\ Yusuf (7) Coşkun <5>, Ahmet <7>. Ahmet n (4), Sanîı (7>, Ender (6). DE>1İRSPOR: Doğan <6) tbrahim <6>, Hakkı (6) Yalçm (6), Hay rettin *6\ îsmet t7) Abdürrezzak <î\ Teoman 16), Fikri (5 1 , Birol (7), Timoçin '7ı. Halit DERıHGO eşiktaş gerçekten şampiyonluktan nmidini kesmişti. Şampiyon lukta ümidi olan bir takıra bu kadar «ansız ve isteksiz olamazdı. Ilk devrenin jtk dakikalannda hızlı olan ve averaj ümit eden. Beşiktaş, ikinci yarıda sahadan silindi. Şğer Demirsporun şansı olsayd;, Beşiktaş'm ümit ettiği nispette gol «Harlardı. İLK DEVRE Gözpaşlacifiı tutamadılac Dolmabahçe stadı dün unutamı» yacagı bir giin yaşadı. Gazetemizin hazırladığı 42 YILIN EN İYİ ON BÎRt sahada yer aldığı anda tribün ler ayağa kalkmıştı. lç spiker Altan Poyraz'ın takdim: ve madalya töreninden sonra şeref turuna başlandığı anda nuraarah tribünden bir ses yükseldi: «Gelsin simdi Poriekiz de görelim.» Stadda hakikaten yenilmez bir on bir yer almıştı... Sporcular kadar seyirciler de hepsi Türk cemiyetinin güzid* birer ferdi olan on biri heyecanla göz yaşları araşmda alkışlamışlardır. NELER DEDİLER? Merasimi izleyen Türk sporuna emek vermiş bütün ilgililer Cumhuriyet'i bu kadirşinaslığından ötürü hararetle tebrik etmişler, Futbol Federasyonu asbaşkanı Dr. Selâhattin Akel «Türk fatbol tarihine bir altın yaprak daha ilâve edildi» demiştir. Merasım esnasında madalyaları (Arkası 7. sayfada) B 968 kış olimpiyadı Fransadan alınıyor Fotoğıal: Tulây DtVİTÇİOĞLÜ SANLI 2 N'Cİ GOLÜ ATIYOR Dünkü maçta Beşiktaşı 20 öne geçıren golü Sanlı atarken. Beşiktaş oyuna fırtına gibi başlai\ ve akın üstüne akın tazelemeye başladı, Siyah Beyazlıların, bilhassa ilk 20 dakikadaki güzel oyun larını rakipleri seyrettiler. 4. dakikadaki bir Beşiktaş akını favulle kesiidi. Yusuf'un baraıdan dönen şutunu Ahmet, ikinci defa şutladı ve aradan sızan top ağları buldu, 23. dakikada Coşkun sağdan indi, •vutçizgisi üzerinden topu ortaladı. Sanlı yakın mesafeden ikinci golü *ttı. Bu golle birlikte Beşiktaş durakladı. Bundan istifade eden Demitsporkılar tehlikeli olmaya başladüar. Nitekim 28. dakikada soldan Timuçin indi, ortaladı topu, sağ açık mevkiinde bulunan Abdürrezzak, Kaya ve Necmi'ye rağmen takımınm ilk golünü attı. Devre, karşılıklı akmlarla 21 soBa erdi. İKİNCİ DEVRE Ikinci devre başlarında Beşiktaş Cedece futbol seyretti. Demirspor kontrataklaTİa Beşiktaşı daima aıüşkül durumlara soktu. 46. dakikada Teomanın şutunu Kecmi çeldi, Timuçin'e gelen topu bu oyuncu şutladı, fakat direkten döndü. 65. dakikada Fikri'nin ortasında Necmi topu seyretti. Teomana gelen topu bu oyuncu değerlendiremedi. 70. dakikada Teomanın getirdiği topu Abdürrezzak kuvvetli bir şutla ağlara gönderdi: 22 HACETTEPE: 0 İZMİRSPOR: 0 ALTINORDU: 1 ŞEKERSPOR: 1 Erol SİPAHİ SPOR TOTO Beykoz • Ankaragücü Beşikta*. Demirspor Hacettepe . tzmirspor Şekertpor Altınordn ANKARA Milli ligin puvan eetvelinin son sıralarmcla yer alan Hacettepe ve İzmirspor, dün karşılaştılar ve sahadan golsüz aynldılar. 19. Dk. Çetin karambolden faydalanamadı ve topu kaleciye teslim etti. 34. dakikada Onursal'ın sağdan ortasına Çetin kafa vurdu, top üst direği yalıyarak a\uta çıktı. Dk. 75 soldan kornerden K. Sup hi, topu Necdete verdi, bu oyuncunun ortasını Aydın kafa ile Çetine uzattı ise de Çetin altı pastan topu avuta yolladı ve maç da bu netice ile sona erdi. A. ORDU: 1 Ş. SPOR: 1 Hareketli ve çok seri geçen karşılaşmanın ilk devresinde Şekersporlular üstündüler. Fakat bu üstünlüklerini golle süslemesini beeereme4iler. 40. cı dakikada Vahabın sağdan çektiği korner atışında Altınordu kalesi önü kanştı. Ayaktan ayağa dolaşan top Altınordu kalesine girmedi. Devre golsüz berabere kapandı. 2. devrede oytın aynı şekilde devam ederken 55 inci dakikada Altınordulular ani bir atağa geçtüer. Battalı atlatan Cenap, yerden bir vuruşla topu Şekerspor ağlarına soktu. (10). 87 inci dakikada Eabbani'nin yerden şutunu Yüksel harikulâde bir şekilde önledi. B. Aydınm doldur2 duğu topu İsrnet elle çevirince ha0 | kem penaltı verdi. 88. nci dakikada 8 Vahap'ın penaltı atışı ile Şekerspor0 lular beraberliği kurtardılar ve maç da az sonra 11 berabere son buldu. i MADRİD Siyasetin spora karışması, 1968 Kış Olimpiyatlarını tertipliyecek Fransızları müşkül curumda bırakmıştır. N'ATO'nun, MENEMENCİOGLV MADALTALARI TAKITt'OR Hayatta buDoğu Alman sporcularına vize veriunan en eski Futbol Federasyonu Ba.şkanı Muvaffak Menemencioğlu mekte güçlük çıkarması, Grenoble altın madalyasını Zeki Rıza Sporel'e takarken.... Olimpiyatlarım tehlikeye sokmuştur. Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Başkanı Amerikalı Avery BrundaSTAD: Dolmabahçe ge. Madrit'te tertiplediği basm toplantısında. Doğu Alman sporcularıHAKEMLER: Mııstaf» Gerna vize verilmediği takdirde, 1968 çeker (1) özdemir Erentok Kıs Olimpiyatlarının organizasyo(S), Nazif Oturgan (6) nunun Grenoble'dan alınacağını aHAKEMLER: Ripptr Jozef («), ANKARAGÜCC : lunus I 63 kilo: Şahin Alparslan (TürkiBükreş (Anadolu Ajansının özel HAKEMLER: Semih Zorlu (7) Nejat Şenel (6). Crmalettin vıklamıştır. (5) Coskntı <4), Halim (3) Abdi Parlakav (6), Burhan muhabiri Barbaros Baykara bildi ye) Papasco (Rumen) le berabere. Tunç (5). Bülent (5). Sebmuz (5), Sel63 kilo: Galçer (Bulgar) PapasÖzdiıygu (51. riyor) Ulusiararası Güreş turnuALTINORDL": Yüksel (6) . İsmet euk (6) Yüksel (6), Hayri co (Rumen) le berabere, Salvatore Burrunî vasının devam eden karşılaşmalaHACETTEPE: Baskııl (6) Uğur (5), Muzaffer (5) Muhterem (4). Nnri (5). Ertan (5), Ibra63 kilo: Kudman (Maear) Hof(7), Aydın (5) Onursal (6), rında şu sonuçlar almmıştır: (6), Vedat (6), Melih (6) Cehim (5). Tayland'h Kingpeç'i man (Isviçre) ye sayı ile galip, K. Turan (5). Necdet (5) l SERBEST: nap (6), Doğan (5). Yılmaz (j), BEYKOZ: Nihat (4) SelâTeoman (5). B. Suphi (4), ÇeAdil (5), Erkan (6). > 63 kilo: Speto (Rumen). Rayner ittifakla mağlup etti tin (4). K. Suphi (4), Nııri (4). hattin (5), Nihat (5) . Garbis ŞEKERSPOR: Yusuf (6) Battal * Batı Almanya) ya 4 Dak. tuşla ga(5), Vnral (6), Hüseyin (5) Roma. Şöhretli boksör Salva lıp. (6), K. Aydın (6) Rabbani İZMİRSPOR: Tanzer (6) Öz^ür Erdoğan (4), Kâmil (5), Ce(ö>, Ruhi (5), Selâhattin (6) (5), Bülent (6) Tuncay (7), tore Burruni, dün gece Spor Sara70 kılo: Binbalov iBulgar) Char Muzafler (5), B. Aydın (6), Seıen (6), İrfan (5) Cenap mal (S), Cevdet (3), Rıdvan ymda. Tayland'h Pone Kingpeç'i Mehmet (6), İhsan (6), Vahap (5). Doğan (4), Zeki (4) Turittifakla mağlup ederek dünya si ı donnez (Isviçre) ye ittifakla galıp. (5). 70 kilo: Mustafa Civelek (Türki: (5). gay (4), Ergin (5). nek siklet şampiyonluğunu ele ge' ye ı Lazizlov (Rumen) e sayı ile çirrniştir. Tunçer BENOKAN Manisa (Erdener Ten bildiriyor) galip. 70 kilo: Cihiriia (Rumen) Nach Türkıye Kızlararası voleybol mü ngal ( Batı Almanya) ittifakla galip. sabakalan dün burada yapılmış ve D akem Mustafa Gerçeker yaktı ~ Beykozu. Oyun ne güzel oyna87 kilor Mustafa Onur (Türkiye ) en mühim maçta Rasimpaşa Galatasaray'ı 32 mağlup etmiştir. Kar nıyordu. Taraflar fırsat kaçırıyorBoiog (Rumen) le berabere. lardı ama beraberliğe de razı gibi 87 kilo: Morton (Rumen} Robb şılaşmaların setleri şöyledir: G. Eğitim: 3 Konya Is. Spor: 0 idiler. Son 10 dakikada hakem tra(İngiliz) e 3. Dak. tuşla galip, jedisi oynandı Dolmabahçede. Ne Beşiktaş: 3 İzmirspor: 0 87 kilo: Rober (Isviçre) Bachyapmış bir ıutbolcusu, FenerbahDemirspor: 3 Manisa Jim.: 1 olduysa bu 10 dakikada oldu. Ve SOLDAN SAĞA DOĞRU: man (Doğu Almanya) ya sayı ile çenin eski bir futbolcusunun lâRasimpaşa: 3 Galatasaray: 2 Beykoz 2 puvan alarak sahadan ay1 Fenerbahçell bir futbolcu gaiip. * a kabı; 2 Çek Lokomotili Zato2 Eskl mllli atletlerimlzden: ilk Final maçı bugün Beşiktaş ile nlacağı yerde puvan vererek hem 87 kilo: Peter 'Bulgar) Ureiade mağlubiyetle ayrıldı sahadan. pek'in küçük isml, ünlü bir lutmcdern Olimpiyat oyunlanna sahRasimpaşa arasında oynanacaktır. nu (Rumen) le berabere, bol yıldızımız; 3 Türk tutbolu. Beykoz, Şirzatı Demirspor maçına ne olan yer; 3 Eski ve şonretli nun <Arslan»ı, sert tüy; 4 Eski saklamıştı. Oyuna asılmamıştı. Kuv 97 kilo: Carrocov (Bulgar) Anbir Çek futbolcusu. takımlarm en bir spor adamımızın soyadı (Con vetini en mühim maça saklıyordu. kuvvetli teTtiplerlne bu sıfat vedre (Rumen) e 2. Dak. tuşla galip. •akabıyia anıîırdı); 5 Büyüklük rllir; 4 Hâlen, başı boş takıtnın Oyun da Beykozun taktiğine uymuş97 kilo: Citakoviç (Yugosîav) sıfatı, uzaklık lşaretl; € Galadan; 5 Manzum mersiye! 6 tu. Fakat hakem ikinci devrede büDavis Menevera (ingiliz) berabere, •asaraym şöhretli bir siması flâka. Fenerbahçell bir futbolcu; bir no tün hünerini gösterdi. Bir kere 73. GREKOROMEN: bı ve l&mi): 7 Bir emir, atıcınm ta: 7 Teniste birer kişüik oyun tüfeğlnden fırlayan kurşunun seGol Kırah Metin Oktay, bir filim dakikada Halime tekme atan Bey57 kilo: Marev (Rumen) Frıtz Iara denilir, mâna: 8 İzmirh kozlu Kâmili oyundan atıverdi. Çok si; 8 Tamnmış bir futbol hal Batı Almanya) ya ittifakla galip, şiıketinin teklifini kabul ederek ağır bir ceza idi bu. 78. dakikada bîr kaleci bazı sporculara ağrı TE kemlmlz, bir renk; 9 Rekortren bir uzuv; 9 Tenis kortla 57 kilo: Batiyu (Rumen) Kuklo «Taçsız Kıral» filminde oynamaya Cevdet penaltı noktasında biçildiîı men bir »tletimizin soy»dı, tenisrmda kuuamlan bir cins toprak karar vermiştir. Milli futbolcu, bu halde bir ceza vermedi. Penaltı idi, ı C'ekoslovak) a sayı ile galip, tamam, bir harfin okunuşu; 10 'e Te voleybolda geçen bir tertm; 57 kilo llhan Toprakol (Türki fiiimdeki rolüne karşıhk 150 bin li ; Beykozun morali bir anda bozuldu Güzel Sanat maç günlerinden 10 İstanbulsporluların semtl. ye) Alionesca (Rumen) e ittifakla • ra alacaktır. Türkiyede şindiye ve 80. dakikada da Yükselin ayağın YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRV: hâlen Amerikada bulunan eskl bir salıp. | kadar en yüksek ücrctı 4 yıl önce dan ve Nihadın da hatasından bir 1 Beşiktaş'm volelerirle ü!i (HALLİ 7 nci SAHİFEMİZDElbasketbol hakemimlzin »oy»dı. 57 kilo: Moshidis (Yunan)Che I Zeynep Değirmencioğlu (75.000 TL.) RO] yiyerek sahayı 10 mağlup ter» 1 orgh (Rumen) e 8 Dak. tuşla galıp, | 5i almıtı »•••••••••• ••••••••••I ketü. Güreşçiler Romanyada 2 galibiyet aldılar Kızlar Voleybol şampiyonasında G. Saray yenildı BEYKOZ'U HAKEM YIKTI Metin Oktay en pahalı artist
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog