Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Bayramda müsabakalarm programı 12 NİSAN PAZARTESİ Izmirde: Spor yazarla rının tertiplediği 4 lü futbol turnuvası. Göztepe İzm. Spor Altay A. Ordu Konyada: Türkiye liseler voleybol şampiyonası. 13 NtSAN SALI D.Bahçede: Vefa Beşiktaş G. Saray Sarajevo 14 NtSAN ÇARŞAMBA Spor Sarayında Türkiye basketbol şampiyonası (.1418 nisan) Izmirde: Üniversiteler spor haftası. (14 Nisan 21 Nisan). 15 NtSAN PERŞEMBE D. Bahçede: Vefa G. Saray, Beşiktaş Sarajevo. Almanyada: Türkiye Holânda genç milli maçı. yapılacak Fark 4'e yükseldi Siyah beyazlılar 67. dakikaya kadar mağlup durumdaydılar 42 YILIN EN İYİ SOL İÇİ LEFTER §|| FERİKÖY: 1 Ş. SPOR: Hakemler: Bentu Aurel (Komen) (5) A. Ragatır (6) Zeki Gürkan (5). FERtKÖT: Necdet (5) Mehmet <3), Kaplan (5) Turgay (6) Ahmet (7). Tnnçer (6) Rıdvan (S) Fuat (5). Mabmat (5), Arif (4). Şeref (5). Şekerspor: Tusuf (8) Ruhi (6), Aydın (7) Rabbani (8) Zafer (6) Seiâhaddin (5) Talçın (5), Vahap (S), Mehmet (5), thsan (5), Mu • harrem (6). STAD: 19 Mayıs HAKEMLER: Hakkı nürüz (5) C. Befcen (5), F. Alpagnt (5). BEŞİKTAŞ: Necmi (5) Müfit (4), Fehmi (5) Yavuz (5), Kaya (5), Sami (5) K. Rahmi (5), Yusuf (4), Hüseyin (5), Sanlı (5), B. Rahmi(6). PTT: Atillâ (6) Yetik (7), Mustafa (6) Yusuf (6), Tamer (6), Ömer (5) Metin <5), Zekâi (6), Yaşsr (7), Feridun (7), Yüksel (6). 11 Fenerbahçenin sembolleşen soliçi Lefter diyor ki Ali ABALI S lk maçında GençlerbirHğini I farklı mağlup eden Beşiktaş • dün PTT karşısmda çok bocaladı. Bilhassa ilk devrede ayaklarınBunları inkâr edempzsinis. kokusu . da çok fazla top tutan siyah beBunun dışında oldnkça mazbnt biı yazlı futbolcular, rakiplerine bol havat yaşadım. tçki sigara kullan. bol top kaptırdılar. Havanın fazla Röportaj ı Ek rem KARPAT nıam. Maça î gün kala kendimi het yağışlı olması dolayısiyle balçık haşeyden çekerim. Sabahları bonfile, ru lini alan sahada ikinei devrede futrek ve dalak gibl kan yapıcı seylerle • Giindüz afabey seTdiğim, saydı da budar.» bol oynamak şöyle dursun, yürüşekerle kanşmıj ynmnrta içerim. r.u ğım ve çok takdir ettiğim insanların 42 yılın en İyi 111 ne en kolay se v.s... mek bile güçtü. başında jelir. Askerliğimi bitirdikten çilenlerin başındaydl Lefter. İlk devre 1 0 PTT lehine bitti «Peki. dedlm «Bu söylediklerini tat. Oyuna fırtına gibi başlıyan An sonra FenerbaJıçe've gireceğim sıralar. Futbol mevzuund» bütün arzuları bik eden her futbolcu senin kadar da Gündüz ağabey Galatasarayda ol m tatmln etmlş bir lnsanın rahatlığı muvaffak olabilir mi? karanm enerjik takımı PTT bu gü saydı öyle tahmin ediyorum ki, onn vardı üzerinde... •Tabii» dedi «Bir dereceye kadaı zel oyununu bir de golle süsledi. kıramaz Galatasıraya girer ve belki 50 defa Milli taklmda yer almış. Çok çekişmeli ve daha doğrusu kı 10. dakikaya kadar PTT akınlan de bugün çok sevdiğim Fenerbahçenin aynı forma altmda 25e yakm gol at. muvaffak olur. Fakat bugün bir şarran kırana geçti dünkü maç. Oyukıcıyı ele alın istediğl kadar kendin* devam ederken, bu dakikada gelinun 2. dakikasında müdafaaya yar ihtimam güstersin Zeki Müren gibi şarşen bir Beşiktaş hücumunda K. Kutbolda ilk olarak ne öğrendiysem culara tam örnek olacat çekr.de pro kı söylemesine Imkân Tar nudır? BB dım için görevlendirilen Fuat, vaRahminin yakm mesafeden attığı bunların çoğunu GundUz Ağabeye fesyonel futbol hayatını 40 ına kadar b i r a z d a Aatth Tereisidir» zifesini suiistimal etmeseydi belki şutu, Atila mükemmel bir kurtarış borçluyum. Futboldan çok iyi anladı devam ettlrmiştl. de Feriköy sahadan galip ayrılabiğı Eibi sözleri de çok etkileyici idi. Bakın Lefter. 40 yasına kadar futbol Lefterle Büyükadadakl evinde aşajt la önledi. lirdi. Fakat Fuat kalesine yakın bir yukarı 2 saat konuşmuştuk. Bundan sonra devam eden PTT a Onun sabaya çıkardığı takım maç ka oynamasının sırrını nasıl açıklıyor: ycrde yakaladığı topu kalecisine gön Benlm için futbol Ue dopdolu 1*1 harbi ka « gelecek ama kınlarından her an gol bekleniyor zanmak bir yana harbe girse yonünden adada Belki garip sıhbatime çokBüyük. saat... Ve Ordlnaryüs anlatmağa ds. dermek isterken top kaleye giriver zanırdı. Futbolcuyu moral yetişmem şeyler du. Nihayet 27. dakikada Yetik 30 rok ivi tıkviye eder. Zaten lâzım olan kazandırdı .Temiz hava deniz ve çam vam etti: 15 yaşlanndayken GUndüı di. Saha kaygandı. kaleci de topun B.J.K. P.T.T. karşılaşmasında Yetik'iıı attığı gol Nermi'nin müdahalesine rağmen kaleye firerken. aBabevIerle Heybcliadaya maç vapnmmetreden attığı anl bir şutla Topu, kendisine verileceğini pek tahmin et ğa gider orada 8 • 10 gol atar bir de Kayaya çarptırarak Beşiktaş aglarımedi. Feriköy bastırdı fakat gol adayak yerdik. Attığım her golün kar. na taktı. tamadı i!k devrede. şılığında hisseme bir yumruk diişcrdl. 35. dakikada Beşiktaşın kazandıİkinei devre oyun sertleşti. 56. daSonra çamlara kaçar saklanırdık. Şa. gı kornerden, top PTT kalesine gikikada Feriköylü Şeref, topla ceza vrt Milli maçlan sornyorsanız 19J7 d* lerken Sanlı, eliye müdahale etti. ssthasına girdi. rakip müdafaa oyun Varşovada Polonyayı 1 0 yendijlİkinei yan ve beraberlik culannın mâni olmaya çalıştıklan miz maçta Milli takımımız yabaneı İkinei devreye sert bir tempo ile sabalardaki en güzel oyununu çıkar. bir sırada kendini yere attı. Hakem de nııştı. Bu maçı asla nnntamam. Bn. giren siyah beyazlılar 50. dakikapenaltı yara'.tı. Tunçer penaltıyı go nun janında yenildiğfmiz her maçı da Hüseyinin ayağından bir gol kale çevirdi. 60, dakikada Muharremin size sÖTliyebllirim. Zlra nnntmamı. çırdıktan sonra 67. dakikada B. Rah şutu iç direkten büyük bir şans cse ınıdır biç birini... minin favul atışında, PTT kalecisi ri kurtuldu. Şekerspor da 2 puvanBu sırada eve Lefterin kîzlan geldl. topu yumruklamasına rağmen gole dan oldu. maç 11 berabere son bul Cici ve çok şirin kızlar. Büyüğü Rulm mani olamadı. Orta 1 de oleuyormuş ve Galatasaray. 88 inci dakikada Beşiktaşlılar lıynıls. Küçügü ise Aliki. aktris AlikiStad: D. Bahce ceza sahası üzerinde kazandıkları nin küçüğu sankl. O da 4. sınıfta o. Hakemler: Kemal Yavman frikikten faydalanamadılar. Bir kuyor fakat Fenerbahçeli. Lefter >Ha(5ı . Turan Alsaç (S), Kemal dakika sonra Sanlı, kale önünd* nım da Galatasarayh. Olur böyle scj* Akay (S). kafa ile topu boş kaleye sokamaler» diyor. G. Saray: Bülent (5) . Naci dı. Maç da 11 sona erdi. Leftere bir çok soru sordum. O ds (5). Ahmet (6ı Mustafa (7), toptan cevaplandırdı. Doğan (S), İsmet (5) . Yılmaz Lefter iki kızı ile birlikte 42 yılm en iyi 11 ine girmenin 1 En sevdiğim mevki soliçdir. ıTı, Ayhan (6), Turan (4), Me2 En çekindiğim defans oyuncusu sevinri irinde poz veriyor tin (St, Târık (4). Stad: 19 Mayıs Beşiktaşlı Nusretti. Daha 1. dakikalarda gelir. kasdi tekme a:ardl. Benlm Hacettepe: Baskın <i) YılHakemler: Ali Timur (6), de moralim bozulur, lstediğim gibl oy maz (6), Aydın (S) Necdet N. Oralalp (3), M. Sarıdana nıyamazdım Beşiktaş maçlarında... (6), Vğur (7), Turan (6ı K. (4). 3 Gördüğiim en büyük futbolcn Suphi (5). Metin 16). Çetin (S), ISTANBl'LSPOR: Metin B. Fikreftir. Seyrettifim bütün maçOnursal |6), Hâlis (5). Anlalya. ıNuri Dağiekin bildirilarında ona hayran kaldım. Vabancb (6). Bahatıin (6). Keraal (6) yort Fenerbahçe futbol takımı. lardan ise Kopa. Güngör (5). Ercan (7), Ha4 Penaltı atışlarmdakl başanmı dün burada Antalya karması ile san (6). Mnstafa (5), Kasapadadaki çahşmalarıma borçl'jjiım. C°ğu yaptığı maçı 30 kazanmıştır. oçlu (6). Haluk (6), Nâzım samanlarda arkadaşlarla penaltı atışSarılâcivertlilerin gollerini 5. dair gun evveline nazaran daha (7). Soner (S). lannda topu kalenin üst köşelerine vur kikada Birol, 47. dakikada Yüksel derli toplu oynıyan GalatasaG. BtRLtGt: Yüksel (3), durmacasına lddlaya girerdiS. Topa ve 89. dakikada Ergun atmışlardır. ray, karşısmda çok güzel müdaCumali (2), Aykut (5), Tevfik olan hâklmiyetim o zamanlardandır. Fenerbahçe takımı sahaya şu kad faa yapan bir Hacettepe buldu. Ga5 Futbol hayatımın er gii^e! eo(4), Ihsan (5). Faik (4), U ro ile çıkmıştır. lünü 1952 . 53 aezonunda Nlce'de lken latasaray sahanın çamurunu gözöğur (4). Orhan (3). AbdulUh Hâzım B. İsmail. K. İsmail Şe Beara'ya attım. 35 metreden vole ile (4), Ali (4), Zfynel (4). nüne alarak Turam ikinei santrfor ref, Örer. Osman Ogün, Birol, Yük attığım gole ben de hayret etmlştim. olarak oynattı. Ayhanı da geri çeksel. Ergun, Aydın. Artık Lefterden lzln lsteme iıamanı ti. H.Tepe müdafaasının dikkatini Erol SİPAHİ erelmlştl.. cBeni seeenlere ve Cnmhn. Metine çekmesinden dolayı Turana G. Saray Hacettepe karşısmda oldukça terledi. Resinıde Hacettepeli Beşiktaş Balkan turnuvarlyet Gazetesine çok çok tesekkür e. derim» dlyordu. birçok iırsat düştü. Fakat bunları lerin G. Saray kalesi öniinde neticesiz kalan bir atakları... Lefter Kosta Daponte ile Atinada bir pastahanede konuşorken sına girme kararı verdi ANKARA değerlendiremedi. Dışarı çıktığımızda Büyülcadanın ANKARA i bütün huzur verlcl sessizliğl üzerimlÖnceki güne nazaran derli toplu Boyları 1.85 ten aşağı olmıyan ve ze çokmüştü. Sokaklarda kara kars Balkan ıkincileri arasındaki tur I bir oyun çıkaran İstanbulspor ilk çok iyi fizikleri olan Hacettepe mükedilerden başka pekftzcanlı varlık nuva maçlarında Beşiktaş Takımıöevrede attığı 3 golle Gençlerblrli dafaasını aşmak hakikaten zordu. vardı. Ada'nın cazibesine öyle kapıl nın, Bulgariarırs Varna Çernomore ğini farklı mağlup etti. Bu sebeple G.Sarayın akınları netimışız ki neredeyse vapur kaçacak. takımı ile karşılaşması gerçekleş15. dakikada Soner ilk golü attık cesiz kaldı. 100 . 200 metre koştuk, r.cies nefes« miştir. tan sonra 4. dakika sonra Nâzım kaldü:. Ve Lefterin büyüfclüğünü bir O}unun 17. dakikasında Ayhanın ikinei golü attı. Nihayet 40. dakika sağdan getirerek Turana teslim etkere daha anlamıştım. Ondan en »z 10 yaş gençtim. HalbuSl ona 90 dakida Nâzım İstanbulsporun son golü tiği topu bu oyuncu kullanamadı. ka az gellyordu. Annem bile Lefteri nü kaydetti. ] Akabinde Turanın kaleye kadar götanıyordu. İşte Lefterin bir başlta muvaffakiyeti de buradaydı. i türüp kaleciye teslim ettiği top kaKosta DAPONTE vazıvor Adama öyle boşuna ' Ordinaryüs» i lecinin eline değil de filelere değBükreş (Özell Dün burada 5 Romen İliev, 2000 metreiik kadıniomezlerdl yoksa... j seydi Hacettepe müdafaası bozula Baikan memleketinin iştîrakiyle 10. lar yarışını ise Bulgar Danailova ATİNA 42 yılın en lyl sollçl seBalkan Kros Şampiyonası yapılmış kazanmışlardır. Ibilirdi. çtien Lefter ile bir pastahanede otu0 0 S Feriköy Hacettepe : 20. dakikada G.Saray baskısmdan ve büyüklerarası 10.000 metre yarıruyoruz. <bir kaç hâtıranı anlatır mı1 1 (i. Saray Şekerspor şında Türk atleti Muharrem Dal F. Bahçe basketbol sın?> diyorum. «Hanglsinl anlatsam I kurtulan Hacettepe yaptığı bir a10 Feriköy Şekerspor bilmiyorum, o kadar çok ki» diyor Te ! kında Çetinin köşeyi bulan şutu ile kılıç, Romen Grecescu ile beraber 01 G. Saray H. Tepe sürüklediği yarışı 30.S7.6 ile kaza takımı Almanya ve başlıyor. .galip duruma geçebilirdi. Bülent 1 1 PTT İstanbulspor narak Balkan Kros Şampiyonu olİddialı i topu köşeden çıkardı. Devre, Gala0 3 2 maçından bir Fenerbahçe Galatasaray G. Birliti Beşiktaş Belçikaya gidecek evvel Muhittin Bulgurlu Bursaspor, dün Bursa'da Karşı 1 tasaray baskısı altmda golsüz bitti. muştur. G. Birliği İstanbulspor 03 2 beni yanına çağırarak (Lefter bu lş Almanyanın tanınmış basketbol eyakayı 41 mağlup ederek şampiDalkılıç böylelikle geçen yıl İkinei devre G.Saray neticeye uPTT Beşiktaş 11 • j sende biter) demişti. Ben de benı kıplerinden Aachen takımı temmuz ayonluğu garanti etmiştir. Sarıyer Altındağ 41 1 i kampa sokmayın, bırakın eve gldeyım iaşmak için yine hızlandı. 60. daki Romen Barabaş'a kaptırdığı unva yında Türklyeye gelerek, Fenerbahçe nını geri almıştır. Diğer maçlarda ise alınan sonuçBeylerbeyi A. D. Spor .0« 0 •tekiifinde bulunnvuştum. Maça yarım I kada Tarık'ın ortaladığı top MeUe özel karşılaşmalar yapacaktır. lar şöyledir: Bu yarışta Romen Barabaş ikinY. Direk Altındağ 4t 1 İ saa: kaia, soyunma odasına geld.m F. Bahçe Aachen'in İstanbuldakl Manisa'da; B. Spor: 2 Manisa tine gelirken Necdet eliyle topu ei, Romen Greeescu üçüncü oimuş maçlarma sonbaharda Almanya ve M. Sak. Spor B. Spor lî 2 •Bir de ne göreyim, kaleci Şükrü hünYILIN £N İYİ 11 İNE SEÇİLEN Türk futbolunun 11 şöhretikesti. Hakemin verdiği penaltıyı Sakarya: 1, Vefa stadında; Vefa: gür lardır. Belçlkaya giderek yapacağı maçlaria Bursaspor • K.Yaka 41 1 • iıüngür ağlıyordu. Naci de öyle. ne gazeterrüzin vereceği ödüllerden başka yurdumuzıın tarunMetin filelere göndermekte zorluk Arkadaşlarımın morallerinl düzeltip 4 Petrolspor: 0. 4000 metrelik gençier yarışmı mukabele decektir. ı çekmedi. 74. dakikada Metinin Tamış müesseseleri armağanlar vermek için teşebbüse geçmişlerdir. sahaya çıktık. Hârika bir maç çıkardık. Şükrü de güzel kurterışlar yapnk'a geçirdiği pası Tarık şutladı. Bugünden itibaren ödül verecek müesseselerin isimlerini açık••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı tı ve Galatasarayı 3 0 yenerek şam Baskın bunu güzel bir şekilde kurlamağa başlıyoruz. piyon olduk. Ertesi gün de Bayram j tardı. Maç da 1 0 bitti. vardl. Çifte Bayraırjı kutlıyan biz ol© AKASYA OTELİ (Bü>"ük Ada) 42 yılın en iyi 11 ini duk neticede... eşıeııyle birlikte yazın iki gün misafir edecektir. İZMİR 29 nisan ile 5 mayıs taYine unutamadığım bir iıâdise dt© ŞEKER SİGORTA T.A.Ş. 42 yılın en iyi onbirini bir rihleri arasmda İstanbulda yapüaşudur: İskoçya ile Ankarada oynı.a \ ,ı için 50 şer bin liralık kaza ve malüliyet sigortası yapacaktır. cak olan 4. Enternasyonal Voleybol caktık. Maç öncesi, Cumhurbaşkanı (?) FOTO SABAH 42 yılın en iyi onbirinin aileleri ile Gürseli ziyaret etmiştik. Başkan blze turnuvası için Millî Takım ilân eb ı,ıkte resimlerini çekerek hediye edecektir. çoculclar, maçı mutlaka kazarjm> Öilmiştir. dedikten sonra bana dönerek şunları © ECZACIBAŞI SERAMİK FABRİKASI 42 ydın en iyi Federasyon Baskanı Vahit Çolaksöyledi: «Eski olduğun için seni tacğlu namzet kadronun şu şekilde 11 ine özel surette hazırlatacafı hediyeleri verecektir. nırım. Senin daha fazla çahşman getesbit edildigini bildirmiştir: © GÜLRİZ SÜRURİ ve ENGÖJ CEZZAR TOPLULUĞU rekecek.» Değer, Erdal, Yalçın, Haldun, K. İZMİR Hâlen şehrimizde bulu 42 vılın en iyi 11 ini aileleri ile birlikte Keşanlı Ali Destanına şeMaçı 4 • 2 Kazândık ve ben bu lznıir. IÇetin GL'REL bildiriyor) Yalçm, (G. Saray>, Şevket, Orhan, nan Beden Terbiyçsi Genel Müdüref misafiri olarak dâvet etmişlerdir. maçta 2 gol attım. Bu maçtaki he\e Türkiye voleybol birincilikleri dün sabah Cengiz, Aşkm, (Muhafızgücü). En rü Xuri Gütüyener, şike iddialaıı anımı hiç unutamam.» © NEYİR TRİKO FABRİKASI 42 yılm en iyi onbirine yapıisn iki karşılaşma ile sonuçlandı. der, Abdullah, Mehmet, Yıldıray, ile ilgili olarak şunları söylemiş1965 in son moda gömleklerini hediye edecektir. îlk karşılaşma Suspor ile Fenerbahçe araŞakir, (Suspor), Tanzer, Nasuhi, tir: sında oynandı. Çekişmeli geçen maçı Suspor 30 © TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. 42 yılın cn iyi 11 ine «Bazı kulüplerden şike iddiaları ıFenerbahçe), Ergun (Rasimpaşa), kazandı. Setler: 16H, 1513, 1713. k\metli giimüş aiTnağanlar hazırlamıştır. Bahattin (Beykoz), Özcan (Adana gelmektedir. 3ununla j'akmdan ilSUSPOR: Ender, Şâkir, Abdullah, Mehmet. gileniyoruz, en ufak bir teşebbüs Karataş). (D BURÇ ŞARAPLARI İşlerraesi 42 yılın en iyi 11 ine naYildırım. Altan. Behiç. 22 nisanda 14 kişiye indirilecek o bile, o kulübü cezalandırmaya kâdide şaraplarından birer kasa hediye edecektir. FENERBAHÇE: Tanzer, Yılmaz, Nasuhi, Oklan namzet kadro kampa alınacak ı fidir. Futbol Federasyonundan sı® GAZİANTEP'in VASIF GÜLLÜOĞLU firmösı 42 yılın tay, Gün, K. Oktay, Ayhan. Erol. ttr. , ke ile ilgili olarak geniş malumat en iyi 11 i için özel baklava kutuları hazırlamıştır. Firma şehiin Şampiyonu tâyin edecek olan ikinei maçta, ] istedik.» il yıluı en i> i Miliıi olarak okuo Baklava Palas» otelinde Gaziantep'i ziyaret edecek 11 şöhreti ve Galatasaray, Muhafızgücünü 31 mağlup etti. SetLazio Juventus'e vucuları 50 defa milli olan Lefter İsveç kız aılesini 2 gün şeref misafiri ilân edecektir. 'er: 159 155, 1015, 159. K. Aııdonyadisi scçmişler ve kendı 2 0 mağlup oldu GALATASARAY: Güngör. Değer, Erdal, B. ® KONYA LEZZET LOKANTASI 42 yılın en iyi 11 ine Jimnastikçiler siııe farklı oy vemıişlerdîr. Yalçın. Haldun. K. Yalçm. Roma (a.a.) Dün oynanan < z"l surette yaptırdığı 11 tepsi ile (Şampiyon Baklavası) arm^ğan Bii>ük jüri. okuyucuların oylarıMUHAFIZGÜCÜ: Vahit, Mehmet, Taşkın, Cenİtalya birinci küme lig maçlarında geliyorlar ^decektir. •a ittifakla uymuşttır. ı qiz. Sevket. Orhan. şu sonuçlar alınmıştır: Bologna: 4 Ankara Kole.ilıler Birliği tara(n) GOODYEAR LÂSTİKLERİ T.A.Ş. 42 yılın en iyi 11 ins KLASMAN: Montava: 1, Cagliari: 1 Fioren fından dâvet edilen îsveç kız jim(T) Lefter Küçükandonyadıozel hediyeler hazırlamıs ve her futbolcunun adını hediyelerin üze(T) Galatasaray tina: 1, Cenova: 0 Roma: 0, La nastik ekibi, Ankaraya gelecektir. •F.B.ı 30.717 oy, rine yazdırmıştır. f5) Muhafızgücü nerossi: 1 İnter: 1, Lazio: 0 Ju(f) Can Bartu ıFBi 20.183 ay Türkiye voleybo! şampiyonu olan Jimnastik ekibi, 21 nisanda İstan(5) Suspor @ BOZKURT MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 42 yılın en iyi ventus: 2, Messina: 1 Atalan'a: bu'da, 23. 24 nisan geceleri de An(?) Bckir Rcfet 'FB' 18.052 o\ Galatasarayın ilk 6 5i (V, Fenerbahçe. l l ine başarı mükâfatı olarak Bozkurt Terilen Alpaka kostümlük (î) Recep Adanır ıBJK' 3.188 oy •, Milan: 1 Foggia: 0. Toıino: 0 knrada Yaşar Doğu salonunda uç Campdoriat 1, Varese; 3 Cata gösteri yapacaktır. kumaşlar hediye edecektir. ııııııuıuııııınıııcuıımBiınnnnnııuiHiııııınııııııııııi (5i Kadri Aytaç (G.S.) 2.001 oy. «ia: ft. «Giindüz o sırada Galatasarayda olsaydı, şimdi Galatasaraylıydım» Asof AYÇIL G. Saraya 2 puvanı dün de Metin kazandırdı: 10 İŞT. SPOR: 3 G. BİRLİĞİ: 0 F. Bahçe Anfalya karmasmı 30 mağlup etti Holit DERİNGO B Bursaspor şampiyonluk yolunda Dalkılıç Krosta şampiyon oldu Lefter cıtılatıyor SPOR TOTO Başkan Gürsel "en çok senin çahşman lâzım,, demişti... Voleybol namzet kadro açıklandı Genel Müdürlüğe şike maç ihbarları yapılmış GALATASARAY ŞAMPİYON Finalde M. Güciinü 31 yenen SarıKırmızılı ekip voleybolda birinci oldu ŞEREF KÖŞESİ jfîçf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog