Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALT1 CUMHURİYET 12 Nisan 1965 Hasta ziyaretlerinde... TURİSTİK KOLONYASIDIR DCNOI BAK MEŞ UANEYE kiA;j ZİM •: ,CteAN VAZIVA REJA Reklâmcıiık: 997/4064 yenı zarif şışe yeni turistik. resımlı ambalaj llâncılık: 5953/4098 ŞAHANE DUVAR BOYASI UuSTA DOK TOC . MALİNİ M SÖVUUVCC Reklâmcıiık: 1506/4082 141C BBĞJEN SABITLUX « KEÇ » LÂSTİK KAPLAMA FABRİKASI. Sayın dost ve müşterîlerinin KURBANbayramını tebrik eder. m*mm®®m&&£. Reklâmcıhk: 1364/4065 * SİNAİ v* TIBBİ GAZIAR İSTİHSAt ENDOSTRİSİ A. Ş. Oksljaa, AMtflae Azot.v* ProtokjH d'azot fobrlkalorı Sayın Dost ve Müşterilerinin Kurban bayratnmı en iyi dilekleriyle kutlar. ReKİâmcil;k: 1463/4080 Üâncüık: 6211/4092 AZ KURNAZ. ATŞE I U ALİ İ S T A N B U L 6.25 Açılış 6.30 Günaydm 7.30 Bayram sabahı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 İstanbulda bugün 8.00 Oyun havaları 8.15 Küçük llânlar 8,20 Bu Bayram sizinle 8.40 Şarkılar 9.00 Sevdiğiniz şarkılar 9.15 Bayram türkülerl 9.30 Türk müziği özel prog ramı 10.30 Kısa haberler v e küçük îlânlar 10.35 Yılın gözde plâkları 10.55 Şarkılar 11.25 Türkiıler 11.40 Neşeli melodiler 12 00 Şarkılar 12.20 Orhan Avşar orkestrası 12.35 Küçük ilânlar 12.40 Şarkılar 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Hafîf şarkılar 13 40 Hafif uvertürler 14.00 Şarkılar 14.15 Oj*un havaları 14.30 Konçerto saati 13.00 Yurdun «esi 15.30 Programlardan seçmeler 16.00 Piyano soloları 16.15 Üsküdar Musikl Cemiyeti 16.45 Hafif müzik 17.00 Kısa haberler 17.03 Türküler 17.15 Karma ! 17.40 Çocuklar için 17.57 Küciik ilânlar 18.00 Reklâmlar geçidi 19.00 Haberler ve hava durumu 19.30 Unutulmıyan yorumcular 19.45 Küçük ilânlar 1950 Şarkılar 20.10 Aile sohbeti 20.20 Köçekçeler 20.35 Kısa haberler 20.37 Çeşitll müzik 21.00 Türk müziği özel programı 21.40 Çesitli müzik 22.00 Reklâmlar geçidi 22.40 Hafif müzik 22.45 Haberler v e hava durumu 23.00 Barok çağın müziği 23.30 Yıldızlar ve plâkları 24.00 Kapa. nıs. İSTANBUL tL KADYOSU 17.58 Açıhş 18.00 Senfonik müzik 18.45 Dans müziği 19.15 Melodiden melodiye 19.45 Plâklar arasında 20.15 Radyo ile İngilizce 20.30 Oda müziği 21.00 Ünlü yonımcular 21.30 Gece konserl 2245 Dans plâkları 23.30 Caz dünyasından 24.00 Kapanıs. ANKARA 6.25 Açılış 6.30 Günaydın 7.00 Oyun havaları 7.30 Şarkılar 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8 00 Zeybekler geçiyor 8.15 Küçük ilânlar 8.20 Her telden 9.00 Bayram sabahı 9.10 Köçekçeler 930 Bayram istekleri 10.00 Kısa haberler 10.02 Atlı karınca 10.15 Türk müziği özel programı 11.00 tTürkiyem, yaşamaktan da güzel» 11.30 Terkedilmiş plâklar 12.00 Çeşitli müzik 12.15 Kıbrıs saatl 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Beraber ve solo şarkıalr 13.00 Haber'.er ve hava durumu 13.15 Öğle konseri 13.45 Türküler 14.00 Sarkılar 14.20 Sevilen melodiler 14.45 Türküler 15.00 Kısa haberler 15.02 Özel programlardan seçmeler 16.15 Çocuk bahçesi 16 30 Şarkılar, oyun havaları 17.00 Kısa haberler 17.02 Sizin için seçtiklerimiz 17.30 Yurttan sesler 18.00 Reklâm programları 19 00 Haberler v e hava durumu 19.30 Çeşitll müzik 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük ilanlar 20.00 Türk müziği özel programı 20.45 Çesitli müzik 20 55 Küçük ilânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Mikrofonda tiyatro 22.00 Hafif melodiler 22.25 Şarkılar 22 45 Haberler v e hava durumu 23.00 Opera albümünden 23.45 Gece yarısına dogru 24.00 Kapanış. IS SAATl£Rİ | LEMI ELİME VERE mA<=, O GUZEUM © Kıa| Fıatuıo $>r.d«.ı. Ina. 1164 Woı!d !i|kU tncrvıd Artık istediğin kadar dinlenebilirsin... Kovuldun.. Nerede • Ne zanrtan • Ne var heı giın 18 de. cumartesi. K.ADIKÖY: (36 06 82) «BerMARMARA: (22 38 60) Mlssl UZUNKAYA: (53 41 43) Halk narda Ablanın E\'i» perşempazar 15 de. Çocuğu (A. Işık) slpl Korsanlan (R. İng.) be hariç (Her gün 21, pazar MELEK (Eyüp) 21 58 76: 1 ÜNAL: (44 93 06) 1 Son AZAK (22 62 46) «Onlar Er15.30) 10 Korkusuz Adam (T. Yi Tren (T. Yiğit), 2 Uçu miş Muradına «her akşam ATLAS: (44 08 35) Anjelik 21.15, çarşamba, cumartesi K.ARACA: (44 54 02) üyandır rumdaki Kadın «F. Akın) ğit), 2 Şaka İle Karışık Saray Yosması (R. İng.) ma Bakanj (her akşam 21.15, 16.15 de «Hacamat Niyazi > YENİ AR: '44 28 51) Masist (S. Alışık) AYSU: (21 19 17) Şafak Yılçarşamba, cumartesi pazar pazar 21.15 ve 16.15 de. Gladyatörlere Karşı (M. Fodızı (F. Hakan) OPERA: (36 08 21) Bir İçim 17 matlne) ıesı BAKIRKÖY TİYATROSU: Har BULVAR: (21 35 78) Sevinç Su (E. Hun) KENT OYNCVLAK1: (44 97 YENİ ATLAS: (48 65 02) putta Bir Amerikalı pazarGözysşları (F. Akın) ÖZEX: (36 99 94 ı Ekmekçi 38) Pemt» Kadın (Csrsambs Ekmekçi Kadın (T. Şorayı tesi salı hariç her gtin ÇELİKTAŞ: (53 43 701 Sevinç Kadın (.T. Şoray) hariç her gün 18) pazartesi YENİ (B. Köy) (71 68 26) 21.15 pazar 15 ve 21.15 Gözyaşları (F. Akın) KEKS: (36 01 12) Anjelik 18 ve 21.15 te. 1 Kara Yılan (N. Sesigü 8ULVAS ( 2 1 « 8 « ) Hart HoEMEK: (44 84 39) 80 Günde Serseriler Prensesi zel), 2 Bir İçim Su roz pazrtesi hariç her gece KÛCÛK SAHNB: (UİT1 O n s ) Devriâlem (D. Niven) (49 56 52) Gozleriml Kapa(S. Bası) (22 58 92) 21.15, çarşamba, cumartesi. RENKt (21 15 25ı Yatak Hi YENİ Pazartesl matlne ve suareAnjelik Serseriler Prensesi nm VutfanU (aoanm kâyesl (M. Brando) pazar 16.15 te lerde cBatı îaKasmu) Blçarşamba 18 ve 21.15 te cBen (44 42 89 ı RÜYA: (44 84 39 ı Geranimo YENİ MELEK OORMEN: (44 97 36) OOD Oefcâyesl» N Woufl) Devletim», pazartesi, çarşam Anjellk Serserllen Prensesi (R. İng.) ce Yolda Giderken Çok S.oGÜHEL: (47 03 94) 1 . Kan ba hariç her gece 18 ve 21.15 YENİ MBTB (Eyüpı (21 55 14) mlk Blrşej oldu (Pazarteaı ve Gurur (A. Metin) 2 . Ay. SARAY: (44 16 56) Missisipi ORALOĞLü: (49 49 35) Gül1 Silâh Arkadaşiarı IS. Korsanlan (R. İng.) o a n ç oet gece 21,13. Çarşamraz Kasap (S. Kaner) yaban) (Pazartesl hariç heı Sar), 2 Gönül Kimi S e ba 17, cumartest, pazar 15 te. IŞIK (Üsküdan (36 24 93) SINEMA 63: Striptiz Yıldızı gün saat 21.15 te cumartesi verse (N. Wood) FATİH: (22 01 71) «Bozuk Ekmekçi Kadın (T. Şoray) pazaı saat 15 de) Pollyanna YENİ TAKSİM (44 31 91) SİTE: (47 77 62) Anjelik SerDüzen» pazartesi hariç her İHYA: (55 10 72) Oklahama pazartesl çarşam Da hariç her Kara Yılan (N. Sesigüzel) seriler Prensesi gece 21, pazar 15.30 da. Fedaisi (R.T.) gün 18 çarşamba 19 t*. YILDIZ (Besiktaş) (47 63 42) GENAR: (49 31 09) Havagazı İNCİ: (48 45 95) Bir tçim Su SUNAB: (36 03 69) Seylânda 10 Korkuna Adam Pazartesl hariç ber gece 21.15 rEPEBAŞl: (M I) n i P f Tayjun (R Fr.) KERVAN: (48 04 23) Adalarea> • Panrteal Oarsanv. cumartesi, pazar 15, çarşamdan Bir Yar Gelir Bizlere SÜHEYYA: (36 06 82) Gü o« • Cum» u ) S) a*, ba 18 de. KONAK: (48 26 06) Yatak nahtan Sonra (R. İng). Pazar 15^0 lElimdekl HaOOljttSZ SÜBUR3 BNUIN Hikâyesi (D. Niven) ŞAN: (48 67 92) Adalardan yat» Şeo Du) (Salı, persemKULÜP (Ş. Bası) (22 71 83) Bir Yar Gelir Bizlere (Sua. AKSABAY HALK TtYATEO 0 1 Z 2 A B : (tacuıtnı) nymtrobe, cumartesl 21 de.) Keşanlı Ali (her EU: (21 21 19) tSampiyon» »unda Sevinç Gozyaşlan (F. Akın) rede) 10 Korkusuz Adam gün 18, DazartesJ 18 15 ve ÜSKÜDAR: Cuma hariç (Heı (Pazartesl hariç) her gece LÂLE: (44 35 95) Kkmekçi SIK: (22 35 42) Bir İçim Su 21.30 a a euma IS T* 18.15 de gün 21 de. pazar 15.30 da) 21.15 de. Çarşamba, cumarKadın (T. Soray) TAN: (48 07 40) Masist Glad«Kapının Ardında» tSTANBUL: (44 7H 36) Zorafcl tesi. pazar 1630 da. LEVENT: (63 55 39) Parlıyatöre Karsı fM. Toresi YENİ K0MED1: (44 04 09) Asker. Pazartes) ı.ariç her TTTNCA: (21 58 78) 1 AKENA rtTATROSTJ (4464 18) yan Süngüler (F. Sinatraı fHüUecl» hrr güo u * t 21 d* gec» 11.15. çertamia. eurîiıC«T »• 8emp»a (her geoe Dağlar Kıralı (F. Hakan), LCXS: (44 03 80) Adalardan tMi, pxı*j 1$ te. tll» AIİK 9*naıııba 14.10 da. »1.1» d») KanUB K»ybol4u 2 . BUlur K«(k (G. A n o y ) Blr Tar Gellr Bizler» ' 61 Zenci kadınlar, gidenlere el sal j lıyorlar, onları selâmetlijorlardı. Kamyonlann içine tıkılan er 1 ler, lelâma karsılık verdiler. • ROTO ROTO şiyle yanjn gözlerine bir bakışta hakikati okudu... Bir kelime söylemeden başını salladı, ağlamağa başladı... öpüştüler... Derin derin öpüştüler... Masha'nın gözyaşları, ikisinin d « yüzünü kamçılayan yağmur damlalarma kanşıyordu... Yüzleri ıstırap doluydu... Senin sevgine lâyık değilim, Tim!.. O kadar serseri bir hayat yaşadım ki!.. Tim acı acı gülümsedi : Ben evliya mıyım zannediyorsun? Avnı şev değil... sen erkeksin! Ama ben... Artık bunların hiçbirinin ehemmiyeti yok, Masha! ,. Var... Bırak da söyliyeyim... Biliyorum, şimdi bu «özlerim hiç bir şeyi değiştirmez... Ama içimi boşaltmam, vicdanımı rahata kavuşturmam lâzım!.. Sana günahIarımı itiraf edeceğim... Bir papaza itiraf cder fibl... Een leneler senesi, dünyanm dört bucağını dolaştım... Erkekler bana «Rulet Masha» derlerdi Yedi denizler tannçesi Masha, derlerdi . Beni iyi tanıyorlardı. Hattâ bazan lüzumundan iyi tanıyorlardı! Beni davet ediyorlar... beraber gezmeğe götürüyorlar.. beni herkese gösterip benimle övüniiyorlar... beni göklere çıkarıyorlardı... Sonra, kım daha çok par a verirse onunla kumar oynııyordum! Rulet oynuvordum! Paralarına karşılık... vücudumu kazanıyorlardı!.. Ooo. çok mcshurdum!.. Şöhretim iyice yayılmift l " S o n r a V r e n e n karşıma çık1 d a bi!i r j "° y ° d u . . Daha nicE! " ' g l b l A m a h e r ? e v e rağmen. beni yalnız kendisine baSlamak ıstedl. O zaman bir rulet ovnad l k kazanırsa onunla evlenecektim'Kazîndı Ü«t tarafını bilıyorsun Tim hevecanla kendnrien mis bir hside onu «eyrerfivordu Masha devam «tti • * " eArkan rarı Sinemalar : Tiyatrolar: kan, şafak aydınhğından farkı pek az bir gün ışığı... Yağraur, dikine inen sipsivri bir milyon süngü gibi sert ve delici, durup dinlenmeden, bardak lardan dökülürcesine yağıyor. Sislerin kapladığı ihtiyar ağacın üstünde, sırılsıklam orkideler, başlannı eğiyorlar, titreşiyorlar... Sular iyiden iyive vükselmiş, timsahlar şimdi, ağaçlara bağlı kadmla erkeğin ayaklarına fa°zlasiyle yaklaşmışlâr, ağızlannı tehlikeli şekiide açıyorlar. Hawks'le Masha, çektikleri sürekli can acısından ve uzun zaman orada tek başîanna kalmanın verdiği bitiklikten şuursuzlaşmışlar, vücutlarında takat kalmamıs. Bağlı olduklan yerde iki bıikliim *arVıvnrl«r IKI cuKium »arltıyorlar. Tim!.. Beni tamdığına kimbilir ne kadar pişmansındır! Aynı şeyi ben sana söyliyebiürim! Evet, pişman oldum... »«nin hesabına, Tim!.. Eğer beBİ görmemij olsaydın... lerbest, Batakhkta, küi rengi. somurt Yazan: Ericb Von Stroheiıu Çeviren: Hamdi VAROĞLU mesut, sıhhatli olacaktın... Halbuki şimdi çarmıha gerildin!.. ölüme mahkumsun... Bütiin bun' a r benim seni sevmemden dola>• • *• ' Benim de seni! Bu sözleri şimdi sana söylediğim için utanıyorum âdeta. Aynı şeyi, başkalarına da, nice defalar lif olsun di e > ' söylemiştim... Şimdi sahid e n sevdiğimi düşündükçe, eskid e n söylediğim aym sözler bana v ya «n, mânasız, sahte geliyor!.. Ama başka lâf bilmiyorum ki... 0nun için, bununla vetinmeğe mecburum... Aradaki İark, şimdi söylediklerimin hakikat olusu... Bir adam, ölüme benim kadar yakın olunca... yalan söylemez... Söylese neye yarıyacak?.. «» v o •, ,. Masha... Sen gerçekten sevdigım ilk kadınsm... Tek kadınsın... Ve son kadın olacaksın!.. Seni öyle seviyorum ki... sensiz yaşamağa.. seninle öîmeği tercih ediyorum.. Sözüme inanıyor musan? Ma.şha, Hawkı'in h u m n ı ate
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog