Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAHIFE DÖRT CUMHÜRÎYET 12 Nisan 1965 ŞEHİRDE ve YURTTA BACILAR VE ERLER BEKARLAR PANSİYONUNDA YANGIN ÇIKTI Unkapanında «bakârlar pansiyo nu> olarak kullanılan üç kath bir evde, dün sabaha karşı çıkan yangın, burada yatmakta olan üç işçinin korkudan kendisini sokağa atarak yaralanmasına sebep olmuştur. Salibpaşa Caddesi 13 numaralı evin ikinci katında çıkan yangın kıta zamanda büyüyerek nçüncü kata airayet etmiştir. Ancak, bu katta yatmakta olan Salih Karataş, Salih Sahin ve Aziz Tılmaz adlı işçiler, ansızın korks ve heyecana kapılarak, kendilerini peneereden sokağa atmışlardır. Taralanan işçiler, îlk Tardım Hastanesine kaldınlmıştır. öte yandan, 35 kadar bekârın yatmakta olduğu pansiyonda yangın dolayısiyle çıkan panik, itfaiye erlerinin müdahalesiyle yatıstınlmış ve böylece, daha fazla kijinin kendisini lokağa atması önlenmiştir. Dün yapılan tahkikatta, yangının çıkış sebebi kesinlikle anlasümamakla beraber, ranzalarda yatmakta olan bir isçinin yanık durumda yatağa düşürdüğü bir izmaritten ÖAncıllk: 6224/4099 ı yangınm çıktığı sanılmaktadır. URFANIN 45. KURTULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI URFA Urfa'nın kurtuluşunun *5. yıldönümü dün törenle kutlanmıştır. Milli Eğitim Bakanı Cihat Bilgenan, Ulaştırma Bakanı Mithat San' ın katıldıkları törene, saat 8 de Vali Doğan Uluergüven, Belediye Baçkanı Mustafa Kılıç ve Garnizon Komutanı Albay Cahit Albayın şehir ve ordu adına tebrikleri kabul etmesiyle başlanmıştır. Saat 9.45 te Koşu Meydanında, Belediye Başkanı günün mâr.a ve önemini belirten konuşma yapmıştır Belediye Başkanı konusmasını «HürrİTet Savaşında Crfa, kendi payma düşenl vapmn. mahalli imkânlarmı knl lanarak Şebeke Dailarını dfişmana mezar etmiştir. Urfa hörriyet ve kahramanlık destanlannı. şehitlerinin temiz kanlarını akıtarak vermiş. kıymetli zaferinin Sbidesini 45 yıl önce dü«manın bafrına dikmiştlr» diye bitirmiştir. Belediye Başkanının konuşmasından çonra. miicahitler adına bir konuşma yapılarak, geçit resmi bajlamıştır. 7 nci Kolordu Bandosunnn ve Diyarbakır Hav» Üssünden kalkan jetlerin iştirak ettiği törende, Knvayi Milliye'nio Urfalı mücahitlerinin greçi?i alkışlarla karşılanraıştır. İstanbul Sanayi Odası t'y» ve dostjarının bayramını eder, en iyi dilekierinl sunar. tebrik (Basın 5774/4110) = = MDSl ÇELİK EŞYA SANAYİİ SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KUKBAN BAYRAMINI CANDAN TEBRİK EDER Koyun töccarı dolandırıldı Kemal Topuz adında sabıkalı btr dolandırıcı kendinl Haydarpasa hastanesi doktoru tarutarak blr koyun tüccanru dolandırmıştır. Dolandırıcı, Kadıköyde kurbanlık koyun satan Ispartalı Koyun tüccan Yakup uluçınara giderek «Ben Haydarpaşa Hastanesi doktoruyum hastane için kurban alacağım» deyip 4200 liralık koyun aynlmıştır. Beraberinde koyun tüccarı Yakup Uluçınarla hastanenin yolunu tutan dolandırıcı koyunlardan on tanesini yolda Ali Çetin adında blr alıcıya satmıştır. On koyunu 2000 liraya satan Kemal Parayı almış ve kaçmıştır. Sahte doktorun aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanmıştır. Hacı Bekcaş folklor gösterisi büyük ilgi yarattı Aydına «Efe heykeli dikilecek AYDIN Şehrimize büyük bir «Efe» heykeli dikilecektir. Aydın'ın efeler diyan olması yfizünden şehrin çiriş yerl olan DSrtyol mevkii ile Vali Konagı karşısı1 na büyük bir efe heykeli dikilecektir. Heykelin dikilmesi için Vali'nin baçkanlığında Turizm Derneği çalışmalarına başlamış ve proje ha! zırlanmıştır. KEÇİBORLU (a.a.) tç«ye bağh Aydoğrnuş köyünde, köy imam, öğretmenler, ilk ötretim müfettişi, tanm teknisyeni, kaymakam ve köy halkının iştirâk ettiği bir açık oturum yapılmıştır. Açık oturumda Aydoğmuş köyünün ekonomik ve tarımsal yönden nasıl kalkınacsğı tartışılmış, köyde yapılacak işler tesbit olunmus, bu işlerin yapılması için köy 1 mamına komiteler kurması teklif edilmiştir. Köy imamı ayrıca, köy futbol takunına kaptanlık yapmakta ve 50 yaşından yukan köylülere okuma yazma öğretmektedir. MMEYDAN 5AMNESİ HER GÜN SUARELERDE VE MATİNELERDE 2. DEVRE 1. HAFTAYM GÖRDÜGÜ BÜYÜK İLGİ ÜZERİNE MASİS Hanrlamış olduğu bu yılın yazlık Kafeterya ev eşyalan ve diğer imalât çesitlerinin en son tiplerini aatıaa «rzettiğini müjdeler. MÜHİM NOT : Tiplerimlz derhal taklit edildiğinden ••• acı Bekta? Turizm ve Tanıtma Deme^i İstanbul şuhesinin ilk folklor gösterisi önceki gece Spor Sergi Sarayında yapılmıştır. Binlerce kisinin tâkip ettiği gecede, yur dun dört bucağından gelen seç kin saz şairleri konserler verınişler. Hacı Bektaşın kişiliği hakkında siirler okumuşlardır. Resimde tarihi kıyafetlerivle en çok takdir toplıyan Erzincan Sema ekipi, «Bacılar ve Er I ler» tablosunda görülmektedir. H İSHAKOL BOYALARI Piyasaya arzedilmiştir Reklâmcılık: 1506/4083 Israrla aranan MASİS NİSAN 12 ZtLHİCCE 10 MÜZtKAL KOMEDİ SON 20 GÜN 15 NİSAN4 MAYIS ANKARA SANAT TtYATROSL'NDA Biletler Sıhhiye MEYDAN SAHNESİ gişesinde satılmaktadır. (Cumhu ri markasına dikkat edilmesi riea olunur. TELEFON: 47 7» 44 V. J 5 25 12.15 15.56 18 45 20 22 3 37 1 Reklâmcıkk 1407/4076 HARBİYE 223/A PROFILIŞ ALİMİNYUM SANAYii Sayın dost ve müşterilerinin bayramını tebrik eder Şişli Pilâvcı Pasajı 47 39 43 BUSH ESANS VE KİMYEVİ MADDELERt TÜRKİYE MÜMESSİLİ: DAVİT KOHEN v« MAHDUMLARI Koll. Şti. SAYIN MÜŞTERİLERİNİN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDER, SMHAT, SAADET VE BAŞARILAR DİLEB. TEPEBAŞI MEŞRUTİYET CAD. 145 TELGRAF: MOKOSİ İSTANBUL TEL: 44 67 »5 :ı I SÜMERBANK Sayın ntudi ve müşlerilerinin Bayramını candan kullar, saadetler diler. ::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::^::::::: ::: (Basın 5025 A. 2907/4111) :: tlâncıhk: 6258/4104 Reklâmcılık 1501/4085 Oeterjanh, nefis kokulu, köpüklü FAY Temizleme Tozunun terkibine şimdi harika bir kimyevi madde dana ilâve edildi: TEXAP0N Z. Bu sayede FA\ hiçbir temizleme tozunun erişemiyeceği bir kalite üstünlüğüne ve temizleme hassasına sahip bulunuyor. Dezenfektan Sııper FAY Temizleme Tozunu mutlaka deneyiniz. kalitesini deneyiniz! FAY, KALİTE BAKIMINDAN ÛSTÜN™ FİAT BAKIMINDAN UCUZDUR: • Fay, bıçaklan, çataltan, kasıkları, tencereleri, tavalan, alüminvnm kaplan tertemu yapar. • Fay, banyolan, lâvabolan, mennerleii, çinileri ve layanslan çizmedea temiıier «• parlabr. (pat yapmaz • madenl kutalarm pasını temizter) İKRAMİYELİOİR! Yeni Fay kalitesini tecrüheye halkımtzı teşvik için Fay ktıtulanna şimdi 1 liradan 1(M) liraya kadar çeçitli para ikramiyeleri ve hoş sürprizler serpiştirilnıi^tir. Şimdi hem pivnvıının en iyi temirlcıııe tozıınu kullanmak hem de şansınızı denemtk ıınkân<na sahipsiniz. Bakkalınızdan ısrarla Fay ısteyınız tau HERŞEYİ OAHA İYİ TEMİZLER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog