Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

riy BU GECE NEREDE KAÇA EGLENEBİLIRSINIZ? HtLTON (48 32 00) : Servis dahıl 1 kişi 175 TL. MENÜ: Ordövr, konsome, fırında deniz mahsnlleri, sosln mantar, sufle dondurma, 4 kadeh içki (Arzu eden onun yerine 2 kadeh viski içebihr). CUMHURtTET (44 29 13) ı İÇKÎ: 57,5 TL. MAKSÎM (44 3134) : 1 kişi (içki harıç) 69 TL. MENÜ: Konsome, ordövr, salata, levrek, hindi kızartması, pilâv, meyva, kahve. DİVAN (48 22 20) : 1 kişi 130 TL. <Fr. şampanyası ve servis dahil). MENÜ : Karides kokteyil. konsome, hindi dolması kestaneli, turta, meyva, kahve. Taşlık TENİS KULÜBÜ (47 85 05): 1 kişi (servis dahil, içki hariç) 75 TL. MENÜ: Çeşitll ordövr, piliç kızartması gsrnili, salata, tavnk suyana terbiyeli çorba, içki. ROIGE ET NOIR (47 36 90) : 1 kişi (içki ve servis hariç) 100 TL. MENÜ: Hoşgeldiniz kokteyli, kanapeler, ordövr, tabakta hindi dolması, salata, meyva, dondurma, işkembe çorbası. YENtKÖY BOGAZİÇÎ GAZÎNOSU (624001/125) Metrdotel : MENÜ: Kokteyl, ordövr, istakoz salatası, kestaneli hindi, levrek veya piliç, işkembe çorbası, meyva, kahve. • Kalanlara sabah kahvaltısı. (Yerli içkiler serbest, 4 kişiye 1 sişe viski, seıvis dahil, 175 TL.) KAZABLANKA : (44 6212 44 38 33) MENÜ: Mecbariyeti yok. GİRİŞ: 10 TL. ORÎEVTAL NÎGHT CLUB J (47 38 80 47 38 31) 1 kişi 1/4 şişe viski 125 TL. PARtSİENN'E (47 63 62) : 1 kişi 1/2 şise şampanya 75 TL, 1 kişi 1/4 şişe viski 100 TL. KERVANSARAY (4716 30) : Üst salonda 1 kişi 125 TL. Alt salonda 1 kişi 150 TL. Zengın menü. Yemekten sonra 4 kişiye 1 şişe şampanya. TEFO (44 44 07) : 1 kisi 150 TL. Bütün içkiler serbest, açık sıcak ve soğuk büfe. TAKSİM BELEDtYE (48 29 04) : 1 kisi (servis dahıl) 100 TL. MENü: Hosgeldin kokteyli, çerez, balık, et, salata, tath. KLÖB X (48 44 47) : 1 kisi 125 TL. Soğuk, sıcak mezeler, hindi dolması, salata, meyva. ÇATI (48 32 27) : 1 kişi 115 TL. (Servis dahil) Kanape, çay, kahve. ÎÇKİ: 2 viski veya çeşitli YILBASI İLÂVESM 31 ARALIK 1965 Her yılbaşmda olduğu gibi bu yıl da Ankarada tstanbul ve Izmir'deki büyük lokallerle eğlence yerleri özel programlar düzenlemişlerdü. Ancak, yılbaşmın, geçen yü olduğu gibi Kıbrıs olayları ve Ramazanara rastlaması dolayısiyle sönük geçeceği sanılmaktadır. Yılbaşı programı düzenliyen yerler, programları için özel tarifeler uygulayacaklardır. İstanbuldaki eğlene yerlerinden en uczunun tarifesi 57.5 liradır Bu duruma göre her hangi bir lokalde eğlenerek yeni yıla girmek istiyen bir kişi yol parası ve diğer masraflar dahil olmak üzere asgari 100 lira harcamak zorunda kalacaktır. Eğlence yerlerinin yılyerli içki. başı gecesi menüleri ile AS KULÜP (47 80 50) l tarifeleri şu şekildedir: 1 kişi 125 TL. Fırmda hindi, Fransız nsulü kızarmış patates, turfanda kestane, tnrşn meyva salatası, çorba. ÎÇKİ: 3 yerli içki veya 2 viski ÇINAR (73 86 93) : Servis ve kotyon dahil 1 kişi 175 TL. MENÜ: Marmara hazineleri, konsome duble (Altın payet), doldurulmuş piliç, perigardin, patates, tereyağh ıspanak yaprağı, portakal civre (Montekarlo), sezon meyva sepeti ve kahve. İÇKİ: Beyaz şarap, yemekte kırmızı şarap, meyva ile şampanya. °AVYON KISMI: Servis ve kotyon dahil 2 bardak viski, işkembe çorbası 100 TL, REŞAT (44 76 46) : 1 kişi (servis hariç) 50 TL. 4 kişiye 1 şişe viski 350 TL. Ünlü Astrolog Maurice VVoodruff'a göre 1966 yılında neler olaccılc ünümüzün en ünlü astrologlarından Maurice \Voodroffun kehanet lerinin, dünyanm unutamadığı büyük astrolog Nostradamus'tan da daha doğru çıktığı iddia edihnektedir. Maarice VVoodrnff günümüzün en ünlü astrologlarından biridir. Müşterileri arasında kırallar, milyoner işadamları, ünlü filim yıldızlan ve sahne artistleri var. VVoodruff, Başkan Kennedy'nin öldürüleceğini, Cezayir savaşının bitecegini, Vietnam savasını, dünya sahnesinde göze çarpan birçok kişilerin evlenme, ölüm, dogum haberlerini vermiştir. Her hafta meraklılarından 5000 mektup alan bn meşhur astrolog, 1966 yılı için simdiden şu kehanetlerde bulunmaktadır : Fransada # Bu yıl, Fransa için bütün alanlarda bir ilerleme, fakat aynı zamanda bır değışiklikler yılı olacak. Hem politıka, hem ekonomi bakımmdan.. Her şey De Gaulle'ün kazanacağını göstermektedır, ama mucadele çetin olacaktır. De Gaulle 1966 nın sonlarında şohretini kaybederek politıka sahnesinden çekılecektir. Yazın, Fransız politika hayatında yeni ve güclü bir kişi ortaya çıkacak. Ufak tefek, tıknaz, eski bir avukat olan bu politikacı memleketin geleceğinde büyük bır rol oynıyacak. 1966 sonuna doğru, Fransa yepyeni bir silâhla feza çağında ön plânda yer alacak. Alraanya ile Fransa arasında geçici bir gerginlik olacak. Araplarla da. Hattâ bir ara silâhlı çatısmalardan korkulacak. Amerika ile Fransa, bunların tersine. birbirlerıne çok sıkı bağlanacaklar. Artistler % Juliette Greco yazın hiç bek lenmıyen biri ile birdenbire evlenecek. Yeni kocası Fransız olmıyacak Roger Vadim'le yeni eşi Jane Fonda'nın araları açıiacak, yılın sonlannı çok gergın bir hava içinde geçirecekler, ayn ayn çahşmak ıhtiyacını duyacaklar, hattâ ayrılacakları soylenecek. Fakat tersıne, bütün bu anlasmazhklann altından eskısinden daha mutlu ve daha sıkı bağh bır çift doğacak. 1966 sonlarında, Liz Taylor sinema dünyasından çekileceğini ilân edecek. Burton'la evlilikleri çok yolunda gidecek, Liz filimlerden uzaklaşınca kocasına daha çok verecek hayatını. Sevgili Noel baba, NOEL BA BA YA MEKTUP z önce kızım; «Bir bisiklet Noel baba için çok pahalı sayılmaz, değil mi, anne?» diye sordu. Yâni bisikletin parasının benden çıkacağını bal gibi bıliyordu. Hem de şimdiden' Halbuki siz varsınız Noel baba. Hattâ ben dort yaşında iken bir kere sizi gormuştüm bile. Ama sonunda Noel baba diye bir şeyın olmadığını o kadar çok tekıarladılar ki, inanmak zorunda kaldım. Tâ ki akıl almaz bir şey keşfettiğım gune kadar: Kimse iti raf etmek istemiyordu ama herkes de pekâlâ inanıyordu Noel babaya. Inanmasalardı hayal etmeye nasıl curet edebilirlerdi? Büyük ikramıyeye konmayı nasıl umabiUrlerdi? Ben de hayal kurarım. Mevsimlik ha yaller vardır: Sonbahar ge lince bir kürk manto, ilkbaharda sayfiye evi, yazın Onassıs yatı hayali gibi. Sonra bir de her Allahın gunü kurulan hayaller vardır: Prensesler kraliçeler 0 Kıraliçe Farah eylülde yeni bir bebek beklemeye başlıyacak ve bir oğln olacak. Prenses Süreyya, şimdiye kadar tanımadığı zengin bir Fransızla nişanlanacak. tspanyada kıralhktan çok söz edilecek, Franco'nnn çekileceği iddia edilecektir. Amerikada % Baskan Johnson yeni yılın baslannda birdenbire saglık dunımunu ileri sürerek, çekilecektir. Uzak doğuda • Hindistanla Pakistan 1966 da yeni bir silâhlı anlaşmazlığa gireceklerdir. • Çin, Çinhindi sınırlarına sal dırarak dünyaya yeni bir savaş korkusu yaşatacak. 0 Vietnam savaşı Amerikada yeni Cumhurbaşkanı seçimı ile sona erecek. • Ve Jackie Kennedy 1966 sonlarında yeni evlenme haberleri ile Amerikalılan mesgul edecek. Sonunda kendisinden epey yaslı bir Amerikalı milyonerle evlenecek. Yeni esi politikaya girmiyecek. Ortak pazarda 0 Ortak Pazara Fransa hâkıra oimaya devam edecek, fakat De Gaulle'ün başı Italya yuzunden derde girebilecek. Italyada 0 ttalyanların, Mont Blanc tüneli yüzünden, Fransızlarla araları ciddî şekilde açılacak, fakat nzlasmaya varılacak. General FRANCO A nek vereyim: Yılda iki, üç kere sabahları kalkınca: •Uykudan ne kadar da tâze uyanıyorsun sevgilim» deyiverse. Bu gerçeğe ne kadar az uyarsa bir kadını o derece mutlu kdar. Öğle yemeklerinde «Bu ne bu?» diyeceğine, «Bu biftek de nefis olmuş» dese. Sık sık da şu cümleyi söylemeyi ihmal etmese: «Şekerim, sen ömründe rastladığnn en hârikulâde kadınsm.» Belki de kocamın sadece bir yeni gözlüğe ihtiyacı var. Yalunı daha iyi görmek için. Çünkü uzaktan başkalarımn karılanru mükemmel gdrüyor. Sonra ona Fransada 6610 çiçekçinın bulunduğunu, bunlardan yedı tanesinin buro ile ev arasına rastladığım. bu insancıkların da yaşamak için kazanmaya ihtiyaçlan olduğunu hatırlatıverseniz^ Kannca gibi bir bel: ilirsiniz, Noel baba, oldum bittira Sophia Loren'e benzemek istemişimdir. Ama korkarım ki bu sizin imkânlarınızın dışında kalır. Eh Kendi yüzüme de pekâlâ ahştım. Yalnız sızden başka bir şey isteyeceğim Noel baba; her dilediğimi yesem de hiç ki lo almasam ne olur. Yeşil salatalı on perhiz yemeği yemiyor muyum, hani sade ce yeşil salatadan değil, bü tün insanlardan nefret ediyorum. B 5 Bir kaç milyarcık: eine nehrine bakan terash, şahane bir apartman, Chanel'den birkaç kat elbise, üç kilo kadar inci, öyle yuksük kadar bir şişenin içinde değil de, şöyle bir litre kadar parfum, şoförü ile beraber bir Rolls satın almak için. Derler ki milyarderler 5teki insanlar kadar mutlu olmazlarmış. Olsun Noel baba. Ben servetin bütün güçlüklerine göğüs gernıeye hazırım. Ve nihayet: Kocama bu yıl istediğim hediyenin bir saat olduğunu hatırlatır nusınız? Bir aydır hediye kampanyası yü rütüyorum: «Noel yakla?ıyor, bak saatiın kırüdı. Noele sekiz gün kaldı, yedl gün kaldı, altı gün kaldı. Falancanm randevusunu ga ne kaçırdım. Saatim kırıldıydı ya hani, oodan. Sahi sana söylemeyi unuttum, geçenlerd* bir >aat gördüm , Saat, saat, saat Tam Noel gecesi kocamın son dakikada burodan çıkınca kuyıuncuya gid«cekyerd» bir parrümeriy» d«lmasına mâni olun, ne olursunus.. Sağolun. S 2 Harika bir kız çocuğu: ... Derslerini kendi kendine öğrenip, ödevlerini yalnız başına yapan cinsten. Annelerin çocuklan ile beraber her yıl okula başlamaları hiç de adalete uygun bir şey değil. Hele benimle kızım gibi sondan bi rincı olduklan zaman. Dün akşam rüyamda çarpım cet velini kaybetmiştim, hesaptan sıiır ahp, gözyajlan içinde uyandım. 1 Yeni bir koca : epyeni değil. Ben benım kinı bırakacak değılırn. İnsan elindekinin ne ol duğunu bilir de, eline geçecek olanın ne olacağınıbilemez değil mı ya! Yalnız benimkinı azıcık yenilemenizi isterdim. Belki bir iyi fırçalasanız fena olmazdı. Şu alışkanlık tozlanndan temizlenirdi hıç olma*a. Sinemada yüksek sesle fikir yürütmek, «Çoraplarımı kim aldı gene» diye bağırmak gibi. (Yedi yıldır her sabah çoraplarını benırn «ddığundan şüpbelenir). Sonra bir de hatırlatıverseniz. Bir kocanın kansına zaman zaman tatlı şey ler söylemesi gereklidir defeniz. Siz» meselft üç ör Geçen sene, Pakistan Hindistan harbinin olacağını, Churchill'in öleceğini tahmin eden ve okuma yazma bilmiyen Diyarbakırli meşhur falcı Gürcü Bacı, 1966 senesi için şu kehanetlerde bulunmuştur: Bn yazmm telif hakki Tfirk Haberler Ajansına aittir. Y Kansere çare bulunacak. Güney Amerika'da çok büyük bir deprem olacak. Rusya ile Kızıl Çin arasında büyük bir buhran aptlak verecek ve Amerika Rus ya'yı destekliyecck. Almanya'da Naziler baş kaldıracak. İngütere'de Muhafazakârlar tekrar işbasına gelecek. Prenses Süreyya. bu yıl da evlenemiyecek. Bayan Kennedv nişanlanacak. C. H. P. Genel Baş• kanı parti lidrrîiğini bırakjp istirahate çekilecek. Galatasarav şampiyon olacak. Hülya Kocyiğit bir ameliyat çeçirecek. 3 İlâhî bir yardım eli: Karısı aile bütçesi için bir para istediği zaman kocanın: «Sana verdiğim paralar da nereye gidiyor, an lamıyorum ki?» diyeceği yerde kibarca çıkarıp para yı vennesi için. Sebebl meç hul kalmif cinayetleria ço ğunun albnda bu cümlecik giz^^ir zirtu Blaiklet ptnnnı da Uyıvertn. Nicol de Buron rntohlltrrinh N<M1 babaU Bix yatmay» gidiyonu, Bu gece yübası da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog