Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAHOTBDOKT 29 Arahk 1965 CUMHURTrET PERIDE CELÂL cı ve kızın kotu, alaycı bakıjları!.. Elını neden dızıme dayıyordu ıkide birde» KendısıyGolgeler vardı aşağıda, ambar çevle beraber olduğumu, Kırtayı resınde. Genucüerden bırı ıshk ıçımden yerdığımı sezdığı ıçın çalarak yurüdu ağzında sıgarası, mı' Kendınl beğenmış küçuk yanlanndan geçıp gıtti. Sahir Kırbudala' Pısınln çevresmde tay yavajça çenesını tuttu Nunye bırbırıne sokulmuş o kalabalık, hammin. Yuzunu kendine doğru vm karanhkta parlayan yabancı, kaldırdı. Gozlerıne bakıyordu ateş Kamarasında, yatağın kenanna hınçh, kıskanç gozler! Hayır! lı, tutkun. oturmuş çabuk çabuk yazıyordu dıyordu Nunye hanım hepsıne Bak beni dınle Nur! Bır süru Nurıye hanım: onların, hayır, hayır!.. Kırta • kadın, evet bır suru kadm oldu ha «Sevgıli çocuklanm, >ın değerını, ıyı bır yazar olduyatımda. Ama onlarla yaşamak baş Sızı şımdıden ozledım. Hep ak ğunu bılıyorum ben .. Hepsınka, bır kadın için yaşamak başka lımdasınız. Yolculuk ıyı geçiyor. den msancıl, duygulu olduğunu anlıyor musun bıınu sen? Sıze bu mektubu Pıreden postalıya bılıyorum... Onu sevıyorum, esSesi öyle sıcak, bakışları öylebılmek ıçın acele edıyorum. Va kısı gıbı, yırmı yaşındaymışım sine dokunaklıydı kı yıllarca ge pur rıhtıma yanaşmak uzere...» gıbı1 Zarfı okşar gıbı ellıyordu rıye uçar gibi oldu bırden bire Nu Duruverdı, kalemı bıraktı edızlerının ustunde. Ince hışırtınye hanım. Bu sesi tanıyordu şımlınden. Bu kaçıncı başlangıçtı' sını dınlıyordu kğıtlann «Bu dı Bu konuşmayı duymuştu daha Bır kaç kere yırtmıştı kâğıtları nasıl mektup1» diye ellennde çok oncelerı Gozlerıne bakan goz Toparlayamıyordu bır tuılu yaz evırıp çevırıp kısalığına şaşaleri de iyi bılırdı Kuçuk sarı bır ması gtereken şeylen kafas'naa. caklannı bıhyordu çocukların hale vardı kahverengı bebeklerdc Telâşlı ve kararsızdı Bır kaç Yıldız gıbı parlak genışlerdı ya tatlı soz geveledı ağzında, he Guluşu tatlılaşıyordu. Madem kı başınızdan atmak lstedınız, kından bakınca.. tşte gene öyle par men kalemı aldı yeniden elıre, şımdı sıze bır guzel çektıreyım lıyordu gozler. Gençhğınde, sevış genış arahklar bırakarak karade anlajın bakalım' Onlara ne tığımız zamanlar da olduğu gıbı' layıverdı o sozlerı de Yazdıklaçeküreceğını pek bılmıyordu. Delısıydım o gozlerın, yuzumu tu nnı okumadı, beğenme>ız yırtKızamıyordu da artık eskısi gıtan o eUenn ben! Yavaşça yuzün maktan korktuğu ıçın. Kapayıbı Bır gunde, ikı gunde değışırden çektı onun ellennı. Avuçla verdı zarfı çabucak ım boyle insan' Hem şımdı oynndan tutup baktı adamın uzun, Mavı tayyorunu gıymıştı. Saç le uzaktaydılar kı çocuklar! esmer parmaklarına. Ne kadar özlannı ensesıne «arkıtmıştı. O Yuzlerı bozulup kayboluyordu. lemışım meğerse'. Kalbı çarpı nun boylesını sevdığını bıliyoryordu bır garıp. Ona ınanmak ıs du Gecenın kotu anıları aydm zaman zaman hayalınde Kendını d°nemek ıstercesıne tekrarlatıyordu, onu sevmek, yeniden başlıkla beraber sılınmısti akhndı ıçinden bır kaç defa Benı lamak ıstıyordu. Kurtuluş çaresı dan Ne kadar ıyı uyudum, hem arabulucu gibi kullanmak ıçın yoktu başka. Bunu ıyı büiyordu. de ılâç almadan' diye, saşıyoryola saldılar. Benim sağlığımı, Gozlennden yaşlar boşanıverdi bır du sevmçlı. sınırlenmı one surup araç yapdenbıre. O gençlere önem •virjnemek ge tılar' Kızın butun amacı Me Ah yavruna! dedi, Sahir Kır rektı Herşeye karşı gelmek, mo'nun pesınden gıdebılmek. tay. kavgaya tutuşmak, edepsizlıktı Oğlan hayata atılacağım dıve Gozleri dolu dolu parlıyordu ka onlarınkı' Adamın karanhkta tutturmuş Hayata atılmdk' Akranlıkta. Egıldı, dudaklan dudak parlayan gozlerıni görur gıbı osamları rahatça sevgılısını sınelarına dokundu sevecenlıkle. Ür luyordu. Gulumsuvordu kendı je çek^bılmek. şarap ıçıp dunperdı sonsuz bır zevk ıçınde Nu kendine Ona manıyorum, onu vavı değiştırmekten lâf atarak rıye hanım. Eskı gunleri bulur gı sevıyorum, yeniden yasadıgımı şıırden, kıtaptan konuşmak, fabı olmuştu ilk defa bu öpüste. duymaya basladım' Işte onemlı kulteye haftada bır uğrayıp, Çekıldı gene de. Yalvanr gibi ba olan, onemlı olan benım hayaNılufer'ın evınde, Ankara'da van kıyordu adama. tım, ona olan sevdam' gelmek' Havata atılmak, bu Ne olur bırak' DU, bu mu? Bılerek ofkçsıni Mektup dızlerının uzennde du Sahir Kırtaym elleri çözuluver ruyordu Hava bulutsua gokyu kamçıhyor, çocuklara, çocukladı ellennden. rın sorunlarına donmeye zorluzu masmavı bu gun' Ellennı yordu kendını Bunlar mı ın Geç oldu, yukarda ayak aessaçlannın uzerınden geçinyordu. sancıl, bunlar mı mem'eketçı! leri duyuyorum!. O dokunduğundan beri daha yuBılınm ben onları, oğlumu da duruyordu Çocııklar iniyor, cflmbOf blt muşak, ıpekleşmış kızımı da, arkadaşlannı da bimif olmaİL avuçlannda saçlannı. Gece bır lırım! Bır çoğu anasına. babakorkulu rüyaydı, geçip gitmişOnun uzaklaşmak, kaçmak İçin sına yaslanmış varhklı çocuklar. tı O kavgalı, kotu konuşmalar, davrandığıru gorunce guldü Sahir içkı masası, sınek yuzlu gazeteKırtay. 48 Yanna' dedi, javaşça. Yarına! dedi, Nunye hanım. Çabucak aynlıp yurüdu. Merdıvenlerde, yüreğini dolduran sıcakhğı, mutluluğu ona söylemeden aynldığı içm pısman oldu bırdenbır». tfimbüs saç sakal uzatıp dunyanın nkıntı çağını yaşadıklannı ileri surerek!.. Yalancı bohemler bun lar.. Aralannda meteliksizler d* var. Bır kızın, kadınm koynuna gırıp, oradan burnunu çıkarıp bozguncu fıkirler atıyorlar ortaya, yetısemedıklennı çamurlamak ışlen. Alı dememış mıydi açıkça: «Her şey yenı baştan. » Ne demekti bu, ne korlnınç lâftı öyle! ŞakalaştLğım anlatmak için gulsun istediğı kadar Alı. O güluşü bile iyice goremiyordu şimdi Nuriye hanım. Bızi eski kusağı süpürmek ıstıyorlar yer yuzunden! Gene de kızamıyordu. Gulunç buluyordu yalnızca şımdı bıitun o sozleri, çatışmaları Daha oyle genç ki bunlar! Zarfı açmak, birkaç söz daha eklemek geldi ıçinden: «Yavrucuğum» diye, vazmak is tıyordu «Sen kız kardeşıne göz kulak ol. O daha çocuk savılır. Onunla konuşman, onu uyarman yerınde olur. Hatalı bir yol tuttuğunu ancak sen ona » Omuz silkıvordu Evli bir adamla duşup kalkan, «arkadasım» diye, dostunu plâk dinlameye, odasma çıkaran bir çocuk1 Gözleri dizind'çki zarfa dlkılmış, ben de o yastavken'.. diye düşundu. Guluşu acılaşı verdı Cadılık edıvorum, haksız lık edivorum1 Anamm bana yap tığını yapıyorum ona' Neden kızı Memo'va bırakmıyordu, neden kızıyordu o adama bu türlü 1 Bakışlanna kadar kırli bir adam Memo1 Paralı kan peşın de bır parazit' Üstelik iyi bir r°s«am de?ıl' Kızın öğrenci dö vızlerıni yıyecek yan gelıp Parıs'te «övle iyi bir ressam ki o! diyordu, Fatos Sen anlamazsın gıbılerden gozlerıme bakarak. Ah de guçlü sanatçı bulduğuna gore onu' «Sıkıntıh. huvsuz, garip bir adam ama ressamllğına söz yok! Büyuk bir insan ustelik'» Kaıtsını, çocuğunu yü> üstü birakıp kuçuk bır kızla Parıs'« kaçmayı kuran büyuk bır insan! (Arkasn r a r l • • • • •• • •a ••••»••« Elif hanımi tx5.cn" • *• • • • • • • • • • • • •• • •« • • • • • • • • • • • • « • ! AYSEsiLEAÜ ISTANBUL 65$ Açılıs 6 30 Gunaydm 7 00 Koye haberler 7 05 Oyun havaları 7 23 Sabah melo 7 45 Haberler 8 00 Istanbulda bugün 8 05 Turküler 8 20 K ilânlar 8 25 Bu sabah slzinle 8 40 ŞarkıUr 9 00 Gitar solo. 8 15 Turküler 9 30 Kadın v e e v 9 50 Muzık kutusu 10 05 Arkası yarm 10 25 K haberler 10 30 Konçerto »aatı 11 00 Sarkılar 11 20 Trafık 11 25 Turkuler 11 40 Orkestra muriğl 12 00 Sarkılar 12 20 Radjo Hafıf muz ork 12 35 K ilânlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 20 Boston Pop» ork 13 40 Sarkılar 14 00 Mlkrofonda gençllk 15 00 Kapanış. 16 33 Açılıj 16 37 Kur'an v e Turkçe açıklaması 16 48 Htar v e ezan 16 49 Saz eserleri 17 00 Yurdaer Doğulu ork 17 15 Fasıl topluluğu 17 40 Çocuklar için 17 55 K ilânlar 8 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K. ilânlar 19 45 Şarkılar 20 05 Yuvarlak masa 20 45 Türkulre 21 00 K. haberler 21 05 Şarkılar 21 25 Bitmez tukenmez Anadolu 21 35 Karışık solo 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler 23 00 Senfonlk müz. 23 35 Gecenin »esi 24 00 Kapanış IST4NBUL h , R\D^OSU 17 57 Açılış 18 00 Çeşitli mül. 18 30 Muz 19 00 Çeşıtli melo. 19 30 Akşam kon 20 00 Haflf müz. 20 15 Plâklar arasınd* 21.00 Opera kon. 21 30 Hafif müz. 22 00 Turk yorumcuları 22.30 Caz muz 23 00 Sevılen operetler 23 30 Dansedelım 24 00 Çefltll melo 00 30 Gecenin leslenlsl 1.00 Kapanıj. SONDOGÜS <•*• * * • mmım ANKARA 4 00 Açılıs 4 05 Sahur programl 6 25 K haberler 6 30 Gunaydın 7 00 Koye haberler 7 05 Sabah müz 7 25 Sarkılar 7 45 Haberler 8 00 Ankarada bugün 8 10 Hafif müz. 8.25 Her telden 9 00 Sabah kon 9 15 Sorunlanmız 9 35 Sarkılar 10 00 Arkası y a n n 10 20 K. haberler 1025 Turküler 10 40 Birhkte •Byliyelım 11 00 Çocuk bahçesi 1115 Şarkılar 1130 S melo 11 45 Kon saatl 12 15 Kıbrıs saatl 12 25 K İlânlar 12 30 Şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Plâklar arasında 1330 Rek lâmlar 14 00 Trafik 14 05 Dans muz 14J5 Türküler 14 40 Bando müz. 14 55 K. haberler 15 00 Çocuk bahçesi 1515 Mıkrofonda gençllk 16 20 tftar programı 16 55 K haberler 17 00 Y sesler 17 30 Rad Halk okulu 17.55 K llânlar 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K. ilânlar 19 45 Uykudan once 19 50 Şarkılar 2010 Sılahlı Kuvvetler saatl 20 25 K ılânlar 20 30 Genç şohretlerı tanıyalım 21 00 K haberler 21 05 Havata bakıs 21 35 Erkekler top 22 05 T 3 M M saaü 22 30 K konser 22 45 Haberler 23 00 Kon. salonundan 23 45 Gece yarısma doğru 24 00 Kapanış ANKARA tL RADYOSU 17 57 Açıhî 18 00 Plâklar arasında 18 30 Orkestra kon. 19 30 Gunun melo 20 00 Akşam kon 21 00 Caz müz. 22 00 Gece kon. 23 00 Dunyanın dort bucağında 24 00 Gece ve muz 1 00 Kapanı; BİR. KOI2UUJK. VAK »•25 Kng Ftttum Sr<><iıc«t, Int, ı » 6 ) World tıglıo mnvrd. En çok da şunun için sinirleniyorum bu teknik çağından. Bütün hayatunı hâlâ bir vakit cetveli kontrol ediyor. MERSİN ORMAN BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Başmudurluk teskılâb ihtiyacı için 1.000 000 (blr milyon) adet 2500 (ikl bln bes yuz) küogram PoUetilen torba kapalı zarf eksiltme usuluyle satın almacaktrr. 2 Muhammen bedeli 40 000 (kırk bln) lirm muvakkat teminatı 3000 (üç bin) liradrr. 3 Eksütme 17/1/1966 günfl saat 10.00 da Onnan Baş Müdürlük binasmda yapdacaktır. 4 İsteklilerin 1965 yüı Ticaret Odaa TCtdkaM GU BÜmunelerint koymak suretıylo 2490 sayıh Ekalltm» Kanununa. gör» hazırlıyacaklan teklii mektuplannı •ksütmedaa bir saat Cncesina kadar makbus mukab&l Komiıyoa B*şkanlığma vermeleri sarttır. 5 Bu is« ait ÖZBI sartnaroeler Mnvin, Adana, Antalym, Ankara, Istanbul, İrrrıir Orman Basmüdürlfiklerinde g5rulebilir. Pottedm fecünnelor nazan itiocr* almmıı». (Baam 25100/19936) Ege idrofil Pamuk Fabrikası Bayraklı İzmir UÇLER KOLLEKTİF ŞİRKETI olduğunu muhterem müjUrüenne arzeder. AOKES: Karaköy, Necatibey Caddesi, 110 Telefnu 49 25 88 İstanbnl Cumhuriyet 15920 25 ve bes dakik» içlnde tekrsr aşağı inmisti. Şimdı ikisi de Nnri beyin çalısma odasında idıler. Ne oknyacaktı? St. Augnstine, Thomas More yahnt Bertrand Roussel'den mi bırçeyler okuyacaktı, Nuri beye. Nnri bey kitap rsflsnnı bi derece muteessir oldufunun de çıkararak onları aramaya koynlrer birer muajene edıyor. lngi recesini anlamağa nğrasıyordu. dn. Jenny hayali knvvetlı olan liz kızının okumasını ıstediği ki Evet, bnnların oldnkça tesiri al bir k n de|ildi. Fakat içtiği ratabı bir turlu seçemiyordu. Ni tında idikılann tenri altında kalarak bayet Milton'nn Faradıse Lost muthi? korknlar içinde kalmısVI (Kaybedilmış Cennet) sataeseri tı. Soğnk terler döküyordu. Tol tstanbnl ne batı, ne de gfineviızennde karar kıldılar. Şımdi sakin ve esasen önünden trafık Nuri bey bn kitabı elleri arasın» dir. Kendine mahsus tutaaf bir geçmezdi Sokak lâmbalan da almış, oksuyordu. Fakat içtıgi havası vardır kı bu hava>ı voktu. Evlerden ısık sızmıyordn. rakının tesiri olacak, nykusn teneffüs edenler zaman zaman yalmz çok parlak bir ay ortalığı gelmiş gibi idi. Jenny de yine son derece bedbin ve ümitsız, aydınlatıyor, yerdaki öteberiyi kediye bakmak üzere mutfağa zaman zaman çok heyecanlı ve birbirlnden ayırd edeeek kadar gitmiş, bu arada Nnri bey de nıes'ut hissederler kendilerini! ziva veriyordn. söyle bir kendınden geçmişti. Ya Fakat bu bislerden hangisine rım saat kadar kestirdikten son kapılırsanıı kapıhnız; bn dny tspanyol delikanhlannm, kara gözlerını açtığı zaman Nnri gular benliginize ve icinize o ka dınların dikkat naıarlannı kenbev Jenny'nm yıne gözden niban dar derinden isler ki bnnları ha dilerine çekmek için çıkardıklaoldnğnnn farketmiş, ne yapaca vatınız boynnca ssla «nutamaz n tnhaf blr ses seı vardır bani. §ını şaşırmıstı. Fakat srtık, elın sınız. Bn his dalgalarının çal Ssss jibi bir ses. Bir zehirli yıden ne gelir, ne yapabilirdı? kantılanna dflnyanın hlç bir ye lanın tislamanna benıer bn KS. Talihe kuserek saatlerce otur rinde ragtlıy.amazsınız. Kendinin tnsanı dehsete salan, btttttn vüdngu koltuktan kalkmadı. Saba beatrlk yani (heyecan duyma cndnna korkn dalgaları, ra'şalan hın erken saatleri olmnş. Nnri >an, entellektiiel olmıyan sos salan sesti bn. Yılanın gözlerine beyin serinlikten tuyleri ürperi yol olmıyan) bir yaratık oldn avnı zamanda bakamaz, çünkfl yor, kaskatı kesilmemek için ğnnn ıanan İngiliı kızı Nnri be bir gbzü öbür gözunden o kadar gayret sarfediyor, blr taraftan vin arka kapı merdnenlerinden nzaktır ki, insan görse görse anda son yirmi dort saat içlnde ee ınerek bahçede kedi yavrnlarını cak bir gözttnil görebilir. Jennyrtyan eden bâdiselerden de ne mljar mlyar dlye kflçflk Mtler de, çitlerin arasından kendine bakan, ve çitin karanlıkları arasından bir idare lâmbası gibi parlıyan, birbirine yakın bir çift göz edrdü. Herhalde yılan değildi. TTıslaması çırodi bitmis, kendine dikkati çekmisti o çift göz. Ve Toh nee, Toh nee, matmazel diye seslenıyordn ona. Kasketini knlaklarına kadar geçırmiş, çitlerin arasından çıkarak onune çıkıvermışti şoför Haci! Elleriyle onn takip etmesinl Işaret edlyordn. Sayıklar gibi de arada ıırada yine Tobnee deyip, eve dönmemesini, Nnri Beyden çok korktnğnnn fransıaca olarak Jenny'ye söylüyor, acele etmek zornnda oldnğnnn her ballnden belli ediyordn. Nihayet nznn kollannı nzatarak kızm bileklerlni hafifçe tntnp sokağa doğrn çekiyordn Jenny Ise Tony'ye tekrar kavuşacagından o kadar sevinmiştı ki ne yaptıfım bilmeden Hacmın arkasından knsn gibi gidiyordn. (Arkan rar) Çeviren: B. KTJRTARAN GARP LINYITLERI Işletmesi Müessesesinden Muessesemız ihtıyaa bulunan 3 adet yenl, kullanılmamıs, lâsnk tekerlekli yukleyiei kapatılmif sarflar lçind* aerbest teklif almak curetiyl* satınalınacaktır. Yukleyicilere aıt tekliflerin engeç 10.1J.966 p«zart«tl gunü saat 15 00 • kadar geçici teminatlariyl» birllkt» Tavsanlıda Muessese Merkezi Muhaberat Servisind» bulundurulması sarttrr. Buna ait Genel, Teknik v» özel Şartaam*l«r; Ankara'da : TKİ. Kururau Genel Müdurlüğunden, İstanbul'da: Beyoğluİstiklâl Cad. Piremecl Sok. Baro Han kat 2 TJCİ Satıualma Muduriflğunden. Izmir'd* : Gazi Kadınlar 1453 Sok. 18/4 O.Lİ Irtibat Bürosu Şefliğinden. Tavsanh'da: G L İ Müessesesi Ticaret MOdflrlüğtoden temin edilebilir. Müessesemiz artırma, eksiltme ve thale kanunnna tâU ebnayip, yukleyicılerin tamamını, blr veya bir kaçmı alıp almamakta yahut dılediğinden almakta aerbeattir. (Bum 25106/15937) 1 53024,00 hrm kesif bedelli Bitlis Merkez AB tipi Sağlık Ocagt kalorifer inşaaü işi olup 14/1/1966 cuma günü saat 15 00 de Bayındırlık Mudürlüğunde kapalı zarf usulü ile yapılacaktrr. 2 Bu işlere ait plfln, proje ve sartname mesal saatleri dahilinde Bayındırlık Mudürlüğunde görülebilir. 3 Taliplerin en geç 9/1/1966 pazartesi günfi aksamına kadar müracaat ederek, bonservislerini ekliyerek Vilâvete vermeleri l&mndır. 4 Üıaleye girebilmek için yeterlik belgesi 1965 yüı Ticaret Odan vesikan ve 3901^0 liralık teminat mektuplannı zarfa koyarak en geç saat 14,00 ıle kadar vermeleri lAznndır. 5 Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul •dilmes. (Basın 25087/15934) Bitfis Valiliğinden Göjfniik Kaymakamlığından: Hükumet Konagmda yapılaeak elektrik tesisaü onanmı 20157.50 lira keşif bedeli üzerinden 2490 sayılı kaBuna göre açık eksiltmeye konulmustur. İhale 19 ocak 1966 sah günü saat 14.00 de Göynuk Malmüdürlüğünde yapılacaktrr. Geçici teminatı 151182 lira olup bu işle ilsüi keşif, sartname ve projeler her gün mesal saatleri içinde Malmııdürlüğünd» görulebilir. Taliplerin Baymdulık Müdurlüğunden alacaklan 1965 yılı yeterlık belgeleri 1965 yılı Ticaret Odası vesikalan ve geçici teminat makbuzu ile blrÜkte müracaatlan ılân olumtr. (Basın 25102/15935) ft
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog