Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFEDÖRT 22 Aralık 1965 CUMHURÎTET SSİT James Bond GJUA IUE. GfiZA<E(S£ İ Yozoıu AY FATİHİ PERIDE CELAL Hem sonra, çocuklar, onlann tâze guluşlen, kavgacı seslen!.. Çam Hayır, seviyorum onu. llk lıca tepesinde buluverdi kendını, denize karşı. Yanında Alı babadefa kadın olmaktan utanç cık< Kızmadığı zaman öyle çağıduymadım. tlk defa beraberlığı duydum yatakta bır erkekle yuz rırdı oğlunu.. «Bak hele ben ne yuze, goz goze, aynl sıcak mutlu sosyalistler tanıdım bu vapurda Alıbabacık'» Fatoşa, kıyıları, doğluk, sevda içinde1 Olduğundan duğu evın pencerelermı gosterırgenç gorunuyordu yazar gozunde şimdı. Genç ve kurtulmuş! Ne dı. Bebek sırtında. Sarışın, beyaz den kurtulduğunu bümemekle be ve edepsız Fatoş! Aklı uzaklarda ılgisiz bır sesle sordu yavaşça: raber onun gozlennı, yuzunu parlatan ışıkta kendı payı varmışça Nasıl soz o oyle? Ben basıt bir kadımm, ınsanın yalnız bir yu sına iyüık doluyordu ıçıne. Benim sevgılım, benim erkeğım! Hıç ol zu olduğunu bUırim. Yalan soylüyordu ilgisizlığını madığı gıbı yakındı ona. Nedır bu içimdekı bozgunluk oyleysc? O gizlemek için. Adamın o sözle nenunla sevışeceğımı, sevdadan son reye geleceğını bıhyordu gerçekte. îşte sen' dedi, Sahır Kırtay. ra sıkılıp gıtmesıni bekleyeceğimı Kimse senın gerçekte ne sıcak bır soylemış olsalardı bir gün! Neden boyleyım, neden böyle oldıık' dı kadın olduğunu, ne guzel, pervaye, sormak geliyordu Sahiı Kır sız sevıştığıni anlayamaz' Ben bıle'.. Boylesıni, bu kadannı ben bı taya içınden Düşuncesını sezmış gibi yavaş le sanmazdım! Başladık1 dıye, kızıverdi Nuriye ça, soylendı yazar Öyle mutluyum ki, öyle se hanım. Çarşaflan çektı çenesine vınçlı bır ânını yaşıyorum kı, ha doğru, sarındı ıyice Sozü değiştır yatımın' Gidemiyorum, davrana mek ıstıyerek, Senın yemekte gorunmen iyi mıyorum bır turlu, bırakamıyoolurdu, dedi rum senı! Kırtay kalktı oturduğu yerden. Buradan çıktığını görurlerse Gulerek bakıyordu. rezalet olur1 dedı Nurıye hanım. Kotu bır şey mi soyledım? Yarın ınsanlann yuzune belkı Ben de gelırım sonradan. Güde eskısı gıbi bakamayacağım! dı vertede yurürüz bıraz. ye, duşundü1 Soyledığl soze önem Çarşafa havlu gıbı sarınmı? otuvermedığinı gostermek ıster gıbı ruyordu yatağın içinde somurtaguldu sonra rak. Şimdlye kadar kocasına, ço Genç kızken de utangaçtın, cuklarına bağlı, hanım hanımcık, gene de oylesin, şaşılacak şey bu1 namus kralıçesi bir Nurıye hanım Atıllâ'nın bahçesınde rastlaşmamı vardı, yıktın sonunda abıdeyı! zı hatırlıyor musun? Karşılık vermedi Sahır Kırtay. Unutur muyum hiç! Gozlerını kısmış, cıgara dumanlaSahır Kırtay ayakta oynuyordu n arasından bakıyordu hep oyle. o gunu eğlenerek: Ogozlennkotü bırşey gorduğunu, € Kuçuk hanımın seçtıği o sak kendısiru yargıladığını anladı Nusıdakı çıçek nedır Atıllâ bey?» riye hanım. « Dıkenli cinsınden bir kak Kaç türlü yüzü var Insanın' tus beyım. Kırmızı kırmızı açar bu diye soruverdi Sahır Kırtay. tun mevsım. Bır kuçuk saksı yapa Dikkatle, inceler gıbı, dolaşıyorlıın mı sıze de?» du yuzünde gözleri lyi tamrdı bu Gorur gıbı oluyordu Nurıye habakışı Nurıye hanım Beni deliye nım. Atillâ beyin yanık yüzunü, çeviren, korkutan gozler bunlar! saf, siyah, gulen gözlerıni. Şımdi ıse yorgunlugunu duyuyor, « En çok kaktus sevıyor kuçuk huysuzlanıyordu o bakışlann al hanım galiba Atıllâ bey?» tmda yalnızca. Kendımı elbıseyle « Babası meraklıdır beyım» onun karşısında oturmuş gorsem. Başını kaldınp bakmadan korkRahat edecektı o zaman ışte. Sonmuştum ona ra vapurda oldugumu unutarak Guneşin altında umursamadan kalksam, bır yerlere gıtsem1 dıye gulen o genç, esmer yuzü gorur duşundu. Açık kırlarda yurumek, gormez tutulup sevdalanacağımı serın ruzgârda bır tepenın üzebılmışım gıbı' Sımdıyse karşıstna rınde durmak istiyordu. geçmıs «Hatırlıyor musun'» dıye, 41 ••••••••••a•••••••••••••••#•••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••••••••••"••••••••"•*••••••••"•ÎÎÎSÎÎÎiiiiiIiZZîS»••••••••••••••••• ^ ^ TT TT : . * ^. > d^a^AjBaBBA^hBBHBBB*HAaaa4flaaaAAHA&Aa*BBflBflflfl«#B'VVVVVVV*BVHW^w w *^ ~~ v .»™^^^fc Elif hanım BÛZULDUM BEN 1 / NE soruyordu. Bak şu adama' O kadar da değıl, yaklaşıyor, eğiliyordu uzerme doğru. Dudaklarını çıplak omuzlannda sımsıcak duydu Nurıye hanım. Tat lı bir urpertı dolandı her yanını. Adam, yanına, yatağa oturmaya davrandığı zaman bırakmadı gene de Usulca ıttı goğsunden, uzaklaş tırdı. Dudaklarının sıcaklığı hâlâ orada, omuzundaydı. Onun elleri, onun dudakları her yanımda' Sahır Kırtay, benim gençlık sevdam! Gozlerı yaşlarla doluverdı bırdenbıre. Sahi gıtmelısin artık! dedi. Sesı yalvanr gıbıydı. Beni sevdiğını soyle, ama eskısı gıbı sevdığıni, gideyim? , Boğazı kurur gıbi oldu Nuriye hanımın. Kekeledi biraz soylerken: Senı seviyorum, eskisi gibi.. Pışman olmadığını da soyle? Pışman olmadığımı bılıyorsun! Bu gozyaşlan nedir? Sarsıldım, bır garıp oldum.. Ben de oyle' Senı seviyorum ben, çok seviyorum hem.. «Gıt oyleyse, gıt ve beni rahat bırak'» dıye, bağırmak geldı Nurıye hanımın içınden. Çızgılı elbıselerı, uzamış traşı, yorgun gorunuşuyle bır yabancıydı karşısında duran Atıllâ beyin bahçesındeki o genç adamla ilgisi olraayan birı! Gozlerı Yıllarm ötesinden bakıyordu. Bır şey arar, bekler gıbı! Sevda doluydu gozleri. Ömrü boyunca beni sevdığine inanacağım nerdeyse' dıye, duşundu Nunye hanım Kalpaklı, portakal memelı kız, başkaları, bütün çapkmlıklan geldi aklma. Ne çok kadına söyledi bana soyledığı bu sozlen kım bılrrl Asıl garıbı, şımdi kıskançhk tan delmnıyordu eskisi gıbı duşun ce>le'. Seni kapalı guvertede beklerım, dedı Sahır Kırtay. Ceketını aldı koltuktan. O arkasını doner donmez ışığı sondurdu Nurıye hanım. Adam karanlıkta su zuldu dışan, kapıyı drttü usulca! Bır zaman karanlıkta kıpırdamadan kaldı Nuriye hanım. Sonra doğ ruldu kendi kendine sardı kollarını. Vücudunda dolaşan adamın elleriymiş gıbı ürperdi hafıften. Uzaklaşır uzaklaşmaz onunla doluyorum yenıden! diye, şaşırdı. Kalkıp oturdu yatakta. Hıç bır zaman eskısı gıbı olamıyacağız, oyle taşkın ve ateşlı! Yıllar yıprattı onu da, beni de! Yureğımıze kadar! Hiç, hiç bir zaman 1 Yaşlar yenlden doldurdu göz pınarlarını, Hem şimdı bir başka ürperti vardı her yanında. Üşuyordu hafıften. Kendını aşağıda, aşağıda goruyordu. Ah nasıl yalnızım, nasıl nasıl! Ya taktan inıp, örtüleri arkasında surukleyerek, yarı çıplak aynanın onune yurudu. Durup baktı dıkkat le dağılmış saçlarına, boyasız yorgun yüzüne, çıplak omuzlarına! Sonra bırdenbu* yazann sesıni du yar gıbi oldu. • Kaç turlü yüzü var insanın? Benim kaç türlu yuzum var? Herkesın bıldığı Nunye hanımın yuzu, Nihat beyin karısı Alının, Fatoşun annesi Nuriye hanımuı yüzu, sabahları pencereleri açan, elbiselen güneşe çıkaran, çocukların yataklannı yapıp gızhden kâğıtlannı kanştıran kötümser, yorgun, meraklı bir başka kadınm yüzu' Nurıye hanım, ışte şu bildığımız Nunye hanım! Guluyordu hafıften aynadakı yabancıya. Sonra çocuk larını seven, çocuklarına yakın Nuriye hanım, çocuklanna kızan, kuf reden, onlardan kilometrelerce uzak Nuriye hanım, insanlardan kaçan, onları umursamayan, kaçükça korkan Nurıye hanım1 Yıllardır kocam dedığı bu1 yabancı ıle yaşayan, herkesin mutlu sandığı, mutsuz Nuriye hanım'' Nuriye hanım, Nurıye hanım' Kaç taneydi bunlar kaç tane! Saymakla bitmez di belki de! Bir hayal sevdanm anıları ıle gençhğmı yetıren, sevda lısını bulunca koynunda ağlayan Nuri hanım' , Aynanın karşısında elleriyle yözü nu kapadı, ağlamaya koyuldu. Oysa gıyınmek gerekıyordu, Sahır Kırtayın yanına gıtmek, kalabalığın arasına çıkmak gerekıyordu. Korkuyorum' dıye, mınldandı, kor kuyorum! Kamaranın ortasında o zavallı çıplaklığı ıle kendıni gormekten, sevdadan, insanlardan ığ renıyordu. Bıraz sonra sanşın, yu muşak bakışh bır kadın geçecekti korıdorlardan. Bıraz sonra onun yuzune mutlu, sevda dolu gozler le bakması gerekecekü. Hepsı ina nacaklardı Nurıye hanımı gordukleruıe. O da ınanacak, o da gozlerımde sevdayı gorecek, gorduğunu sanacak! Seviyorum onu! dıye, yuksek sesle tekrarladı kendı ken dıne. Sesınde inançtan çok öfke vardı. Onu istemiyorum, ıstemıyo rum artık. lArkmo r » r ) AYSE İLE ALi ISTANBUL S2S Açıhş 6 30 Gunaydın 7 00 Kdye haberler 7 05 Oyun havcları 7 25 Sabah melo 7 45 Haberler 8 00 Istanbulda bugün 8 05 Turküler 8 20 K. ilânlar 8 25 Bu sabah salnle 8 40 Şarkılar 9 00 Gıtar solo. 9 15 Turküler 9 30 Kadın v e ev 9.50 HUzlk kutusu 10 05 Arkasl yarın 10 25 K. haberler 10 30 Konçerto saatı 11 00 Şarkılar 11 20 Trafık 11 25 Tarkuler 11 40 Orkestra muz. 12 00 Şarkılar 12 20 Rad. Hafif muz ork 12 35 K ilânlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 20 Mantovanl ork. 13 40 Şarkılar 14 00 Mıkrofonda gençlik 15 00 Kapanış 1C55 Açıln 17.00 Dans ork 17 15 Erkekler faııl topluluğu 17 40 Çoeuklar için 17 55 K ilânlar 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K U&nlar 19 45 Sarkılar 20 05 Açık oturum 20 45 Oyun havaları 2100 Haberler 2105 Şarkılar 2125 Bitmez tukenmez Anadolu 2135 Karışık solo. 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler 23 00 Senionlk müz. 23.33 Gecenin sesesl 24 00 Kapanıs. ISTANBUL İI, KADYOSO 17.57 Açıllfl 18.00 Çeşıtli müz. 18.30 Muzıkaller 19 00 Çesitll melo 19 30 Ak$am kon 20 00 Hafif müz. 20 15 Plaklar arasında 21 00 Opera kon 21 30 Hafıf müz. 22 00 Turk bestecıleri 22 30 Caz muz 23 00 Sevilen operetler 23 30 Dansedelım 24 00 Çeşıtli müz. 00 30 Gecenin leslenişi 1 00 Kapanış YolculuaıM<aeri kalan iSSAATLERi ANKARA 6 25 Açılıs 6 30 Gunaydın 7 00 Koye haberler 7 05 Sabah müz. 7 25 Şarkılar 7 45 Haberler 8 00 Ankarada bugün 8 10 Hafif muz 8 25 Her telden 9 00 Sabah kon 9 15 Sorunlarımız 9 35 Şarkılar 10 00 Arkası yarın 10 20 K haberler 10 25 Turküler 10 40 Birlikte löyllyellm 11.00 Çocuk bahçeal 1115 Şarkılar 11 30 Sevilen melodller 11 45 Konser saatı 12 15 Kıbrıs saati 12 25 K ilânlar 12 30 Türküler 13 00 Haberler 13 20 Plâklar arasında 13 30 Reklâmlar 14 00 Trafik 14 05 Dans muz. 14 25 Türküler 14 40 Bando müz. 14 53 K. haberler 15 00 Çocuk bahçesl 15 15 Mıkroîonda gençlik 16 15 Şarkılar 16 35 Caz müz. 16 55 K. haberler 17 00 Y. »esler 1730 Rad. Halk okulu 17 55 K ilânlar 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K ilânlar 19 45 Ujkudan once 19 50 Şarkılar 20 10 S Kuvvetler saati 20 25 K. ilânlar 20 30 Genç sohretleri tanıyalım 21 00 Haberler 21.05 Siz ne duşunürdünuz' 21.35 Erkekler top 22 05 T B M M saati 22 30 K konser 22 45 Haberler 23.00 Konser salonundan 23 45 Gece yarısma doğru 24 00 Kapa nı; ANKARA tL RADTOSU 17.57 Açıh? 18 00 Plâklar arasında 18.30 Aksam kon. 19 30 GUnün melo. 20 00 Oda müz. 2015 Piyano eserleri 21.00 tzahlı caz 22 00 Gece kon. 22 20 Müzik sesleri 23 00 Dunyanın dort bucaJınd* 23 30 Gece yaruına doğru 24 00 Gece ve müz. 1 00 Kapanı? © Kıng Fntum Sjmdıate, lnc, 1V63. WotU dı.h!ı Bir haftacık fazladan izin için bu hallere çeleceğinizi bilsem, zahmct edip de ağız eğmezdim. YILBAŞI EGLENCESI Biletler5ve10 Liradan Yeni Tiyatroda Cumhuriyet 15656 Spor ve Sergi Sarayında 18 Çfinkfl işin içinde dünya hâdiselerinden haberdar olmaktan daha başka şeyler olduğuna inanmak lâzım geliyordu. Bütün bu düşuncelerin üstunde su fıkır Nnri beyin zıhnıne saplanmıstı. Paketin içindekile ri derhal bır maayeneden geçir mek. Eğer Jenny paketin muhteviyatını biliyorduysa; Nuri beyin paketi açmamasını temin için elinden geleni yapacaktı. Di ğer yandan sayet kız tamamıyle bigünah ve birseyden baberi yok sa; onun bu mesele üzerinde dik katini çekmek de doğrn değildi. Nuri beyin zihninden bu dusünceler geçerken Jenny soze basladı: «Tonv sımdı kimbilir beni ne kadar merak edhordur. Acaba benim yoluma dc\am ettiğimi mi zannediyor, yoksa burada kaldığımı mı, eğer burada kalmadığımı zannediyorsa beni mut laka bulur.» Nuri bev söyle cevap verdi: «Sizi bu evde bulmasına im kân yoktur.» «öyle ıse ben çıkarak onu bnlmalvvım'.» «tstanbul bfi>ük bir şehir. Onu şehir içinde arayarak bulmanıza imkân yoktur.» Îİ1İİBB Fakat Nuri beyin bu şehirde tanımadığı hemen hemen kimse yoktu. General ve Amirallerden tutun da; takacılara ve gezgin satıcılara kadar herkesi tanırdı. Otelciler, garsonlar, iş adamları ve daha kimleri tanımazdı Nu ri bey. Haliçte, Eyüptekl sandal cılar dahıl Nuri beyin tanımadı ğı yoktu. Şimdi isterse îstanbulda bir Ingihz kızının kaybolduğu baberini tanıdıklar arasında >a\arsa ona herkesin yardım edeceâınden emindi. Nuri bey pa ketın muhteviyatını mnayene et meden Jenny'yi bir an için g5zden kaybetmemege karar vermisti. Bu ddsünceler Içlndeyken sokak kapısının tokmagı bızlı hızlı vurulmaya başladı. Nnri bey derhal giderek kspıyı ardına ks dar açtı. «Sabahlannıı hayir olmn efendim!» Nnri beyin evde olduğunn gö rfince, şoför Hacı başka bir söze lttznm hissetmeksizin kapıda bekliyen taksiye ko?arak Miasma'nın koluna girdi. Nnri beyin yüzü biraı kızardı, bozardı ama o da Miasma'ya yardım etmek üzere merdivenleri koşarak indi. Nuri bey, Miasma'mn evinde Jenny'yi sakladığını bilmemesini istiyordu. Fakat şimdi ne yapabilirdi. Miasma yaşından umulmıyacak bir çeviklikle merdivenleri çıkraış, şimdl Jenny'nin bulunduğu salona girmişti. Nuri bey ise bayretten hayrete düsüyordn. Çfinktt Jenny salonda yoktu. Kahvaltı t«P»lsinI de beraberinde alıp ortadan kaldır mıştı. Miasma, Nuri beyi telefonla arayıp bnlamayıne» kendi gelme Je ksrar verdiğini; aralannda ko nuşacak mühim şeyler olduğunn sSylOyordn. Bnnlan telefonda söyliyemiyeceğini de ilftve edı Joan 1) 1 LÂ N Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğünden: Çeviren: B. KURTARAN yordu. Miasma dfin gece sabaha kadar gözünü kırpmadığını, Valance'in ölümünün onn çok kederlendirdiğini, fakat buna ragmen onnn tabutunn mezarhğa kadar takip ettiğini ve toprağa verilinceye kadar mezarlıkta kaldığını anlatıyor, böyle sabah erken geldiğinden dolayı Nuri beyden ken dini hoş (örmesini rica ediyordn. Miasma Boğaziçlni bugünkü çibi erken saatlerde nzun ıeneler geçmemisti. Böylece dereden tepeden blraz «öz ettikten tonra Miasma asıl ziyaret lebebinin dün hava alanında geçen olaylar hakkında malfimat almak oldngunu söyledi. Fakat Nuri bey, pa kett teslim ettiğl gencin Tony Gand isminde biri olduğunn Miasma'mn neden söylemediğinl merak ediyor ve bn husustaki sorusuna tatmin edici bir cevap (Arkuı Inşaat llânı Amasya Şeker Fabnkası dahilinde Difüzyon Dairesl üst yapı inşaatı teklif alma suretiyle ihale edilecekbr. 2) Bu işe ait ihale dosyası TL. 100 mukabilinde Genel Müdürlük veznesinden temin edilebilir. 3) İşe ait geçici teminat miktan TL. 7500, olup ıhal« 411966 salı günü saat 16 da Genel Müdürlük binasmda E3csiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 4) İhaleye girmek isteyenlerin ihale dosyasını satm almalan, en son 30/12/1965 gününe kadar mfiracaat etmeleri ve iştirak belgesi almalan lâzundır. 5) Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi değlldir. (Basın 24316 A. 15612/15666) rv KIRALIE İŞ TERÎ Bankalara Fabrikalara Biiyük Şirketlere İstanbulun en kesif iş yeri Sultanhamam, Bahçekapı, Tahtakale pıyasalannın merkezmde altı katlı mağaza boş olarak kıraya verılecektir. Muracaat: 22 24 63 22 96 24. bânolut: 402/15661 İlâı*ıkk: 28/156»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog