Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Orhan Şeref Apak: «Bu tip olaylar sıklasmaya basladı» MiLLîTAKIM AÇIKLANDI ANKARA 3 gündenberi şehrimizde devam eden Futbol Federasytmu top lantısı sonuçlanmış ve çalışmalan dört madde halinde açıklamıştır. A MtLLt TAKIMI A müli takomımızın 16 Mart 1966 tarihinde Tahranda yapscağı müsabakanın hazırlık çalışmaları na 12 Ocak 1966 tarihinde başlanacaktır. Çahşmalara 12 ve 26 Oeakta Ankarada başlanacak ve bu çalışma lar her hafta çarşamba günleri devam edecektir. Bu maksat için kadroya alınan elemanlann isimleriyle kulüpleri şunlardır: Ordu takınundan: Nedim Doğan, Ali Artuner. GalaUsaraydan: Turgay Şcren, Ayhan Elmastaşoğlu. Beşiktaştan: Fehmi Siğinoğlu, Ahmet Şahin. Fenerbahçeden: Şükrü Birand, Şeref Hâs, Ogün Altıparmak, Yaşar Mumcu. Göztepeden: Feyzi Zemzem, Sabahattin Kuroğlu. Beykozdan: Nihat Akbay. Feriköyden: Tuncer încıoğlu, Iz mirspordan: Tuncay Becedek. Hacettepeden: Onursal Uraz. Gençlerbirliğtnden: Cevdet özköksal. Hakem tarafmdan tatil edilen tstanbulspor Feriköy maçında, îstanbulspor kulübü profesyonel futbol takımî hükmen yenik addedilmiş ve penaltı vuruşunun ya pümasına engel oldukları ismen tesbit olunan Yalçın Şener tedbirsiz, menecer Turhan Ergün ted birli olarak Ceza Heyetine sevkedıünişlerdir. Hakkında tâkibat açılan Avnsturyalı hakemia yönettiği Be§ikta§Altay maçında Beşiktaşlılarm Ahmet TMRtasiyie yapüklan neticesiz ataklardan biri... Fotoğraf: Tulây DİVITÇİOĞLU Avusturyalı hakkında soruşturma açıldI ANKABA utbol Federasyonu tstanbulda oynangn ve Beşıktaşın 2 1 galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş Altay maçı ile ilgili olarak acele kaydı ile bir soruşturma açmıştır. Soruşturma için Futbol Federasyonu şu maddeler üzerinde durmaktadır: # Bütün gazetelerin ittifak halinde verdikleri (ikinci golü Ahmedin el ile atmam) olayını maçın Avusturyalı hakemi Edward Badauczek'in nasıl olup da görmediği veya görmemezliğe geldigi, 0 Maça ait saha müşahit raporunun acele temini, # Maçın hakeminin hazırladığı raporun derhal gonderilmesi, # Golün atılıj çekli ile ilgili film ve resimlerin toplatılması. Dün kendisiyle görüsen bir muhabirimize Futbol Federasyonu Başkam Orhan Şeref Apak, «Bn konn yeni defildir, böyle olaylar sıkUşmaya başladı. tyi sekilde tahkik ederek neticeyi kamn oynna açıklıyacağız» demiştir. Diğer taraftan Federasyon Başkam Apak Fenerbahçenin Gençlerbirliğine karşı 1 0 kaybettiği maç hakkında, «Bazı oynncnlar eski maçlarına nazaran iyi idiler. Mesrlâ Şenol bnnlardan birisiydi. Millî takıma en fazla oynncn Fenerbahçeden alıyornz. Çocuklar milli takımda fevkalâde oynnyorlar, kendi takımlannda ise yetersiz kalıyorlar. Bnnnn bir sebebi olması gerekir. demis, maç için de «Şerefin düsürülüş pozisyonn penaltı olabilirdi, fakat yabancı hakemler vermiyorlar. Maçtan sonra Fenerbahçe soynnma odasına gidcrek oyuncnlarla konnstnm, onlara moral duzeltici şeyler söyledim. Bn kıymetli elemanlardan knrnlu ekibin düzelmesini tabiî arzn ediyonız.» demiştir. İsmet Uluğ: "Üzerimize bir uğursuzluk cöktü. Konuşacağımız göıtlerin geleceğine inanıyoram,, F AYHAN ELMASTAŞOĞLU (G. Sarayın golcü forveti) Sahanın gayri nizamî durumun da olması yüzünden hakem tarafından oynatılmıyan Kasımpaşa • Eskişehirspor 2. Türkiye ligi ma çı 19 Şubat 1965 tarihinde tstanbulda D. Bahçe stadmda oynanacaktır. İSTANBUL HATIRASI I SPOR TOTO'D A BÜH AFTA Gol kırallığına yeni adaylar: Ahmel. Ayhan 10 GOL ATAN ERTAN (A. GÜCÜ) 9 GOL ATAN AHMET (BEŞİKTAŞ) 8 GOL ATAN AYHAN (G. SARAY) 7 GOL ATANLAR Fikri (D. Spor). Fevzı (Goztepe) 6 GOL ATANLAR Metın (G. Saray), Candan (A. Gücü) 5 GOL ATAN Nâzım (tzmırspor) 4 GOL ATANLAR Kasapoğlu (Ist. Spor) BekİT (Vefa). Abdullah, Orhan (B. Birlıği). Abdullah (A. Gücü), Muharrem (Ş Spor), Çetın (Hacettepe) 3 GOL ATANLAR Ogün,' Ifssâr » > 6*hçe). K. * Ahmet, Faruk (Besiktaş) ıla luk (Ist. Spor), Arif (Fenkdy), Zeynel (G. Bırligi), Yücel 'PTT1, Ibrahım {İzmirspor), Mahmut (Altay). Sağnak «hakem kaide hatası yapmadı» Besiktaş futbol takımî teknik sorumlusu Faruk Sağnak, maçın hakemi Edward Badauczek'e yapılan ithamlann haksız olduğuna işaret ederek «Hakem maçın kaderine tesir edecek büyük bir kaide hatası yapmamıştır» demiştir. Teknik sorumlu Faruk Sağnak, her hakemin hata yapabileceğinî belirterek «Son sorBri yapılışinda hendbol alnndnğu söyleniyor. Ben topnn elle dflzeltildiSini görmedim. Hakemin hatalanna gelince, hakem de insandır hata yapabilir. Geçen hafta Ankara deplâsmamnda bize de haksıı penaltı verilmişti, Fntbolda her şey olabilir. Netice 90 dakikanın sonnnda belli olnr» şeklinde konuşmuştur. Feriköy Demirspor Besiktaş P.T.T. Beykoz Feriköy: H. Tepe: Demirspor: Galatasaray: Besiktaş: Altay: PTT: İzmirspor: Beykoz: Vefa: Şekerspor: Beşiktaş: Fenerbahçe: Gençlerbirliği: Ankaragücü: Altay: Gençlerbirliği: Fenerbahçe: Göztepe: tstanbulspor: Hacettepe: Feriköy: Galatasaray: Demirspor: Altay: Beşiktaş: Vefa: Beykoz: tzmirspor: PTT: tstanbulspor: Göztepe: Beylerbeyi: Karsıyaka: Güneşspor: Bursaspor: Ülküspor: Beyoğluspor: Karagümrük: Manisaspot: Ad. D. Spor: Kasımpaşa: Esk. Spor: Beylerbeyi: Bandırmaspor: Ç. İd. Ynrdu: Altınordn: Sanyen Bursaspor: Güneşspor: Konyaspor: Samsnnspor: 1 2 0 Feriköyün 2 puan almak için mücadele edeceği karşılaşmada, Demirspor beraberlik elde edebilir. Altav karşısında zorlanan Beşiktaf, PTT karşısında rahat bir galibiyet alabilir. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Tarafların form dururoları şanslan eşi| kılıyor. Formsnz ve morall kınk Fenerbahçe gnliblyet için mücadele ede cektir. Ankaragücü beraberlik elde edebilîr. Son haftanın 2 haşarılı takımının aralannda vapacaklan karsılasma beraberlik vaad etmektedir. Golcü bir forvete sahln olan Ga latasaray. Hacettepe önünde raaçın mutlak favorisidir. Beşiktaş karşısında formda eÖzüken Altay. kendi sahasmda Vefayı yenebilecek kndrettedlr. Son haftalann avara] takımî ha line gelen ). Sporun, tzmirüpor önünde şansı yok denecek kadar azdir. Büyük bir form gösteren Beylerbeyi, Güneşspor önünde galibi yet arryacakfırr' Beyoğluspor karşısında güzel bir futbol gösteren Ülküspor, Karagümrük'ü yenebilir. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Ancak galibiyete Ad. D. Spor daha yakmdır. Maçın kaderi Altınordu forveti ile Bandırmaspor tnüdafaası arasında cözülecektir. 2. Türkiye Liginin kovvetli takımî Bursaspor. Konyaspor önünde maçın mntlak favorisidir. 1 Şekerspor 4 I Fenerbahçe Ankaragücü Gençlerbirliği Göztepe Fotoğraf: Mustafa İSTEMİ F. Bahçenin 10 yenildiği macta Şenol fle Ogünün müşterek atakları Mithat Bayrak JUmanyaya Rıza Doğan Koreye gidiyor Ankara, (Cumhariyet Bürosu) îsmet Uluğ: «üzerimize uğursuzluk çöktü» Fenerbahçenin Ankara 19 Mayıs stadmda Genç lerbirliğine 10 mağlup olması Sarı lâcivertli câmiada pek şaşkınlık yaratmamıştır. Genellikle takımın bu maçta iyi bir oyun çıkardığı ifade ediltnekte ve netice için sadece 0 1fl II En az gol yiyen kaleciler Necmi (BJK) 10 maçta 4 g o l 2.50 puan Selçuk (G. Birlıgı) 9 maçta 4 gol = 255 puan Bülent (G Saray) 8 maçta 5 gol = 1 60 puan Sefer (Vefa) 7 maçta 5 gol 1.40 puan Tanzer (izmSpor) 10 maçta « gol =r 1.11 puan Necdet (Fpnköv) 11 maçta 1(1 gol = 1 10 puan. Nihat (Bevkoz) 10 maçta 1» sol 1 00 puan Cavıt (PTT) 7 maçta 1 gol = 1.00 puan Atıllâ (PTT) fi maçta 6 çol = 1.00 puan Baskın (HTepe) 9 m^çta 9 gol = 1 U0 puan Varol (Altav) 11 maçta 12 gol D91 puan = Mete (t«t Spor) 11) maçta 11 gol = 0 90 puan Sevfı (Go7»ppe) 9 maç'a 11 gol 0 81 puan Hazım (F Bahçe) 7 maç'a » 0 77 puan g ol Metın (Vefa) 5 maçta V gol = 0.71 puan Yunus (A Gücü) 7 maçra 12 aol = II5M puan Tekın ( D Spur) S maçta 23 gol ) 0 34 puan = • li p Hacettepe Galatasaray Altay Vefa T ürk güreşine Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklan jtazandıran Mithat Bayrak ile Bıza Doğan, Güreş Federasyonun dakl antrenörlük görevlerinden istifa etmişlerdir. Verilen bilgiye göre Mithat Bay rak Aimanyadan, Rıza Doğan ise Koreden antrenörlük teklifi almışlardır. Her iki antrenör de yapüan DU teklifleri kabul etmiş ler ve kısa bir süre içinde görevlerine başlamak Uzere memleketimizden aynlacaklannı büdlr inişlerdir. BELÇİKALI GÜREŞÇİLER GELİTORLAR Belçika Güreş Federasyonuna mensup 5 güreşçi, 2 antrenör ve 1 idareciden kurulu güreş kafilesi bu akşam tstanbula gelecektir. Belçikalı güreşçiler 171819 tarihleri arasında Ankarada yapılacak olan müesseselerarası güreş müsabakalannı izliyeceklerdir. Ayrıca güreşçi ve antrenörlerimizle birlikte çalışacak olan Belçika güreş takımî, memleketimizde bir hafta kadar kalacaktır. Bel çika güreş takunı Türk Silâhlı Kuvvetlerinin dâvetlisi olarak gel mektedirler. I9 i tzmirspor îstanbulspor Beylerbeyi Güneşspor Ülküspor Karagiimrük Ad. D. Spor • EsMşehirspor Bandınnaspor Altınordu 102 0 MEZEEVt AÇTILAR Fotoğraf: tbrahim KÖSEOĞLU Fenerbahçe fntbol takımî fntbolculanndan Şenol Birol ile Mikro Mustafa, Topağacında bir mezeevi açmışlardır. Bn açılış dolayısiyle dün bir kokteyl verilmiş ve gelen arkadaşlan futbolcnlara basarı dilemişlerdir. Bn açılışta dükkâmn ilk müşterisi Türkiye Tenis Şampiyonn Nazmi Bari olmnştur. Yukandaki resimde Mikro Mustafa, Şenol Birol ve tenisçi Nazmi Bari mezeevinde teıgâhın önünde görülüyorlar. 13 Bursaspor • Konyaspor 2. Türkiye ligi KlKM'V.l (.î'Uf • B MA * V Altınordu 12 fl 2 2 l'ı fc 18 Bey Spur 12 6 4 2 \'ı I) Ib (,' İ.Vurrtu 12 S a 2 16 8 ın K Günııuk 11 4 6 1 12 ı 14 12 4 D i IH İ9 ı3 Sakarvn S 11 5 2 4 1U II 12 Baıırt Spor 12 4 4 4 12 Ih 12 Sanveı 12 i 3 « H 12 9 Petrul S 4 1 I II 1V\ H 12 5 2 1 III !h H Aı 12 U 4 H 7 ' 4 4 ÜlküspOT 1 BKYA/. «İKUr O «i H « 4 V f 1 3 II •a 4 ıw Ad U S 12 » a ı tı ı 17 S İU 6 3 l te o ıb 12 5 a 2 10 10 !b Toprakspoı 12 4 4 4 1a ı.i 12 Sam Spor Kar^ıvuka Konvaspur Beylerbeyi K.Paşa Veşılrtırek • YEDEK KARŞILAŞMALAR: 5 Kasımpaşa Karsıyaka (102), Toprakspor Yesüdirek (1), Manisaspor Sai karyaspor (1). •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a HAAA! NE TEDİKLERİNİ Mİ SOM)UNUZ. ANTRENÖR EZMESİ YER, MENEJER BAŞ1 YEER VE... DAİMA DA GOL YEB BEYİM!... Feriköy «Şanssızlık» denilmektedir. Bundan böyle takımın iyi netice alana kadar konuşmıyacağını belirten Baskan ve Teknik Direktör Uluğ, kulüp tarafmdan yayınlanan deklârasyonda şunlan söylemiştir: « Takun dfizelmedikçe, bn kriz ve hücnmlar devam ettikee bir tek kelime dahi söyleyectk sözüm yoktur. Yalnız bngflnkü durumnn sebeplerinden biri olan yalan ve kışkırtıcı haberleri kannnî hükümlerin yettiği nispette tekzip etmek artık bir mecbnriyet olmnştnr. Epey bir müddet için söyleyeceğim yegâne sözler bnnlardır. Konnşacağımıx çiinlerin geleceğine inanıyornm.» Uluğ, öte yandan son neticeler ile ilgili olarak «Üzerimin bir nğnrsnzlnk çöktü» demekle yetinmiştir. Fenerbahçenin Gençlerbirliği önünde 10 mağlup olmaa taraftarlan arasmda büyük ürüntü yaratmıştır. Dün gazetelere telefon eden taraftarlar idare heyetini istifaya dâvet etmişler ve idare heyeti istifa etmediği takdirde bugün yapılaeak olan antrenm«nd» çıkabilecek olayl«rd«n me»'ul olmay«çakBeşiktaş Beykoz Fenerbahçe Hamapil voleybol takımî şehrimizde tsrael Hamapil voleybol takımı dün şehrimize gelmiştir. Avrupa şampiyon kulüpter voleybol turnuvasının ilk eleme maçında G. Sarayı TelAvivde 31 mağlup eden Hamapil takımı, revanş maçını 18 aralıkta, Spor Sarayında yapacaktır. < Spor Totoda 20 Talınıiıı Demirspor P. T .T. Şekerspor Ankaragücü 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 Her futbol sahasmm arkasma voleybol sahast yaptlacak! Voleybol Federasyo nu Başkam Vahit Çolakoğlu voleybol sporunun yazın yapılması için teşebbüse geçtiklerini 10 bölgeye bu konuda yazı yazdıklarını söylemiştir. Çolakoğlu bu konuda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün de bölgelere yazı yazarak her futbol sahasıtıda kalelerin arkasma birer voleybol sahası yapmalarım istediğini hatırlatarak şöy le konuşmuştur: «Blzt tedMİılik, flurnmlan düşündürdüğü için bn sporn yaıın yaptınnayı istiyoruz. Fakat ban aksaklıklar olnr ma, olmaz jnı? diye düşunüyornz. Biıi daha çok' Ankara, tstanbnl ve tzmir gibi büyük şehirler dfi şündürüyor. Bn çehîrlerde takımlarda oynıyan oynncnlann ekserisi talebedir. Bn oynn cnlar ailelerinin yanlarına dönebilirler, ligler aksar. Biı 5zel bir yaı tnrnuvası tertipliyeccğiz. O laman bir Genç takımlar şampiyonası hazırhğı Bu yıl Yugoslavyada yapılaeak olan Genç Milli Takımlar Futbol Şampiyonasma katılacak Genc Milli takımın tesbiti İçin tertlp edilen Genç Milli karmalar TürMye Futbol Şarapiyonasının İlk kademecl ıona ermij v« 7 jrup jampiyomı belll olmuştur. Bunlar, İstanbul, EsMsehir, Ankara, Antaly». Ordu. Van ve tçel genç karmalandv. Bu eklplere Futbol F«deruyomı karmasına katılacak ve flnal ruru 21 Oeakta 3 grup halinde b«ılıy»c4k v» V OcakU Gençlerbirlifi Göztepe Hacettepe Altay İzmirspor Beylerbeyi Ulküspor Galatasaray Vefa İstanbulspor Güneşspor Karagümrük Ad. D e m i r s p o r E s k l ş e h i r s p o r 12 4 12 3 n 2 12 3 1 11 1 12 4 !) 4 i 4 3 4 1 10 12 4 11 IX II 3 y 13 8 1 lâ 2U H 6 K Ib 6 H M 21 i Bandırmaspor Altmordu Bursaspor Kasımpaşa Toprakspor Manisaspor Konyaspor Karsıyaka Yeşildirek Sakaryaspor 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 2 3 13 12 11 10 SPOR TOTO bılen bılen bılen bilen I fcısı 33 tnşi 68U kışl 5660 kişi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 üklr utılbl •UbtUrfe»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog