Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ftAnfre DORT 14 Arahk 1965 CUMHTIRÎYET PERIDE CELÂL 33 Bense burada onlara güvenıp yaslanarak' . Herkes kendı başının çaresıne bakmalı, davranıslarmın sorumluluğunu almah omuzlarına. Öyle demez mıydı Alı1 Bırbınne yuklenmek değıl, gucu bölüşmek, kavgayı beraber yurutmek var.. Memleketi kaldırraak, uyandırmak, kurtarmak'. Da ha neler ne buyuk sözler ederdı Ali.. Kız gulüyordu karşısmda. Açık saçık kırmızı bır elbıse gıyımşti. Başuıda pusktillü, hasırdan, büyuk sıyah bır şapka vardı. Arkanızdan koştum, dedi Güler Işık. Baktım yapyalnız, kara kara düşiinerek gidıyorsunuz, dayanamadım. Doktora soyledıği yalanı tekrarlamaya davrajıdı Nunye Hanım. Eleştirmeci durularak: Bızım çocuklann başına geleni duydunuz mu? diye, sordu. Nurıye hanunın hıç bir şeyden haben olmadığını anlayınca anlatmaya koyuldu: Burunlarmdan geldi akşamkj eğlence. Bırının üzerinde dolar bulmuş gumrükçüler. Budala yeleğının astarına dikmiş beşer beşer! Hepsı de ne kadar bilıyor mu sunuz? Yırmi dolar topu topu! Şaşınp kaldı Nunye hanım. O sanşın, bıyıklı bey mi? dedi, sizin arkadaşımz? Ah! Hayır, dedi Güler Işık Cengızi dıyorsunuz sız! O değil, şukür olsun değfl! Mehmet adında bir öğrenci bu. Gorünüşte pek efendı bir çocuk Kımsenın aklma gelmezdı bu ışi yapacağı. Şimdi tamam, hapı yuttu zavallı Ne yaparlar ona acaba? Vapurdan indırdıler Görseydınız zavallıyı, olusü yuruyordu polislerın arasuıda! Son yılıynuş. Burslu oğrenci üstelik' Artık çıkamaz dışan dıyorlar çocuklar, >alnız mahkeme aylarca sürermiş. Zavallı çocuk! dedi Nunye ha nım Kızdan nasıl kurtulacağını düşünuyordu bır yandan da O budalanın yuzunden yalnız kaldım, hepsı peşınden gıtti ler oğlanlarm Cengız de beraber Oyle ıyı bır ınsan kı bu Cengız1 Sızın Alının annesı olduğunuzu o soyledi bana Ali benım çok ıyı ar kadaşımdır. Memoyu da tanınm, Fatoşu da' Şaştım, kaldım doğrusu' Alının bu kadar genç annesı olsun1 Gozumde büyudunuz açıkçası. Alınin annesi olmak kolay değıl. Ahnin annesi onemll bır kışı. Oğlunuz çok değerli çocuk Goreceksıniz ne büyuk bir yazar olacak ılerde. Oğlunu öylesıne oğuyordu ki, kız, Nunye hanun hem kurumlandı, hem de şaşkınlıktan ne dıyeceğıni bılemedi Benım yazdığım eleştirmeleri okumadınız mı onun öyküleri üzerıne? Bence iruşağının en olumlu oyktıculerinden Alı. Ne de tatlı oğlandır! Bir de kızı var değıl mi Nüüier? tlk zamanlar aramızda yadırgadık bıraz onu. Akıllı bır şey ama, uymasını bilıyor ol duğu yere. Biraz «guzelım» diye, kıntması var Varlıkhymış da! Ama öyle burmı havada kafasızlardan değil. Olsa da ne çıkar, onu adam eder bizim Alişko nasılsa.. Bakıyorum iyi tanıyorsunuz oğlumu sız! dedi Nuriye hanım. Nüuferi de belli! Dedım size iyi arkadaşız. Evinize de geldim bir kaç yıl bnce. Siz yoktunuz, yolculuktaydınız sanınm. Cengiz dün gece Alinın annesi olduğunuzu soyleyince iş değışti hemen, sizinle ügılenme ye karar verdım. Kıkır kıkır gulüyordu karşısında durmadan Kızmadı Nuriye ha nım Cana yakındı kız Üsteîik Alının arkadaşı1 Gene de uzak, ya bancı davranışmı elden bırakmıyarak soğuk bır gulüşle: Yaş bakımından benim sızınle ılgılenmem doğru duser daha çok' dedi. Elinızden tutup kentı gezdirmek. kollannıza, ensenıze yıyecek gıbı bakan adamlardan sızi korumak gerekecek belkı de Boş verin sız onlara! Bu adamlar bana oyle aç gozlerle bakmazlarsa gençhk, guzelhk elden gıt mis gıbi uzülurüm vallahi' Bakın ne dıyeceğım1 Ikımiz de yalnız ol duğumuza gore el ele verıp kesfe çıkalım kenti, ne dersıniz? Sız daha önce gelmiş mıyduıiz tzmire? Hayır, dedi, Nuriye hanım Ben de öyle Gazeteye, mek tuplar yazanm yoldan diye söz verdımdi Buradan başlayabtltrün belki de Ne yazabüirsuıiz buradan? Farkına varmadan inmfi yanında yurümeye başlamıştı Nurıye hanım. Güler Işık durması için koluna dokundu. Trafig^n aralanmasını bekiedıler bır zaman. Sonra karşı kaldınma geçtUer. * Yabancılıklan belliydi Dönüp dönüp bakanlar çoktu. Onlar da lzlemeye koyuldular merakla çevrelerini. Kadınlann çoğu çarşaflıv dı. Yüzienni yanya kadar sarmış yanık yiızlü kadınlar, arabalann arasında hayvanlarını çeke çeke yol açan kasketlerine sank gibı yazma, mendü çekmis erkekler dukkânlannın onune iskemle atıp oturmuş, gelip geçene baygın bay gın gulen satıcüar, aç gozlerle her yanlannı edepsızce sümtirüp yala yan kara bıyıkh, kasketi yanda adamlar gördüler. Işte Ankara da böyle biraz dedi, Güler Işık Kocaman yapıla nn, gösterisli otellerin, amtlann parklann yanı sıra, kuçUcük eseğıni süren bilgisiz, yoksul, yor gun kdylüler, garip bakışlı, donuk gozlü zorbalar ve sonra çıt kınl dım şıkır şıkır Avrupa özentilığı heps: ıçiçe.. tstanbul da öyle! dedi, Nuriye hanım. Evet orada da arka sokaklara gınnce dokulmeye başlıyor, ev ler, insanlar herşey Kaba bir yal dız altmda sakla saklayabidiğuı kadar' Ne zaman bu memleket kalkmacak, silkınecek, ne zaman kendıni bulacak' Ne zaman bilgi siz, yoksul, zavallı ınsanJanm uçu rumları aşıp, kendılerıne uzaktan burun kıvıran, yan bakanlann ya kalanna yapışacaklar! tşte bu da başlıyor! dlye, düşün dıi Nurıye hanım Oğlunun, kızı nın, Memonun sesıni duyar gibı olmuştu Güler Işığın sesınde. Yu zü de onlar gıbi öfkeyle gerilip canlanıyordu konuşurken tazın Kara kara, kinle yanıyordu gözleri. Acıyla doldu Nuriye hanımın yüreği blrdenbire. Bu çocuklan korkunç bir aşağılık duygusu yı yor Uygar dünyada yer almak is tiyorlar. Yürekten yangın bunlar lâf değil taşkınlıklan, coşkunluk lan! diye düşündü (Arkan rar) Yozon: Nimlıüs • " • • • • •»• • • « • • • • • • « » • •• »• • • ••• •• • • • • *» • • •• • • • • • ••• • » •» • • • » * n;n:::n:::KK s::::::::::::::" ••«••••••• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Fatoşun o saatte daha uyanma dığmı bılıyordu. Perdeler kapalı, esyalar oraya buraya atılmış, \e kız agzı yan açık sımsıcak, pespem be uykuya kendını bırakmış Dışan da Safmaz nıne çayın soğuduğunu, işınden kaldığını sızlaıup soylesın istedığı kadar . Bomboş, tozlu salonlar, vazolarda solmuş çıçek ler Kendısı olmaymca her şeyın bozulup çurüyeceğınden korkar gıbı yurefı hopladı birdenbire. Ço cukların hasta olabılecekleri, ha vagazım her zaman açık unutan Safınaz nınenin bir kaza yapabileceğı aklma geldi, güluverdı saçma saoan kuruntulanna sokak ortasında tngılızler, fotoğraf makonelerı kalçalarına çarparak hızla geçtıler yanından. Arkada kalıp duraklıyan çocuklardan bırının sarışm başını okşadı Nurıye hanım. Er kekler şortlannı gıynuşlerdı Kadınlarm çıliı omuzları, kolları açıktı güneşe Sevuıç doluydu gozlerinın içı îmrendı onlara bıraz Rıhtımdan caddeye çıkınca çarpık, bakımsız kaldınmlarda beyaz tayyoru, pembe hasır şapkası ıle kendmı pfk suslü ve gulunç buldu. Çevresıne bakındı sıkıntıh Bu muydu koca İzmır' Bir Anadolu kentının nasıl olabüeceğinı tasarlamaz degıldı ama tzmın baş ka turlü duşunmuştu gene de Bırt kolundan tutup geriye doğu çekince yüreği kalktı, sıçradı, korkulu olduğu yerde Ah' Sızi korkuttunj vallahı' diye bağırdı genç, sevınçli bir ses. Sız mıydınız! diyebıldı Nuriye hanun. Sızı Sahir Kırtay sandım, o yüzden tırktum oyle1 dıyebılır mıydı! AYSE iLE ALi İSTANBUL 6 25 Açılış 6 30 Gunaydın 7.00 Koje hsberier 7 05 Şarkılar 7 25 Sabah melo. 7 45 Haberler 8 00 Istanbulda bugun 8 05 Tur kuler 8 20 K jZânfar 8 25 Bu sabah sızınle 8 40 Istanbulun sesı 9 C0 Vıyolonsel solo 9 15 Turkuier 9 30 Kadın ve ev 9 50 Valsler 10 05 Arkası \arin 10 25 K haberler 10 30 Konçerto saatı 11 00 Şarkılar 11 20 Trafık 11 25 Oyun havaları 11 40 Sonat »aaü 12 00 5»rkılar 12 20 Çarlı Rahçi ork.. 12 35 K. ilânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Caz albumlerı 13 40 Şarkılar 14 00 Eğıtım radyosu 14 45 Türküler 15 00 Kapanış 18 55 Açdış 17 00 Yurdun «esi 17 25 Çetin tnontepe ork 17 40 Çocuklar için 17 55 K. Uanlar 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K ılânlar 19 45 Turkuler 20 00 Spor yankılan 20 15 Şarkılar 20 35 Bu jehrın konuları 21 00 K haberler 2105 Oda muz 21 25 Şarkılar 21 45 Gençler İçin 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler 23 00 Rad Sen ork 23 30 Lıedler 23 45 Hafif gece muz 24 00 Kapanış tSTANBUL İL SADYOSU 17J7 Açıhj 18 00 Ç*ştt&mtiz. 18 30 Karısıfc solo. 18 00 KafU rnuz. 19 30 Aksam kon 20 00 Hafıf muz. 2015 Gunumuziuı melo. 21 00 Muzik sohbeü 22 00 Caz muz. 22 30 Gece kon 23 00 Hafıf muz. 23 30 Sevılen şarkıcılar 24 00 Dans muz. 0030 Gece ve müz. 1 00 Kapanıj. konu ve resim: Ayhan Başoglu ^ s SONDOGÜ5 İS SAATLERT] ANKARA 6 25 Açılış 6 30 Gunaydın 19 45 üykudan Bnce 19 50 Sar7 00 Koye haberler 7 05 Sabah kılar 20 10 K. konser 20 25 K muz 7 25 Şarkılar 7 45 Haber ilânlar 20 30 Turkuler 20 45 ler 8 00 Ankarada bugun 810 Çıgan muz. 21 00 K. haberler Hafıf muz 8 25 Her telden 9 00 2105 Sah programlan 21.25 K. Sabah kon 915 Sorunlarımız Turk muz. koro. 21 55 Turizm 9 35 Çeşitlı muz 10 00 Arkası ya 22 00 Bu akşamın plâğı 22 05 rın 10 20 K haberler 10 25 TB M M saati 22 30 Turkuler Şarıtılar 10 45 Eğıtım radyosu 22 45 Haberler 23 00 Her hafta bir 1145 Konser üaatı 1215 Kıbns yorumcu 23 45 Gece ysruına doğsaatı 12 25 K. ilânlar 12J0 ru 24 00 KapanlJ. Şarkılar 13 00 Haberler 13 20 ANKARA İL RADYOSU Oğle kon 13 40 Turkuler 17 57 Açıhs 18 00 Plâklar ara13 55 Dans muz. 14 20 Şarkılar 14 40 Turkuler 14 55 K. haberler »mda 18 30 Bale muz. 19 00 Caz 15 00 Eğıtım radyosu 16 00 K. muz 19 30 Oda muz. 20 00 FUm ilânlar 16 05 Melodıden melo melo. 20 30 Çağdaj fransız muz. 16 35 Şarkılar 16 55 K haberler 2100 Dilek pınarı 22 00 Gece 17 00 Caz muz 17 20 Trafık konserı 23 00 Dunyanın dort bu27 25 Incesazdan Hıcazkâr faslı cağında 23.30 Gece yarısına doğru 17.55 K üanlar 18 00 Reklârolar 24 00 Gece ve müz. 1 00 Kapa 19 00 Haberler 19 40 K. İlânlar nış. Mankenliğe aklını vereli kitaplardan aynlmaz oldu. İsf. Dz, Tek, Mlz. Saf. Al. Koms. Bşk. dan: 1 Kapalı zarf usulü ile kireç, taj, kum ve çakıl satın alınacaktır. Muhammen bedeL 91269 lira olup geçici teminatı 5813 lira 46 kurustur. 2 Şartnameler Komisyonumuzda. KJC.K. Ankara ve İzmir Lv. Âmirliklerinde bedelsiz görülebilir. l Ibalesi 29 arahk 1965 günü saat 11.00 de Kasımpajadaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 İsteklilerm ihale günü saat 10.00 • kadar tekUflerini Komisyonumu» vermeleri. (Basm 23792/15336> TRIPOL! FOSFAT ve STEARIN Telefon 22 52 12 Telgraf: KİMASİT İSTANBUL Üâncılık: 345/15344 Her Eve Lüzumlu Şükrü Canal'ın Biçki Kitaplan lTemel Biçld Btlrttn kadın elbtselerlnin nasıj blçilip dlMleceğınl tek metotl» hocuıı otreten an» kitap riyatı 15 U n 10 Genç kız, ellerini başırun içinene alnuş, Allabım, sen imdadıma yetiş! diye ağlıyordu. Çırpınmak, bir şeyler yapmak îstiyor gibi bir haü vardı. Nihayet yanında Nuri Beyi görerek: « Burası neresi Allah aşkına!» diye sordu. Nuri Bey de İstanbul olduğunu soyledi. Kız, istanbul olduğunu duyunca busbutun şaşkm ve görieri ya? lı: « İstanbul mu? Benim de yanımda yedi Ingiliz lirasından başka para yok. Şirndi ben ne yapanm bu şehirde yalnız başıma?» diye hıçkırıkla ağlamaya başlamıştı. Kız da bir taraftan boyun» Ingiliz liralarını Turk parasına nasıl tahvil edebiieceğini sorayordu. Nuri Bey: « Şimdi bankalar kapalıdır!» dedi. Nuri Bey bir taraftan kmn elindeJd çantayı, Mlasma'nin çantasuıı tekrar eline çeçirmeyi de ihmal etmemişti. Bunun için de bir çe?it iç rahatiığına kavuşmuştu. G«nç kız şimdi yine konuşuyor: < Pek müşkfil dunıma <lüştüm, bana ldın yardım edecek simdi! Hong Kong'a gidiyordum. 2 • Gömlek ve Pljamalar Çe\1ren: B. KURTARAN Fakat şimdi nasıl giderim? Ve devmm ediyordu: « Erkek arkadaşırn şimdi birini Ttırdu. Zaten hep biliyordum boyle olacağım! Insan tabancs taşırsa böyle olur âkibeti.» Bir taraftan bunlan sdylüyor, bir taraftan da göz yaşlannı zaptedemiyor, mutemadiyen ağLıyordu. Şimdi Nuri Beyle kızın yanyana durduklan yaya yerinin önune bir taksi gelip durmnştu. Içindeki iki^olcu ve taksi şoförii hava yollan salonunda olup bitenden tamamiyle habcrsizdiler. Taksinin önlerinde duruşunu fırsat bilen Nuri Bey kınn koluna girerek tak siye soktu. Kendisi de atladı. Şimdi kız blru daha gfikfinet bulur gibl olmuştu. Pudriyerini çıkararak, fdyle kendine bir çekiduzen vermeye uğraşıvordu. Bununla beraber elleri hâlâ titremiyor değildi. Birdenbire Nuri Beye dSnerek iordu: • Türkiyede •dam anyorlar mı?» Nuri Beyin cevabı JDM oldu: « Evet, adam öldüreni Türkiyede asarlar!» Kız: « Belki de yerde yatan adam ölmemisti de, ölmüs gibi yapıyor du!» Nuri Bey biraz şaşırmıs, yerde yatanın kim olduğunu sordu. « Yerde yatan polisti. Zaten Tony"nin arkasında imig; onu kol laronnuş! Ben bunun farkma var dım ıma; Tony'ye bir lürltt haber vermeye rakit olmadı.» Sonra kendisini toparlıyarak: « Inşallah beni kaçırmıyorsunuzdur? Nerelere göturüyorsunuz, söyler misiniz lütfen?» Nuri Bey bu suale karsı soğukkanlıbkla cevap veriyor, kendisini 'İI otele gdtürdüğünü sdylüyordu. Kn da kat'iyen otele pitmek istemiyor, isminin deftere kaydedilmesini istemiyordu. Eminönüne geldikleri vstdt Na ri Beyin akundan tfirlü seytanlıklar geçmiyor değildi. Mademki Miasma'nin çantasmı geri auuış, artık işi nzatmanm ne âlemi vardı? Kızı takside bırakarafe şöyle bir sıvnşma, işin kolay tarab değil mi idi? Fakat sonra yine aklını başına toparlamış, aldığı eski terbiyeye aykın biç bir şey yapamıyacağını ardamıştı. Hem rahmet ve sefkat IVIüsIümanbk sian değil mi idi? Kimsesiz kaUn zavallı bir kızı, velev yabancı olsun bimaye etmek lnsaniyet lcabı değil mi idi? Bu düşüncelerin teslrinde kalarak kızı istemedlği hal de bir otele götünnekten vazgeçerek evine götürmeyo karar verdi. Onu Ingiliz Konsolosluğuna da götürür, bırakabuirdi. Fakat bSy le hareketle onu polisin ellne tesIlm etmekten başka bir sey yapmış olmıyacaktı . (Arkan var) My«ö JJ Uzm Utsplano bedell Zly» Canal tstanbal PA. 973 •drestne gOnderildlHode derhal taaiıhfltlü olarak nnnderillı. ödemeU Utendifetad. posta OereO Uâve edilit Doktor SHODR 6;5 I250.KVA 01EZEL EIEKTROJEN GRUPLARl 2601000 PS OENİZ OIEZEL MOTORLARI BOL VfOEK PARÇA ve SERVİS Türktye MUmessılı ve Yegâne Satıcısı Tarık Z. Kırbakan Oeıi, Saç ve Zfihreri HaatsUUan UOtebassm îstua&l Cad. Parmakkapı No: 86 rtl:44 10 73 Dr. Ziyaettin Maktav Kalak Baıan Boftaa HnHlıMnn r» A | B Çenc StrfirJM Müteha Taksha ttecsppasa C f/1 48 90 98 Uaüılıye Mütehassısı MAKİNA ELEKTRİK EVİ U'mited Şırketı İSTANBUL Müd. : Mertebani Sokak 6 Galata TeJ. 44 19 75 44 82 42 Satış : Necatıbey Cad. 93 • Galata Tel. 44 84 1 6 44 63 50 Telg. MAKELİŞ İstanbul ANKARA Bankalar Cad, 5 / 4 Tel. 1122 28 Telg. MAKİNA • Ankara Taksi m Sıraselviler Cad 111/5 (Almaa Hastanesl yanı) Tel: 44 55 14 (H«r (an İS • 18) Dr. RÂMRAN ŞENEL N llhracatçısı. STROJEXPORT S. A Praha Çekosfovakya (Basm 19378/15338; J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog