Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE DÖRT 10 Aralık 1965 CUMHURÎYET Yozon: PERIDE CELÂL 29 Hangi yapı, hangi düzen ama? O sıyah kaipakh, portakal m'emeli kız kadar özgür, korkusuz clamadıktan, onun yaptığım yapamadıktan sonra.. Doğruldu Nuriye Hanım. Çevresine bakındı korkulu Gemi anılarla, hayallerle dolrnuştu birdenbire. Sesler geliyordu kulağına. Gülmeye çabaladı. Makinelerin sesi, dalgaların hışırtısıydı duyduğu. Yukarıda şımdi dans müziği çalıyordu. Eğlenînler ^ofuyordu belli. Ben burada ne yapıyorum, ne bekliyorum? Gidip kamarasına kapanmak, uyumak, unutmak? Başka çare yok diye içini çekiyordu derin derin. Uyuyamıyacağını biliyordu. Yabancı yatak, sıcak çarşaflar, vapurun sarsıntısı, soluğunu kesen o pis bunalma! Düşunmiyeceğım diye duşünmek onu, yeniden onu, hep onu! Ah nereden rastlaştık biz böyle, bu vapurda! Onunla beraber bir saat değil, bir gun değil, tam üç gün! Yüzüne bakrnamaya karar verdi yazann. Masasına da oturmıyacaktı Ean* küfrediyor açıkça, kocama da! Huysuz, kendini beğenmi?, kötü insan! Vapurdan, yolculardan ıvefret ediverdi Nuriye Hanım. Köpü rüyordu içi. O, hiç sevmediği, kendisıni istemediğini de pek iyi bildiği kocasından da nefret e • diyordu. Büyük bir yalamn içinde yaşadım hayatım bovunca! Bu yalan beni yıkan, mutsuz kılan.. Gücüm yok kar?ı duracak ne çocuklara, ne kocama! Yavaş yava? sürükliyen adımlarla yürüyerek camlı bölmeden kapalı güverteye geçti. Buyuk (alonda, ışıklar yarı yarıya sonmüştü. Barın arkasında genç gar »on yorgun, düşunceli bardaklan kurulayıp yerlenne yerleştıriyordu. Kamarasına inmek için hangi merdıveni seçmesi gerektiğini düşünürken arkasında sessiz adımlar duydu. Ürkerek dönüp baktı. Sahir Kırtaydı. Upuzun. simsiyah duruyordu dışanya açılan kapılardan birinin eşiğinde. Yüzü bembeyazdı. Gelsene sen bıraz! dedı. Gene de mutlu sayılırım, lar! On sekız yaşının tazelığinde gülüyordu Nuriye Hanım yazara. Karşılık vermedı Nuriye Ha dedı. Koynunda. göğsünde yumulup nım. Kıpırdamadı da yerinden. Gulüverdi. Bu yaştan sonra kavga et Yann seni tekrar görebiLe kendini saklamaya çabahyordu bır yandan da. Benı görmesin, mek yakısmaz bize, dedı Sahir ceğım içınl benı unutsun! Ah nasıl unutulKırtay. Sırtını döndü Nuriye Hanım, Yorgundu sesi. önune ılk gelen merdıvenlerı ın mak ıstıyordu! Butün kınsıklarım, geçmış 1 yıllanm, kötülemiş Kamara sıcak, uyuj T'adım meye başladı. her yanımla Benı unutsun. bebir türlü. Sen yukardayk ı ben ni sevsin! Onun kokusuydu buraşağıda yapyalnız, olacak ış değil! Dayanamadım. Çocuklarla Bırakır mıydt o adam hiç in nunda. O yakın erkek kokusu, ve ben yeniden bdyle canlanacagittiyse ben de giderim yanlarına sanı kolay kolay! Arkasından ko ğımı, kadınlasacağımı, bu türdedim. Hani özür de dilerim is şuyordu. Elıni tutmustu. lu ateşle dolacağımı akhma getersen.. Bızi kımsenın gormıyeceği tirmezken! Bırakma, bırnkma sa Yaklaşmıçtı, gülüyordu istek bir yere gidelim! diyordu. kın! diye ba*ırdı birdenbire. Sasiz. Ateş gibi sıcaktı eli. Çekiyordu hir Kırtay öfkeli öfkelı: Yol boyunca sana özür di zorla yürütmek için. tnce demir Eteklerını kapa' dedi lemek olacak isim durmadan ga merdıvenden ust güverteye çıkAh benden ığrenıyor. beni istılar. Kımseler yoktu orada. Uliba! temiyor, gıdiyor, gidiyor yeni Soğuk, kararlı bakıyordu Nuri zaktan şarkı sesleri geliyordu. Bu keretalar amma da gü den! diye delice bır paniğe ya • ye Hanım ona. Çocuklarını, kokalandı Nuriy* Hanım. Boğazı casını, Venediği çağınyordiı im rültücu! dedı Sahir Kırtay. hıçkmklarla tıkandı Yaln'.zdı is Sesi sevınçle titrıyordu. dadına. Onunla işim yok artık Gel, buruna gıdehm, halat te gene Sevdasız, bomboş, yapbenim! Her şey çoktan bıtmış yalnız! Duvara yapışık, daracık aramızda! Kendi kendini yatıs ların yanına. kamara yatagında oradan oraya tırmaya çabahyordu: DavranısO nereye ısterse oraya! dedi dönmeye koyuldu terli ve kız ları hoşuma gıtmıyor, değişmıs, içınden Nuriye Hanım. Gülüyor gın. Sonra birdenbire kalkıp o eskisi gıbı değil, benim sevdiğim du pek komık bir şey söylemısce adam değil o artık!. Yeniden s o sıne. Halatların yanına çokup o turdu yatagın içinde karanlıkta. vüp sayabilmek için istiyor be turdular Ne kadar yalnızım' diye, inni belki de.. Eğlence, alay mı o Bizım yaşımızda inssnlar, ledî. Ne kadar mutsuzum! lacağım ona yolculuk boyunca? böyle saklanbaç oynar gıbı! diDört bir yanı kapalı, perdeleri Hayatımız ayrılmış bizim. Bili ye, soylendı. Nunye Hanım guinik, sıkıntılı kamarada hafif bir yor bunu, aöyledi bana kaç kere! luyordu hep oyle. Sonra bırden titreme, aittan aita oynayan deniOnu bırakıp gideceğim, kamara bıre kendini onun kollarır.da bul zin bellrsiz sallantısı vardı. Terli. ma kapanacağım, uyuyacağım'. du. Dehce bır özlemle sarıhveryorgun omuzlannı ugusturuyordu Gene de tutamıyordu kendini pü dı adama. Zevkten yarı baygın, karanhğm içinde Nuriye hanım. ruzlü, titrek bir »esle mırıldakendini kaptırmış sgyl»nıyordu: Kendı kendınden korkuyordu birnıyordu: Senı seviyorum Senı sevi az Giderilmemiş isteklerin uyanıyorum.. Yalnız senı sevdım bu şı. delirişi iie dolu rüyalar göre Salon karanlık, garsonların tun hayatımda! ço.ğu yatmış! cek yaşı çoktan geçtim sanırken! öpuyordu durmadan 3uzunü, Kalbı delıce doğüyordu göğsüKüçük. ergen bir kız gibi atesleağzını Eskısı gibi utanga? katıl nü. Sıcak, dalga dalga çıkıyor nip yatak niyalan görmek yakımı.ş değıldı kollarının arasında. du başına. Aliyi, Fatosu düşunştr mı bana? Benim yaşımda bir Delice, yemek yutmak istercesıdu. Beni burada, bu adamla gor kadın! Kıpır kıpır tıtreyip bir gane kenetlenmişti, kopmamasına seler!. Kız, gülüyordu alaycı rip, tatlı seyiriyordu her yanı geyapışıp sanlmıs^ı. Yıllarca set kahkahalarla, hayalinde oğlan ne de.. Onu istedim. hâlâ da tstianlayışlı, acıyan, tatlı elâ göz çekip sındırdığı bır boşanış, a yorum' Ona vurgunum, delisikışla veriyordu kendini ona Ço yim onun! Kendi sesini kendisi leriyle!. Her şey onların rinünde cuklar yoktu, kimseler yoktu kaolup bıtiyormuşcasına ırkildi bır hayretle dinliyordu. Çıplak kollaranlıkta. Bütün engeller devrıldenbire, kendine gelır gibi olrmı okşuyordu yavaştan. Adamın mış. Sarıcı, gızleyıcı yumusacık du. Gece yarısı, onunla kuytu ko ellerini, sıcaklığını arıyordu deribır örtü gibi üstümüzde gece ve şeler arıyarak!.. Olacak iş mıysinde. 1 biz geninle ikimız yalnız öyle di bu! Geriledi kapıya doğru. « Gelsene sen biraz!» demiştl. 1 mutluyum ki sevgilim Yıllar Geç oldu, dedi. Izmirde güm Ne tatlıydı cağırışı! dan sonra y^nidcn «sevçıhm» dırük var sabah, erken kalkmamız « Yol boyunca sana özür di yebilmek ona! Bağırmak gecegerekecek.. leyeceğim galiba!» demisti. Ne nin içine, rüzgâra, denıze bağırİçini çekti Sahir Kırtay. Eir hoştu gülüşü! mak! Inanılır sey değildi olangarip bakıyordu. (Arkası var) v MODÜOÜHUN SABAU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• HIMIIH.IMM«l«IMIHItf« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft I t)*Mt AYSE İLE ALi ISTANBUL 853 Açılıs 8 30 Kur'an ve Turkçe açıklaması 6.45 Saz eserlerl 7 00 Koye haberler 7 05 Gunaydın 7.30 Sabah melo. 7 45 Haberler 8 00 İstanbulda bugun 8 05 Turkuler 8^0 K. llânlar 8 25 Bu sabah sizinle 8 40 Şarkılar 9 00 Harp salo. 9 İS Turkuler 9 30 Kadın ve ev 9.50 Operetlerden 10 05 Arkası yarın 10 25 K. haberler 10 30 Sabah kon. 11 00 Şarkılar 11 20 Trafık 11 25 Turkuler 11.40 Konçerto saati 12.00 Şarkılar IJJO Öğle tatffl 12 35 K. nânlar 12 40 Şarkılsr 13.00 Haberler 13.20 Bir «arkıcı • 13 40 Şarkılar 14 00 Eğitım radyosu 14 45 Turkuler 15.00 Kapanıs. 1S.55 Açılı, 17 00 Yurdun ıesl 17J3 Pıyano tolo. 17.40 Çocuklar içm 17.55 K llânlar 18 00 Reklimlar 19 00 Haberler 19 40 K. ilânlar 19.45 Şarkılar 20 05 Rad. hafıf muz. ork. 20.30 Spor gazetesl 20 45 Kansık solo 21 00 K. haberler 21 05 Uygarlık yolunda insan 21.30 K. Turk muz. koronı 22 00 Reklâmlar 22 45 Haberler 23.00 Oda müz. 23.45 Gece ve muz. 24 00 Kapanış. ISTANBUL İL RAOYOSIT 17 57 Açıhş 18 00 Çeşıtli muz 18.30 Minyatur müz. 19 00 Hafif müz. 19.3(KAksam kon. 20.00 H«fif müz. 30.15 Plâklar arasında 2100 Muz.wzluğu 2120 Gece kon. 22 00 Her ulkeden halk şarkılan 22 30 Sonat saati 23.00 Caz muz. 23 30 Hafif şarkılar 24 00 Çeşıtli muz. 00 30 Gece ve mu?. 1 00 Kapanıs. konu ve resim: Ayhan Başoğlu H|| 30N DÖGÜS «v. IPIÂTEIRF ANKARA 8 25 Açılıs 6 30 Kur'an ve Türkçe açıklaması 6 45 Saz eserleri 7.00 Koye haberler 7.05 Günayd ı ı 7.30 Sabah muz. 7.45 Haberler 8 00 Ankarada bugun 8.10 Hafıf muz. 8.25 Her telden 9 00 Sabah kon. 9 15 Sorunlanmız 9 35 Çeşıtli muz. 10 00 Arkası yarın 10 20 K. haberler 10.25 Şarkılar 10 45 Egıtım radyosu 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 K. ilânlar 12 30 Şarkılar 13.00 Haberler 13 20 Öğle kon. 13 40 Türküler 13.55 Trafık 14.00 Birlikte soyliyeum 14.20 Şarkılar 14.40 Bando muz. 14.55 K. haberler 15.00 Eğitim radyosu 16 00 K. ilânlar 16 05 Melodiden melo. 16.35 Şarkılar 16 55 K. haberler 17 00 Y sesler 17 30 Rad. Halk okulu 17.55 K. ilânlar 18 00 Reklâmlar 19 00 Haberler 19 40 K. ilânlar 19.45 Uykudan once 19.50 Şarkılar 20.10 Cuma »ohbetl 20.20 K. ilânlar 20 25 Y. sesler Erkekler top. 20.45 Bir eski. bir yeni 21.00 K. haberler 2105 Srüdyo kon. 22 05 T3.M.M saati 22 25 ttalyadan müz, 22 45 Haberler 23 00 Haftanm bestecisi 23 45 Gece yansına dogru 24.00 Kapanıs. ANKARA İL BADYOSU 17 57 Açıhş 18.00 Plâklar arasında 18.30 Bir konçerto 19.00 Caz müz. 19.30 Gunün melo. 20.00 Aksam kon. 2100 DUek pman 22 00 Opera saati 23 00 Dünyanın dort bucağında 23 30 Gece yansına dogru 24.00 Gece ve müz. 1 00 Kapanıs. iki asker bıribirine Sokuldı YALOVA BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Belediyemiz içm hususi ve fenrJ şartnamesi gereğince 7 tonluk mazotla çalışır kompile bir adet çöp kamyonu ile 7 tonluk mazotla çalışır kompile bir adet Nafıa kamyonu kapalı zarf usrulü ile satın alınacaktır. 2 Her iln kamyonun muhammen bedeti 285.000. TL. sı olup geçici teminaü 15.150. TL. sıdır. 3 İhale 21 aralık 1965 sah gfinü saat 15 de Belediye Encümeni salonunda yapılacaktır. 4 Hususî ve fennl şartnamesi her gün Belediye Başkitâbetinde görülebileceği gibi talep edenlere 15 lira bedel karsıbğı posta ile gönderilebüir. 5 İsteklilerin Ticaret Odası veslkası ve geçici temlnatlan, kanunî belgeleriyle birlikte 2490 sayıb kanun hükümleri dahilinde hazırhyacaklan teklif zarflarmı Aale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Baskanlığa veya taahhütlü posta ile göndermeleri şartbr. 6 Fostada vâki gecikmeler kabul edilmiyeeektir. (Basm 23366/15162) Ben halimden şikâyetçi değilim doğrusu. Ya sen?. Ç I M E Rl T O SATIŞ MUKAVELELERİ AKTEDİLECEKTİR A ÜSTÜN KALİTESİ İLE PİYASADA DAİMA RAĞBET GÖREN PINflRHİSAR OİMENTOMUZ için 1966 yılı saüs. anlaşmalannın tanzimtne başlanılmıştır. B Satışlanmız PEŞİN veya KHEDİLİ olacaktır. C Satıs jartnamemiz asağıdaki adreslerden temin edilebilir. D Hususi aektör »abcılan ile inşaat sahiplerinin 20.12.1965 tarihine kadar, Resml Sektör ile müteahhitlerinin 31/12/1965 tarihine kadar taleplerini fabrikamıza bildirmeleri rica olunur. İSTANBUL PINARHİSAR Türkiye Çimento Sanayil TJV..Ş. Çimento Fabnkası Alım ve Satun Müdürlüğü Güzel İzmir Han Kat: 3 TEL: 44 62 90 44 01 94 Galata İSTANBUL. (Basm 23825'15160) 6 Ben zaten orada kendime bir melar yeri satın almıstım. Şlmdi nlye tün Valance'i de oraya, saatim geldiği gün benimle birlikte ebedî istirahate terketmek üzere tev di etmektir. Esasen imam Valance'i Müslüman zannediyor. Ben de öyle telâkki edJyornın. Esasen Valance'in asü ismi Marie'dlr. Ben de '"i""» onun adını Fatma oLarak verdim. Bundan başka benim için yapacak bir şey kalmadı» dedl ve şunlan ilâve etti: « Haci'ye, Valance'in Fransadaki ailesine bir telgraf çektirdim. Gömüldükten sonra sen de Nuri Bey bir mektup yazarak defin merasimini bütfin tafsilâtiyle anlatırsın! Valance'in ailesinin çok para canlısı ve hasis olduklarını bilirim. Onun nesi var nesi yoksa istiyeceklerini sanıyorum. Fakat ihtiyar buradaki bütün kazançlarını tatili geçirmek için gittiği Parise kaçırırdı. Onun için beş parası yoktur!» Nuri Bey, blr kadın ayakta dururken oturmak itiyadında defildl. Fakat duyduklarından öyle bir tesir altında kalmıştı, dizlerinin bağı çözülüyormuş pibi oldu ve hemen kadife sofanın üzerine ken dini bırakıverdi. Evvelâ yalıdaki manzara onun ümitlerini kabartmış, kapüdığı hayal âleminden ne Çeviren: B. KURTARAN çabuk yerlere serilmişti. Mendilini çıkararak terliyen avuclarmı sUdi. Miasna Ue: « Ne güzel ölüm arslanım, değil mi?» diye yine söylenmeye başlamıştı. Fakat Nuri Beyin bu fikre iştiraki beklenemezdi. Ona sorarsamz bu bir facia idi ve Nuri Beye bir çok kişilerin Boğazın soğuk sulannda can verdiği eski günleri hatırlatıyordu. Kıskançlık, entrika ve türlü sebeplerle bu sularda bir çok insanlar can vennemişler mi idi? Miasna şu düsüncelerle hareket ettiğini de açıklıyordu: « Bir insan yabancı bir memlekette hizmet ettiği hanımının evinde ölürse; onun orada defnedilmesi kadar tabii bir şey tasavvur olunabilir mi? Esasen cenazede para mukabill ağlıyacak kim seleri de tuttum. Haci de bize her hususta yardımcı olacak. Yann gabah erkenden Allah izin verirse, sadık hizmetkâr ve refîkım Valance toprağa verilmis olacaktır. Bondan fazla elimden ne gelir?» Nuri Bey de şimdi sükunet bulur gibi olmuştu. Haftalık Times dergisini acarak: « Bu hafta münakasasını yapacağımız bir çok konnlar var. Amerikada Cumhurbaşkanı seçi mine çok az zaman kaldı. Adaylar üzerinde münakaşalarımızı pekâlâ yapabüiriz!» detli. Miasma için, bugün müzakeresi icabeden daba acele işler vardı. Gazeteleri bir tarafa bırakabilirlerdi. Bayan Miasma'mn giydiği elbise de ner günkünden faklı, daha şık ve pahalı bir elbise idi. Belki de Pariste dikilmişti. Bu ha liyle Miasma'da ayn bir hususiyet föze çarpıyordu. tnsana eski günlerin hasmetini hatırlatauyor değildi. Farmaklanndaki elmas yüzukler ve boynuna taktığı gerdanlık da gözleri kamastıracak birer manzara teskil edlyordu. Miasma bulunduğu yerden Nuri Beye doğm yiirüdü ve sofuk ellerini Nuri Beyin elleri üzerine koyarak en tatb şivesiyle: « Valance artık gitti. Onun için de senden büyük bir rlcam var arslanım. Bu işi ber zaman o Rörürdü. Fakat bu seferlik sen yapar mısuı? Bn akşam buradan uçakla geçecek bir dosta bir paket verilecek. Bunu senden rlca ediyorum!» Nuri Bey Hk önce mazeret beyan etti. British Councü'de bir dostu Ue yemek yiyeceklerdl bn akşam! Fakat kadın ısrar ediyor; şayet paket verilmezse çok mü». kiil bir mevkide katocaimı bab ediyordu. (Arkası var) BELPET Akaryakıl ve Muştakları Ticareti Limited Şirkelinden: 1 Sirketimize ait olup Tophane Necati Bey Caddesi flzertade. Kadıköyde Iskele civan Kumluk mevkünde, Sanyerde Iskele SokaktaH Akaryakıt Satıs ve Servis istasyonlanmızm isletilmesl kapalı zarf teklif alınması suretiyle tâlioleri uhdesine verilecektir. 2 Bu içe ait şartname ve işletmecilik sözlesnıesl, Sirketin lstanbul Harbiye Cumhuriyet Caddesi No: 209 Emek tş H?nıkat 7 dekt merkezinden her gün saat 912 ve 1317.30 ve cumartesi saat 913. arasında alınabilir. 3 tştirck etmek Isteyenler istasyon proielerini Şhtet Merkezinde görebilirler. 4 Iştirstc edeceklerin teklit mektuplannj en geç 2012.1965 pazartesi günü saat 1 7 3 a kadar Şirket Müdürlüfüne teslim etrni? olmalan şarttır. Postadaki vâki gecikmeler nazan itibare almmıyacaktır. 5 Sirket, 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve thale Kammuna t&b! değildir. Bu bakımdan Işletmedliği dilediğlne verip vermemekte ve tekliflerin nazan itibare alınıp alınmaması hususund» »erbesitir. (Basm 23518/15169) 25.000 TON SUN'İ GÜBRE SEVKETTİRİLECEKTİR TEKİRDAĞ ve DERİNCE limanlanna gelecek eemilerden alınarak muhtelif teşkillerimize sevkedilecek 'ö.OOO ton AMONYUM SULFAT'a ait nakliye şartnameleri GALATA rUHTTM CAD. No. 7 de YOLLAMA SERVIStMlZ'den ve ESKİŞEHİR ve SAKARYA BÖLGE Müdürlükleri ile TEKİRDAĞ AJANS Şefliğimızden temin edilebilir. Teklif verme müddeti 14/12/1965 mlı ?ünü saat 12 ye kadardır. Kurum 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaptırmakta serbesttır. TÜEKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğü (Basm 23733'15170)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog