Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

BATTANİYE'nin Her çeşıdıni en ucuz fiatla İCİLLER MAĞAZASI satar. Sultanhamam Iş Bankası yanı No* 53 Tel 27 28 26 22 55 43 Üâncılık 2093/11140 Papandreu Kıbrıs için jkjli görüşme talep etti Amerikan Savunma Bakammn ikinci Tonkin olayı ile ilgili açıklaması üVasnington 19 (AJ\) Amenka Sa\unma Bakanı Robert S McNa mara cumartesı gunu yaptıgı bır açıklamada ıkı Amerıkan destroyerıne Tonkın korfezınde devrı>e gezdıklen esnada huvıyetlerı te= bıt edılemı>en dort duşman gemı sının jaklaştıgını bunun uzerıne destroyerlerın ıhtar ateşıne başladıklarını belırtmıştır McNamara hadıse hakkında genış tafsılat vermemış, sadece meç hul gemılerın, suratlerı, yaklaşma tarzları ıtıbanyle duşmanca bır gorunuş arzettıklerını, bunun uzenne ıhtar ateşının açıldığını ıfade etmış bu arada dort gemının mukabeleye luzum gormeksızın hemen uzaklastıklannı kaydetmıştır McNamara, devrıye gemılerının Tonkın korfezınde dolaşma\a devam ettıklerını denız ve hava kuvvetlerımn herhangı bır tecavuze karşı derhal mukabeleye hazır bulunduklarını belırtmış fakat gazetecılerın sordukları sorulara cevap vermıyeceğını de sovlemıştır Öte yandan ılgılıler 7 Amerıkan Fılosunun Tonkın e hareket ettığı ve B52 uçaklarına hazır ol emrı verıldığını açıklamışlardır Atına, 19 (Ozel muhabirimizden) Yunan Başbakanı Papandreu, bu gun tertıpledığı bır basın toplantısında, «Yunan hukumetının, Kıbrıs meselesıne, Bırleşmış Mılletler Genel Kuruluna başvurmaya ıhtıyaç bırakmıyacak şekılde muzakere yoluyla bır çozum bulunmasından memnunıyet duyacağını> soylemıştır Ufak tefek meselelenn bugünlerde halledıldığmı, esas meselenın dâ vayı kokunden halletmek olduğunu ve bu hususta Makarıos ıle anlaştıklarını ıfade eden Papandreu, ayrıca, hâl yolunun ılhak oldugunu, onun da çaresıne bakılacagını ılen surmuştur Papandreu, «Iyi nıyetımızı şımdıye kadar ıspat ettık, fakat Arabulucuya yardımtı olmayı arru ettığımızj tekrar edıyorum ı dedıkten sonra Yunanıstan'ın Bırleşmış Mılletler kuvvetı ıçm 500 bın doiar, Turkıye'run ıse 100 bın dolar yardımda bulunduklarını soylemıştır Papandreu sozlerıne şoyle devam etmıştır «Bırleşmış Mılletler yasası açısın(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) 41. yıf sayı 14417 u m h u ri vet KTJRÜCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve m e k t u p a d r e s : C u m h u n y e t Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ve \ MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ 3326 madde, 1900 terim, 1103 blyografi, 90 opera, 90 makam, 744 reslm v« nota. tyı kâgıt, temız baskı, oefisciItFi 50 TL. Posta ıle öderaelı olarak göDderılır Türk ve Batı müzigıne aıt andığınu ber şeyi bulabilecegınız tek eser \ MÜZİK, Pazor 20 Eylul 1964 ATLAS KİTABEVİ . İSTANBUL Thanl Türk alayının kışlasına dönmesini istedi Erkin teklifi önce bizim yaptığımız: belirterek " görüşmeye hazırız,, dedi Kıbrıs konusunun Genel Kurula gölürülmesini desfekliyoruı Asya ve Afrika devletlerine gerçek ve sağlam bilgi vermek için, iyi niyet ekipleri teşkil ediliyor Ankara, 19 (Cumhunyet Teleks) Kıbrıs me«elesının Bırleşmış Mılletler Genel Kuruluna goturulmesının kaçınılmaz bır sonuç olduğu ve Turkıyenın de bu goruşu destekledığı oğrenılmıştır Kasım ayının ortalarında toplanacak olan Genel Kurula Makarıos uıt, ya da Yunanıstanın ekım ayı ıçınde gereklı başvurmavı yapacağı tesbıt edıl mıştır Genel Kurulun Kıbrıs konusunu gonışmesının ıse 1965 şubatına doğru olacağı New York'tan gelen haberler arasındadır Beş ay sonra bu konuda yapılacak çetın muza kereler ıçın Turk Hukumetınce bazı çalışmalara başlandığı açıklanmıştır Dışışlen Bakanlığında çesıtlı komısyonlar halınde yapılan bu çalışmalara (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Kıbrısa jardım malzemesı goturen motorumuzu Magosa lımanında bekleyen Banş Gucu askerleri Moskovaya giden Kıbrıs Rum heyeti Kruçefle göruştü Moskova 19 <A.P.) Kıbrıs Rum Bakanı cumartesı gunu Kruçef ıle yaptıgı goruşmeden sonra Kıbnsın, Sovyetler Bırlığınden, «askerî ve her çeşıt yardım almayı umduğunu» belırtmıştır Moskova Tass Ajansı Kruçef ıle yapılan goruşmede, Kıbrıs heyetının vardım konusunda bazı teklıfler ılen surduğunu kaydetmıştır. Tass a gore Kruçef, yalnız, «Kıbrısa ıstıklal ve humyetlerı ıçın, yabancı memleketlerden yardıma (Arkası Sa. 7, Su. 5 te) Amerikada iki ay tetkik gezisi yapan A.P. Genel Başkan Vekili bir basın toplantısı tertip ederek sorulan cevaplandırdı Ankara, 19 (CnmhunyetTeleks) Amenka Hukumetının davetlısı olarak ıkı ay Amerıka'da ıncelemelerde bulunan A P Genel Başkan Vekıllerınden Konya Mılletvekılı Faruk Sukan, bugun yaptıgı basın toplantısında, »A P nın Amenkayla bazı pazarlıklar yaptıgı» yolundakı soylentılere daır soruyu cevaplandırarak, «Boyle bır konuşma olmamıştır» demıştır «A.P nin Amenka ile pazsrlığı var mı?» AJ 5 Genel Başkan Vekılı SuKt±u A uu konuda yöiftfMîlcn scfrtı şu şekıldedır «Amenka'nın Türkıye'dekı menfaatlennı ancak A P nın koruya bıldığı gerekçesınden hareketle A P ıktıdara geldığı takdırde mudahale ıle karşılaşırsa bır zamanlar Lubnan a yapıldığı gıbı ıkılı anlaşmava davanarak A P lehıne yardım yapar mı volunda temaslar olduğu soylenıvor ne dersınız, bu soylentı neden çıkmıştır'» « Kesın olarak belırteyım kı bo\le bır konusma olmamıstır Benım gerek Dean Rusk gerekse George Ball ıle yaptığım gorusmelerde Buyukelçımız Menemencıoğ lu da bulunmustur ve bu konusmalar Harıcıyemıze mtıkal etmıştır A P demokratık >ol ve meşru nızam dısında bır şeklı asla kabul etmez » Amenka, Turkıve ıçın venı bır Basbakan anvor mu? Sukan, ıkı aylık Amenka gezısınde Amenkanın resmı şahsıyetlennın ve halkının Turk Amerıkan dostluğuna verdıgı onemı ve sevgıyı orneklerle uzun uzun ızah etmış «Amenkanın Turkıye've venı bır Basbakan aradığı» şeklınde ortaya çıkan haberler hakkında şovle demıştır » Goruştuğum 'imerıkah re«mî (Arkası Sa 7, Su 7 de) Faruk Sükan, AP nin Amerika ile pazarlık iddiasını reddetti Uzak Doğuda hazır vazıyette beklıyen atom uçakları Balkan ülkeleri arasında her türlü işbirli{inin daha sıkılaşması için teşebbüste bulunulacak İlk adım olarak Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan arasında "Balkan Tnrizm Paktı,, için Sofyada toplantı yapılacak Ankara, 19 (CumhurıyetTeleks) Turk Hukumetınce, Balkan ul kelernle daha sıkı ışbırlıgı yapılması \e ıhşkılerın karşılıkh olarak artırılması kararı alındıgı oğrenılmıştır Bu konu ıle ılgılı olarak sozkonusu ulkelerın buyukelçılerı nezdınde bazı teşebbuslere gırışılmış olduğu açıklanmıştır Bu alanda ılk adım olarak Turkıye, Bulgaristan ve Yugoslavya ıle tunzm ışbırhğıne gıdılmekte, ayrıca Roman\a ıle de tıcarı ve kulturel ıhşkılerın artırılması ongorulmektedır «Balkan Tunzm Paktı» Ankara, 19 (Cnmhurıyet Teleks) Turkıye Bulganstan ve Yugoslavya arasında «Balkan Tunzm Paktı» alanında 9 12 ekım tanhlen arasında Sof\a'da onemlı bır toplantı yapılacaktır Bundan bır sure once Yugoslav Y A Z I S I Z Yuksek Tunzm Komıserlığınce Balkanlar'dan başlıyarak Anadolu uzennden geçıp Ortadoğuja uzanan bolgevı tunzm alanına açmak ve genısletmek amacıvle Turkıve, Bulganstan ve Yugoslavva arasında ısbırlığı yapılmasını ongoren teklıf Turkıve ve Bulganstan Hukumetlerınce de benımsenmıstır Avrupa'yı Ortadoğu'va bağlama amacını ongoren ısbırlığını Hükümef grevden sadece Şehir Hatlarmı isti sna etti. Anlaşma olmaz lamak uzere ılgılıbudevletlerın sağyetkıhlerı Sofya'da toplanacaklardır sa Denizcilik Bankasının diğer hatlannda h iç bir gemi işlemiyecek Tneste Belgrad Sof>a Istanbul Bakanlar Kurulu, Ulaşlş Fede|ıstısna etmıştır Boylece eger pa yolu daha sonra Şam uzennden rasyonunun aldığı gev kararından zartesı gunu bır anlaşmava vanla ıkıje ayrılarak bın Bevrut'a dı Şehır Hatlarını bır kararnamej le I (Arkası Sa 7, Su. 1 de) ğen ıse Bağdat'a uzanacaktır (Arkası Sa 7, Su 8 de) Sılıtke, 19 (Guney tlleri Merkez Burosu • Teleks) Son yılların en buyuk ruşvet davasına onumuzdekı gunlerde Mersın Agır Ceza Mahkernesınde bakılacaktır tddıava gore, 1957 1960 yılları arasında Zıraat Bankası Mersın Sube Mudurluğunu yapan fhsan özgur fabrıkator Mustafa Guleç tuccar Muhlıs Goksun ve Besım Akbaş adlı uç şahıstan 3 milyon 60 bın lıra ruşvet almıstır Bu ıddıa ıle mahkemeye venlen Banka Muduru ıddıanın dogrulu ğunu ıtıraf etmıs ancak paraların tamamını devrın Başbakanı Adnan Menderes e verdıgını sovlemıstır Banka Mudurune ruşvet verdıklen bıldınlen uç sahıs da sanık olarak Ağır Ceza Mahkemesıne çıkacaklardır Zıraat Bankası Muduru Ihsan Özgur rusvet aldıgı tarıhlerde Demokrat Partı Merkez llce Başkanlıgı da yapmakta ıdı Rusvet verenler Mudurun kendılennı para vermeve tehdıt suret n l e zorladıgını ıfade etmışlerdır Bir Banka Müdürü üç milyon liro rüşvet almış Gureşçi Bektas Can ve kendini attığı bina lllaş Iş grevine Şelıir Hatları katılmıyacali Pul sahtekârlığından yakalanan güreşçi Bektaş Can intihar etti Beyoğlu Emniyet Amirliğinin 4. katından kendini aşağı atan millî güreşçi kaldırıldığı hastahanede öldü Bır ay once Bebekte denızde bulunan 5 milyon lıra değenndekı sahte damga pulunun esrarı ço zulmuş eskı raıllı gureşçi Bektaş Canla bırhkte 8 kışı yakalanmıstır Şebek^nın ortaya çıkması uzerıne şureşçı Bektaş Can, dun sabah Bevoglu Emnıyet Amırlıgının dor duncu katından kendısını sokaga atarak havatına son vermıştır Sebeke Sahte pul basımı ve surumu ıle gorevlendmlen şebekeden Metın Dokur, °sı Ajsel, matbaacı tlhan Bavdas Yavuz Erdogan, Abdul kadır Ipek, Yıldırım Kıvıcı Mus tafa Akkaya nezaret altına alınmış ardır Bazı tanınmış kışılere dayan dıgı sojlenen şebekenın ıkıncı ka ieme<=ını ıdare °den eskı mıllı gu reşçı Bektaş Canın olumu ıle tah akat bır çıkmaza gırmıştır Matbaa basılıyor Ikı gece once Kartalda yıne ay nı sahte pullardan surerken yaka lanan M°tın ıle eşı Aysehn neza zaret altına ahnmasından kısa bır sure sonra, Cagaloglu Cemal Nadır sokak Kardeş Ofset matbaasına bır baskın yapılmış, sahte pulların yapılması ıçın bır çok malzeme ele geçınlmıştır Güreşçı ıntıhar edıyor Buvuk bır ş^bekenın peşınde bulunan malı polıs ekıplen, şebeke reısı olan Bektasın ıfadesını almak uzere gureşçı>ı on odaya almışlardır Fakat Bektaş Can, buyuk şeb^keyı ele vermemek ıçın kendini 20 metre yukseklıkten sokağa atmıştır Bu hareketı yaDarken bır hademe kadınla bır memur muda hale etm"k ıstemış fakat memur ıle hademe kadının elınde, sadece Bektaş Canın ayakkabıları kalmış tır Dığerlen Avrupa çapında bır elmas kaçakçıhgına da ısımlerı karıştığı soylenen kalpazan ve sahtekarların arkasında bazı mıljunerlerın bulundugu ıfade olunmuştur Fakat Bektasın ıfade vermeden olmesı ıl*> butun sırlar da gomulmuştur Halen nezaret altında bulundurulan 7 kışının, şebekenın on kademelerı olduğu anlaşılmıştır. Karanlık isler tntıhar eden B°ktaş Canın 1951 yılında Stokholmda Alı Yucel ıle muşterek saat çaldıkları ve bu sebeple boykot aldıklan 1951 den bu yana bır çok karanlık ışlere gırdığı, son ıkam°tgahının da Londra oteh olduğu tesbıt olunmuştur. Gençlık gençlık dıvoruz, mıllı bayramlarda «Ataturk mem leketın ıstıkbalını sana emanet etti» dıje nntuklar çekıyoruı. Isı mıze gelınee «zınde kuvvet» olarak onları jardıma çafınyornz Ama sonrası vok. Cnıversıte hocalarının çogunlufu gençlığe bur nunun ucuvla bakar, yaslı, orta yaslı hattâ ofrencılık devresın den venı kurtnlmns avdın bıle, gençlığı, dejenere olmağa dogru gıden bır topluluk olarak gorur Onları kahve köselerınde otnr duklan ıçın yerer, ukalâ akalâ çalısma oğutlerı verınz. Onları, fntbol macına, sınemava eglenceye duskun olmakla suçlarız. Ovsa hıç dusunmeyız kı, avda 250 lıralık burs alan veya aılesınden gelecek azıcık paravla hem geçınmek, hem oknmak zorunlnğunda bulunan genç adamın bos vaktını ncuz a geçırmek ıçın gıdecek yerı yoktur. Çoğu keskı sınemaya gıdebılse de, olu zamanlarını degerlendırebılse, çoçu keskı para bnlsa da, bır stadvumda cı|er!erını kahve kosesının pıslığınden temızlevebılse. \e çogn keskı sadece hajal ettıçı eğlenme hakkını kullanabılse Gençlığm yuzde kaçı yapabılıvor bnnları? Ve yüzde kaçı eğ lenebıhyor gonlunce' Avrupa ve Amerıkadakı çılgınlıkları gor dukçe, bızım gençlıgın vekarlı tutnmuna tesekkur edecegımız >erde, onları büsbutun çıleden çıkaracak, bnnalımlarını bıraz daha artıracak da\ranıslar gosterıyoruz Orhan Velı'nın mısraındakı gıbı, lutfen kendı kendımıze soralım : \ e yapıvoruz sa gençlık ıçın*7 Sadece nutuk ve sadece onyargılarla bol bol nasıhaU Başka cevap verebılır mıyız? 3 sabıkalı bir kasap dükkânını basıp sahîbini dipçîkle yaraladılar ••• DUŞUNMEK Yıllık ruhsat harcını vermıyen mırubuslenn seferden alıkonulması ışıne dun de devam edılmıştır Fakat yıllık ruhsatın ılk taksıtlerını veren şoforlerden bazüarı sefere çıkmışlar, bazılan da bu kararm kaldırılması ıçın dırenmelerme devam etmışlerdır Fotoğrafta borçlu olduğu ıçm ruhsat harcını veremıyeceğını soyleyen bır nuıubus şoforu gorulmektedır. Kartal Soğanlı kovunde kahve basan ve bır kasap dukkanına sal dıran uç sabıkalıdan bın tufek dıpçığı ıle başmdan agır ş°kıld° yaralanmıştır Saat 16 30 sıralarn da Bılâl Akkavanın ıslettıgı kah veve gelen Hayrettm Uzun Osman Bektas Can ın ayakkabıları Berbat, Abıdın Çatal kahvecıden haraç ıstemışlerdır Sarhoş olan sa bıkalılar, haraç alamayınca kahve nın camlannı kırmışlardır Daha sonra kov muhtarı Alı B^rk e aıt kasap dukkanına gıren sabıkalılar burada bıçaklannı çekıp muhtarı tehdıde başlamışlardır Muhtar yanında duran koy bekçısının sı lâhını kapmış ve dıpçıkle Havret tın Uzunu yaralamıştır Olay, hal Akı aynca, 1965 1966 ders yılında ilkokullarda kın mudahalesıvle bastırılmıs, dıçift tedrisatın kaldırılacağını söyledi ğer ıkı sanık yakalanmıstr Yarah ıfade verrnıyecek bır durumda tstanbul Valısı Nıyazı Akı, dun lantısı yapmıştır Havdarpaşa Numune Hastanesıne beraberınde Maarıf Muduru Halıs Vall, yarından îıh>nrPT' I R S I I U yatırılmıştır. , Kurtça olduğu halde bır basın top(Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Valî Akı, "hiçbir öğrenci açıkta kalmıyacak,, dedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog