Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Sarılâcivertliler Ûzer sakatlanınca 75 dakika 10 kişi oynadılar. Golleri Halil, Aydın, Şenol, Fevzi, Birol attı İst Spor PTT'yi 31 mağlup etti Stad: 19 Mayıs Seyirci: 31.481 kt?J Hasılat: 115.244 lira 50 kr». Hakemter: Hakkı Çaktırma, V. Söfcünderı:, A. YılpcG. Saray: Turıçay Catıdemir, B. Ahmet • Kadri, Ergnn, Erol tbrahim, Erdo£an. Metin, Nuri, Doğan. D Spor: Altay • Hakkı. Yalçın Hüsnü, Hayrettin, Birol • Abdülrezzak, îücel, Abroet, Fikri, Timnçin, STAD: Dolmababç* SEYtRCt: Ö.058 kift HASILAT: 13*540 llr» HAKEMLER: Cerml Bafar, 8. Kaftancı. B. Üçer FENERBAHÇE: Hatım Attl. lâ, B. tsmail Seref (Yflksel), Özer (Şeref), A. thsan. Yiiksel, Ogün, Şenol, Birol, Aydın. GÖZTEPE: Ali Sümer. Çağlayan Sedat, Seraeettin, Nevzat . Kâmil, Halil, Fevzi, Gürsel. Yükse), Ceybon MAC1N 5 ASI: 1 îok. î Yok, 3 Ogtin, i Halil, 5 Nevzat. ••Mava F. Bahce 32 • itırmızııuar /\riKiır uuuu 6. Saray 20 mağlup Ercan TURCAN Ali ABALI ŞEREF M D K A F A T I ALDILAR ~ îstanbul Aüetizm Ajanlığı t«rafından ihdas edilen Atletlzm Şeref Mükâfatı dün Dolmabahçe StaAnkara 5, (Telefonla) 1» Madında törenle verilmistir. Resimde, mükâfatı hak eden 4 atlet görii:x% SUdmda günün ilk tnaçında lüyor. (Soldan aağa): Oıraan Karol, Canel Konvur, Gürkan Çevik, îst. Spor, PTT yi de yenerek hafOkyay Şerefoğlu. tımn en iyi takımı olarak «eçüdi. PTT i<e dereyt geçtiği hald» çayda boğulmuştu. 9. dakikada komerden gelen topu Ziya kaîa i!e İst. Spor kalesine soktu. 44 dakikada Ihsan 6 pastan çektiji ?ert şutla beraberligi temin etti. 54. dakikada yine bir korner atı$ında Haluk kafa iie Ist. Sporun Ealıbiyet goiünü, 88 .dakikada rta ıthsan sıkı bir sutla üçüncü golü 1 de temin etti. j Hakemler: Ali Timur • H. özidag. E. thtiyaroğlu. i tst. Spor: Metin BahaetHn, Ysl Çekişmeli geçen müsabakalan kalabalık bir seyirci çı n • Ytlmaz, Ercan, Hasan Bilee, Kasapoğlu, Güngör, thsan, Hâtophüujju heyecanla takip etti luk. PTT: Cavit Mustafa, Çükrii Asaf AYÇIL Yılmaz, Zekâi, Ismail Metin, Ab lıtanbul Bolgesi Grekoromen | (D.S.), S Muhsin AHın (Güreş) dullah, Ziya, Alran, Re?at. ~ Güres Şampıyonası dun Fatıh Gu | 63 kilo: 1 Cevat Erdogan (fer1 Ihsan, J Ziıes, Kulübu salonunda rauazzam i di). 2 Şevket Karabulut (D.S.), Maçın S an: ya, 3 Kasapoğlu, i Zekâl, 5 bir seyirci kutlesı önunde şapılan 3 Talât Makaracı (Güres). Haluk. heyecanlı müsabakalarla netıce70 kilo: 1 Vahap Pehlivan (ferG. Saray D. Spor lendi. di), 2 Cem Ergenekon (D.S.), Türkiye Şampıyonasına katıla 3 Güngör Güvenç (Güreş) Günün ikinci maçında Galatasa. cak güreşçiler de böylece belli ol78 kilo: 1 Nahit Taşer (Güres), ray sakat v<s eksik oyunculardan dular. Günün en güzel gureşını Rı 2 Ali Kazan (Güreş), 3 Muı mabrum olarak kurduğu takımmda fat Bertan, Cevat Erdoğan ve Vadaha ziyade defansa önem veriyortafa Silkim (D.S.) hap Pehlivarı çıkardılar. du. îleride bırakılan Metlnden 87 kilo: 1 Gürbüz Lu (D.S.), tek basına bir «onuç beklemek Şampiyonada dereceler şu sekıl2 Adnan Timuçin (Anadolu), iyimsrlik olurdu. Ve nitekim dedir: kilo: . ı'tek başına kaldığı ileri hatta 52 kilo: 1 Rifat Bertan (D.S). müessir olamadı. D. Spor ise 2 Kaya Geçgel (Haliç). 3 Ze r<^. 2 Z'y» Atan (D.S.) ki Bal (D.S.) Ağır siklet: 1 Emin Rençber ilk devrede 3 tane garanti golü 12. dakikada 57 kilo: 1 Selâhattin Erşova (Anadolu), 2 Mehmet Akdeniz , değerlendiremdi. Fikrinin sağdan çektiği kursun gi<Haliç), 2 Şeraîettin Demirlenk .(D.S.). bi sert şutu Turgay »ahane bir ş*kilde yumrukladı. 18. dakikada T« 20. dakikalarda Ahmet 6 pas içinde yakaladığı iki fırsatı da kullana. madı ve d^vre golsüz bittl. Türkiye Biriciliğine hazırlık istanbul Greko romen şampiyonası sonuçlandı Samsund Besiktaş güç yendi: 10 Yolsp Yolsporun bir goliina hakem saymadi. Maçın goiünü ilk devrede Güven altı. Ankara büromuzdan Bülent Dikmener bildiriyor STAD: Samran Stsdı. SETÎRCİ: 15.D00 klsi. HASILAT: 60J00 lir». HAKEMLER: Sabahattln L&dikli, M. Kemal Türker, Abmet önbay» (Samson b61BEŞÎK.TAŞ: Ö«o»n BrRan. Süreyya YÜkMl, Sabahattin, Kaya • Coşknn, Hü seyin, Güven, Abtnet, Rahmi. TOLSPOB: Eşref Cevdet, N. Kemftl Tüksel, Gençer, Tılma* Necdet, K Mehmet, Ziya, B. Mehmet, Ismet. d« y«mek çıkını rtadın jrolunı. tuttu 10.000 kisl alan stadd = »imdi 15.000 kisi var.. Yolsporun taraftarları (Sırt «ende Besik tas) dövizleri ile davullu ZUT ra'.ı ekiplerle tokakia dolaçı: stada geldiler. Notiar Yolspor koca Besiktajla başa baı güzel bir maç çıkardı. G= > rek oyun, gerekse efendilik ba kımmdan örnek bir takımdı Yolspor Maçın bizce İki golu oldu. Birisi münakaşasız, di»c rinin kararı hakeme kaîdı. Bisiklet pist müsabakalarııtda Şampiyonluk yolonda llerliven Fenerbahçe, korknln rakîbi Göıtepe karşısında maçın büyük bir kısmını 10 kişi ile oynamasına ra|men aıimli çalısması ile gol panayırından galip çıkmasını bildi (32). GSztepelilerin »ertlik yaptıklan (sinir harbine), meşin ynvarlaŞı pozisyonlarına sokarak cevap K ol veren Sarı Lâcivertliler, dünkü Içalışkan tempolarlyle büyük takr topladılar. Fenerbahçe akınlaInnı sürükliyen ilk yarıda Ogün ve ikinci yarıda Birol oldular. MAÇ ve GOLLER Maç Binirli bir hava içerisinde Eijbasladı. Goztepenin müdafaaya ka'pandığı görülüyordu. Ancak özerin Sİ15 inci dakikada «akatlanması ile Ejboşalan orta tahadan gelisen Sarı EİKırmızıh akmlar Fenerbahçe mü^idafaasını guç durumlara düşürüSi yordu. S ' Kilıt golü: Dakika 16. Gürsel or^ t» sahada âdeta süzülüyor, »ahane H bir pas Fevzide, bu oyuncu ortaya 5 bırakıyor, geriden gelen Halilin S yerden şutu Hâzımın zayıf plonjo nundan kurtuluyor: Gol (01). = Gol Fenerbahçeyi bozmuyor, biH lâkis kamçüıyor. Şenolun direkten S dönen, Aydının falsolu şutu Tener5 bahçenin ilk kıvılcımlan. Şi Sihirli gol: Dakika 23. Birol avut çizgisinden kazanılan favulü kale H »gzına uzatıyor. 3 kişi arasında E yükselen Aydının ter» kafa sutu, z\ yan aglan «arsıyor: (11). Kksik = Fenerbahçe adeta bir rüzg»r gibi H rakip kaleye esiyor. Devre 11. S Ümit goiü: 47. dakika Birolun S.pası Şenolda, bir çalımla «ynldı 1 S Şenol, yerden bir plSse, FenerbahZl çe için ümlt kapısı açüıyor; 21. ^ Gözteped* blr ktpıtdanma yar. 5 Hediye gol: 50 nci dakika. Tevzi ~\ Gürselden bir pa» alıyor. 18 pasz\ tan aşırtma bir şut, hafif gidiyor. Sürat yarışını Rıfat Çalışkan, tur atlamayı ise Çetin Yüce kazanch | Tnnçer BENOKAN Blldiriyor Ama ne var ki, kalesini terkeden İkinci devrenin baslamasından =: Hâzım, Fenerbahçe filelerin* a«ıhemen iki dakika sonra Ibrahim •~ lan topu sadece seyrediyor: (221. =: berbat bir vurusla topu tvut» attı. Maçın son dakikaları, her iki taMann xctn dakikalsrı. her iki ta 70 inci dakikada Hüsnünün çek. Msçın eereyanı ^ raf galibiyet golü peşinde kosuyor. tığı bir frikik atışında Ergun ile 81 inci dakika, Ayd.ını eeza »aha«ı Sarnsan t Trabzondan Si Şejlktas naaça hızlı başlamak topu kaydırarak Ahmet. DemirS içinde Sümer düşürüyor, penaltı vasa kadar büyük takımların ih istedi. Böylece isi çabuk ballet sporluların ilk sayısmı kaydetti. E = bu. istiyordu. İlk yirmi dakika mâl ettikleri bir bölge halkı Be 75 inci dakikada hakemin ver Zi şıktaşın Samsuna iddialı bir »j Kader golü: Birol ataeak. Gerila hakimiyet kuramadiği çift vuruştan laydalanama. Ş maçla gelmesini bayram olarak ZZ den hızla koşuyor, k&ğıt gibi bir nncn dakika dolarken Abiotograf: Salıh Güvenli E plâse top kalenin tavanında: (32). dılar. karşıladı ve Samıuna kostular. pasını Kav» avuta attı. DÜNKÜ MAÇTA KŞREF BtR AK1NI KESERKEN W Ve... Fenerbahçenin taraftarlarıyer, ne loGalatasaray mağlup olduktan .sonra favullü hareketleriyle fay = kantalarda yiyecek v»r. Saba J g n c ı a^ijjka netieelen ^•lllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHin n ı " Ç°5 k l l n s e v e i Köst«risi altında ataklan .. . ı^ I sahadan çıkışı... Jdadan ziyade zarar veren Doğanı = hın karanhğmda herkesin elind | l k geri aldılar ve son dakikaya kaeanla karjı karşıya kalmasına ı dar Demirspor kalesini ııkıstırdırağroen topu ağlara takamadı. =1 lar. 30. dakikada Kayanın 30 metre = j 89 uncu dakikada Doğan. Timuden attığı topn Eşref ancak kor = : çini serbest bırakmca Timuçin, luııııımmıımııııuııımı nere çıkarabildl. Bir dakika §on = | sağdan avuta kadar indi ve avutra öıcan K. Mehmet'in ayafina =j tan geri götürdüğü topu Turgayın kapanarak bir golü önledi. = solundan aglara taktı ve maç da 25 inci dakika dolarken maçın ınııınıııııiııııiiiııııııııııı 20 Demirsporun gahbiyeti ile son ye^âne çoliinü Besiktaş attı. ^ ! buldu. Hüsevinin yana do|rn Salih GÜVENLÎ | Bunun İ İstanbul'a da Mevsimin son jünyor halter müsabakası I Var. Türkiye Kupasında Aliay Beykoz'u I 0 yendi Irmlr 5, (Telefonla) Bugün burada oynanan Türkiye Kupası maçında Altay Beykoz'u 1 0 yenmiştir. Altay oyunun tek goiünü 40. darotograf: Tuncer BENOKAN kikada kazanmıştır. Sahanın yıldıDÜNKÜ MÜ9ABAKAD* BtStKLETÇlLEH zı Aytekin. Ayfer'in 1 üzerinrîen 8 BlsiklDur»ui! AU Akdere)den kurulUjyaptığı ceza vuruşunda topu kapa:: ' let pist yanşroalanmn finali buJKonya takımı Dursun Alinin mü rak 6 pas içine eirmiş ve sert bir tamadığı iki iyi oyuncusu gün yapıldı. 1 küotnetre «ürat yajsabakayı terketmesine rağmen Ko çutla takımını şalip duruma getioulda oynıyacaktır. Biz Samsun nşmasımn finalini Rıfat ÇaUşkanjcaelim. (Çetin Yüce, Saim Tatlı ren golü atmıştır. lular, tstanbuldaki maçtan ümitbtrakacak kadar centilmen S'1953 Avrupa sampiyonu olan Ingis ile tstanbuldan Mustafa Kayıkçı c ,Ur, Şahap Yurdsever, Gürkan liyiz. Beşiktaş için «n iyi netice ıııııı; oğlu yaptılar ve yanşı Rıfat Ça. özdemir)den kurulu Bursa takıScholdz ancak 10 d r e . . . ancak 1 0 dır bence... Ş hşkan kazandı. Ertan Teasr (Konj m , Adanayı geçtiler. Final Konya As'ı olmıyan maç rıHllllfllllltttlllllIlllIlllllUIIIIIIltfllIlHllllllllllllllIIIIIIUlllttlllllllIIIllıT ya) üçüncü, Bursadan Irian Altınj,je Bursa arasında yapıldı yan ağır boks başak da dördüncü oldular. j Muhaftzgücünden Nezir Sanakın sampiyonu oldu 17 Kişinm kaUldıklan tuı •«»• a ^ b . k U n u , , e v v e l yaptığı ant> (CumhurlyeUn Samsun Muhabir! pası ceza sahası ıçmde yakalı ^ llllllllllllüllllilllllllll Samsun, 5 Samsunumuzun yan Güven attıgı şntla topn Es Zl Dün Şişl; Spor Kulübünde ynpıYolspor'u, Istanbulun şöhretli refin solnndan a^lara taktı. 1 0 Ş ian şenenın snn Juniorlar Halter Beşıktaşı önunde, gerek enerjıDevre Hüseyin ve Ismetln a E Birincıligi mü.=abakalarında su sosi gerek futbol bilgisi bakımm vuta giden sntlanyla bitti. E nuçlar alınmıştır : dan bir varlık olduğunu göster tkinci devreye Yolspor çok iyi ^ di. İlk devre Türkiye 1. Liginin hasladı. Güzel hareketlerle al = Horoz siklet: Taso Katoropu5•*% İddialı takımı Besiktaş daha hâ(Robert Kole.u) 185 kilo, Tiiy »iksim gibi idi. Fakat dakikalar kış toplnyordu. 55 inci dakika = let: Salih Yenal (Bakırköy) 2n.i = 45'i geçince, Yolspor «ahanın her da tsmet'in sntu avnta çıktı. 5 kalesl 5 5 Amsterdam, 5 (Özel) Avrupa lız gcnç takımı bu ıl da 'invanını kilo. Hafif siklet: Güngör Tan yerindeki takım oldu. îsmet ve 58. dakikada Besiktaştop Beşik= Genç Takımlar Şampiyonasının h korurlu. 30.000 ki«i. •;eref turu va (L'nkapanı) 240 kilo, Orta siklet nöndekl karambolda Ziya muhakkak üç gol fırsatım tas kalesine girdi. Hakem bn s o H ' n a l karşılaşması bugun Olimpıyat pan tngiliz takımı ayakta alkıs Hristo Yakova (Beyoğlu) 155 kilo. Iad kasırmasalardı müsabaka böyle ''Yan a6ır: Hikmet Sezer (Şisli Kufanl yapıldı, iddiasıy ~'Stadında Ingiltere ile îspanya arabitmezdi.. Beşiktaşın attığı gole ti. Tribfinler heyecan = s ı n d a oynandı. F.t.F.A. hakemi DiŞer maçta PortckiT., temditte ' lübü) 275 kilo. Orta a|ır: Mustafa kimse itiraz edemez, ancak alavaSa kalktı Bunâan «onra = Hoorn <Hol) un idare ettığı maç tskoçyayı XI venrii. Böylece : IBengü (Robert Kol»;) 155 kilo. kışlanır. Fakat Yolsporun attığı 1 lngiltere. 2 Îspanya. S ;A&ır: Todor Stomokopulo» (Motor gol için mühim sözü hakem söy YoUpor baskıh ve'\y\ bir oynn = ta lngiltere harıka bir oyun çık» Portekiz, 4 Iskoçya oldular. ÎSanat) 212,5 kilo. ledi. Yolspor'un bu maçta Finalde İspanyayı 40 yenen îııgiltere Avrupa fveneler sampiyonu GUUEDE TüNYA REKORU = 111111 Sli/SISa dan Sa dan j Italyan boksörü Avrupa yan ağır Itl Cengaz ise üçüncü geldiler. Rıfat! 35 tur müsabakasını ise 37 puıboks sampiyonu Giulio Hinaldi ile tcroir, S Federasyon Kupaıı Ferdl Takip yanşında Çalışkan (Konya) birinci, Çetin v a n l a Rıfat Çahşkan (Konya) kai karşılaşan Alman Gustav Scholz, Izmir grupu voleybol maçlarında Çalışkan (Konya) birinci, Yüce (Bursa) ikinci, Sadık Keleç zandı, Mehmet Erenler (EskisehiT) | hakemin, gayrinizaml doğüşen Rı îstanbul Rasimpaşa takımı sampiıv^,,^ «mi««i oldular. 15 nuvanla ikinci. Mustafa Cengiz naldi'yi 8 inci raundda diskalifiye (Konya) üçüncü ntrlniar. naldiy y îkinciliği Ankara Takım Takip yanşında ise (Hıfat (Konya) 14 puvanla üçüncü oldu etmesi ile Avrupa yan ağır boks yon olmuştur. sampiyonu unvanını kazanmıştır. 'Kale Istatistlk almıjtır. Çalışkan, Ertan Tezer, Hasan Kılıç, • Sar. Sadık Keles ikinci. Mustafa katılaraadı. y } m R g k ş a m D o r t m u n d ,da Rasimpaşa grup sampiyonu oldu SPOR TOTO F. Köy ile H. Tepe yemsemediler: 0*0 HERDEM TEYZE Feriköy • Göztepe fl Fenerbabçe Hacettcpe 1 Feriköy • Hacettepe 0 Fenerbabçe • Göztepe 1 Demirspor tstanbulspor 2 PTT Galatasaray 0 PTT • tstanbuUpor 2 Demirspor . Galatasaray 1 lzmir D. Spor Beylcrbpyi 0 Ülküspor • Vefa 1 Izmir D. Spor Vefa 0 ülküspor . Beylerbeyi 1 Bnrsaspor Ad. D.Spor 0 Halftk SAN i Oyun ıçın fazla söylenecek bir j •şey olmayan bir maç. 90 dakikanını İ90 saat kadar uzun geldiği bir kar| Uılaşmada iki• taraf da ne yaptıgıl m bilmeden top koşturdu, vurdu,] şut çekti arna netice de oyun gibij sıfırd:. Ve maç başladığı gibi bit| tî| Hakemler: Orhan Gönül Vahitı Kurtuluş • Lemi Caner. | j F. Köy : Necdet Tuncer, Kaplan ; Aydoğan, Ahmet, îsmet • ünal,j Turgay Mustafa. Mahmut, Nu» | ret. ' I H. Tepe: Sürbat • Yılmaz, Orthan Suphi. Avdın, Onursal z j Gürkan. Krcn. Halıs Sami, Sup;Ş hi 2 . 1U Kiye Ilgl n Loa Angele» 5 (a.a.) Amerikalı atlet Dallas Long, dün Los Türkiye Amatör F.tbol ^.Tnpitos, (Telefonla) Buradaji A , .l 0 vaparak ) e s t l a n H r müMgm m ü s a b a k a s m d a 2O yonavının grup maçlarına dun üol 2 ntı lurkıye lıgının ıik maçında • mabahçestadındadevamedıimıştır.;Vefa ile lzmir Demirspor takımları 5 erişilmefli güç blr dünya rekoru tesiı ehniştir. Eski rekor 20.07 Heyecanlı ve çekişmeli geçen ! 11 betabere kaldılar. z ile yine kandisine ait bulunuywr<iu. °~J Dallas T^«« wır>7 rı«"« Long, 20.07 ma'ta Marmara 4 gol çıkararak ! tzmirde gunun dığer maçında = , görülüyor. nK r KO Alibeykovü 4.0 yenmeje muvaf| Ülküspor Beylerbeyini 2 1 mağ,= * ™™ fak olmuştur. lup «tti. irmııuuıaiMiuuıııınıııııttııiHHHiıtMuııııııııııuıııııııııııııııııuıııııııi Marmara Alibeyköy'ü 4 0 mağlup etti i Maçın 5 ası: 1 Yuk, 2 Yok,|E • Yok. 4 Yok. 5 Yok. 3 i£ \z
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog