Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Bakan Malik Yolaç O.Ş.Apak ın yerine M.özyurt'ugetirdi Ankara 10 (Telefonla) Devlet Bakanı Malik Yolaç Futbol Federasyonu Başkanı Orhaıı Şeref Apak'ı görevinden alarak yerine Muhterem özyurt'u getirmiştir. Malik Yolaçın Futbol Fede Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ile yaptıgı görüşme sırasında, ordu istihbarat okolnnnn Knmandanı Knrmay Albay Mnhterem özyurt'u Futbol Federasyonu Başkanlıfına getirmesi için Sunaydan izin almıstır. özyurt'u bugün geç saatlerde Bakanhkta kabol eden Tolaç, kendisiyle bir siire görüşerek Federasyon Başkanlıçına atandığını bildirmistir. özyurt bu görevi kabul etmiş ve Bakanlıktan çıktıktan sonra su kısa beyanatı veroniştir: « Federasyon Baskanlığı görevini kaBülent DİKMENER bul ettim. Bu güç işi basarmak için çaba sarfedeceğim.» rasyonunda yapması beklenen Malik Tolaç ise, özyurt'u revizyonla ilgili olarak Apak'ı Federasyon Baskanlıgına getirgörevinden uzaklaştırması spor diğini dogrulamış ve «Apak isçevrelerinde geniş yankıların tifa etti mi?» şeklindeki bir doğmasına yol açmıştır. Dev soruya «Bu busnsu Genel Mület Bakanı dün asker sporcu dür bilir, herhalde istifa etraişlara izin verilmesi konusunda tir» diye cevaplandırmıştır. Beşiktaş Ankarada iddial Demirspor ile karşılaşıyor G. Saray da D. Bahçede A. Gücü ile oynuyor = D. Bahçedeki ilk maçı 14 de Beykoz ile G. Birliği yapacaklar Birinci ve ikinci Türkive liglerine bugün Istanbul, Ankara, Adana ve Mersinde devam edilecektir. I. TÜRKtTE LİGt ÎSTANBULDA Dolmabahçe Stadında gür.ün ilk maçını saat 14 de Beykoz ile Genç lerbirliği yapacaktır. 12.10.1963 de Ankarada iki rak:p 11 berabere kalmışlardır. GALATASARAY A. GÜCÜ İkinci karşılaşmayı ise saat 16 da Galatasaray ile Ankaragücü oy nayacaklardır. 3.11.1963 de Ankarada Galatasa Bugün Ankarada D. Spor ile karşıiaşacak Beşiktaşlılardan bir grup ray, Ankaragücünü 21 yenmiştir. ANKARADA 19 Mayıs Stadında Türkiye liginin son üç takımmı kati surette tâyin edecek olan bu maç, Haceitepe ile Kasımpaşa arasında yapılacaktır. 8.12.1963 de Istanbulda Hacettepe Kasımpaşayı 20 yenmiştir. DEMİRSPOR BEŞtKTAŞ îkinci karşılaşma. Demirspor iic Beşiktaş arasında oynanacaktır10.11.1963 de Istanbulda jki rakip 00 berabere kalrmşlardır. II. TÜRKİTE LİGİ ADANADA Adana Şehir Stadında Adana Demirsporu İzmir Demirsporu ile karşılaşacaktır. 112.1963 de Izmirde İzmir Demirsporu, Adana Demirsporu 3 0 yenmişti. MERSİNDE Mersin Şehir Stadında Çukurova İdmanyurdu, Ülküsporla oynayacaktır. 1.12.1963 de Izmirde iki rakip 00 berabere kalmışlardır. SiyahBeyazh takimm Başkentteki kader maçi Beşiktaşa karşı iddialı olduklarını söyliyen D. Sporlu futbolcular IIPIIDI AIIIV P.omada 26 nisan 3 nıavıs tarihleri arasında yapıUUUnLAUIK lacak olan Uluslararası Konkurhipîklere katılacak olan millî binicüik ekibimiz dün vapurla yurdumuzdan ayrılmıştır. Süvari Albayı Emin Görgüç'ün başkanhğındaki ekipte binici olarak Albay Salih K °Ç. Binbaşı Nail Gönenli, Binbafşı Aslan Güneş, Yüzbaşı Selâhattin Telli, Yüzbaşı Cemalettin Zorlu bulunmaktadır. Ekibi Federasyon Başkanı eski biniciler Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi adına 8 e n e l sekreter Suat Erler uğurlamıştır. Resimde, ekip vapunın merdivenlerinde görülüyor. Fotoğraf: Selâhsttln Glz 14 kulübe mensup güreşçilerin katılacağı Ordu takımımızın grubundakisonmaçı Yarınki maçta yenilsek dohi birinci olacağız Namağlup F. Bahce taktmtmn 42 nci yü donumu hutlantyor birtoplanh ieriiplendi istanbul serbest gfireş birinciliği bugün başlıyor F. Bahçeli Basri de K.Yaka ile anlaştı İstanbul Serbest Güreş Şampiyonası bugün Fatıh Güreş Kulübü salonunda başlıyacak ve iki gün tıevam edecektir. Bu müsabakalara 14 kulubün iştirak edeceği bil dirilmektedir Bu müsabakalarda derece alacak olan güreşçiler 1 3 mayısta Ankarada yapılacak ser l'ugoslavlaıın ümidi Vamoş bir best güreş şampiyonasına katılamüsabakanın (inişinde caklardır. Bugünkü güreşlerin tar tısı 1011 arası yapılacak, güreşler rie saat 15 de başlıyacaktır. Ankara, 10 (Cumhuriyet • Teleks) Yarın bu rada 19 Mayıs Stadında saat 15.00 te Ordu Takımımız. Ordulararası Futbol Şarapiyonası grup maçlarınm sonuncusunu Iran Ordu Takımı ile oynıyacaktır. Ordu Takımımız, Irak, Surıye ve îran'ınbulunduğu grupta halen lider durumdadır. Iran maç*, takım için yalnız prestij müsabakasıdır. Tahranda yapılan ilk müsabakayı takımımız 10 kazanmıştı. Bugüne kadar Iranla yaptığımız iki müsabakayı da kazanan takımımız, bu maçlarında 6 gol a«tmış, 2 gol yemiştir. ÎRAN TAKIM1 GELDİ VE ÇAUŞTI Şeforimize gelen İran ordu takımı bu sabah 19 Mayıs Stadında sıkı bir antrenman yapmıştır. Arab, Habibi ve Saidi gibi kadrosunda üç milli oyuncu bulunan traa takımının idarecileri, «lyi hazırlandık. Müsabaka belli olmaz» şeklinde konuşmuşlardır. ORDU MAÇLARININ KISA BILÂNÇOSU Ordu Takımımız ilk müsabakası olan 5 Ekım 1949 da Holânda ile yaptıjjı müsabakalardan bu yana 71 maç oynamış, 38 galibiyet almış, 14 beraberlik almış, 19 defa mağlup olmuş, 180 gol atmış, 88 gol yemiştir. Âtletlerimiz dün Belgmd'da antrenman yaptı fiuakşam 1922 23 İstanbul Lig şampiyonluğunda hiç gol yemeden nâmağlüp şampiyon olmayı başaran Fenerbahçe Futbol Takımının şerefine bu akşam saat 20 den itibaren Y AZ I SI Z Taksim Belediye Gazinosunda Fenerbahçeliler Cemiyeti tarafından ıir akşam yemeği verilecektir. Hepsi hayatta Namağlup takımda oynıyan «Şe•iip • Hasan Kâmil, Cafer Kadri. tsmet, Fahir Sabih, Alâettin, Zeki, ömer, Bedri» tertibindeki bütün oyuncular halen hayatta bulunmaktadırlar. Hepsi bu akşamki vpmekte hazır bulunacaklardır. Türkiye liginde Ankarada Demir spor ile kritik bir maç oynıyacak Üç başkan yetiştiren takım 1 takımı dün Bu namağlup takım 42 yıl içinde olan Beşiktaş futbol F. Bahçenin gol yemeden namağlup şampivon olan takımı Fenerbahçe Spor Kulübüne üç baş özel bir otobüsle başkente hare kan da vermeyi başarmıştır. Bun ket etmiştir. Galatasaray galibi Demirspor ile iardan Zeki Rıza Sporel, Hasan Kâmil Sporel ve Yavuz îsmet U yapacaklan maça büyük önem luğ 1950 64 yılları arasında Fener veren Siyahbeyazlı takım Demir bahçe Kulübüne başkanlık etmiş spora karşı en kuvvetli kadrosuyla oynıyacaktır. Takımın melerdir. 1. KOŞU: Favori: Şahin, Plâse: Servet, Sürpriz: Nâfiz, • Bu akşamki yemek bu yönden de nejeri Sadri Usuuğlu hareketten Şukran Neriman, Sürpriz: Ebu 6. KOŞU: Favori: Bon Coer. Plâ ör.ce şunları söylemiştir: «Durutarihî bir manzara arzedecektir. lcer, se: Oğuzhan Voctory, Sürpriz: mumuz bu hafta belli olacaktır I 2. KOŞU: Favori: Natallah, Süı^ Kerida, Takımda oymyanlar bugün Müdafaaya önem vererek âni akınprız: Candemir, ne yapıyorlar? larla Demirspor müdafaasım zor3. KOŞU: Favori: Nancy, Sür 7. KOŞU: Favori: Umur, Sürlıyacağız. Maçın önemini benimse. priz: Katej, 42 yıl önceki namağlup takımda priz: Brigitte, dik. Insaallah iki puanla dönerek oymyanlar halen yurdumuzun ta4. KOŞU: Favori: Yiğit, Plâse: 8. KOŞU: Favori: Sun Shine, iddiamızı devam ettiririz.» nınmış kişileri bulunmaktadır. Uçar, Sürpriz: Sarraf, Plâse: Prince Hindou, Sürpriz: Yazan: Bedri GÜRSOY Ksleei: Şekip Kulaksızoğlu (Ereğli Beşiktaş kafilesinde şu oyuncu 5. KOŞU: Favori: Oyvar, Plâse: Hayber. lar bulunmaktadır: (Özcan, Erkan. Kömür Işler. Emekli) (Hiç gol yemeden namağlup çamDOLMABAHÇE BİRİKİ Sam,, S a | bek: Hasan Kâmil Sporel (Bir Fehmi, Yüksel, Süreyya. Kaya. sunda el'ân günün konusu Beşikplycn olan F. Bahçe takımımn petrol şirketinin Türkiye mümes Coşkun, Ahmet, Güven, Hüseyin, taş Yolspor maçı.. Herkes Dolmamllll sol açığO Rahmi, K. Rahmi, B. Yavuz, Yusili) bahçede tstanbul seyircisi önünde (Uluğ), Fatair (îeniçay), Sabih Fenerbahçenin tarihî ünlü «O Sol bek: Cafer Çağatay (Eczane suf). Yolsporun alacağı neticeyi merak (Arca) Alâettin (Baydar), Zeki takımı» bir futbol takımı ki sahibi) ediyor. Samsunun tanınmış fotoğ(Sporel), ömer (Tanyeri), Bed> bir yıl içinde 14 maç yapıyor, İspanya S. Irlândayı saç haf: Kadri Göktulga (Tekel rafçılarından Foto Orhan, iyi bir ri (Gürsoy). Bu 14 maçın 13 ünü kazanıyor, tdaresi şeflerinden) buluşla «Gidişgeliş: 100 TL. DolKupadan eledi: 20 Sarılâcivertlilerin bu takıyalnız birinde berabere kalıSantrhaf: tsmet Uluğ (Göz mütemabahçe Samsun» diye bir ilân mmı o zamanlar değil sadece yor ve hiç gol yemeden! Evet Londra r (Özel) Çarşamba ge vermış, bugüne kadar 200 mürahassısı Doktor) futbol raeraklıları, kadını, erhiç gol yemeden şampiyon oluSol haf: Fahir Yeniçay (Atom pro cesi Dublin'de İspanya ile Serbest caatı kabul etmiştir. Böylece Sam: ke|i, ihtiyarı, çocuğu ile bütün yor. Dikkat ettiniz mi, «hiç irJânda milli futbol takımları ara sundan bir minibüs kervanı Befesörü eski Rektör) Türkiye ezberlemişti. bellemişgol yemeden!» önemli bir iş Şehirden, yurttan, dünyadan Sağ açık: Sabih Arca (Paşabahçe sında oynanan Avrupa Milletler şiktaş maçı için yola çıkacaktır. ti. Spor terbiyesi dillere desdeğil mi?. | Kupasımn çeyrek finalinin rövanş Resimde, Foto Orhan, büro haline j av haberlerini 1 afustostan itiFab. Müh. Md.) tan, istikrarlı, ince centilmence tşte bu futbol takımı Fenerkazanmıştır. gelen dükkânı ve (solda) Samsun j baren yine bu sütunda bulacakSa£ iç: Alâettin Baydar (Kömür : maçını 20 İspanya oyunlan ile, köküne kadar tam bahçedir. (192223) yılının Fe> İlk maçta 51 galip gelen İspanyol temsilcimiz Salih Güvenli görülü1 sınız. Tevzi Mü. Muh.) amatör. renk sevgisi için sahanerbahçesidiri( Av mevsiSağ iç: Zeki Rız^ SporeK Tanın takımı dömifinale kalmıştır. Türlarda canlarını dişlerine takaŞekip (Kulaksızoğlu), Hasan mi, mart ayınm kiyenin Italya tarafından elendi yor. mış iş adamı) rak didinen, çırpınan bu takıKâmil (Sporel), Cafer (Çağasona ermesiyle Sol i ç : ömer Tanyeri (D.D.Y. şef ği bu turnuvanın ilk dömifinalisti, Arkası Sa. 7, Sü. 5 de tay), Kadri (Göktulga), tsmet kapan m ış 11 rLüksemburg'u tasfiye eden Danilerinden) Hayvanla r ı n Sol açık: Bedri Gürsoy (Diş tabibi) îmarka'dır. yavrulama ayla rı olan nisan, mayıs, haziran temnuz aylaANKARA Halter Federasyonu rında av yapbünyesinde yeni bir değişiklik yap mak hem kamıştır. Heyet şu şekilde kurulmuş nunlarla hem tur. Başkan Hâşim Ekener, Asbaş de dinî yönden kan Nejat Turna, Sekreter Yaşar yasaklanmıştır. Özmert, Teknik üye Bogos KamProf. Dr. S. Huş Yeni Mevsim. bur ve üye Rıza Alkoç. Fotoğraf: Cahit ALBAYR.SK 1 ağustosda törenlerle açılacakDEV OKLU KİRPİ Dursunbeyde dev oklu kirpiyi İSTANBUL Şehrimiz voleytır. bol sporuna hizmet edenler yeni vuran avcı Cemil Gürbüz kirpiyle birlikte ir îstanbulun en eski Avcılık bir voleybol dergisi de çıkartarak teşekkülü Avcılar ve Atıcılar Ihie İstanbul Üniversitesi Orman ri bulunan kitap, av ve avcılıkla bu spora daha faydalı olmaya gaytisas Kulübünün ananevî balosıı Fakültesinin kıymetli Profesörle ilgililere tavsiyeye şaj'andır. ret etmektedirler. Voleybol dergibu gece saat: 20.00 den îtibaren rinden Dr. Savni Huş (Av Hay£ Balıkesirin Dursunbey ilçesinin ilk sayısı voleybolseverler taSite salonunda vapılacaktır. Ba vanları Bilgisi) adı altında bir sinin Akçagüney köyünün avcırafından iyi karşılanmıştır. lo sürprizlerle doludur. eser yayınlamıştır. Prof. Huş, ese larmdan Cemil Gürbüz, yarım ERZURUM Sevgililerine ver•r Federasyon Kupası Baltrap rinde av hayvanlarmın A bütün metre boyunda 32 kilo ağırlığındikleri sözü yerine getirmek üze müsabakaları bu hafta içinde ye özelliklerini, türlerini en iyi şe da bir dev (oklu kirpi) vurmuş]re Ağrıya tırmanmak için buraya ni âletler ve kumanda kulesi ile kilde anlatmış, ayrıca av silâhla tur. DeV kirpiyi otla doldurup gelen 2 Avusturyalı gençten biri birlikte modern hale gelecek o rı, av fişekleri, av köpekleri hak Balıkesir Avcüar Kulübüne heidağdan inerken 40 metrelik bir lan îstanbul poligonunda başlıya kında tatminkâr malumat ver diye cden Gürbüz, hâlen Baruçuruma düşmüş ve ağır yaralı ocaktır. miştir. Bütün bahislerin resimle lıkcsırrip t;(inün a^nni'dır |larak hastaneye kaldınlmıştır. Beşiktaş dün Başkente gitti Usuuglu " müdafaaya önem vererek oynıyacağız,. dedi İFORUM Belçrad, 10 (özel) Pazar günü, Yuguslavjanın tabiat güzellik leri ile meşhur, Vrnyaçka Banya SarıIâcivertli millî takım oyuncusu K. Yakanın sayfiye şehrinde yapılacak olan G. Saray ile yapacağı maçta oynıyacak Balkan Kros Şampiyonasına ka(ılacak beş memleketin atletleri, Yu İzmir, 10 (Telefonla) Fener na dahil etmiştir. eoslavyaya vâsıl olmuştur. Yaban bahçenin şöhretli oyuncusu Basri Basri bugün akşam uçağı ile tek cı takımlardan ilk olarak Türk e • Dirimlili bugün Karşıyaka i!e anrar Istanbula dönmüştür. kıpi gelmiş, bunu Yunan, Rumen laşmıştır. ve Bulgar ekipleri tâkip etmiştir. Kros Şampiyonasının bütün hazır Dirimlili önümüzdeki hafta Galıkları tamamlanmıştır. latasaraya karşı Karşıyaka takıRus basketbol mında yer alacaktır. Karşıyaka, ATLETLERİMÎZ ÇALIŞTI Ergundan sonra ikinci Fenerbahçetakımmda 2 M. lik li futbolcuyu da böylece kadrosuÂtletlerimiz, dün akşam ve bu • M üslüman bir kadın gün. yarışın yapılacağı parkurda, çalışmışlardır. Yugoslav otoritelepivot var! 1 ri ve gazeteciîer, bilhassa Muharıem Dalkıhç.ı yakından îzlemişMoskova, 10 (özel) PeSofyada maç lerdir. ru'da yapılacak olan Dünya idareedecek Yugoslav takımının antrenörü Kadmlar Basketbol Şampii Beynelmilel basketbol hakemleriVelimir İliç, «Bu yıl, geçen seneye yonasına katılacak Rus millî ' mizden Gündüz Aktuğ 1416 nisanda kıyasla daha kuvvetli ve formda takımı, uçakla Lima'ya harei Sofyada yapılacak enternasyonal bir takımla müsabakalara girmeket etmiştir. Rus takımında, jturnuvaya aavet edilmiştir. miz, şansımızı büyük ölç,üde artır22 yaşmda ve 2 metre boyunmıştır. Ancak, Rumen takımının da, Selimova adında Müslüman bir dev pivot da bulun kudretini de küçümsemiyoruz. Fer. dî tasnifte ilk üç sırayı Muharrem maktadır. Selimova, TaşkentDalkılıç, Çeran ve Vamos'un paylidir ve tekstil fabrikasınm laşması normaldir» şeklinde konuştakımında oynamaktadır. muştur. Gündüz Aktuğ Bugün yapılacak at yarışlarının tahmini F. Bahçe sevgisinitt asıl sebebi nedir? Av mevsimi kapandı Balıkesirde 32 kiloluk dev oklu kirpi vuruldu HERDEM TEYZE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog