Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Kft.'graf: 1 İNCt GOL 6 ncı dakikada Aydmın mak kalmıştı ki, o da bunu yapıvermişti... çektiği korner atışmda Şenol, topu O g u n ü n bnüne düeürüvermişti. Ogün'e topu ağlara tak> Tülây DİVITÇİOGLU S Ür*CÜ GOL 76. dakikadı Aydının ortasını Oeün. yükselerek sert bir kafa darbesiyle ağltvn göndermişti. Durum 3 0 oluvermiş »• F«npr*mhrı»v«« Hnmifinalin kamsı acılmıstı.. Fakat dunırau biraz «nnra değiseeekti... YENDIK, FflKflT ELEYEMEDİK Fenerbahçenin M.T.K. yı 31 yendiği maçta golleri Ogün «2», Selim ve Bödör kaydettiler, Sarı lâcivertliler 3 • 0 galip durumda iken defansa çekildiler ve 80. dakikada bir gol yediler STAD: D. Bahçe SEYİRCİ: 34.395 kişi HASILAT. 441.774 lira HAKEMLER: Zcceviç, KrageHc, Rukavina (Yugos.) FENERBAHCE: Hâzım Attilâ. B. tsmail (K.) Hüseyin. Özer, A. İhsan Ogün, Birol, Şenol, Selim, Aydın. M.T.K.: Kovalik Kesei. Jenei Nagy, Dansksi, Kovacs III (K.) Török, Lazço, Halapi, Vasas, Bödör. \Kupa galipleri dömifinalistini 18 marttaki 3. maç tâyin edecek 3 üncü maç Frankfurt veya Stuttgart'ta F. Bahçe MTK arasında eynanactk vt Avrup» Kupa Galipleri Turnuvasının dömifinalistlerinden birisini belli edecek olan üçüncü maçm tarihi belli olmuştur. M»ç 18 mırtt» oynanacaktır. Oyunun yer maıelesi ise bugun taat 12.30 da Perapalas otelinde Fenerbahçeli idarecilerle MTK idarecilerinin yapacakları toplantıdan sonra tesbit edilecektir. Feenerbahçeli idareciler namzet olan iki şehirden Frankfurfu, MTK'lı idareciler Stutgart'ı isTOP AGLARDA Ogün'ün attığı golden sonra M.T.K. kaleeisi yerinden bir süre kalkamamıs ve golün saskınhğından kurtulamamıştı. temektedirler. Erdoğan ARlPlNAR yapılacak Türkiyeyi Avrupada ne kadar tanırlar, ne kadar tanıraak isterler. ne kadar severlcr? Bunu Avrupaya giden herkes bilir. Hakemindeıı seyircisine kadar her zaman en basit Ukımlara tercib.edilraifiıdir. lşte bu, bizı tanımak istemiyen Avrupalılara, «lşte bilmem ne kadar takımın girdiği sizin icadınız olan bn top oyununda biz de en »on dört takım içine girdik» diyecektik . Emniyet mensuplarından başlayıp. «Birol. sen gel» diyen akıllı idareciye kadar. sahaya dolmak cehaletini gösteren seyirciye kadar herkesin suçu olan bir davranışla bu, tstanhulcla kısmet olmadı. Fenerbahçe 15 inci dakikadan itibaren Ali tlısanın sakatlanması vakısır bir maç çıkardı. j ) e İQ5 k j s j k a ] m a s l n a r a j m e r i sa mpivonlara Kovalikin basiretinin ba&landı&ı ikinci col harir rnller sahane sr „„„„„,,,.„ *..;„„„•,„ h , * l a n H , n *inri ™ı harir, coller SP kilde oldn, pek t,oğu da kaçtı. Fakat son golden sonraki, isaret ritı eimiz hata, bnrada bitecek olan bir maçı taa Alaman içlerine kadar uzatti.. Yngoslav hakem grnpn için söylenecek tek cümle: «Bn idare tanı ile hayatlart pek uznn gürmez» olmalıdır. OYUNDAN NOTLAR Bıçak gibi kesen, alev yalazı gibi yakan bir soeuğa rağmen tribünleri dağ'lar gibi dolduran seyirci onünde Fenerbahçe. oyuna fırtına gibi girdi. r*nt i7f t n v p j s ı < limm ; Z. GOL Vfc SsUiNKASi oeıımı 30 metreden patlattığı şut gol olunca, M.T.K. kalecisinin morah ıyıce bozulmuştu. Takım arkadaşı ona yaklaşarak, «Hani bu da yenir miydi» diye biriki lâf edince, Kovalik diyecek söz bulamamıstı.. Maçtan sonra soyunma odalannda Kalemden Dünfrü Maç Yıkıcı karar vuııuy «a»»...*. Cem [lc/cııııuvıı Attilâ vasıtasiyle takıma dnynrnldn.. tkinci devreye Fenerbahçe yine Fenerbahçe carip bir defansa çekiliyordn. Bn, aaga sol a gelişiI k i hızlı basladı. Îstenilen esitlik golü gtizel vnnılan toplardan belli olnyordn. «ağlanamıyordu. 67 nci dakika doBn akıl alraaz defaııs, Fenerbahçe iç larken Selim, soldan topla orta dakika şeçtneden yenilen bir gol, Sarı • çızgiyi geçti. Kaleye uzun çapraz den etti. bir top uzattı. Kovalik kolayca tuPerişan olmus bir takım karsısında degil müdafaa, dSrdüneü bir tacağı topa egildi. sol köşede torı zıplamadı, falso yaptı ve ağlara gol irin vüklenmek lâzımdı. eıtti. Bu sürpriz bir goldü. Gol Fc ls üçüncü maça kaldı. Zor bir maç nerbahçeyi coçturdu. 76. dakikari? Aydın soldan daldı. topu uzattı Ogün yükselerek harika bir kaf; Ali ABALI sutu patlattı. Top ağlarda: 30.. Bırinci ve İkinci Türkıye ligı ikadrosunda bulunmalan taraftan da .şanssıziık .» diye söybitmiş s.u. Fenerbahçe tu maçlarına bugün Igtanbul, Izmir.j ie bugün yapılacaktırjıı.ıııı.7 gibi ...... , leniyorlar. M.T.K. kalecisinin yediHatalı taktik ve bir anlık gaflet... avuçlarımızın içine kadar gehavaya büründü. Saha, po Ankara, Adana ve Mersinde devam tZMİRDE ği ikinci golü Fenerbahçe idarecilen ve Doltnabahçeyi dolduranlann çılgınlar gibi coşmalanna sebep seyircilerle doldu. BoşalmP edilecektir. Alsancak stadında günün ilk ma leri nedense saymıyorlardı. Teknik kuşu» nu birden uçuruve>^i. hayli sürdü. Fenerbahçe füİSTANBCLDA çını Karjıyaka ile Ankaragücü ya Direktör Fikret Arıcan, oyunun iyi bir araya aelen ve oyunun i. .. dalarak. bcl pecaklardır. rsti kaybettt. MTK iyi aaıaraıs. ocı olduğundan, takımların güzel oyna\li îhsan'ın safdısı edilmesiyle 10.5 kişi kalan Sarı deDİâsman yaparak Fenerbahçe ka Dolmabahçe stadında saat 13.15 Alsancak ıtadında günün ikinci dıklanndan bahsediyor ve «Biraz I.T.K.'lılan hemen hücum çemberine almışlardı. Dalga ç Kasımpaja ile Izmiryüklendi. Sıra ile BÖdör de ilk maçı maçı Göztepe ile tstanbulspor ara daha şanslı olsaydık tur atlardık, ,.. ;ner hücumlannı güclü M.T.K müdafaası, üç ortanm L a s z c o v e v a s a s m u n a K K a K g o ı m spor • •• ••• yapacaklardır. sında oynanacaktır. diyordu. bir günlerinde olmasından yararlanarak, kolayhkla deledeh d atlannı kaçırdılar. 80 inci dakik? Dolmabahçe stadında ssat 16 de n . TÜRKTTE LlGt Baskan Dr. Ismet UluJ lse basın biliyordu. Kasıklarını bastırarak, bellerini tutarak ve topallıyarak iolarken TOTOK un yaptığı o n a > ' = maçını GalaUsaray mensuplarından, |u btyanatının ADANADA bitivordu KasiKlarını Dasııraraü, uci.^...., « ı a tolarKen Török'ün yaptiEi ortav? günün ikinci • yp ı dişlerine takan Fenerbahçeüler dömıfinal v.zesım Dolma Adana Demirıpor takımı il« Alhemen yayınlanmajını iıtiyordu : canlanmd.şlerine t Bödör, Hâ ıle Altay yapacaklardır 7}m k f a ANKARADA • 'h p s']k aml aa lr lau pk aetti.v u r a n dakika sorr?; Bir bahçede almağa ahdetmislerdi. • Milyonlarca Türkün ve milyontındağ karşılasacaklardır. 19 Mayıs stadında yarın oynsnSözlerini tuttular ve maçın bitimine 1 dakika kala 30 oncc j S e n o 1 Hslarken. iki oyuncu tarsfi" 5 larca yabancının heyecanla takip MERStNDE H i l ^ A m â 1 daîılan'MT K'ltl.r kar«sında hatalı bir t taktikle geri ^ c e z a , a h a 5 i r d a h ; ç i I d i . H a k e r , > a S 1 acabeden Hacettepe Beykoz MT K'hl ksısında Mersinde Çukurovı ldm«nyurdu ettiği bu tumuvada Fenerbahçenin j Skildiler övle ki s a | bek sol laç çizgisi üzerinde bnernli t.limatını • b l , p e n , 1 t I V ] . e r r , f t , M a , H a , . , , k a r ç ] l a f m a s . San^ıyah ^ m H >»• çekildiler. uyıe *!.!>*; Avrupanın göbeğinde muzaffer ol; çemiduer. Öyle k . ğ , •isi üzeri vuvarlaâı takmıştı bile. n f = re!erdi ı hat ile Ihsanın Amstor Mıllı takım ile Günesspor oywy»caklardır. ahrken, sol açık Fener ağların» ^<;şin yuvarlağt takmıştı bile. Bununla beraber güvendiğimiz Şenol. Birol. Selim ve hattâ ik gol atmasma rağmen Ogün. normal oyunlannı oynıyabilselerdı vev;orta sahayı kontrol edebilseydik. Dolmabahçeden zafer marşlariylr ayrılabilirdik. M.T.K.'lılar Fenerbahçeyi kö'.ü bir gününde yakaladılar. Yazık cldn .. Ustüste kazanılan üç kornerden sonra MTK kalesi ablukaya alındı. H ncı dakika dolarken Aydın solrlan daldı. Yaptığı ortayı Şenol kafa ile Ogün'ün önüne düşürdü. ATABEYOĞLU Ogün dikkatli bir vole ile Kovalık'in solundan ağlara taktı: 10. 15 inci dakikaya girerken Fener\ bahçe ceza sahası içinde A. Ihsan" ın ayağı bir tekmede burkuldu. triFenerbahçe ilk golden sonra öy!e bir baskı kurdu ki, üstüste tam v.. VC 9 tane korner kazandı. c Teknik Direktör Arıcan MacarlarınodasınarisihuL şaşkınlıkla "Good Morning,, diye girdi • j « G. Saray diyor Goşkun Özarı Yazık olclıı G. Saray Altay ile bugün 11'ın revanşını oynuyor Galatasaray, puan mücadelesin» ı;in;tigi şu günlerde bütün oyunıularını sıkı bır sekılde kontrola baçiamı;tır. Ercan TURCAN Bu haftaki maçlarda 4 pııatı a M.T.K. soyunma oda«ında hafif • ması isteniyorsa, Fenerbahçeyi, o; (acaklarını ve şampıyonluga ebir tebessüm vardı herkesin yüzün yuncuları ile 12 gün başbaşa bırak( mın adımlarla gıdeceklerını söylıde. Hepsi üçüncü maçtan ümitli sınlar. Bütün alâkahlardan bunu yen Özarı, kenriilerını ıdıler. \ temenni ve niyaz ediyoruz. Biz, «ımlarcian da avan'^jl Antrenör Kovacs: «Fenerbahçe: kendi kendimizi yeniyoruz..» |dir. Budapeşte'den çok daha iyi oyna~....l TT TT dı. Fakat oyun umumiyet itibariyle bence kaliteli değil» dedi. Bu sırada soyunma odasın» giren Fenerbahçe Teknik Direktörü Fık1 ret Arıcan, şaşkınlıktan tebrik yerine, «Good morning!» diyordu... Fenerbahçe soyunma odası tevinçle dolu olacağı yerde üzüntü . ile karışıktı. Hâzım, «Nasıl yedim * ıo golü?> diye ağlıyor, kendini »f(fedemiyordu. îdareçiler neticeyi ı«bebiy ' bir taraftan normal görüyor, bir , , : Hazırhyanlar: Yb. Nihat IŞITMAN ve Sezai PAKER Beyaz şimşek sahnede „ ^ HERDEM TEYZE Ben ömidimi kaybetmedim Tuncer rgg BENOKAN 10 kişilık Fenerbahçe, M.T.K.'yı eliyebilirdi, fakat sanssızdı. Bu şansMzlıfcı. atılan gollerde değil, sahanın en iyi oynncusu olan A. th san'ın sakatlanmasında aramak gerek. Bn oyuncu sakat halinde bile takıma faydalı olurken bazı oyuncnlar maalesef bekleneni veremedi ler. Sarı Lâcivertü takım bütün roaç boyunca rakîhini elemek için durmadan amansiz bır şeküde bastirdı. Fakat oynnda yalnız Ogün. Hüseyin ve B. Ismaıl toplan sunrlu bir sekilde kullanıyorlard». Son 10 dakikada Fenerbahreııin yakaladıüı tnr atlama fırsatını seyirci. idareci ve oyuncu hpyeeanı bir anda yıkıvcrdi. Takımda şuur, fntbol ve mantık diye bir spy kalmadı. M.T.K. forveti birden deiisti. Fe nerbahçe kalesi önünde çok tehlikeli oldn ve nihayet bir anafor. Fe ner müdafaasını hatırdı. Bence, Üçüncü maçta, tamamlanmış bir Fenerbahçe yine galip gelecektir... ciano'ydn b« mfitbiş »damın Boki Sleminde «Papa Baadı. ba> lâkabiyle tanınsn Joe 1917 yılmda ttalyadan Arae. VValeott'nn en bfiyük sanssıırikaya g5c eden takir bir aılelıfcı, kariverinin *on «nllsrda, nin altı evlâdından (üc kız 37 yasinda iken. ismpıyonlnk üç erkek) ıkincisı olan. Mar tacını h*sına feçirmrsiyil On ciano'nnn ası) adı Rocco Fran dört ay tahtta otaran »emev cis Mareegiano'ydn Fakat söb Joe tValeott'an «rmrisinin bir rete nlasınca. menecerinin tav beyaz olscaŞına mnbahkak , siye«ine nyarak. Rocky Mar nazariyle bakılıyordn. Bn hi. cıann adınj knllanmaya baslarika beyaz adamm adı Roeky mıstır. Marciano ıdtı Fakir bir aileden vetısen •BETAZ ŞLMŞEK» Marcıano. 1943 vılında a«kere 1 ROCK ? MARCİANO çağırılmcaya kadar, türlb Profesyonel boksta ve bilislerde nayatını büyük bır me hassa aŞır siklette zencılenn sakkatle kazanmıştır BnlaşıN domine ettikleri Dır bakikatçı. Rapıcı. kar temizleyiciüi tir. Fakat aihr «iklet kıralları. soför mnavıni ve kundnrarı nın en müthislert, Deya» ırkçırajı olarak vazife eören tan cıkmıstır. Jaek Dempsey, Rockv Marciano. beyzbolda teJatnet Jeffriet »e Oene T«n» maynz ettnig bir şençtı 1943 »•7 ffibi tltblafmif şampiyoDyılmda. Gal'de askerligint yap lar bep beyazdı. H l a n n u tıfı sırada. bir lokalde çıkan 1928 de bofcan tnrskan T»nn«y' ksrgaya Ratılarak, 1.90 lık tkı den sonra. tabta cikan CarneAvnstralyalıyı lyiee patakla ra, Baer ve diğerleri. «Ahretli ymca. vnmrnfclannın kndreti »eleflerini aratmiflardır Zenni ıspat etmistir. Bir defasın cilerin atir «iklettetri e*wı do da da. kişialara eirerek. etminasyonu. 22 haziran <931 de rafa dehset saçan s/cın bir Joe Lonii'in tahta çıkmasiyle botayı. acı knvveti sayesinde başlamif ve bn hegemonya yerc yıkıvermesl, ününün ya lam 183 ay bütün ihti$atniyle yılmasinı sajlamıştır. devam etmistir. RevsıUnn, ozun vıllar hasretinı eektikleYARIN: ri söper boksör aihayet beROCK MARCIANO lirmıstı satinede Kocky MarJOE WALCOTT MAÇI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog