Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Siyah Beyazlılar 2. devrede penaltı kaçırdılar FT Köy'e 21 mağlup Golleri Ergun, Rahmi ve Mustafa kaydettiler HAKEMLER: Hakkı Gürtı • Z. Özean, ö . Karadağ FERİKÖT: Necdet Tnneer, Kaplan • Erdınç, Ahmet, Ismet • Mnstafa, Tnrray, Ergun. Mahmnt. Rıdvan BEŞtKTAŞ. Necmı Yuksel, Surevya Snat, Sababattın, Kava Coskun, K. Ahmet, Huseyin, Sanlı, Rahmı. Maçın 5 ası l Yo< 2 » Mahmut 1 N'ecdet 4 * Sanlı 5 Rahmı 1 Kız volevbol ligi dün sonuçlandı F. Bahceyi 3 sette yenen G. Saray kız fökunı şampiyon oldu SPOR TOTO Galatafsarav Bevkoz B Spor Ist Spor Beşıktaş • Fenkoy tzmirspor PİT.T. AHay • Demıtepor Altay P T T. Yesıldırek Ülkuspor Sarıyer îzmır D. Spor Yeşıldırek îarnır D Spor Sarıyer Ülkıispor Altındağ Kanagumruk Sekerspor • '\*efa Bursaspor BJeylerbeyı Kız Takımlan Volevbol Lıg Maç ları dun oynanan musabakalardan sonra mhavete ermış ve Galatas»ravh kızlar, ezeü rakiplen Fenerbahçe'yı 30 mağlup ederek, hıç »et vertneden Istanbul şampıyonu olmuslardır. Ikıncılığı Rasımpasa, üçunculuğu Fenerbahçe dordunculuğu Beşıktaş, beşıncılığı Beykoz, altıncı lığı Anadolu takımlan kazanmış lardır 18 22 mart tarthlen arasında Iz mır'de oynanacak Turkıve Şampıyonasına Istanbul'dan Galatasarav ve Rasımpasa ekıpı katılacaktır I Sporun Beyoğluspor ıle 11 berabere kaldığı maçtsn bır enstantan» Ercan TURCAN Son haftalarda ho\arda bır mıl\onerin comertlığınde o.an Beşıktaş dun de Fenkoy karçısında puvan dağarcığının ağzını açınca, lıg dekı lıderlığınden zıjade ıkıncılığını de tehhkeye soktu (21) O^unun henuz ılk dakıkalarında Rahmı nın şutunun mudafılerden gerı dondugunu, daha sonra Suat ın çektığı A\rupaı \olenin ust dıreğl âdeta smrdığını goren Beşıktaşıi taraftarlar maçın basında u mıtlenmışlerdı Ama ne \ar kı, 11 dakıkada bıraz da çamurun tesırıjle kale%e havale edılen sutu e**6* lınden kaçıran Necmı, Ferıkoy'un Jorvetme bır pozıs>on hazırh>or <V'r ! TuU% DK'lTÇtOGLU NETİCE ATAK Beşıktaş puvan kavbetmemek ıçın hırslı ve sınırlı çıkhğı Dolmabahçeyı tek ve Ergun da mesın yuvarlağı Beşıktas kalesıne sokuyordu Golde puvan dahı alamadan terketti. Resımde Beşjktaşın netıcesız kalan ataklarından bırı gorulüvor. lavsmen Z Öıcan'ın ısrarla bayl rak kaldırması, Besıktaşlı o>uncuların şıddeta ıtırazlarına NOI aç ıtıvsa da, hakem Hakkı Guruz, kararından \azgeçmedı Golden sonra Ferıkoj un TurgaM gerı çekmesınden ıstıfade eden Beşıktaş o\ur ınısıvatıfmı ele geçırdı 15 dakıkada Ferıjcoy, ceza saha=ı ıçınde bır ıç harbı andıran karamboldan fajdalanamnan Beşıktaş 21 dakıkada da Sanlı nın a\agınaan muhakkak bır gol fırsatını da değerlendıre medı Sınırlı bır ha\a ıçınde rakıp kale\ı bastıran Beşıktaş 53 dakı kada beraberlığe vukseldı Çoşkun' Istanbulspor ile Beyoğluspor 11 berabere kaldılar ÜSUUĞLU DEDİ Kİ : Şampiyonlukla artık ümidimiz kalmadı. Gayemiz Bursasporu Kupadan elemek.» Ferıkov magluhı%etınden «onra sovunrra odasında Be"=ıktaslı futbolcularla bır konjşma japan Menecer Sadrt Usuuğıu • Ferıkovc mağlup clmakls lı c ^ampı>onluğanu kajbe*tınız Şım^' Turkıve Kupasına ve gelecek hafta Bursada Bur=aspor'u yenme. *e bakalım • demıştır Dunku maçta sakatlanan Sabahattının 15 gun futbol o\nıvamıyacağı ılsıhler ta'afından so>lenmektecır 1 0 1 0 1 İZMİR'DE : ALTAY: 1 P.T.T. : 0 tsmir, 1 (Çetin Gürel blldlriyor) P.T.T. ılk gun 2 puvan ahnca rahatladı ve Altajn fazla zorlamadı. P.T.T.Iılerın istedığı sadece tek puvandı. 11. dakikad» yin* Ayfer, Hıkmetten aJdıgı pafla kaleye daldı ve 6 pastan topu kaleye «tamadı. Devre bıtmek uzere iken Feridun hafıf ofsayt pozısyonunda Altay'ın gahbiyet golunu attı ve devre bitti lkinci devTede oyun karsüıklı •kınlarla geçti. P.T.T., hucuma geçmesine rağmen, beraberlık golunu çıkaramadı. Oyun da bu netıce ıle 10 Altaym lehine bitti. Hakemler: Sedat özselçuk R Turksever, N. Dmçer Altay: Varol • Bekir, Iskender Enver, Kâzım, Osman • Naıl, Feridun. Hıkmet. önder, Ayfer. P.T.T.: Cavit Nıhat. Şukrü Yılmaz, Yusuf, Zekâı Yaşar, Ab! dullah, Altan, Ziya, Metm ' Maçın 5 as'ı: 1 tskender. 2 Şükrü 3. Bekir, 4 Kâzım 5 Arfer ' Hidegkuti'nin daha 1 yıl mukavelesi olduğundan San Lâcivertli ciler, millî takım antrenörü Varga ile temasa geçecekler F. Bahçe M.T.K 'ya karşı 4 as oyuncudan mahrum çıkıyor llllllll* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Nedim, Birol, Mustafa sakat, Şeref cezah Hakemler. Mustafs Gerç«k*r, \ abit Knrtulu», N. Kıbarer. tstanbulspor: Metın Bahattın, Yalçın Yılmaı. Er can, Gungor Abraet, Kasabo^la, Bılge, thsan, Kâmıl Be%ojlaspor Sabrı Mucahıt, Corcı Marulı, Nacı, Mıkâel Dımitrı, Erdojan, A\rarn. Güngor, tbrahım. Maçın 5 as ı. 1 tbsan, İ Guneor (B Spor), 3 Nacı. 4 Ahmet, 5 Talçtn. Asaf AYÇIL llllllllllllllllllllllllllllllllllllll * ll!lllllllll!l!llllllll!ll!lllll!l!llllll!lll!!|||llll I llllllllllllllllllllllllllllllll * llllllllllllllllllllllll llllllll llllll * lllll lllll lllll lllll llll Liselerarası bayrak yarışmasında Vefa lisesi birinci oldu Ortaokullar ve lıseîer arasmda yapılan bayrak varışmasım Vefa lisesi kazanmıştır. Ortaokullarda (4x200 M ) 1 Dz. Assubay A takıım 150 6. 2 Dz. assubay B takımı 154 4, 3 Maçka Sanat Orta 1 58, 4 Kemal A^aturk Orta 2 03 6, 5 Kadıkov Orta 2 05 8. Lıselerarası 1 serı (4x400 M ) 1 Vefa Lisesi 3.55 8, 2 Pertevnıval 4 09; 3 Bakırkoy Lısesi 4 10 4, 4 Maçka Sanat 4556 2 serı1 Robert Kolej 4 01.8; 2 H Paşa Lısesı 4 097; 3 Vefa B 4 22.4. 4 Kadıkov T'csret 4 56/ M.T.K.ja karşı oynıyamıyacak olan Fenerbahıenin 3 a^ ovuncusu Şercf, Bırol \e Ncdim |«Atatürk gençliği deyip duruyoruz, peki şimdiye kadar gençliğe ne verebildik ki?» Işte Adanadcı kurulacak Âtatürk Spor Sitesi bu soruyu cevaplandırıyor.. Röportaj: Çoban YURTÇU Adana, CemU, AUttirk genclıfı, Atatürk gençügi devıp damvornz. Ama Allab askına bu onlara ne verebiliyornz. Bır barınak dahi knrabilıvor mnyuz? Bnnları löylıyen, Adanamn sempatık Valisi ve Beden Terbiyesı Bölge Başkanı Mnkadder öztekın, karşısındaki ise, Beden Terbıyesi Bölge Müdürü Cemil Oka idl. tste bn serzenısten bir flkir doSdn Atatürk Spor Sitesi. Ve bn site tçinde Atatürk Spor Sarayı. Beden Terblyesı Mfldflrt Cemıl Oka'nın devimivle «Bn te sıs. Tnrklyede bır hâdise yaratacaktır^ Atatürk parkının bitisifinde. Atatürk yflrme havuzunun karşısında. Atatürk tenis kort larına bâkim konaşta 400 000 lıraya Insa edılen Atatflrk Spor Saravı ıç düzenl ySnflnden de gayet rahat yapıdadır. Geniş bır salonn, çeşitll odalan bn•nnmalcta. fakat hepsinden daha deîerlt olarak da zençın bır kitaplık hazirlanmaktadır Memleketitnizde ilk gençlıU nierhezının kararrâhmı teskıi «•deepk olan hinanın tefrişinı tanınmıs mimartarunızdan Er tuîrnl Arf dflzenlemefciedır Atatürk Spor Sarayının eı önemlı ödevlennden blr) de epnclenn okni dısı hareketle rınl düzene sokmsk, olnmln yöne doğrnltmak, serbest veya ışgıı gençlerı batakbanelerden knrtararak sportıf oynnlarla, kitaplarla, kısacası, eğıtsel bır şekilde vakıt geçırmelerini sağlamak olacaktır. Knmarla içki, bıç bir ınretle bn kapının esiğinden ıçen firemiyecektir. Bnran pırıl pınl bir gençllk oeagi olaeak, Buyfik Atatürk'ün ilkelerının gerçek lavnnncnlan bnrada birleçıp omuı omnza vereceklerdır. *** Atatürk Spor Sarayının knruluş amaçlarını ynkandakı sekılde açıkla\an Adana Beden Terbıyesı Müduru Cemıl Oka, bana «Bnrban Felek» ağabeyimızın cCamburıyet» ten keserek sakladığı bır yazısını vöstererek Sor bakalım Çoban, dedt. Sıcın Burhan Felek Beyin istediğı ıpor ocaklarının amaçları bnnlardan başba bir çey midv? Ve Atatürk Spor Sarayının bn amaçlarla Türkiyede gerçekten hâdise yaratacafma inanıyoruz. BASKETBOLDA F. Bahçe i.T.Ü.'yü 8475 yendi Basketbol lıg maçlarına dun gece Spor Saravmda devam edılmış \e şu sonuçlar alınmıştır : Bevopluspor 69 Bevkoz: 47 Modaspor 61 KSpor: 57 F Bahçe 84 t T Unıversıte : 75 Okullararası halat çekme müsabakasını H. Paşa kazandı Haîter Aıanhnı tarafından ter tıo Pdılen olnilpTar^sı balat çek me musabakası dun Haydarpaşa LIPM = ' " ' ^ mlmıştır. Teknık netıceler : 1 Havdarpaşa Lısesl 2 tmamHatıp Okulu 3 Marka Sanat Okulu 4 Rplnknv T ir> = ı Can'lı Fiorentina, Spal ile 00 berabere Roma, 1 (özel) Bugun vapııan lıg maçında Can lı Fiorentina Spai jle 00 berabere kalmıştır. Can Bartu 11 numaralı formavt gıvmış ve başarılı bır cvun çıkarmıştır Lıderhk maçında ıse Bologna Mılan'ı 2 1 mağlup etmıştır. Tarafların clenk mucadelesı zevku bır şekılde geçtı. Eger Ercn, Be' ogiupora Dir azızlık >apmasajdı aurum belkı de bır anda degışebıhrdı Hatta aksı de olabııırdı' Çunku ıkıncı devrede Ihsanın sakatlanması^le Bevogluspor akın ustune akın japmış ve Gungorun 3 tehlıkeıı şutu da bır turlu kale2. Türkiye Ligi, je gırmemıstı 14 dakıkada Beyoğu=por kornerınde Ercan topu kaMahalli Lig ve rambolden uzaklaştırmak ısterken Kendı aglarına gonderdı. 24 dakıun pa«ını jakalnan Rahmı, verden GeilÇ TakllTl sada Nacının kısa ke«tığı topu lhbır şutla topu Necdet ın solundan 2 Turkı\e , ligi maçlarına, ma san 12 metreden guzel bır şutla kaleve soktu Beraberlıkten sonra halh lıg maçlarına ve genç takım r a k ] p a g ] ]a ar ra a y o l l a v l v e r d l tkmeı Fenerbahçe kaülesı yurda yor Sıjah Beyazlı takım 68 dakıka karsılasmalar.na de% am «dılmış r a k ] p a g Bevogluspor bastırdı Fad e v r e d e da maçın kaderını değıstırecek bır gutı ve uzuntulu donmuştur. Fe f r a t ve şu netıceler alınmıştır k a t d u r u m d e g l ş m e d l > m a ç d â nerbahçe~ı"darecüer 6 mârtta Doİ, ı ' T ' ^akaUdı Penaltı Tuncer ın Genç takım maçlan bîttl mabahçe Stadmda japılacak rr.aça Husevın ı duşurme^ıvle kazanılan îstanbulspor 1 Galatasaray 1 takımın noksan çıkacağını. bu yuz bu ceza vuruşunu Sabahattın çekBeşık'aş 2 Kasımpaşa 0 tı top ılkın Necdet ın ehne. daha den M T K ' u 3 larkla yenmenın F Bahçe 1 Bevkoz 0 vok zor olacağmı soylemışlerdır. sonra da ust dırege çarparak tekDavutpasa 2 Haskoy 0 Bu maçta Nedım, Bırol, Mustafa ar Necdet'ın kucağma duştu Anadolu 0 Adalet 2 \e Şerefın oynıyamıyacağını belır175 dakıkada Besıktastı taraftarla Ikincj Türkiye ligi ten ıdarecıler, Selımın durumunun rın uzuntulu bakışları altında topu Yeşıldırek 1 îzmır D Spor 0 da bellı olmadığını ıfade etmışler vakalnan Mustafa kalecı Necmı Sarıver 0 Ulkuspor 0 dır. Bursaspor 1 Bevlerbeyı. 0 nın kalesını terketmesıne rağmer Dun konuştuğumuz ıdarecıler meşın \u\arlağı Beşıktaş fılelenne Mahallî lıç Baltimore, Arnerikalı «tltt Joden Rustu Dağlaroğlu, rovanş ma galıbıvet golu olarak taUtırdL. Taksım 2 Adalet 1 ne» HavR dun gece yapılan kapaçı ıçın «Kader nevse o olur» demış i lı salon atletızm musabakası tırave M T K nın yabana atılmıyacak sınd» kendısıne aıt olan 60 yarda bır takım olduğunu, Ferençvaroş' tan çok daha ıvı futbol oynadıkladunya rekorunu 6 8 ıle kırroıjtır rını sağ bek, 2 yan haf ve 2 açığıAnkara Çarşamba gunu 19 Manın eskı Macar futbolunu tam olavıs stadında japılacak olan Turrak temsıl ettıklennı behrterek, n\e B. Almanya umıtler macını «Bu maçta, Rumen ve Lınfıeld maç Ankara radvosu saat 15 ten Uıbalarında olduğu gıbı Fenerbahçeyı ren naklen yavmlıj acaktır sevırcımız şahlandırırsa, belkı nok Washıngton Bırleşık Amerıka san kadromuz 3 fark yapabılır, aSavunma Bakanhgı ağır ııklet ma yıne de zor» fekhnde konuşboks şampıvonu Casi'js Cla> ın muştur askcre »lınacağını resmen ıçıklaIdarecıler Bırol ıle vakından mı$tır. mesgul olduklarını sojlemışler \e «Doktorlar 15 gun mutlak ıstırahat Tok\o Dunva tuvsıklet boks verdıler. Kasığındakı yırtık ancak sampnonu Sugar Ramos bugun Jabu zaman ıçınde ıjıleşecek, ojna pon rakıbı Ot«unon Sekı ıle >aptıtırsanız, 0 jırtık, >a futbolcunun gı karsılasmanın 6 raundunda tekbaşına uzun bır ış açar veyahut mk naka\tla gahp ılan edılmıs \e bır se\ olmaz, dedıler Onun ıçın unıatıını korumustur duşunuvoruz» demıslerdır Ankara Turkne amator fut1 Antrenor Kokotovıç'ın muka\e bol şampnonasının sekmncı grup lesı temmuzda bıteceğınden, Fe maçlarında .Tandarmagucu, Yoz' nerbahçelı ıdarecıler Budapeştede çat Jandarmagucunu 80 >enmışantrenoı me\zuunda teşebbuste tır bulunmuslardır Hıdegkutının mu Sıdnev Avustraljalı yıldız vuka\elesmın bır sene sonra bıtece zucu Kevıne Derry, dun gece Sıdğı oğrenıldıkten sonra, Sebese mu ney j uzme bavuzunda tertıplenen racaat eaılmı? ve Sebes yakın bır Avustraha şampıvonluklarında eızamanda bır Macar antrenorunu keklere mahsus 200 m kurbagala«eçıp Fenerbahçeve yollıyacağını mada 2 dakıka 6 9 sanıv e ıle jenı da bı'dırmıştır F Bahçelı ıdarecı Necdet bir Beşiktas bucuraunu onluvor bır dunva rekoru tesıs etmıştır ler bu kıymetlı futbol adamını M T K ıle bırlıkte memleketımıze davet etmışler, fakat aılesının rahatsızlığını ılerı suren Sebes, gelemıyecegını bıldırmış ve kenduıne karşı gosterılen yakmlıktan çok «Dnrdnmn ariık memnun olduğunu, gonlunun yarıh oynnu» sesleri s'nın Turkıyede bulunduğunu ve yor etraftan. Hakikaien, RoTurklen çok sevdığını soylemıştır. gladyatör çarpı»Mılli takıma antrenor olan Varı < [ mahlann malannı jölgede bırakan ga ıle de temasa geçeceklenni ıf a1 ( ( Hazırhyanlar: Yb. Nihat IŞITMAN ve Sezai PAKER bn gaddar müeadeleyi dnrde eden F Bahçelı ıdarecıler, Fedarmak, zsvalh Schme rençvaroş ıle hazırandan sonra halin^M matlak brr «lflraden rıçte veja dahılde bır karşılasmtnın yapılacağını ıfade etmıslerdır. knrtarmak Iâzım Çttnkfi Joe, harb meydanına çerirdifi AIKapalı salonda gençler manın vfiendönde çalifivor b» l i . Ama yardımcılan, taş yüksek atlama rekoru yttrekli yardımeılan, atmıyorlar beklenilen harlnyn rin kınldı «e . Istanbul Gençler Salon BınnelliTarihin en gaddar maçını yıkıeı saf kroşesı. rer saat kadar nznn gelmıştı ğı dun Kurtuluş Kulubunde yapıldnrdaran SchmelinfMn ırtır»Jo« Lonis, aylardanberl samış ve yuksek atlamada musabaka seyırcilere. 22 haziran 1938 de bına son veren de Joe Lonis bırsızlıkla bekledıği intıkamıharıcı Beşıktaştan Babur tneedayı «Yankee> de Max Sehmeling'in oldn ya... Daha dağnun, «Ka nı almıs ve tinvanını kornmns 180 athyarak jeni Turkıye lalon paramparça edilişine şahit ora Bomba» nın çeneye çakılan tn. Fakat, Max Scbmelın^in re'n.ora kırmı^tır. lanlar, nznn yıllar sonra, Joe ydrekler acısı fecı halinı göLouls'in müthis intikamını ha rünee, lânet ediyordn bu galıtırlayınca, dehşetten firperebıyete. 124 saniyede bir ınsanı ceklerdi. 10 vahşi bayvan bıle bn kadar 2,5 saat sonra hastanede ken tanrip edemezdi Muhakkak disine gelen Sehmeling'e kankendisi tnıdnrmnş olmalı. Ve lı maçın hâtırası olarak, çatlıJoe, iyi kalbll cenei boksör, yan ıki kabnrga kemiğj kalsoynmna odasında ağlıyaeaktı mıştı. Fakat Max, boksu ter. Almaa için... ketmesini istiyen doktorlann Berlinde radyo basında ma. tavsiyelerini knlak asmıyarak cı takip eden Hitler, «Pi« tennznn bir istirahat devresini cı, mahvrtti Max'ı> dıye fermüteakip tekrar ringe çıktı. yat ederken, sinir bnhranlan Ama bir daha hakiki büviyegeçırıyordo. Ama avnı Hitler, tıni gösteremedl. O eskı «Schmeling, büyfik Alman mıl Schmeling değildi artık. tetının çerefını bes paralık et.Joe Lonis, o nğnranz hantı» diyerek, htitün Almanyaran çünü, «Tankee» de, onnn nın taptıSı adamı. memlekete Mldızını söndflrmfl;, cesnr «okmak ıstemıyecektı. bır fampiyonnn bariyerini 70.000 kıçinın 10 milyon lıra mahvedıp bitirmistl!» odıyerek takıp ettiÇı «kanlı rnvanj» sadece 124 sanlve sürYARIN Joe Lonis 60 yıllık müştn. Fakat her sanıyesı bı«kaıde» ye boynn egiyor Kısa Haberler Joe Louis galibiyeti değil, ringten baygın götiirulen Max Schmellingi düşünuyordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog