Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

.VE FENERBAHÇE DEELEHDİ: 01 Golü maçın bitmesine 4 dakika kala Kuti attı STAD: Flaminio (Roma İtalya) SEYtRCİ: 400 kişi HAKEM: Jonni Cesare (FİFAİtalya), Rancer, Acenei (ttalya) M.T.K.: Kovalik Kezsei, Jenei Nagy, Danzski, Vasas Török, Takacs, Kuti, Bödör, Laczko FENERBAHÇE: Hazım Attilâ. B. İsmail Şeref, Özer, A. İhsan Ogün, Birol, Şenol, Selim, Aydm Refet ALTINDAG bildiriyor Roraa, 18 Bu şehir nedense Türk memiz bundan yülarca evvel Franko"nun muştu. İşte, büyük ümitlerle Roma'ya gelen bir maçı, oyunun bitmesine 4 dakika kala takımlarma yaramıyor. İlk ve son gülçektiği Diinya Kupasmın kur'asında olFenerbahce. M.T.K. öniinde kazanacağı yediği bir golle kaybetti ve elendi.. Budapeştedeki 20'a lstanbulda 27. dakikada MTK nın gelıştirdı ve bnrada ilâve edilen tek goller aradaki boşlugu kapatamamaları Romada dömifinalin kapılannı yüıünden neticeye gidemedıler ğı bir akında gerılerden gelen VaTclcFıtn: CLMKURİVET (T.H.A.) Roma lstanbul üç muhakkak gol fırsatı ka sasın çektiği sert şut üst dıreğe Fenerbahçemize kapatmağa kâfi FENERBAHÇENtN KALESt SIKIŞIKKEN Dunkü maçta Bırol, Özer, Attilâ, bir M.T.K. akıtııçırıldı. Buna mnkabil Sarı • Lâci çarparak havaya yükseldi. Karsıgeldi. nı kesmesi için Hazım'a yardırn ederlerken. lıklı akmlarla geçen maçta Macar M.T.K. çok çetin bir taarruz ta vertli defans ileri çıkınca, M.T.K, ların topu daima sahanın kenarŞENOL DALHOR S«ntrfor Şenol dünkü maçta çok fırsat kazor dnkımı olarak ayarlanmıstı. En iyi kontratakları karşısmda çwdı. BMİBMU, $««»1, nMriııf Dutctki ile mücadele ederken, Selim larında dolaştırdıklan görülüyortopu t*ldp «xMyor. I r t ^ r o t o ! CTJM HUHÎYET (T.H.A.) Roma . Istanbul adaraları sol haf Kovacs III'ü çı rnmlara düştü. Fenerbahçe, ilk devredeki fırsat du. Ancak geride özer ile A. Ihsa karmış, santrfor Vasas'ı sol hafa belki M.T.K.'yı nın sert oyunu Macarların oyunu almıs; forvetten Halcpiyi atmı«, ları kullansaydı dinamik sol açık Bcdör'ü içe çekeliyebilecekti. Fenerbahçeli 11 o nu bozuyordu. 35. dakikada Macar miş, genç kabiliyet Knti'yi de yuncu bütün güclerini harcıyarak iann bir akınında santraforlarının santrfora koymuslardı. Bnnon mâ oynamalarına rağmen, lıatalı tak çektiği ters şutu Hâzım surtardı. y ğ nası 6 forvetle taarruz etmekti. tik ve talihsiz bir gole kurban git Bu dakikadan sonra FenerbahçeM.T.K. bn takımı ile taarruzda ol tiler. Sahayı ağlıyarak terkettiler. m n oyunun ınsiyatıfini ele geçirdufcn kadar mndafaada da başarıBütün bunlara rağmen. gelecek diği görüldü. Nitekim 38. dakıkalıydı. yıllarda Türk takımlarının Avru d a Atillamn gerılerden uzattığı Fenerbahçeye jelince, ilk devre pada doraifinal oynıyacağina ina jsandelı Şenol kaleye gönderdiyse M.T.K. kalesini ablnkaya slan Sa nıyomm. de top. az farkla dışarı çıktı. 39. n • Lâcivertliler, top taşıyıcıların MAÇ1N CERETAM dakikada sıkı sıkı gelişen FenerFlamino Stadında bu kritik ve bahçe akınlarınrian birinde Ogun Marco SOLMS muhım maça F.Bahçe çok süratli bir an kaleci ile karsı karşıya kal başladı. İlk dakika dolmadan Nagy masına rağmen tereddüt edince (Corriere Dello Sport yazan) ilk hücumu kornerle kestı. Korneı ifırsatı kaçırdı. ııtıııımiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı mımııııııııımmıııııııııııımımıı Fenerbahçe kardhfinal tnrunn atlıyamadı ama şanssızlıkta şampiyon oldu. Bn kadar mücadel» netice verdi. Âni hücumda 5 inci ! »den. bu kadar uğrasan bir takımın şanssız bir eolle gabadan ağlıvarak ayrılması, biz romantik dakikada Aydın topla dalarkcr. j Devre 00 bitti. tarafı kavvetli olan ttalyanların da gözlerini yaşarttı. Fenerbahçe birtnci devrede oynna hakimdt. Fenerbahçe ikinci devre baslar Fakat beceriksizliktrn, bn hâkimivrti hFtieelrndırrhiedi. başlamaz süratini artırarak rakip Macar takımı hakkında bir şey söylemek lâzımsa, ben, «Bizi hayal kırıklı|ına nğrattı ve Msear Ka!e önünde poziçyonlara girmeğe fotbolünü öldürdü» derirn. başiadı. Ancak son vuruşları köHakikaten M.T.K.'lıları begenmrdim. Sol açıklan (Laczko) hariç, iyi bir takım intibaı nyandıratü kullanan ijan lâcivertliler nemadılar. Fenerbahçenin en iyi oyuncusu, her yere yetişen Şeref'ti. tice almakta güçlük çekiyorlardı 47 ncı dakikada Selim'in pasını ceza'sahast içinde yakalıyan Şenolun gayet fena vuruşunu Kovalik kornere atabıldı. 49 uncu dakikada yine bir F.Bahçe akınında Selimin • kirlerini şoyle söyledıler : 18 Hakcm Jonni maçı gollük şutü Kovlik yine kornerle Michele GALDt I tmre Kovacs (M.T.K. antrenöbitirdiğini ilân eden düdüğü çaldıİtalyan otorite6İ Maz jrü): «Maçtan once şeytanın ayağıkesebild:. 55 inci dakikada MTK ğı anda Fenerbahçelilerin yüzleri. (Gazette Dello Spor yazan) I nı kıracağımızı söylemiştim, tahne saoki bir kara perde indi. Ka zapato, « Teknik a yüzdeyüz gollük bir fırsattan fayj minimde yanılmamışım. FenerbahBu maçın neticesi hakkında son sözü yine teknik bakımdan üstün olan M.T.K. takımı söyledi. leci Hazım hüngür hüngür ağlıyordalanamadı. Santrafor Kuti boş Turklerin temsilcisi Fenerbahçe. suratli. kombine oyun oynıyan bir ekip. Fakat for hattmda bugün du. Arkadaşları onu teselli ediyorkaleye topu sokamadı. Bu arada damlar maçını M.T.K. | çe'den fızik, taktik ve psikolojikI man üstun oluşumuz, 270 dakikanetice a:acak bir oyun goremedim. Macarlar teknik bakımdan çok iyi idiler. Macar mudafaasından lardl. M.T.K.'lılar ise Eevinçle kuHazımın bazı büyük hatalar yapsszmak mühim bir iş oldu Fenerbahçe için. Oyun kalite itibariyle va.'attı. Eğer her iki taraftan da caklastılar ve soyunma odalarına kazandı » dedi lık dramatik maraton mücadelesitıjı görülüyordu. Nıtekım 75 inci bırer oyuncu seçmek gerekirse, bunlardan birisi M.T.K.'dan ka'.ecı Kovalik, diğeri de Fenerbahçekoştular. nın kaderini tâyin etti. Dömifinale dakikada Hazım topu elinden kaden sağ haf Şeref'tir. kaldığımız için son derece sevinçç;rdı. Fakat Macarlar top çizgiyi Fenerbahce odaaında lanmızla M.T.K.'nınki aynı değil. liyim..» geçmış vaziyette, Fenerbahçe kaFenerbahçe soyunma odasında o Bunu inşallah gelecek yıllarda teNagy (M.T.K. sağ hafı): «Denk lesine soktularsa da hakem haklı yuncular, başları önlerinde idi. lâfi ederiz.» kuvvetteki rakiplerin mücadelesın olarak golü ıptâl etti. 72 nci dakiMacarlar Pek çoğu ağhyordu. Kimse konuşden bileğimizin hakkiyle muzaffer İkada ânî bir MTK akmında santmak istemiyordu. Başkan Dr. Is M.T.K. soyunma odasında şarkı çıktık. Hattâ pozisyonlara göre nemet Uluğ kısaca konuştu: «Çocuk lar, ıshklar, her şey vardı. Dömi tice daha farkh olabilirdi. Kıymet'raforlarının çektiği şut Fenerbah. Viero ENNİO lar ellerinden geleni yaptılar. Bu finale kalan bu 19 yaşındakilerin li rakibimizin son beş dakikada ^çe kalesi yan direklennden döndü. san^S!?hktır. Eirim çalısma imkân takımı sevinç içinde idi. Hepsi fi golü yemesi, talihsizlikti, DömiliMaçın sonlarına doğru Fenerbah(Bologna STADİO yazan) CAN ÇOK ÜZtLDÜ Fener çe kalesini bastıran MTK 86 ncı nalde Fenerbahçe için de oynıyaBence fntbol ve maç kalitesizdi. Macarlar iyi bir fatbol klâsına sahip. Fakat böyle bir takımın bahçenin raaçına gelen Can Bartu, dakikada maçın yegâne golünü atcağız..» bn kadar isabetsiz şnt atan ve gole çidemiyen oyuncnlardan knruln bir for hattı bulnnduğuna doğVasas (M.T.K. kaptanı): «İlk neticeden çok üzüldü. Arkadaşları tılar. Bödör'ün şutunu kucağından rusn şaştırn. devrede Fenerbahçe, ikinci yarıda nı teselli etti «Çok şanssızdık» dedi. kaçıran Hazım Kutiye bir fırsat Fenerbahçe rakibine nispeten bn maçta teknik bakımdan zayıf bir ekip olarak snzüktü. Fakat biz hâkim oynadık. Galibiyetimiz hazırladı Ve Macar santraforu da bnna rağmen Turklerin ananevi mücadele kabiliyeti, atletik üstünlügü ve sürati Fenerbahçede de düştü. 6 ncı dakikada Ogün'ün şu solü attı: 10, maç da böylece bitmünakaşa edilemez, hattâ maç vardı. temdit edilseydi, daha farklı galip tu yakından avuta çıktı. 12 ncı da ti. Her iki lakımda göz doldnran oyuncuların başında Türk takımından sarışın sol haf AIi İhsan, kıkada Şerefin pası Ogün'e geldi gelmemiz işten bile değildi. Çift Macar takımında da Laczko gelirler. Fenerbahçeliler sahayı üzüntulesantrhaf taktiğimiz. Fenerbahçe Onun röveşatası diregın dibinden Maçın büyük kusnrlarından birisi de golsüz geçmesi, yegâne (rolün son 10 dakika içinde atılmaMavut a lktl 16 n ikada Bırol i ' H ^ p n S " ' i ' p ' ? 1 ; t ı v : p ' t l l r r . iforvetini paralize ederken, galibi . . <? Ç' dır bence. un Aydına uzattığı topu Aydın kui I yette büyük rolü oldu..» lanamadı. Bu arada sert oynıyan G. Szepesi (Macar spikeri ve Bu Macarlar A. îhsan'a favul yaptılar dapeşte Radyosunun spor yorum Ancak yardımla ayağa kalktı. 19. cusu): «Taktik savaşını M.T.K. ka dakikada A. Ihsanın Aydına verdi zandı. Fenerbahçe'nin, böyle yu Sİ pası Kovalik ancak kornerle muşak oyun ve kötü taktikle daha kesebildi. 21. dakikada sol iç Böileri gitmesi, ancak mucize ile dörün çok tehlikeli kafa şutunu mümkündü. Sahanın yıldızları. iki Attilâ uzaklaştırdı. takımın sol haflarıydı..» Kalemden Dünkü Maç Biz de çok üzüldük Teknik gaîtp getdi Kısır forvetler geçidi Fenerbahçeliler ağhyorlardı... Nagy "Dömifinalde şanssız F. Bahçe içinde oynıyacağız,. 1 ÎTALTANLAR NE DİYOR? Maçtan sonra İtalyan futbol otoritelerinden Mazzapato, fikrini şu şekilde açıkladı : «M.T.K.'nın galibiyeti, taktiğin zaferidir, bence. Kıymetli oyun culara sahip olan Türk takımınm, gerek saha içinden, gerekse dışmdan, tam bir başıbozuk sistemiyle idare edilmesi, dömifmalisti tâyin Osmaniye, 18 (Çoban YL'RTÇU etti. Türk takımı fazla heyecanlı. bildiriyor) Sah günü Suriye ile sinirli ve Türk lokumu kadar yu oynıyacak olan Ordu Takımımız muşaktı. Aşırı çekingenliği de, ce bugün Osmaniyeye gelmiştir. TelpKotn: CtîMHURİYET (AP) Roma Istanbu'. : Osmaniyede Gençlik Kulübü ile j KALECÎ KOVALİK M.T.K.nın dün iyi bir oyun çıkaran ka za sahası içinde tesirli olmasını en Devamı 7 nci sahifede Devamı 7 nci sahifede 1 lccisi, Şenol. Aydın ve Ogun'ün bir atağını uzaklaştırırken BEYKOZ VE P.T.T. TUR ATLADI Türkiye dün Dolmabahçe ve 19 Mayıs'ta devam edilmiş; yenen Beykoz ile Çukurova I d m a n y u r d u n u zorla Kupada t u r atlamışlardır. Resimde, Beykozun ilk Batı Grubu Kayak Yarışı başladı Ordu Takımı dün 60 galip geldi Tuncer BENOKAN Uludağdan Bildiriyor Bugünkü a yarışlarının tahminleri şöyledir: 1. KOŞU: Favori: Haıar, rakibi: şiikran, sürpriz: Göktan, 2. KOSl : Favori: Simsaroğln, cki'risi Siirpriz: Suzy. 3. KOŞU: Favori: Saçaklı. rakibi: tımır, T 1 KOŞl : Favorî: Külhan. plâse. Cevahir. sürpriz: Türtenli, KOŞU: Favori: Fakkase, plâs e : Miriko. sürpriz: Blne Bell My ObsesMOiı. 6. KOŞf: Favori: Sebil, rakibi: Bircan. 7 R O k l : Favpri: Oyvar. plâse: Şenol Kagaıı, sürpriz: Nafi» tekmlm : Washington 18, (AP) The An kara 18, (CunjhuriyetTeleks)'Moskovada ter.tiplenen enternasyo Washington Po>t gazetesinin bjl Türkiyede amatör sporu geliştir;nal turnuvaya iştirak ettirilmesi dirdiğine söre Dünya Ağır Sıklet mek v e korumak amacı iîe kuruj hususundaki Halter Federa5;yonu Boks Şampiyonu Cassius°Clay. a^lan ve hâlen de bu adla amatör jnun teklifi bu makam ve Bakan kerlik muaveneleri sırasında zesporu koruduğunu zanneden Bejlıkça kabul edilmemiştir. ,kâ testinde "gereken başanyı sa*. den Terbiyesi Teşkilâtı ve ilgili| Moskovaya gidecek iki kişinin • layamamıştır. ş Bakanlık, amatör sporlar arasında'sadece Testin tekrarlanmasından sonra jhızla gelişen haıteri aldıgı sebep,oradaki yol paraları karşılanacagı bütün masrafları kabul ikinci bir defa aynı baçansızlıga siz bir kararla kostekleme yoluna dildiği halde Pckünlü'nün gönderil uğrayan Clay. mahsus yapıp yapgıtmıştır. memesi reformcu Bakanın mühim j madığının anlaşılması için bir Gazelemizın de örnek verdigi ve ıcraatlarından bıri olarak sanıl muayeneden eeçirümi=sp de mahdort y,l içmde sayısız rekorlar kı maktadır. "vapmamakta oldu 3 u anld>ılSU5 iran halterci Sadık Pekunlununi Karar uzuntu üe karşılannustır. mıstır. Devkt Bakanı Halterci Pekünlü'ye izin vermedi J Barsa, 18 Batı Grupu Kayak Şampiyonası bugün başladı. 44') metrelik 180 metre irtifah 46 kapılı Slalom pistindeki müsabaka\;ı Doğu Grupu kayakçıları da kafıldılar. Müsabakada şu neticeler alındı: 1 Muzaffer Demırhan (Güm.) 1.16.7/10; 2 Lütfi Uğur (Sar l 1.26.1/10; 3 Yılmaz Uğur (Sar ) 1.27.5/10; 4 İhsan Çınar (Er?.) 1.29.9/10; 5 Turgut 5amılo»lu (Sar.) 1.29.9/10 Gençlerde: Turgut Şamiloğiu, Kupası maçlarına Kasımpaşayı 20 Kutlu Demirören Batı Grupu tasnifinde : 10 yenen P.T.T., I 1 Yılmaz Uğur, 2 Kerami golü görülüyor. | Sakarya oldular. Müsabakalara cuma günü devam edilecek. I Clay, zekâ testinde başarı sağlıyamadı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog