Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

BEŞIKTAS GflLIP: 32 Fotoğraf. Tülây DÎVİTÇİOGLU SABRİ KURTARIYOR Dünkü maçta yediği hatalı gollenn yanı sıra kurtarışlar yapan Sabri, dünkü maçta bir akuıı önlerken. Sahanın kötü olmasına rağmen dün D. Bahçede Beşiktaşa ter döktüren B. Spor ve çok gollü futbol maçı vardı Puvan mücadelesinde İst. Spor ile Beykoz j berabere kaldı: 11 ! HAKEMLER: Sabahattin Ladikli • O. Korkmaz. Z. Gürkan BEYKOZ: Nibat Aydın. Nihat Cevdet, Saim, Turan Orhan, thsan, Şirzat, Erol, Niyazi. tST.SPOR: Metin Kemal, Yalçın Bahaettin, Ercaıı, Güngör Kâmil, Kasapoğlu, Ahmet, Bilge, thsan. MAÇIN 5 AS'I: 1. yok, 2. Bilge, 3. Cevdet, 4. Ahmet, 5. Talçın. ANKARADA 1 'hada oyuna muazzam bir sür'atle l başladı. llk dakikalarda sol bek STAD: Dolmabahçe. HAKEMLER: Hakkı Çsk • » oynayan Sabahattinın topla daima ^ sol açığa kayıp orta yapması dik< • tırrna, T. Alsaç, K. Çelik. } kati çekti. Daha ilk dakika dolma{ BEŞ1KTAŞ: Ozcan . Yük • dan Siyahbeyazhlar gollerini kasel, Sabahattin Suat, Mıı hittin, Kaya Coşkun, K. Ya ^andılar. Sanlı'nın Rahmiye aktardığı topu Rahmi şutladı. Kalecı vuz, Ahmet, Sanlı, Rahmi. Sabri topu çeldi. Havalanan topa BEYOGLl SPOR: SabriMÜAhmet uçarak bir kafa attı. 10.. cahit, Corci • Deveci, N'aci, 4 Mikâel • Panayot, Dimitri, Av 4 Maçın bundan sonraki dakikala ram, Güngör, Kemal. f n Beşiktaşın hücum denemesi Be> oğlusporun müdafaasmm gayretı Maçın 5 ası ve kontr atakları ile geçti. 7 nci 1 Rahmi, 2 Sanlı, 3 dakikada Dimitri muhakkak bir Fotcgraf: Necmetlin ÖCAL Güngör, 4 Naci, 5 Suat. golü kaçırdı. 26 ncı dakikada SanMÜSABAKAYA GİDERKEN Milli takraumız Innsbruck'da ilk katıldığı iniş müsabakasına gilı gole gıderken düşurüldü. Hakem derken toplu halde ortada antrenör Hans Gzellmann. bu penajtıyı vermedi. Asaf AYÇIL tkinci devreye tarallar ayni tem Bır saha düşünün bütün sathı poyla başladılar. Fakat Beyoğlujıklet kaplı. Topu çekip almak. ya spor Güngörıi hıç geri çekmiyorna atmak, kaleye doğru şut atmak du. 55. dakikada Sanlı kafa ile ikinbir hâdise, güç mesele.. Dolmabah ci golü de temin ediverdi. 64. daçe stadında Beşiktas böyle bir sakikada her iki takım da ummadıkları bir anda gol oldu. Mücahit, ceza sahasından topu uzun bir vuruşla uzaklaştırdı. Top Güngörü:ı önüne düştü. Âni şutu Beşiktas ağlarını dalgalandırdı: 21. Beşiktas baskı kurmuşken yediği bu gole karşıhk vermeğe çalışırken 72. dakikada çalıma kaçan Muhittinden topu söken Avram, Özcan'ın göğsünün altından topu kaleye soktu: 22. Berabere düşen Beşiktas baskısını daha da artırdı. 77. dakikada Ahmede yapılan bir Necmeddin ÖCAL i favulde verilen frikik'i Rahmi çek; ti. Sabri hatalı bir atılışla topu bildiriyor , karnından kaçırdı. Bu, Beşiktaşm galibiyet golü oldu. Kayakçılarımız yalnız Yutıan ve Lübnanlıları geçtiler B. Slalomu Fransız Bonlieu kazandı D.Spor: 4 G. Birliği: 1 Ali ABALI Genç takımlar ligi karşılaşmaları I Gençler tstanbul Ligine dün Dolmabahçe Stadında yapılan karsılaş ] malarla devam edildi. Günün en I mühim maçında Beşiktas, kuvvetli rakîbi Istanbulspor ile yenişemedi (22). Diğer maçta ise Fenerbahçe, Feriköyü 20 yendi. Ankara 2, (Telefonla) Milli lige az bir seyirci kitlesi önünde G. Birliği D. Spor maçı ile devam edildi. Golsüz biten ilk devrenin kayda değer olayları 11. dakikada tki san siyahlı ekipi karşı kar Hamdinin 19. dakikada Özkan'ın sıya getiren dünkü maçta Boğazın ; neticesiz kalan sutlarıydı. , ,, j ı ı j > I 46. dakikada Timuçinin ortası Ih. «an sıyahlıları son dakikada at* • * : sanı aştı, Muzaffer kafa ile ilk golu tıkları golle maçı kurtardılar: 11. a t t l 6 3 d a k i k a d a Timuçinin korîlk devreîi l?tanbulspor, ikincı ner atışını Fikri kafa ile ağlara devresi Beykoz'un hâkimiyeti al laktı. 75. dakikada Muzaffer durutında geçen maçta gol pozisyonu m u *'° 2!31?*!.1113" , s o n , r a 8 L dJ»kika• . da G. Bırlığı Oktay ın ayagından na rakiplerine nazaran daha f a z l a ç i f t v u r u ş v a s l t a s i y l e g o ı u n u k a y . giren Beykozlular üstelik elde et ; detti (31). tikleri bir penaltı atışını da değer ; 85 inci dakikada yine Muzaffer lendiremediklerinden. sahadan an j thsanı atlatarak takımınm dördüncak bir puvan alarak ayrılabildı cü golünü attı. Maç da 41 bitti. j ler. Hakemler: AH Timur V. Sö. 54. dakikada hakemin anlaştlma^ gündere, V. Egnak. bir kararı ile verdiği penaltıyı dı D. Spor: Doğan Ibrahim. Yalşarıya atan Saim, Beykozu bir goi çm . Hüsnü, Hayrettin, Ceiâl Atil1 den ederken, 77. dakikada Istanbul la, Fikri, Muzaffer, Birol, Timuçin.1 spor, Ahmet vasıtasiyle geliştirdığı G. Birliği: Yüksel Cumali, Aybir akmda Bilge vasıtasiyle gol j kut Tevfik. Ihsan, Oktay . AbdulMaçın 5 Özkan, An 1 Yok, 2 Mnkazandı. Golden sonra beraberlik lah, Faik, Hamdi, Yüksel zaffer. 3 Hayrettin, 4 Fikri, peşinde koşan Beykozlular nihayet yağından beraberliğe ulaştılar v e 5 Faik. rnaçın son dakikasında Şirzatın aınaç da bu netice ile bitti: 1 1 . VOLEYBOL KlZLAR Galatasaray: 3 Fenerbahçe: 0 Istanbul kız ve erkek voleybol lig maçlanna dün Spor ve Sergi Sarayında yapılan karsılasmalarla devam edilmiştir. Günün en mühim maçında Galatasaray kız voleybol takımı ezelî rakibi Fenerbah çeyi 3 0 mağlup »derek şampiyonluk yolunda yalnız kalmıstır. (1512) (15.8) (152). Erkekler liginde ise : Î.T.Ü. 3 : Beykoz 0 Rasimpaşa 3 : D. H. Okulu 0 Galatasaray 3 : Bakırköy 1 Usuuğlu: «Şampiyon olamamamız için hiç bir sebep yok» dedi Beşiktas 3 : Anadolu 0 (kız) (CUMHURtYET Arşiv) (Gazeteler) Rasimpaşa 3 : Beykoz 0 (kız) DEV SLALOM ŞAMPtYONU Tahminler hilâfına dün İnnsbruck'0 j Galatasaray 3 : F. B. 0 (kız). ta Fransa'nın genç kayakçısı François Bolieu muazzam blr yarış çıkaY AZ I S I Z 0 rarak altın madalva kazandı. ' Innsbruck 2, Kış Olimpiyatlarınm 5 nci günü yine Finlândiyahların Ruslara karşı kazandıklan bir başarı ile başladı. Madalya listesine fazla tesir etmemekle beraber bu basarı büyük tezahürata vesile oldu. 27 yaşındaki Finlândiyalı Gütnrükçü 30 kilometre mukavemetten sonra bufiün de 15 kilometre mukavemet müsabakasını kazanan Eero Maentyranta Finlândiyaya iki altın madalya getirdi. 1 Eero Meantyranta ( F i n ) 50.54.1 2 Harald Groeningen (Norveç) s i x t e n Jernberg (tsveç) SPOR TOTO Beykoz Feriköy Galatasaray İst. Spor Beykoz îstanbulspor Beşiktas Beyoğluspor Ankaragücü PTT Gençlerbirliği D. Spor Karşıyaka tzmirspor Beylerbeyi Yeşildirek Izrnir D. Spor Ü Spor Adana D. Spor Sarıyer ÇB. Id. Yur K. Giimrük 0 Adana D. Spor K. Güm. 1 Çn td, Yurdu Sarıyer 1 •••••••••••••»•»»•••••»»»»»»»»»»»» »•••••< t• Innsbruck Mektubu • 60 bin seyirci metnleketini temsilen gelen tek Hitıtliyi ayakta çılgınca alkışladı Lübnanlıya da geçilmera gayri Ağlıyan güzel Rusların ilâcı Liz'in sevgilisi İlk Olimpivat mahkemesi... » • • • • • • • • » • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • » » » » >•••••• Basketbolda Moda ve ..,. " * » İHSAN MUCADELEDE Beraberlikle biten dünkü maçta İstanbulsporlu İhsan'ın bir atağı. F.Bahçe rakiplerini mağlup ettiler Basketbol lig maçlanna dün gece devam edilmiş ve Modaspor, Beykozu 8161, Fenerbahçe de Dz. H. Okulunu 7761 mağlup etmişlerdir. Yeni bir yıldız Turan ŞAHİN Dün Şeref stadında oynanan 2. Türkiye Hginin tek karşılaşmasında Beylerbeyi Yeşildireği Atletizm Federasyonu Kır Koşu! 6 puvan. mağlup etmiştir. su dün 4 küme üzerinde Leventte ; Yıldızlar 1500 metre: 1 Hikmet ADANADA yapılmıçtır. Ağır bir parkurda ya; Akyuz (G.S.) 5.02.2; 2 Mahmut Adana 2 (Çoban Yurtçu bildiri pılan müsabakada Gençlerde yarı Sayın (G.S.) 5.04.6; 3 Bahattin yor) Burada yapılan maçta Aşan ve bırinci gelen Turhan Şahin Bogas (Kurt.) 5.10.6 Takım tasnifi: 1 G.Saray 7 p.dana Demirspor Karagümrük'ü 30. büyük bir istikbal vadetmiştir. Büyüklerde Beşiktas, Gençlerde Gençler 4000 metre: 1 Turhan dakikada Selâmi, 39 uncu dakikave kızlarda Fenerbahçe, Yıldızlar jŞahin (F.B.) 16.21.2; 2 Eray da Nurinin golleriyle Karagümrüğü 2 0 mağlup etti. da da Galatasarayın takım halinde Acuner (B.J.K.) 15.43.4; 3 BüMERSÎNDE şampiyon olduğu müsabakalarda lent Akıncı (F.B.) 17. Takım tasnifi: 1 F.Bahçe 13 p. Mersin 2 (Sabahattin Kösel bilşu neticeler alınmıştır : Büyükler 8000 metre: 1 Uskel | diriyor) Bugün burda yapılan I i Kızlar 1500 metre: 1 Lâle Bayman (F.B.) 7^5; 2 Nevin Layık ! Kızıl (Dz.H.O.) 32.12.2; 2 Nuri karşılaşmada Çukurova Idman | f (F.B.) 7.37.2; 3 İnci Bayman (F.! öksüzalp (B.J.K.) 34.16^; 3 Fik Yurdu 36. dakikada K. Faruk'un attığı golle Sanyer'i 1 0 mağlup ret Üstünsoy (G.S.) 35.43^ B.) 8.07.4 Takım tasnifi: 1 Beşiktas 13 p etti. Takım tasnifi: 1 Fenerbahçe Federasyonım kır koşusu dün yapıldı 2 nci TÜRKİYE LİGİ MAÇLARI t U U l L HSHfcll Tokyoya gitmek. Gavesi HERDEM TEYZE İNNSBRUCK «Olimpiyal larda bedef, kazanmak değil, ıştirak etmektir. Zaten hayattaki hedef de zaferden çok, iyi savaşmak olmalıdır.» Baron Pierre de Coubertin bu sözfine kalbten inanmış 60.000 Tyroli yen şapkalı leyirci ayağ» kal karak, Olimpiyatlarda milleti ni temsile gelen ve bayragını kendisi taşıyan tek Hintliyi al kışlıyordn... tsviçre ile Amerika arasında kar"a kontras ya ğıı çehreleriyle geçen Tflrk takınn d» en çok sevgi toplıyan ların arasındaydı. (1964 Tokyo) yu dünyanın her tarafına taşıyan Japon se . yirciler bayraklarım sallayıp •.. takımlannı teşci ederek bıırada da göze çarptılar. Avnstnr * ya Comhurbaşkanı, Olimpiyat tarihine, en kısa açılı? konnşması yapan başkan nnvanı ile geçecektir. Çünkü, «Şimdi 9 oncu Kış Olimpiyatını açıyoruro» cümlesi onun bütün nntknnn leşkil etti. MtSAL Resmî teşkilâtımız gereken Almanlar artistik patinaj çiftilgiyi enrgemiyor, Sefir Baha lerde çok iddialı gelmişler, Vefa Karatay'ın yanı nra Türhattâ «Altın madalya nerede?» kiye Milli Olimpiyat Komitesi diye sormnşlardı. Genel Sekreteri Snat Erler de Müsabakayı bem de Ruslara ekiple ilgilendi. Kafilemiz de kaybedlnce çok üzüldüler. Şimkendisini ziyaret etti. di ba hale gelmiş birisi için LÜBNANLIYA GEÇİLMEM «Alman patinaj ekipine döndü» Bizim çocnkların Avrnpada diyorlar burada. dereceleri olmadığı için knraAGLAYAN GÜZEL •an hep son grnpta çektiler. Kadınlar Slalomda ittifakla Tabiî bn hiç lehte değil, pist favori gösterilen Amerikalı Jebozulnyor, özelliğini kaybedian Saubert, ikisi de biribirinyor. Muzaffer 86 net olarak inişe geçtiği zaman önünde Lübnanlı Rahme Miehel vardı. Bizim Demirhan, «Lübnanlıya da geçilmem gayri» diye bir daldı. Kritik bir kapıda one geçti amma bn arada derecesi düştü. Lfibnanh ancak 85 inei olabildi. Mnzaffer 63 üncü, Ağa Han 59 nncu idi. RUSLARIN İLÂCI Baradaki Rns ekipinin ilâcı Finliler. Hangi çetin müsabaka olsa Finlandiyahlar Rns takımıııı rahatlıkla çiğniyorlar. Yarış listesinde Rusların yanısıra Finlilerin adı oknnunca milletin yüziinde bir tebessiim dür vavılıvor. „ , . Kadınlar patınajda büyük başarı Sovyet ekibinde Lidya Skobhkova bugün 3.000 M. kadınlar arası patinaj müsabakasını kazanarak 4 ncü altın madalyayı aldı ve hakh olarak takdir topladı 24 yaşındaki Lidya'nın mesleği öğretmenliktir. B. Slalom ve takımımız Olimpiyatın en çetin müsabakası büyük slalom oldu. Müsabaka öğI leye doğru başladı. Pist çok sertti. Düşmeyen kayakçı kalmadı. Favori Zimmermarm dahi ilk çıkışta düştü, şansını kaybetti. Kayakçılar kapıları atladılar. Ingiliz kayakçısının ayağı kırıldı ve derhal hastaneye kaldırıldı. Jüri müsabaka sonunda iki Amerikalı, bir Isveçli, bir Alman, bir Kanadalı, bir Polonyalı, bir Ingiliz, bir Güney Koreli'yi diskalifiye etti. Lizum Vadisinin yamaçlarında yapılan bu müsabakaya 148 kayakçı katıldı, ancak 84 kayakçı yarışı tamamlıya bildi. Şampiyonluğu Fransız Bolieu ! aldı. . jl François Bolieu (Fr.) 1.76.71/100 f ı2 Karl Scharnz (Avust.) 1.47.09 f 3 Peppi Stiegler (Avust) 1.48.06 Kayakçılarımız takım halinde bu i , müsabakayı da tamamladılar. Mu4 zaffer iki defa düştüyse de müşaf ibakayı bırakmadı. Kerim Ağa Han *|53 üncü olurken, takımımız dereceye şöyle girdi: 63 Zeki Şamiloğlu 2.28.76/100 71 Osman Yüce 2.32.11 74 Muzaffer Demirhan 2.41.42 79 Abdurrahman Küçük 3.07.63 kayakçılarımız çetin parkurda Yunanlı ve Lübnanlı kayakçıları mağlup ettiler. Fotoğraf: Associated Press Müsabakayı tamamlamak bir ba4 ALTIN MADALYA KAZANDI Olimpiyat tarihinde şarı olduğu için. varışa geçen kailk defa Sovyet kadın patencisi 500, 1000, 1500 ve 3000 metre yakçılarımızı halk alkışladı. patinaj »üratte şampiyon olarak 4 altın madalya kazandı. Resimde, Lidia Skoblikoa 1500'ü kazanırken görülüyor. IZMIRDE JEAM SAL'BLRT Venılince göz yaşlarını tutamadı. den tatlı Fransız kız kardeslere geçilince kızaran yanaklanna yaşlar süzüldü. Büyük Slalomda şimdi ümitleri Amerikalılann.. Zaten bnz hokeyi takımı 51 Rnslara yenilince hırsını Almanlardan almıştı 80.. EDDİE FtSHER 5 inci günde Avnstnryalı kızlann «Liz'inki» diye ad taktıkl z m ı r s2 ( (Çetin v e x l n o Gürel u r e l D bildiriyor) l l a l r l v o r , lan şantör Eddie Fisher de f ! A l s a n c a k E t a d ında heyecanh ve şohretlerin arasına kanştı. Bu f ; z e v k ü g e ç e n Karşıyaka îzmırrada bütün takımlar şerefıne J s p o r k a r ş l l a ş m a s ı n ı n ilk fırsatmı lemsiller verecek. Kendisine J Yeşıl Kırmızılılar kaçırdılar 13. gazeteciler: cNiçin geldiniz?» J dakikada gol pozisyonunda Mustadiye sordnlar. «Ben» dedi, «A î fanın ayagından Tanzer fedakâr nerikan Olimpiyat Komitesi J Arkası Sa. 7, Sü. 3 te nin eğlence koln başkanıyım. Sarkı söyleyip Tokyo OyunAmatör takımla Genç ları için Amerikan takımma ^ para toplıyacağım.* f takım 2 2 berabere İLK OLİMPÎYAT f Ankara, 2 (Cumnurıyet Teieks) MAHKEMESt f Amatör ve Genç Millî TakımlaDün Organizasyon Komitesi, jt rın namzetlerı bugün de bir karMman kayakçıcı Wolfgang"ın t şılaşma yaptı. Olimpiyat Komitesi adına dâ t Maçın ilk yarısı, Gençlerden Şeva açacağını resmen açıklaclı. ref ile Erol ve Amatörlerden TuVVoIfgang antrenmanda ayağıran'ın attıkları gollerle 2 1 genç mn kırıhnasından, piste yeterı namzetlerin galibiyetiyle son bulkadar kar koydnrmadan antdu. renraana izin veren idarecileri Maçın ikinci yarısında amatör sorumlu tutmaktadır. Bakalım namzetler, Metinın attısı golle 22 bunnıı sonu neve varacak? duruma geçmışler ve maç da bu ^ ^ ^ * V skorla sona ermiştir. Karşıyaka İxm. Spor'u yendi: 1 'O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog