Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

takımı Rakibimiz Irak şimdiye kadar yaptığı maçlarda en fazla gol yiyen ve gol atan takınt. Maç saat 1445 de başlıyor 1'lik mağlubiyetin reyanşım oynuyoruz Abdülkadir YÜCELMAN Orda takımımız ba yıl ordalar tır. Final kapısını açacak bugünkü arası futbol şampiyona«ının grap maçta orda takıraımıza şanı dilibirinciliğinde büyük iâdia ttşıyor. lyoruz. Gayesi, sampiyon olmak ve finalItalyan hakem Adami'nin yönc lere katılmak. Geçen yıl Atinada teceği maçta takımımız ga tertip yapılan finallerde orda takımımız te oynıyaeaktır: Necmi Vural. kavvetli kadrosuna rağmen ikinj özcan • Oral, Yıldırım, Talât • 5 AS Ordu takımırmzın bugünkü maçta ci olmuştu. Bn yıl kadrosnna gej Yalçın, Ayhan, Şenol, Birol, Ugur. (soldan sağa) Birol, Şenol, Uğur, Yalçın, Ozcan. çen yıla nazaran daha da kovvetIendirdi. Ancak milli fatbolcnların da bulanduga orda takımı Tabran, Bağdat ve $ara tarnesine hazırlan madan ve bir arada antrenman dahi yapmadan çıkmıştı. Bn bakımdan orda takımı turneden bek lenrn ve istenen sonuçlarla dönmedi. Bueün D. Bahçede »aat 14.15 te yapılacak Irak maçı ile ba geyahatin revansı baslıyacak. Ve RAKIPLERİMİZ Bugünkü rakibimiz Irak Ordu takımı futbol buçünkü rakibimİ7 de Bagdatta culan kaldıklan otelin salonunda istirahat ediyorlar. 2 • 1 maglflp oldugumuz Irak... ümid beslediği dort lorvet ve 1 detans oyuncusu Ordu takımımızm bugüne kadar grupunda yaptığı maçlar ve son puvan durumu Şara'da: f Suriye 0 Türkiye: 1 • Bagdatta: ; Irak: Z Türkiye: 1 i Tahranda: lran: 0 Türkiye 1 Şam'da: Suriye. 4 Irak: 3 Puvan dnrumu: O GBMATPKP Türkiye 3 2 0 1 3 2 4 2 Irak 2 1 0 1 5 5 2 2 Suriye 2 1 0 1 4 4 2 2 tran 1 0 8 1 0 1 • 2 BEŞİKTAŞ İZMÎRDE 10 GALİP Karşıyakanın müdafaa oynadığı maçta SiyahBeyazlı takımın galibiyet golünü 82 nci dakikada Sanlı kaydetti ÇETİN GÜREL bildiriyor HAKEMLER: Necdet Oralalp ile t. Fırla ve Nnri Günes. BEŞİKTAŞ: özcan • Yüksel, Süreyya Saat, Sabahattin, Kaya . Coşkun. Ahmet, Hüseyin, Sanlı, Rahmi. K. YAKA: Akın Erol, Sıddık . lbrahim, Ahmet özcan Grinen, Mustafa. Vural, Bulut, Burban. Maçın 5 ası: 1. yok, 2. Yok, 3. Sanlı, 4. Akın, 5. Kaya. Izmir 21 Gerek Karşıyaka. gerekse Beşiktaş yönünden büyük önem laşıyan karşılaşraa bir futbol maçından ziyade bir futbol harbi şeklinde cereyan etti. Karşıyakanın ber ne şekilde olursa olsun puvan alma çabası ile sert faüllü futbolu tercih etmesine mukabil Beşiktaşın da oyununun Kasımpasa Altınordu ilk yarısında Fenerbahçe mağlâbiyetinin verdiği moral çöküntüsü Göztepe . Beyoğlaspor içinde rakibinin oyununa uyması, karsılasmanın özellikle ilk yarısıKarşıyaka Beşiktaş nın sıkıcı ve vasatın altında cereyanına yol açtı. Güneşspor Karagiimrük Oyun tamamen bir orta saha mücadelesı şeklinde geçiyordu. Bu sebeple taraflar pek pozisyon ya ratamadılar ve devre golsüz kaŞekerspor Yeşildirek pandı. tkınci devrede Beşiktaş, Suatı ileriye, Sanlıyı ıse geriye çekmiçti. 46. dakikada Suatın ters şutu kaJeye gıderken Rahmi f 7 M T R . D E ayak koyamadı ve Siyahbeyaziılar bir mühim fırsatı böylece kaçırmış oldular 52. dakikada Sanlmin ceza sahasından attığı sert şut üst direğe çarparak kurtuldu. 61 dakikada Kayanın da şutu direkten döndü. Besiktaş ilk devreye nazaran netıceye gitmek için çalışıyor fakat vine de canlı ve beklenen oyununu gösteremiyordu. 82. dakikada B. Spor'un G. Tepe'ye K Ahmedin bir korner atışında. mağlup olduğoı maç kale karıştı. Gerilerden gelen San çok canlı ve çekişmeli lınıo karambolde çektiği fut Karsıyaka kalesine girdi Gol ile begeçtt raber tribünde kavga çıktı. Beşiktaşh taraftarlar ile Karşıyakahmir, 22 (Telefonla) 11lar birbirlerine girdiler ve oyun Göztepeliler kendilerinden ziyad* sinirli bir hava ıçerisinde 10 Beşiktaşın galibiyeti ile kapandı. tzmir ve iîmirliler, Beyojlusporlular is° küme düşmemek için oy Cezalı bulunan Şeref ile A.ihsan M.T.K maçında oynıyacak F. Bahçe Kolübü Başkanı İst. Spor maçının tehirinden ve asker futbolcuların oynamaları için formül bulunmasından dolayı ilgililere teşekkür etti İstanbubpor maçının tehiri ile simdi bütün gücünü M.T.K. maçma veren Fenerfeahçe futbol takımı çalı;malannı buna göre ayarlamıjtır. Ba arada dün kendisiyle konujan bir arkadaşunıza F. Bahçe Kulflbü Başkanı İsmet Uluğ tebir, M.T.K. maçı ve cezalı oyuncular hakkmda sw özel beyanatı vermif tir: Başbakan yardımcnı layın ğımız M.T.K. yi küçük görmek biKemal Satır'ın spor a olan bügısi, zım elenmemize sebep olacak bir Devlet Bakanı Malik Yolaçm an tnahiyet göstermektedir. M.T.K. layış ve gayreti ve umum müdür zinde, yeni forma girmış ve zedeile Futboı Federasyonu Reisinin lenmemiş bir takıradır. Fenerbahçe Ragdattaki maglubiyete raimen takımıınızın bugünkii maçta gali biyet, hem de farklı bir galfbiyet alacagı tahmin ediliyor. Saha ve • seyirci avantajı yanınd» futhol: euların bir arada oymysrak mfi' sabaka kabiliyetlerini arttırmalan, bizi bn tahmine vöneltiyor. Irak ordn takımı ise hiç bir faman müdafaa yapmıyan ve gol ye megine raimen gol atan bir ekip. Suriye orda takımı ile yaptığı maçta 4 3 mağlup olması da ba fikrimizi doğralayıcı mahiyettedir. Böylece bugânkB rakibimiz Irak orda takımı şimdiye kadar ', yaptığı maçlarda en fazla gol atan ! ve en fazla gol yiyen bir takım iolarak gözüküyor. Ba demektir ki orda takımımızm bugfinkü maçta bem defansına, bem de forvetine bfiyük ig düşecektir. Takımımız bugünkü maçta rabat bir galibiyet aldığı takdirde grap sampiyon n l e r bar SPOR TOTO « • * • • • • • : olamaması için bflyök «ürpriz' f h ' î b i r e n « e l k»lnuy»eak Fevzi: Güngör: 2 likeli olabılir. Bu itibarla takımı | kaldığını, 19 unda yenıldiğini, at Ankara 21 tkinci Türkiye ligi Feyzi 12, ve 55., Güngür 63., Feyzi varılması, ve bilhassa büyük ma maçlarına bugün 7 maçla d e v a m 7 2 . ı Güngör penaltıdan 82. dakikaçımız M.TK dan evvel F Bahçe b ü t ü n gücümüzle uyanıkhğa dâvetjtığı 169 gole karşıhk 84 gol yediedilmijtir. Güneşspor K. Gümrüğü: larda attılar. yi fızikman ve moralman bozabile e t m e k v a " ^ m ı z olmalıdır.. |ğini, en farkh gaübiyetinin 172Hakemlr: Veli N. Arıg ile H. cek bir maçın tehir ediimesi var • Ulug, daha sonra cezalı futbol 1957 de Adanada Amerikaya karşı DAKlKA 82 Moralman bozuk Beşiktaş dün K. Yakayı ancak maçın bitmesine 8 dakika kala ka 43, Şekerspor da Yeşildireği 4 1 mağlup etmişlerdir. Kolankaya ve Z. Albayrak. dır Bu hususta büyük anlayıs gös euların durumuna temas ederek;190, en farkh mağlubiyetinin de G. Tepe: Ali . Sümer, Çağlgteren Istanbulspor ve kıymetli Re şunlan söylemıstir: « Cezalı bu441956 da Portekizde Italyaya j " m b o > a a n attığı golle yenebüdı. Resımde Sanh'nın attığı gol görülüyor. yan Sedat, Ekrem, Nevzat Kâise bilhassa teşekkür etmek iste lunan Şeref ile A. lhsanın M.T.K.'karşı 70; 1949 yılından beri katılGenç takım maçları mil, Gürsel, Feyzi, Halil, Ceyhan. rim. maçlarında oynamaları için gerekli jdığı Ordulararası Futbol BirinciGenç takım maçlarına dün deliklerinde 1955 ve 1961 yıllarında B. Spor: Sabri . Mücahit, Corci • M.T.K. macına gelince; bugünkü müracaati resmen yaptık ve resSampiyon, 1949, 1960, 1962 de Ikinvam edilmiştir Sonuçlar; Dolma • Aristo, Naci, Mihail Panayot, Dipsikolojik hava, tamamiyle kulü men de oynamaları için izin aldık. ci, 1956, 1963 de üçüncü, 1952 de de bahçe, (Fenerhahçe, Kasımpaşa mitri, Avram, Güngör, Teoman. bümüz aleyhine işlemektedir. Bu Bu iş halledilmiştir. Şeref ve A. dördüncü olduğunu biliyor muy61), Şeref stadında (Beşiktaş B. Maçın 5 ası: 1 Yok, 2 Feyzi, gün Fenerbahçe takımının moral thsan, M.T.K. ya karşı oynıyabiledunuz? Spor 20). İ3 Gürsel, 4 Halil, 5 Avram. den ziyade dikkat ve uyanıkhğa ceklerdir.» ihtiyacı vardır. Her ne sebeple te•ssüs etmiş olduğunu anlıyamadı Bu meyanda Fenerbahçe •tadımn i ? a d l r ; B u n \ b l , r , d * k a r Ş ' , m . , . » «• e c k u maçların u k bir akıbeti bizimeklenırse, için teh ni kazandığını, 15 inde berabere esaslı surette ele ahnmaıı, asker I î Bormek telakkısı gune kadar 69 maç yaptığını. 35 ıfutbolcular hakkında bir formüle gösterdikleri samimiyet ile kıı , , . lübümüzü ve memlekete ait ba b l r « o k m a î l a r ^sırıyle yorulmuş zı dâvalan iyi bir yola sokmus b u . ; f e " U l a r v e ^kerhkler dolay.sıy lunmaktayız Il* ] » r " » * » gelememış bir durum ! lunmaktayız. takımı adlr Bun blr y HA SAN i? ; \ Türk Ordu futbol takımının bu K. Gümrük ve Y. Direk nadıiar. maglup oldular w .» u ı ! İlk devresi 10 Göztep« biten mgçın gollerini ,ıragiyıe lehinde bygünky MAÇLAR I. TÜRKÎYE LtGİ tZMİRDE KARŞIYAKA B. SPOR GÖZTEPE BEŞÎKTAŞ II. TÜRKİYE LÎGI İSTANBUL VEFA BEYLERBEYt ANKARA GÜNEŞSPOR YEŞİLDtREK ŞEKERSPOR KARAGÜMRÜK ADANA Adana D. SPOR . Çukurova t. Y. BURSA BURSASPOR IZMtR D. SPOR K. Paşa A. Ordu'yu 10 mağlup r etti Î 14 ASAF ATÇIL Dünkü maçta taraflar kendilerin den ziyade çamurla mücadele ettiler. Sahanın ağırlıgı ilk yarının gol süz kapanmasını sağladı. 49. dakikada Erolun ve 54. dakikada Abdurrahmanın gollük sut larını çelmeye muvaffak olan kaleci Mumin, 73. dakikada Kasımpaşa nın golüne mâni olamadı. Ceza sahası, içerisinden Rasidin savurduğu şut, Altınordu filelerini aarstı ve maç da 10 Kaaımpaşamn galibiyetiyle bitti. Hakemler: Sabahattin L&dikli, R. Haliloglu, S. Korkmaz. Kasımpaça: özkay . K. Erol, Münir Ahmet, Celil, Yüksel B. Erol, Raşit, Turgut, Mete, Abdurrahman. Altınordu: Mümin Neyir, Yıl K. PAŞA FORVETİNİN NETİCESİZ BİR ATAĞI îlk sürek avı I martta yapılacak Düzce vakınlarında av hayvan'arı imha ediliyor. Avcılar katliâmı protesto ettiler 1 Kızlar voleybol maçında Rasimpaşa'yı 3 sette * Basketbolda Galatasaray 100, Fenerbahçe 125 sayı yoptılar maz Muhterem, sedat, Meiih Mu ŞEHİRDF.V YITRTTAV. DÜNYA cılık DAV AV HABERLERÎ öcal + Havaların ânl nlarak dpğişmesi üV^ndVgörÛşmVre^yâpm^tTrrBuJ kiplerıni açık farkla mağlup etmiş ilr culluklar Utanbul VP çevrp böl yaz şehlr pollgonunun ycnl âletlerlei lerdir. F. Bahçe Modasporu 125S4 B^l^rdfn tamamen çekllmlslerdir. Av takviye edllerek en modem hale^ mağlup ederken G. Saray da Beyi kozu 10027 yenmiştir. cılar snn 15 gün Içlnde clvarda hlç getilrlmesl bPklenmektedlr. bir culluk'a rastlamamıçlardır. Bu * Mevslmln İlk büyük av partl* c . , • T f*i,..,.i»« y t kuşlsnn güneyp doğru göçtükleri .tal l 1 mart pazar günÛ îatanbul AvJ ^on maçta da 1. T tmversıte, P T T yennugtır. Gençler tahmin edilmpktedlr. cılar ve Atıclar Ihtisas Kulübü teri "Domüz "avıj ö l i maçında da G. Saray, F. Bahçeyi • BUyükçekmecp gölünde Macar. Up edeceköı."°özeirikle Yfçübas. Flyo: Küçükçekmece g6 yapılacak olan bu Partlye katıalcak,| 6257 mağlup etmiştir. vnııvnnı lündp tsp Elmafbaş, Flyo, Çamurcul üyelertn en geç 27 subat gününe kaJ clnsi ördpkler bol miktarda bulun dar saat 1518 arasmda kulübe mü! VUIJEZIJUIJ mVtatiır BHhassa Büytikçekmece'de racaatlan lstenllmektedlr. İ K l z v e e r k e k v o ı e y b o l lig msçmitrrlîi gpzpn avcılar blrkaç saat * Düzceye bağlı Yığılcada kar v e ^ ] a r ı n a dün Î.Ü.T. salonunda yapıiçinrlp vpfprli av yapahHmPktPdlrler softuktan kdylere sığman av h«yvan# l a n karsılasmalarla devam edillan peylkler ve karacalar, koylülprf m l l r 1A. ' •k Papazburgazda büyük kaz sürürl „ . , , . , İPrlnp ratlanmakfadır Bunlar Sakar tarafından yok edilmektedir. Avcıiari ? * ca tipl kazlardır. Bu yıl nedense Demeei tra kanuTmıı »e vahfly»nei Galatasaray Kız Voleybol takımı,, tstsnbu! clvanna bol kaz kelmemlş hareketln önlenmeelnl lstemektedlri kuvvetli rakibi Rasimpaşa'yı net ' ler. ,) bir şekilde 30 yenerken şampiyontlr • ördek bolluğu yalnız Istanbul + Bllhassa alabalık avlamak lçin ( | luk yolunda rakipsiz kalmıştır. Ankara yolundakl Meleni „.. .. .. , • . da dpğil, Marmara civarında da hü l«tanbul G u n u n d l S e r maçlarında şu nek'im pürmpktedtr. Apolyont gölü çev suyu köprüsünün ay.klannda patla5 dinamltlerln iorumlulan »orumlulan janitıceler ahnmıçtır: jar refi ve Bigada avlaran Istanbullu tılan dlnamltlerln taklp edtlmeavcılardan Ruhi Kıroglu ve M. Dolu darmalar tarafından F. Bahçe: 3 Beykoz: 0 (kız)). 50 parça Ue ÎBtanbula dönmüçlerdir. mektedlr. Durum üzüntü yaraünakJ i Beşiktaş: 3 Anadolu: 0 (kız). • Istanbula gelen Avcılık ve AÜ tadır. i zaffer, Coskun, Yılmtz, Bülent, : Erkan. yenen G. Saray sampiyon oluyor i Maçın 5 ası: 1 Raıit, 2 AbG. Saray: 3 Rasimpasa: 0 (kız) | durrahman, 3 Ahmet, 4 Sedat, [ Basketbol maçlarına dün gece de G. Saray: 3 Beyoğluspor: 0 5 Melih. \ devam edilmiştir. Potaların iki dev h Dempsey, profesyonelack Den geçtikten sonra, Tim life geç Tem «Kid» Lewis, O'NeiIl, Flynn gibi klâs »gır Jim Fly sikletleri mağlup ederek, Dün »a Şampiyonu JessVVillad'la dö. vüşmeğe hak kazandı. 1915 yılında, meşhur Jack Johnson'ı 26 ncı raundda nakavt ederek, tahta çıkan, dev kovboy Jess VVilIard, gelmiş geçmiş şampiyonların en büyüklerinden biriydi. Nitekim, Frank Morsn'a galip geldigi karşılaşmada da muazzam kavvetini bir defa daha ortaya koyarak, bütün dünyanın hayranlığinı kazanmıstı. Evet, 24 yaşında ve 86 kilolak genç Dempsey'in, 115 kiloya çıkan tecrübeli ve dev rakîbi öHazırlayanlar: Yb. Nihat nflnde hemen bemen hiç şansı yoktu. Bahsi müçterekte de 91 O'nunla alay ediyordo Sdeta. VVilIard öndeydi. Sampiyon, Jess VVilIard, ilk ranndda tam 5 defa yere yıkılmış IILDIRIM ZAFER fakat her seferinde de ayakları Fakat, 4 temmnı 1919 günü 4 y y ü^rinde dotrnlabilmişti. tşkenmilyon 522 bin 240 lira fidiyerek Toledo'nun Belediye Stadını dol c e o ^ 1 1 0 ' 1 " " " «undda da dednran 20.000 kişi, bir mnoiıeye v a m e » ' *« k l I o l n k J a c k D e r a P gahit olayordu. Gong'la beraber sey, kendisinden 29 kilo daha abflenma geçen Challenger Derop gır olan, dev kovboya, ringlerin »ey; mukavemetliliglyle fin ya o y«n» kadar görmediği bir vabpan ve boks kariyerinde nakavt setle saldınyor, balyoz yumrukolmak şöyle darsnn, bir defa bi lan ile, tae'ın sahibini eziyordn. le yere inmiyen; iri kıyim rakı Kanlı maçları seyretmekten zevk bine bütün gücüyle yüklenerek. duyanların tüylerini diken dı Rîngleriıt Attüa'sr.j JACK DEMPSEY I IŞITMAN ve Sezai PAKERf ken eden müthis yumruklardı bunlar. Ve Jess »illard, her darbe yiyişte, vücudunun bir parçasını kaybetmis kadar an dnyuyor, ıstırap içinde kıvranıyordu. Dişleri kırılan, sol gözü tamamen kapanan VVillard; an vanını kaybetmesine kaybetmıv ti ama, Teksaslı inadı, miicadelr meydanmı terketmesine mâni o Invordu. tkinci raundda. tek bıı tesirli yumruk bile vnramadan 3 defa knorkdawn olan sampı yon, üçüncü raundda da tam * defa yeri boyladı. .less VVilIard' perisan hale getiren Dempse> isini bir an evvel bitirmek ıcin her şeyi ile rakîbinin özerint vüklpniyor, O'nun koca viicadu nu kanlı külçeye cpvirmeSe H < " vam ediyordu. VVillard'ın enştrı diri insanüstü mukavpmet. Demi sey'in vumrnklarivle beraher tarihe eeçecekti. Raundun son lanna dogrn, Jess VVilIard hâlft avaktaydı. ama dev'in son dirp nişivdi bunlar. Nitekim. cene»f inen bir yıkıcı sag. îskrncp oyu nnna son verdi. Orta hakemı Ollie Pecord. lack npmp<iey ' sampiyon nlarak ilân prierken bütün tribünler ayaktavdı. VP Î0.0OO kişi. insanöstii hir cesarel le döviisen saoık şampiyonn se • âmlıvnrdn (Yarın) DEMPSE? CARPENTİER MAC1 115 kiloluk dev kovboy, DempseyirJ karşısında perişan hale gelmişti." I I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog