Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Maçm bitmesine ayağı ile şutladı 10 saniye kala Hüseyinin pâsını Şenol sola kaçarak 8 İ O Maçm Alman hakemi fevkalade bir idare gösterdi Beşiktaş Oynadı, Fenerbahçe Kazandı: 10 ^••••••••••* + SEYİRCI' 42.601 kişi (seyirci rekoru) HASILAT. 303 404 lira HAKEMLER: Rudolf Kreitlein Baha Kırçıl Kemal Yavman. • FEN'ERBAHCE: Hazım Osman. B. Ismaıl Şeref (K), Özer, A Ih<=an Huse>in, Selun, Şenol. Birol, Aydın. • BEŞİKTAŞ: Ozcan Yuksel, Sıırevva Suat, i Sabahattin, Kaya Coşkun, Ahmet, Guven, «^ Sanlı, Rahmi. • • MAÇIN 5 ASI: 1 Şer ef, 2 Sabahattin. 3 • • • Kaya, 4 Hazım, 5 Senol. /••••••••••• •••••••••••* ve Beşiktaş ağları dalgalandı: Bu hiç beklenilmiyen bir goldü Fenerbahçe sahaya çıkarken koskoca sarı lâcıvertlı kordelâ ta SfcVÎNÇ Tam 10 sam\e var maçın bitmesine Kolay degıl bır anda galıbıvete ulaşmak Işte Şenol golden sonra arkadaşları ta*"a sıvan bır guvercın trıbunlerden havalandı Gazhane tarafındakı kaleve kondu, takıldı kaldı. Mıtolojıde guvercın ugurludur Buluıı fından opucuk yağmuruna tutuldu dugu yere hayır, bereket gelır.. tlk devre Beşıktasın, ıkıncı devre Fenerbahçenın korudngn bn guvercınlı kaleve gol olmadı Dunku maç, hakım ve guzel oy Dıger dakıkaları Beşıktasın yap navan Beşıktasın hakkı>dı. Ka tığı akınlar ve kaçırdığı fırsatlar zanması normal olacaktı. Fakat sıjab veyazlılar maçı hakkettıkle doldurdu 21 ncı dakıkada Coşkun 29 ncu rını anlavamadılar ve son sanıvede vedıklerı bır eolle buvuk bır avan dakıkada Coşkun 40 ncı dakıkada taj kavbettıler. Hâkım ovnavan ofsavt pozısyonundan Guven mu sıstemlı olan, ferdı bakımdan us hakkak gol fırsatlarmı kaçırdılar Maçın ıkıncı devresıne bırıncı tun olan Besıktastı tehlıkelı gol pozısvonlanna şıren Fenerbahçe devredekı gıbı başlandı Besıktasıı umumı hakımıjetıne ragmen Fener ıdı bahçelıler tehlıkelı pozısvonlara Fenerbahçe dun çorduğum en daha fazla gırıvorlardı kotu maçını çıkardı Takımda avak ta duran tek adam, her vere jetı 50 dakıkada K «ıhmedın fevka sen takım kaptanı Sereftı. Huse lade guzel şutu Hazımı geçtıkten \ın aldığı dort topta da favdalı sonra kale dıreğının ustundev gerı oldu. Şenol bır sut ve 50lu attı o dondu kadar. Dığerlerı vasatın çok altın t Maçın bıtmesıne 10 saniye kald Fenerbahçe sağ açığı Husejın ce Abdulkadir YÜCELMAN da ıdıler. EJer gol olmadıysa bana Beşık ' za sahası diMndan sola dogra ŞeKaraborsacılar da bizım gıbı Biiyuk macları tam kadroları ' nola b r pa 3 uzattı Şenol 6 pasır ile tâkıp ediyorlar. Zaten artık birıbırlerımızi tanıvonız.. Kanunun tas forvetının becerıksızlığı sebep sol kosesı cıvarından sol avagı 1 e tı. Fenerbahçe ancak tehlıkevı sabir şey yapamadısp, ancak fuzuli işgalden 10 lıra para cezası keseçok guzel bır şut attı Özcanı ge vnstnrma hareketlerı yaptı. çen top kalenın sol koşesınden ag bildığı karaborsacılarla biz de tanışıyoruz artık Zira, 10 lırayı veGalibiyet hıç bır zaman jolçelerip rabatça ebni kobnu sallıya sallıya Doltnabahçe parkurunda DOV •lemez, maç 90 dakıkadır. Fakat lara takıldı Hakem santrayı goste nıtırd gosteriyorlar Tanıdjğnn birisıne rastlıyorum. « Isleı nasıl? • lkı futbol ovnaraak da gerekır. Bn tıp elini uğuşturuyor: « Ne zamandanberi bo>le kârlı ıs yapmamıştık hâkım fakat netıcesız fntbol ovna van Besıktas ile bugünkü acavı, Zannettiğimizden de iyi abi » Evet, dun hem bayramdı, hem de heın en krıtık \e dev maçı fntboln ovnavan bır Fenerbaho Turkıvevı temsıl edecek bır san> idi. Karaborsaedann rahatça cirit atabıleceklerı bır gun pıyonlnk vansında umıt vermed Dun F Bahç»de ganp bır tutuk Ancak 90 ıncı dakıka dolmak uze ler. Şampıyonlar bovle fntbol ov Hele boyle fevkalâdr luk vardı, beklerden forvet oyun reydı k, erımıyen sekerler heve namazlar culanoa da sırayet eden bu dur candan lokma oluvermış, taraf bır dost Alman hakemın onunde Maçın ılk devresınde Fenerbab gunluk ıkıncı devrede bıraz duzel. tarlar gol vemedıkten ıçın duaia dı Ganplık dedım de aklıma gel başhyacaklan bır anda galıp du. çe ıçırr bır tek dakrkadan bahüet mek \eter Bu 11 ıncı dakıkadır dı Dun trıbunlerde de garip bır ruma gelmıslerdı hava vardı Ahşümamıs şevler Bo>le bır oyundan sonra bovle Selımın sagdan >aptığı orta> oluyordu tnbunlerde Amuda kal bır galıbıvet Fenerbahçehleıe Ba\ \uk«elen Senolun guzel kafa su kan seyıreilerden tutun da açık ram hedıyesınden baska n» olabı tu Ozcanı geçtıgı halde kalenn ust dıregınden dondu tnbun bıletı aldıklan haîde sıkın lırdı tıya gelemıyen ve kendılerım du. hulıveye atanlara kadar Erdoğan ARlPlNAR Garip bir maç, garip bir gol ve garip bir galibiyet.. Tuncer BENOKAN F Bahçe sahaya çıkarken tnbunlerden ayaklanna Sanllcıvert Fenerbahce ba gahbıvete H>ık değıldı Yazık o]du Besıktasa kurdele baglanmış kınlar uçuyorSıyah bevazlılar hakıkaten guzel ve galıbıyetı hakkeden bır futbol du gosterdıler Beşiktaş aradakı puvan farkını kontrol altına alaraK Be<;ıktas ıse sahaya top gıbı çıkrakıbının karşısında «gırlı» bır mudafaa \aptı Suat ılerı gıtmedı mıstı Trıbunlerd»n guvercın sesgerıde Bırolu kovaladı Solıç Sanlı, ortada topları tevzı ederken Şelen yerın e mantar tabancasının refı durdurmak ıçın çalıstı Besıktas ortadan gelı^tırdığı toplu akıngurultucu seslerj yukselıyordu larla tam bır takım oyunu şeklınde Feneroahçe kalesıne vuklendı Evet Besıktas bomba gıbı sahav a Hem de nasıl juklenış Rakıbını ^arstı fakat devıremedı Sarı lâcıçıktı ve maç boyunea da temposu. vertlı mudafaa bır ara bunaldı Beşiktaş forvetı fırsatı sadece «yak nu kaybetmedı Fakat şans Ne OKUYUCULARIMIZA larda aradı Oyunu kenarlara açmadı denir baçka . ıfrot&grdı X .1raıKOSEOĞLU) b Spor Toto tahmın cetvelimıı F Bahçede Şeref, A Ihsan ve Selım rakıplennın karşısında ** Golnn kahramanı Şenol maçtan sonr» takım arkadaslarının 7 ncj sahıfenuzdedir tehlıkelı olmak ve zorlanmamaK ıçın bır takım o>unu jaratmaK Beşiktaslılar sahaya ıçlerınde omnılarında sahavı terkedıvor ıstedıler Bırolun fazla ılerde kalma«ı akmların fena gununde olan seker dolu jelâtın kulâhlarla çık Aydından vapılması ve nıhavet A Ih^anın ortada takımı ıdare ede mnlar ve rakıplennm bayramla » • • • • • • •» »• •» • • • • • • • • • »•» • »• • memesı Fenerbahçevı felce ugrattı Husevın ıhmal edıldı Ovunun rını şekerlerle tebnk etmışlerdı eyaz ırk'ın hâkımıyetıne sonlarına doğru Besıktas rakıbının kontrataklarını dudu^acak kuri Fenerbahçelı futbolcular da bu seson \eren Jack Johnson, retı de kendınde bulamadı ve Allah bır gol varattı Yazık oldu Bekerlerı trıbunlerdekı taraftarlan «Asıl sanat» ın dev sışiktaşa na atarak guzel bır jest vapmıs malanndan bıri olarak Bayramda Turkı>e lıgı maçları sınden maglup çıkınca Beyoglulardı Taraftarlar ağız tadı ile bi' tarıhe çeçmıstır. Otnı yasın spora da boyun eğdı maç sejredeceklerdı ama tam 9 na devam edılmıştır P da ıken a | ı r sıklet kırallığı G Saray, Fenkoyu 72 dakıkada Ankarada Hacettepe Demırspor dakıka boyunea ağızlarmdakı şe tahtına çıkan bn muthıs adam Kadrının kafa şutu ile mağlup et 11, Gençlerbırlığı • PTT 00 bera kerı entme|e çalıstılar b a 1 k tarafından sevılme mıştır bere kalmışlardır Asaf AYCIL mesıne rağmen, hssın dövüs Beyogluspor, Kasımpaşaya karşı Izmırde Altınordu, tzmırsporu stılı ve cesaretıyle, spor ilemı Ingıliz fntbolnnda ata«5zu olarak verlesmıs bır tâbır vardır ustun bır oyun çıkarmasma rağ 21, Altay, GoztepeM 20 mağlup nın bayranlığım kazanmıştı «En kotu netıce golsuz berabere kalmaktır » men yenememış ve maç 00 s o n jetmışlerdır Macadele meydanında bır ka Bn sozden kasıt netıce alınmıvan bır ovnndur. Dunku Besıktas bulmuştur Atletızm sırça çıbı eser ve rakîplerını işte bovle ıdı. Fenerbahçevı bavram eunu fenersız vakalamıstı, Sarı tkıncı gunde Galatasaray, Kasım îstanbul Atletızm Ajanlığı tarahırpalamaktan buynk xevk du Hazırüyanlar: Yb. Nihat IŞITMAN ve Sezaî PAKER lseivertlı takımda kaptan Sereften baska fntbol ovnavan Bdam vnk paşajı 50 jenmıştır. Sarıkırmızı fından tertıplenen tstanbul Kros vardı. Fakat Johnson, aslında çıbi ıdı. Nerede o saat gıbı top avnavan takım, ııerede dunku Fe gollerını 34 dakıkada Me Şampıyonası musabakaları pazar vabşet parıltıları çorulen zenyıs Stadında oynanan Turkıye Ku tın, 49 dakıkada Candemır, 80 daıyı bır adamdı. Rinflerde 7,5 pese yere serdıkten sonra, Avnerbahçe? gunu saat 11 de Ayazaga parkurun cı, etrafı kasıp kavnruyordu . pasında PTT Karşıyakayı hezıme kıkada Tarık, 86 dakıkada Celıl mpa'nın merkezınde, Parıs'te vıllık bır saltanat knnnuş ve Bnnnnla beraber, Besıktas butun hakımıvetıne rağmen gol cı da japılmış ve Kızlarda FenerBoks tarıhının «altın raundmaeeradan macera'ya kosan, te ugratmış ve rakıbını Metın, Ya (kendı kalesıne) 88 dakıkada Mevnmroklarının ımtıvazının kar karamadı. Sıvab beyazlı for hattının bu netıcede suçu affedılemez bahçe, Yıldızlarda gençler ve buları» ydı bunlar 112 kiloluk Johnson'ın nnvanına göz dıktı şar, Yaşar ve ömerın artıkları gol tın atmışlardır. şıhğını, 45 mılyon lıra jıbı muAvağında top tntma, pek ama pek <ok çalım, koca Besıktası orta vuklerde ferden ve takım halınde dev kovbovun verınde baska ve O'nn defı ettı. ler'e 40 yenerek elemıştır bım bir servet yapmakls, )talarda top ovnavan bır takım seklıne soktu Galatasara\ mucadele Galatasaraylı atletler bırıncı oltkı boksör, 5 nısan 1915 te boksör olsavdı, yere mıhlanvet parlak bir şeküde görmuş Fenerbahçe dafınık ovununa raemcıı nuım <0 dakıkasında umı ) muslardır ması ıstcn bıle değıldı. Jess Havana'da karsı karsıva geldıtu. dını kaybetmemıstı. Bn hıs onları son sınncdf atak vapmava zı r Buyukler: Ferdi tasnıf: VVıllard ustuste uç defa ıplere ler. 37 Iık Jack Johnson, ken Fakat, rınglen tıtreten, knd Udı ve (Altın gol) denebılecek collerını de ovle kazandılar. «Ama 10 000 metre fırlatıldı. Bn arada, kafasına dısinden 6 yas kuçük fakat 112 retini butün dünyaya kabnl et hak mıvdı?» dıve sormavın Tahela 1 0 vazıvordu Aluhımmı bıırinr. 1 Cahıt ö n e l (G S 38318 ve goğsune ıkı mutlm sağ yıkılo selen dev rakîbi önünde tiren, «muthış zenei» nin içıni, 2 Üsker Kızıl (Dz H O ) 40 41 6 vince, ıkı buklüm oldu. Konbir cfice Eibi kalıyordn. Ger«söhret sarhoflnğn» bir kanser \ Gençler: Ferdı tasnif: trolunu kavbetmıs, grogı (yaçekten, Challenger Jess Wıl gıbı kemıriyor, O'nnn o hevkel 4 000 metre n bavgın) hale gelmıstı. Gong' lard ıyı bır boksördn ve en vücndnnu ve servetini, bızla e1 Ahmet Ay (G S ) 14 122 un sesı, Hızır gıbi imdadına yemühimi, yıkıcı vnmrnklara saritiyordn. Tası da Herlemiı, 2 Bulent Akıncı (F B ) 14 45 6 tıstığınden, o'nn mubakkak bır hiptl. Willard kallteli bır ağır 37 vi bulmustu. Yıldızlar: Ferdı tasnıf: nakavttan kurtardı. 34 üncü sıklet olabilirdi, ama va JohnBn sıralarda, 1^« Ilk dev bır 2 000 metre raunddan ıtıbaren maçın sevri son'ın şöhreti ve titri. VYlllard'ı genç, boks âleminde rürstle 1 Hıkmet Akjuz (G S ) 7 31 6 yenıden değısmistı. Artık, mflanl avantajlı kılan, inliği ve sivTİliyordn. Kovboylnk yapar 2 Orhan Bayar (G S ) 7 48.8 cadele raevdanında VVıllard domvazzam kuvveti ıdı. Siyah ken, arkadaslsrının tesvik ve Kızlar: Ferdı tasnif: mıne ediyordu. sarapiyon bnnlan iyi blliyorifrarı üzerine, boks hayatına 1 500 metre dn, bnnnn için, maçı daha ba> 37 yaşmdaki Jack Jobnson, atılan bn vaman delıkanlı. dev 1 Gulseren Barut (Anadolu) şında almalıydı. tam 26 raund, sanına l&yık bır nn kalıtelı a|ır sıkletlerini peş cesaretle dövustukten sonra, tlk bes ranndda bâklm d5 t••••••• Baı r.ım'ia OaljtasaraMiı Fenkoy ile \aptıçı maçtan bır enstantane kaderine bovnn egmek zorunvüşmesme rağmen yıkıcı vnm da kaldı. Hassas mıdesinde patrnğn bir türlö kvllanamıvan lıvan mutfıs bır sağ yumrnk, Johnson mutaakıp ranndlarda Johnson'ı adamakıllı sarsmıstı. inisıvatıfı rakîbine kaptırdı Kenetlenmeyı mutaakıp, WılParis'te knvvetini bırakmıstı lard O'nn köseve sıkıştırarak, ^ ve ivi hazırlanmadan nnvan safclı solln darbelerle iyiee hırmaçına çıkması aleyhıne ol palamıs, gardını tamamen yar mnstn. Şımpiyon batasını bır mıstı. VTıllard kontrolünu kay• n geç anlamıştı. Artık yapa Fenerbahçenın nğur kuşu kalenın ust fılelerınde beden söbretlı fakat yaslı ra • J cağı tek sev, dev rakibi kar kîbine her sevi ile yükleniyorsısında davanabildiği kadar adn. Çeneve inen bir sa' kroşe, rakta dnrmaktı. Fena halde Johnson'ı vere vnvarladı. Sihırpalanan Jack Jobnson, müt vahî boksör, vakıcı çüneş albis bir böcama feçti. Eski knvveti kalmamıssa da, klâs ve tında, gozlerine gölge vapmak ıcın elini vuzune çoturdü. Kenteeröbesi vardı. 20 ve 21 incı dını, ka\bettı|i derın bır hulranndlarda, parlak çünlerını \ada hıssedıvor, baska âlemle çölçcde bırakacak kadar harı re cıdıvordn sankı.. Defalarca kalasmıstı «Rınglerın Bnldo zafer cıslıklarını isıten ırı ku J zerı». Bn ânı atak karsısında laklarına, Parıs'tekı hanımla Roma 17 (özel) Butun Itaha son uç a\ zaıfında vaplıq maçlar• 30 000 sevırcı ile beraber, vü rın >umusak gulusleri gelıyor nın netıcesını merakla beklediîı da ılk defa şol ka» dedp'iıenıı^lır cndnna vnmrnk uzerıne vnm dn rnk ınen Jess Vtıilard da sasFiorentina Bologna maçı ba^ladı Fıorent na nın d ha \ ^«kılı ovnaaıgı mdc Caı Bdi'u h«mııı <n kına dnnmustu Gozlerınde T4RIN SÖHRET KURB4M gı gıbı sonu«,lanmi"=tır Ustuste 10 di7i r l a ı aak £f ıu ınıu*; \ e ^Ikıs^nalan lı« ' dcrı ^ • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • fialıbnet • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • i mıs Fotoğraf TLLAY DtVİTÇÎOĞLU YIUN GOLÜ Beşıktasın <.ampı>onluguna belkı de en buvuk darbe>ı ındırecek gol Taraftarlara trıbunde «>az k oldu Beşıktasa» dedırtecek gol Memleketımızın en populer takımı olan F Bahçenın taraflarlarına bavram he dıjesı olarak ıkram ettıgı gol G Sarav trıbunundekı sarı kırmızılılara umıt veren gol Ve evet mhavet bır futbol maçının tam 90 dakıka olduErcan TURCAN gunu ıspatla>an gol Beşiktaş Bovle bır 89 dakıkadan sonra aglarına gıderken Şenol, Saumulmı\dn bır netıce ıkı tarafı da bahattin ve Yukselm arasınsejırcı ve ovuncusuyla şaşkına çedan sutunu çekmıs dudakla vırmıştı rında tebe«'=um, topun ıstıka Beşiktaslılar metını ızlıvor Sıjah Bejazlı soyunma odasın da Sadrı U5uuglu sınırlı sımrlı gezıjor «lllaUah su çalımdan Forvet takımı iıktı Bundan sonra ayıkla pırıncm tasını > Sabahattin koşede hıçkıra hıçkıra ağh\ordu Taraftarların hucumuna uğravıp tartaklanıp dovulen \e zorla kurtarılan Guven ko«ede aglıvordu Be^ıktaş sojunma odası hazın bır manzara arzedı sordu Fenerbahçe'de i enerbahçelıler se\ınç ıçınde dıler Şanssızlığı \enmışlerdı Dr Jluğ «Hep şanssızdık Artık bıraz da şanslı olalım Inşaallah tam 1 adro ojnarız artık» dedı Teknık Dırektor Fıkret Arıcan « Beşiktaş maç bovunca bızden çok ıyı o>nadı Ama maç 90 dakıka dır Onlar duz bız engellı koşu\oruz MTK \e bundan sonrakı maçlarda daha ı>ı oynayacağız» dedı Şenolu herkes opucuk jağmuruna tutmuştu Maçtan sonra Beşiklaşlıiarın soyunma odasında; Usuuğlu "Simdi ayıkla pirincin taşını" dedi Uç kdemden dünkü maç Ayak uyduramıyanlar.. Haluk SAN Dunku Fenerbahçe Besiktas k»rsılasması hakemıyle, yan h»kemlerıyle, fatbolcusuvla, olavlanyle ve son sanivedekı golövle havlı enteresandı. Federal Alman Federasyonnna mensop Rudolf Kreitlein bilfivle yonettıfı maçta bıç bır hâdiseve mejdan vermedı. Tan hakemlerının bayrak sallamadaki lâubalilıkleri ve bel« ilk devrede Baha {turçıl'ın Gnvenın bıraz ofsayt darnmdaki hüoanıuja ovna, oyna dıve isaret etmesı bıze mSkemmel bir eenebi hakemi sabote etmek gıbı geldı. Bır buçuk saatlık maçta ovuncularının birbırlerinı tdeta meslektashk gavretıvle kasdı faul vapmadan centılmenee oynamaları Turk futboln ıçın sevınılecek bır olaydı doğrnsu. Yazık oldu Beşiktaşa!. | Bayramda Neler Oldu ? G. Saray 4 puaıt aldı, F. Köy B. Spor'a yenildi PTT K. Yakayı kupadan eledi 112 kiloluk dev bir kovboy nasıl diinya şampiyonu oldu Tabelâda 1 0 yazıyordu.. PAN51Y0NÜ ASİKLAR Can'tn sahane cyn^dıgı maçta Fiorentina lider Bologna He berabere kaîdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog