Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Rumen genç takımı dün şehrimize geldi Genç millîler yarınki karşılaşma için Ç. İdman Yurdu ile hazırlık maçı yaptılar UAZIRLJKLARI TAMAM Mersinde kampta bulunan genç millî takımunız uzıın süredenberi antrenör Sabri Kirann nezaretinde çalışmaktadır. Gençler, dün de Çukurova İdman Yurdu ile hazırlık maçı yapmışlardır. Fotoğraf, genç takım oyuncularını antrenör Sabri Kiraz ile birlikte bir nazarî ders sırasında gösteriyor. ÜUHHIIIH Fotoğraf: Selâhaddin GIZ ŞAMPİYONA BAŞLADI Türkiye okullararası okçuluk şampiyonası ün Dolmabahçe stadmda İO bölgeye mensup öğrencilerin iştirakiyle başlamıştır. 5 gün devam edecek olan şampiyona 90, 70, 50 ve 30 metrelik hedefler üzerinden yapılacaktır. Resim.de, şampiyonaya katılan öğrenci okçular, hakem ve idarecilerle birlikte toplu halde Dolmabahçe starlında görülüyorlar. Beşiktâşlılara göre sampiyonluk yolunda tek engel Fenerbahçe Necmi ile Güvenin durumları belli değil Türkiye liginin liderlik maçı İçin pazartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş pro iesyonel futbol takımı, bu dev ma çın hazırhğına bu sabah kendi sa hasında yapacağı çahşma ile başlıyacaktır. Kuvvetlj raMplerine karsı tam kadrolariyle sahada yer alacak o lan Siyahbeyazhlmr maça 3 gün kala kampa alınacaklardır. Beşik1 Güven ve Necmi taşlılar bu hafta menacerleri Sadri Son Beykoz maçında sakatlığı Usuuğlunun tesbit edeceği yeni sebebiyle takımında yerini alamıbir çahşma şekli ile çalışacaklardır. yan Güven ile hâlen Ordu takımıSiyahbeyatlı takımm teknik so'nın kadrosunda bulunan Necminin rumluları Fenerbahçe maçını Czorjbu kritik maçta yer alıp almıyaca maç) olarak vasıflandırmışlar, Be ğı ancak son antrenmandan sonra şiktaşın bu maçı kazandığı tak belli olacaktır. Ancak Beykoz madirde şampiyonluğu elde edecekle çından evvel yapılan ümit maçınrini söylemişlerdir. da sakatlanan Güvenin Fenerbah çeye karşı oynama ihtimali fazladır. Kleci Necmiye izin alındığı taktirde bu oyuncu, antrenör Melchior tarafından özel bir çahşma ya tâbi tutulacaktır. Necmi için son karar ancak bu çalışmadan sonra verilecektir. ijeffries'in ideali ustası ı Centilmen Cim'in intikamınıi I •almak ve Bob'a ders vermektL I Fritz VValter dünya kupasında en şanssız takım olarak Türkiyeyi gösteriyor I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I Stnttgart, 10 (özel) 40 yaşına kadar futbol oynıyan, Alman millî takımının eski meşhur kaptanı Fritz Walter, Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiyeyi şanssız takımlar safına dahil etmiştir. MeşHararüyanlar: Nihat IŞITMAN ve hur yıldız, «Bild Am Zontag» gazejtesine yazdığı bir tahmin yazısında, Sezai PAKER 'Türkiye, Çekoslovakya, Portekiz defetti. Bob'un cevabı «evet» !ve Romanyanın bulunduğu 4 ündi. lcü eleme grupunda, 1962 Dünya Maçın 9 haziran 1899 tarihinKupasının finalisti Çekoslovakyade New York'ta, Coney tsland' ya % 60 şans vermektedir. da yapılrnası kararlaştınlmışFritz Walter'in favorileri (grup tı. Günlerce, haftalarca Amesırasına göre) şöyledir: (Avrupa) rika'nın büyük şehirlerindeu ;l Belçika. 2 B. Almanya, 3 yüzlerce insan, New York'a aYugoslavya, 4 Çekoslovakya, kın etti dnrdu. Bahsi müşterekte Fitzsimmons 91 ilerdey | 5 Kuzey trlanda, 6 Macaristan. 7 Rusya, 8 îtalya, 9 di ama, Corbett'in eski idman vericisi, dev James'in muka ,lspanya. vimliği ve büyük cesareti, şam | piyonu düşündürüyordu. Müsabaka, James'in üstünlü I füle başlamıştı. Sampiyon, bn I âni ataklar karşısında şaşırı(tSB vermiş, seyircilerin gözleri, faltası gibi açılmıştı. tlk üç raund'da epey dayak yiyen Bob, zamanla kendini toplamış, klâs ve tecrübesi ağır basmağa başlamıştı. Müsabakanın kaderinin tâyin edildiği kanaati, halk James Jeöries Beyoğluspor arasında yerleşivermişti: Şam(întikamcı boksör) Kasımpaşa piyon, unvanını koruyacak, ra 5 kîbini yere serecekti. Ancak, seri halinde ynmrnklar yiyen 75 kiloluk Bob Fitzsimmons' Galatasaray James, en ağır darbelere bile ın, Sullivan'ın galibi James tahammül ediyor, «Teknik KıFeriköy Corbett'i yenerek. agır siklet ral ı» nın öldürücü shift pnnch' dünya şampiyonlugnnu kazanlan, O'nnn beton çenesinde eması, spor âlemini altüst ediridikçe eriyordn. Feriköy vermişti bir anda.. Milyonlarca insan, sansasyonel haberi Beşinci rannddan sonra yeniBeyoçluspor işittikleri vakit, sanki küçük den maçın seyri değişmiş, inidillerini yntmuslardı hayretsiyatifi tamamen almıştı James. Şimdi, bir ayı gibi yürüten... Ve böylece. «Shift Puneh» Galatasaray yen, adamakıllı açılan irikıyım vuruşlariyle meşhnr olan, çrpve ezici James Jeffries, yaşlanKasımpaşa tak başlı Bob'ın şöhreti, kenmış fakat hSlâ korknln bir radisinden çok evvel. vatanına. kîp olan Bob Fitzsimmons'ı koAvustralya'ya ulaştı. Sıska valıyor, O'nn muthiş sağ ve kollariyle ümit edilmedik zaFenerbahçe sollarla hırpalıyordn. Bir keferler elde eden. bn 34 lfik fırBeşiktaş di • fare oynnuydn bn» ve bn tına adam, «Teknik Kıral» olaoynnnn nzun sürmiyecefi de rak boks taribine gecivermişti gün gibi aşikârdı. bemen. James Jeffries, Bob'un kalbi• Hacettepe nin alt tarafına iki s a | indirNevada'nın Coraory City çehDemirspor diği caman, maçın sonunun gel rinde, James Corbett'in idman di|i anlaşıhyordn. Arkasından, vericiliğini yapan, James adınBob'ın ince ensesine bir sol da, iri kıyım bir genç vardı. Genclerbirliği daha indi. Sonra göğüse bir *Canlı knm torbası» vazifeid ezici sol daha. Bob güçlükle P T T görmekten bıkan, bn eesnr denefes alırken, Coney tsland bir likanlı, Corbett'in tahttan inölüm sessizligine bürnnmfiştü. dirilmesinden sonra, resmen Sampiyon, mnkabele etmek boks'a başlamıştı. O'nnn en bützmirspor için iki sag tırlattı.. Kısa düvük arznsn, «Gentlemen Jim • Altnıordu şen iki sag James. hasmının Centilmen Cim» diye tanınan, dazlak kafasma müthis bir sol meşhnr nstasının intikamını ve kana bnlanan cenesine bir almak, şampiyonlnğa sahip olkazancı safı indirdi. Acayip makh. Fakat hiçbir menecer, eörünüslü ve yüzünde şaşkın Göztepe Altay James ile çalışmayı kabul etbir tebessüm beliren Fitzsimmemiş; hattâ, Wîlİiam Moldnn mons, birkaç defa sallandıktan sribi 19. Yüzyılın 1 nnmaralı sonra, nzanıverdi ringe. Ameotoritesi bile, «James New rika'nın dogu taraflannda o York'a gelirse, Somer'in fabriKaragümrük zamana kadar iyi tanmmıyan, kasında piyano ayagı modeli Beylerbeyi 34 yaşındakt James Jeffries, olarak vazife bulmakta güçlfik kendisine, peşinen mağlâp göcekmez» di; erek, O'nun kabiziyle bakan rine kenanndaki livetsiz bir boksör oldnğunn Yeşildirek otoritelerini tebessümie süzeridfli* etmişti. ken, her taraf alkıştan inliyorSanyer . BtR YILDIZ DOĞUYOR dn. James ilk maçını kazanmışti Fitzsimmons'ı 11. ranndda ama, ikinci karşılaşmasında beAltmdağ yere serip taht'a geçen James zimete nğramış, daha 4 üıieü Güneşspor Jeffries, 24;ay sonra, eski nsravundda yere serilmişti. Fatasının, James Corbett'in intikat dev boksör, kendisiyleakamını almıs olnyordn. Kadelay edenleri mahcnp çıkarmarin carip, çok garip' bir tecelya öylesineazmetmişti ki.. 1838 Bnrsaspor Iisiydi'bu. vılında üstüste 4 değerli çaliÜlküspor biyet kazanan James, dünya Yarın: «TAHT'A SAHtP şampiyonu Bob ARANIYOR» iob Fitzsimmons'n Fitzsimmons'n ARANITOR» • Mersin, (Özel) Romanya genç millî takımı i!e fcarşılaşacak olan genç raillî takımımız son hazırhk maçını 19 Mayıs stadında Çukurova îdmanyurdu ile yaomıştır. Genç milliler rakiplerine 10 mağlup olurken dağır.ık bir oyun çıkarmıştır. Millîlerin dağınık bir oyun çı karnıasına sebep .gençlerin bir arada ilk defa oynamaları sebep olmuştur. Maç boyunca dağınık bir oyun çıkaran milüler 51. dakikada eski Vefalı Nejatin attığı tnnsbmck, 10 Dün sona eren IX. Kış Olimpigole mâni olamadıklarından saha Sampdoria'yı 10 yat Oyunlarında, dünyanın en mükemmel sporcudan mağlubiyetle aynlmışlardır. ları cCitiualtius Fortius» (daha hızlı, daha yüksek, Hakem: Kemal Buli. daha kuvvetli) Olimpiyat sloganına harfiyen riayenen Fiorentina'nın yet etmişlerdir. Genç millî takım: Erdem (Mete) Gerçekten, 29 ocak 9 şubat tarihleri arasında Erol (Oktay), Faruk 2 Selçuk antrenörü dedi ki: yapılan oyunlar, şimdiye kadar yapüan Kış Olim(Necdet), Ismail (Mehmet), Yapiyatlarının her bakımdan en mükemmeli olmus, vuz Ender (Teoman), Yusuf (1blütün kayak rekorları altüst edilmiştir. 36 ülkeden rahim) Faruk 1 (Fuat), Fuat (Tunçelen 1300 sporcunun katıldığı oyunlar bir milyon cay), Atalay (Zeki). seyirci tarafından izlenmiştir. 1. î. Yurdu: Doğan Yalçın, Mu22 yaşmdaki Hoiândah bayan Sjoukje Dijkstra, ammer Mehmet, Nejat, Oktay oayanlararası artistik patinaj müsabakasını kazaFaruk, Hakkı, Zafer, Hasan, Alp. narak «Buz Kıraliçesi» unvanına hak kazanmıştır. Maçtan «onra konuşan Sabri KiOyunlarda bu arada bir de üzücü hâdise meyraz ile Federasyon Başkanı Orhan dana gelmiş ve tngiliz takımmdan bir sporcunun Seref Apak Romanya maçından antrenman yaparken kaza sonucunda ölmesi büyuk ümitli olduklarını belirtmişlerdir. üzüntü yaratmıştır. Apak: (Mağlubiyete rağmen önüRoma, 10 (özel) Kadrosunda Bir ara karın azlığı yüzünden oyunların tehir müzdeki maçlardan ümitliyim) deWisnieski fFransa millî takıımmn edilmesi tehlikesi belirmişse de, idarecilerin zamamiştir. sağaçığı) Bergasconi, Bergamaschi, nında tedbir almalan sayesinde müsabakalar aksa Arkası Sa. 1. Sft. 3 de tılmadan devam etmiştir. Barison, Da Silva (Brezilyah yılTeknik bakımdan oyunlann başanlı geçtiği dız) ve Vincenzi gibi şöhretler busöylenebilir. Organizasyonda büyük bir aksaklık lunan Ocwirk'in takımı Sampdoolmamakla beraber, patinaj stadyumunda sık sık ria'yı 10 yenen Fiorentina, 26 puidarî hatalar yapılması bazı tenkidlere yol açmıştır. an toplıyarak dördüncülüğe yük34 altın madalyanın ll'ini kazanan Sovyetler selmiştir. Kontrataklar taktiği ile aslan payını almıştır. hücuımda çahşan Fiorentina takıB. Amerika yalnız bir altın madalya kazanabilFotoğraf: Necmeddin Öcal Innsbruck mının en başarılı elemanları, iki miştir. Fakat erkeklerarası müsabakalarda AmerıEN İYİSİ Bir Olimpiyat daha tarihe kanştı. kahların ilk defa bir altın madalya kazanmaları yabancı açık, tsveçli Kurt Hamrin Türk takımında genel klâsmanda 32. olan Muzaffer b i r E U r u r vesilesidir. ile Can Bartu idi. Sampdoria'nın Olimpiyat tarihinde i!k defa olarak Kanada, baskısı devam edreken, tlimata u Demirhan, en iyi dereccyi alan kayakçıydı. Resimde, Muzaffer Demirhan İnnsbruck Olimpiyadının ar hokeyde tek bir madalya dahi kazanamamıştır. Fayarak, ortaya kaçan Can, mükemması ile bir müsabakadan sonra... kat buna rağmen memleketlerinde bobsled (kızak) mel top açışları ile, ideal bir «boş sahası olmıyan Kanadalılar dörtlü ] saha adamı» olduğunu ispat etmiş Bob müsabakasında altın madalya \ yükseltmişlerdir. Galipler, bob hak tir. Fiorentina'nın antrenörü Chiayi ttalyanlardan ögren kazanmakla büyük bir sürpriz yap j pella, cTurco, arzu ettiğim gibi oy diklerini bildirmişlerdir. mışlardır. Fransa, Avusturya ve Finlandinadı» diyerek, Can'dan motnnun Ingiltere, aynen Amerika gibi, madalya bakımından Rusyadan olduğunu belirtıniştir. tek bir altın madalya alabilmiştir. hya, e m e n s o n r a Fakat"bü nTadalyâ 1952 senesinden j gelmişlerdir. Menekşeli takım bu hafta bir Orhan Şeref Apak beri Kış Olimpiyat Oyunlarında j wr •• r. «ı ı ı puan farkla liderlik tahtmda oI V U r e K e r İngilizlerin kazandığı yegâne m ü | Ç" Kapall turan, Bologna'nın Bologna takımı «Çeklerden değil kâfattır. salonda çahşıyorlar ile oynıyacaktır. 21 inci haftanın Portekizden T dev karşılaşması olacak bu. Pazar Japonya hıçbır madalya kazana Suya tekne " J indirmeye uygun olSünü, Fiorentinanın geçen hafta çekiniyoruz» dedi mamıştır. Fakat Japon idarecileri, kürekçileri muhtelif müsabakalarda Japon mıyan kış aylannda 71 hezimete uğrattığı Atalanta ile sporculannın eskisine nazaran çok salon jimnastiği yoluyla yaz ayla1 1 berabere kalan Bologna 196364 Mersin, 10 (Telefonla) Türki daha iyi neticeler aldıklannı ve rına hazırlıkh tutmak amaciyle liginde yaptığı 20 karşılaşmadan ye Romanya genç millî maçını madalyaların belki de kendilerini bu yıl da Amerikan dershanesinin 13 ünü kazanmış, 6 sında berabere seyretmek üzere şehrimize gelen 1968 Kış Olimpiyatlarında bekledi jimnastikhanesi haftanın tnuayyen kalmış ve 1 inde de yenilmiştir. 37 ğini söylemişlerdir. saatlerinde Kürek Federasyonu gol atmış ve 11 gol vemiştir. Kad Futbol Federasyonu Başkanı O. Îtalya buraya iki Bobsled madal tarafmdan angaje edilmiş bulunŞeref Apak, Dünya Kupasındaki rosunda Negri, H. Nielsen, Bulgayasını kazanmak azmiyle gelmiş maktadır. relli, Haller, Pascutti, Janich, Fog rakiplerimiz hakkında sorulan sua fakat bir tanesini dahi alamamış Bir öğrenci nezaretinde nisan li ve Tumburus gibi çöhretlere le: cBiz Çeklerden değil. Porte tır. Mamafih, madalyaları kazanan sonuna kadar devam edecek olan yer veren Bologna şampiyonluğun kizlilerden çekiniyoruz» diye ÇAN BARTU tngilizlerle Kanadalılar, Italyanla salon çalışmalarına fstanbul Bölen kuvvetli namzedidir. (Floransanm gözü üstünde) vap vermiştir. rın sırtını okşıyarak morallerini gesi kürekçileri katılacaktır. IX. KIŞ OYUNLARI TORENLE KAPANDI "Can Bartu tam istediğim gibi oynadı,, m 1 2 3 EN SON NETICELER Beyoğlnspor: 2 Beşiktaş: 3 Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: Z Galatasaray: 2 Istanbnlspor: 0 Feriköy: 2 Beykoz: 0 Feriköy: 2 Beykoz: 6 Beyoğlnspor: X Beşiktaş: 3 Galatasaray: S lstanbnlspor: 8 Kasımpaşa: 0 Fenerbahçe: 2 Fenerbahçe: 2 Kasımpaşa: • Beşiktaş: 2 Beykoz: 0 Hacettepe: 0 Gençlerbirliği: I Demirspor: 0 Ankaragücn: 1 Gençlerbirligi: % Hacettepe : o P.T.T.: 3 AnkaraçücP : ı tzmirspor: t GSztepe: • Altmordn: 1 Karşıyaka: • GSztepe: • tzmirspor: 0 Altay: 1 Beykoz: 0 Karagümrfik: 1 Yeşildirek: 1 Beylerbeyi: 1 Sanyer: ( Yeşildirek: 1 Karagümrük: 1 Sanyer: §• • Beylerbeyi: 1 Altmdağ: 1 • Şekerspor: t Güneşspor: 0 Yeşildirek: 1. Bursaspor: 2 Vefa: 0 Ülküspor: 2 tzmir D.Spor: 0 SPORTOTO'DA BU HAFTA DÜŞÜNDÜKLERİMİZ Beyoğluspor ligde teknik ve istikrarlı futbolu ile tanındı. Maçın favorisi. Beraberlik süıpriz değil. (tlk maç: B.Spor: 0 K.Paşa: 0) Galatasaray krizden tam kurtulmadı. Amma her şeye rağmen Feriköy önünde favori. Beraberlik zor. (İlk maç: G.Saray: 2 • Feriköy: 1) Çetin iki takım. Oyun tarzları biribirine benziyor. Beraberlik bizce en kuvvetli ihtimal. (ilk maç: Feriköy: 1 B.Spor: 0). Bir puvan'ın bile büyük kıymeti var Kasımpaşa için. Her maçı final havası tasıyor. Fakat Galatasaray kati favori. (İlk maç: CSaray: 0 • KJaşa: 0). Mevsimin en mühim müsabakası. Tahmin güç fakat. Eski maçı da düşünüp beraberlik veya Fenerbahçe diyoruz. (îlk maç: Fenerbahçe: 0 • Beşiktaş: 0) Geçen haftanın iki mağlupları için en ytkın ihtimal beraberlik ve belki Demirspor. (İlk maç: Hacettepe: 1 D.Spor: 0) Genslerbirliği çok düzeldi. P.T.T. ilk öevredeM fcavasım taşınnyo". Genc'erbîrli| i rrya bsraberllk normal netice. (İlk maj: T"' \\: S G.BirliSi: l) Altmordu en istikrarhsı Izmir takımlannın. tzmlrsporla denk bir mftesdeîe ve ber»beriik diyoruz. (İlk maç: Göztepe: 1 Altınordu: 0) Görtepe için kademe maçı olacak. Altay isUnbulda göz doldurdu. Bu maç da beraberlik bizce. (İlk maç: Göztepe: 1 . Altay: 0) Son haftalarda çetin maçları alan takım B«ylerbeyi favori, ama bu 2 nci Ligde her şey normal olabiliyor. (İlk maç: Beylerboyi: 0 K.Gümrük: 0) SON DURUMLARI Beyoğluspor bu maça dinlenmiş çıkacak. Kasımpaşa takımında sakat yok ama, takım yorgun. Bnna rağmen ikisi de iddialı. Galatasaray Antalyadan, Feriköy Adanadan iyi moralle döndnler. Galatasarayın asker oynncnları dönüyor. Feriköy de tam takım. Her iki takım da tam kadro muntazam antrenmanlariyle maça hanrlanaeaklar. TAHMiN 1 1 0 1 01 0 10 0 0 20 2 1 20 Türkiye liginde 4 Galatasaray, Ordu Takımından aldığı elemanlarla antrenman yapacak. Kasımpaşa normal tertibini mnhafaza edeeek. F.Bahçede Mnstafa iyileşiyor. Ordu Takımından Şenol, Birol, Ozcan katılacak ve Nedim hariç, tam kadro kurulabilecek. Beşiktasta Güven ve Necmi yer alabilirler. Her iki takım da hafif sakatlıklan olan oyuneularını tedavi ettiriyorlar. Maça tam kadro ile çıkacaklar. Takımlsr eksiksiz. Geçen haftalann gaHp ekipl'ri. Maça ikisi 6e galibiyet için çıkıoak. Altmordn eski havasını bnlnyor. Çalışma tarzı da iyi. tzmirspord» sakat oynncn yok. Yeni bir haf sistemi deniyor. Göztepede antrenSr değişti. Altay depl&smandan iyi bir moral ve sakatsız dönüyor. Her iki takım da tam kadro. Beylerbeyinde sakathğı mühim olmıyan üç oyuncu var. Karagnmrük beraberliği knrtarmanın verdiği moral desteğiyle çalışıyor. tddialılar. O. G 19 13 20 11 20 g 19 9 A. GÜCÜ 21 11 Feriköy 19 7 İst. Spor 21 8 İz. Spor 20 5 Altay 21 3 O. Birliği 20 S D. Spor 2b 6 Beykoz 23 S P.T.T. 2« 4 H. Tepe 20 6 A. Ordu 19 S K.S.K. 21 S B. Spor 21 3 K Paşa 20 2 Takımlar Beşiktaş F. Bahçe Göztepe G. Saray B. M. A . T. P. K 5 132 7 31 1 8 1 33 9 30 10 2 23 14 26 14 3 24 13 25 13 7 32 25 25 17 4 17 10 22 18 8 25 20 21 21 5 13 14 20 20 5 13 14 19 23 7 15 23 19 21 8 27 22 18 22 6 11 1724 18 28 9 7 16 19 17 23 S 9 1724 17 23 7 7 1522 17 21 5 11 15 35 1S 21 7 11 16 27 13 29 7 11 9 37 11 29 5 6 2. Türkiye ligi I ı I I I 7 8 9 ı ı I I ı Takımlar A. D.. S ş. Spor B. Beyi I Iküspor C. t. Yur. JS. Güm Vefa İz. D. S. B. Spor Sanyer G. Spor Y. Direk Altmdağ C G. B. M. A.. Y. P. K 11 1» 3 1 17 5 23 5 13 • « 14 14 15 13 U 1.1 15 13 6 6 4 5 5 3 ?. ? 13 3 2 21 8 4 15 12 3 11 8 4 17 ı9 5 17 13 5 19 18 7 15 19 5 8 13 7 11 18 6 14 İS 8 12 17 9 8 19 20 S 16 12 18 10 16 12 14 16 13 13 11 15 11 15 11 19 9 15 9 19 7 19 10 SPOR TOTO Ankara, 10 (a.a.) SporTotonnn 25 inci haftası brüt sonucu sn gekilde belli olmuştur: 13 bilen 11 Kişi, 12 bilen 193 kişi, 11 bilen 2 bin 100 kisi, 10 bilen 2 bin 96 kişi. Kesin sonuç yarın belli ola 11 Ytfüdirek 2 nci devredeki hızını azalttı. Her iki takım da tam krdro ve normal Sanyer ise bu maça iddialı çıkıyor. Sanyer çahşma programlariyle bn maça hazırlanaveya berab«rlik.: (İlk maç: Yeşildirek: 0 • caklar. Sarıyer: 1) . Altmdağ sürpriz yapmaktan da uzaklaşAltmdağ haf bek hattında değişiklik mağa başladı. Güneşspor, maçın favorisi. yapacak gibi. Mağlubiyete sebep defansı göAncak 1/5'Altmdağ. (İlk maç: Altmdağ: 1 • rülüyor. Güneşspor eksiksiz. . Güneşspor: 1) Aslında üç ihtimal en akla yakını ama, Ülküsporun forveti bizi düşündürüyor. Saha Bursa. Beraberlik veya Ülküspor. (İlk maç: Bursaspor: 0 Ülküsuor: 0). Her iki takım da istikrarlı oynnyorlar. ülküspor önceki haftaki krizi atlattı. Çetin bir müsabaka.. 12 I 13 caktır. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog