Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

îstanbulda:"", ••^•i^^MBBMHBBBBBMM kalesine, ilcinci golü Şenol şahane bir vole ile kaydetti Izmirde: dalcilcada I ilk devre iyi oynayan lider sonra durdu •*•••••••••«••« •••>••••••••m Fenerbahçe 20 galip, G. Saray 21 mağlup 42 dakika kaleyi Bahri korudu Metin, hakemden dâvacı oldu, sonra barıştı Stad: Alsancak H a k e m : Mustafa Gerçeker ( 2 ) , İ, F ı r l a ( 5 ) , H. Kolonkava (4). Galatasaray: Bülent ( 1 ) C a n d e m i r (*), B . A h m e t ( 4 ) Mustafa ( 6 ) , Doğan (7), t s m e t ( 5 ) Y ı l m a z ( 4 ) , Bahri ( 4 ) , M e t i n ( 7 ) , T u r a n ( S ) , K. Erol ( 4 ) . Altınordu: Yüksel ( « ) N e y i r ( S ) , Mnzaffer ( 4 ) Muhterem (7), Sedat (4), M e l i h ( 7 ) C e n a p ( 8 ) . Coşk u n (S), t s m e t ( 6 ) , D o ğ a n ( 7 ) , Erkan ( 7 ) . S t a d : Dolmabahçe. Hakemler: Apti Parlakay (7) 0 . Karadag (6) A. Bagatır ( 6 ) . Fenerbahçe: Hazım ( 6 ) Şükrii (6), îsmail (6) Şeref (8), Özer (4), A. lhsaıı (6) Oçün (5), Ziya (7), Şenol ( 6 ) , Birol (5), Aydın (4). Ankaragücü: Aydın ( 7 ) Arif ( 2 ) , Îsmail ( 3 ) Bn Ient (3), Şehmuz (6), Selçuk (4) Yüksel ( 3 ) . Abdttllah (4), Nuri, (3), Ertan ( 6 ) ; tltaan (3). t. Sarayın bis* penaltısını vermeyen hakem 4 8 inci Bülent we Candemiri sahadan çılcardı Çetin GÜREL Abdülkadir YÜCELMAN Fotoğraflar : Şenol Çetin (fzrair • Lçak Postası) ütün ümidini Türkiye ligine bağlıyan Galatasaray, hâdiseli ALTINORDINL'N BKKABKKL1K GOLÜ 40 ıncı dakikada Cenap gole giderken Bülent rakip oyuncuyu beenerbahçenin seyircisi kadar veŞENOL DALIYOR Fenerbahçenin gün geçtikçe forma giıen santrafoıu Şeno! dun de hakikaten geçen bir maçtan sonra rakibi line sarüarak durdurdu. Hakemin verdiği penaltıyı Muhterem yukarda resimde görüldüğü gibi Bülentin safakâr ve takımını seven seyir güzel bir maç çıkardı. Resimde Ankaragücü kalesi bir gol korkusu içinde gö'rülüyor. Altınordu önünde iki puran daha ğından Galatasaray ağlarına gönderdi. Hâdiseler bu goiden sonra başlayacaktır. cisi pek bulunamaz gibi geliyor (12). bana. Dünkü maça da yine her zaKuvıetli rakibi Altınordu kanjımanki gibi hazırlıklı gelmişlerdi. sında ikinci yarıda 9 kişi ile kalan Takımlarını teşçi etmek onun için t t * Galatasarayın maç boyunca yorfun dövizler yazmak Fenerbahçeli taraf olduğu gözden kaçmadı. İkinci yatarların en büyiik eğlencesi ve sev rıda tel tel çözülen Sarıkırmızılı gi tezahürü oluyor. Işte dövizlerde takımda tek uğraşan, didinen oyunyazılanlaf: «F. Bahçe olmasaydı, cu Metindi. futbola âşık olmazdık.. Diğer döMAÇIN CEREYAN1 vizde ise «F. Bahçeye sevgimiz sonMaçın ilk yarısında Galatasaray, •uz, yaşıyamayız onsuz..» i temkinli, Altınordu ise heyecanlıyNotlar ! dı. Bu yarı eski günlerini yaşıyan Metin ile Altınordu defansı arasınSaha İçin söylenecek bir söz yok. da geçti. Altınordunun santrforu Yağmurlu havalarda Dolmabahçeye İsmeti Metinin üzerinde oynatması, uğrayanlan sahanın felâket olan Ankarada oynanan iki karşıCumali ( 5 ) , Burhan (5) Oral akınlarla geçen maçın ikinci devreGalatasarayın santrforunu durdurhalini bilirler. İşte çamur denizi ha lasmada PTT favori Hacettepe(4). İhsan (5), Oktay (6) • Ab sinde Hacettepeliler bir de penaltı maya kâfi gelmiyordu. 12 nci dakilini alan sahada yapılan Fenerbahyi 41 yenerken. günun adamı dullah (5). Zeki (5), Faruk (4). atışı kaçırdılar ve PTT nin her atkada Melihin uzak mesafeden çekçe Ankaragücü karşılaşnıasında Feriduıı olmuş, ikinci maçta SeFaik (5). Zeynel (6). tığı goiden sonra Hacettepe çöktü. Devrç bu şekilde 10 Feriköy lekımın tehükeli bolgeden kurtul tiği sıkı şutu Bülent güzel bir şeAnkaragücü ilk golü kendi kalesikerspor, Gençlerbirlîçi ile puGoller ve maç Sekerspor: Yusuf (5) • Ruhi mak için sarfettiği gayretler, oyu • hine kapandı. kilde kornere çıkardı. 19 uncu daStad: Dolmabahçe ne atuıraya kadar iyi bir ekip ovanları paylasmıstır. (5), K. Aydın (4) • B. Aydın (4), 24 üncü dakikada sağdan korner nun heyecanını arttırmıştı ilk dev İkinci yarıda farkı jçmak istikikada ani bir akında topu yakalılarak gözüktü. Fakat sağbek Arif Hakemler: Muzaffer SarZafer ( 5 ) , Salâhattin (5) Mu aüşının sonunda Tezer topu Çetine rede. Öyle ki, bütün maç boyunca yen Feriköy ile beraberlik peşinde G. Birliği: 1 yan Metin, İsmetin beline sanlmatopu yanlıslıkla kendi ağlarına gön van ( 7 ) A . Ç a h ş k a n ( 7 ) zaffer (5). Cahit (5). Yalçın (4), bıraktı. Çetinin tutulmaz şutu PTT meşin yuvarlak iki kale arasında koşan Demirspor takımınm mücasına rağmen zarif çalımlarla 6 paderince moralleri bozuldu. Buna Y. E r c i y e ş ( 7 ) . mekik dokudu. Nedim (6). Muharrem (6). ağlarına takıldı 10. 31 inci dakikaSekerspor: 1 delesi aynı şekilde heyecanlı geçsa kadar girdi ve eski volelerini an rağmen çamur deryasında i$i sertda Yücel ve Feridun paslaşarak Demirsporun başladığı maçın ilk ti. Maçın sonlarına doğru oyun üsF e r i k ö y : N e c d e t ( 7 ) Mehdıran bir vole ile topu Altınordu PTT : 4 H. Tepe : 1 ]iğe dökmedi, futbol oynamaya çaAli ABALI Hacettepe ceza sahasına indüer. Yüdevresi, karşıhklı akınlarla, e tünlüğünü eline alan Feriköy, basm e t ( 6 ) , T u n ç e r ( 5 ) Tur«:ay kalesine soktu. Goiden sonra GalaIıstı. Ankara 12, (Cumhuriyet Bürosu) celin vuruşu ile top beıabeıiik goşit bir şekilde cereyan etti. Taraf tırdı ise de forlannm kısır oyunu (6), A h m e t ( 6 ) , Arif ( 7 ) tasaray baskılı oyununa devam etAnkara, 12 (Cumhuriyet Bürosu) PTT favori ve güçlü rakibi Ha20. nci dakikada Birol ortaya kalü olarak Hacettepe ağlarını bulların, hücum elemanları sık sık yüzünden golleri ikiliyemedi bir Mustafa (6). Fuat (5), îsmail ti. Bu arada 30 uncu dakikada Neyarak topu Aydıııa uzattı. Sağbek Bir dostluk havası içinde geçen cettepeyi ikinci devrede Feridunun da (llı. gol pozisyonlarına girdi. Buna rağ türlü. Maç da 10 Feriköyün gali(5), M a h m u t ( S ) , R ı d v a n ( 7 ) . yir ceza sahası içinde Metinin ayak Arif topa Aydından önce yetişti ve günün ikinci maçında Gençlerbirli çıkardığı şahane oyunla farklı bir 55 inci dakikada Yetkinin ceza lannı yerden kesti, hakem ise bu men, kötü saha şartları, biraz da biyeti ile bitti. topu kaleciye vermek istedi. O an ği ile Şekerspor attıkları birer gol şekilde yendi. îlk devresi karşıhklı vuruşunda top Baskınm parmaklaD e m i r s p o r : D o ğ a n ( 6 ) Erdefans elemanlarının Vmkinli ve (bariz penaltıyı) her nedense verda kaleci de çıkmıştı ve top kale le iki puvanı paylaştılar. Maç kard o ğ a n ( 5 ) , Y a l ç ı n ( 5 ) Hiiscanlı oyunu bunlardan ancak biri Beykoz: 0 rına çarparak Hacettepe ağlarını bir medi. Maçın 40 ıncı dakikasında Bü ciyi geçerek kaleye yöneldi. Anka şılıkh akınlarla ve her iki takımın ııii ( 5 ) , I b r a h i m ( 6 ) B. Bi nin sayı ile neticelenmesine müsadefa daha ziyaret etti (21 •. 59 uncu Ient ile B. Ahmedin paslaşmasından beraberliğe razı olduğu şekilde cerol ( 7 ) , A b d ü r r e z z a k ( 6 ) , Ceragücü santrhafı, kalecisi ve Aydın ade etti. İzmirspor: O dakikada bütün müdafaayı peşine topu yakalıyan Cenap gole giderken lâl ( 5 ) . Fikri ( 6 ) , T e o m a n hep beraber topua peşmden gitti reyan etti. takan Feridun Baskını da atlattık Bülent Oyunun 19. dakikasında Ferikö lımir, l î Bavdo BAYKAL vazıtuttu. Halremin verdiği Maç ve goller (6), A t i l l â ( 5 ) . lcr. Fakat top kaleye giriverdi... Sağ tan sonra boş kaleye topu yuvar penaltı atışını Muhterem Galatasayün ortadan inkişaf eden bir kongünün 26 ncı dakikada Nedim santradan bek Arif böylece Fenerbahçenin ladı <311. 74 üncü dakikada Tamer ray sağ üst ağlarına gönderdi. Be tra atağında maçın yıldızı Mahmut yor Alsancak stadında aldığı topla ceza sahasına . kadar ilk golünü atmıştı... ve Omerin Halis'i düşüiTneleıi ile raberlik maçın sağiç boşluğuna kayan santrafor ilk maçmda İzmirspor kale direkhavasını bir anda 34 iincü dakikada Ziya geriden indi ve sert şutuyla top, GenolerHacettepeüler penaltı kazandılar. elektriklendirdi. Sezai PAKER Ismaile müsait bir pâs uzattı. Fe leri arasında şahane bir oyun çıriköy santraforunun sol alt küşe karan Nihadı mağlup edemeyince ve havadan Şenola doğru çok nefis birliği ağlarını buldu ( 1 0 ) . Yılmaz'ın penaltı atışını Cavit kur52 nci dakikada Faruk'un kafa Hâdise başhyor bir pas aktardı... Top müsait pozisHava kcitü idi. Saha şartları da yi bulan plâsesi, maçın kaderini tâ Beykoz ile birer puvan alarak satardı. Nihayet 83 ncü dakikada yiI. TÜRKİYE LİGİ hayı terketti. Maçın beraberlik den 48 inci dakikada Cenap, havada ha da kotü. Fakat iki dinamik ta yin etti. yonda olan Şenoiun önüııe düşii vuruşunda top. direkten geri gelinne Feridunun yakmdan attığı şutİstanbulda : gesini hazırlıyan oyuncular arasmvermişti... Sola deplâse olan Şenol ce Zeynel fırsatı kaçırmadı, şut ve la golleıi dörde çıkardı ve maç da Bülente şarj yaparak topu kaleye J2.30 Feriköy Ankaragücü da muhakkak golü avuta atan Zekl süzüldü ve hafif yatarak ve vole gol ( 1 1 ) . az sonra 41 PTT nin galibiyeti ile soktu. Gole Galatasaraylılar itiraz 14,15 Fenerbahçe Demirspor de bulunuyordu. 58 inci dakikada kaleci ile karşı etti. Bu arada hakem kendisine itişutla topu tam 90 dan Ankaragücü Ankara'da : son buldu. 13,45 PTT Gençlerbirliği filelerine gönderdi. Gol hazırlanış karşıya kalan Zeynel, topu üstten Maçın ilk yarısında Izmirspor ra HAKEMLER: Veli Necdet A raz eden Bülent ve sonra da Can İzmir'de : ve atılış bakımından nefisti . Şenol avuta göndererek önemli bir fırsatı kibine karşı daha şuurlu ve baskılı rığ ı5l \. öktem | 5 | , C Tar demiri sahadan çıkardı. Çirkin hâ 12 45 Altınordu Beykoz Gençler diseler devam ederken Turgan Ece çok güzel bir oyun çıkarıyordu.. kaçırdı. Bundan sonrası bir oyun çıkardı. haıı | 5 | . 14,35 İzmirspor Galatasaray oyunculan ayırdı Forveti fırsatlara hazırlıyor ve de baskısı altında geçti, fakat sonuç İkinci yarı, kaleci Nihadın sayıPTT: Cavit (7) Yetkiıı (6), sahaya girerek II. TCRKİYE LİGİ vamlı şutlar da atıyordu. Devre 20 değişmedi ve maç da 1 1 berabere sız kurtarışları ile Zekinin kaçırMustafa ı6> Yusuf (6), Ta Galatasarayın kalesine Bahri geçti İstanbul'da : son buldu. Fenerbahçenin lehine bitti... dığı gollerle geçti ve maç 0 • 0 bemer 151, Ömer t4) Yaşar |5), Maçın bundan sonrası gayet sinirli 12.30 K.Günırük Ç. İd. Yurdu Hakemler: Sabahattin Lâdikli rabere kapandı. Fenerbahçe ikinci yarıda baskılı Zekâi <6), Yücel (6), Feridun bir hava içerisinde geçti. Altınordu 14,15 Beyoğluspor Ad. D.Spor forveti neticeye gidemediğinden (5) Hamdi Ozdağ (5), S. Yüfc fakat şuurlu bir oyun çıkardı. An(8). Yüksel (5). İzmir'de : st1 (ü). karagücü defansa çekildi. Maç da Karşıyaka Kasımpaşa H. TEPE: Baskın (3) Yıl maç 2 1 Galatasarayın mağlübiye Stad: Alsancak. Geııçlerbirliği: Yüksel (5) • 20 bitti. Manisa'da : nıaz ij), Aydın (3) Necdet ti ile bitti. Seyirci: 3000 tahmini. Ma. Sakarya Yeşildirek Maçtan sonra (41. Turan lf), Onursal (5) Hakemler: Nadi Irmaklar Bursa'da : Maçtan sonra Metin, hakem M Tezer (5), Metin 13), Çetin (5), Bursaspor Beylerbeyi (4) R. Türksever (5), H. Gerçeker'in kendisine küfrettiğini Suphi (4), Halis (4). Eraydın (5). ileri sürerek kendisinden dâvacı olMetin UĞUR duğunu ve en yakın polis karakoİzmirspor: Tanzer (5) • ErBulgar millî takımı luna gidilmesini istemiştir. doğan (4>. Bülent (5) Doğan Böylece hakem. Metin ve Galat;.(5), Özgür (4), Tunca (3) • Dortmounth'u 30 yendi raylı idareciler A'.sancak polis kaC e n a p ' ( 5 ) . Zeki (3), Sezen Sofya, 12 | u . ) Özel) İstan rakoluna gelmiş'.er, ifadeleri alın(3), Turgay ( 3 ) , İrfan (3). bulda Türk milli takıraı ile 20 Omıştır. Beykoz: Nihat (7) Salâhatcakta karşılaşacak olan Bulgar Ancak bu sırada oradan tesadüf' tin (5), Vural (4) • Cevdet (5), milli futbol takımı, çalışmalarına İkinci Türkiye liginin Vefa sta olarak geçmekte olan yeni İzmiı Garbis (4), Niyazi (5) Orhan devam etmektedir. Bulgar milli ta dında j'apılan maçlarmda Karagüm Valisi Namık Şentürk, olayın ma(4), Cemal (4). Şirzat (4), Ekımı adayları, Batı Berlinin Brou riik, Adana Demirsporu 2 0 mağ hiyetini öğrenmek için karakola rol (4), Rıdvan (4). sia Dartmount takımı ile 9 Aralık lup etmiştir. Diğer maçta Beyoğlu gelmiştir. ta yaptıkları hazırlık maçmı 3 0 ka spor • Ç. İdmanyurdu 1 1 berabeVali. yaptığı konuşma ile tarafzanmıştır. re kalmıştır. ları ikna etmiş ve barıştırmıştır. Çekoslovak Vitlacü'in çalıştırdığı ECE, OKTAY1 İKNA EDIYOR Basketbol yardımcılığını Bulgar millî takımıDün İzmirde oynanan G. Saray takımı nın eski tanınmış oyuncularından Altmoıdu maçı hâdiseli geçti. YuAngelof'un yaptığı Buigar milli kardaki resimde hakemin küfür et çalışıyor takımı 1963 1964 yılları arasında tiğini iddia eden Metin, G. Saraylı yaptığı alti millî maçtan dördünii Gelecek hafta başlıyacak olan idarecilerden Turgan Ece tarafınkazanmış, birinde berabere kalmış, dan ikna edilirken görülüyor. Maç Boğazıçi kupası maçlarına hazırbirini de kaybetmiştir. tan sonra Metin karakoia giderek lanan basketbol milli takımımız her gün yaptığı çalışmalarla kupaTerrel Machen galibi hakemi şikâyet etmiştir. ya iddıalı hazırlanmaktadır. F B ANKARA FERİDUN'U SEYRETTİ OÜN Her iki maç da heyecanlı geçti PTT Hacettepeyi ezdi: 4 1 G. Birliği Şekerspor: 1 1 Feriköy D. Sporu 1 0 yendi Beykoz İzmirspor berabere bugünkü MACLAR Karagümriik galip, B. Spor berabere Enteresan bir maç dünya ağır siklet boks şampiyonu olacak New York 12, (a.a.) Dünya Boks Teşkilâtı Ernie Terrei ile Eddie Machen arasındaki maçm galibinin dünya ağır siklet şampiyonu olarak tamnacağmı büdirmiştir. Teşkilât. Cassius Clay'i şampiyon Fotoğraf: Selçuk AYBATAR Sonny Liston'u bir numaraiı rakip kuvvetli Lokumotiv Basketbül maçında Sarı olarak tanmıaktadır. En TOP PEŞİNDE: Galatasaray ağır siklet oyuncu olarak sınıflanKırmızıh basketbolcular rakipleriyle mücadele ederken dırılan Tarrel, Cleveland Williams ile Dünya Boks Cemiyeti himayesinde bir eleme maçı yapacaktı, fakat Williams polisle yaptığı bir kav gada ağırca yaralannııştır. Karşıyaka K. Paşa önünde G. Saray: 53 Lokomoliv:70 Salon: Spor Sarayı. Seyirci: 2.000. Hakemler: Barüch Shperling Üsrael) Day Chiriac <Romen). GALATASARAY: Şengün (6) 10, Yavuz <6) 12, Nur 14) 5, Özer (5) 1, Haşim <5) 16, Nedim <6) 9, Ercan (5 ı. LOKOMOTİ\7: Tsvetkov (7) 13, Kinev (6) 21, Radev (7) 20, Blagoev (5) 2, Ravütsov (5) 10. Genadiev (5) 4, Georgiev (4*. Not: Parantez içindeki numaralar basketbolculara 10 üzerinden verilen nottur. Bulgar Lokomotiv Basketbol Takımma kalitesiz geçen bir oyundaa sonra 7053 mağlup oldu. İzmir, 12 196364 lig sezonu mukabil, Kasımpaşalılar genç bir GÖRtLMEMİŞ EMNİYET nun en enteresan maçlarından biri kadro ile oynamaktadır. TEDBİRLERİ si yarın 2 nci Türkiye liginde yapıKarşıyakah idareciler «Kasımpalacaktır. Geçen yıl yaptıkları son şa çok kuvvetli bir ekip değil, maçı Bu beyanlara rağmen İzmir emmaç (şike olarak adlandırılan) ve kolaylıkla alabiliriz» demektedirler. niyeti maça olağanüstü önem verbüyük olaylara sebebiyet veren Ka Kasımpaşalı idareciler ise •Biı her miş ve görülmemiş emniyet tedbirsımpaşa ile Karşıyaka yarın ilk dev maça aynı mânada önem veririz. leri aldırmıştır. Karşıyakah idarere karşılaşmalarını yapacaklardır. İlk istediğimiz efendice bir karşılaş ciler, ojnıncularına temiz oynamalaKarşıyakalıların tam kadrolarına ma olmasıdır» dediler. rı için kat'î direktif vermiştir. Geçen yılki kadrosundan çok şey kaybetmiş olan Galatasaray maça Nedretsiz ve ididasız başladı. Daha ilk dakikalardan itibaren oyunu yavaşlattı ve rakibinin fazla fark yapmasını önleme gayesini güttü, Fakat Bulgarlar şut yüzdelerindeki isabet yanında ribaund üstünlüğünü de buna ekleyerek salondan 17 sayı farkla galip ayrıldı (7053). Ancak müsabaka sırasmda seyircilerden birinin sahaya çişe atması ve emniyet kuvvetlerinin de bunu görerek şuçluyu meydana çıkarmaması iyi karşılanmadı. Maçın havası bir ara gerginleşti, fakat iddiasız Galatasaray seyircilerin tezahüratına rağmen farklı yerülmekten kurtulamadı. Soldan sağa doğru: 1 Türk basketbolunda çok önemli bir isim, futbolda bir mevki: 2 Milli Takımımızın eski şöhretli bir müdafii. derdi gideren: 3 Genişlik, Galatasaray takımınm eski meshiır «Majino» sunun sağ kanadını teşkil eden oyuncu; 4 Yurdumuzun verimli bir bölgesi. Güney Amerika futbol seyircisinin tezahürat nidası: 5 İsim, Eski bir Fenerbahçeli futbolcunun soyadı; 6 Fenerbahçe takımının eski bir forvet oyuncusunun lâkabı. boru nidası; 7 Serbest güreşteki ciddî rakiplerimizden biri. soru edatı: S Şöhretli sporcu, cihan şampiyonluğunu kazanan ünlü bir pehlivanımızm lâkabı; 9 Fenerbahçeli bir idarecinin soyadı: 10 Kaba bir soru edatı,. Yıı nan liginin eski ünlü takımlanndan ve Selânik şampiyonluğuna sahip kulüplerden biri, eskiden sporc'Jİar seyircileri seıâmlarken bunu üç defa tekrarlardı. Yukarıdaıı aşağıya doğru: 1 Ünlü bir Brezilya futbol takımı, tekme yiyen futbolcunun çıkardığı ses: 2 Futbolcu Ahmet ile Kozan arasında kalan isim. ced; 3 Güzel sanat, Saksrvaspor takımınm bölgesi; 4 Düşünce ve huv birliği olan arkadaş, tersi bir renk. 5 NATO'nun Fransızcası, tstanbulsporun eski bir atlet futbolcusu; 6 Bir ilijniz, tersi idarî taksiroatımızın en büyüğüdür; 7 Beceriksiz forvetin kaısısındaki müdafaa için kullanılan tâbir; S Efsaneleşmij futbol yıldızıraız. binicinin işareti: 9 Oturulan yer: sporcunun bol bol sarfettiği: 10 Hindistan'da bir çehir; eski ünlü bir futbol yılduımızın kıultılmıı isml. 7 8 ? tO SPOR Bilmecesinin cözUmü 7 nci dahifede SPOR TOTO Feriköy üemirspor Fenerbahçe • Ankaragücü Hacettepe • P.T.T. Sekerspor Gençlerbirliği İzmirspor Beykoz Altınordu Galatasaray Tuncer BENOKAN Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol TÛmuvasında Galatasaray : :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog