Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT :::H^ CUMHURİYET 13 Arabk 1964 aaaa :'::: Öyleyse doğrudurI azetenm telefonu çaldı B«ledıyeden bır memur sordu « 11 ton gıda maddesi ımha edıldi, dıye yazmışsınız. Bn işlerle biz uğraşırız. Aradık, hesap ettik, imha edilen gıda maddeleri 4 ton. 3 ton da balık denıze atılmış. Eder 7 8 ton .. 11 tonn nereden cıkardınız?» Gazetecı arkadaş cevap ver dı * Beledlye Reisımn faalnet rapornndan. 8 nncn sayfa, 4. paraşrafta yazılı.» Telefondakı ses bır an durdu. Eonra şaşkın şaşkın konuştu • « öyleyse doğrudur!.. G Bır ınsan dınîenmek ıçın 175,000 saat, yani 20 seneden fazla muddetle u>ur. I v I1 aaı aaı • •I ••*• ••!• •••• • ••• • ••• • ••• • ••• • ••• *••• • •*• • ••• • ••• • ••• >••• aaaa aaaa • III • III :::: aaaı ••II ;:: M AF TA NIİSSÂ K ÂL A l Havalar sakat Yazan: Burhan FELEK 7ir hmet kahvenfaı penceresinden dı//\\ şan bakiyordu. Konsolos Bey, eJt \\linde şemsiyesi, boynunda atkısı. başuıda bir Fransız beresi, sırtında kahn paltosiyle içeri girdi. Bonjurlar, bonjnrlaar, dedi.. Ahmet cevap verdi: Bonjur Konsolos Bey, gün aydın.. Evet! Gün aydın, aksam aydın Gözfimiiz aydın. Monser. bn onun tercümesi mi?.. Ahmet: Ne bileyün Konsolos Bey!.. Bonjura bir Türkçe aramışlar, bunu bulmuşlar. Ama yanlış.. çünku.. (bir taraftan paltosunu çıkanrken bir taraftan konusuvordu.) Bon demek iyi demektır. «Aydın» demek, ne demek? Ahmet cevap vermedi. O sırada kapı açüdı. Rahmi içeri firdi. Sırtında uzunca siyah bir yanm çapraz palto, başına kulaklanna kadar Reçmış el örçusü yun bir başlık.. Babkçılar gibi ellerini vurarak: Vay babam vaay! Hava da erkek hava Konsolos Bey siz bn havada dışan çıkmayın Hilmi Beyefendi, bonjur değil mı evvelâ? Affedersinfct Konsolos Bey, havalar da böyle oldu da.. sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun Hilmi Bevefendi! Şimdi buyurun Roruşelim! Ben nnuttom, söylediğımi? Bana dısan çıkmamamı ta\siye buyuruyordunuz. Haa! Tanuun Nuri lâfa kanstı: Haaa! Ne biçum lâf edeyusun Rehmi? Biru nazik ol nazik.. karşundaki adam konsolostur. Ben ne dedim? Daha ne diyeceksun? Ahaaa!.. Ben Ahmet lâfa fcarıstı: Nuri haklı! Haa! denilmez. Sen şehir uşağı değil misin? Ağabey! Ben zehir gibi havadan geliyorum, bunun burasına. Şey derken, ağzımdan Kaçmış Konsolos: Lutfen devam buyurun Hilmi Beyefendi! Konsolos Bey! Bırakmıyorlar ki konusalım.. yani ya havalar sakat. Siz dısan çıkmayın.. Satlıcan olursunuz, di\ecektim Satlıcan nedir Ahmet Beyefendi? Zatülcemp Konsolos Bey! Yaaa? Yeni Türkçe mi? Hayır, eskidenberi halk arasmda böyle denir. Fena değil.. Satlıcan.. demek dışarı çıkmıyalım Hilmi Beyefendi!. Çıkma Konsolos Bey. Sizin naturanız zayıftır.. Hasta Hapşu.. hapşu . hapşu Elhamdulfllâh! Tarabbi çok şukür Nuri: Hayırola Rchmi S.» Burnuma şey kaçtı da Hapsu, hapşu, hapsu' Yarabbi çok tukur.. hapşu, hapşu, hapşu Ahmet: Rahmi oglum.. «en nevazıl olmuşsun, Konsolos Beye söyliyeceğıne, kendıne baksana.. Aman monşer! Nezleden pek korkarım.. başka istikamete aksırsanız, yahut ağzmızı kapasanız Hilmi Beyefendi! Malumu âliniz, nezle insanı.. Hilmi habire aksırıyordu.. Recep: Bir çay iç Rahmi Bey Getir, getir! Bana ateş bastı Hapşu hapşu Nuri: Sen obnuşsun Rehmi Nerede aldın bu nezleyi? Hiç bir yerde.. Dun aksam da sıcağa gittim de Ahmet • Hah! Sıcağa pdecek zaman buldun! Naapiyim ağabey Öyle lâzım geldı. Hay Allah! Bari çabuk çıkmasa idin hamamdan Maça gidecektım Tanuun llan deli mısın? Insan bamama gider de sonra maça gider mı bu ha\ada Ağabey, beleşten bir bilet buldum.. hani üşümüştüm ama.. hapşu.. hapşu Sen bir aspirin yut! Aspirin bana kaşıntı yapıyor.. ben sıcak limon suyu içerim geçer.. hapşu Konsolos: Monşer, burası mikrop doldu.. su kapıyı açayım da biraz Nuri kapıyı açar Az sonra Recep seslenlr: Nuri Bey biz teneke teneke kdmur yakıyoruz.. kapat şu kapıyı. Mikrop falan kalmadı Konsolos: Recep Efendi, siz mikroptan anlar mısınız? Eh, sizin kadar anlanz Konsolos Bey! Allah Allab! Demek benim kadar anlarsınız? Anlanz ya! Biz sehir uşağıyız Her gün mikroplarla haşır neşir oluyoruz. Ahmet gulmeye başladı: Monşer.. Demek siz mikroplarla ahbapsınız? öyleyiz Konsolos Bey . Siz nasılsınız? Ben mıkroplardan daima kaçarım.. çünkü.. hapşu.. hapşu.. hapşu Nuri: Al bundan da beş paralık Konsolos Bey Bu Rehmi size hastalığı bulaştırdı Yok Monşer.. o kadar çabuk Hastalık Hapşu.. hapşu.. hapşu . Ay şevim duştu.. Ahmet sordu: Neniz ddştü Konsolos Bey.. kasık bağı falan mı? Yok Monşer.. hapsu Şeyim yani ratlıyem dfiştu.. fırladı.. nereye.. hapşu.. hapşu Rahmi Nuriye: Nesi dıişmuş? Raptiyesini duşfirmüş. Ne raptijesi?. Konsolos: Raptiye değil Monşer.. hapşu hapşu . \llah Allah Recep: Nasıl kapıvı açar, mikroplan ko»ar mısınız'* Tabiî havalandırmak lâzım Çunku . hapşu.. hapşu.. ama rica ederim. benim ratlive nereve gitti . ben sonra ne vapanm Rahmi: Konsolos Bey! Siz bana söyleyin.. nedir bu raptiye dediğiniz! Hilmi Beyefendi! Siz ıyi bir zatsınız. Lâkin malumatuıız kıt.. ben, ben Hapşu, hapşu.. raptiye.. hapşu demedim. Kahvedekiler başladılar gulmeye Konsolos kıpkırmızı oldu: Rica ederim. Ciddi olalım.. ben otuz beş sene hariciye kariyerinde bulunmuş bir başkonsolosum.. değil mi Ahmet Beyefendi. Ahmet, hemen dunımu duzeltmeye çahştı Konsolos Bej efendi! Bızım sıze hurmetimiz var.. ama bunlar cahıl çocuk lar Sizin harici>eci diünden anlamazlar E bunun burası da mahalle kahvesı.. değil mi Beyefendi. Biraz hoş görmeli Yoksa asla Haklısımz Ahmet Bejefendı! Lâkın seyimi ddşurdum " Neyinizi" Monser ratlije (dı>erek takma dişlerini gösterdi) flst takımı aksınrken fırladı Ha' Ovle desenize Bakınız çocuklar. Şu masalann altına Rahmi hemen yere çoktu Recep de.. Nuri uzaktan bakıyordu Eczacı Bev nargilesini çektikten sonra: Mirim Şu peykenin altına doğru fırlamış olması lâzım. Ahmet Beyin oturduğu jerin az Uensıne bakınız Rahmi oraya gitti Buldum.. buldum.. konsolos Bey, gozünüz aydın diverek kalktı.. Konsolos aldı Recep Efendi bana bır bardak kaynar su getirir misıniz? Su geldi. Takımı bardağa attı Bır muddet kaldıktan sonra çıkardı.. yeleğin cebinden de bir ufak kolonya şişesi çıkardı.. mendiline döktü.. sonra takma dişi.. onunla sildi, kuruladı.. ve ağzına taktı Rahmi: Konsolos Bey.. bir daha hapşınrken ağzının açmayın! Konsolos: Teşekkur ederim.. bır daha burnumla aksınrım dedi. Nuri de: Aldın mı payını! diye Rahmiye taküdı Rahmi: Fena bır şey mi dedim Ulan Rehmi Sen aptal musun? \£n Kapalı insan hapşurur mu?.. Ama dışleri fırlıyor.. da hani akıl oğreteyim dedim Bir fena verde hapşmr.. kötü bir yere duşer.. defil mi Konsolos Bey? Konsolos hani hani burnuna kolonya çekîyor ve kendi kendine: Kırk senelik kariverden sonra. kahve peykelerinde.. mon dien, mon dien. Ahmet lâfa kanştı: Konsolos Bey.. sizinle bir beş tavla oynasak! Hapşu . oynıyalım Ahmet Bevefendi.. hapşu.. yalnız bu aksırık ne olacak? Biraz tuzlu su çekersiniz.. geçer . Mdırmayın.. Recep getir.. şu tatlayı Rahmi: Hadıii! "Vlaç \ar ha! Ahmet Ağabey. Konsolos Beje yenilirsen senin de fiyakan kalmaz. dıjerek iskemlesinı ta\la ojnanan masaya vaklaştırdı. :: ıa ıa ıaaa • •• Hll '••• • aa İİİ: madeni eşyalarınız için z ::f" :: •••• •••• İKİ ASIRLIK BORÇ Çıftlığının arşıvlennde araştırmalar vapan Vestfalya Soest kantonu eskı beledıye uyesı, M. Karl Blum, vaktıyle tngılız crdusu tarafından vrılen bır borç senedı bulmuştur 1761 senesınde Üçuncu Dragon alayı askerlerı, M Blum'un ceddınden 400 balja ot almıslar ve parasını vermeğı unutmuşlardır. Hâlen Soest yakınında Heppende tarımcılık vapan şımdıkı M Blum, geçen mayıs avında Vestfalya'jı zıvaret etmekte olan Alman ve îngıhz yuksek subaylanna bu borç senedını gostermıştır Bır Îngıhz subayı, hâlen Almanyada uslenen «Thınd Carabınıers» alayının doğrudan doğruya, «Üçuncu Dragon» alayının vârısı olduğunu hatırlamış ve bu bırlık kumandanı General Stanford'a Alman çıftçısıne karşı olan şeref borcunu bıldırmıstır. Anlaşıldığına gore, General Stanford, vakında Karabınıerler adına M Blum'un çıftlığıne gıderek ona bır hedıye ver^cek ve eskı hesap boylece tasfıve »dılecektır | •••a • • • « :•:• •«a a •••• •aaa ı :; •; I GARİP RAKAMLAR Doktor Guston'un uzun ve iabırlı çalısmalarından sonra elde ettığı hayret verıcı rakamlar şunlardır: Bir insanın bir saat içinde kaybettifi sıeaklıkla iki bnçuk litre sn kaynatılır. Bır ınsan, doğuşundan olumure kadar beş ton ekmek ve bır o kadar patateg yemekte, 100 000 lıtre su ve meşrubat, 180 000 sıgara ıçmektedır ölünceye kadar bir insanın ka!bi öç milvar defa vurnr ve 150 milyon litre kan akıtır. aaaa •••• aaaa •••• • ••• •••• •••• •••* aaaa aaaa • ••• • • ••a aaaa aaaa • ••• :::: :::: aaaa •*•• laaa taaa :: :: ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYII Karakoy Farmanecller Cad 6668 Ittınbul T»l «41311 Üâncüık 3843/15203 I CayHmtnkuJ S*4ış Uâm İS1ANBIL DOKUZLNCt ICRA MEMURLIIGUNDAN 959/4375 Bır borçtan dolayı ıpoteklı, Besıktaş, Dıkılıtaş Mahallesınde ve Tapu sıcılının sahıfe 700, pafta 59, ada 471 ve parsel 12 sayılı 4718 m2 mıktarında arsanın satılmasına karar verıldı Gayrımenkulün evsafı: Gayrımenkul Mecıdıyekoyunden Levente gıden Buyukdere asfaltı uzenndekı Gajrettepe benzın ıs4 tasyonunun yanındakı halen Saatçı Bayırında Sıte Kolejının ılerısınde Guvenevler temel ınşaatının alt tarafında arsadır. Yola nazaran hafıf meyılh bulunan arsa ıçerısınde 54 adet yaslı dut ağacı vardır. Cıvarı kısmen meskundur. Yol toprak vazıyetındedır. Gayrımenkul ınkışaf ınşaat sahasındadır tmar dnrnmn: Boş arsa ıçın verılen ımar krokısıne gore, bına derınlığı, on ve arka bahçe mesafelerı ve komşu mesafelerı dosyada mevcut ımar krokısınde gorulduğu gıbı olmak uzere yol ve kanahzasvon yapılmadan veya ke^ıf bedellen Beledıjeyfe vatırılmadan ınşaat musaadesı verılmemek kaydıyle ve blok ve ımar ıstıkametı Harıta Müdürlüğünden alınmak suretıjle ırtıfalar blok ve bınaların oturduğu tabıi zemınden alınır. Plânda gosterılmış blok sevıyelerı değıştınlemez, bına sahaları musaıt cephe ıstıkametınde Ool0 nıspetınde artırılabılır Artırılan kısım A Plânda verılen bına hudutlarını en fazla 2 5 m. tecavuz edebılır B Arsa hududuna 2 00 m den fazla yaklaşamaz. Bına çıkıntıları tmar Talımatnamesıne tabı olmak uzere avrık nızamda H: 6 50 m (krokıde gorulduğu gıbı) yukseklığınde bına yapmaja musaadelıdır Kıymeti: Tamamı (285 000) îkı vuz seksen beş bın lıradır llk açık artırmanın 8'1/1965 Cuma gunu saat 1415 te tstan bul Sultanahmette Adlıve Sarayında satıs nıahallınde vapılacaktır Artırma sartnamesı herkesın gorebılmesı ıçın 23/12/1964 gununden ıtıbaren daırede açıktır. Artırmaya ıstırâk ıçın muhammen kıvmetın Oo7,5 nıspetınde pev veya mıllî bır bankanın temınat mektubu tevdı edılecektır Ipotek sahıbi alacaklılarla dığer alakadarlann ve ırtıfak hakkı sahıplerının gayrımenkul uzenndekı haklarını, hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalarını ışbu ılân tarıhınden ıtıbaren on beş gun ıçınde evrakı muspıtelernle birlıkte memurıyetımıze bıldırmelerı ıcap eder Ak'i halde hakları tapu sıcılıyle sabıt olmadıkça satış bedelının pavlaşmasından harıç kalırlar Gosterılen gunde artırmaya ıştırâk edenler artırma sartnamesını okumuş, luzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul etmış ad ve ıtıbar olunurlar Tâyın edilen zamanda gayrımenkul uç defa bağırıldıktan »onra en çok artırana ıhale edılır Ancak artırma bedelı muhammen kıjmetın vuzde jetmış besını bulmaz, veya satış ıstıjenın alacağına ruçhanı olan dığer alacakhlar bulunup da bedelı bunlann o ga>rımenkul ıle temın edılmış alacaklarının mecmuundan fazlava çıkmazsa en çok artıranın taahhudu bakı kalmak uzere artırma on gun daha temdıt ve onuncu 18/1/1965 pazartesi gunu ajnı jer ve =aatte yapılacak artırmada, bedelı satış ıstıyenın alacağına ruçhanı ölan alacaklıların o gayrımenkul ıle temın edılmıs ala cakları ve bundan başka parava çevırme ve paraların pavlaştı rılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak sartıvle en çok artırana ıhale edılır Bovle bır bedel elde edılmez'îe ıhale vapılamaz ve satış talebı duşer Gayrımenkul kendısıne ıhale olu r»n kımse derhal vej a verılen muhlet ıçınde paravı vermezse ıhale kararı fesholunarak kendısınden evvel en >uksek teklıfte bulunan kımse arzetmıs oldueu bedelle almağa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedı gun muddetle artırma ya çıkanlıp en çok artırana ıhale edıleceğı ve ıkı ıhale arasındakı fark ve geçen gunler ıçın Oo5 ten he^ap olunacak faız ve dığer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurıvetımızce alıcıdan tahsıl olunacağı ve fazla bılgı edınmek ıstıjenlerın 959/ 4375 Dosva No siyle memurıvetımıze muracaatları ılân olunur tst. 9 nncu tcra M. Sülevman Senel (Basın 23388 15172) Haıırhyan YENİKÖY T. AYTUL •aaa SaS* îâSS • aaa ;::: ıaaa ıaaa • aaa • aaa ıaaa •aaa »aaa •aaa aaaa • aaa • aaa •aaa :::: • aaa • aaa •aaa ıaaa aaaa aaaa :: :: •••* •••• aaaı aaaı aaaı • ••ı • Zengin Menü • En Beğenilen Orskestra • Fevkalâde Atraksiyon Rezervasyon 62 40 01 j 125 MÜDÜRİYET 23494'15214) aaaa •••• • ••• • ••* •••• • ••• • ••• •••• • ••• ıaaa ıaaa • aa • •a >••• !••• >aaa «•a* ::•: •aaa • •aa • •aa \ Ankara Güne? ümnmi Nakliyat A.Ş. j j | EREĞLI ŞUBESİ Hizmetinizdedir MEYDANBAŞI CADDESI No: 40 Tel: 570 I1 I1 I1 I1 I ) i i â t KARADENİZ EREĞLİSİ emrınızdedır Has 1945 '15209 r • ••a :::: 1 Her türlü malumat için şube" ve acentalarımız **v * •» • • • • • • • • • • • • • • • » »• • • • • • • • • • • • • • • •• konu ve resim SENYOR VE ApAM LARl TEPENİN AR î 123456789 IPTT Genel Müdürlüğündem Sınavla Müfettiş Muavini alınacaktır Sınava gırebilmek ıçın Memurın Kanunundakı şartları haız olmakla beraber, askerlıtıni yaprruş, 30 yaşını bıtırmemış Teknık Ünıversıte ve teknık okullar ıle Hukuk, tktisat, Sıyasal Bilgüer Fakultelen ve tktisadî ve Tıcarl tlımler Aka demilerınden veya bunlara muadil yabancı faklılte ve okul ların bırinden mezun olmuş bulunmak lâzımdır Sınav 21 Aralık 1964 pazartesi günü saat 14 00 de Anka rada Genel Müdürlükte, tstanbul ve tzmırde PTT Bolge Başmudurluklennde yapüacaktır îsteklılenn 19 Aralık 1964 cumartesı gunu mesai saatı sonuna kadar. düekçelerıne eklıyeceklerı nıifus huvıyet cüz danı, dıploma, askerlik terhıs tezkeresi veya bunlann noter tasdıklı suretleri ve bır adet vesikalık fotoğraf ıle birlıkte Ankarada Genel Mudürluk Personel Daıresı Başkanlığına, Is tanbul ve tzmırde PTT Bolge Başmüdürluklerıne mura caatları ılân olunur l S U I A K A KARA <3ÖUSe ATAN SOLDAN S\Ğ\ 1 «Bır sevgl dalına konmak İçin çırpınan kanatlı hayran» anıamına lkl söz 2 Ozen gostercn (lkl sözı 3 Sandık lçlnde büsuk değer taşır, tersl koppa kadınlarla çapkın erkeklerin karşı karşıya attıklarıdır (argo) 4 Bir konutta sürekll oturma lşl bir emlr 4 Çevrlllnce <çabuk> yapılan hlzmet» karçılıgı lkl söz bellrtr, tersl motorlu vaffltalarm belkemlğldlr 8 Bir edat, nota 7 Sellmiye Camllnln bulusduğu şehrlmlzln halkmdan 8 Tersl «karşısındaktne pes dedlrtlr» m&nasma bir çeklmdlr, bir edat 9 VermeklUc (eskl 1 tertm), «bir çey yemeden öylece dur » anlamına karma bir emlr YUKARIDAN AŞAĞIYA 1 Kapı (lkl soz) 2 <Daha llerldeki sayı> manasına lkl soz 3 Acıklı yalvanç, çevrllnce «apansı» karşılığı bir soz bellrlr 4 Şan ve şeref, olçülerden 5 Tersl «bir tane ele geçlr1» kar»ıhğı karma blr emlrdır, çevrlllnce «göz> anlamına \ 234S6789 gellr (Dlvan Ede IV K fiMt bivatında) 6 ' ISK t V £ T Şehlr, blr hay3U R İE 4 vanın bağırtiEi 5İE • vlf£ 7 Alaturka saz 6EI İ9B K 7pp ; \L\C R takımı lcracüa. rından, gözle lyl 9BtvMFirH;, jKfe gorülemeE ve Flu Itonou ,ıı ,, .. şekllde 8 Blr nallrdltmlt feklı erkek adı. blr Peygamber 9 Besl maddelerlnden Afrlkada blr göl, yabancı NUOVACIHAZLARI FARO SES ALMA SMIŞA \K/CDİLMİŞTİH Türkiye Kızılay Derneğinden: Kan bağışçılarına ve Kıbrıs bağışçılarına verılmek üzere beratlar bastırılacaktır. Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünden, Istanbulda ICızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edılebılır. Tekbiler en geç 28/12/1964 gunu saat 16.00 ya kadar Genel Müdurlüğe gondenlmiş veya tevdı edilmiş olacaktır. Cumhunyet 15180 «•••«•••••••••••••«••t LIBKA TİCARET A.Ş Istıklâl cad 394/96 Beyoğlu Istanoui Tel 495200 01 Ilâncılık 3817 15205 m g İ 4O 13 Aralık 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Bayanlar!. Saçlarınız İçin Rusya ile İtalya bir anlaşma mı yaptılar Rusya ıle İtalya arasında gızlı bır anlaşma aktedıldığı hakkındakı söylentıler yıne ortaya çıkmıştır. Bundan once de boyle bır şayıa çık mış fakat bu Ruslar tarafından yalanlanmıştı. Biz bühassa Turklyeyı lstihdaf etmekte olan bu habere inanmak istemiyoruz ve tamamen uydurma olmasını temennl edıyoruz ÇUnkü böyle bir ittıfakın mevcudiyetini kabul edersek, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında mevcut dostluk sıfıra ineceği gibi her zaman Türkıyeye karsı dost olduğu soylenen Sınyor Mussolıni'yl de en buyuk Turk düşrnanları arasına katmak ve büsbutün başka bir siyaset ksilanmak gerekecektir. Böyle bir soylentlnın yalanlanmasını beklemek hakkımızdır. Darulfünun Emınl (rektor) Doktor Nureddın bey dun Ankaradan şehrımıze donmüştur. Ankarada butçe ile llgill temaslarda bulunan Nureddin bey kendısiyle konuşan bır 'muharnrımize sunlan söylemıştır «Ecnebl profesorler peyderpey gelmektedırler. Şımdıkl halde ge lecek olanlar 67 kişldır. Yılbaşma kadar hepsi gelmiş olacaklardır » SPRAY KULLANINIZ ZlRA: En tnodarn t a ; modellerini yıpmanızı Imkân vırir. Saçlırınızr yıjlım«dan ınuhafızt tdar. Kelıytıklı temlztanlr Yadeklıri mtveuttur LAK Darülfünun Emini döndü M. Rikov ve M. Mussolini Nıkah muamelelerinın kâtıbi adıl (noter) huzurunda tasdık edı lecegı keyfıyetı uzerıne Cmayet Mahkemesi Reısı Alı Fehmı bey şun lan soylemiştir « Hergun yuzlercesme şahıt oldugumuz aıie tatı'irının asırlara doğru uzayıp gitmesıne goz yumamazdık Medeni mılletlere has olan içtimal akideler maalesef cehalet yuzüncten yanlış yonımlara vol açmaktaydı. Bu yüzden bır çok aıleler tarumar olmaktavdı » Cinayet Mahkemesi Reisinin beyanatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog