Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

I BUkreşte lO yenildi ve. Tuncer BENOKAN Bükreş'ten bildiriyor POLOMYA KUPA ŞAMPİYONU LEGİAYI 3 ÜNCÜ TURA GÖTÜREN GOLÜ MAÇIN 14. DAKİKASINDA SANTRFOR APOSTEL ATTI San kırmızıhlar mağlup duruma düştükten sonra, Legia kalesini s,ksık zorladılarsada, Polonyah kaleci üç şahane kurtanş, ,/e, takımmm galibiyetini korudu. Galatasarayhlar sahay, ağhyarak terkettiler. Romanyah lurnervo dakıka gol gol „ diye bağırarak, Galatasarayı alkışladılar. Kafile bugün uçakla yurda dönüyor GflLflTflSflRHY KUPflDflN 2. TURDA ELENDi STAD: 33 Agustos (Bükreş) SETÎRCİ: 3000 kadar (Köstenceli ve Adakaleli Türkler çoğnnlukta). HAKEMLER: N'icoUe Mihailescn 7 Gheorge Popovici 7, Vasile Dimitrescn 6. G. SARAY: Turgay 5 Candemir 7, B. Abmet 7 Nacl S, Dogan 7, Kadri 6 Tarık 4, Mustafa 5, Metin 7, Tnran 6, Ufnr 4. LEGÎA: Peneonek 8 Makseli 7, Trzaskowski 7 Gmoch 8, Grıebowski 6, Blaut S Zmijewski 6, Brychzy 7, Apostel 7. Korzeniowski 5, Fraekiewiex 6. GOL: Dakika 14 Apostel. I ükreş, 1 Şampiyonumuz Galatasaray, « bugün > burada 3 bln Romanyalı Türkün eandan desteğine ve hakikaten en iyi oyununa rağmen 14 üncii dakikada müdafaanm yaptığı hatadao doğan «ek golle Avrupa Kupa Galipleri turnuvasından elendi. Galatasaray, bugün gerçekten şanssızdı. Çünkü, Turanın girdiği dört gol pozisyonundan birisi ağlara ulassaydı, Sarıkırnuzilı takıma üçüncü tur kapıları açılmıs olacaktı. Zamaıı zaman santrahaf ve sağhaf. zaman zaman da sol hafın katılması ile üç kişi tarafuıdan marke edilen Metin, bunlara rağmen Polonya kalecisine korkulu dakikalar yaşattı. Galatasaray sahada Naciyi geri atakları çok tehlikeli oluyordu. Solbek, Doğanı iki bekin ortasma ko hafın ceza sahası dışmdan çektiği yarak üçlü hat kurmus olarak oy şut, direği sıyırarak avuya çıktı. nuyordu. Mustafa ile Kadri, defans 27 inci dakikada Metin iki kişii!e forvet hattı arasını doldurmaya yi çalımladı, ceza sahasına girdi, çahşıyorlardı. Legia ise, yine bütün yükü sağ topu altı pasta Turana aktardı, Tuiçin üstünde toplamıştı. Bunlara rağ ranın şutunu kaleci umulmıyacalc men, takımımız ilk dakikadan son şekilde çeldi. dakikaya kadar müdafaa değil, hü Takım sıkıştığı zamanlarda Lecum denedi. Legia'hlar kontra atak gia sağiçi geri gelerek kontrolü ülarla netice alma yoluna gittiler ve zerine alıyordu. 39 uncu dakikada bunda muvaffak oldular. Mustafanın frikiği 1 içinde Meti8 Golde, Nacinin, ayağı kayan Turni buldu, Metinin volesini Pençogayın hatasını aramak lâzımsa da atılamıyan gollerin hesabını Galata nek kornere çıkardı. 43 ncü dakikada Turan yine musarayın iki açığına sormah. hakkak bir gol kaçırdı. Az sonra Maç başlıyor da devre böylece bitti. Fotoğraf: Telefoto Türk Haberler Ajansı (Bükrcş Frankfurt Ist.) d Ü ? t Ü k t e n s o n r a ^ "ütün güeü ile Legia kales.ni basUrd.ys, da Legia defansmı asamad. Legia kales, önünde gol ç.karmak için uğrasıvorlar, ama ne vaz.k ki netice değismivecek Romanyanm dört bir tarafuıdan ikinci devre gelen Türkler, Galatasaray! ilk dakikadan itibaren eandan destekliyor Galatasaray ikinci devreye yine ve tempo halinde cGol isteriz» diye bağırıyorlardı. Galatasaray, ilk fır hızlı başladı. Fakat Legialılar iki satı ikinci dakikada kaçırdı. Turan naflaruu daha da geri çekerek duseçtiler. İS e daldı, kaleciyi üstüne çekti, to var tatbik etme yolunu pu şutladı. top kaleciyi geçti sol Bu yüzden zaten kötü ojnıyan Tabek, çizginin üzerinden çevirdi. nk ve ügurdan yoksun Galatasaray 11 inci dakikada Doğan, ceza sa for hattında Metin ve Turan yalnız hastna sokularak bir şut attı. Dire kaldı. Buna rağmen biri 65 diğeri ği sıyıran top avut.. 14 üncü daki 67 inci dakikada Metinin iki mukada Legia, maçın tek golünü ka hakkak gollük şutu direkten sekBükreş. 10 Son dakikalan ta zandı. Sakat olduğu için iki maçta ti. Maçın diğer dakikalan ortada mamen Galatasarayın baskısı altm da bize karşı oynayamıyan santraoynandı. Legialılar zaman zaman da geçen karşılaşma sona erdigin for Apostel, topla bize daidı, Naci sert oynıyarak zaman zaman da tode üzülenlerin başında Teknik Di ayak koydu. atladı ve topu sağiçe pu taça atarak vakit geçiriyorlarrektçr Gündüz Kılıç geliyordu. Kı şeçirdi. Kendisi sola altı pasa deplıç maç hakkmda şunları söylüyor !âse oldu. Bu anda sağiç topu tek dı. 80 inci dakikadan 90 ıncı dakikaya kadar oyun Legia ceza sahadu: rar Apostel'in ayağına yuvarladı. sı içinde geçti. Üst üste en aşağı Takımımız gördüğüm 3 maç Legia santraforu sert şutunu patla 10 korner oldu. Buna rağmen Poiçinde en iyisini bugün oyııadı. ıırken Turgayın ayağı kaydı. Top lonyanm fizik yapısı iyi müdafaaFakat dört mutlak gollük fırsa köşeden Galatasaray filelerini bul sı gole fırsat vermedi. Romen hatın kaçması büyük şanssızlıktı. <lu. 10. kemi bitiriş düdüfünü çaldığı zaTakım moralman bozuktu, yorman Legiahlar seçinçle kucaklaşGolden sonra gunduk. Her seye rağm«ı çotılar. Galatasaray takımı sahayı ıııklar bütün olanları unutarak ve üzüntülü gözGol, San Kırrruzıh takımı kam yorgun, şanssız sahaya çıktılar ve başarılı bir yaşları arasında terketti. uyun oynadılar. Her zaman söy çıladı. Buna rağmen Legia kontralediğim gibi Legia çok iyi bir takım. Çocuklara tesekkür etmekten başka söyleyeceğim bir •jey yok.» j j Uçaktan yatağa, t ; yataktan da 1 stada gittik... BtKREŞ 10 Tam 48 tast defişik bava şartiarı lelnde bocaladık. Ve yine 48 saat ayrı »yn yerlerde yathk kalktık. Kısacası tam bir serüvendi ba... Halbnki Legia ft\miş, güıclce yerleşmiş, antrenmaniDi yapmış. sahayı tttkik eimiş, tırampon ayarlamalannı Taptnıs ve sonra da istirahate cekilmişti. Ya birimkiler... Onları hiç sorma Her şeyden önce seyirci meselesiyın, kısaca ifade etmek gerekirse, ne temas etmek isterim. Takıma san açaktan yatağa, yataktan da stada ki Dolmabahçede oynuyormuş gibi gittiler demek yerinde olur. tezahürat yapıldı. Köstenceden, PloBütün bu hendikaplara rağmen eştiden. Adakale'den ve tbrail'den cahada her şey unutulmuştu. Çocuk gelen Türkler kadar sayısı az olan lar ellerinden geleni ortaya koyuRomen seyirciler de avazları kadar yorlar ve birkaçı hâriç takım, gertakımımız lehinde tezahürat yapmış çekten güzel futbol oynuyordu. Yal nız ikinci yanda çok heyecanlıydı lar ve Romanya, bize bir defa dahü dostluğunu göstermişti. lar. \ Tuncer BENOKAN I Bükreşten yazıyor B C. Saraylı Doğan Cexa Heyetiride Ankara 10, Spor kuralların» »ykırı harekttinden dolayı GM&tks&ray fut. bolcularından Doğan Sel (tedbirslz) Jle Takatm kulübtt lutbolcularındtn 8u»t Yakutlu (tedblrll) otarak Jutbol Federasyonu Merkea Oaa Kurulun* Tertl•ılglsrdlr. Maçın sonunu Türk olarak seyıet mek kimseye nasip olmasın. 270 dakikalık mücadelenin sonu ilân edil diği vakit, bütün oyuncuların başı kesilmişcesine öne düşüvermij ve göz yaşları boşanmıştı. Ve bir büyük mücadele daha sona ermis, bir taraf kazanmij, diğer taraf kaybet f mişıi. Iste Turan, Kddn ve hatta I*te Turan K*Jfv~h M "r'y Kılıç: maçımızı oynadık Totoda rekor: ı 54 yaşmdaki bir Londralı totodan 8,5 milyon lira kazandı Londra 10, (AP) Laurence Fro«dman adlı 5 yaşındaki bir jirket 4 müdürü, futbol müşterek bahsinden (Toto) 844.869 dolâr kazanmıştır. Bu totodan kazanılan yüklü para bakımından bir dünya rekorudur. Freedman, totoda sadece 5 şilin oy namak suretiyle bu serveti elde etmiştir. Talihli müdür, İngiliz futbol maç larınm sadece 9 unun beraberlikle ; neticelendiği bir günde 8 maçı doğ : ru tahmin etmiştir. ,v tngilterede toto kazançları vergi ! rı» vınBivr.» T V , , Fotoğraf: Telefoto Türk Haberler Ajansı (Bükreş Frankfurt îst.) den muaftır. Freedman, evli olup 2 9 GOL KAÇIRITOR Turan bır ara kaleci U e karş. karşıva kald,ğ. halde bu muhakkak gollük fırsatı değerlendıremedi. Reyaşında evli bir oğlu vardır. sımde Turanın yakın mesafeden kaçırdığı pozısyon görülüyor. Legialılar 3. tura atlayan Legialılar bayram sevinci içindeydiler. Çok heyecanlı görünen antrenür Popescu şöyle ko nuştu: • Bileğiraizin hakkı ile kazandık. Galatasaray çetiıı, yeııilmesi güç bir ekip. Direklerden dönen topları ve kaçan fırsatları şanssızlıktı. Ben Legianuı 3. turu hak ettiğine kaniim. Ve hak ettiğimizi de aldık. Dünyaıım her tarafında Türk mü var? Onları Bükreşte de görünce şaşırdım.. şjıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııımç | Spor yaytnlarında X | ümit verici çabalar 1 | Erdoğan ARlPlNAR | E #* ündelik spor basınının gerekli ve yapıeı bir yön tutmamasma |T E Ü karşılık son bir ay içinde diğer spor yaymlarında olumlu ge ^ E lişmeleri sevinerek izlemekteyiz. Bunların birer birer olduk X S ları kadar, topyekun faydalı olduklarma inanıyor ve halkoyuna açıklamakta Türk sporu bakımmdan iyilik umuyoruz. ~ S Geçen ay içinde genç bir öğretmen yazar, okul kitaplarında E ilk defa spor yazılarına, haberlerine, fıkralarına yer vererek on ^ S ların da edebî bir tür olduğunu kabul ettiğini gösterdi. Seyit Ke ^ S mal Karaalioğlu'nun «Sözlü Yazılı Kompozisyon Konuşma ve =: ~ Yazmak Sanatı» adlı yardımcı ders kitabı yurdumuzda ilk defa £j j S yazı türleri içinde (spor yazısından) bahseden, öğrenciye, haber = Özcan Arkoç tipini tarif eden, yazılış yolunu gösteren ve canlı misaller veren ~ Arzusuna erişemedi Ş ilk eser olmak şerefine ulaştı. = S Futbol çevrelerinin yakından tanıdığı Fahir Tezcan'ın «Fut = = bol» adındaki eseri 1964 ün yayın eksiğini tam olarak kapatan = Ş ve modern anlamda futbolu öğrenmek istiyenlere yardımcı ola = = cak bir kitap olarak dikkati çekti. Bunların dışında dost ülkele = = rin kültür merkezlerinin SPOR konusundaki çabalarını da tak = Adnau E dirle karşılıyoruz. En dikkatli çahşan merkez (Türk Alman E Anıasya 10, Bölgemizin şampiyon E Kültür Merkezi) spor sahaları, futbol ve diğer sporlan iyi şekil E t a k u n l Şekerspor, haftanın her güE de veren filim geceleri tertip edivor ve bu eğitiei gecelerde ka = " ü yapüan antrenmanlarla Turkıye E Püarını herkese açıyo, în g ili z Küitür Heyetmin bu konuda ha = ^ ^ M ^ l ^ ^ zırlandığını ve çalışmalar yapacağını haber almış bulunuyoruz. ^ ^ g j ^ = Kültür ataşelerinin spor yazarı ve yöneticileriyle yapacağı bir | j Y ıllarca n nâmağlup şampiyon olan Y ıllarca = toplantı bu çalışmaların gücünü artırabileceği ve SPOR'un muh = Fenerbahçeni genç takunının antre b h i n S telif dallarında ileri oldukları su götürmez ülkelerın de bu çahş nnriî F<ıat K 'i itrdıeı v Duıun Dunıaraan uaşım DCUCU xerDiyesı leşKiıaıınıu uıaft. tefek yayın organlarını (çok geç olarak) almaktayız. Bunların E intizamınm sağlanmasının yanısıra her federasyonun öğretîci ki E taplarla; her yıl sonunda basılı bir bilânço yayınlaraasınm, hem = denetleme ve'hem de öğretim bakımından favdalı olacağını dü = .. .. ~ ?unuy°ruz= fdi*' ^ k a d e m e m a j I a r m d a ^ S y, e m l m e d e n . t u « " n c u kademeye yukselmı» £• , • K a n f : « e v " d e k l **""]*" mcelemış ve takımı bu ıncelemeden aonra yaptığı transferlerl» teakil et Viyana 10, (Peter tlnfier bildi , tir. fiyor) 20 Aralıkta îstanbulda i Bilindiği üzere Bulgaristan milli BEŞİKTAŞ VEPA1A VENİLDİ uynanacak Türkiye Bulgaristan j m a ? m l n oynanacağı 20 Aralık taç.nd, Vefa'ya eski bir Beşiktash olan Z e k t . n • ,,. , ., , . , rıhınde Austria kulübü BulgarisG. Saray bugün oldu. Resimde maçtan bir enstantane görülüyor. n.ıllı futbol karsüaşmas.na davet | t a n > Y u n a n i s t a n v e M l s ı r d a h S u s u s i dönüyor edilen kaleci Ozcan'a Austria kuj maçlar yapmak üzere Avusturyav iübünün izin vermemesi üzevin» I dan ayrılmıs olacaktır. Bükreş 10, Legia'ya 1 0 mağlup , bugün kendisi ile konuştuğumuz olarak elenen Galatasaray futbol ta ! Özcan Arkoç «Bulgaristan maçıRekortmen Aynıır Ayhan kımı, yarm (bugün) saat 12.00 de üa gidemiyeceğim için çok üzgüuçakla Bükreşten hareket edecektir. nişanlandı ııiitn. Her şeye rağmen 14 AralıkSaııkırmızılı idareciler, uçağın Yürüyüş Türkiye rekortmenle direkt İzmire gitmesi veya Istanbu'a yapılacak kulüp kongresinde rinden Aynur Ayhan Şenay Toros, la inmesi konusunda bir karara vaseçilecek yeni başkandan izin alacağımı tahmin ediyoTum.» demis ile nisanlanmıstır. Tebrik ederiz ramamıslardır. Ozcan Izin alamadiğım için çok üzgünüm,, dedi Hakem Maçın hakemi ise sahanın iyi olmadığına işaret ediyor ve şu şekilde devam ediyordu. Her iki takım da futbolu isteyerek oynadılar. G. Sarayın kazandığı fırsatlar cidden büyüktü. Fakat Legia da futbolu çok iyi bilerek oynayan bir ekip.. M a ' y a 10 mağlup oldu iılııiiiıı Turkıye Lıginde bu hafta maçı bulunmıyan Beşiktaş futbol takımı dun ıkmcı ügden Vefa ile vaptığı antrenman maçm, Zeki'nin ayağından yedıgı golle 1 0 kaybetmiştir. Şeref Stadının balçık zemini uzerınde yedek elemanları ile rakiperı Vefa karşısında üstünlük sa*Lıyamıyan SiyahBeyazn onbır maçm buyuk bir kısmında adetâ sahada dolaşıruştır , B^İKTAŞ : SabH i h s a n (Mufıt), Onder «Sami. Muhittin. Cevat • Hüseyin. Suat, Anmet, Rahmi, Poli (Ra.şit). VEFA : Mehmet • Artin, \. Asım Burhan. Metin, Ertuğrul K. Mustafa, Güray, Zeki, Erdoğan, B. Mustafa. Millî takım açıklanıyor •Ali Sami Y c n » Stadında 20 aralık giinü oynanacak Türkiye BuU garistan millî takımlar maçında oynayacak Türk Millî Futbol Takımmın 16 kişilik kadrosu bugi.ıı Saim Kaur tarafuıdan açıklütacnktur. 5 E S E ^lllimiHHIIIIIUIIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllln mittir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog