Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

10 Aralık 1964 CUMHURÎYET SAHİFE BES MiUî Türk Talebe Birliği tarafından, Birliğin 48. kuruluş yılddnümü münasebetiyle yapılan özel törende, aynca Yugoslavyada bir TÜRK ALMAN süre önce Belgradda düzenlenen MERKEZİNDE Balkan Melodileri Festivalinde bi rincihk kazanmış olan Türk hafif Berthold Brecht Kurt Weill i müzik orkestrası ve sanatçılarma kilisinın şehrimizde Kent Oyun başarı plâketı verilmiştır. cularında büyuk ılgi uyandırmıs olan «Üç Kuruşluk Opera. ile S E R A M I K Gerhard Lenssen'ın bizde henuz Kütahya Halk Eğıtım Merkezintanınmamış olan «Tek Adam Operası» adlı eserler, Türk Alman de açılmış bulunan modera seramık sergisi büyuk ilgi gormekteKültür Merkezinin tiyatro kolu dir. Fuat Tuzcu ve Abdurrahman programında olmak üzere 10 ara Özer admda iki sanatçımn düzenlık perşembe akşamı saat 20.30 da ledikleri sergideki yapıtlar, özeltemsil edilecektir. Aynca 11 ara likle turistlerin ilgisini çektiği ilık cuma akşamı saat 20.30 da çin yakın bir gelecekte KütahyaCarl Orffun «Akıllı» adlı eseri nın çıniciliği yanında seramiğinin oynanacaktır. Ayni zamanda 9 a de ün salması beklenmektedir. Taralık perşembe akşamı «Üç Ku rihî ve Batı seramik yapıtları ruşluk» operanın temsilinden ön dikkate alınarak yeni bir anlayif ce, saat 18.30 da Haldun Taner ta ve özellikte yapılmakta olan Kürafından Brecht'm gelişimınde «Üç tahya seramiklerinin boya ve ciKuruşluk Opera» konulu bir ko lâları da tamamen sanatçılar tanuşma yapılacaktır. rafından imâl edilmektedir.. Bır suredenberi Amenkada bulunan Oya Kaynar admdaki genç sanatçımız, Minnesota Üniversitesi tiyatro kolunun oynadığı temsillerde gerek sahneye koymak, ge rekse başrolleri oynamak bakıramdan başan kazanmaktadır. Halen Minneapolis Üniversitesinin Scott Hall< Salonunda sürekli olarak oynamakta olan Luigi Pirandello'nun «Altı Kışi Yazarmı Anyor» piyesinde başrollerden Mademe Pace'i genç aktrisimiz Oya Kaynar oynamaktadır. îstanbullu olan Oya Kaynar ayni zamanda sözü geçen universitenin Theatre Arts üyesidir. 1961 1963 yıllarında îstanbulda Amerikan Kız Kolejinde ders verdi. Şimdi de «Türk Tiyatrosu» üzerinde bir kitap hazırlamaktadır. Oya Kaynar bir süre önce Türkiyede «Genç Oyuncular» grupunun değerli sanatçılarından idi. Amerikodo genç bir sonatçımızın başansı r ~ SHAW VE ÇEHOV Sehrimizdeki İngiliz «High Schools» Kolejinin «The Dramatic Society» adh tiyatro grupu tarafmdan, Nişantaşındakı salonda Bernard Shaw'ın «The Man Of Destiny» (Kaderm Insanıi ve Anton Çehov'un «Teklif» adh piyesleri oynanacaktır. ALFRED BRENDEL Tanınmış Avusturyah piyanistlerden Alfred Brendel Türkiyeye gelerek 10 aralıkta Ankara Devlet Konservatuarı Salonunda bir resital verecektir. Piyano virtüozu sonra îstanbulda 13 aralıkta Şan Sinemasında ikinci resitalini verecektir. H Koçyiğit, E. Taş ve V. Doğan Acapulco festivalinde PLÂKET VERİLDİ Meksikada yapılan ACAPUIXX> Uluslararası Filrn Festivalinde oldukça yankı uyandırmış olan bazı aksaklıklara, hattâ skandal denilebilecek olajlara sahne olmuştur. Organizasyonun bozukluğu yüzünden, ük gece festivalin açüışını yapacak olan «Amerika Amerika» adlı Unlii film. tertip komitesinin de evvelce ilan etmesine rağmen, son dakikada filmin üç bobininin kaybolması sebebiyle gösterile memistir. Protestolar arasında saatlerce sonra bir Çekoslavak filmi «Amerika Amerika» nın yerini alarak oynatılmış ve daha açılışta festival hâdise ile başlamıştır. Yabancılar ve şeref misafirleriyle hlç ilgilenilmediği için, birçok prodüktör ve artist ile bazı gazeteciler geri çevrilmişlerdir. Bu işe polisin de karısması bir hayli gürültü yaratmıştır. Türkiyeden «Susuz Vaz» filminin listeye bile abnmamıs Acapulco Festivali skandal denilecek olaylarla sona erdi olması, orada bulunan prodüktör ve artistlerimiz tarafın dan başta çok üzüntü ile karşılanmıştır. Prodüktör ve aktör Ulvi Doğan'ın Festival Komitesine müracaatı, gayet lâübalice karşılanarak sadece: «Oynatılacaktır» cevabı verilmiştir. Prodüktörlerin kulaktan kulağa yaydıklan bir habere göre de «Susuz Yaz» uı kopyesinin kaybolduğudur. Bu Festivale katılacak filmlerin evvelce derece ve armağan kazanmış olan filmler olacağı ilân edilmiş iken, bu şarta riayet edilmemiş ve birçok sıradan filim katılmıştır. Böylece bu Festivalde daha ziyade Mekslka, Ispanyol ve Arjantin filmlerine kazandırmak yoluna gildildiği, diğer va bancı ülkeler temsilcileri t*rafından belirtilmiştir. Meksikaya giden Hülya Koçyiğit ile Erol Taş jurda dönmüş bulunmaktadırlar. Ulvi Doğan ise Meksikada bulunmaktadır. Hayatı = = 5=E == = Z^Z = E~ = ^E r= ^ü = KIŞ SEZONU DOLAYISIYLE AGAOGLU = YAYlNEVİ | KÜLTÜR KİTAPLARI = DtZİSİ: = 1. K t V A Y İ MtLLİYE RUHU Samet Ağaoğlu 2. PUŞKÎN ÜZERİNE KONUŞMA: Dostoyevski o = ^ = = ^ ANIL YAYlNEVİ SUNAR M. Reuchlin, çeviren: Doç. Evrım: Psikoloji Tarihi (10 00) Alparslan Türkeş. Rifat Baykal, Muzaffer özdag: Bazı Gerçekler (Savunmalar) (3 00) Prof. Clken: Sn asi Partıler ve Sosyahzm (10 00) Bir Komisyon: özel Okullar Rehberı (15 00) Lacombe: Demokrasi Buhranı (7.50) = : Palmade : Karakter Bılgisi 5= (5.00) Mutuk: Plânlama Konusunda = Tenkidler (3.00) İEE Borak: Ataturk, Genclık ve ~ Hurrıyet (7 50) Ataturk İEr ve Dın (5.00) = özgül: Rüya Yorumları Ansık5S lopedısi (12.50) ZSZ Evrimer: Bu Dünya Boyledır SS îste (5 00) sz: Doç. Arknn: Şahsıyet PsikoloZ= ıısınde Çatışma (12.50) SS întıharın Psıkodınamikleri ~ EEE S S^ = ^E = = (21.45) Anormal Davranışlar Psıkolojisı (5.70 Cıltlı: 15 00) Dr. S t e r n : Resımle Psıkolojık Teşhıs (10 00) Doç. B a t u h a n : Batıda Tolerans (10 00) Prof. K a p l a n : Şıır Tahlüleri SAHESER ROMANLAR • EN BOYOK YAZARLARIN EM GÜZEL ESERLERI S A B A H • Kadr'ani tn çok kıdın fitinc r«nl blr ™m»m • TAYLOR CALDWEU bu e^^r IL> kad n n.hjnun dtrm b r u M I rl ^ap^ı|. bır a$k kuk^nciıl(niutluluk dcstanı ırıralmırtr H*RP F 14 basn DIRIUS12 !»«' SEN BIR MELEKTIN EMİLE ZOLA NAN'A VİCTOR HUGO ^OTRED^ME:l KAMBURL > baa» 2 A. DUMAS F.la KAMELYALI KADIV MADEME BOVARY O PLAUBERT ?>,! 4MBO JANE AUSTEN FV'.U H MURGER L* BOHFV TOLSTOY ŞARKISI • Nob«l Krananlar HEMtNGVVAY SILAHLARA VEDA 1 bınl PEARL BUCK A\\ PASTERNAK DOMOR JTVAGO a ba». CENNET \OW JOHN STEINBECK ASK OTOBISI' SiNCLAIR LEW|5 SEM SEVMEK K \DtR!M V\HŞI AŞK ANORE GİDE • H LAVVRENCE HEtNRİCH MANN HUGH WALPOLE ANORE MAUROIS S MAUGHAM • Çag 'nırın 5jııcsı»ı!en OGl'LHR VK Sr\GM İLER C \AtlK\R RLHLAR M\\l ML! JK BIR B^sK», kKDri ikLIMLLR S ^ T A M N KfRB^NLAK) ERGUVAN \C.\C[ CRONİN U\\ \TK I X I \ l i JOHN OHARA MZONLU VKMS A h O DU MAURIER K D R YOLru.\P! YAŞAR KEMAL YER DEMIR COK BAK1R SARK'SI T CALDWELL • ARÇELIK AY BİR ÇEKİLİŞ YAPIYOR VE DÜNYA EDEBİYATI DİZİSİ: 1. DÖNtŞ Erich Marıa Remarque 2. MUHTEŞEM GATSBY Scott F. Fitzgerald 3. UĞURSUZ AVLU Ivo Andrıç 4. GIOVANNt'NIN ODASI James Baldwın 5. STRAZBfRG HÂTIRALARI Samet Ağaoğlu S. HCCREDEKİ ADAM Samet Ağaoğlu. 7. CEHENNEMDE BtR YUSUF Feyyaz Kayacan = = = Z = Ş = Ş = ^ = E z = ; E = z BUZDOLABI ALANLAR ARAS1NDA HER A . K A D I R ın venı ıkı kıtabı : BL'GÜNÜN DtLÎYLE YAYİNLARI SUNAR Mılli Eğitim Bakanlığınca faydalı görulerek Tebliğler Dergisi'nde butun öğretmenlere, oğrencilere tavsiye edılen kitaplarımızdan birkaçı: • ATATURK İÇİN SÎİRLER ANTOLOJİSİ. 300 kuruşK •V SONET.ER. Shakespeare'den > kırk sür İngılizce asıllariyle. (500 kuruş). + KREZÜS. Tarıhî piyes (300 kuruş * • MEVLİD. Süleyman Çelebınin. (200 kuruş.) • YUNUS EMRE. Hayatı, seç me şıırleri. (300 kuruş) •*• Burhan Arpad'ın: GEZİ GÜNLÜGÜ AVUSTTJRYA GÜNLÜĞÜ İLK GECE. (200 kuruş > •*• Eflâtun Cem Guney*in: HALK TÜRKÜLERI. (300 kuruş.) TAHİR ÎLE ZÜHRE. (200 kuruş.) ŞAH İSMAİL f200 kuruş.) DERTLİ KAVAL (300 kuruş.) • YEDİTEPE Dergisinin para A sız ömek sayısiyle kitap listemizi isteyiniz. HAYYAM Ikı baskı : 5 lıra, 10 hra BUGÜNÜN DİLİYLE Üçuncü baskı 5 hra ÖDEMELİ GÖNDERtLtR P.K. 58 Beyazıt, tstanbnl *** MEVLÂNÂ CASUS ROMANLARI DİZİSİ: = = ~~ (12 50) Tanpınar'ın Şıır S= Dunyası (13 75) Z^ Prof. Karayalçın: Tıcari Se^= netler (27 50) r = Doç. Tandogan: Turk Mes'uli= >et Hukuku (45 00) ; = Prof. Egeli: Klınıkten Notlar = (10 00) Doç. ö n e n : Klınıkte Su ve = Elektroht Metabolızması Bo= zukluklarımn Esaslan (10 00) S ^ Kataloğ isteyınız. ^Z Ödemeli gonderılır. RADYOFONİK PİYES YAZMA TEKNİĞ1 Fazıl Hayati Çorbacıoğlu 120 sahıfe 3 lıra BÜTÜN KİTAPÇILARDA İZLEM YAYİNLARI RADYO TİYATROSU VE PİYES 1. RLSYADAN SEVGtLERLE E Ian Fleming ' ; Z. BERLİNDE TUZAK = Lindsay Hardy ; Ağaoğlu Yayınevl: : Ankara Cad. 37/7 (Vilâyet kar = 51si) istanbul : *** : 1%21963 Yılhkları (eksiksizdir); D o60 tenzilâtla ikisi 15 lira : APARTNAH OTOMOBIL SEYAHAT hediye ediyor Önümüzdeki Şimdi çekiliş 25 Aralıkta. hem bu çekilişe, alanlar her ay UCUZ ALINIZ: E PHOTOGRAPHY ANNUAL : TÜRKİYE ANSİKLOPEDİSİ Vilâyetler 25 kurus TURISTK TÜRKÎYE İlâveleriyle takımı 25 lira 31 GÜNLÜK VERGİ CETVELİ : | E • ; hem de Ocak, Şubat ve çekilişlere Martta S = ^ ^ ANIL YAYlNEVİ Vilâyet karsısı No. 11 tstanbul ^C >£ 5fî J H = ANIL YAYlNEVİ SUNAR Prof. Dr. Yeditepe Yayınlan P.K. 77 İstanbul *** »A Al // / = = = ^^ = = = = = ZEYYAT HATİBOĞLU • Maliyet Muhasebesi (20 00) ir lsletmclerde Yatırımlann Plânlanması (500) • Isletme Finansmanı (15 00) * •*• Maliyet ve Fi>at (10.00) + lsletmelerde Organizasyon (15 00) •• Pazarlama (10.00) * + Türkiyede Bankacılık (20 00) + tktisat llminin Esaslan (20 00) MİNNETOĞLÜ KİTABEVİ Eserlerinizi yayu>atır, dağıtır değerlendirir İSMAİL HÂMİ DÂNİSMEND'in GARP MEMBAT.ARINA GÖRE: ESKİ TÜRK D E M O K R A S İ S İ ^= = ^^ ^S if Mühendisler Için Maliyet Hesap ve Tahlüleri (7 50) Kataloğ isteyınız. Ödemeli göndenlır Ş = = ANIL YAYlNEVİ Vilâyet karşısı No. 11 tstanbul *** Fıatı: 10 Lıra. Kataloğumuzu isteyınız. MİNNETOGLD KtTABEVt Cagaloğlu tstanbnl *** ir Bılgi Bütünlüğüne varmak içın. • Ruh huzurunuz içın, her ay A bır * SÎYASİ İNSAN, Lipset, 20.00 TL. + DEMOKRATİK TEORİYE GtRİŞ, Mayo, 15.00 T.L. * TOTALtTER DİKTATÖRLÜK VE OTOKRASİ, Fried rich Brezinski, 15.00 T.L. * MUSİKİ ISTILAHATI, Kâzun Uz (Türk Musikisi Söz lüğü) 10.00 TL. if YAŞASIN DENİZ, 500 Ti,. MERHABA AKDENİZ, 5 00 T.L. * ANAÖOLL1 TANRILARl, 3.00, T.L. GÜLEN ADA 1.00, T.L. Yazan: Halikamas Balıkçısı, ir KASEMPATLARL Steinbeck, 3.00 TX,. ir FAŞİZM, Sarıca Aybar, Ödemeli isteyiniz, Ankara ve Türkiye kitap dağıtımı için Kitabevimize başvurunuz. Eski kitap alınır. satılır. Adres: Yalım Kitabevi, Binektaşı Sokak 24/A Küçükesat Ankara *** YALIM KİTABEVİ Fiatı (6) liradır. NÂZTM BABÜR Tekel Başmüdürlüğü Mesul Muhasibi Balıkesir *** yapılacak katılarak İngilizce serüven mecmuaları ; (Comics) °/o 86 tenzilâtla ; 25 kuruştur. : Posta pulu göndererek isteyiniz • Balipaşa Yokuşu 118/A Beyazıt İstanbul *** RESİMLİ RENKLİ E 4 defa şanslarım deneyebilirler. 125.000 lira değerinde Apartman Oairesi Ford Taunus Aile Arabası Seyahat talihlisi. dilediği takdirde 2 kişilik Uçak bileti ve 400 dolar karşılığını nakten alabilir SET KİTABEVİ Haldun Taner 250 defa oyna • : nan MtNNETOGLU Kitabevinde : (Cağaloğlu) imzalıyor [ 11 aralık cuma saat 13.0019.00 : İZLEM YAYlNEVİ KEŞANLI ALİ DESTANI'nı : • : : ARCELÎK PİYASANIN EN İYİ BUZDOLABIDIR: Arçelik, kalite bakımınclan en üstün ve kalitesine kıyasla fiat bakımından *en uygun buzdolabıdır. Daimi yedek parça, kalifiye servis, her ihtiyacınız olduğunda size nıuhatap olabilecek x\rçelik gibi dev bir müessesenin gerçek garantisi, Arçelik alıcıları için eşsiz avantajlardır. 10,2 AYAK: Peşin: 2.900 lira Taksitle: 3.700 lira (300 lira peşin, bakiyesi ayda 200 liradan 17 taksitte) : Peşin: 2.500 lira • Taksitle: 3.200 lira (225 lira peşin, bakiyesi ayda 175 liradan 17 taksitte) j | : Resimli, Haritah Mufassal 8 AYAK OSMANLI TARİHİ RUH DÜNYASİ = = = ^^ ^= ~ =: ^E Yazan : KEMAL LOKMAN Gunun aktüel konusu olan petrol endustrimizin son durumunu açıklıyan yeni çıkan bu e=er, Ankarada: Akba, Berkalp, Bilgi, Tümen; tstanbul'da Elif Kıtabevlerınde 250 kuru^a »atılmaktadır. TÜRKİYE'DE PETROL ENDÜSTRİSİ FELSEFE LUGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.. Heı üç cıldının baslıca satış yeılen okuyunuz. Yıllık abonesi 18 Hra PJC. 140 İstanbul. *** B ü * 0 K ELDEKİ DÜNYA Hüseyin Pala'nın Son çiir kitabı 150 sayfa, S lira. Istanbuldaki kitapçılara Ankarada Akba, Izmirde Orhan Özşişman 5/452 Konak Kitapçılara "'» 30 indirim. Adres: Hüseyin Pala Müktesip Iskender Mah. Hacı Lutfullah Sokak 5/10 Fatihtst. Imparatorluğun, kurulusundan yıkılışma kadar yeni yesikaUra göre yazılmış en möketnmel ve yegâne tarihJdir. Altı kl}fllk bir hejetin esertdlr. Altı lükı eiltte 2.800 sayfa vt renkli renksiz 2.600 resinı vardır. FlaU 250 llradır. Her ay birer cllt ahnabilir. l » k i t ve G D v o n Yayınevlerl Cağaloğlu Yokuşu İstanbul ARÇELİK Geael Satıcılırt: BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Caddesi 349, Beyofilu, Tel.: 49 35 00 BURLA BİRADERLER ve Şsı. .5> c 03 & Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri Hezaren Caddesi 6163, Karaköy, Tel.: 44 47 20 faal İ1İ51/15058
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog