Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

G.Sarayyinemağlup: 2 1 KAÇANFIBSAT FTT kıt^amda boeufc bir oyun fösteren Galata•HS7 ük yanda önemli bir brsat yakalamıştı ama Metin bnnu resimde göruldüğü gibi yatondan avnta atfa. Tolan ARLIHAN San Kırmızılılar kötü oyunları ile Başkentteki taraftarlarını hayol kırıklığına uğrattılar G. Birliği canlı oyunu l ı*/e galibiyeti hak etti Ali ABALI HAKEMLER: Muıatter SarT»n (6) B. Trak (5), C. Beken (5). G. BİRLİĞt ı Yüksel (4) CumaU (5), Burhan (6) Oral (7), İhsan (6), Oktay (6) Abdullah (T). Zeki (4), Faruk (6), Tevfik (4), Zeynel (6). G. SARAY: Turgay (7) Can demir (6), Doğan (6) B. Ahmet (3), Naci (6), İsmet (5) Yümaz (6), Necdet (5), Tank (7), Metin (4), Erol (5). G. Saray puvansız döniiyor Ankara 8 Türkiye liginin bugünkü önemli maçında Galatasaray Ankaralı taraftarlannı hayal kırıklığına uğratırken Gençlerbirliği de bileğinin hakkı ile kıymetli 2 puvan kazanıyordu. Bilhassa ilk devrede Sarıkırmızılılar bütün hatlariyle çıkardıkları kötü oyunlariyle beraberîiği dahi hak edemediler.. İLK DEVRK 20. dakikada Zeynelin korner a tışında Galatasaray kalesinin önü kanştı. Naci, topu asarak, tehlikeyi savuşturdu. 24. dakikada YU mazın çizgi üzerinde düşürülmesi ile Galatasaraylılar, kazandıkları serbest atıştan faydalanamadılar 38. dakikada gole giden Tarık, 18 içinde Burhan tarafından biçildi. Fakat hakem bu bariz penaltıya göz yumdu. Oyunun bu şekilde Gençl»r baı kısı altında biteceği sanıhrken 44. dakikada Abdullah, lağdan Naciyi ekarte etti. V« sola uzattığı top, Zeynelin önüne düştü. Zeynelin duzeltip attığı top, Galatasaray ağlarına gitti... Devr« 10 Gençlerin galibiyeti ile bitti. İKİNCt DEVRE 80. dakikada soldan Kacinin uzat tığı topa Metin ile Tarık beraber girdiler. Tarık'ın yerden çaprazlama şutu kalecinin müdahalesine rağmen beraberlik golü olarak Gençter ağlarına takıldı 11. 64. dakikada ortadan gelişen bir Galatasaray akınında, Tank, Oktayın beline sarılmasına rağmen şutuna attı. V» top kalecinin yıizüne jarparak kurtuldu. Böylece, mutlak bir Galatasaray golii heba oldu. 67. dakikada b» defa Metini, 18 içinde düşürdüler. Hakemin d?vam işareti üzerine, seken topu Yılmaz durdurmadan kaleye doldurdu. Yüksel, bunu aynı güzellikl» yum ruklıyarak kornere çıkardı. 69. dakikada Tarık'ın uzattığı to pu ileri geç«n Naci yakaladı. Şu tunu atacağı sırada kaleci ayakla rına kapandı ve tehlikeyi savuş turdu. 80. dakikada Faruk'un sağdan uzattığı topa Abdullah yetıştı. Turgayı da üzerine çekerek Gençlerbirliğini yeniden galibiyet* ulaçtırdı. Fotofraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU Alİ BLOKE EDİYOR Göztepe'nin Beşiktaş'ı 1 0 mağlup ettiği dünkü karşüaşmada sahanın en iyi oyuncularından biri de kaleci All idi. Yukandaki res imde günün başarıh kalecisi solaçık Ender'in önünde bir topu bloke ederken görülüyor. Göztepe sahaya beraberlik için çıkmıştı ve takımını o şekilde kurmuştu. Fakat maçın kadeıini değiştiren, Beşiktaşın yine kendisi oldu. Beşiktaş da D. Bahçede Göztepe ye 10 yenildi STAD : Dolmabahce HAKEMLER : Nejat Şener (4) Z. Gürkan (4), t Mentor (5) GÖZTEPE : Ali (6) Kâmil (3). Ekrem (4) Sedat (5), Sabahattin (5), İzzet (5) Erkan (4), Nihat (6), Feyri (5,) Yüksel (7), Ceyhun (4). BEŞİKTAŞ : Necmi (4) B. Yavuz (5). Fehmi (3) Yüksel (4), Muhittin (3), Kaya (5) Coskun (5), Yusuf (3), Ahmet (3), Sanlı (3), Ender (2). Ercan TURCAN SiyahBeyaılılarda vurucu bir elemanın olmaması yenilgiyi doğurdu Oyannn başlaması ile birlikte Göztepenin, Yüksel ve Nihatı müdafaa beşlisiriin önüne çekerek beraberlik duvarını ördü|ünü görüyordak. Göztepe'nin peşinen müdafaaya kapanması ve süratlı adamı Feyzi ile neticeye gitmek istemeti Beşiktaş'ı ilk dakikadan itibaren şanslı bir durnma yükseltiyordu.. Lâkin, başta Ynıaf olmak özere Ender'in kınr eynnn, Beşiktat'ın netiee almamnı gHvleş tiriyordn. 11. dakikada Ahmetin uzattığı pası yakalıyan Yusuf'un, 8 pasın köşesine kadar gelip çektiği jutun direğin yanından dısarı çıkması Yusuf için tek kelime ile, beceriksizlikti... llerliyen dakikalarla birlikte Göztepe'nin geliştirdiği kontrataklar Beşiktaş müdafaaıını karıştırmaya başladı. 16. dakikada Muhittini geçen Feyzinin en zor hareketi yaparak Necmi'ye topu teslim etmesi, Beşiktaş kaleıinin ilk alârmı oldu. 25. dakikada Fehmiyi geçen Gür?el. Erkana bir ara pası uzattı. Erkan da tutulması zor bir »utla Beşiktaş taban ağlarını jiddetle esnetti: 1 0. Golden sonra tel tel çözülen Beşiktaş defansından sıynlan Feyzinin Beşiktaş kalesinin sol direğini bulan kahredici plâsesi Göztepeyi muhakkak bir golden etti. İkinci yarıya Beşiktaşın azimli BKŞIKTAŞ HlC:tMÜA Siyah Beyazlılar dünkü karşılaşmâda birçok bir temposu ile girildi. Fakat Gözfırsat yakalamalarına rağmen bunlardan istilade edemediler. Işte bun tepe kalesıne esen Beşiktaş rüzgftlardan birisi daha kaleci Ali'nin ellerinde eriyor. rını füzeliyecek bir tek oyuncu yok tu. Bu arada 60. dakikada Ceyhunun şandeli Beşiktaş kalesine girdi.. Ancak hakem Nejat Şener ters bir karar ile golü faul ile iptal etti.. Maçın bundan sonrası Beşiktaşın şuursuz baskısı ile devam etti. Göztepenin müdalaada iyi kapanması sebebiyle beraberlik golünü çıkaramadı.. Oyun da 1 0 Beşiktaşın maglubiyeti ile son buldu... "Bob Hayes /00M.y/9.8 de koşacak,9 Hayal ve hakikat Yazan: Hajit DERİNGÖR Başlamak; bn kelime her caman bir hayal, bir ideal, iimit taşıdığı için sempatiktir. Netice : baslamak kelimesinde taşıdıgı düşöncelere uyars* insan kendini matla sayar. Ben de bugün yazı yazmass başlıyorum. Bo başlama tarmı hayali hâdiaelerden siyade obektif taadiseleri taşıması bakımmdan degişiktir. Şöyle bir dfişünerek futbolen ve yönetieilik envanterlml yaptım. Kflçükken güneşli bir havada Fenerbahçe'nin bir maçını seyretmek üzere Fenerbahçe Stadına koşmuştum. O günkü stad dnyarlan, ve pırıl pırıl formalarla sabaya fırla yan »an kanaryalar bana a kadar büyük gelmişlerdi ki; a günden sonra hasts bir Fenerbataçeli oldnm. Zamanla bn atmosfere ben de girdim. Ne »tadın duvarlarının çok yiiksek, ne fntbolcu ların insanüstü bir varlık olmadıklannı gördüm. Benim çok büyük gördüğüm şeyler küçnlmeğe baslamıştı. Haddizatında her şey aynı büyüklükte fakat çocukluk hayalleri büyüktö. O lamankl yöneticiler de fözümde o kadar büyüktü ki, kendimizi âdeta Güliver cüceler ülkesinde zannederdik. Sonradan mübalâğalı görüşlerimizin çocnklnk hayallerinin genişli|inden ileri geldi|ini an ladım. Seneler sonra ben de futbol yöneticisi old ura. Bir cemiyetin yükselebilmesi için o cemiy etin prensipler üzerine kurnlması, bir sistem içinde çalısması, içinde İikir özgürlüğü olması lâzım geldigini tahayyül ederdim. Hakikatte bnnlann da hayalden ibaret oldufnnn öğrendim. Son ıcnelerde futbolumuzon yökseldiğinl, Avrnpa çapında bir futbol oynadığımızı terennüm eder, kötü bir oyunla kazandığımız maçları göklere çıkarıp öğünürdük. Avrnpa'dan gelen isimsiz bir takımın anlaşmalı bir oynn oynadı|ı nı gördüğümiu zaman ynkardaki görüşümüzün de bir hayal oldnguna anlardık. Hayal, hayal; artık Türk yöneticileri ve teknik adaralan, kulüpleri ve futbolumnzu prensipler tizerine otnrtarak sistemli olarak çahşmalı. Böyle idare tarzları ve böyle fntbol ile ögünmek bnı üzerine yazı yazmağa benzer. Sprinterler Kıralı Jesse Owens bunlan söylüyor ve bu kudrete sahip olduğunu ifade ediyor Vefa K. Yaka'ya 95. dakikada mağlup! Vem York, 8 (Ozel) Bütün «amanların 1 numaralı atletı «Sprinterlerin Kırah» namı ile maruf efsanevi Jesse Owen«, bir xafzmir, 8 (Telemanlar kendisinin çaüştırdığı, Dün fonla) 2 nci yanın en iyi sür'at koşucusu Bob Türkiye Liginin Hayes'in 100 metreyi 9,8 da katede. bugünkü maçnıcek kudrette olduğunu söylemiştir. da Vefa. K.YakaRuzgânn yardımıj"la iki defa 100 ya, bazı durakla metreyi 9,9 da koşan Bob Hayes, malar sebebiyle antrenmanlarında müteaddit defauzatılan maçın lar 10 saniyenin altına inmiştir. 95. dakikasında Zaten B. Hayes'in 100 yardadaki 9,1 yediği golle 43 lik hârika Dünya rekoru, 100 met. yenildi. İlk devrede 9,9 a tekabül etmektedir. 21 reyi 10 galip biyaşında, 1 m. 83 boyunda ve 87 kitiren Vefa, ikinci lo ağırlığında olan Hayes, atletizyanda 31 galip me başlamadan, kolej takımlannduruma geldiyse da Amerikan futbolünde temayüz de, K. Yaka üst Uste attığı golleretmiştir. Bilindiği gibi, 100 metre. le galibiyeti sağladı. de Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan bu yaman siyahî genç, Al Vefalı Hilmi 2 gündenberi çıkarman Hary, Kanadah Jerome ve Ve dığı şahâne oyunla, gerek İzmir nezüella'lı Esteves'le beraber 100 seyircisini, gerekse tzmirli müşametre Dünya rekortmenidir. hitleri fazlasiyle znemnun etti. Vefal, Hilmi lımirde şahane maçlar çıkardı Genel Müdür N. Gücüyener açıkladı Güreş Federasyonunda değişiklik yapılacak Parası liihenince kendini sandığa koynp ödenıeli olarak Londradaıı Avııslralya'ya ııoslalaılı... Tokyo dönüşü İngiltereye giden ve parasız kaldığı için bu yola başvuran cirit şampiyonu hak kında Avustralya polisi şimdi tahkikat yapıyor Adelaide, Avustralya, 8 (AP) \\ustralya gümrük memurları hugün, kendini Londradan buraıa sandıkla ödemeli olarak postalıyan Avustralyalı atlet Reginald Spiers ile görüşmeyi kararlaştırmışlardır. 22 yaşındaki atletin 63 saatlik veya 12,000 millik uçak sejahatini tahta bir sandık içinde yapması Avustralyalı gümruk, Sıhhat Bakanlığı ve uçak sirketi yetkililerini şaşkına çe «İNSAN HAMtLESİ» A\oısturalyalı ciritci Reginald Spiers parasızlıktan kendisini sandıga koyup memleketine postalamıştı. İşte virmiştir. Olimpiyat ekibine cirit atle «İnsan Hamulesi» Avusturalya'ya vardıktan sonra. ti olarak girmeğe çalısan Spiaralıklıvdı» demiştir. tında kalır, içindeki sahıs haers, kolunun sakatlığuu tedavi Hindistan Hava Yollarının vasızhktan boğnlurdu... Veya ettirmek üzere Londraya gitbir sözcüsü, eama günü Perthbağaj kısmındaki basınç sisteteki hava kargo dcposunda, imiş; fakat bunda muvaffak omi bozulabilirdi.» çine bir insanın sığacağı bü lamadığı için memleketine döSpiers, yolda bir kaç kere yüklükte boş bir tahta sandı necek parası d» kalmamıştı. aktarma olduktan sonra, ııihağın bulundnfnnn, üzerinde de vet memleketine varraıs, san • Vatan hasreti çeken ve on pamevcnt olmıyan bir adreste dıktan gizlice çıkıp elbise derasız kalan atlet neticede kenmevcut olmıyan bir ayakkabı ğiştirmiş ve otostopla Adelaidısini sandık içinde ödemeli ofabrikasının ismi oldoğunu de'e gelmiş ve ağabeyinin dülarak Avustralyaya postalamasöylemiştir. ödemeli olarak ğününe yetişmiştir. jı düşünmüş ve düşüncesini he postalanan ve «insan hamnlesi» men tatbik etmiştir. Kvli ve bir çocnk babası otaşıvan sandık hakkında sözcü lan atletin navlnn ücreti takBildirildiğine göre, Spiers'in yunları söylemiştir: riben 950 dolar (9500 lira) rat. içinde bulunduğn sandık arkamuştur. Bu para, yolcu ücre«Atletin, gözönüne aldığı daşlarından biri tarafından 17 tinden 280 dolar (2800 lira) katehlikeleri düşündükçe, tüyleekimde çivilenmiş ve atlet dar eksiktir. Fakat yoleular rim ürperiyor. Sandık, bütün Hindistan Hava YoIIarına ait «ödemeli» olarak seyahat edehafta boynnca tropikal bir yerbir nçakla 20 ekimde Perth de bir depoya kaldırılabilirmezler. Üstelik, Hindistan Hasehrine varnaıştır. Bil&hare va Yollarının bir sözeüsü; Spiers, Perth'ten Adelaide'ye di«.. Veya dnrnmnn farkına yo«Bn sandı ğın navlun parası hekadar otostop yaparak gitm'.fInn arasında vanlır, adamı nüı ödenmif değildiı» demlsttr. Atlet, «tahtalar, benim ue hapse atabllirlerdi... Veya santiı. tf almamı saglıyacak kadar dık bir eok baakA BSVUKUI aJ İzmir 8, (Telefonla) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Nuri Gücüyener, bugün burada bir basın toplantısı yaparak görüs ve düşüncelerini açıklamıştır. Teşkilâtın ekonomik bir bünyeye girmekte olduğunu söyleyen Genel Müdür, politik sebeplerle Ankara, Istanbul ve İzmirde aksamış olan te sislerin süratle yapılaqağını bildirmiştir. Nuri Gücüyener, son olarak Teşkilâtta personel bakıramdan revizyona gidiyoruz. Bu hafta içinde Güreş Federasyonunda değişiklik ya pılacak ve Halter Federasyonunun • Beykoz Göztepe da tâyini yapılacaktır> demiştir. { Beşiktaş Altay • Beykoz Altay ; Beşiktaş Göztepe j G.Birliği Feriköy f P.T.T Galatasaray \ P.T.T. Feriköy f G.Birliği Galatasaray > Kasımpaşa Çuk.ld.Yurdu Viyana 8, (Özel) Özcan Ar l Yeşildirek Çuk.ld.Yurdu koç'un kalesini koruduğu Austria î Kasımpaşa Adana D.Spor takımı, hâlen Avusturya liginde • Ülküspor Vefa 4 üncü durumdadır. İ Karşıyaka Vefa 1 Vienna 14 puan, 2 W. Sport lllllltHMMHHM Klup 14 puan, 3 Rapid 13 puan, SPOR TOTO Beykozu 59. dakikada direk kurlardı STAD: Dolmababçe HAKEMLER: Hüseyin Maloğlu (5) ö . Karadag (7), Y .Erciyeş (4). BEYKOZ: Nihat (6) • Selâhattin (6), Vural (5) Cevdet (7), Garbis (5), Kâmil (5) • Orhan (4), Erol (6), Şirzat (6), Niyazi (5), Rıdvan (S). ALTAY: Varol (6) Bekir (5), Numan (5) • Enver (6), Kâzım (7), Necdet (5) Ayfer (5). Feridun (6). Önder (5), Osman (4), Nevzat (4). BEYKOZ: 0 ALTAY: 0 ı: Özcan Arkoç'un takımı ligde 4 üncii vaziyette 2 :: 1 :: 1 :: 0 :| 1 :: Ankara 8, (Telefonla) Türkiye 2 : ligine güneşli güzel bir havada deo • vam edildi. Günün ilk maçında G. Saray galibi PTT ile Feriköy karıı ; şılaştılar. Tam olarak eşit ve kar• j şılıklı akmlarla geçen karşılaşma) ı i da taraflar birer puana razı idiler. Böylece golsüz 2 puan paylaşıldı. Kayda değer hâdiseler arasında ı: o İ: VAROL UZAKLAŞTIRIYOR Golsüz sonuçlanan Beykoz Altay karşılaşmasında kaleci Varol, Sarı Siyahlılann bir akımnı yumrukla uzaklaştırırken. FERİKÖY: 0 • PTT: 0 Metin UĞUR HAKEMLEfZİN^ Ü şunları belirtmek yerinde olur. 18. dakikada Feridun 18 içinde düşürüldü. Hakem penaltı vermedi. 24 ve 29. dakikalarda Feriköyden AhAsaf AYÇIL met 2 fırsat kaçırdı. 55. dakikada Ergun 6 pastan topu avuta attı. 75. İzmirin çetin cevizi Altay ile İsdakikada Behçet ile Feridun ceza sahasında çarpışarak düştüler.. tanbulun çetin cevizi Beykoz biri(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) birlerini kıramadılar ve berabere kaldılar. İlk yan tamamen karşılıklı akmlarla geçti ve golsüz kapandı. • İkinci yarıda puan mücadelesi çok şiddetlendi. Beykoz üstün oynadı ama Altayın şansı yardım etseydi sahadan galip ayrılabılirdi.. 59. dakikada Enverin 25 metreden çektiği şut Beykoz kalesi direğinin HERSt dibine çarparak kurtuldu. Bu çok büyük bir talihsizlikti. HAKEM PENALTIYI VERMEYINGE ORHAN BORAN HUNGUR HÜNGUR AGLADI Dün Veia stadında yapılan ilk karşılaşmada son haftalarda düzelen Yeşildirek Çukurova tdman Yurdu ile golsüz berabere kalmıştır. Bu maçın 65. dakikasında Ç t. Yurdu sağ bekinin topu eliyle kale iÇinden çıkarmasma nakem Nuri Güneşin seyirci kalması bütün Yaşildirekli futbolcuları ve menejer Orhan Boraru ağlatmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog