Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Islanbul'da l Tokyomııı şiaııe spor'u Yüzmenin Uiuslararası Federasyon Baskanı Cflmhufiyet'e deınec verdi K. Ahmetin penaltısını Varol kurtardı seken topu Coşkun ağlara taktı G.Samy Anharada mağlup Beşiktaş ise Altay' ı ancak I 0 yenebildi 19 Mayıs'ta PTT : l G. Saray: 0 Hakemler: Hakkı Gürüz (6), Ziya Türkdoğan (7), Nevzat Tansuk (7). P.T.T.: Cavit (7) Yetik (7), Mustafa (6) Yusuf (8), Tamer (7), Ömer (6) Yaşar (8), Zekâi (5), Ahmet (5), Yücel (5) ^ltan (6). Galatasaray: Bülent (5), Candemir (5), B. Ahmet (3), Naci (6), Doğan (4), Kadri (5), îılmaz (6), Mustafa (4), Turan (6), Metin (5), Tarık (5). Goller: 46 dakikada Doğan (kendi kalesine) Yaşarın ortasını Doğan kafa ile kendi kalesine attı Dolmabahçede Beşiktaş: 1 Altay : 0 S t a d : Dolmabahçe. H a k e m l e r : Veli Necdet A r ı | (7), T u r a n Alsaç (6), Cemil Yıldız (6). Beşiktaş: Necmi (6) Yavuz (8) Fehmi (6) Yiiksel (7) Muhittin (3) Kaya (6) Coşkun (8) Yusnf (5) Ahmct (8) Satılı (6) Rahmi (4). A l t a y : Varol (8) Numan (6) Tuncay (5) Enver (6) Kâzım (7) Necdet (5) ö n d e r (7) Feridun (6) Hikmet (7) Rıza (6) Ayfer (6). Gol: MEXİCO CİTVDEN ÜMİTLİ DEĞİL Uluslararası Yüzme Federasyonu Başkanlığını Tokyoda papan Max Ritter arkadaşımmn suallerine cevap verirken... Fotoğraflar; Selçuk AYBATAR 27. dakikada Coşkun. Esfak AYKAÇ R. Max Ritter Mexico City Olimpiyadından ümitli olmadığını söyledi Tokyo yüzme rekorlarını bayal bHe edemiyeceâiz Röportaj: Erdoğan ARIPINÂR Asansördeki tatlı yiizlü kız güldü : 5 inci kat, buyuran. Daire sağda olacak, dedi.. Yürüdük ve kapıyı caldık. Içerisi çiçeklerle doln bir oda. Mr. Ritter'i rica etmiştik? Kapı gibi babaean tavırlı birisi ağır ağır vürüdü. Boynrun, buyurun.. Biz de şimdi geldik. Çevreye hayret etmeyin, bugün doğum günüm, dünyanın her yerindeki dostlarım beni hatırlamışlar... Dedi. Konuştnğnmuz kişi şahaoe rekorlarla bütün gözleri mavi havuzlara çeken Tokyo'nnn bir numaralı spor'n olan Yüzme branşının lluslararası Federasyonunun Tokvo'daki Başkanı Mr. Max Ritter idi. Istanbul'dan geçeceğini haber alır almaz bu büyük otorite ile konuşmağa karar vermiştik. • Müsaade alarak suallerimizi sıraladık. Tokyo OHmpiyatının sizde bı Japonya derim. •aktığı intiba nedir? Tokyo'daki başarının sırrı ne Olimpiyatın tarihinde Tokyo dir? bilbassa yüzme branşı bakımından llk olarak ıklim, ikinci olarak nnutalmıyacak bir isim olacaktır. cocukların iyi çalışma sartlarıdır. Yüzme grafiği Tokyoda o kadar Deniz geviyesi büyük avantaj oldu. yükselmiştir ki; bn gelişmenin na G.A.N.E.F.O. (Yeni Gelişmiş •ıl devam edeceği bizleri korkut Milletler Oyunları) ya katılan spor tmaktadır. Atletizmin diğer spor cular hakkında ahnan kararlar ö*axa nispetie bn grafik'e az da ol nümüzdeki günlerde de tatbik e•a ayak nydurduğuna Tokyo'da şa dilip bu sporcular olimpiyatlara hit oldnk. katılacaklar mıdır? Yüzmede 4 milletin ismini is Bn bir kaide meselesidir. l.O. tesek bunları nasıl sıraya koyarsı C. (Vluslararası Olimpiyat Korainız? tesi) bu konuyu Tokyo'da gerekti Ben, 1 Amerika, 2 Avus ği şekilde inceledi. Karar Komitetralva, 3 Alman takımlan, 4 nin kararlarına uvmıvanların Olimpiyata alııımanıasıdır. Karar tatbik edilecektir. 1968 Olimpiyatı Mexico City'de yapılacak. Yüzme dalında sporcu çocukların dereceleri sizce ne olacaktır? Mexico City Olimpiyatlar için bir hayal kırıkh|ı olacaktır. Meksikanın efendiliği, misafirperverliği ve tesisleri çok iyidir. Fakat yükseklik korkunç bir kötü şart olacaktır. 100 M. yüzme ve atletizm bir dereceye kadar fark etmiyecek, fakat mesafeler uzadıkça, sporcuların oksijen ihtiyacı kendini gösierecek, yükseklik rekorların alçal nıasına sebep olacak, Tokyo'yn mumla arıyacağız. Spor hekimleri de Tokyo'da bu konu üzerinde durdular. Bence bütün olimpiyatlar normal basınç altında, normal ısıda yapılmalıdır. Ancak o zaman rekorların ömrii kısalır. Pencereden Spor Sarayı görülüyordu. Orası nedir? diye sordu. Spor Sarayı, cevabını verdim. Güreşte iyisiniz. Bu defa şansınız iyi gitmedi. Bizim de öyle. Biraz daha modern sisteme, işten anlayan, kültürlü çahştırıcılara ihtiyacımız var. Mühim olan o... Dedi. Teşekkürler ve iyi yıllar dileyerek ayrıldık. O, Birthday (Doğum günü) kartlarını okuyordu.. 2 nci TÜRKİYE LİGİNDE Dün oynanan 2 nci Türkiye ligi maçlarında Adana Demirspor, YeşilDOĞUM GÜNÜ F.I.NA..'nın 1964 Başkanınm dün doğum gü direk'i 1 0 yendi. İzmirde Karşıyaka nü idi. Hiltondaki odası dünyanın dört bir tarafmdan gelen çiçeklerle Beylerbeyini 4 2; Vefa da Ulküspodoluydu. Eşi Mrs. Ritterle birlikte arkadaşımız bir de doğum günü ru 4 1 mağlup etti. Kasımpaşa, Ç. İ. Yurduna 3 2 yenildi. resmi çektirdiler. Ankara, 7 Evet, Galatasaray, bütün bir maç boyunca P.T.T. nin sürat ve enerji temposuna ayak uyduramadı... Ve rakibinin sürat ve Az daha tahminimde aldanıyorFotoğraf: Tülây DİVİTÇİOĞLU enerji temposuna ayak uyduramıdum. Bereket Altay'ın beceıiksiz forYEGÂNE GOL Hakem, penaltı verdi. Hakhydı. K. Ahmet, topu koydu, dikti. Attı, fakat Varol yan her takımın uğnyacağı tabiî âvetlerine. Maçın ilk devresine millî kıbete uğradı. Yani mağlup oldu. lig karşılaşması demek güçtü, hele çeldi. Yetişen Coşkun, topu ağlara yuvarladı. Bu, koskoca maçın yegâne golü idi. Ankarada dün oynanan G. Saray taraflardan birinin şampiyon adayı P.T.T. maçmın Galatasaray adına olduğunu iddia etmek çok daha hulâsası budur. güçtü. P.T.T. liler ise hiç eksiltmedikleri Oyuna deniz tarafmdaki kaleyi bir sürat, bitmek tükenmek bilmez alan Altayın vuruşu ile başlandı. 4. bir enerji ile buna gerekli şuuru da dakikada kazandıkları korner, netiekliyerek 90 dakika mücadele ettice vermedi. Tehlikeyi atlatan Beler ve güzel bir galibiyet aldılar. şiktaşhların karşı hücumunda YuMaçın P.T.T. adına hulâsası da suf'un kıl payı avuta giden şutu budur. seyre değerdi. Bu Beşiktaş için bir İki tarafın da yakalayıp kullanaşanssızhk idi. İki tarafın oyunu da madığı fırsatlar bir kenara bırakıvasatın altında, akınlar karşılıklı ve lacak olursa maçın en önemli olaaym nispette tesirsiz. 18. dakikada yı, Galatasaraya atılan golün yapıAltayın kazandığı bir korner atışılışı teşkil ediyor. nı Muhittin aneak kesebildi, yetişen İkinci devre başlar başlamaz, P. Yavuz topu uzaklaştırdı. Coşkun bu T.T. sağaçığı Yaşar, kaptığı topla sırada güzel bir sıyrılışla Yusuf'a daha evvel de çok kere yaptığı gibi müsait bir ara pası verdiyse de KâB. Ahmedi geçti, çizgiye paralel ozım daha evvel davranarak tehlikelarak kaleye yaklaştı ve topu ortayi önledi. 21. dakikada Kayanın büladı. Ortalanan bu topa Doğan'ın yük bir iskası az daha gole yol avurduğu kafa Galatasaray kalesine çıyordu. Necminin yerinde müdahaP.T.T. golu olarak giriyordu. lesi Beşiktaîi mağlup duruma düşBu golden sonra, geçen her damekten kurtardı. 29. dakikada yine kikada P.T.T. liler «Tam siper» taCoşkunun güzel bir pasıyla gole girifine uygun bir müdafaa ile maçın den Ahmet 18 içinde düşürüldü. Beykoz: 3 sonunu tutmasını bildiler Ve sahaYüzde yüz penaltıyı Ahmet iyi deG. Birliği: 1 dan 1 • 0 galip ayrıldılar. ğerlendiremedi. Varolun çeldiği to Göztepe: 0 pa yetişen Coşkun güzel bir plâse Feriköy: 0 ile Beşiktaşa iki puan kazandıran ••••• >••••• golü yaptı. Beşiktaş bundan sonra Stad: Dolmabahçe. J biraz açılır gibi oldu. Devre sonuna Hakemler: Cezmi Başar ( 6 ) * doğru üzerine çıkan Varolu da eSTAD: 19 Mayıs. • N. Oturgan (6) A. Bagatır J karte eden Ahmet. pozisyona hâkim HAKEM: Kemal Yalman (6) j (6). • olabilseydi, Beşiktaşın galibiyeti per C. Beken (6) Ö. L. Tun • Beykoz: Nihat (8) Selâ J çinleşirdi. cel «.6>. i hatün (6), Vural (5) Cevdet • G. BİRLİĞİ: Yüksel (5) İ Bugün yapılacak olan futbol mii(7) Garbis (5), Kâmil (6) • İstanbulun siyah beyazhları ikinÇumali (6 ı, Burhan (6) O sabakalarının programı şu şekildeOrhan (5), Erol (7), Şirzat + ci devreye hızlı girdiler. Bir çift vural (7), İhsan (6), Oktay (4) 17), Kiyazi (8), Rıdvan (8). • ruş arkasından bir korner, lâkin nedir: Abdullah (7), Zeki (6), Faticesiz. Bu sırada Yükselin şahane İSTANBULDA: Göztepe: Seyfi (5) Kâmil + ruk (6), Tevfik (5), Zeynel (6) bir şutunun direkleri sıyırarak avuDolmabahçe stadı: (3), Mehmet (5) Sedat (4) • ta gitmesi Beşiktaşhlan oldukça FERİKÖY: Necdet (5) 13.00 Beykoz Altay Sabahattin (5), Yavuz (3), E r J üzdü. Altayın mukabil bir hücumuMehmet (4\ Kaplan (5) 14.45 Beşiktaş Göztepe tan (3), Cenap (3), Fevzi (4), + nu Yavuz önledi. Yavuz bugün çok Turgay (6) Ahmet (6\ Arif (6) Vefa stadı: Nihat (5) Gürsel (2). • iyi. 20. dakikada Coşkun güzel bir Mustafa (5), Mahmut (5), 12.45 Yeşildirek Ç. İdman Yurdu Goller: 57. dakikada Erol, • sürüşten sonra topu Ahmete aktarErgun (5), Fuat (4), Rıdvan (5) 14.30 Kasımpaşa Ad. D. Spor 74. dakikada Şirzat, 85. daki • • dı, bu oyuncunun sağa kayarak atŞeref stadı: kada Niyazi. tığı çok kuvvetli bir şutu Varol ay10.00 Eyüp Taksim ••••••• nı güzellikte kurtardı. Devrenin son ••••••• Ali ABALI 11.45 Anadolu Y. K. Emniyet 15 dakikasında Altay hissedilir bir ANKARADA: Asaf AYÇIL hâkimiyet kurdu. Muhittinin üst üs19 Mayıs stadı: te yaptığı hatâlar Beşiktaşlıların yüAnkara T, Geçen haftanın baP.T.T. • Feriköy reğini ağzına getirij'ordu. Altay beMaçın ilk devresi karşılıklı akınG. Birliği Galatasaray raberliği kurtarmak için çok uğraş larla geçti. Taraflar şarılı takımı Feriköy Ankara depbirbirlerini İZMİRDE: tı ise de başta Yavuz olmak üzere yokladılar ama meşin yuvarlak bir lâsmanının ilk karşılaşmasında. Alsancak stadı: Yüksel ve Kaya ve biraz da kendi türlü filelere yaklaşamadı. İkinci Gençlerbirliği önünde tutunamadı Ülküspor • Beylerbeyi forvetlerinin beceriksizliği buna im devreye Beykoz hizlı başladı. Çok (0 1). kân vermedi. Ve maç da birinci dev süratli oynuyordu. Göztepe bu tem Karşıyaka Vefa rede atılan tek gol'e Beşiktaşuı ga poya uyamadı. Beykozun amansız Satranççılarımız bugün Fortekiz Süratli futbolü ile daha ilk dakilibiyeti ile sona erdi. bastırışı nihayet kendini gösterdi. ile karşılaşıyor kalardan itibaren üstünlüğünü ra57 nci dakikada Yavuz üe Kâmilin arasına giren Erol, Beykozun ilk kibine kabul ettiren Gençlerbirliği golünü atmaya muvaffak oldu. 4. üncü dakikada galibiyet golüne 64. dakikada Göztepe penaltı kakavuştu. Abdullahın yerden sert zandı. Fakat Gürsel fena bir vuruş Rio de Janeire, 6 (Öze!) Şirin vuruşunda top, solbek ile çarpışıp komşusu Rosemary ile nişanlandıla topu kaleciye teslim etti. Bu bayere düşen Faruk'a çarparak Feri ğını geçen hafta açıklıyan meşhur reketten sonra Göztepede bir durgunluk, bir bozulma başladı. 74. '• köy ağlarma takıldı. 8. inci dakika Pele, Sao Paulo'nun Pecambu Stadakikada Rıdvanın soldan attığı j Basketbol lıg maçlarına devam da elde edilen penaltı atışını fena dında Santos ile Mineiro takımlan Beykoz Göztepe 1 kornere Şirzat, sonra kalecl Seyfi edilmiş ve şu neticeler almmıştır: Beşiktaş Altay 1 bir şekilde kullanan Tevfik topu dt arasmda oynanan Brezilya Kupası çıktılar... Şirzatın kafa şutu Seyfi ! İ.T.Ü. 95 Kadıköyspor 55, maçmda şahane oyununu tam 6 G.Birliği Feriköy 1 şarı attı. nin ellerine çarparak kaleye girdi... ' G. Saray 83 PTT 76. nefîs golle süslemiştir. Hele, 31 inPTT Galatasaray 1 Göztepe oyunun idaresini olduğu Hâlen ligde Galatasaray lider duİkinci yarıda kayda değer iki nok ci dakikada 4 kişiyi ipe dizer gibi Kasımpaşa • Ç. t. Yurdu t gibi kaybetti. Beykoz devamlı bas rumdadır. ta; 79 uncu dakikada Zekinin attığı geçen Pele'nin, çıkış yapan kaler Ülküspor Vefa 2 tırdı. 85 inci dakikada Niyazi üçünBASKETBOL PU\ AN golün ofsayt kararı ile iptal edil ciyi de çalımhyarak topla beraber cü Beykoz golünü de Seyfiyi avlıDURUMU SporToto 13. hafta mesi ile 88 inci dakikada hakemin girmesi, büyük tezahürata yol açyarak attı. Maç da 30 bitti. Y P O GB MA mıştır. Fuafı oyun harici etmesi oldu. geliri 15 G. Saray 5 5 474 362 F. Bahçe 5 5 459 350 15 Spor Toto'nun 13. haftasın î Tokyo'da bronz madalya İ.T.Ü. 5 4 1 415 313 13 daki gelir ile dagıülacak ikraP.T.T. 5 3 2 415 322 11 miye şöyledir: kazanan kürekçi boğuldu D.H.Ok. 5 3 2 380 365 11 Genel gelir, 3 milyon 254 Zurich 7, (a.a.) Tokyo OlimpiM.Spor 5 3 2 357 371 11 bin 806 lira, dağıtılacak mikyatlarında, kürek branşında bronz Çırçır 5 1 4 319 371 7 tar, 1 milyon 432 bin 365 lira K.Spor 5 1 4 298 427 7 57 kuruş, beher dereceye isa ı madalya kazanan Gorpt Kottmann, dün Schaffhouse yakınlarmda Ren B. Spor 5 5 349 460 5 bet 358 bin 091 lira 39 kuruş. , nehrinde boğulmuştur. Beykoz . 5 5 276 401 5 Sadri USUGLU tstanbnl'da Göztepe flnkara'da Gençlerbirliği penaltı kaçırdılar Beykoz G. Tepeyi sildi: 30 G. Birliğj Feriköyü yendi: 1 0 bugünkü MAÇLAR SPOR TOTO Basketbol liğfnde lı. Saray lider PELE YİNE FORMUN ZİRVESİNE KOŞUYOR BİÜYORiJM M\\ VA SOGLHC, SO.j vGUK A M A J POttMA NİN ÜZ.ECÎNE Gİ MEN OLM&Z V KAPI rl> JOVUNM*^) < • 00A61 ıy o! \/ M AÇIK OTURUM Atletizm Federasyonu tarafından organize edioturumdaa bir görünüş. M SOLDAN SAĞA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 1 Tokyo Olimpiyatlannda serbest güreşte altın madalya alan göreşçimtz. 2 Altaylı bir futbolou Atılgan. 3 Tersl; takımlar topluluğu Tersl; G. S. ın yırtıcılığı ile tanman eski santraforlanndan. 4 Futbol tarihimize bir hezimet olarak geçen son Avrupa kupası eleme müsabakalarından birl. 5 Tersi; mağara Bir Fransız takımı (Türkçe okunuşu). 6 Tenisin İki başı . Bir spor hayranı Su. 7 Tersl; yabancı devletlerde bulunan memurlanmızdan Kocabaş hayvanlardaj\ biri. 8 Rekor kuan müsabık. 9 Güreşte bir oyun. 10 Genlşlik Bir zamanlar, uzun süre yenUmemis olan G. S. basketbol takı. mma öyle derlerdl. Genç atletlerimizden birinin soyadı YUKARIDAN AŞAĞIYA: Çocukların top oynadıklan yer. 6 1 1966 Dünya futbol şampiyonası Geniş yapraklı yemek olarak yenen bir nm yapılacağı memleket. 2 Soyadı Al bitki Sporcunun akıttığı. 7 Tertınordu olan İzmlrll ünlü futbol ada. si; Metinin takım arkadaşları arasmmımız Bir çubukla toprağı karıştır. dakl adı Takım. 8 Türk futbol 3 İtalyanın ünlü takımlarından hakemliğinln ünlü sımaiarmdan biri. 40 gün ceza alan Beyoğluspor Antre nin soyadı Gelişme. 9 Milli takınörünün soyadı. 4 Millî takımımı mımızm renklerinden Futbol sahazın renklerinden 16 Kasımda dün larının öyle olması arzulanır. 10 ya ağır sıklet Boks şampiyonluğu İçin Tersi: müsabakalarda hareketlerde bu döğüşecek müsabıklardan birl. 5 olursa, cezalandırılır Tersi; beyaz. Çözümü 7 nci sahiîedeüiı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog