Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

6AHİFE ALTI CUMHURÎYET 5 Kasun 1964 Yazan : lan Flemıng D£N KAZANMAĞA 8AŞ IADI. 8OND DA DOLAStYOecu BlRAZ ETRAPI C O y DA1RESI İKİN Cî KATTA OL SA GEKEK NUMAEAS1 OYUE ŞIMOI AN . OYP E C E 2 O N\&"T YUZME HAVUZUNUN BULUNDU. ĞU TBRASTA BİR MUOOET BJBAfl I Bugüne kadar kış aylarında tatbik edilen Amerika'ya en ucuz Jet Gezi Tarifesi 16 Amerikan Şehrine Istanbul'dan GidişDönüş PanAm Fiatları 1421 Gunluk Jet Raınbow Ekonomi Gezi Tanfesf BENI CAMAT SİGOKTACıy JCOMUSUVOCUM BlUYOfdSUNUZ OTOM O B t Ü N SIGOR.TAS» ŞEHİRLER Bütün kış boyunca Jet Ekonomi' Rainbowme\ki Ucretlerinde 1421 gun* lük gezi tarifesi tatbik edilecektir.j Yukarıda gösterılen fiatlann her birif cari ekonomi Jet Ocretlerınden çok { a ş a ğ ı d ı r . A\ııı zanıanda Paris'in Maxim's Lokantasının hazırladığı >enıekler dalıil • Rainbow ıııe\ kiinın sağladığı her tiirlii konfordan da istifade ederek uçacaksınız. Amerıka sejahatinizi biziınle gidıp dönerek şekilde ayarlayınız. 16 kasını ilâ 14 Şubat arasında her hafta Pazartesiden Perşembeje kadar tenzilâtlı gezi tarifeıniz tatbik edılecektir. Dün\anın En Tecrübeli Ha\a>olu ile • irıdiriimif ücretten de istifade ederek Amerika") a seyahat etmek i'jte bu kadar kola>dır. RezenTas>on içın Pan\m Se\alıat Acentenize \eja Burularımıza ıııuracaat ediniz. İSTANBUL ı Hılton Otelı Methalı, Tel : 47 4.3 30 ANKARA• Atatürk Bulvarı 53, Tel.: 12 11 20 lZMlR: hmu PaUs Otelı, Tel. • ,!2 1 00 ADANA• A,;L)d Otelı, l'el : JJ Jt NEW YORK BOSTON VVASHINGTON PHILADELPHIA DETROIT CHICAGO LOS ANGELES/SAN FRANCISCO SEATTLE/TACOMA PORTLAND DALLAS HOUSTON BALTIMORE ATLANTA NEW ORLEANS 5.923 TL 5.860 TL 6.221 TL 6.107 TL 6.354 TL 6.039 TL 8 539 TL 7.748 TL 7.970 TL 7.434 TL 7.578 TL 6.202 TL 6.825 TL 7.259 TL VAŞASIM EVE 6ELDİK PEENSES SONKA<1 E.VE DONUŞ GUZEU.. SANfci BUEAPAN SADECE KAÇ DAKİKAAV. RİI.MIŞ GİBİVFM SAMTE PARALAEI l ÇOK NECDEN BULDUGU. \ VINİRİAA MU Ö " SUM PE<SiU Mİ7.AN Kauuui K.ıpl.u.ı guıe Dı? H.uc.unalar Veıyısı ılave edılıııehüır. Dünyanın En Tecrübeli Havayolu ATLANTIKTE BIRINCİ..PASIFIKTE BIRINCİ .. L&TIN AMERIKAOA BIRINCI . DUNYA TURUNDA BIRINCİ 1 BİR CESET DAHA 11 Masasının uzerindekı zarfı açan Carella, uındeki kâğıdı dikkatle incelemeve basladı. Mike Reardon hakkındaki morg raporu fazla bir sey söylemiyordu. Hepsı bılınen bakikatlerdi. Zavallı Mike, basının arka tarafından girip yüzunu par^ahvarak dısarıva çıkan 45 kalibrelik ikı tabanca mermisi ile öldurulmüstü. Hep. si bu kadar... Carella, birden Mike'in öldürüldüğü şeccdenberi Teddy Franklın'i gormedığini hatırladı. Daima en sıkısık zamanlarında bile ona bir iki dakika uğrar, hatırını sorardı. Teddy, Franklin Carella için her sevden mühimdi. Biraz para biriktirdikten sonra onunla evlenmeye nijeti vardı. Yerinden kalktı \e Teddy'yi görmeğe «ıtmek için sokağa fırladı. Kolundaki sa. ate baktı. Geceyansına birkaç dakika \ardı. Fakat, ehemmiyeti yoktn. Bundan e\\el de Teddy'ye \akitli vakitsiz nğramıstı. Otomobiline bindi ve Riverbead semtine doğru hareket etti. Apartmanın merdivenlerini kosarak bir solukta çıktı. Kapıyı çalmanan fa>dası >oktu. Teddy isitmiyordu ki.. Kapının tokmağını bir kaç defa ileri geri oynattı. Aradan fazla vakit geçmeden a\ak sesleri kitildi ve kapı açıldı. tzerinde çizgili pijamalar \ardı. Sı yah saçları, basının arkasına toplanmıstı. POLİS DUŞMANI Carella i(,eri\o girdi. Genç kızın mânalı cıozlerinde mesut kıvılcımlar dolasıyordu. Etli dudaklarının arasından beyaz disleri gurünüyordu. Halinden endiseli oldu. ğu bellıvdi. Carella «N'eyin var Teddv, bem çok mu merak ettın» dedi. Genç kız, sağır ve dilsız olmasına ragmen dudakların hareketinden sbylenilenı anlıvordu. «Evet» anlamına gelen bir bas hareketi ile kendini Carellanın kollarına attı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Carella gömleğini ıslatan gözyaşlarını çdstererek «Bak sırılsıklam ettin beni* dedi «Ayıp değil mi?» Kız basını kaldırdı. Kuçük meııdilı ile ıslak gözlerini siliyordu. Carella «beni çok mu merak ettin» dhe tekrar sorda. Kız basını salladı. «Ama merak edilecek bır s^v >ok ki.» Teddy'nin gözlerinden hâlâ sicım gibı gozvasları iniyordu, «Kendime çok dikkat edeceğım. Sen hiç merak etme. Sadece beni seviyormusun, onu söyle» dedi. Teddy basını salladı ve yenıden hıçkırmaya basladı. «Beni çok özledın mi?» «Ben de seni çok özledim, ama bır turlu vakit bulup gelemedim. Şimdi de çok az vaktim var. Hemen gıtmem lâzım. Hem sen sdvle bakalım. Hakikaten çok özledin mı beni?» Kız, gozleri ile «Evet» dedi. «Teddy, seni ne kadar sevdiğimi bile mezsiıı. Simdi bana bir kahve yap. Beraber içelim. Ancak birkaç dakika vaktim var.» *** Carella, isinin arasında birkaç dakika içın sevgılisini görmeye gıttiği sırada Da. vit Foster adındaki diğer bir sivil polis annesi ile beraber oturmakta olduğu evinden çıkmıs, gecenin karanlığında ağır açır 87 nci bölge merkezine doğm yiırü>ordu. \olda yürürken, birkaç gun evveline kadar birlikte nöbet tutmakta old'ağn beraber devriye gezdikleri, azılı sabıkalılarla beraber boğustukları arkadası Mike Reardon'u düsünüyordu. Düsüncelerine o kadar dalmıstı ki arkasından sinsi adımlarla ilerliyen adamın farkında bile değildi. Nihayet ayak seslerıni duyar gıbi oldu. Fakat geç kalmıstı. Arkasına dönmeye çalıstığı sırada 45 lık bir otomatik tabancanın namlusundan iki alev fıskırdı, ve Daid Foster, yüzukovun vere düstü. Kahverengi parmaklarının arasından sızan kanları beton kaldırımı suluyord^. Kendisini vuranı görmek için son bir gay. ret daha sarfetti... Fakat basını betondan Ualdıramadı... Ölmüstü (Arkası var) Madam de Sanveljs devam etti: « Demek ki Lucienne'le evlenmeği tasarladınız, ö\Ie mi? Lucienne kendisi de sizi tesvik edijormus?» Roger: « Zannederim bugün bana cevap verecek,» dedı. « Dun de Düsesle münasebetinizi kestiniz, değil mi?» « Evet.» « Bir daba barısmamak üzere mi?» « Evet, bir daha barısmamak üzere.» La Baron esefli bir tavırla cevap verdi: « Beni görmeğe is isten geçtikten sonra geldiniz. Simdi ben size ne vapabilirim? Madam de Sauvelvs ilâve etti: «Onun la münasebetiniz zaten devam edemezdı. Çıinki sizin nikâhınız altına girmesi akıl alacak sey değildi. Simdi . simdi de baskalarını elinize teslim edemem.» Predalgonde öfkeli bir hareket yaptı. « Bnrada da Hienart adlı o adam karsıma çıkıyor, dije haykırdı. Hienart sizin âsıkınız mı ki onu bu kadar müdafaa ediyorsunuz?» La Baron karsısındakinin haline acır gibi hazin bir tebessümle mukabele etti. « Benim bir tek âsıkım vardı, dedi, onnn da kim olduğunu biliyorsunnz. Bu adam beni asktan ebedıven soğattu. Hienart benım sadece çocukluk arkadasımdır.» La Baron sunları da ekledı: « Hem hatırlavın ki eğer onnn annesinin evinde ben teklifsiz olmasavdım Düsesi tanımıs olmavacaktınız, beni de terketmivecektiniz. Ben fakirim ama ona nispetle gencim. Düses ise hem çok zengin hem de çok genis çevresi \ar. Bundan dolavı sizi artık muaheze etmıvorum, Roger, ama olup bitenleri hâlâ hatırlıyorum.» (Arkası var) Nerede. Ne zaman • Ne Sin^malar : BEYOĞLU YEN1 TAJİSIM: (44 3191) 1 4 0 Kuçuk Anne (G. ArYILDIZ: (Besıktaş) (47 63 42) 40 KUÇUK ANNE ATLAS: (44 08 35) RIVIERA HOVAEDALAEI ALEMDAR (22 36 83) Vurun EMEK: (44 84 39) Yaşamak Kahpe%e (H Koçyığit) Istiyorum (S Haysard) 3 AYSU (Karagumruk) Koye hafta. Gıden Gelın (F Gırık) GTJREL (47 03 94) 1 Tatll BULVAR (21 35 78) Daglar Sert (F. Gırık), 2 Se\dalı Kııalı (F Hakan) Efe (E Eefekan) KULUP {Ş Başı) (22 7183) INCI (48 45 95) Koje Gıden 40 Kuçuk Anne (G Arso\ ı Gelm (F Gırık) MAHMARA (22 38 60) 40 Ku. KEHVAN (48 04 23) DAGçuk Anne (G Arsos) LAR KRALI (P Hakan) RENK. (Fatih) (31 15 25) KONAK(48 26 06) Luks Luks Kadınlar (D Da>) Kadmlar (D. Day). TUNCA: (Gazıosmanpasa) 1) RUYA: (44 84 39) (Suarede) KAHRAMAN FILO LUKS (44 03 80) Koye Gıden Gelin (F Girık) LEVENT (63 55 39) Sahrada 6 Kışı (C Baker) LÂLE (44 35 95) 40 KUÇİJK ANNE (G. Arsoy) SARAY: (44 16 56) Enajıler t K Yaraım L 49 30 30 Kao BanKası Kıralı Daldan Dala 2 hafta 21 5» 84 örfyaarpaç» NUmune aastaSITE: (47 77 62) Aldatan Kanesı 36 l'ı 00 Zeynep KâmU • 36 30 50 dın (Y. Moreau) tşç] Slgnrtaıan . (Samatya) • 21 62 50 ŞAN: (48 67 92) 40 KUÇÜK ANNE (G. Arsoy) TAN: (Pangaltı) (48 07 10) Enayıler Kıralı Daldan Dala Emnlyet eancral) 22 43 82 • 81. BeleUNAL: (44 93 06) 1) Hz. LD. dlye Zabıtaa: 22 «3 79 TUN GAZABI (S Granger) 2) KAHRAMAN ASI TAVUZ: (49 36 78) 1) HELÂL OLSUN ALI AĞABEY Itfalye Müdurluğü (Fatih) . 21 42 25 (S All$lk), 2) VURUN Bakırkoy 71 64 68, Beyoğlu 44 48 44, KAHBEYE (H Koçvlğlt) YENI AR: (44 23 51) On Burgazada 51 82 03, Buyükada Emlr (M Taylor) R. T 51 60 81. Çubuklu . 68 00 01 60, YENİ ATLAS: (48 65 02) 40 Erenköy 55 20 45, Halıç Denia KUÇÜK ANNE (G. Arsoy) YENİ MELEK: (44 42 89) Aldatan Kadın (Y. Moreau). var Tiyatrolar: ARENA: (44 64 18) Kargalar Okulu: Salı hariç. Mıster Nato (KomedJ) Pazar 15^0 ve 21,15. Pazartesi, Salı 18 ve 21,15 AZAK: (22 62 46) Kocamın Nışanlısı BULVAR (2148 92) Kart Horoz Pazartesi ha rıç DORMEN (44 97 36) Bulvar Muzıkal Komedı GENAR Aşk Zıncın ISTANBUL (44 22 36) Zehır Hafı\e: Komedi 21 15 GULR1Z SURÜRİ ENGIN EEZZAR: (Istanbul Tıyatrosunda) Keşanlı All Destanı Her gun 18 00 de KARACA: (446666) Prenses Hazretleri: Komedi Pazartesi narıç net gece KENT OYtTNCULAJU(44 97 36) tUç Kuruşluk Ooera. KUÇÛK SAHNE: (Ulvi üraz) (49 56 52) Gozlerıml Kaparım Vazıfem) Yaparim MUNIR OZKUL (Karaca Tiyatrosunda) (44 66 66) Her Aksam 18 de, Pazartesı 21,30 da <Aşk, Aşk, Aşk» ORALOĞLO: (44 49 35) Altooa Mahpusları: Pazartesı ha rıç heı gun 21.15 ŞEHER yTYATROLAKl: FATİH • (22 0171) Sultan GeÜD ve Onnanda: Pazartesı harlç heı gun 21 Pazar 15 30 da KADIKOY. (36 06 82) Dolap Beygiri Perserobe hariç TEPEBASl: (44 2157) tsplnozlar: Heı gun 21. CSKÜDAB: Topuilu: YENt KOMEDt: (44 04 09) Buzlar Çozülmeden 21 de İSIANBDL KANUN KARSISINDA (A Işık), 2) KURŞUN YAĞMURU (E. Kolçak). MELEK (Eyup): 1) ŞOFORLER KRALI (A. IS1K), 2) AŞK TOMTJRCUKLARI ŞIK (22 35 42) Koye Gıden Gelin (F. Gırık) SELIMBEY SATILIK KIZLAR (T Ylglt) ÎENI(B Koy) (7168 26) 1 4 0 K u ç j Anne (G Arso\ ı 2 Şoforler Kıralı (A Işıkı ÎENT: (Ş Başı) (22 58 92) Alaatan Kadm (Y Moreau) YENI METE (Eyup) (21 55 14) 1 Neşemizı Bulalım İS Kaner), 2 Kurşunum lmzamdır (Y Duru) K A D 1 K O Y IŞIK (Uskudar) (36 24 93) ŞOFORLER KRALI İHYA (55 10 72) HIZMETÇI DEDIĞIN BOYLE OLUR OPERA (36 00 21) Koye Gıden Gelın (F Gınk) OZEN (Kadıkoy) (36 99 94) 40 KUCUK ANNE ÇELIKTAS (53 43 70) 40 KUÇUK ANNE (G ArsOT) UZUNKAYA (53 41 43) FABRIKANIN GULU (M Nur) SINEMA 63(Kuçufcyalı) CILGIN ÎHTIRAS SUNAR (36 03 64) Casuslar Sa\aşı REKS (36 01 12) (Suarede) Senslz Yaşıvamam AYSE İLE ALI ISTANBUL RADVO n= N Tüfekçı 17 00 Kapanış LÜZUMLU TELEFON v ADRESLER 22 99 39, Halıcıoğlu 44 29 48, He\beliada 51 84 02. Istanbul 21 42 28, Istmye Dentz . 63 60 20, Kadıkov 36 08 72, Kartal 53 42 05, Kmalıada 55 39 29, Rami 21 27 11. Uskudar 36 09 45. Yeşükoy 73 84 30 İS SAATLERI Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren Vapur Uçak D Demiryolları Hajdarpaşa 36 04 75 Sirkeci 22 30 79, Denızyolları 49 18 96 . (Tatil gunleri 44 02 07) Şehlr Hatları 44 42 33, T. Hava Yollan BUet Satışı . 44 47 90, Danışma 44 02 96, Hava Alanl 73 82 40 73 84 40 Yaptığumz anketten şu neticeye varmış bulunmaktayım. Bütün imalâtımızı durdurup işe yeniden başgerekiyor. 7 30 Açılış Kısa haberler Tur kuler 7 45 Hafıf muzlk 8 00 Haberler 815 Salon orkestraları 8 45 ÇeşitU muzık 9 00 Sanatkarlar geçıdl 9 30 KüçuK konser 10 00 Kısa haberler Kapanış. 12 00 Açılış . Kısa haberler Tarfculer 12 20 Sdlon orkeEtıalarmdan 12 35 Kısa ilanlar 12 40 Sarkılar 13 00 Haberler 13 15 Plak dolabından 13 30 şarkılar 13 50 Çeşitll muzık 14 15 Yenl sesler 14 30 Konser saatl 15 00 Kısa haberler Kapanış 17 00 Açılış Kısa haberler 17 05 Akordeonla melodıler 17 15 Turkuler 17 30 Ilerl Turk musıkısl konservatuarı derneği 17 57 Kısa llânlar 18 00 Reklâmlar geçldl 19 00 Haberler . Gunluk olaylar 19 30 Regalp Kandili munasebetiyle Mevllt 2100 Radyo tıjatrosu 22 00 Reklâmlar geçidl 22 30 Hafif muzık 22 45 Haberler 22 55 Ara melodıleri 23 00 Gece konserl 23 30 Caz mtiziğl 24 00 Kısa haberler Kapanış İSTANBUL İL RADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dans muzıği 18 30 Caz albümlerl 19 00 Salon orkestralan 19 30 Mmvatur muzlk 20 00 Hafıf melodıler 20 15 Radvo İle Pransızca 20 30 Plaklar arasında 2100 Gece konserl 22 30 Çesltll muzık 24 00 Kapanış IST4NBUL POLİS RADYOSU (Kısa dalga 47, 43 m ) 10 58 Açılış 11 00 Altı sesten, altı şarkı 11 20 Plâk dolabından 1140 Turkuler M. Akgun 15 58 Açılış 16 00 Sarkılar: A. Akın . ş Adanalı 16 20 Çeşitll muzlk 16 40 Turkuler Y Tez ANKARA 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6 32 G u n a y d m sayın dlnleylcıler 7 30 Sabah muzıği 7 45 Saz eserlerl 8 00 Haberler 8 10 Hava d u r u m u 8 15 Sızın için çalıvoruz 8 30 Ev k a d m ı n m istekleri 11 57 Açılış 12 00 Kısa haberler 12 02 Oğle tatili İçın 12 25 K u ç u k llânlar 12 30 Şarkılar T u r k u l e r 13 00 Haberler 13 10 Hava d u r u m u 13 15 Oğle Ronseri 13 40 Ceşltli sollstler. çeşitll orkestralar 14 30 Şarkılar 15 00 16 57 Açılış 17 00 Kısa haberler 17 02 T u r k ü l e r 17 15 Roberto Lorano ve arkadaşları 17 30 Tarla d ö n ü ş ü 18 00 Reklâm programları 19 00 Haberler 19 25 Hava d u r u m u 19 30 Şarkılar 19 50 t l y k u d a n Bnre 19 55 Kuçuk ilânlar 20 00 Kıbrıs İçin 20 10 Şarkılar 20 30 Din Ahlâk uzen n e k o n u s m a 20 40 Sarkılar 20 55 K u ç u k ilânlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Açık o t u r u m 21 30 ö z e l T u r k müzlğl programı 22 00 T B M M. s a a t l 2215 Yirmlncl yuzvılın müziği 22 45 Haberler 22 55 Hava d u r u m u 23 00 Gece konserl 23 40 Gece v a n s m a d o f r u 23 58 GOnun önem11 haberlert 24 00 Kapanış A N K 1 R * IL R4DYOSU 16 57 Açıhş 17 00 Claude F r a n çois sovluyor 17 15 Dana tnuziğl 18 00 Akşam fconserl 18 45 Çeşitli harif mıizik 19 00 Hafil caz ş a r k ü a r ı 19 45 Radyo İle Alm a n c a 20 00 Oda muzlği 20 25 Sevilen melodıler 21 00 Bale m u ziği 2130 Bir konçerto 22 00 Eskl ve yeni melodıler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog